Followers

onsdag 26. november 2014

Norsk -- Sheldan Nidle – 25. november, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 25. november, 2014

2 Kan, 3 Yaxk’in, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer med en del nyheter om hva som skjer i deres verden. For øyeblikket bruker den mørke kabalen den forestående "Bank Holyday"* for å prøve å skape en nok en forsinkelse i arbeidet med å realisere klodens nye bank- og finans system. For oss er denne utsettelsen fullstendig unødvendig. Det er derimot av avgjørende betydning at disse skurkestrekene blir feid unna slik at dette nye systemets første del kan avdekkes for alle. Vi har inngitt vår protest til dem som nå er involvert i disse særdeles viktige forhandlingene. Det er viktig at menneskene på denne kloden får se i det minste ett lite tegn på at store forandringer i sannhet er i ferd med å skje. Vårt kommunikasjons-personell oppfordrer hele tiden våre jordiske representantene om å stå fjellstøtt og reversere dette tilbakeslaget. Det er essensielt at hvert eneste aspekt av denne prosessen blir gjort helt korrekt; ikke desto mindre er det meget viktig at selv et lite, første steg skjer. Mange i deres verden forstår ikke helt den fulle bredden av alt som må gjøres. Ikke desto mindre er en viss grad av bevegelse virkelig tiltrengt. Således har vi til hensikt å presse på med det vi inderlig føler er virkelig nødvendig. Vi kan se en viss bevegelse og vi har tenkt å forsikre oss om at noe virkelig positivt skjer.

onsdag 19. november 2014

Norsk -- Sheldan Nidle – 18. november, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 18. november, 2014

9 Caban, 15 Xul, 11 Ik

Selamat Jalwa! Vi er på vei inn i en periode hvor de urgamle familienes viktighet har økt blant våre allierte på Jorden. For øyeblikket har de ansvaret for å lede et antall svært følsomme forhandlinger. Hensikten med disse samtalene er å sementere betingelsene for den mørke kabalens endelige overgivelse. Så snart det er oppnådd enighet om disse, kan arrestasjonene på høyt nivå begynne, men de mørke ønsker å takke av med en viss grad av seremoni. Dette er en prosess forhandlerne våre er godt kjent med. Denne overgivelsen handler ikke om rikdommer; den handler om å gi fra seg den makten de har hatt gjennom tusener av år. For lenge, lenge siden valgte Anunnakiene dem som sine spesielle lakeier. I kraft av dette virket disse gruppene av enkeltmennesker som kanal for en enorm makt. Denne kabalen betrakter nå helt feilaktig denne makten som deres rett. Faktum er at det var et privilegium gitt dem av Anunnakiene. Tiden er nå mer enn moden for at de gir den fra seg. Disse forhandlingene skal sikre at dette skjer raskt og så smidig som mulig. Denne formelle overgivelsen vil så muliggjøre nyfastsettelse av verdien på globale valuter, gullbaserte pengeenheter, nye nasjonale ledelser og styresett.

onsdag 12. november 2014

Norsk -- Sheldan Nidle – 11 november, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 11 november, 2014

2 Oc, 8 Xul, 11 Ik
Dratzo! Mange ting i deres verden er for øyeblikket inne i en manifesteringsprosess. Det foregår møter over hele verden for å formulere et nytt, fullstendig transparent bank- og finanssystem. En svært viktig del av disse forhandlingene dreier seg om nødvendigheten av å revaluere og nyfastsette verdien av alle verdens valutaer. Og parallelt med denne forutsetningen, å vende tilbake en masse til gullstandard. Vi følger med på og har overoppsynet med disse samtalene. De urgamle familiene eier enorme depositorier av umyntet gull, som det tidligere ikke har vært allment kjent. En stor del av disse vil bli donert for å sikre basisen for de edelmetallbaserte valutaer og danne fundamentet for de globale velstandsfondene. Disse er først og fremst av humanitær art. Disse fondene vil muliggjøre en veritable eksplosjon av prosjekter som vil komme det globale samfunnet enormt til gode. De skal også gjøre det mulig for dere å lære om det som i dag er hemmelig kunnskap og forberede dere til bedre å forstå hvordan Himmelens plan utfoldes, samt hensiktene og målene med den. Fondene vil samtidig bidra til global avsløring av sannheten om vår eksistens og rolle. Denne velstanden vil således rydde veien for en ny virkelighet og en forståelse av hva som vi skje i den nære fremtid.

onsdag 5. november 2014

Norsk -- Sheldan Nidle – 4 november, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 4 november, 2014

8 Akbal, 1 Xul, 11 Ik
Dratzo! Her kommer vi! Overflateriket deres befinner seg i de siste krampetrekninger av den siste maktkampen mellom den mørke kabalen og Lysets styrker. Denne kampen som tilsynelatende er uten ende, har pågått i årtier og århundreder. Helt tilbake i Romerrikets siste dager greide Anunnakiene å få til en smidig overgang fra keisere til konger. De brukte sine evner og posisjon til å øve innflytelse på disse nye herskerne og å opprettholde en grad av konflikter som kunne blusse opp og slå ut i krigshandlinger. Det samme ble gjort i Asia, Afrika og de Amerikanske kontinentene. Det å skape splittelse og uro er måten de mørke opererer på. De avskyr fred og forakter alle som ønsker en forandring i dette forferdelige spillet. Våre allierte på Jorden vet at kabalens høye herskere, Anunnakiene, har forlatt planeten. Det som er igjen er en gruppe med toskete lakeier, arrogante og sta, som fortsetter sine barnslige manøvrer som sin eneste måte å spille spillet på. De mørke kjenner mange måter de kan utfordre våre jordiske allierte på. Ikke desto mindre er denne strategien ikke lenger brukbar. Alt det den gjør er å gradvis spille de mørke inn i et hjørne som de ikke kan unnslippe fra. Dette er et dilemma som gjør at de mørke er dømt til å tape.

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions