Followers

torsdag 29. november 2012


Sheldan Nidle – 27 november, 2012


3 Cib, 4 Yaxk'in, 9 Eb


Dratzo! Her er vi igjen! For øyeblikket fortsetter vi med vår “blackout” for at ikke informasjon skal komme ut og falle i feil hender. Vi er travelt opptatt med å etablere komiteer som skal ha oppsyn med de organisasjonene til våre samarbeidspartnere som er ansvarlige for innføringen av det nye finans- og økonomisystemet i deres verden. Disse komiteene vil være aktive bare de første seks til ni månedene etter at det nye systemet trår i kraft. Det fiat-pengesystemet som fortsatt dominerer i verden, er kommet enda nærmere sin kollaps. Den overveldende gjelden som er bygget opp av den mørke kabalen hemmer i stadig større grad de daglige operasjonene i systemet. Det drives et enormt “late-som-spill” via media, som publikum forventes å sluke, ved at man kun refererer til den gjeldsmengden som er bokført. Faktum er at denne utgjør knapt en fjerdedel av den faktiske totalgjelden. Den globale økonomien er i ferd med å gli inn i en ny serie med kriser som vil få den til å rakne en gang for alle. Våre jordiske allierte har i sin visdom posisjonert det nye systemet slik at det kan ta over når det gamle systemet går over stupet. Når det gamle finanssystemet stuperi døden, vil det drive alle kabal-kontrollerte regimer fra makten.

Vår primæroppgave er å nennsomt styre alt dette i retning av Avsløring og den første kontakt med dere. Vårt kontaktpersonell har formulert et komplekst sett av avtaler som passer inn i hovedprinsippene satt opp av de nasjonene som signerte Monaco og Paris overenskomstene våren 2011. Disse nasjonene fastholder også avslutningen og annulleringen av de såkalte Dumbarton Oaks finansielle og monetære avtaler som ble inngått under den andre verdenskrig (1944), så vel som påfølgende pakter som er ble inngått på senere konferanser etter krigen. Disse sistnevnte dokumentene har nå blitt erstattet av nye dokumenter som er blitt utformet i løpet av de siste to årene av våre hellige forbund og et antall av verdens nasjoner. En rekke rettssaker, samt det faktum at det finnes gull-, sølv- og platina beholdninger nok til å gå over til et globalt, edelmetallbasert pengesystem, legitimerer disse avtalene ytterligere. Den største hindringen er fortsatt de største kabal-kontrollerte regjeringene. Imidlertid er disse regimene i ferd med å bli de-legitimisert gjennom er rekke internasjonale rettskjennelser.

Som vi har nevnt tidligere, så er verdens regimesystem med nasjonalstater i virkeligheten er utvidelse og forlengelse av Romerrikets illegale modus operandi. Alle verdens nåværende styresmakter har sin opprinnelige suverenitet bygget på Pavens ”godkjennelse”, som stedfortreder for den Romerske Keiseren. Dette de facto Romerske styresett er nå rede til å vike plassen for en mer legitim, folkerettslig versjon, hvor landenes suverenitet i sannhet blir ført tilbake til folket (innbyggerne). Denne forandringen er allerede i ferd med å bli proklamert ved hjelp av en serie avtaler som nylig ble undertegnet av en gruppe som består av verdens opprinnelige høvdinger og shamaner. Disse tinglyste forandringene i deres legale styresett, er nå klare til å løfte planetens styresett til et helt nytt nivå. Mange nyutnevnte offentlige representanter som er autorisert av disse urgamle gruppene, vil ta roret i de nye regjeringene og sikre innføringen av det nye finanssystemet samt den formelle Avsløringen om vår vennligsinnete tilstedeværelse på himmelen.


Avsløringen er vesentlig for det vi anser å være den beste måten å introdusere oss selv for dere. Den mørke kabalen har lenge portrettert oss som en slags ”farlig invasjonsstyrke med ondsinnede hensikter”. Dette er svært langt fra sannheten! Vi er her på mandat fra Himmelen med det hellige oppdrag å etablere den første kontakt med dere. I henhold til Galaktisk protokoll, er dere, som vi ofte har fortalt dere, et samfunn som våre Vitenskaps- og Utforskningsteam vurderer som ”å ennå ikke være klare for kontakt”. Resultatet av dette er at oppdraget har bydd oss på så mange unike utfordringer, hvilket har gjort det nødvendig at Himmelen har måttet gi oss formelle dispensasjoner for at vi i det hele tatt skulle kunne få gjort noe. Med disse dekretene fra Himmelen som rettesnor, har vi gjort omprioriteringer i vårt oppdrag ved mange anledninger, men målene er fortsatt de samme. Et annet uvanlig aspekt ved dette oppdraget er måten disse målene var ment å oppnås på. Men nå nærmer vi oss endelig det punkt hvor alle denne innsatsen vil bære frukt og manifestere. Denne første kontakten med dere er nøkkelen til at dere kan bringes tilbake til full bevissthet og gjøre det mulig for dere å gjenforenes med deres åndelige og ekstraterrestrielle familier, med alle de undere av ny kunnskap og nye eventyr som dette vil føre med seg.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Mange begivenheter utvikler seg med raske skritt nå. Vi er i kontinuerlig kontakt med våre slektninger fra Agartha, ettersom de koordinerer de forandringene som er planlagt å finne sted om kort tid. Våre brødre fra Innerjorden forteller oss at alle de komplekse grep som må til for å gjennomføre den formelle forandringen av deres virkelighet fortsatt går etter kjøreplanen. Vi følger nøye med mens deres nåværende regjerings-systemer begynner en operasjon som er forløperen til den offisielle overføringen av makten til de midlertidige styringsmaktene. Disse midlertidige grepene skjer i henhold til en serie internasjonale juridiske vedtak som styrer årsakene til forandringene. Få det finansielle området er deres nåværende system på vei inn i systemisk kollaps, noe som i en tid nå har vært ganske åpenbart for de ekspertene som følger denne disse trendene nøye. Vi gleder oss over at forløperne til deres nye virkelighet er i ferd med å manifestere, samtidig som vi er klar over at disse innledende forandringene kun er begynnelsen på det som, temmelig snart, vil forvandle dette riket som har vært knuget av mørke.


Overalt avstedkommer Lyset mirakler på våre vegne og vi velsigner det takknemlig hver eneste dag! Ikke desto mindre opprettholder de mørke makthaverne illusjonen om at ingen ting forandrer seg, på akkurat samme måte som de har gjort i de siste 13 årtusener. Vi forstår derimot hvordan forandring inntreffer brått og endringene som ligger rett foran oss vil skje på denne måten. Våre forbundsfeller rapporterer at de mørke motvillig tillater at de nødvendige betingelser for skiftet likevel får gå sin gang, og således muliggjør det nøkkeløyeblikk da denne myriaden av forandringer virkelig inntreffer. Vi er svært glade for at våre ekstraterrestrielle og spirituelle/åndelige familier overvåker disse forandringene, med grupper som har som sin spesifikke oppgave å manifestere disse forandringene, uansett hvilke krumspring de mørke måte finne på! Skaperen og den guddommelige Plan har erklært denne forflytningen inn i Lyset og da vil det i sannhet finne sted. Hver eneste en av dere er blitt velsignet og er på den guddommelige vei mot full bevissthet.

Etter hvert som Lysets intensitet øker over hele verden, så kan også tilstedeværelsen til våre brødre og søstre fra stjernene bli mer markert. De skipene dere ser på himmelen om natten eller i fullt dagslys er her for å innvarsle denne guddommelige forvandling. Vi også står klare til å presentere oss selv for dere, samtidig som våre hellige forbundsfeller er rede til å kringkaste sine kunngjøringer som omtaler de spesifikke hellige sannheter dere trenger å kjenne til, kort etter at regjeringsskiftene og innføringen av det nye pengesystemet formelt har skjedd. På denne måten kan den Galaktiske Føderasjonen og Lysfamiliene presentere seg og forklare den store gaven fra Ånden som ganske snart vil transformere dere til fullt bevisste Lys-Vesener. Denne hellige forvandlingen vil gjenforene deres fysiske, åndelige, høyere mentale og emosjonelle kropper. Når så er skjedd vil dere være i stand til å skape deres skjebnebegunstigede nye stjerne-nasjon og bli ønsket velkommen tilbake med åpne armer til det galaktiske samfunn som venter på dere i glad forventning.

I dag gjennomgikk vi de forholdene som raskt tar form og som vil presentere dere for en oppløftende og spennende forvandling. Den guddommelige plan og Skaperens dekreter har brakt oss frem til terskelen av dette vidunderlige nye riket. Det er tid for å glede seg og forberede seg på å ønske velkommen disse begivenhetene etter hvert som de manifesterer rett for øynene på dere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

torsdag 22. november 2012

20. november 2012


Sheldan Nidle – 20. november 2012

9 Muluc, 17 Xul, 9 Eb
Dratzo! Her kommer vi igjen med nyheter om hva som foregår i deres verden. Som en del av vårt mer direkte engasjement i Jordens saker, har vi bedt våre allierte å begynne en ”blackout” periode, for å hindre at det spres informasjon om sluttføringen av en rekke prosjekter som vi har overoppsyn med. Varigheten av denne ”blackout” perioden er noe vi ikke kan diskutere. Det vi trenger å kartlegge med sikkerhet er hvorfor disse lekkasjene skjer. De ulike kabal-kontrollerte regjeringer bruker sine kommunikasjons-teknologier til å spionere på våre prosjekter og vi har fra tid til annen vært nødt til å gi satellittene deres og de avanserte lyttestasjonene feilinformasjon om nøkkeldata i prosjektene. Disse feilaktige data blir understøttet av informasjon fra medarbeidere i våre alliertes organisasjoner og tjener til å avlede de mørkes oppmerksomhet. Hovedhensikten med dette er å forvirre og gjøre ubrukelige mange av de evalueringsprosesser de mørke regjeringene bruker for å validere disse data. Denne innsatsen blir nå trappet opp og vil gjøres mye mer intensivt i den nærmeste fremtid. Vi vil på denne måten beskytte våre allierte mot ytterligere sabotasje fra ulike mørke regjeringer.

Avslutningen og gjennomføringen av vise viktige prosjekter er avgjørende for å få suksess med de neste trinn i planene, som blant annet omfatter vår rolle i å få til en vellykket første kontakt med dere. Våre kontakt og kommunikasjonspersonell har nå en bedre oversikt over de operasjonene som er de neste på listen til å gjennomføres og våre hellige allierte går helhjertet inn i sine plikter til å sørge for at det neste steg skjer etter planen. Det bevissthetsskiftet dere går gjennom nærmer seg nå noen svært essensielle nøkkelpunkter, som vil forberede dere til den ”omfattende gjenoppretting” som vil finne sted mot slutten av dette Gregorianske år. Som vi tidligere har nevnt, så planlegger vi en del overraskelser for de mørke, men de vil vi diskutere med dere først etter at de har skjedd. Det vi ønsker å få til er at vi sette ut av funksjon en rekke mottiltak som de mørke har implementert. Så snart deres prosjekter har nådd et visst punkt, kan vi bruke disse energiene, som de har skapt gjennom negative forehavender, mot dem. Målet vårt er å gjøre det lettere for våre allierte å skyve de mørke ned fra maktens tinde og skape den overgangsperioden som vil åpne veien til den nye virkeligheten for dere.

Deres Gregorianske års-slutt (nyttårsaften) har lenge vært brukt av de mørke for å sikre at de fortsatt beholder sin sterke makt over dere. På denne måten er en rekke av de helligdagene dere feirer, i virkeligheten deler av en prosess de har brukt gjennom årtusener for å styrke sitt eget arbeid for å opprettholde kontroll over hele verden. Denne gangen vil disse øvelsene skape en motsatt effekt ettersom de vil bli brukt til å alvorlig svekke det tvangsåk de mørke har lagt på dere. Vår hensikt er å sprenge disse kunstige lenkene og åpne veien for nye skikker og feiringer som er designet for å sette dere fri. I disse nye omstendighetene vil de mørke bli eksponert og Lyset kan omsider bruke sine mektige evner til å forberede dere til å fysisk ta i mot undrene som full bevissthet innebærer! Detaljene i denne konkrete saken må fortsatt holdes hemmelige på dette tidspunktet, av grunner som vi har nevnt ovenfor, men vi kan gi generelle betraktninger om hva vi holder på med. Det er viktig at vi gjør så mye som mulig for å hjelpe dere å holde energiene deres på et høyt nivå og for at dere skal fortsette med den fantastiske jobben dere gjør med å visualisere den vidunderlige nye epoken dere er på vei inn i.

Ha det alltid i tankene at den mest vidunderlige tid i historien ligger rett foran dere. Begivenheter forbereder seg på å manifestere og de kan dukke opp foran dere ”mens dere blunker med øynene”. Alt dette er i sannhet en spesiell gave, fra dere selv til dere selv. For å si det på en annen måte, vi er ganske enkelt deres høyere Selv. Dere og vi er alle knyttet til hverandre gjennom den vidunderlige Kjærlighet og Lys som utformet dette Universet og skapte denne galaksen. Vi er bare hellige agenter for Lyset, som er kommet fra fjerne hjørner av Universet for å frigjøre dere fra de mørkes åk og tvang som har vart så altfor lenge. Dere er våre brødre og søstre! Det eneste vi ønsker er at dere skal få en gledesfylt og uanstrengt overgang til full bevissthet. På samme vis er deres slektninger fra Agartha knyttet til dere, og de har til hensikt å gi dere et sted og de nødvendige midler for å sikre at dere på en vellykket måte fullfører denne hellige Oppstigning inn i full bevissthet. Tiden for å gjøre dette har kommet. Vi arbeider derfor med full styrke og raskhet for å se til at den hellige tidsplan blir gjennomført slik Skaperen har befalt. Dette er en hellig handling og de gjenværende steg er ment å være preget av glede og at dens fullførelse feires med stor festivitas.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi har med oss gode nyheter til dere! Våre støttespillere har satt i gang en del spesielle aktiviteter som vi har samtykket i å si svært lite om. For tusenvis av år siden ble det i samfunnet deres innført en hierarkisk modell som var designet av Annunakiene. De fortsatte å flikke på og forbedre denne modellen etter hver gullalder, før de endelig bestemte seg for en modell som siden har vært standarden for hver eneste region i deres verden. På denne måten ble dere ”utstyrt med” et begrenset og kontrollert persepsjonsspektrum, som former det ”bilde” av virkeligheten dere oppfatter som ”naturlig”, ettersom dere aldri har visst om noe annet. Sannheten er at dette innbyrdes samvirkende spektrum av persepsjoner ble designet for å kontrollere de aller fleste aspekter av deres vesen. Vi som er av Lyset ser det som vår hellige plikt å tilby dere en annen virkelighetsmodell, basert på den guddommelige nåde og Himmelens hellige arbeidsmåter, og å spre disse ”gode nyhetene” for å forberede Menneskeheten på sin forestående forvandling til Vesener med full bevissthet. Dette er grunnen til at vi, gjennom alt vårt arbeid for det gode, aldri har nølt med å synliggjøre Skaperens kraft og stråleglans for dere.

Denne vår tjeneste som har foregått gjennom generasjon etter generasjon, står nå rett foran å bære hellig frukt og vi ønsker å takke dem som så modig har kommet hit, i det guddommeliges tjeneste, for å bistå menneskene på Jordoverflaten. Hver og en av dere vet hva dere har bidratt med og hvordan det har hjulpet denne storslagne sak. En stor flodbølge av Lys er i ferd med å skylle over planeten og navnet til hver enkelt av dere står skrevet på den. Deres tjenester gjør det mulig for Agathanerne og den Galaktiske Føderasjon å gi oss de nødvendige ressurser for å overvinne den massive motstand som den mørke kabalen mobiliserer mot oss daglig med en tilsynelatende uendelig horde av lakeier og allierte. Det som nå forbereder seg på å hende vil endre virkeligheten, på det guddommelige rette øyeblikk, på det mest gjennomgripende vis. De mørke vet hva som kommer til å skje, og likevel nekter de seg selv, gang etter gang, den evige tilgivelse og frelse som vi tilbyr dem. Dermed gir de fra seg alle andre muligheter enn den gjengjeld som vil bli tildelt dem av de som nå vil tre inn i den fornyete offentlige tjeneste for Lyset.

Denne nye virkeligheten er ikke så mye innstilt på å dømme som den er innstilt på å vise synligjøre sannheten, på så mange områder, for overflatebefolkningen på Jorden. Dette vil føre til en hel rekke nye tanker og tro som i det aller meste vil være motsatt av disse som har blitt preket så veltalende og løgnaktig av de mørkes tilhengere, på alle områder av filosofien og vitenskapen. Vi forteller dere dette for at dere skal være forberedt på det som kommer, akkurat som disse budskapene våre forsøker å gi dere et glimt av hvor vidunderlig virkeligheten er når dere gjenvinner deres fulle bevissthet. Vi ønsker å gjøre dere rede til å møte det som vil bli kunngjort av deres nye regjeringer og statsledelse, inkludert proklameringen av en ny pakt mellom Skaperen, Himmelen og dere selv. Denne hellige pakten kan vi snakke åpent om så snart vi blir bevilget retten til å tale direkte til dere over hele kloden. Dette vil bli etterfulgt av mange flere kringkastinger med et saksinnhold som kan virke foruroligende på dere, for hensikten med dem er takle, på en direkte og utilslørt måte, mange av de grunnleggende misoppfatninger som har vært en byrde og et hinder for dere. Disse tiltakene vil representere et ”trenings-studio” for deres Nye Jeg.

I dag fortsatte vi med våre budskap om hva som foregår omkring dere mens deres åndelige og stjerne-familier arbeider for å frigjøre dere fra slaveriet og deres begrensete bevissthet som ble påtvunget dere for nesten 13000 år siden. Dette hellige oppdrag er i ferd med å bli fullført av dem som er dedikert til Lyset! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
Oversetter: Leif

onsdag 14. november 2012


Sheldan Nidle November 13, 2012

2 Ik, 10 Xul, 9 Eb
Selamat Jarin! Vi er her igjen med interessante nyheter! I den siste tiden har en virvelvind av juridisk aktivitet og avtaler angående nye regjeringer og styresett gjort at vi har kunnet be våre rådgivere i Himmelen om det endelige startskuddet for å begynne å manifestere deres nye virkelighet. De som har styrt deres verden gjennom så lang tid fortsetter å lede deres jordiske rike rett inn i en serie med massive økonomiske og diplomatiske katastrofer. Det at dette er uunngåelig er i våre øyne et sikkert tegn på at øyeblikket har kommet for en mer håndfast inngripen på deres vegne. Av denne grunn har vi instruert våre kontaktteam om å informere sine motparter på Jorden om hvor mye tid som er igjen før vi er nødt til å gripe omfattende inn i den globale situasjonen for å unngå total nedsmelting. Deres regjeringsmodeller og de økonomiske og finansielle systemenes karakteristika er kjernen til deres overveldende vanskeligheter, og det er helt klart at disse aktivitetsområdene må oppgraderes meget raskt. Europa er på randen til en kollaps som vil dra med seg den Første og den Andre verdens økonomier i fallet. Det finnes ingen svar på dette grimme perspektiv, slik ting nå står, annet enn en verdensomspennende økonomisk katastrofe som det ikke finnes ord for. Det alene legitimerer vår direkte inngripen.

Vi er dypt bekymret for at den tid som trengs for å implementere de nødvendige tiltakene fortsetter å overskride tidsfristene. De erfaringer vi har gjort på deres Jord har vist oss at ”uventede” problemer plutselig dukker opp og forsinker tidsplanen for de begivenhetene dere alle har blitt informert om. Vi har gått med på dette ene og alene på grunn av de positive resultatene som er tilskrevet disse forsinkelsene av våre rådgivere i Himmelen, og vi forstår deres visdom og eksellente resonnement. Ikke desto mindre indikerer den akselererende alvorlighetsgraden i deres situasjon at en mer håndfast handlemåte er påkrevet. Deres verden fortjener bedre enn dette. Vår hovedmandat og mål er å opprette den første kontakt med dere, og det er moralske og juridiske implikasjoner omkring denne begivenheten som vi er ansvarlige for. Vi kommer ikke for å forsyne oss av deres ressurser, men for å skyve på for at dere skal få tilbake deres frihet, personlig suverenitet, og mest av alt full bevissthet. Dette betyr at vi vil handle bare når vi har full oversikt over hvilken virkning disse grepene vil ha på deres Jord og hvilke konsekvenser de vil få. Av denne grunn vil enhver inngripen fra vår side bli foretatt i en avslappet atmosfære og rolig opplysning om hver enkelt ting vi foretar oss og hensikten med dem.

Et meget spesielt øyeblikk i deres historie nærmer seg raskt, hvilket selvfølgelig dreier seg om avslutningen av og sammenbruddet av tidsaspektet i deres virkelighet. Dette bør da være ledsaget av en helt ny forståelse av virkelighetens natur og den virkelighet dere lever i. Deres løft i bevissthet krever også et utvidet perspektiv av denne levende virkelighetens natur. For å sette det i perspektiv; deres vitenskapelige paradigme står overfor like store problemer som deres økonomi! Dette forklarer til dels den siste bølgen av forvirring og perpleksitet som hjemsøker dem som ikke evner å forstå naturen og skalaen på de ”unormale” forandringene de ser skje over hele planeten. En ny virkelighetskonstruksjon er i ferd med å ta over for det gamle, raskt svinnende paradigmet og ekspertene deres forstår overhodet ikke hva som foregår. I siste halvdel av desember vil disse forandringene i deres virkelighet ta til for alvor. Dette er i seg selv god nok grunn til å sørge for at våre hellige alliertes agenda manifesteres i god tid før denne dato. Det er ikke mulig å overdramatisere i hvilken grad deres verden balanserer på kanten av stupet, og det bekymrer oss naturligvis. Vi ser på at dette utvikler seg og vi ønsker å bli frigjort, så raskt som mulig, fra de midlertidige restriksjoner som Himmelen har gitt oss.

Som et kollektiv er det så vidt begynt å gå opp for dere hvor alvorlig situasjonen er. Verdensøkonomien er i ferd med å klappe sammen som et korthus, som kan kaste dere ut i en bunnløs krise, med dystre konsekvenser for alle. Vi ønsker å etablere en situasjon som forhindrer denne forestående ”kræsj” og som gir våre allierte på Jorden en mulighet til å lykkes med det de har arbeidet så hardt for i så lang tid. Planene deres er klare til å settes ut i livet og vil gjøre livene deres så mye bedre gjennom en ny økonomi, nye regjeringer og styresett, samt Avsløringen. Når situasjonen deres er blitt mye mere åpen og alle er sikret velstand, kan vi begynne å opp-Lyse dere på så mange fronter, inkludert et nytt perspektiv på planetens historie, deres forståelse av Ånden, og dens rolle i en mer relevant tolkning av vitenskapen. Dere sliter med vitenskapelige konsepter som enten må revideres eller rett og slett kastes på søpla. En utrolig ny verden av frihet og idéer venter på dere, og dette er av de viktige forutsetningene for de kunngjøringer vi vil komme med før vi kan lande og møte dere.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med vidunderlige nyheter til dere! Vi er ett stort steg nærmere det scenario av multifasetterte begivenheter som skal bringe dere en ny virkelighet. Våre hellige forbundsfeller arbeider på spreng for å legge grunnlaget for arrestasjonene og rettssakene for titusenvis av dem som har hatt ansvaret for den daglige drift av den mørke kabalens finans og korporative regjeringsmaskineri. Dette er et velsmurt verdensomspennende monster som er bygget opp for å holde dere i slaveri. Disse arrestasjonene skal sørge for at den kriminelt etablerte globale labyrinten kan bli plukket fullstendig fra hverandre og gjøre det mulig for det nye systemet å bokstavelig talt bli skjøvet på plass, for det ligger allerede klart og venter. Vi sender våre velsignelser til Himmelen og til alle våre samarbeidspartnere for den nådige hjelp de har gitt oss. Vår intensjon er å påny gjøre Jorden til et sted der Lyset igjen kan skinne over alt og hvor alle kan juble over Skaperens hellige sannhet og utfoldelsen av den velsignede guddommelige plan.

Vår hellige oppgave gjennom tusener av år har vært å holde Lyset i live og, når det ble mulig, bringe Lysets vidunderlige kraft til alle. Dette oppdraget er nå kommet så langt at det er klart til å trenge gjennom det mørket som har slukt dette høyt elskede rike, og skape en ny vei som vil lede dere frem til det punkt hvor dere selv hvor dere selv kan finne de neste steg på veien som skal gi dere tilbake deres storslagne fulle bevissthet. Våre bønner har blitt besvart, med Himmelens velsignelse, og en overdådig flåte av skip har kommet for å fullføre det som våre forbundsfeller og vi har gjort for å fri dere fra det altoppslukende mørke som ble kastet over dere av Annunaki og deres lakeier for ca 13.000 år siden. Om kort tid vil dere avslutte deres tid som folk av denne verden og vende tilbake til det underskjønne riket Agartha! Her vil dere få igjen deres naturlige evner og, sammen med deres Agarthanske slektninger, bygge en ny stjernenasjon.

Deres nye stjernenasjon vil være velsignet av det lokale Åndelige Hierarki og få en tildelt rekke guddommelige oppgaver av AEON. Dere vil bli høyt æret for den visdom dere har ervervet gjennom alle deres tøffe utfordringer og deres vidunderlige evner skal forene og hele den fragmenterte og krigstrette galaksen. Vår oppgave er å bistå dere ved å være deres mentorer underveis og å bruke vår velsignede visdom til å veilede dere i arbeidet med å konfigurere deres nye stjernerike. Vi er fulle av glede for at vår nåværende oppgave med å holde veien åpen for Lyset gjennom tusenvis av år endelig har nådd den terskel som gjør at vi kan påbegynne våre nye oppdrag! Langt, langt tilbake ba vi Himmelen om å få lov til å gjøre denne spesielle oppgaven og vi føler oss beæret over å være der vi er i dag. Hver og en av oss er dedikert til å bringe hver og en av dere til den fulle bevissthetens port og å støtte våre åndelige familier og familiene fra rommet i deres hellige oppgaver med å transformere selve essensen av det mørkets rike som dere har levd under.

I dag har vi snakket om noen av de situasjonene som påvirker oss alle. Store begivenheter er i ferd med å komme på plass, som vil omforme deres verden totalt, og ved så å gjøre, lede dere vekk fra mørkets terror og frem mot Lysets glede og skjønnhet. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
Oversetter: Leif

onsdag 7. november 2012


Sheldan Nidle 6. november, 2012

8 Men, 3 Xul, 9 Eb
Dratzo! Her kommer vi igjen! Overalt på planeten holder team, som er satt sammen av en spesiell koalisjon av våre hellige allierte, Agarthanerne, og våre grupper av kontaktpersonell, på å forberede en kjempeoverraskelse! Den nåværende virkelighet opplever vanskeligheter nå som de mange tidslinjer som avgjør hvordan den fungerer, er i ferd med å kollapse. Denne massive nedbyggingen av lineær tid tvinger den mørke kabalen til å se i øynene at den nåværende oppbyggingen ikke lenger kan holde. Vi har gjennom lang tid observert disse kabalistene, som trassig har blånektet på alle og ethvert forslag vi har kommet med for at de skal stige ned fra sine maktposisjoner, slik at den guddommelig vedtatte friheten kunne manifesteres. Tilsynelatende tror de fortsatt på at ”et eller annet” skal hende, som kan snu den katastrofale situasjonen de er i og gjøre at de kan beholde makten over verden. Det vil simpelthen ikke skje! Skaperens edikt slår fast at tiden for en ny bevissthetstilstand for menneskeheten er kommet. Det er nødvendig at den mørke kabalen trer tilside for at dette skal kunne skje, og dette vil vi sørge for ved å sette opp de endelige juridiske prosedyrer som vil velte denne beleirete og utdaterte globale maktstrukturen deres.

Disse prosedyrene er faktisk gyldige i dette øyeblikk som vi taler til dere, og vi har informert kabalistene at tiden er inne nå til å slippe til de nye styresmaktene og la det nye økonomiske systemet komme på plass, som er basert på velstand for alle og ettergivelse av gjeld. Denne nye globale strukturen er klar, slik at alle kan ha glede av den, om det ikke var for at den mørke kabalen stadig sperret veien. Derfor har vi effektuert en rekke edikter og har sørget for å informere disse trassige og pompøse gamle menn og kvinner om dette. Den planeten dere lever i er i full gang med å etablere nye kraftfelt og energilinjer, og den måten samfunnet har blitt drevet på inntil nå er stikk i strid med Moder Jords intensjoner. Bruken av olje og de mange andre typene av fossilt brennstoff for å skaffe energi til deres globale økonomier må opphøre. Menneskeheten må tvinge frem og gjøre kjent for alle de oppdagelsene som benytter de utømmelige naturlige ressursene i det fysiske kosmos. I virkeligheten står deres verden ved en skillevei, som ikke bare handler om bevissthetsnivå, men også om energi. Dere kan ikke fortsette å leve på Jorden på det uomtenksomme vis som dere har gjort inntil nå. Nye holdninger, basert på ny forståelse og informasjon er nødvendig for at dere skal bevege dere inn i den nye epoken som Himmelen har bestemt.

Dette er rett og slett et spørsmål om å overleve, diktert av de fysiske lover. Vi har kommet fra de fjerneste strøk av Galaksen for å forberede dere på den første kontakten med det Galaktiske samfunn, ikke for å sitte og se på at dere skaper deres egen undergang og dør ut! Vår ordre fra Gud er å presse på tilstrekkelig til at dette mandatet gjennomføres, dersom vi innen en gitt tid, ikke klarer å nå minimumsmålene i samarbeid med dere. Vi nærmer oss nå raskt dette punktet hvor det ikke er noen vei tilbake. Det er helt nødvendig at vi gir våre samarbeidspartnere tid nok til å gjennomføre et juridisk kupp og bytte ut deres nåværende regjeringer. Imidlertid nærmer tiden seg med stormskritt da vi er nødt til å gå til aksjon. For øyeblikket pågår det en mengde rettssaker i domstoler i hele verden, som er igangsatt for endelig å kunne arrestere alle disse som har ansvaret for å ha brakt dere inn i denne generelle hengemyra, som er ansvarig for den ene klimatiske og geofysiske katastrofen (slik dere ser det) etter den andre. Vi har til hensikt å løse denne miljømessige ubalanse raskt, når bare våre samarbeidsfeller er i maktposisjon. For å få til dette, kommer vi til å ”skyve dem inn i sine maktposisjoner”, slik at disse sårt tiltrengte forandringene kan manifestere over hele kloden. Planeten deres har nådd et stressnivå som ikke kan fortsette stort lenger. Dere trenger virkemidler som kan løfte dere opp og bevege dere i en ny retning!

Vår teknologi kan løse alle deres nåværende problemer på et øyeblikk. Det eneste spørsmålet er hvordan Himmelen vil komme til å dirigere oss. Vi har fått ”grønt lys” mange ganger i den siste tiden, men har så fått kontraordre. Det er på ingen måte for å tekkes de mørke Sjelene, det er heller et uttrykk for hvordan Himmelen vurderer at denne fastlåste situasjonen utvikler seg. Det er slik vi opererer; vi lar Himmelen ha det avgjørende ord i enhver sak. Vi gjør ingen bedømmelse eller setter noe som helst i gang, som ikke er helt i tråd med Himmelens strategi. Det finnes et visst sett av vedtatte prosedyrer som bestemmer hvordan menneskehetens kollektive livskontrakt skal omformes av Himmelen, og dette legger et guddommelig fastsatt tidsskjema som vi må følge. Himmelen følger denne tidstabellen som et primærdirektiv, når det gjelder hvordan dere skal få møte oss ansikt til ansikt i global skala. Slutt-tidspunktet er fastsatt og vi venter at dere om kort tid vil motta en rekke store, historiske kunngjøringer. Vi kommer nærmere og nærmere det øyeblikket hvor den første omfattende kontakt kan gjennomføres og vi kan møte hverandre i stort antall!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag med viktige nyheter om en nær forestående begivenhet. Våre hellige samarbeidspartnere er i ferd med å avslutte en rekke prosjekter som fil føre til den mørke kabalens endelige fall. Disse prosjektene har så langt skapt det nødvendige fundament for et nytt pengesystem; lagt ned grunnmuren for et nytt globalt finanssystem, og således etablert grunnlaget for en ny æra av fred og samarbeid internasjonalt. Men dette er bare spissen av kilen som drives inn. De mange mørke regjeringer i verden innser nå at Lysets velsignelser ikke bare er en masse ord, men en mektig realitet. Mens vi venter på de kunngjøringene som vil forandre deres verden, som må komme svært snart, kan vi med glede se at våre samarbeidspartnere melder inn en lang rekke rettssaker og forbereder bevisene for rettslig domfellelse som vil frata de mørke all makt.Tiden for deres store og endelige seier er nær!

Agarthanerne bidra til det som skjer ved å gi oss det vi trenger for å utfordre den mørke kabalen, ved juridisk å motbevise det de hevder er deres legitime makt. Kabalen får sin makt gjennom et sette ”lovstrukturer”, hvis legitimitet det nå blir stilt spørsmål ved. Like viktig er det at vi har etablert et fundament for et nytt styresett, hvis struktur har sin rot i Lyset. Dette gir hver og en av dere tilbake deres personlige suverenitet, velstand og den plattform dere trenger for å vende tilbake til fullbevissthet. Disse dokumentene er like ved å trygt kunne legges frem og gjennomdrøftes med dere, når deres nye regjeringer er på plass. Den dagen nærmer seg raskt. Nå som tiden, i deres virkelighet, er i ferd med å kollapse, så kollapser også den makten de mørke Sjelene så lenge har hatt over dere.

Den naturlige utvikling i dette solsystemet har som hensikt å skape en ny virkelighet, en som er vedtatt av, og viet til, Lyset. Her vil Himmelens velsignede dekreter manifestere seg, men dette nye rikets konfigurasjon kan ikke opprettholde de mørke og det de har skapt. I samsvar med denne stadige oppløftelse har Himmelen gjennom de siste tiår stillferdig gjennomført en rekke kalibreringer for å forberede kroppen deres, sinnet deres og ånden deres på å få tilbake full bevissthet. Når dere når dette nivået vil dere bli nok et strålende uttrykk for Himmelens vesen. På deres velsignede reise har vi veiledet dere frem mot dette. Til tross for så mye motstand fra de mørke har vi greide å opprettholde vår fulle bevissthet takket være våre velsignede oppgaver for Lyset. Vår sang og våre forente energier har skapt denne veien, og nå følger dere den frem mot deres egen Oppstigning. Vi står rede, i Lyset klare stråleglans, til å ønske dere velkommen tilbake til de undere vi opplever til daglig. Hoseanna for Skaperen!

I dag utdypet vi en del om hva som er i ferd med å hende på kloden deres. Vi jubler over hva våre hellige, hemmelige allierte presterer for å gjøre virkelighet av denne nye realiteten og er takknemlig for de rapporter våre kontakter gir oss daglig. En ny virkelighet, med en full avsløring av alt som har vært holdt skjult for dere, er klar til å skje fyllest på Jorden! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
Oversetter: Leif

torsdag 1. november 2012


Sheldan Nidle October 30, 2012

1 Lamat, 16 Tzec, 9 Eb

Selamat Jarin! Vi kommer igjen. Det er fortsatt mye som hender rundt om på kloden deres. Nye regjeringer er i ferd med å forberede sitt personell og kunngjøringer om dette vil komme om kort tid. I tillegg er mange finansielle institusjoner travelt opptatt med å forberede seg på en overgang fra det nåværende fiat pengesystemet til et gullbasert system. Disse forandringene gir signal om at det nye økonomiske systemet er klart til å erstatte det gamle. Siden slutten av Første Verdenskrig i 1918, da fiat pengesystemet til å begynne med ble snikinnført og vant deretter stadig større kraft ved hjelp av den store panikken i 1929. Dette førte raskt til massive nedgangstider som ble brukt av dem som satt ved makten rundt om i verden til å legge forholdene til rette for den Andre Verdenskrig. Denne voldsomme oppflamming av konflikt var satt i scene for å bringe Amerika i lederposisjon i verden og legge grunnlaget for de mange årtier med den Kalde Krigen som fulgte. På dette vis sådde de illuminoide og deres Annunaki herrer det fruktbare grunnlag som var ment å være det middel de trengte for å kullkaste de ulike edikter som Himmelen hadde gitt etter Atlantis fall. Som dere nå vet, så er disse mørke sjelenes fremgang i ferd med å falle i raskt i grus og Himmelen er i ferd med bringe sin nye virkelighet til deres verden.

De siste få tiår har ikke gått slik de illuminoide så arrogant hadde forespeilet seg. Himmelen har arbeidet uopphørlig for å bringe inn den nye virkeligheten hvor Jordens menneskehet ville kunne vende tilbake til sin opprinnelige fullt bevisste tilstand. Som et virkemiddel for å nå dette målet, sendte Himmelen en enorm flåte til dette solsystemet som skulle opprette den første kontakt med dere og dette strategiske trekk viste seg å få uventet hjelp ved at det langvarige maktveldet til Annunakiene i Anchara plutselig ombestemte seg, sluttet fred og slo seg sammen med Lysets styrker. Disse begivenhetene ”forandret landskapet” og en ny primærvei for Gaia’s fremtid ble stukket ut på kartet. Samtidig betydde dette at den mørke kabalens nitidig planlagte strategi for total global dominans raskt begynte å rakne. Lysets agenda ble ytterligere gjort lettere ved at mangfoldige tidslinjer for denne planeten kollapset, slik at bare én ble igjen, og den var i hovedsak Lysets tidslinje. Som man kunne forutse, så kastet ikke Illuminati bort noe tid før de kastet alt de hadde inn i et kolossalt forsøk på å forhindre Lysets planer som var på fremmarsj. Men de mørke sjelene fikk enda et tilbakeslag da de nå fredeligsinnete Annunaki kom tilbake for å tilby sin visdom og tjeneste for Lyset! Den Galaktiske Føderasjon og deres allierte dannet et ganske effektivt konglomerat for å motarbeide de pågående slue planene til Jordens mørke herskerfamilier.

Sannheten er at enden er nær for deres tretten tusen år lange hegemoni på Jorden. De største kongelige. Illuminoide familiene hadde en grunnfestet tro på, dels av gammel vane, at de ville lykkes med sine nyeste planer for å opprettholde sitt herredømme på Jorden. Imidlertid har en hel rekke plutselige nederlag kastet dem ut på et opprørt hav som har påført dem det ene tilbakeslaget etter det andre. Til å begynne med greide de å beholde fatningen, fordi i fortiden hadde de alltid kunne løse slike hendelser ved hjelp av sitt mektige lederskap. Men for første gang virket ikke deres lederskap og ekstreme handlinger for å stanse det de ikke ønsket slik som det pleide, og de skjønte ingen ting. Mange av deres strategiske grep møtte sterk motstand og de mørkes nikkedokke-regjeringer som vanligvis satte en stopper for slike ting, ble utfordret av en kombinasjon av åndelig orienterte rike kongelige og ulike mektige hemmelige forbund. Disse styrkene hadde kommet sammen i et løst forbund under en ledelse som hadde direkte kontakt med de Oppstegne Mestrene og Agarthanerne fra Innerjorden. I tillegg ble de mørkes teknologi, som hittil hadde vært overlegen, hindret i å fungere og slått ned av den Galaktiske Føderasjonens teknologi.

Disse stadig dypere dilemmaene ble ytterligere forsterket av de enorme rikdommer som var tilgjengelige for Lysets koalisjon. De mørke herskernes vanemessige overlegenhet på disse områdene var borte og spillerne på Jordens arena var for første gang jevnbyrdige. Utmanøvrert på alle fronter, så var det nå bare et spørsmål om tid før de mørke ble tvunget til å gi opp sine maktposisjoner og la en forvandling av overflatens mennesker og deres samfunn finne sted, som aldri hadde sett sin like. Det er tross alt slik at Lysets mangslungne mål er under vingene til ingen ringere enn Himmelen og AEON, og fordi de illuminoide hadde valgt å motsette seg de forandringer Himmelen hadde befalt, var tiden nå inne for dem å betale prisen for de overtramp de hadde gjort. At lykken nå har snudd seg for dem er noe alle kan se og den mørke maktens herskerorganisasjoner er målløse over hvor raskt dette massive skiftet til fordel for Lyset har skjedd. Våre hellige allierte står klare til å gi dere tilbake deres frihet, deres selvstendighet, deres velstand og tilbakekomsten av deres familier fra verdensrommet og fra stjernene.

Vær velsignet, Kjære Sjeler! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag med mer informasjon. Våre mange samarbeidspartnere og forbundsfeller er travelt engasjert sammen med våre allierte fra Innerjorden, for å manifestere en nye virkelighet. For nesten to og et halvt århundre siden ble en spesialkomité opprettet, som hadde til hovedhensikt å etablere en rekke ulike bevegelser som skulle spre idéer og idealer om frihet og personlig uavhengighet rundt om på kloden. Vi hadde til hensikt å benytte det momentum som ville oppstå til å skape den energi som skulle komme til å bli en ny epoke av frihet for hele verden. Disse konseptene skulle også danne grunnlaget for en åndelig renessanse som gikk langt utover ‘religion’, til en ny kontrakt mellom Skaperen og menneskene på Jorden overflate. Mange nye nasjoner har blitt født etter at den åndelige komitéen ble til virkelighet og det er fortsatt vår intensjon å arbeide videre med våre bredspektrede oppgaver for å virkeliggjøre det Riket av Lys som så veltalende er beskrevet i Skaperens dekreter.

Det er denne prerekvisitt for et nytt fundament for menneskehetens økende bevissthet som er inspirasjonen og drivkraften for oss. Den mørke kabalen og deres tidligere utenomjordiske herrer etablerte et antall forvrengte og modifiserte trossystemer som hadde til hensikt å splitte opp menneskeheten i fraksjoner og bevirke en massiv manipulasjon av verdens folk. Det vi gløder så sterkt for er å reversere denne begredelige virkelighetsparodi og vise ved eksempel hvordan alt dette nonsens kan sendes tilbake dit det kom fra og at effekten av det raskt kan rettes opp. Sann åndelighet fører alltid til at alle aksepterer hverandre fullt ut og til et kollektiv som vil forenes med alt folk i dette riket. Det er validiteten i disse guddommelige sannheter vi ønsker å kommunisere til dere. For å kunne gjøre dette, har vi satt i gang en del tiltak slik at vi om kort tid kan vandre fritt blant dere og formidle våre sannheter til dere. Vi har så mye kollektiv visdom å dele med dere og vi ser fremtil, med stor glede, å gjøre dette.

Gaia er midt oppi en svært vankelig og smertefull serie forandringer og hun ønsker at dere skal vite at alle disse forandringene blir gjennomført på et langt lavere intensitetsnivå enn det som ville vært optimalt for henne. Faktum er at mange andre og ”mer normale” forandringer også forgår med en mye lavere intensitet enn det hun ville foretrukket. Men det er et tidsskjema som gjelder og det er av avgjørende betydning at visse forandringer kan gjennomføres på en mer samordnet og rask måte. Vi har sørget for at våre samarbeidspartnere forstår at disse nåværende tider krever handling! Himmelen og vi har velsignet disse forvandlingene og vi har til hensikt å gjøre vår del av jobben med å sikre at disse forandringene skrider frem som planlagt. Vi har gitt vårt hellige løfte til Gaia og våre hellige spesialgrupper. Dette er den tid hvor Himmelens mektige sverd vil løftes og sette rett igjen alt som har kommet i uorden og på ville veier på denne strålende sjel Gaia som har lidd så uendelig lenge, og i dette solsystemet som er så fullt av arr etter strid og krig!

Idag brakte vi dere enda et ukentlig budskap og forklarte hva som skjer på kloden deres. Disse kommunikéene har til hensikt å informere dere og forberede dere på det som skal komme. Deres rike vil bli forandret og det vil skje ”i løpet av et øyeblikk”! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
Oversetter: Leif

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions