Followers

onsdag 26. oktober 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 25. oktober, 2016Sheldan Nidle 25. oktober, 2016

12 Lamat, 11 Tzec, 13 Caban

Selamat Jalwa! Prosessen med å fjerne alle menneskelige skadedyr på denne planeten fortsetter. Lakeiene til dette riket er fortsatt lette å finne og arrestere. De har faktisk en urokkelig tro på at Lyset ikke kan hindre dem i å beholde sine maktposisjoner. Raskt vil de oppdage en fryktelig sannhet. De samfunnsfiendtlige aktivitetene deres kan ikke lenger tolereres. De mørkes herskervelde går raskt mot slutten og blir erstattet av ulike varianter av «GESARA». Når utrenskningen av denne uhellige og uønskete gruppen er fullført, kan de som har ansvaret for fondene med letthet la denne ufattelige rikdommen finne veien til alle steder på kloden.  Dere vil motta en rikdom som for alltid vil gjøre slutt på den umettelige samlingen av rikdommer til seg selv som de mørke og de toskete lakeiene deres har holdt på med. Glem aldri hvordan de mørke med så stor ondskap forhindret dere i å ta imot de ressursene som så sårt trenges for å forandre denne verden til et bedre sted for alle. Det er av avgjørende betydning at dere betrakter denne rikdommen som en måte å sikre at drømmene deres blir til virkelighet. Det er deres tillitsfulle og vellykkete drømming som vil gjøre at dere kan gi slipp på all deres grunnløse frykt og den stadig vedhengende tro at dere er mindre verdt enn andre. Dere er alle en vidunderlig union av potensial som trenger å manifestere på alle mulig måter. 

Tren dere opp til å se dere selv som et særdeles verdifullt medlem av denne globale unionen og lær om deres ubestridelige rett til å manifestere drømmene deres. Det er slik dette kollektivet kan frembringe kreative løsninger for en ny virkelighet. Dere bærer en dyp visdom inni dere. Tro ikke at drømmene deres ikke er verdt noe. Hver og en av dere er en viktig del av denne samlingen av overflatemennesker. Ta hele tiden kontakt med hverandre, og ved så å gjøre, innse hvordan denne kontinuerlige strømmen av gode møter bidrar til å forandre helheten. Velg et ståsted dere dere intuitivt innser at denne evigvarende operasjonen bygger den nye virkeligheten deres bit for bit. Vi er her, akkurat som Himmelen er det, for å overvåke denne prosessen. Føl dere frie til å bidra med deres vidunderlige evner til dette organiske hele. La den gamle måten å gjøre ting på og deres gamle oppfatninger og tro fare. Dette vil bli en ny tid, fylt med frihet og velstand for alle. Dere må gi slipp på det kontrollbehovet som så omhyggelig ble podet inn i dere av de mørke. Vær velkommen til Lysets lekenhet og oppdag storslagenheten i hvem dere virkelig er. Dette er kun en forløper til den Nye Tidsalderen av åndelige oppdagelser!

Denne nye oppdagelsenes tidsalder handler i virkeligheten om å lære å forstå hvordan Lyset skaper sine virkeligheter. Dere er raskt i ferd med å lære dette og få et innblikk i dets utsøkte mangfold og detaljer.    Dette nye livet deres skal tuftes på drømmene deres og Lyset som virker inni dere. Dere har lenge vært i en tilstand av fornektelse når det gjelder hvordan dere kan forvandle verden ved i sannhet å være dere selv. For lenge, lenge siden var dere et mønsterbilde på indre kreativitet. De begrensningen de omkring dere lærte dere opp til, begynte i førstningen å skape hindringer for dere. Med tiden ble disse begrensningene til de solide murer som nå holder dere fanget. Denne innpodete følelsen av begrensninger må sprenges hull på og helt og holden kastet på skrothaugen. I stedet har dere behov for en ny prototype. En som påny ser deres primitive lekenhet og lar den ta over. Dere føler, på et eller annet vis, at dette er en upassende prosess. Dere må kaste av dere denne følelsen. Erstatt den med et behov for å forstå hvordan dere kan avgjøre nøyaktig hvordan dere passer inn i helheten. Dette måleinstrumentet ligger inni dere. Ånden gav dere det da dere ble født. Alt som trengs er at dere vet hvordan dere gjenkjenner det. Dette er en oppgave som mentorene våre har til hensikt å utforske nærmere sammen med dere. 

Begynn derfor å utforske hvordan det føles å ha ubegrensete ressurser. Se inn i dere selv, med klar intensjon om å utforske prioriteringene i hver av drømmene deres og hvordan de passer inn i et storslagent hele. Bruk dette storslåtte rammeverket til å avgjøre hvordan dere ønsker å manifestere dem. Dette er, selvfølgelig, kun en start. Se dere omkring og diskuter alt dette med deres nærmeste venner og familie. Det er vår hensikt å gå ytterligere i dybden med dette sammen med dere. Våre mentorers først oppgave er å hjelpe dere å kaste av dere all frykt og enhver dyptliggende oppfatning som virker begrensende på dere. Vårt genuine ønske er å få dere til å oppdage hvor fantastiske dere egentlig er. Denne prosessen er nødvendig for å gi dere den nødvendige styrke til å eliminere alle foreldete oppfatninger.  Husk alltid på at dere har et enormt potensial som vil utvide seg i takt med hva dere greier å forestille dere. Dette potensialet er et hovedelement som mentoren deres vil veve videre på og så utforske sammen med dere. Denne operasjonen kan det ta et stykke tid å forstå fullt ut. Vi har derfor til hensikt å vise dere hvordan denne planen kan åpne dere slik at dere i fullt mon kan virkeliggjøre drømmene deres. I dette ligger nøkkelen til deres enorme potensial!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer for å understreke det faktum at deres verden er i ferd med å forandre seg til det bedre. De som tviler på denne forandringen trenger bare å se seg omkring og se at den selvsikre maktretorikken til de mørke og deres mange lakeier ikke har gitt dem noe annet enn et fortvilt håp om en suksess som nå i sannhet er umulig for dem å oppnå. Det er av avgjørende betydning at de som holder visjoner som likner på våre egne, tar inn over seg at denne nye verdenen i sannhet står for døren! La oss sammen be om, først fra Himmelen, og deretter kreve av våre regjeringer at et nytt regjeringssystem bli implementert i alles påsyn. Himmelen har satt opp en tidsplan med de mørke. Tiden nærmer seg, Kjære Sjeler, for dette mirakelet å manifestere. Vær derfor rede til å forklare, for alle som måtte komme til dere, at alt det nye som forandringene bringer er til å juble over! I denne gleden kan vi alle uhindret legge alle årene med frustrasjon bak oss. Gi slipp og la alle tragediene omkring dere fare. Dette er en tid hvor deres mange drømmer skal manifestere og alle de gamle måtene å gjøre ting på blir lagt på hylla for godt. La frihetens klokke kime igjen og igjen over alt i dette riket!

Hver eneste en av dere har helt siden barndommen hatt en rekke spesielle ønsker som med tiden er blitt modifisert mange ganger etter hvert som dere ble eldre. Sett disse storslagne visjonene fri! Kjenn etter hvordan de dypt inni dere kan bringe mektig glede. Himmelen ønsker inderlig at alt dette skal bli til virkelighet. Rikdommen og alle de medfølgende godene som gjør det mulig for dette å bli virkelighet, er hva alle i Himmelen har til hensikt å gjøre virkelighet av. Den høye Skaperen av alt har gitt bud om dette i tusener av år. Som vi tidligere har nevnt, har Himmelen fastsatt en tidsplan for dette. Dette øyeblikket har blitt fastsatt av Himmelen. Dette hellige øyeblikk er nær. Vi Mestere gjør alt som er nødvendig for å bringe dette vidunderlige øyeblikket til Gaia. Det er allerede en mengde elementer under utvikling, som vil gjøre at denne hellige begivenheten blir realitet. Således er det nødvendig at dere bærer deres Lyst høyt og synlig slik at denne begivenheten kan finne sted nå.  Og derfor er det også av avgjørende betydning at alle bidrar flittig med å manifestere denne mektige begivenheten. Vi ber dere om å vise urokkelig utholdenhet i denne oppgaven. 

For lenge siden fremsto overflaten i dette riket ekstremt begredelig. Anunnakiene var over alt. Deres mørke gjerninger, intensivert av de sinnsyke rituelle drapene og konstant krig, var dagens orden.  I løpet av det siste halvannet århundre har dette mørket langsomt begynt å løfte seg. Nå befinner dere dere helt på terskelen til Lysets Tidsalder. Det som en gang syntes fullstendig umulig, er nå i ferd med å skje. Nå som denne økende bevisstheten har nådd folk generelt, er en del mektige mirakler i ferd med å finne sted.  Fortsett å arbeide for Lyset! Vit at mørket er i ferd med å svinne. Vi Mestere ser dette tydelig fra dag til dag. Dette gir grunn til å bli stadig mer tillitsfull og sterkere i troen. De mørke blir tvunget til å gi opp den tortur de har utsatt dere for.  Potensielle kriger som truer, vil de ikke lykkes med å sette i gang.  En aura av fred er i ferd med å senke seg over dette velsignete riket. En tid hvor vidunderlige begivenheter plutselig vil skje, er i sannhet nær. Mist aldri troen! Fortsett å være positive og forvent at enda flere mirakler vil skje!

I dag har vi rapportert enda en gang om hva som er i emning rundt om på denne dyrebare kloden! Kunngjøringer om ting som lenge har vært ønsket, er på plass. En ny tid for alle er over oss! Vær rede til å være en inderlig lykkelig del av dette! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

Tidligere oversettelser ligger på http://galacticchannelings.com/norske/index.htmlonsdag 19. oktober 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 18. oktober, 2016Sheldan Nidle 18. oktober, 2016

5 Imix, 4 Tzec, 13 Caban

Dratzo! Lyset går fra seier til seier. Fremveksten av det nye bank og finanssystemet fortsetter over hele verden og med det fortsetter en bølge av evig velstand. Sammen med disse vidunderlige forandringene ligger utsiktene til fred, som nesten ikke ble noe av. I siste minutt før spillet var over for dem, prøvde de mørke desperat, men de fikk ikke satt i gang noen verdenskrig. Heldigvis forhindret vårt liaisonpersonell og deres samarbeidspartnere på Jorden at det skjedde. Denne overflateverdenen har også beveget seg raske skritt i retning av første kontakt.  Dere er på vei inn i en æra hvor behovet for penger raskt vil forsvinne. Denne prosessen vil bli godt hjulpet av at nye teknologier, både deres og våre, blir tatt i bruk, deriblant introduksjonen av den universelle prosessoren. Denne fantastiske innretningen vil gjøre at behovet for jordbruk, fabrikkproduksjon og bruken av Gaias ressurser raskt vil bli avleggs. Således vil deres globale samfunn bli frigjort fra nødvendigheten av å bruke så store deler av sin befolkning til disse arbeidskrevende og farlige oppgavene.  Gaia kan forvente å se mye av sitt landareal brakt tilbake til slik de opprinnelig var. Denne prosessen vil gjøre at gresskledte landområder, våtmarker og skoger igjen kan øke. Av den grunn vil flere og flere miljøtyper bli omarbeidet for å legge til et antall habitater.

Disse forandringene vil forbedre luftkvaliteten deres og gjøre at havene deres påny kan gi livsgrunnlag for myldrende fiskepopulasjoner. Dere vil få lære å bruke deres personlige prosessorer til å lage mat eller fornye møblene deres om dere skulle ha lyst til det. Alle disse tallrike forandringene gjør at de Oppstegne Mesterne deres kan belære dere om deres fortid og forberede dere på vår ankomst. Mentorene våre vil, med utgangspunkt i denne kunnskapen, ekspandere den måten dere ser på dere selv, både individuelt og kollektivt.  Det er nødvendig at de globale samfunnene deres gjør en total revurdering av hvordan de opererer. Deres enorme diversitet gir dere anledning til å tenke gjennom på nytt hvordan menneskeheten best kan leve sammen. Dere vil da være i en overgangsfase til en verden som greier å forstå hva som er mulig å oppnå gjennom alle disse forandringene. Dette vil sette dere i stand til å se Gaia som et splittet rike og gjøre det mulig for dere å introdusere Agarthanerne til dette ytre riket. Dette i seg selv er et mektig skritt i riktig retning. Det betyr at alt det nonsens Atlantidene begynte med og som Anunnakiene fortsatte med, endelig kan legges vekk for godt.

Alt dette er del av en prosess som begynte å skje med menneskeheten midt på 1960-tallet. Plutselig begynte unge mennesker å forstå hva Himmelens bud egentlig handlet om. En følelse av at en ny bevissthet ble født bredte seg hos mange av dem. I Amerika ble denne oppvåkningen kjent som «Kjærlighetens Sommer». Denne oppvåkningen ble kortsluttet ved den plutselige introduksjonen av psykedeliske narkotika som ble gjort av mange av guruene i denne bevegelsen. Disse universitets-orienterte guruene greide med stort hell å dreie denne bevissthets-bevegelsen i feil retning og la grunnlaget for en forferdelig æra med narkotikamisbruk. Virkningene av disse stoffene ble raskt nådestøtet for oppvåkningen og den nye bevisstheten. Det var kun Ancharianernes mørke dåder (at de nesten greide å gjøre Solen til en nova, for eksempel ¹) som gjorde at vi fikk lov til å intervenere og hjelpe denne bevissthetsveksten langsomt tilbake på sporet igjen. Og det var vår intervensjon som hjalp til å avverge den neste delen av de mørke herskernes plan, de falske ekstraterrestrielle invasjonene. Dette var ment å være virkemiddelet hvorved en serie massive militære operasjoner skulle fullføre planen om å gjøre menneskeheten på Jordens overflate til slaver for alltid.

Denne plutselig oppblomstringer av aksjoner under falsk flagg gjorde at Himmelen ba oss om å sette i gang en masse-intervensjon mot de mørkes intensjoner.  I 1990 sendte vi en stor vitenskaps- og utforsknings-flåte for å holde overoppsyn med bevissthetsskiftet som Himmelen akkurat hadde satt i gang. Som dere kanskje husker var de påfølgende to og et halvt tiår preget av en rekke begivenheter som vi har beskrevet i mange tidligere rapporter. Dette resulterte i en bratt læringskurve.  Vi organiserte til slutt en del av et Lys-team som med enormt dedikerte innsats i sin tjeneste for Himmelen, greide å sette en endelig stopper for de mørkes mektige plan for å gjøre dere alle til slaver. Denne prosessen ledet til de mørkes siste desperate forsøk, det amerikanske valget i 2016 og deres forsøk, som de nesten lykkes med, på å skape en isnende frykt for krig med atomvåpen. Dette ble det selvfølgelig satt en stopper for ved proklameringen av NESARA Republikken. Denne nye «enheten» kan få orden på valgprosessen og kjøle ned enhver potensiell atomkrig. Dere står nå på terskelen til at alt blir avdekket, en tid med mektig fred og gryningen til en enorm fremgang og velstand for alle! Den gamle virkeligheten er i ferd med å svinne hen og en ny virkelighet er i ferd med å komme solid på plass! Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Virkeligheten i deres verden er i ferd med å forandre seg. Vår primære oppgave her er å velsigne alle som gjør fødselen av en ny tidsalder av frihet, fred og velstand mulig. De som så lenge har hatt makten i dette overflateriket blir nå isolert fra dere. Sjelens lange, mørke natt er nesten over! Foran dere ligger en tid hvor dere vil oppfylle deres drømmer og hvor en lang liste av teknologier som har vært holdt skjult for dere, vil komme ut i dagens Lys. Alt dette blir gjennomført på en måte som gjenspeiler Himmelens mildhet og med et virkelig godt monn av Himmelsk nåde. Vi takker inderlig alle som implementerer sine hellige visjoner for å gjøre alt dette mulig.  Vær velsignet og vit i deres hjertes hjerte at en vidunderlig virkelighet av glede og feiring er i ferd med å bli deres! Dere vil om kort tid få møte oss og lære mye om deres opprinnelse og en historie som lenge har vært glemt. Nå i denne tid, ta dere tid til å takke Himmelen og dens mektige instrumenter i denne verden og andre verdener. Dere nærmer dere en frihetens tid. La denne uendelige velstand og fremgang begynne nå!

Vi forbereder oss for øyeblikket til å møte dem Vi, deres Oppstegne Mestere, har kjent i mange tusen år. Sammen med oss har de gitt menneskeheten et tilfluktssted fra de mørke sjelene og tilveiebragt et sted hvor den hellige godhet og nåde kunne tas i bruk. Vi er også takknemlige for at vi alle har blitt gitt et hjem hvor urgamle ritualer lever i beste velgående og som har gitt våre hjerter sann glede og Kjærlighet. Her har vi forberedt vårt oppdrag for å hjelpe dere, og her fant vi dem som, når det blir nødvendig, vil være med å hjelpe oss.  Vi velsigner denne kommende nye æraen for menneskeheten og vit at vi alle snart vil bli gjenforent ved at dette ytre riket vender tilbake til full bevissthet. Da, som Galaktiske Mennesker, vil dere få bevitne gjenforeningen av Inner-Jorden og Ytter-Jorden. Når den tid kommer, vil Himmelen gi oss alle våre nye marsjordrer.

Ta dere tid til å tenke over hva dere har greid å oppnå i Himmelens gode navn. Dere stod fast ved deres visjoner og gav all den energi som krevdes for positivt å forandre dette riket. Dere gode innsats er i ferd med å bli belønnet. Dere blir nå satt fri fra uminnelige tiders gjeldsslaveri og kan nyte livet i frihetens evige Lys. Dere vil også få alt dere trenger for å bli friske og få tilbake deres fulle helse. Dere vil også få evnen til å starte deres egen foryngelsesprosess. Enn videre vil dere alle ha alt dere trenger for fremgang og velstand, samt denne ekstraordinære ressursen til å oppfylle deres drømmer. For alt dette velsigner vi dere og ønsker det beste for dere alle.  For lenge, lenge siden ble vi skapt av Himmelen for mildne de sørgelige og dystre slagene dere daglig ble tildelt av de mørkes lakeier. Nå er dette oppdraget i ferd med å gå over til et nytt et. Vår oppgave nå blir å overvåke prosessen som vil bringe dere tilbake til full bevissthet. Denne tiden vil i sannhet flomme over av glede og gjøre at vi med letthet kan kommunisere med hver og en av dere! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med vår nådefylte oppgave. Vi har presentert disse rapportene for å gi dere en bedre forståelse av på hvilken måte denne verden er i ferd med å forvandles.  Når dere har fått ett blikk inn i det nye riket, gled dere over hva som bryter frem over alt omkring dere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

Tidligere oversettelser ligger på http://galacticchannelings.com/norske/index.html

¹) Nova er en variable stjerne som gjennomgår et kataklysmisk utbrudd kjennetegnet ved at lysstyrken (og dermed energiutstrålingen) plutselig øker tusenfold, for deretter langsomt å vende tilbake til sin opprinnelige lysstyrke i løpet av måneder eller år.


onsdag 12. oktober 2016

Norsk Sheldan Nidle 11. oktober, 2016Sheldan Nidle 11. oktober, 2016

12 Ix, 17 Tzotz, 13 Caban

Selamat Jalwa! Det man venter på tar ofte lengre tid enn man først antok. Det døende amerikanske regimet er på vei ut, med mye mere sabelrasling enn noensinne.  Dette tøvet synes å skremme de som ikke har satt seg inn i hva som skjer. I realiteten er det ikke noe annet enn en metode designet for å forsøke å gjøre Russland til syndebukk. Det amerikanske militæret er engasjert i onde og fullstendig illegale operasjoner i Syria og Irak. Fordi dette har slått smertelig tilbake på USA, så måtte de, akkurat som en gammel tryllekunstner, ty til fingerferdige tricks for å iverksette en kampanje for å isolere Russland og tvinge gjennom sine intensjoner i den sørgelige situasjonen i Syria. Dette er enda et forsøk fra dette fallende regimet på å slå seg på brystet for å vise hvor mektige de er. Men det har mistet sin troverdighet i de fleste av verdens nasjoner. Det er i ferd med å tape sin posisjon i FN og Det Internasjonale Pengefondet (IMF). Det eneste som gjenstår når alt dette ebber ut, er at den nye NESARA Republikken proklameres. Vi har satt opp en timeplan som vil bli gjennomført med hurtighet og kløktig behendighet. Det vil bli en tid med rungende stillhet og en taus besluttsomhet om å lykkes. Og så vil NESARAS mandat dukke opp som en plutselig storm og galskapen i dette gamle sinnsyke regimet vil ta slutt. Og så med ett, vil en vidunderlig tid manifestere og bejubles av hele menneskeheten. 

Vi har fulgt nøye med på det de facto amerikanske regimet helt siden den nåværende syklusen av utbetalinger tok til i begynnelsen av denne måneden. Graden av uro og nervøsitet øker for hver gang en ny utbetalingsrunde gjennomføres. Det samme gjelder deres i stor grad diskrediterte diplomati. Denne konstante sabelraslingen deres viser seg gang på gang å være til ingen nytte. I stedt blir de presset til å gjøre ting som de, i tidligere tider, ikke hadde noen problemer med å lykkes med. Disse stadig mer falske og løgnaktige metoder har i stor grad ført til at de som vet hva som har foregått og hva som foregår i Midtøsten og Afghanistan rett og slett ignorerer de krav USA kommer med. Denne prosessen fører til at USA Inc. blir stadig mer isolert og ignorert.  De innenlandske skandalene som virvler omkring dette regimet, er enda en faktor som fremskynder deres raske fall fra makten.  Vi overvåker disse forferdelige begivenhetene nøye og kan tydelig se viktigheten av den nå snart flyvedyktige republikken er for den nye virkeligheten som er på vei. Mange begivenheter begynner å manifestere og det endelige fremstøtet for å kaste denne korrupte regjeringen fra makten er like før å bli avdekket for alle.

Denne forandringsprosessen har vist seg langt vanskeligere å gjennomføre enn man hadde forestilt seg. Denne virkeligheten eksisterte under tommelen på Anunnakienes gjennom årtusener. Anunnakiene avsluttet sitt herskervelde ved fredsdeklarasjonen fra Anchara-kontinuumet. Denne begivenheten var ment å være signalet for at de mørke skulle forsvinne fra dette riket.  I stedet ble det en tid hvor lakeiene trodde deres herskermakt kunne forkaste dekretene Himmelen hadde gitt da Anunnakiene først kom til makten her for cirka 13 årtusener siden. Denne trassigheten, som har vart i nesten to tiår, er nå nær slutten. I den tiden vi har vært her har oppgaven vår vært å lede og beskytte dem som hadde ressurser, men ikke var i stand til å fullføre de oppgavene de hadde fått. Etter å ha vunnet deres tillit, satte vi i gang en operasjon som skulle bringe oss helt til terskelen for kontakt med dere. De nye regjeringene har gått med på å få en slutt på den mange tiår lange fortielsen om vår eksistens, som har gjort at vi har måttet utsette våre formelle kunngjøringer. Vi har til hensikt er å bruke den kommende tiden til å klargjøre hva vårt oppdrag til Gaia går ut på og forklare hvorfor Himmelen ønsker at dere skal vende tilbake til full bevissthet. Disse kommunikasjonene vil være en reell forløper til at vi endelig kan ta direkte kontakt med dere!

Men før denne kontakten, vil dere få møte slektningene deres fra Agartha og lære mye av dem! De er veldig ivrige etter å møte dere. Det er i Agartha at krystallbyene, som skal bringe dere tilbake til full bevissthet, befinner seg. I tillegg vil dere få en del belæringer fra de Oppstegne Mesterne deres.  Disse belæringene vil legge grunnlaget for det mentorene deres vil fortelle dere. Nyt i mellomtiden denne avsluttende tiden i den gamle, mørke virkeligheten. Den har skapt en verden som dere alle er svært vant til. Om kort tid vil dere gå inn i et nytt rike fylt med nye realiteter, så vel som økende velstand for alle og en mulighet til å oppfylle deres høyeste drømmer. Deretter vil dere få møte oss og lære ting som til å begynne med vil synes merkelige for dere. Anunnakiene brukte en stor del av sin tid til bygge et rike fullt av begrensninger rundt dere, som gjorde det enkelt å ha full kontroll over dere.  I virkeligheten er denne verden et sted som ble skapt ved en feiltakelse. Den behøvde aldri å ha eksistert. Nyt denne tiden vel vitende om det faktum at en i sannhet vidunderlig og fantastisk virkelighet er rett rundt hjørnet! Hurra! Hurra!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Dere er nesten frie igjen! Gjeldens mørke skyer vil bli fjernet for alltid! Hvilket strålende under! Lyset har vunnet en total seier over de mørkes lakeier. Det som skjer er et Himmelens mirakel. Fortidens nådeløse virkelighet finnes ikke lenger. De begivenhetene som har skjedd i løpet av de siste dagene bærer vitne om hvordan dere nå får ny kontakt med hvem dere egentlig er. Vi mestere fryder oss over tanken på dette. For lenge, lenge siden ble vi sendt på et oppdrag for å lindre og trøste menneskeheten. Vi ble også fortalt om at denne dagen skulle komme. Etter vår vurdering har det tatt altfor langt tid å komme hit. Generasjoner av menneskeheten har bukket under i smerte og lidelse. Ære være Gud for Himmelens grenseløse nåde og godhet! Deres vidunderlige visjoner er i ferd med å manifestere. De mørkes planer om å bringe ødeleggelse over deres siste dråper av Lys, er ikke lenger! Dere står foran å bli forvandlet til gyldne, full bevisste veivisere av Lyset! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Denne gleden er en del av den prosessen som nå er i gang. Dere har all grunn til å feire. De mørke herskerne som styrte denne planeten hadde grunn til å reise herfra da det mørke Anchara-kontinuumet proklamerte at mektig union av Lys og mørke begynte midt på 1990-tallet. Denne galaktiske freden ventet ene og alene på at overflatemenneskeheten skulle komme permanent med. Dette tok enda to tiår å oppnå.  Den endelige triumfen til Lyset måtte ta i bruk juridisk skyld og overveldende vektlegging av hva som ville skje, for endelig å kunne tvinge de mørke lakeiene kollektivt i kne. La oss hedre og ære disse edle krigerne for deres bragder. Disse velsignete Sjelene var rede til å gjøre hva det enn måtte kreve for å gjennomføre sine mål. Denne nye virkeligheten med sin frihet og velstand er en drøm som er blitt til virkelighet. I denne vidunderlige blandingen, kan vi ikke glemme noen av dere. Deres kollektive visjon og vidunderlige handlinger har også gjort alt dette mulig.

Dette store Lysets prosjekt startet på syttitallet da solen deres var nær ved å bli ødelagt. Dette var et tegn på hvor ekstremt desperate de mørke hadde blitt. Denne handlingen gjorde det tydelig for alle at en hellig intervensjon var umiddelbart forestående.  Det begynte med Sirianernes guddommelige oppdrag på Himmelens vegne og gikk inn i en ny fase da den Galaktiske Føderasjonens flåte kom hit tidlig på 1990-tallet. Vi Mestere var ekstatiske av glede. Vår bønner ble besvart på mektig vis. Det betydde både at deres bevissthetsvekst ville komme til å akselerere og at den lange mørke natten som hadde eksistert i tusener av år på det nærmeste var over. Vi skulle alle gå inn i en tid som skulle kulminere med deres tilbakevenden til full bevissthet.  Vi takket og velsignet med stor glede Himmelen og dens vidunderlige gjerninger. Deres bevissthetsvekst førte til kollektive visjoner og et nytt sett av oppfatninger om at det var mulig å forandre denne virkeligheten. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med vår ukentlige rapport. Vi takker alle som har vært med å bringe denne virkeligheten frem til denne tiden av overveldende suksess. Vi takker i tillegg Himmelen for alt den har gjort for å svare på de langvarige bønnene om hjelp fra overflatemenneskeheten. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leifonsdag 5. oktober 2016

NORSK -- Sheldan Nidle 4. oktober, 2016
Sheldan Nidle 4. oktober, 2016
5 Manik, 10 Tzotz, 13 Caban

Dratzo! De som kjenner historien til denne gamle republikken, gleder seg over at denne nye versjonen er så uløselig knyttet til NESARA. Tilbake i æraen som fulgte etter den Amerikanske Borgerkrigen, hadde kongressen vedtatt en lov om reformering av Washington, DC. Denne lovgivningen kom til å fungere som en «dekkoperasjonen» for lakeienes endelige, svindleriske mål: USA Inc. Denne korporative løgnen ble tillatt å styre Amerika og oppfordre til en form for uærlighet på en måte som virkelig gjorde narr av denne nasjonens hederlige og modige opprinnelse. Denne slu og ondsinnede svindelen ledet til en oppblomstring av uhederlighet og regelrett tyveri, og senere til avskyelige organisasjoner som Federal Reserve og IRS.* Det førte også til at Amerika fikk en posisjon i de mørkes hierarki som ingen kunne ha forestilt seg da Amerika først ble født. Denne nasjonen ble forløperen til en ondskap som bare vokste eksponentielt etter hvert som det 20de århundret skred frem fra slutten av den Andre Verdenskrigen og frem til starten på det 21ste århundre. Begynnelsen på dette århundret viste til fulle denne illegale regjeringens uhemmede arroganse og selvgodhet gjennom sjokket ved den 11. september og den plutselige igangsettingen av en rekke kriger som fulgte raskt etterpå. USA var blitt bandelederen som utførte det skitne arbeidet for en klikk med aristokrater som var fast bestemt på å herske over og ødelegge denne kloden. Det er bare en modig samling av Lysets styrker som iherdig har arbeidet for å stoppe dem!

Denne mektige samlingen av gode krefter har omsider greid bringe inn igjen en viss grad av sunt vett. Den muliggjorde også en spesiell koalisjon av militære og sivile for å bringe NESARA på banen igjen og ta ned det enorme monsteret som USA Inc. hadde blitt. Det er denne fremveksten av et bredt basert, internasjonalt partnerskap som gav denne Amerikanske gruppen de virkemidlene som gjorde det mulig å gå raskt frem med sine strategier for å få byttet ut dette ondsinnede regimet. Denne prosessen hadde opprinnelig oppstått fra måten NESARA først ble vedtatt som lov tidlig på 2000-tallet. Denne operasjonen hadde til dels blitt satt på et sidespor på grunn av de endeløse krigene i Midtøsten som brått ble igangsatt mellom 2003 og 2011.  Noen år etter 2010 ble denne operasjonen gjenopplivet og ledet til prosjektet som med urokkelig kraft vil installere en ny NESARA-basert regjering og styresett. Etableringen av denne institusjonen vil være en del av en verdensomspennende bevegelse for å etablere nye finans- og regjeringsinstitusjoner som fremelsker global velstand og fremgang for alle og får satt en endelig stopper for korrupsjon i verdens regjeringer. Denne prosessen er nå i ferd med systematisk å komme online og dermed kan verdens befolkning puste lettere. I tillegg medfører det en hel rekke andre fordeler.
Denne fremvoksende virkeligheten handler i sannhet om fred, frihet og velstand for alle. Amerika vil ikke lenger behøve å bekymre seg om inntektsbeskatningens ondskap. Amerikanerne vil også bli belønnet gjennom et jubileum som vil sørge for at alle vet at et antall svindelbefengte lån til hus, bil og liknende, vil bli ettergitt. Amerikanerne vil således bli fri for gjeld og alt den medfører. Det skal bli en æra hvor amerikanerne igjen kan begynne å føle seg stolte over sin regjering og få vite om de utrolige tingene denne omveltningen i verden vil bringe med seg. Alle militærbasene deres rundt om i verden vil bli stengt når Amerika omsider kan nyte en fred som deres forfedre lenge gjorde. Det vil bli en tid hvor den naturlige streben etter å yte sitt aller beste på alle felter igjen vil komme tilbake. De rettigheter som den opprinnelige Amerikanske Grunnloven, vil bli helt og holdent gjenetablert og mange mennesker vil bli satt fri fra fengsel for forbrytelser som ikke lenger kan anses som forbrytelser. Dette vil bli en lykkelig tid for Amerika. De langvarige «små krigene» vil ta slutt. Det vil bli en periode hvor regjerningen igjen lytter til folkets ønsker og behov og alt nok en gang fungerer meget bra. Det vil bli en tid av frihet, fremgang og velstand for alle.

Ikke bare ligger en fabelaktig æra av fred, frihet og velstand i horisonten, men den vil, i tillegg, bli en tid hvor sannheten om vår eksistens kan avdekkes for alle. Vi har arbeidet lenge gjennom vårt liaison-personell for å skape en atmosfære som gjør det mulig å komme med en rekke offisielle kunngjøringer som kan introdusere oss for dere. Helt siden den Andre Verdenskrig har det eksistert en konspirasjon blant de mørkes lakeier for å fornekte at vi eksisterer. Dette nonsens var dominerende i mediene og i underholdningsfilmer i den æraen. Vi ble fremstilt som mørke, med en agenda for invasjon og verdesherredømme. Dette er meget fjernt fra sannheten.  Som en del av vårt oppdrag på vegne av Himmelen, har vi tatt en rekke initiativer for å hjelpe Lyset i deres verden. Våre galaktiske initiativer har sitt fundament i det spesielle oppdraget som ble gitt oss mer enn to tiår tilbake, i dekret fra Himmelen. Hver eneste en av dere skal hjelpes til å vende tilbake til full bevissthet. Dette fører oss til enda en avsløring, som regjeringene deres lenge har nektet for eksistensen av: Agartha! Vår ankomst handler ikke bare å forberede dere til dere egen fremtidige skjebne, men også å introdusere dere for dere slektninger, Agarthanerne. Dere er i ferd med å begynne å få grepet på en aldeles vidunderlig fremtid.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i glede, i vissheten om at nye regjeringer og styresett er skjebnebestemt til å være dette rikets lov. Denne implementeringen av NESARA er bare begynnelsen på en rekke forandringer som vil forandre hvordan resten av verden ser på Amerika. På tiden for Amerikas Selvstendighetserklæring, var vi Mesterne med og støttet og hjalp denne nasjonens fødsel. Amerika var ment å være en fungerende prototype for det denne kloden sårt trenger. Det var ment å være en nasjon hvis handlinger sto i motsats til det som var praksis i Europa. Denne kongstanken ble bedrøveligvis spent ben under av den uheldige politiske praksis til de amerikanske regimene som fulgte etter slutten på Amerikas særdeles tragiske Borgerkrig. De mørke herrer med penger og posisjon kuppet Amerikas edle hensikt og kjørte den i grøfta. Nå, takket være deres glitrende visjoner og kjærlighetsbaserte fokus, vil denne storslagne nasjonen bli født påny. Velsignet være alle det gjelder!

De begivenhetene som vil følge, vil vise den formidable kraften i deres kollektive energier og de mirakler som Himmelen kan utføre. Fra våre takknemlige hjerter takker vi dere for det vidunderlige arbeid dere og Himmelen har greid å gjennomføre. Denne tiden vil bli kjennetegnet av de storverk dere i kollektivt felleskap skal gjøre. Vi er også takknemlige for Himmelens dekret som tillot at våre familier fra stjernene og fra åndeverdenen kunne hjelpe til. Når alt dette er gjort, skal hver og en av dere oppfylle deres dypeste drømmer og dette riket skal omsider kaste av seg de mørke lenker som i altfor lang tid har vært en byrde hver eneste dag. Denne nye tidsalderen av frihet og velstand for alle er, til dels, deres vidunderlige verk. Vi berømmer dere for deres kontinuerlige arbeid og uutslokkelige håp.   Vær vennlige og omtenksomme og lån velvillig deres hjelp til Gaia og alle hennes mangfoldige økosystemer. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Alle disse strålende undrene vil bli deres. Mist ikke håpet. Se hva som er i ferd med å folde seg ut, som en mektig gave gitt dere av Himmelen. For tusener av år siden ble et mektig Lys reflektert rundt om i denne verden. Siden den gang har det gjentatte ganger runget gjennom verden. Det er nå i stand til å materialisere og –voilà – denne nye undrenes tidsalder er født. Dere har en vidunderlig mulighet til å oppleve den påny. Dette er også den tid hvor vi Mestere vil forklare deres sanne historie for dere. Ta dette inn og forstå hvor storslagen den er. Oppfinnelser som lenge har vært holdt skjult for dere, samt en masse ny kunnskap, vil komme frem. Dere skal endelig få avslutte deres lange år av frustrasjon over Livet deres, Kjærlighetslivet deres og Virkeligheten deres. La denne nye utvekslingen av energier bli ett med dere og så simpelthen fryd dere over alt dette. Dette besynderlige, mørke riket er i ferd med å ende. Himmelen, sammen med en enorm trengsel av Engler og voktere, er i ferd med å forvandle det. Vær Ett i Kjærlighet!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige rapporter! Rundt oss foregår det mektige dåder av Lys som forvandler dette mørke riket til et som er av Lyset. Disse tidene er således de gamle vidunderlige profetiene som er i ferd med å bli til virkelighet for å gjøre dere klare til Tidsalderen hvor dere skal bli en Galaktisk Menneskehet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif
*IRS, Internal Revenue Service er skattetaten i USA.


putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions