Followers

onsdag 29. april 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 28 april, 2015Sheldan Nidle – 28 april, 2015

1 Etznab, 16 Kank’in, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer med glade nyheter! De første testene av et uhyre gjennomtenkt og meget vel forberedt utleveringssystem har begynt! Mange av bankfolkene som er involvert i dette systemet har mye erfaring som medvirker til at dette systemet vil bli vellykket. I tillegg er det visse medlemmer av de urgamle familiene, i Europa, som står som spesielle garantister for disse fondene. De vet hva som skal til for at disse pengene skal kunne krysse Atlanterhavet og bli raskt videresendt til bankkontoene deres. Alle mulige forsiktighetsregler er tatt for å sikre at disse velsignelsene vil bli benyttet til de formal de er tiltenkt. Parallelt med dette skjer arrestasjoner av ondsinnete bankfolk for å sikre at alle disse operasjonene skjer knirkefritt. Derfor ber vi dere om å være tålmodige og bare vite at hvert eneste aspekt av denne prosessen er nøye overvåket og at etterhvert som fondene mottas, vil det neste steget i dette særdeles kompliserte arbeidet bli gjort. Det har tatt oss mye lengre enn vi forventet å bringe alle de stjålne fondene tilbake og begynne en ny prosess som nå etterhvert vil gjøre det mulig å bringe dere velsignelsene deres.  Vi ber dere derfor å være enda mer tålmodige. Det har tatt oss en meget spesifikk tidsperiode å nå dit hvor vi nå befinner oss!

onsdag 22. april 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 21 april, 2015
Sheldan Nidle – 21 april, 20157 Batz, 9 Kank’in, 11 Ik
Selamat Jarin! Vi kommer denne gangen for å informere dere om hva som for tiden foregår i deres virkelighet. Det mørke oligarkiet som styrer deres verden er i ferd med å svinne hen. Likevel har de fortsatt punkter hvor de har makt og de benytter disse til å forsinke overgangen til en ny virkelighet. Den kritiske nøkkelen i dette er å manipulere overføringen av penger fra en internasjonal bank til en annen. Et konsortium av mange regjeringer og en samling av nøye utvalgte banker har i det store og det hele kontrollen over dette. Ved å legge begrensninger på hva de aksepterer, kan dette konsortiet forsinke, eller til og med stanse, hva som kan passere gjennom denne kritiske portalen. I denne sammenheng kan de forpurre den rekken av transaksjoner som skulle muliggjøre de lån eller fonds som enten skulle sørge for at dere mottok pengemidler og også gjøre nye regjeringer og styresett mulig. (I noen tilfeller klarer de å stoppe dette helt og til og med stjele pengene). Denne ondsinnete taktikken har enten forhindret at de ulike velstandsprogrammene kunne gjøres klare til utlevering, eller de har blitt stoppet helt og holdent. I det siste har visse overenskomster, sammen med et antall arrestasjoner av nøkkelpersoner, skapt panikk blant disse oligarkene, ettersom trusler fra det internasjonale rettssystemet i stadig økende grad synes å lykkes i å tvinge frem en slutt på dette onde systemet.

onsdag 15. april 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 14 april, 2015Sheldan Nidle – 14 april, 2015

13 Kan, 2 Kank’in, 11 Ik

Selamat Jarin! Vi kommer nok en gang med veldig gode nyheter! De som arbeider sammen med våre samarbeidspartnere på områdene som dreier seg om bankvirksomhet og penger, rapporterer at et antall avgjørende viktige fonds nå er i ferd med å bli utløst. Disse midlertidige pengeressursene er ment å gjøre det mulig å fastsette en levedyktig plan for en rekke velstandsprogrammer. Således er vi kommet mye lenger på veien mot å få utløst velstandsfondene, og med dette, grunnlaget for fremveksten av nye regjeringer og styresett. Alt dette er kun ytterligere bevis på at dere omsider vil motta en omfattende velstandspakke i de kommende ukene. Faktum er at disse begivenhetene også vil føre oss mye nærmere "avsløringen".  Vi har aldri vært så nær tidspunktet for at avsløringen vil skje. Flåten vår har nøye overvåket Gaia gjennom mer enn to tiår. Hun er inne i en syklus hvor mange av hennes arter av planter og dyr er i ferd med å bli utryddet. Hennes mange forskjellige naturmiljøer blir fortsatt hensynsløst misbrukt og ødelagt av den mørke kabalen og deres medløpere. Dette er årsaken til at Gaia har trappet opp styrken i sin respons på denne stadig pågående ødeleggelse av økosystemene hennes. Vi anbefaler på det aller sterkeste at de som er ansvarlige slutter med dette og avstår fra disse ondsinnete handlingene. Gaia er rede til å forsvare disse truede økosystemene med alle midler.

torsdag 9. april 2015

Norsk --Sheldan Nidle – 7 april, 2015Sheldan Nidle – 7 april, 2015

6 Caban, 15 Mac, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer denne gangen med mere gode nyheter! Kontaktpersonellet vårt forteller at våre allierte er i ferd med å forberede utløsningen av velstandsmidlene om kort tid. For øyeblikket foregår de ulike uttestingene av systemet. Påskehøytiden har forsinket denne prosedyren en liten smule. Uansett står den grunnleggende intensjonen fast – nemlig å distribuere de ulike velsignelsene til dere på vellykket vis. Den mørke kabalen er ikke lenger i stand til å stanse denne fremgangen. Målet er for øyeblikket at denne prosessen skal være fullført i løpet av tidlig på våren. Inntil da, forvent å se begivenheter og hendelser som hinter om at ingen ting vil forandre seg med det første. De mørke vet sannheten om hva som faktisk skjer og forstår at det ikke finnes noen vei for dem ut av den krisesituasjonen de for øyeblikket befinner seg i. Våre ambassadører er for øyeblikket i gang med å sette opp en plan for når og hvordan nye regjeringer og styresett skal manifestere. Alle disse fantastiske nyhetene betyr at vi med god fart nærmer oss avsløringen om vår eksistens og nærvær. Våre allierte fra Agartha, sammen med og deres Oppstegne Mestere, er derfor i ferd med å forberede et antall belæringer som er av avgjørende viktighet i denne sammenheng. Flåten vår fortsetter å begrense hvordan de mørkes eksotiske våpensystemer kan brukes. Vi har begrenset det til en liten håndfull mindre tilfeller.

torsdag 2. april 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 31. mars, 2015Sheldan Nidle – 31. mars, 2015

12 Oc, 8 Mac, 11 Ik

Selamat Balik! Vi kommer med en del nyheter om de fremskrittene som gjøres med å fastsette et tidsskjema for utleveringen av velstandsfondene deres. Veldig mye avhenger av to viktige beslutninger. Disse blir nå nøye gjennomgått av et antall av de urgamle familiene, med tanke på hvordan disse massive utbetalingene skal håndteres av de myriadene av banker som er involvert i de stadig voksende nettverkene. Mange regjeringer er også godt involvert i overføringene av disse pengene til dere. Her er det viktig å merke seg at det er sikkerheten til disse fondene som er hovedårsaken til forsinkelsene i de siste par årene. Det er temmelig krevende å arrangere et slikt system hvis de sentrale organisasjonene, som er nøkkelen i denne prosessen, hårdnakket motsetter seg en slik massiv overføring av pengefonds. Disse forsinkelsene er blitt tatt tak i og et nytt system lagt midlertidig på plass. Dette systemet skal brukes til å teste funksjonaliteten og effektiviteten av et enda nyere et. Swift kodene, eller "Society for Interbank Financial Telecommunication" kodene, vil bli erstattet av et nytt system, som for øyeblikket er under utvikling. Dette systemet henger sammen med den nye kinesiske AIIB (Asian Infrastucture and Investment Bank), den nye BRICS-banken, pluss en rekke banker i Europa, Asia, Oseania samt Sør- og Nord-Amerika.

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions