Followers

torsdag 30. mai 2013

28:05:2013


Sheldan Nidle – 28. mai, 2013

6 Etznab, 3 Pax, 9 Eb

Selamat Jarin! Vi kommer med mye å fortelle dere. Den mørke kabalen fortsetter å lete etter en mate å komme seg unna de mange vanskelighetene de er oppe i, men uansett hvor de snur seg så er alle veier en blindvei. Det finnes ingen mulighet for disse mørke sjelene å finne en løsning på sitt stadig dypere dilemma. Og på samme tid holder den verden deres forfedre bygget på å falle sammen rundt dem. Vi fortsetter å lede deres oppmerksomhet mot den nye økonomiske og politiske realitet som begynner å manifestere omkring dem. Sannheten er at deres eneste håp er å overgi seg og underkaste seg de Oppstegne Mestrenes hellige hemmelige forbundenes nåde, for i deres varetekt kan de tilstå og finne indre bot og anger som kan gi dem den lindring som hver av dem så fortvilet søker. Denne fremgangsmåten er også sannelig medfølende, tatt i betraktning hva de har gjort mot menneskeheten. Hvis de fnyser foraktelig av tanken på å overgi seg, så vil deres grusomme handlinger merke dem ut for en mørk skjebne dersom de velger alternativet med sivil arrestasjon og en etter all sannsynlighet hevnpreget rettergang. Etter hvert som makten deres minsker, er det nødvendig for disse gruppene vurderer sitt ståsted nøye og akseptere den åndelige assistanse de blir tilbudt. Men kabalen synes fastfrosset i sine gamle mønstre og overhodet ikke villig til å inngå kompromisser om det som likevel er uunngåelig.

Lyset utøver samtidig sin hellige magi og setter alle dominobrikkene opp på sin plass. Snart vil det store fallet innhente de mørke, sammen med en frigjøring av en mengde tidligere ukjente fakta, som da vil bli allment kjent blant folk. Det er uunngåelig at menneskeheten vil bli aldeles rasende av en del av denne plutselige flodbølgen av informasjon, som er av en så sjokkerende natur at det effektivt vil stoppe enhver tanke om å vende tilbake til det gamle, følelseskalde systemet til de mørke, og således vil det åpne opp for at nye virkeligheter blir ønsket velkommen. Fåmannsveldet vil møte sitt endelikt og velstand for alle vil skylle over planeten. I tillegg til dette vil en formell kunngjøring om vår eksistens gjøre det mulig for oss å samarbeide direkte med dere. Gjennom en rekke virkelig forbausende kringkastinger vil deres gamle virkelighetsoppfatning bli rystet i sine grunnvoller og falle i grus. Vår tilsynekomst alene vil smadre selve fundamentet i det dere har trodd om dere selv, nemlig at dere er alene og unike i dette universet. All deres skrevne historie, alle fortellinger om deres opprinnelse (både i religionene og antropologien), sammen med deres bilde av dere selv, vil bli forandret for alltid. Med ett eneste sveipende slag vil deres langvarige ”romanse” med begrenset bevissthet ta slutt!

Den fulle bevissthet står og venter på dere med åpen favn. Våre mentorers hensikt er å sørge for at dere får en dyp, gjennomgripende forståelse av hva denne guddommelige tilstand innebærer. Deres læringsformidling er en del av den siste etappen på reisen deres, som kulminerer i deres individuelle Lys-kammere og er det kronende øyeblikk i forvandlingen av deres Væren til full bevisste Lys-Vesener. Denne prosessen vil eliminere deres tusenårige søvngjengertilstand og forene dere med deres Himmelske Selv, og således gjøre det mulig for dere, først og fremst, å ta ansvaret for Gaia’s velbefinnende som hennes voktere og ansvarlige for hennes uendelige varierte Livsformer. Dette ansvaret vil bli utvidet til å omfatte vokterrollen for hele dette solsystemet og det uendelige mangfold av livsformer som bebor hennes verdener. Deres løft i bevissthetsnivå vil også gjøre at dere kan få være med og skape Lyskropper for disse Vesenene som ble brukt av Anchara for å spre kaos og strid overalt i denne galaksen. Dette skal føre oss alle frem til sann og varig galaktisk fred. På samme tid vil det gi dere den berømmelse og anerkjennelse som deres virkelig fortjener.

Når dere nå går gjennom de kommende dagene, så vit at dere opplever de siste øyeblikkene av deres tid med begrenset bevissthet. Bruk denne tiden til å revurdere hvem dere er, se på hva dere har oppnådd, og hva dere føler at dere er her på Jorden for å gjøre. Ta denne personlige visjonen og forbered dere på at den vil bli ytterligere forsterket av den informasjonen deres mentorer vil bringe dere. Disse to informasjonsstrømmene vil veve seg sammen og danne fundamentet for hva dere om kort tid skal bli. Mentorene deres forstår hvordan bevisstheten virker og har til hensikt å fullt ut formidle disse evnene til dere. Utrustet med denne kunnskapen kan dere få et bedre bilde av hvordan deres personlige livskontrakt ble forhandlet frem mellom dere selv og det himmelske råd av veiledere. Dette himmelske dokument er en levende kontrakt og således vil den endre seg lite grann underveis i deres ferd gjennom livet på Jorden. Dette er en av de temaer dere vil drøfte nøye med deres mentor, ettersom det er nødvendig at dere lærer hvordan kontrakten deres kan bli omformet straks dere får tilbake deres fulle bevissthet. Sannelig, hvis dere bare kunne se de fascinerende vistaer som vil åpne seg for dere på deres siste etappe frem til full bevissthet, så ville det ta pusten fullstendig fra dere!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer foran dere i denne tid gjennom våre budskaper, som fortsetter i den samme tone som har kjennetegnet våre nylige rapporter til dere. De Guddommelige Makter fortsetter å sørge for at den mørke kabalen, samt alle dens skjulte tilhengere, i all stillhet, men likevel med uimotståelig kraft, blir fjernet fra sine maktposisjoner av den overveldende transformative Lysets kraft. Og mens alt dette foregår, fokuserer vi på oppløftelsen av alle mennesker, alt levende. Hver eneste en av oss, på et eller annet tidspunkt, viste oss i stand til å stige opp til vårt fulle åndelige og fysiske potensial, og denne oppstignings-seremonien vil bli lagt til rette for dere når dere begynner deres eget hellige ritual i deres personlige Lys-Kammer. Denne velsignede seremonien vil gi dere tilgang til de undere og evner dere har blitt nektet siden deres forfedres fall i Atlantis for omtrent 13000 år siden. Tenk på denne prosedyren som en hellig dispensasjon som himmelen gir dere alle. Denne utrolige teknologien, utviklet til dels av Himmelen, er ganske enkelt det virkemiddel Himmelen har valgt for å oppfylle sitt guddommelige løfte som ble gitt dere umiddelbart før deres fall.

Lyskamrene gjør det mulig for dere å komme utenom mange generasjoners åndelig fokus, som alle vi Oppstegne Mestere måtte gå gjennom, og tillatelsen til dette er gitt gjennom en helt spesiell guddommelig dispensasjon. I løpet av den korte perioden på tre dager, vil dere få lov til å slippe å gjennomgå mengder av spesielle bønner og åndelig praksis, som vi under oppsyn av våre åndelige veiledere, måtte gå gjennom. I løpet av denne korte perioden vil dere bli gjennomsyret av Lys som vil tilbakestille alle de biologiske ”modifikasjoner” som de mørke har påtvunget deres forfedre, slik at deres glemte hukommelse og enorme kreative evner blir ”plugget inn igjen”. Det ansvar som påhviler dere er å bruke dette potensialet til å reaktivere deres opphøyde status som fullt utviklete fysiske Engler. Gjennom treningsperioden etter Lyskammer-behandlingen vil dere ha hjelp fra oss, og så snart den er ferdig vil dere ha behov for en masse informasjon med hensyn til hvordan dere skal organisere og bygge opp deres nye galaktiske samfunn. I denne sammenheng vil dere først og fremst få hjelp av Agarthanerne, men i tillegg av hver og en av oss.

Det å etablere et fullt operasjonelt galaktisk samfunn har implikasjoner langt utover bare å etablere en ny stjerne-nasjon: en av de første oppgaver dere vil få ansvaret for er å sette sammen en gruppe som vil vie seg til å bruke sine unike egenskaper og evner til å hjelpe andre, og på den måten sørge for at en meget påkrevet galaktisk fred tømres fast. Denne spesielle stjernenasjonen, som bærer i seg en så mektig energi av “hjemme”, vil være vertskap for en serie med konferanser som vil fokusere på utvidelsen av Lysets myndighetsområde til galakser som er så fjerne at deres posisjon i forhold til oss måles i kvadrillioner parsecs*. Vi er velsignet med hellige plikter som skal bidra til utfoldelsen av den guddommelige plan og som gjør det mulig for oss å gjennomføre mange av våre hellige oppgaver. Disse aktivitetene vil tillate oss å kaste ut de mørke og bringe Lyset inn til hver eneste krok av denne sektoren av fysikaliteten, slik det ble gitt profetier om for mange tusen år siden. Dere står nå ved enden av deres opprivende odyssé gjennom skyggelandene og skal nå blomstre for fullt i lysets vidunderlige stråleglans!

I dag fortsatte vi vår diskusjon om hva som utfolder seg omkring dere. Det overflateriket dere lever i står foran en transformasjon fra stadig tøffere levekår og prøvelser til en situasjon hvor dere om ikke lenge vil bli gjenforent med det Lys-Riket som er Inner-Jorden! Denne gjenforeningen vil være startskuddet til en ny stjernenasjon som vil være et særdeles velkomment tilskudd til den Galaktiske Føderasjon av Lyset! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization 

Oversetter: Leif 

onsdag 22. mai 2013

21:05:2013


Sheldan Nidle – 21. mai, 2013

9 Batz, 19 Moan, 9 Eb

Dratzo! Her kommer vi igjen med mere å fortelle dere. Deres verden fortsetter å bølge frem og tilbake mellom Vestens forsøk på å skape konflikter som kan demme opp for de globale forandringene som truer den mørke kabalens maktbase, og Russland intensjon om å påtvinge Vesten en ny virkelighet. Dette dynamiske spenningsfeltet har steget og sunket, som tidevannet, gjennom hele det siste tiåret. Og likevel, akkurat når det ser ut til at dette merkelige maktspillet nærmer seg en situasjon som minner om starten på Første Verdenskrig, så ”trekker tidevannet seg tilbake” igjen, bort fra denne uhyggelige eventualiteten. Kommunikasjonsteamene fra Agartha har også lykkes svært godt med å ta brodden av situasjonen I Midt-Østen. Ikke desto mindre viser denne prosessen av ypperste politisk balansekunst, hvor viktig det er å få en endelig slutt på denne brennbare situasjonen. Himmelen forsikrer oss om at denne konstante politiske “kjeklinga” bare er de siste krampetrekninger av en type diplomati som Vesten lenge har brukt, og at det ikke vil resultere i noen væpnet konflikt. Sannheten er at den kommende intervensjon fra Himmelen vil forvandle hele dette begredelige rotet. Og alt mens dette foregår, fortsetter våre representanter å samle mere juridisk ammunisjon som skal brukes mot kabalen i rettssaker verden over. Tiden da de må stå til rette nærmer seg stadig raskere, og antallet øker av de som allerede er, eller snart vil bli, arrestert.

Virkeligheten deres er i ferd med å dø, ettersom det økonomiske systemet den er basert på er i ferd med å gå fullstendig i stå. Det kan sammenliknes med en kjempestor vannmølle som er avhengig av elven som nå holder på å tørke ut. Eierne, den mørke kabalen, forstår hva som holder på å skje og kjemper innbitt for å få tynt de siste dråper ut av ”maskinen” sin før den svikter helt. Kabalen jakter desperat for å finne en løsning som kan gjenopprette vannføringen i elven, men til tross for deres iherdige forsøk finner de ingen løsning. Vi har informert kabalen ved utallige anledninger om hva som skal til for å løse deres dilemma, men deres respons har vært å fortsette trassig på samme måte som før. Derfor har vi økt innsatsen i vårt arbeid slik som Himmelen har instruert oss om å gjøre. Kabalen er fullt klar over at deres tid er ute, men likevel forsetter de stadig mer innbitt å prøve å ”trekke et urealistisk mirakel opp av hatten”. Vi bare ser på og forundrer oss over denne vannvittige reaksjonen på det uunngåelige som nærmer seg for dem. Tiden er kommet for de regjeringene som er under kontroll av den mørke kabalen til å gå av og la sine beleirede innbyggere få vite sannheten.

Kontaktpersonellet vårt har akkurat gjennomført en serie møter for å utveksle informasjon med en rekke vestlige regjeringer, hvor vi har gjort det helt klart for dem at deres dilemmaer er iboende i hele den globale økonomiske strukturen, som nå er i ferd med å rase sammen rundt dem. Den praktiske løsningen er å la ny statsledelse introdusere hele spekteret av nye økonomiske og velstandsprogrammer, inkludert den formelle kunngjøringen om vår eksistens. Vi venter derfor på det øyeblikket Himmelen har bestemt, for å gå til handling og vise oss åpent for dere. Dette vil også være det tidspunkt da en serie med kunngjøringer vil bli gjort både av Agarthanerne og de Oppstegne Mestrene, som vil legge frem alt dere har behov for å vite for å kunne begripe sånn noenlunde hva som virkelig skjer i deres verden. Denne flommen av informasjon vil utløse rask forandring i deres bevissthet og presentere dere for nye måter å skape forandringer i samfunnene deres, slik at de blir i stand til å samarbeide på kreative måter med hverandre. Vi ser helt klart hvilke labyrinter av problemer deres nåværende regjeringer har skapt, hvilket er grunnen til at man er blitt enige om en fullstendig ny struktur, som man kan stole fullt og fast på at vil fremme deres nye velstand og deres nye virkelighet.

Vi står på terskelen til en storslått intervensjon som Himmelen har gitt dekret om. Dette vil åpne døren for deres første kontakt med, og en ny relasjon mellom dere og Agartha. Omfanget av den teknologi som vi om kort tid vil dele med dere vil få dere til å måpe. Deres verden står foran å skulle absorbere et teknologisk kjempesprang som er mye større enn da bærbare pc’er ble introdusert sammen med sine mange avleggere som f.eks. nettbrett og smarttelefoner. Det bør vel sies i en bisetning at disse er befengt med en del alvorlig helserisiko! Noe av den nye teknologien, derimot, kan styrke deres helse og vitalitet, men også deres bevissthetsnivå, samtidig som den knytter dere på mye enklere og mer effektivt vis til hele verden. Dere vil begynne å betrakte teknologi generelt som et verktøy for bevissthet og vil begynne å bruke tiden til å absorbere kunnskap, meditere og spekulere over det kommende miraklet hvor dere vil få tilbake deres fulle bevissthet. Som deres mentorer vil vi vise dere den enorme betydningen av de evner som fortsatt ligger dormant i dere, ettersom dette er av avgjørende viktighet for deres forståelse av den neste fasen i deres reise mot deres guddommelige skjebne.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer på denne helt spesielle dagen for å gjøre en del viktige kunngjøringer. For det første, la oss velsigne våre familier fra verdensrommet og fra Innerjorden. De kommer nå for å legge til rette for de neste etappene på deres reise mot full bevissthet. Himmelen byder at hver og en av dere må bli gjort oppmerksom på at dere ikke er alene i dette fantastiske, uendelige Universet. Om ikke lenge vil dere få se oppvisninger på himmelen av noen av de store flåtene av skip som vil lande når Himmelen gir sitt hellige startsignal. For det andre, vil vi kunne manifestere blant dere i stort antall for å begynne den planlagte undervisningen. Denne undervisningen vil vise dere hvordan og hvorfor Annunakiene med hensikt forvrengte den kloke lære som var blitt formidlet til dere av noen av våre aller mest respekterte mestere. Disse budskapene vil omsider gjøre det mulig for dere å oppdage sannheten om deres opprinnelse og hva Himmelen forventer seg av dere.

Ennvidere vil vi fortelle våre hemmelige hellige forbund at de skal frigjøre de velstandsfondene som Grev St. Germain og Quan Yin i sin store nåde har lagt til side for dere. Dette utgjør begynnelsen på det nye finanssystemet som vil innføre gjeldsettergivelse som et middel til å bringe verdens finansstrukturer i sunn balanse igjen. Banker som har fått ny godkjennelse, og nye mandater, vil i en interimsperiode distribuere og til en viss grad forvalte disse fondene. Når den Galaktiske flåten etter hvert lander, vil disse bankene, med de tilhørende finansielle systemer, sammen med deres ”innbilte” behov for penger, bli assimilert og integrert i en slags forløper til deres nye galaktiske samfunn. Hensikten er, Kjære Sjeler, å bruke den fysiske overfloden over en kort periode for å heale de mørke manipulasjonene dere har vært utsatt for, som har narret dere til å tro på en rekke begrensninger og at det er for lite av alt, i stedet for å holde fokus på deres hellige oppgaver. Når mengder av mentorer kommer inn i deres liv, vil alt dette forandre seg umiddelbart! Deretter er det vår oppgave å introdusere dere til det ansvaret som følger av en høyere bevissthet og å hjelpe dere å forstå hva dette innebærer.

Deres fremste ansvar og oppgave er å bli effektive voktere for deres vidunderlige hjemmeplanet. Moder Jord ser med glede frem til deres kjærlighetsfulle innsats på dette område. Nye teknologier vil heale hele hennes overflateverden og gjøre henne klar til hennes storslåtte forvandling til en fullt forent og fullt bevisst klode. Dere har en viktig rolle i disse innledende prosessene, hvoretter tiden vil være kommet for kulminasjonen av deres vellykkede tilbakevenden til full bevissthet ved hjelp av Lys-kamrene deres. Og deretter, når dere har akklimatisert dere til gledene og evnene som følger med full bevissthet, vil dere være rede til å arbeide sammen med oss. Vi har ventet i glad forventning på dette helt spesielle øyeblikket, for vi er skjebnebestemt til sammen å skape den mest himmelske stjerne-nasjon. Himmelen informerer oss om at alt det vi har blitt fortalt deretter skal manifestere og vår lange reise på denne planeten skal begynne på en ny og vidunderlig etappe. Halleluja! Halleluja!

I dag brakte vi dere enda et budskap om forvandlingen av det gamle og fremveksten av det nye. Dette er en magisk tid hvor de mørke må reise fra deres verden og en strålende, fullt bevisst verden begynner å manifestere. Dette er den undrenes og gledens tid hvor dere får deres frihet og velstand tilbake! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Oversetter: Leif 

onsdag 15. mai 2013

14:05:2013Sheldan Nidle - May 14, 2013

2 Kan, 12 Moan, 9 Eb

Dratzo! Her kommer vi igjen med mere å fortelle dere. De kommende forandringene i virkeligheten deres er helt vitale fordi de fullt ut tar hensyn til det enorme bevissthetsskiftet dere nå går gjennom. Hvert eneste aspekt av dere gjennomgår subtile forandringer og det begynner med rekonfigurering av deres DNA/RNA. Noen av dere er gjennomgår store forandringer i raskt tempo, mens andre gjennomgår mildere endringer som kun medfører et minimum av kroppslig ubehag. De som for øyeblikket opplever mindre omfang av ubehag vil komme til å erfare sterkere oppstigningssymptomer i tidlige sommermånedene. Kort sagt, dere blir alle forandret i det tempo og de typer av endring som er spesifisert i dere individuelle livskontrakter. Det generelle nivået av ”ubehag” er imidlertid programmert av Himmelen til å øke i løpet av disse sommermånedene. Denne sommeren markerer et svært spesielt øyeblikk i deres historie: avsløringen av vår eksistens er helt sentral for hele vår planlegging og vi ønsker meget sterkt at denne helt nødvendige kunngjøringen formelt skjer. Det vil gjøre det mulig for oss å begynne å planlegge de neste trinnene på deres vei tilbake til full bevissthet.


Som vi har nevnt tidligere så vil en formell avsløring av vår eksistens og nærvær være et enormt vendepunkt for menneskeheten. Det vil representere en skillelinje i den nyere tids historie: før og etter første kontakt. Med ett kjempesprang vil avsløringen sette sluttstrek for deres samfunns tro på at dere er unike og overlegne alt annet levende, og så vil dere komme i kontakt med hærskarer av andre som lever overalt i denne enorme galaksen og sannelig i hele fysikaliteten. Dette avsløringens øyeblikk vil også vise dere hvem dere en gang var – og hvem dere pånytt vil bli. Alle deres oppfatninger av dere selv som begrensede Vesener vil med ett vindkast bli kastet for vinden og dere vil bli kastet inn i et fullstendig nytt verdenssyn som for alltid vil forandre deres oppfatning av hva som er ”mulig”, og således kaste nytt lys over deres betraktninger om meningen med livet: religion, vitenskap, historie, filosofi, antropologi, kort sagt alle deres sosiale konstrukter og tradisjoner. Hver eneste en av dere vil begynne å finne svar på de myriader av spørsmål, både på det personlige plan og når det gjelder planeten, for disse spørsmålene krever svar, inkludert hvor dere er på vei som individ og som samfunn. Etter dette hodekulls stupet inn i en merkelig ny verden vil dere trenge veiledere og lærere og det er her vi kommer inn. Den første nye gruppen dere vil komme i kontakt med er Agarthanerne og de vil sette dere trygt på veien mot full bevissthet.


Agarthanerne forstår den enorme viktigheten av den oppgaven de har. I samarbeid med de Oppstegne Mestrene vil de begynne å formidle enorme mengder med kunnskap som har vært holdt skjult for dere. Dette vil etter all sannsynlighet sjokkere dere samtidig som det opplyser dere, så det må utlegges på en forsiktig måte og i en atmosfære av omsorg og empati. De Oppstegne Mestrene har sine egne ting de skal lære dere og vil bruke sin hellige stilling til å velsigne dere alle, og i guddommelig nåde lede dere inn i omgivelser kjennetegnet av fred, harmoni og overflod. Deres hellige talenter vil være av avgjørende betydning for dere. Hele deres oppfatning av hvordan virkeligheten er strukturert må under lupen og granskes pånytt. Dere vil ha like mye behov for støtte som for sannhet. Dere vil trenge omsorg og healing så vel som forklaringer om hvordan ting faktisk fungerer i deres nye verden. Alt dette nye dere skal lære vil være av åndelig natur (ettersom alt i sannhet er åndelig) og vil raskt forberede dere til den første kontakt. Det legger alt til rette for vår ankomst og en rask spurt mot full bevissthet. Gjennom godt samarbeid er det vår hensikt å få dere til å føle dere komfortable og fulle av glede over deres nye virkelighet.


Når dørene slynges åpne foran dere og avslører spennende nye vistaer, så vit at dere alltid vil ha massevis av hjelp på alle områder. Forvandlingene av dere selv, samfunnene deres og planeten selv har Gud gitt bud om og det vil kreve enorme mengder med ny informasjon. Dere vil også måtte gjøre mye indre arbeid og dette kan vi hjelpe dere med. Men det meste av dette vil være opp til deres dype, indre refleksjoner med hjelp av deres himmelske veiledere. Det guddommelige målet for alt dette er at dere skal bli klare til å vende tilbake til det riket dere forlot for nesten 13 årtusener siden. Så dette er litt av en utfordring! Men likefullt er Himmelen sikker på at dere kan klare det, og hvis det er behov for at dere må fokuseres raskere på dette, at dere da vil gjør dette raskt. Dette er fordi Himmelen vet noe som dere i stort sett har glemt: inni hver eneste en av dere ligger en mektig kraft i dvale, som på det nærmeste ble fullstendig nedbygget av de mørke, og det er denne deres indre arbeide vil bringe tilbake til sin fulle kraft. Når dere igjen har kommet i full kontakt med denne avanserte tilstanden av Væren, som er deres medfødte gave, vil dere stadig bedre fatte hva full bevissthet innebærer. Og det er av denne grunn vi står klare til å gjenopprette denne guddommelige medfødte gave for dere.


Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer til dere i dag med et budskap av håp og glede! For mer enn 13000 år siden ble Jordens overflatebefolkning kastet ned i mørke og innhyllet i frykt og uvitenhet som skulle prege deres reise gjennom mangfoldige liv med begrenset bevissthet. En mørk kabal, som til å begynne med fikk sine instruksjoner fra en merkelig liten klan som kalte seg selv Annunaki, hersket over dette tilsynelatende gudsforlatte (bokstavelig talt) rike. Disse skjebnens agenter hadde blitt gitt en dispensasjon fra Himmelen til å herske over dere i disse 13000 årene, hvoretter Lyset skulle bringe dere tilbake til deres naturlige tilstand av full bevissthet. For dem som fremviste sterk besluttsomhet om å vende tilbake til full bevissthet før tiden, la Himmelen til rette for at dette kunne skje, gjennom en krevende og svingete vei, gjennom mange generasjoner. Det er den veien vi valgte å gå. Resultatet av alt slitet var imidlertid evig fryd og et dypfølt ønske om å arbeide i Guds tjeneste. Utrustet med denne førstehånds kunnskap er det vår oppgave å lede dere på denne velsignete veien mot full bevissthet.


Vår veiledning har sin kilde i Kjærlighet og vår tjeneste er etter mønster Himmelens egne velsignete arbeidsmåter. Dere skal utvikle dere tilbake til full bevissthet stegvis, gjennom åndelige og fysiske opplevelser og erfaringer som vil kulminere med deres hellige transformasjon i Agartha. Her vil dere fullføre prosessen, som begynte da Agarthanerne og vi manifesterte i deres rike. Sannheten er at mange av oss i denne tiden lever inkognito blant dere. Agarthanerne går fritt blant dere og dette er enkelt ettersom de har forandret sin størrelse og utseende en smule, slik at de ser ut akkurat som dere. De utfører alle typer jobber, underviser ved universiteter og har til og med yrker hvor de veileder dere med hensyn til deres eget liv. Vi, på den annen side, tenderer for det meste til arbeid som er av religiøs natur, eller som dreier seg om undervisning i religion og moral. Uansett, vi er midt iblant dere!


Som Oppstegne Mestere kan vi også dukke opp helt plutselig for dem som er i krise eller emosjonelt forvirret, for å lede dem tilbake på veien mot moral og glede, samt forsterke deres ønske om å fullføre veien tilbake til full bevissthet. Det er denne oppgaven vi gleder oss aller mest over. Vi er her tross alt for å gi dere nåde og håp og styrke deres besluttsomhet om å fortsette på denne velsignete veien. Det er én ting å være blant dere å se hvordan dere takler situasjonen, men det er noe ganske annet å virkelig ha en rolle med å hjelpe dere slik at dere greier å fortsette fremover på deres vei. Det vi forbereder dere til er noe vi gjorde for lenge siden da vi lykkes å gå over i vår nåværende tilstand av den ytterste fryd og glede! Nå skal dere også snart få ha det fremragende privilegium å bli udødelige, fullt bevisste Lys-Vesener. Dette mirakelet ligger åpent for dere fordi dere, akkurat som vi, en gang var et slikt Vesen, helt tilbake i Lemuria-tiden. Hosianna i det Høyeste for Alle!


I dag kom vi til dere med nok et budskap. Tiden nærmer seg for det Store Skiftet og en fantastisk forandring i deres virkelighet! Dere beveger dere raskt inn i et transformerende Lys. Dette Lyset har skaperen lenge gitt bud om og det blir implementert av Himmelens storslåtte livsstrømmer og av den Galaktiske Føderasjon av Lyset! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det!

 Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Oversetter: Leif onsdag 8. mai 2013

07:05:2013Sheldan Nidle – 7. Mai, 2013

5 Moan, 8 Caban, 9 Eb


Dratzo! Her kommer vi igjen! Vi kommer i dag for å snakke om de forandringer som kreves for at deres nye virkelighet skal manifestere. Det er tegn over alt på at en ny bevissthet gryr i verden. Organisasjoner som arbeider for forandring lærer om hverandre og om ulike måter man kan skape internasjonale sosiale nettverk på, som kan få slike forandringer til å bli virkelighet. Ett område blant de mange ulike arenaer for forandring er å redefinere måten man tenker på penger som en byttemekanisme: for eksempel reglene for mikro-bankvirksomhet og mikrokreditt i utviklingsland i tillegg til småskala-business og ”landsbybanker” som sprer seg på grasrota i disse landene. Disse sosiale og kulturelle nettverkene danner brohoder, for å si det slik, som vil understøtte alt som er i ferd med å skje på de høyeste nivåene av handels- og bankvirksomhet. For lenge siden, da oppdagelsesreisenes tid begynte i Vesten, gjemte de nasjonene som var verst utsatt for Vestens imperialisme og deres soldater, skip og skytevåpen bort sine symboler på rikdom, gull og sølv, i hemmelige gjemmesteder der de har ligget i århundrer. Og i mellomtiden har Vesten tatt seg til rette og herjet og plyndret. Gjennom hele denne tiden har de gamle herskerfamiliene visst at denne ”herjende pesten” en dag var dømt til å gå over i historien.


Disse urgamle herskerfamiliene regjerte i sine land ikke bare gjennom arverett, men også gjennom den naturlige autoritet som de fikk gjennom visdom som ulike profeter gav dem og ved hjelp av omfattende nedtegnelser som de hadde til rådighet. Vesten jagde mange av disse fra makten, men likevel overlevde hver eneste en av dem. I den senere tid har disse familiene innledet en målrettet relasjon med Moder Jords Oppstegne Mestere og med kommunikasjonsteamene fra vår galaktiske flåte. Dette samarbeidet førte igjen naturlig til at de ble introdusert for sine slektninger fra Agartha. Disse gruppene slo seg sammen og formet juridiske enheter bygget på prinsippene for hvordan makt ble anerkjent og respektert av hver enkelt gruppe. Disse urfolkenes makt- og visdomsbaser knyttet seg til dem som representerte Himmelen, i tillegg til et nytt element: de nærværende Galaktiske sivilisasjoner. Og så, for ca. to tiår siden begynte disse gruppene, som tenkte i samme baner, å komme opp med en ny visjon som nå er funksjonell i den grad at den er fullt i stand til å forvandle hele deres overflateverden og hvordan den opererer. Det er denne forsamlingen av vise menn og kvinner som er i ferd med å manifestere deres nye virkelighet.


Denne nye virkeligheten vil være ganske annerledes enn de gamle “mørke” måtene å gjøre ting på, som dere er vant til. En ny visjon vil åpne opp verden for Lyset og sette den mørke kabalens lakeier, som hele tiden stikker kjepper i hjulene, i midlertidig karantene, slik at det nye systemet kan rotfeste seg og bli ankerpunktet for den nye verden som er skreddersydd for å føre dere frem til full bevissthet. Så snart dere har fått tilbake deres fulle bevissthet, kan dere gjenoppta den utviklingsveien dere begynte på, for lenge siden, i Lemuria. Og i denne sammenheng vil dere gjenforenes med deres slektninger fra Innerjorden og skape det mest strålende, storslåtte galaktiske samfunn. En av de første store oppgaver for dette samfunnet er å reise til hver av vann-planetene og sammen med deres brødre fra disse planetene danne en ny stjernenasjon. Dette er målet deres og vi er her for å forsikre dere om at denne Himmelens Vilje, med hjelp av det Himmelske Lys, vil bli gjennomført med suksess. Deres nåværende herskere i verden innbiller seg at de er omnipotente, hvilket er en latterlig antakelse. Tiden er kommet for omfattende forandringer og for det øyeblikket hvor det store bevissthetsskiftet blir helt åpenbart for alle. Således er det altså at Himmelen nærmer seg og er i ferd med å forberede en aldeles vidunderlig overraskelse!


Denne overraskelsen er, som vi har nevnt tidligere, overgangen fra mørke til Lys. Moder Jord gjør sitt beste for å varsku dere om de enorme belastningene de mørke påfører henne. Atmosfæren hennes er i opprør; havene, innsjøene og de store elvene er døende; likedan er det med biodiversiteten hennes, ettersom mange arter holder på å dø ut; sannheten er at hele deres overflateverdens overlevelse henger i en tynn tråd. Og like fullt fortsetter de mørke å gi blaffen i det og prøver å gi inntrykk av at denne potensielle katastrofen ikke eksisterer. Vi er her for å forsikre dere om at det er et faktum at Jorden deres er døende. Men vi vil imidlertid også forsikre dere om at det er begivenheter på gang som har til hensikt å fjerne disse mørkets lakeier og sørge for at de som vi nevnte ovenfor tar over makten, de som vier all sin gjerning til fred, velstand for alle og at Sannheten blir avslørt. Det er på tide å få en slutt på det enorme hemmelighold, dekk-operasjoner og hensynsløse agendaer som blokkerer for deres oppløftelse til full bevissthet. På toppen av dette kommer også at dere til de grader blir nektet deres naturgitte rettigheter og frihet, koplet med de mange hemmelige aksjoner mot dere, som er altfor motbydelige til å nevnes, men som det nå vil bli satt en stopper for. Disse vil bli erstattet av opplæring i healing og visdom som vil føre dere alle tilbake til full bevissthet!


Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med mye vi vil formidle til dere. Dere er for øyeblikket inne i en forlenget overgangsfase som skaper en økende følelse av frustrasjon og utålmodighet hos dere. Jorden dere bor på er i ferd med å gire opp til høyere vibrasjoner og Himmelen sørger for at den samme vibrasjonsøkning skjer i dere. Dette betyr at dere blir stadig mer i stand til å oppdage de mørkes irrasjonelle aktiviteter og at dere i langt mindre grad er villige til å tolerere deres verdenssyn som hindrer dere å ha et fullverdig liv. Kort sagt; dere blir stadig mere misfornøyd med den måten verden drives på og dere krever å få vite hvorfor dette skrekkelige og destruktive riket fortsatt eksisterer! Dere spør hvorfor alle de store forandringer som Lyset har hentydet til ennå ikke er blitt en realitet og hvordan vi kontinuerlig kan hevde at seieren ”er nær forestående” mens de mørke fortsatt definitivt sitter ved makten? Dette spørsmålet er i sannhet det dere ville kalt en “nøtt”. Det eneste vi kan forsikre dere om på det nåværende tidspunkt, er at vi leder an i en omfattende revolt hvor Hjertet og Ånden er drivkraften, og at denne revolten raskt er i ferd med å få utrettet alt det vi har snakket med dere om. Denne stille revolusjonen har skapt mange sosiale, politiske og økonomiske nettverk som går sterkt inn for å etablere nye, åndelige fremgangsmåter for å omforme deres globale samfunn.


Vi velsigner alt som er i ferd med å skje og bruker våre fordelaktige forbindelser hver dag for å oppmuntre til og være mentorer for, denne så nødvendige rekken av forandringer i samfunnet. Disse hendelsene vil sette det globale samfunnet trygt inn på en ny vei. Bevissthetsrevolusjonen har allerede ført til viktige juridiske og åndelige nettverk som holder på å bygge en ny verden som kan tilpasse seg den enorme rikdommen og nye konsepter som i langt større grad enn penger alene vil føre til permanent velstand for alle. Det viktigste i denne sammenheng er at dette vil forandre måten dere betrakter dere selv på og denne indre transformasjon endrer alt. Og i tillegg holder vi på å forberede en serie med undervisningstiltak som vil presentere konsepter som går langt utenpå det dere i dag tror om forholdet mellom de fysiske og åndelige riker. Etter hvert som dere gjør fremskritt mot full bevissthet, er det mange sentrale oppfatninger som må gjennomtenkes pånytt, og enten endres omfattende eller rett og slett kasseres. Mye av det dere vil lære vil forandre måten dere betrakter virkeligheten deres på og alt den omfatter.


 Disse tallrike endringene i hvordan dere oppfatter ting vil bli ytterligere forsterket når dere finner ut sannheten om Innerjorden og når deres åndelige familier og familien fra stjernene ankommer. Himmelen har velsignet dere og dere lever nå i en verden som for hver dag som går beveger seg inn i stadig høyere bevissthetsnivåer. Dette skiftet akselerer for hver dag og vi fryder oss over å se hvordan det utfolder seg. Dere er som knopper som omsider bryter ut i blomst og om ikke lenge vil dere greie å ta innover dere og fatte hvilke skjønne ”indre blomster” dere virkelig er. Vår hellige oppgave er å gi dere den nødvendige veiledning som vil gjøre at deres Fulle Selv vil bli en mye viktigere del i deres liv. Om ikke lenge kan vi samhandle mer direkte med dere og ha åpen kontakt med dere. Deres strålende, storslåtte Jeg Er Essens er alltid der, rede til å ta dere i sin favn og lede dere frem mot full bevissthet. Dette er deres gudgitte skjebne og den kommer nå for å bringe dere nye metoder og virkemidler til å forandre verden og fullføre denne aller helligste skjebne.


I dag brakte vi dere enda et budskap for å veilede dere på veien mot en ny virkelighet. Dette riket som nå er i ferd med å manifestere, vil bringe dere mange store sannheter og mange overraskende avsløringer – og en høyst velkommen slutt på alle de mange forslitte ”tilsløringer”. Den første kontakt er nær forestående og med den en ny dag for alle mennesker på Jordens overflate. Tenk på alle de fascinerende ting som ligger foran dere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)Oversetter: Leif 

onsdag 1. mai 2013

30:04:2013


Sheldan Nidle – 30. april, 2013

1 Oc, 18 Kank'in, 9 Eb


Selamat Balik! Vi er her igjen! Overalt er deres verden i stillferdig forandring frem mot sin guddommelige transformasjon. Himmelen fortsetter å forberede det hellige øyeblikk hvor den nye virkeligheten vil bli proklamert, offisielt. Agartha holder også på å forberede seg til dette gjennom å minne sine mange utsendte medarbeidere på overflaten om å gjøre seg klare til å avsløre offentlig hvem de er. Våre mange kontaktteam forbereder seg på likeens på å synliggjøre for all verden det arbeidet de holder på med for å gjøre deres nye virkelighet til virkelighet. Vi arbeider også med de mange Oppstegne Mestrene for å gjøre hver av deres hemmelige hellige forbund kjent for offentligheten. Et enestående øyeblikk nærmer seg hvor dere vil kunne få lære hvordan det var mulig at hele kloden var i stand til, så raskt, å skifte til en ny måte å lede samfunnet på, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Denne overgangen vil følges raskt av en rekke spesielle offentlige kunngjøringer, og kort deretter av innføringen av sosiale tjenester dere aldri har sett maken til, ledet an av talsmenn fra de samme hellige forbund. Disse programmene vil bli deres første offisielle glimt av hva som skal komme. En ny virkelighet er i ferd med å fødes, som vil inkludere formelle kunngjøringer om første kontakt og vårt vennligsinnete nærvær.


For øyeblikket er vi i ferd med å utplassere enda mere kontaktpersonell i deres verden og de vil samarbeide tett med Agarthanerne. Det er viktig at det blir gjort kjent for alle at den geofysiske oppbygningen av den planeten dere bor på i realiteten er svært forskjellig fra det de fleste av dere tror. Etter hvert som dere absorberer disse nye fakta og de nye relasjonene de bringer med seg, vil relevansen av de hellige samfunnene for deres liv bli mye klarere for dere. Det at dere begynner å forstå hvordan virkeligheten deres er ”skrudd sammen”, samt Agarthanernes nærvær, kan forberede dere til det som vil følge. Vi i den Galaktiske Føderasjonen er her først og fremst for å forberede dere slik at dere er klare til å returnere til full bevissthet, og derfor er det viktig at vår ankomst og introduksjon til deres verden ikke bare skjer offisielt, men i fullt samsvar med de retningslinjer den Himmelens Lov gir for slike situasjoner. Det er helt avgjørende at dere har full tillit til oss! Når vi har deres tillit vil vi kunne legge til rette for å forberede dere, på alle nivåer, for deres tre dagers metamorfose i deres individuelle Lys-kammere. Vi har mange ulike lærings-modaliteter som vil gjøre at dere kan forstå alle aspekter av hva som er involvert når det gjelder deres tilbakevenden til full bevissthet, og vi er klare til å gå gjennom alt sammen med dere, steg for steg, og besvare alle deres spørsmål og tvil.


Deres tilbakevenden til full bevissthet er noe Himmelen har bestemt for dere alle. Det har alltid vært meningen at Gaias overflatebefolkning skulle vende tilbake til denne velsignede tilstand av Væren, så snart virkeligheten deres får grønt lys til å løfte dere ut av det nåværende mørke. Deres høyst uvanlige tilstand av ”begrensethet” ble bare gitt tillatelse til på en midlertidig basis etter at Atlantis sank og dens fullt bevisste innbyggere flyktet til stjernene. Den resulterende raske forandringen i jordoverflatens energi-forhold tvang Moder Jord til å endre sin hverdags-virkelighet. På toppen av dette, bestemte Annunakiene seg til å bosette seg i deres solsystem og forhandlet med Himmelen om en guddommelig dispensasjon. Den fikk de, og en tidsplan og tilhørende betingelser ble fastsatt for den vedtatte perioden. Dere ble deretter utpekt av Himmelens Administrasjon til å være prototyper for begrenset bevissthet, med tanke på at dere da ville være i stand til å hjelpe Anchara’s barn en gang i fremtiden, med selv å oppnå den samme guddommelige tilstand av Væren. Det er på denne måten dere begynte deres lange ferd gjennom skyggelandet og nå er tiden inne for at den skal avsluttes slik det ble forutbestemt.


Når dere nå pånytt skal få bli Vesener med full bevissthet, så gir dette oss en mulighet til å vende denne enorme galaksen til Lyset. Deres første oppgave i disse bestrebelsene vil være å opprette en kontinuerlig dialog med disse stjerne-nasjonene som tidligere tilhørte Anchara Alliansen, så vel som å benytte deres fordelaktige posisjon til å hjelpe mange andre fullt bevisste Vesener, som nå er medlemmer av den Galaktiske Føderasjonen, til å samhandle med hverandre på et harmonisk vis. Det endelige målet med dette er å skape et fullt bevisst rike som utstråler det mest utsøkte Lys. Etter hvert som dette nye riket tar form, vil dere vise deres sanne evner og bli høyt æret for å greie å gjennomføre denne deres storslåtte og hellige oppgave! Deres hjemmeverden vil bli sentrum for en bevegelse som allerede har spredd seg til mer enn 50.000 galakser, og dette er bare begynnelsen. Dere vil bli feiret og det dere har oppnådd vil bli bejublet både i Himmelen og i den fysiske virkeligheten. Deres navn vil bli viden kjent gjennom hele den fysiske virkeligheten og deres strålende historie bekjentgjort for hver eneste Vesen i Lysets tjeneste. Dere er i sannhet i ferd med å bli katapultert inn i Lyset for å skape den mest bemerkelsesverdige tid for deres nye stjernenasjon.


Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med et velsignet budskap av Kjærlighet, Lys og Sannhet! Deres rike er nå i ferd med å bevege seg vekk fra det mørke som har tynget det gjennom de siste 13.000 årene. I løpet av denne tiden har alle vi lykkes i å komme gjennom de ulike prøvelser og utfordringer som vi sto overfor, hvilket brakte oss frem til terskelen av Oppstigningen. Det øyeblikket vi gikk gjennom denne portalen, steg vi opp til Himmelens Rike og gikk inn i den fullkomne fryd som tjenesten for det guddommelige er. Det som er så eksepsjonelt nå er at Himmelen har gitt hver og en av dere en guddommelig dispensasjon, et hellig virkemiddel for at dere raskt og enkelt skal oppnå det som tok oss så lang tid å oppnå: nemlig deres personlige Lys-kammere som er skapt spesielt for dette. Dette mesterverk skapt av den Høyeste Guddommelighet skal gi dere en unik vei til Udødelighet. På denne måten kan dere igjen bli fysiske Engler og gå inn i deres vitale tjeneste for den guddommelige Plan. Vi velsigner dere og roper takksigelser til det Høyeste for den Nåde dere har blitt vist.


Øyeblikket er kommet hvor Himmelen kan lede dere frem til deres hellige, fysiske liv av fryd, mirakler og velsignelser for hver enkelt av dere. Vi holder også på å forberede oss til vår hellige tjeneste, som er å forklare alle de feilaktige anskuelser de mørke påtvang dere for så mange tusen år siden. Dispensasjonen som gjør det mulig for dere å vende tilbake til full bevissthet, er nok en indikasjon på hvem dere i sannhet ble skapt til å være. Inni hver enkelt av dere befinner det seg en guddommelig mester, plassert der av den Allmektige Hersker for å veilede dere moralsk om de hellige sannheter om Himmelen og Jorden. Denne indre veileder ble eksternalisert på grunn av at dere følte behov for en ekstern leder da dere falt ned i begrenset bevissthet og således mistet deres forbindelse til det Guddommelige. Nå er tiden kommet for at denne indre, hellige mentor skal gjenopplives. Noen kaller den sitt Høyere Jeg, mens andre omtaler den som min ”Jeg Er” Væren. Enten dere kaller den det ene eller det andre, se inn i dere selv, velsignete Hjerter. Det dere der vil finne er en Sannhetens og integritetens mester som kan gi dere, dag for dag, ufeilbarlig veiledning i alle de situasjoner dere står overfor.


De kommende dagene vil bli særmerket av en rekke uvanlige begivenheter hvis hensikt er å manifestere deres nye rike. I disse budskapene har vi forklart dere sammenhengen slik at dere skal kunne forstå at det som er i ferd med å skje ikke er noen form for frelse, men en naturlig prosess av hendelser, slik som det er gitt profetier om, for å lede dere til et nytt land fylt av velstand og Kjærlighet! Altfor lenge har dere levet i en verden av løgner, mistenksomhet og fremmedgjøring. Nå vil en fullstendig motsatt virkelighet folde seg ut for dere! Vær ikke mistroiske og mistenksomme når dere mottar alt det grunnleggende dere trenger for et naturlig liv. Deres frihet og uavhengighet er guddommelige gaver som dere ble utrustet med da dere først ble unnfanget. Vær påny de velsignede barn som er åpne for å motta sine guddommelige gaver og vær villig til å hjelpe deres medmennesker etter hvert som denne velstanden sprer seg rundt hele kloden. Bruk de talenter dere har, og deres Kjærlighet, til å utforme dette nye riket som de Himmelske Hærskarer har gitt dere. En tid av grenseløs glede er kommet!


I dag snakket vi om hva som skjer rundt om på kloden.  Vi minnet dere også om at den første kontakt også ligger nær foran dere. Hver eneste dag flyr vi oppdrag omkring i verden, for å forberede oss på at det øyeblikket kommer da vi kan lande. På samme måte som deres indre Ånd veileder dere med hensyn til full bevissthet, så minner vi dere også på hva vår mentorinnsats skal gjøre for dere. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)Oversetter: Leif 

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions