Followers

onsdag 25. mars 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 24 mars, 2015
Sheldan Nidle – 24 mars, 2015

5 Akbal, 1 Mac, 11 Ik
Selamat Jarin! Vi kommer mens Moder Jord nærmest svimler på grunn av den enorme mengden av energi som blir sendt hit fra Himmelen. Denne energien er et symbol på nødvendigheten av, som Himmelen har gitt uttrykk for, at Gaia får løst de nåværende problemene som Lyset stadig står møter. For øyeblikket står dere fortsatt på terskelen til store forandringer. Sannheten er at disse forandringene er forløperen til en rekke begivenheter som er klare til å manifestere. Disse energiene er ment å være de mektige lynnedslag som får i gang en omfattende runde med avgjørende viktige forandringer. Det første området for disse forandringene vil være bank- og finanssystemet deres. De nødvendige instrumenter for et nytt og mer effektivt og rettferdig banksystem er allerede implementert. Disse endringene blir for øyeblikket testet. Så lang ser det ut til at suksess er sikret. Parallelt med dette blir de mange bankene som fortsatt holder på det gamle systemet, tvunget til å akseptere det nye. Tallrike nasjoner i Europa, Afrika, Asia så vel som Sør og Nord-Amerika, driver allerede etter de nye reglene. Og samtidig er det mange flere slike institusjoner over hele kloden som er i ferd med å føye seg inn i rekken. Vi forventer at enda flere banker vil være med å skape et virkelig vidunderlig nettverk som vil gjøre bankvirksomhet mer effektivt og rettferdig over hele kloden. Disse forandringene krever, for å fullføres, at NESARA blir proklamert i Nord-Amerika. Sterke krefter arbeider for øyeblikket for å nå dette målet.

onsdag 18. mars 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 17 mars, 2015


Sheldan Nidle – 17 mars, 2015
11 Cib, 14 Ceh, 11 Ik

Selamat Jarin! Vi kommer tilbake fulle av glede!  De av våre allierte på Jorden som har ansvaret for å se til at overføringer av pengemidler blir gjort korrekt, uten noen "skjevheter", er klare til om kort tid, å begynne en prosess som vil lede til utlevering av deres velsignelser. Endelig kan de gjøre testkjøringene av det nye systemet. Dette systemet er knyttet til prosessen med nyfastsettelse av de nasjonale pengeenhetenes verdi over hele kloden. I tillegg vil denne prosessen etter hvert skape de forholdene som gjør at NESARA-lovgivningen omsider kan implementeres i USA og over hele kloden. Nye regjeringer og styresett er det viktigste målet for oss. Vi har bevitnet de gamle, kabaltro regimenes hemmeligholdelses-politikk og misinformasjons-kampanjer om oss. En av de nye regjeringenes oppgaver er å omforme denne merkelige politikken til full åpenhet om vår eksistens og nærvær. Denne politikken vil gjøre at vi kan arbeide mye mer åpent og i fullt dagslys. Vi ønsker å vise dere at vi er vennligsinnete og er her utelukkende i gode hensikter. Vi kan da fullføre prosjekter som krever at vi gjennomfører manøvrer for å eliminere de latente farene som radioaktiv forurensning etter Fukushima-katastrofen utgjør i havområdene, luften og ferskvannsystemer. I tillegg ønsker vi å gjøre korte landinger og sjekke ut et antall knutepunkter i Gaias spesielle energilinjer. Vi trenger å gjennomføre tester hvor vårt vitenskapelig personell blir utplassert en rekke steder rundt om på kloden.

onsdag 11. mars 2015

Norsk -- Sheldan Nidle 10. mars, 2015


Sheldan Nidle 10. mars, 2015                 

4 Muluc, 7 Ceh, 11 Ik

Selamat Balik! Vi kommer med gode nyheter til dere! Det nye banksystemet som vi har snakket om fra tid til annen, er raskt i ferd med å bli en internasjonal realitet. Parallelt med dette fortsetter sammenbruddet i USAs regjerende korporasjon. Verdens nasjoner forstår nå å forstå fullt ut hva denne kommende kollapsen i realiteten betyr. Et nytt økonomisk og finansielt system er i ferd med å vokse frem, hvilket bringer USA på et mer balansert nivå med et antall nasjoner i Europa, Asia og den vestlige halvkule. Denne serien av realiteter bringer omsider en slutt på de meget skjeve realitetene som har styrt deres verden i de første seks årtiene etter den Andre Verdenskrigen. En ny æra er i ferd med å forme seg. Denne vil innbefatte fremveksten av et NESARA-basert styresett i USA, så vel som en mengde nye regjeringer og styresett i Europa, Asia, Afrika og den vestlige halvkule. Høydepunktet i alt dette, sett med våre øyne, er at sannheten om vår eksistens og nærvær vil bli kunngjort. Når den tid kommer kan vi enkelt få dere i tale og tillate at dere endelig kan få se våre skip på himmelen i fullt dagslys. Vi har til hensikt å støtte fullt opp om de Oppstegne Mesternes budskaps-formidlinger til dere og de åpne interaksjoner som da blir mulig med slektningene deres fra Agartha. Dere kan da få lære mye om dere selv og deres historie og opprinnelse.

onsdag 4. mars 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 3 mars, 2015Sheldan Nidle – 3 mars, 2015

10 Ik, 0 Ceh, 11 Ik
Dratzo! Nå står vi frem med nyheter som vi lenge har ventet på å kunne gi dere! De energiene som er nødvendige for å kunne sette i gang utleverings-planene er endelig for hånden. Det har i sannhet tatt guddommelig tid å oppnå dette. Våre samarbeidspartnere på Jorden føler full tillit til at utleverings-programmene nå kan startes igjen. De ulike systemene som trengs for dette, fungerer nå som de skal og et nytt internasjonalt banksystem er klart til å sørge for at utleveringene skjer som de skal. Således er det første steget for å sette til side "den gamle orden" klart. De andre arbeidsgruppene hvis arbeid er henger sammen med denne utleveringsprosessen, er også klare til å gjennomføre sine oppgaver. Deres rike er i ferd med å begynne en enorm forvandling. Den velstand for alle som vi har snakket så mye om, vil derfor være dere i hende om kort tid. Denne omfordelingen av økonomiske midler skal så raskt skape de nødvendige forutsetninger for å frembringe nye regjeringer og styresett. Dette vil i sin tur omsider gjøre en formell anerkjennelse av vår eksistens mulig. Alle disse forskjellige aksjonene skal til slutt bringe dere inn på en mye raskere vei mot full bevissthet. Den mørke kabalens mange taktikker for å forsinke det hele er nå slutt en gang for alle og vi er svært glade for å se den endelige slutt på deres ondsinnete planer. Dere nærmer dere en ny avgjørende milepæl, et reelt vannskille, i frigjøringen deres fra årtuseners slaveri!

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions