Followers

onsdag 4. juli 2012

03.07.2012
03.07.2012 

13 Oc, 3 Kumku, 8 Manik


Dratzo! Tiden for forandringer er over oss alle. Himmelen har kommet på jorden og kunngjort at tiden for frigjøring og frihet er kommet. Således har vi lovet på vår ære å stå frem på jorden og med stor flid og vederheftighet møte ansikt til ansikt de som i hastverket og ren arroganse har glemt at de er kun midlertidige herrer i denne storslåtte verdenen. Vi kommer for å gjøre disse tingene klinkende klar for dem og for å bane vei for at en ny epoke for menneskeheten på jorden kan stige frem. For nesten 13 tusen år siden begynte dere å falle ned i den tyngre verdenen av begrenset 
bevissthet.


Dette er en verden hvor det ble ganske enkelt for deres nye herrer og deres trenede lakeier å manipulere og kontrollere dere. Denne tiden kommer nå raskt til en guddommelig avslutning. Tiltak er alt satt i gang som skal tvinge de som så lenge ustraffet har hersket over Jordens riker til å gi slipp på tømmene. Våre samarbeids-team og deres mange hemmelige forbundsfeller arbeider hardt for å ferdigstille programmer som vil revitalisere deres verden - en verden hvor dere vil bli satt fri, og hvor dere i hellig hensikt kan fullføre deres reise til full bevissthet.

Vi kommer nå for å fullføre en prosess som vil hjelpe våre jordiske samarbeidspartnere å kaste ut flere regimer som for øyeblikket er kontrollert av de mørke kabalene. Dette vil tillate ny statsledelse og et nytt styresett å bli etablert, som sammen med et nytt økonomisk system skal frembringe en æra av rikdom. I tillegg vil disse nye statslederne introdusere dere til og ta i bruk Jord-baserte teknologier som for øyeblikket er skjult for dere, og som vi etterhvert vil kombinere med våre egne for å gi dere en tid i fred, rikdom og enestående internasjonalt samarbeid. Vi kommer for å presentere for dere en rikdom av kunnskap som har til formål å frigjøre dere fra tåpelige løgner og feilaktige fremstillinger fra deres snart utkastede mestere. Denne arrogante og ondsinnede gjengen hadde planlagt å ta fra dere enda mer av deres Gudgitte gave av full bevissthet og holde dere i permanent trelldom. Disse avskyelige planene blir kortsluttet mens vi snakker, og vil aldri bære frukt!

Vårt oppdrag her er til syvende og sist knyttet til den første kontakten. Vi har kommet langt borte fra for å sette ut i livet de guddommelige påbud fra Lord Surea for å gi dere guddommelig trøst og støtte fra Himmelens høyeste sfærer. Den store Serafim fra AEON har velsignet dere og oss med en guddommelig nåde som vil frembringe en ny æra på Jorden. Denne nye epoken vil innlede en 5-D virkelighet og en tid av full bevissthet for Gaia og hennes mange mennesker. For lenge siden bosatte vi i den Galaktiske Fedarasjonen oss på denne planeten og utviklet hva dere hovedsakelig kaller Lemuria. I dette magiske landet blomstret vi både over og under overflaten. Denne høye kulturen overvåket Moder Jords hellige essens og henne særdeles mangfoldige økosystemer. Så ble en gruppe beboere fra Atlantis påvirket av mørke krefter til å la noen av dere innta en tilstand av midlertidig trelldom. Så fulgte hendelser som medførte stor lidelse for denne lille gruppen av mennesker. Himmelen grep inn og erklærte at lille gruppen skulle gjennomgå en periode med begrenset bevissthet.

Denne odysseen hadde som formål å være nøkkelen til å frembringe permanent fred i denne galaksen. Det ser ut som de mørke Ancharaene hadde skapt en sammenhengende mangfoldighet av galaktiske imperier bebodd med vesener som var blitt nektet den nødvendige lyskroppen for å returnere til Lyset. Himmelens plan var en gang i fremtiden å bruke menneskenes uendelige Kjærlighet og deres ervervede visdom om de mørke kreftene til å føre disse sivilisasjonene som hadde blitt fratatt alt tilbake til Lyset. Den tiden er nå. Dette er tidspunktet for oppfyllelsen av deres guddommelige oppdrag, og det er vår hellige oppgave å forberede dere til denne enorme tjenesten. Vi bruker hele tiden våre krefter og muligheter til å sikre en ny verden for dere. Her kommer dere til å møte deres forfedre fra Lemuria, og, i Agartha, til å transformeres, badet i Lys og Kjærlighet, til fullt bevisste Vesener. I denne, deres opprinnelige tilstand kan dere møte deres nye klienter og i Kjærlighet gi dem en dyrebar gave, en fullt fungerende Lyskropp! Denne guddommelige tjenesten gleder Himmelen og bringer hele galaksen inn i den store Enheten som er Det Sanne Himmelske Lys.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi står i dag foran dere med informasjon om hva som foregår rundt dere. Svært mange som i det stille har observert den enorme grådigheten og korrupsjonen til de mørke forbereder i øyeblikket enorme mengder bevismateriale til rettssakene mot dem. Denne innsamlingen av data har også blitt brukt til å spore og sikre mengdene av gull og tilsvarende obligasjoner som kabalistene ulovlig enten beslagla eller utstedte. Disse midlene er nå i vår besittelse, og våre ulike samarbeidsgrupper legger mange av disse finansredskapene til den voksende mengde penger som snart skal utdeles til de som er de første mottakerne av velstandsfondene. Denne hendelsen tar lengre tid av to grunner. For det første må vi i smug samle de enorme mengdene med penger de mørke har stjålet, deretter sortere og sette sammen bevisene for hvordan de mørke gjennom sin arroganse klarte å ødelegge selve grunnlaget for den maktbase de hadde bygget opp.

De mange lagene av kontroll som kabalene brukte til å dominerer dere med er i ferd med å falle hurtig fra hverandre, og i det disse lagene mister sin effekt blir den utrolige grad av gjerrighet og ulovlighet fra deres institusjoner avslørt. Himmelen har benådet oss med fantastiske redskaper som tillater oss å overvåke disse ugjerningsmennene, og på denne måten legger vi merke til at de som så gjerne ønsker å slavebinde menneskeheten egentlig er en udugelig gjeng! Deres mange feil i sin fremgangsmåte og uberettigede overtramp av autoritet har rett og slett frembrakt deres nåværende problemstillinger, og fjellene av ulovlig gjeld er det direkte resultatet av denne tøylesløse griskheten. Slik har Himmelen frembrakt et særdeles effektivt middel for oss til å beseire dem, og i tillegg har våre slektninger inni Jorden og i Rommet sikret utkommet for menneskeheten! Vi er svært takknemlig for dette, og fra dypet av våre hjerter velsigner alle i Himmelen for hennes vidunderlige gaver og for vår befrielse fra mørket.

Hendelsesforløpet som er på gang er i sitt siste stadium og vi har derfor gitt "grønt lys". Se på dette som å starte et bemannet romskip på Cape Canaveral hvor alt er i den siste nedtellingen. Mange sekvenser må fullføres, og underveis kan det oppstå noen forsinkelser. Alt er imidlertid klart for å ta av når disse siste komplekse sekvensene er kontrollert. Dette er hvor vi står nå. Vi trenger ærlighet og sannhet, og ber dere derfor om å bruke deres enorme positive energier for å forsikre at denne utskytningen går som planlagt. Vår kollektive vilje er fullt fokusert på dette. Mange grupper fra den Galaktiske Føderasjon og personell fra våre samarbeidspartnere arbeider iherdig for å fullføre dette i tide. Vi tror fullt og fast at guddommelige hendelser snart vil finne sted som vil skape en virkelighet av fred, rikdom og fremfor alt frihet!

I dag gikk vi gjennom hva som hender i deres verden. Ting er på gang som snart vil sørge for ødeleggelsen av den mørke kabalen og deres mange partnere. Dere er svært nær bevitnelsen av en vidunderlig hendelse: Lysets tilbakekomst til Jorden! Når det skjer vil dere raskt fullføre deres korte vei tilbake til full bevissthet. Vit, kjære Dere, at de utømmelige Forsyninger og uendelig Himmelsk Rikdom virkelig er Deres! Slik Er Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! og Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization 
   
 
translator: Anne                                               


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions