Followers

onsdag 28. januar 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 27 januar, 2015

SHELDAN

Sheldan Nidle – 27 januar, 2015

1 Manik, 5 Yax, 11 Ik
Dratzo! Vi kommer med flere gode nyheter med hensyn til prosessen med å levere velsignelsene til dere. I løpet av den siste uken har vi sett en hel rekke sjekkpunkter bli krysset av. I løpet av den kommende uken ligger det i kortene at en del forbløffende begivenheter vil skje. Dere står nå i virkeligheten på terskelen til at de ulike velsignelsene ankommer. Vi er ekstatiske over at dette virkelig er tilfellet. Da vi ankom hit for omtrent to og et halvt tiår siden, var vi til å begynne med svært overrasket over den ytterste arrogansen til de mørke makthaverne, som hadde styringen med deres mange globale samfunn. Disse individene syntes fullstendig uvillige til å adlyde Himmelens hellige dekreter. Vi ble også informert av deres Oppstegne Mestere at det var helt normalt for den mørke kabalen å gi totalt blaffen i dette. Våre mange Eldre hadde fortalt oss om dette og advarte om at måtte være klare til å gjennomføre Himmelens edikter først når våre allierte på Jorden tillot at det skjedde. Dette førte oss inn i en lang rekke diskusjoner med våre mange allierte om hvorfor denne galskapen fortsatt kunne eksistere. Vi ble gitt et antall beæringer om hva det var som foregikk her. Vi besluttet å hjelpe våre allierte kun når den nødvendige tillatelse virkelig ble gitt oss. Dette er i ferd med å endre seg nå, takket være den positive feedback vi mottar for øyeblikket.

onsdag 21. januar 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 20. januar, 2015

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 20. januar, 2015

7 Ahau, 18 Chen, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer med vidunderlig informasjon! Prosessen med utbetalingene fortsetter å skride fremover og våre allierte på Jorden er nå i ferd med å vedta et foreløpig tidsskjema. Disse utbetalingene er knyttet til et antall andre prosjekter som har å gjøre med gjeninnføringen av gullstandard og en nyfastsettelse av alle verdenes valutaers verdi. Disse programmene er også en del av den finansmessige rejusteringen som skal gi et nytt globalt bank og finanssystem. Dette nye systemet skal erstatte de avtalene som først manifesterte på Dumbarton Oaks i USA*. Dette systemet gjør slutt på Federal Reserve Dollarenes dominans og den verdensomspennende økonomiske strategi og politikk som er knyttet til den. Dere er på vei inn i en ny verden hvor det vil eksistere en mer generell likhet mellom de landene som nå er fattige og de rikere landene i Europa, Amerika, Australia og Japan. Og ved siden av dette, handler det også om nye regjeringer og styresett. Disse nye regjeringsinstitusjonene vil "rulles ut" ganske snart. Blant de første oppgaver de er forpliktet til er en full, verdensomspennende avsløring om vår eksistens og nærvær. Dette vil få slutt på alt hemmeligholdet omkring Ufoer. Det er selvfølgelig det siste punktet vi ser frem til med stor glede. Våre allierte på Jorden arbeider på en rekke fronter, som alle henger sammen hverandre, for å gjøre alt dette til virkelighet.

onsdag 14. januar 2015

Norsk -- Sheldan Nidle 13. januar, 2015

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

 
Sheldan Nidle 13. januar, 2015
13 Ben, 11 Chen, 11 Ik

Selamat Jalwa! (Vær i evig glede!) Vi kommer med mere nyheter! De siste rester av motstand fra de mørke foregår for øyeblikket i banksystemet deres. Disse skurkene gjør alt de kan for å forsinke utdelingen av velsignelsene deres ved å late som om de ikke er godt nok forberedt til å ta ansvar for fordelingsprosessen av velstandsmidlene deres. Vi har instruert våre allierte på Jorden om a sette klare tidsfrister og personlig overvåke de siste trinnene i denne prosessen. I tillegg forteller våre allierte at det er behov for at en hel rekke formuesforvaltere blir gjort klare for å hjelpe dere. Det er motbydelige for oss å få høre om dette og vi har instruert våre allierte om å være meget strenge og kreve at de får lov til å ansette personell etter behov for å sikre at denne prosessen kan skje så smidig som mulig. Vi er parate til å ta i bruk våre egne teknologier for å sikre at denne avsluttende serien a prosedyrer blir gjennomført uten ytterligere forsinkelser. Vi har også hatt overoppsynet med den kommende prosessen med å oppløse et antall store regjeringer. Deres verden har fullstendig prisgitt et antall super-rike og velstående mørke individer helt siden Anunnakiene forlot denne virkeligheten for nesten 20 år siden. Våre innsats er for øyeblikket rettet mot å gjøre forberedelsene til at denne virkeligheten omsider kan kvitte seg med disse mørkets representanter.

onsdag 7. januar 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 6. januar, 2015

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 6. januar, 2015

6 Cimi, 4 Chen, 11 Ik
Dratzo! Vi kommer med en del svært interessante nyheter! Fremskrittene, som er i ferd med å endre virkeligheten deres, fortsetter å skride fremover til tross for de mørkes forsøk på å forsinke dem ytterligere. Dette gjorde at det likevel ikke ble mulig å kunngjøre selv den spede begynnelsen av utleveringen av velstandspakkene deres. De mørke har allikevel, i det store og det hele, mislykkes i å forhindre at disse utbetalingene startet. Imidlertid er denne prosessen på vei inn i en tid hvor denne suksessen kan gjøres offentlig kjent. Helhetlig sett er vi tilfreds med at de regjeringene som nå er under de mørkes kontroll nå vakler og nærmest ikke han noen ben å stå på lenger. Den første måneden av dette nye året gir løfter om å gi dere den velstanden og de nye regjeringene som det så lenge har blitt profetisert om for dere.  Våre allierte på Jorden er hardnakket besluttet på å overvinne alle eventuelle hindringer og gi dere et nytt bank- og finanssystem. Dette systemet vil føre til en drastisk nyinnrettelse av ulike regjeringer i Vesten og raskt skape en ny måte å lede nasjonene på. Dette er de nye regjeringer og styresett som endelig vil gjøre det mulig at avsløringen kan skje. Dette er en dramatisk begivenhet som med ett vil introdusere oss på verdensarenaen. Mye skal skje så snart dette spesielle øyeblikket kommer. Vårt personell er klare til å presentere seg og åpne opp kommunikasjonskanaler med dere.

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions