Followers

onsdag 27. januar 2016

Norsk -- Sheldan Nidle – 26 januar, 2016
Sheldan Nidle – 26 januar, 2016

1 Batz, 4 Yax, 12 Manik
Dratzo! En enormt skifte finner for øyeblikket sted for Lyset og hennes allierte. Denne fornyede innsatsen vil bringe menneskeheten deres frihet og vidunderlige velstand og fremgang. Nå innser de mørke omsider at de befinner seg i en forferdelig situasjon som de ikke kan komme seg ut av. Spesielle ordrer har gått ut om å fullføre et antall nøkkelprosjekter på slutten av denne første måneden Januar i dette gregorianske året. Denne tiden er som regel en tid for å avslutte ting, men også for begynnelsen på nye. I denne tradisjonen følger nå et spesielt prosjekt for å ta ned de selvforherligende, onde oligarkene i dette riket. Dette vil bli gjort kjent for offentligheten først etter at det har lykkes å bli kvitt disse avskyelige kjeltringene på denne kloden, som har hold denne verden på kanten av ruin gjennom det siste halve årtusenet. På den tiden gav deres høye herskere, Anunnakiene, disse erkekjeltringene en stor grad av makt over overflatemenneskeheten. Denne plutselige nyfunne følelsen av makt førte til århundrer av fordervelse og nederdrektighet som det ikke finnes ord for. Teknologier som ble tatt i bruk kastet deres rike hodekulls i retning av den verden som til sist skulle bli den som lyset ville beseire.  Faktum er det at disse lakeiene uten å forstå det selv, la alt til rette for sitt eget fall.

Dette siste århundret har vært kjennetegnet av fremveksten av situasjoner som etter hvert gjorde scenen klar for deres gledelige sorti fra denne scenen. Deres aksjoner var designet spesielt for å relegere hver enkelt av dere til en permanent slavetilværelse under disse tankeløse monstrene av mørket. I stedet har hvert av deres trekk blitt til et kort preludium til en sonate hvis ukjente hensikt var å gi dere frihet og et skjebnebestemt overtak på de mørke. Mens det på overflaten syntes som om det ble oppnådd en del nødvendige fremskritt for deres omfattende planer, så var sannheten den at de langsomt mistet grepet på dere.  Disse mørke påfunnene og aksjonene introduserte oppfinnelser som ble helt essensielle for fremveksten av den digitale elektronikkens tidsalder og en ny æra av globale sosiale medier. Den nåværende tidsperioden presenterte åpninger som gjorde det mulig for Himmelen å begynne å akselerere marsjen mot høyere og høyere nivåer av bevissthet. Dette fenomenet var nøkkelen til de mørkes nåværende sammenbrudd og fall. De har gjort det mulig å få tilgang til data som igjen har gjort det mulig for våre allierte på Jorden å nøste opp sannheten om hva som har foregått opp gjennom historien.

Det er disse data som har gjort det mulig for våre allierte å konsolidere sin makt, som nå er i ferd med å forandre deres verden for alltid. Dette kan ses blant annet ved fremveksten av BRICS alliansen og de ulike nye unionene som for øyeblikket er i ferd med å velte den ondsinnete driften av det totalt svindelgjennomsyrete bank- og finanssystemet deres. Et nytt og mer transparent system er nå i ferd med å komme på plass i deres rike.  Dette er et system som vil assistere distribusjonen av velstands- og humanitære fond globalt. Det er disse fondene som vil etablere fundamentet for nasjonale pengeenheter basert på "sann verdi". Denne verdensomspennende nyfastsettelsen av valutaenes verdi vil en gang for alle gjøre det slutt på de mørkes verdiløse fiat-penge-velde. I tillegg vil de rede grunnen for nye regjeringer og styresett og fremfor alt NESARA! Det er denne nye æraen, som nå er i ferd med å manifestere, som vil gjøre det mulig for oss å tre åpent frem på verdensarenaen. Det er dette guddommelige vannskillet som vil fullføre disse innledende stegene på veien som vil løfte dere frem til full bevissthet. Den gamle måten som dere har vært vant til å gjøre ting på, vil bli helt og holdent forlatt.

I denne nye tiden vil dere bli klar over deres opprinnelse på en helt annen måte og gjenoppdage til fulle det hellige oppdraget som førte dere til denne vidunderlige kloden for omtrent 900.000 år siden! Det er det at dere igjen kan se og forstå denne helheten som vil gjøre at dere raskt kan vende tilbake til full bevissthet. Dere er i virkeligheten et mektig og storslagent folk som ble utvalgt av de Himmelske hierarkier til å komme hit og bistå Gaia og hennes søsterverdener.  Dere skal bygge opp en stjernenasjon på nytt. Det er denne stjernenasjonens manifestasjon som skal sikre galaktisk fred og sørge for at Lysets undere igjen kan bli åpenbaret for alle i denne vidstrakte galaksen. Således har dere et hellig oppdrag som for en tid har vært forpurret av de mørke.  Vi er her nå for å gjenopprette Himmelens guddommelige mandat og gjøre at dere gjenoppdager hvem og hva dere egentlig er.  Som fysiske engler har dere blitt tildelt en hellig rolle å spille alt mens Lyset raskt brer seg i denne så spesielle galaksen. Dere er selve symbolet på hvordan de som er fanget av mørket kan finne veien fullt og helt tilbake til Lysets energier!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi er temmelig stolte av den som er med i de ulike hemmelige samfunnene våre. De mørke har lenge trodd at det har vært umulig å ta dem ned fra maktens tinde. I løpet av den store økonomiske krisen i siste delen av forrige tiår, var det ikke en eneste av de mørkes ledende bankdirektører som ble stilt til ansvar, til tross for det enorme omfang av kriminell svindel som var involvert. Denne arrogansen deres hører nå fortiden til. Lyset har nådd et punkt hvor enhver hendelse av en viss størrelse vil bli møtt med arrestasjoner, beslaglegning av formuer og hvor deres handlinger vil bli betraktet med generell moralsk forakt. I tillegg er øyeblikket kommet for at overføringen av et antall nøkkelfond omsider kan skje. Dette er grunnen til at vi har oppfordret dere til å være positivt fokusert og klare når det rette øyeblikket kommer for å sette i gang og gjøre drømmene deres til virkelighet. Tiden er virkelig omsider kommet for vår mektige triumf! Følgelig ber vi dere om simpelthen å være tillitsfulle til at deres tid har kommet. Himmelen er med oss og de mørke, fjerne allierte er ikke lenger noen trussel mot denne hellige planens gjennomføring.Hosanna! Hosanna!

Når nå denne mest strålende av alle tider nærmer seg, er det av avgjørende betydning at dere fortsetter å ha positive visjoner og forventninger og lar dette prege alle deres daglige handlinger. Forbered dere på å være fyrtårn for disse forbløffende begivenhetene som vil skylle over denne verden. Det har tatt lenger tid enn forventet og luke ut de mange lumske elementene som utgjør oligarkenes enorme nettverk av lakeier. Denne oppgaven er nå på det nærmeste fullført og dette faktum har gjort det mulig for dem som har ansvaret for å vokte de enorme globale pengeverdiene, å endelig tillate at disse fondene kan begynne å bli utlevert. Denne prosessen er for øyeblikket i ferd med å skyte fart og vi befinner oss helt på terskelen til en ny virkelighet. Vi Mesterne overvåker omhyggelig denne enormt omfattende og meget kompliserte operasjonen. Den mørke kabalens tid er over. De siste desperate planene deres renner ut i sanden og derved blir det mulig for denne nye verdensomspennende bank, finans og velstand å komme ut av sitt langvarige hemmelighetens slør.

Denne nye tiden vil også bringe med seg en hel palett av nytt ansvar. Disse nye ansvarsoppgavene gjør at det er nødvendig for oss å instruere dere om deres sanne historie. Dette vil bli gjort når tiden er moden for det, etter at nye regjeringer og styresett er etablert over hele verden. Denne mengden av fakta vedrørende deres opprinnelse, og historien om deres liv her på denne dyrebare kloden, må fremføres på en måte som både oppildner dere og inspirerer dere. Det er i denne sammenhengen at alt det dere har lært og alle i de oppfatningene dere har blitt indoktrinert med av de mørke, kan bli lagt vekk og en serie med virkelige sannheter lagt frem for dere. Ingen kan kvele eller holde tilbake denne nye, økende bevisstheten deres. Dere vil kreve sannheten og den vil Himmelen sørge for at dere får. Denne operasjonen er et naturlig element knyttet til deres tilbakevenden til full bevissthet. Vi velsigner Himmelen måte å arbeide på og gjør oss klare til å være tidens tjenere og veiledere i denne nye Lysets tidsalder! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi vårt oppdrag med å gi dere et budskap som forklarer dere hva som foregår rundt om på denne kloden. I løpet av den neste korte tidsperioden vil dere få bevitne virkelig forbløffende operasjoner komme i gang, som vil forandre dette riket for alltid!  Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Website: Planetary Activation Organization


Oversetter: Leif

onsdag 20. januar 2016

Norsk -- Sheldan Nidle – 19. januar, 2016

Sheldan Nidle – 19. januar, 2016

7 Can, 17 Chen, 12 Manik
Selamat Jalwa! Alt står bra og vidunderlig til med Gaia! Disse som har ansvaret for å utlevere "godene deres" står parate til å fullføre denne storslagne oppgaven! Forsinkelsen, som nesten tok motet fra disse modige krigerne, er nå over. Operasjonen med å ta ned det mørke oligarkiet er i gang igjen. I tillegg venter prosessen for å innsette nye regjeringer og styresett i stor forventning på at utleveringene skal nå det på forhånd avtalte magiske tallet. Når det punktet nås, kommer pro-kabal regjeringene til å falle og bli raskt etterfulgt av de nye omhyggelig utvalgte interimsregjeringene. Disse nye lederne har til oppgave å oppløse lovgivningen og rettsapparatet og begynne en prosess som enormt vil forandre hvordan disse institusjonene nå er konstruert. Nye regler for valg og generelle retningslinjer for prosedyrer vil bli bygget inn i disse offentlige organisasjonene. Dette er for å gjøre det mulig for regjeringsorganene å virkelig bemannes av bevisstgjorte lovgivere og dommere som villig følger de hederlige diktatene i Folkerettslig Lov. Dette vil formelt signalisere deres frihet og at tyranniet til bankene og deres medsammensvorne er over.

Deres rolle i dette mektige læringseventyret er å støtte disse forandringene og ønske velkommen begynnelsen på deres nye velstand for alle. Det vil også bety starten på nye og friere bank- og valuta operasjoner. Dere vil alle bli velhavende og de ansvarlige drivere av et system som gjør det mulig for dere å iverksette nødvendig healing og muliggjøre de ulike humanitære prosjektene som skal hjelpe deres medmennesker og forandre hvordan man arbeider for å ta vare på økologien. Millioner av arter, som representerer dette rikets flora og fauna, skal reddes fra utryddelse. I tillegg skal mange arter som nå er truet av sammenbrudd også reddes. De enorme mengdene av forurensning skal elimineres. Problemene med avfall, som for øyeblikket kveler vann og avløpssystemene deres og hindrer dere i å få dekket behovet for drikkevann, kan med letthet rettes opp. Dere vil kunne ta i bruk teknologier som vil forvandle deres verden. Enn videre vil dere kunne ta i bruk reisemetoder som eliminerer deres nåværende transportsystemers utrygge natur. Dere er på vei inn i en ny og dynamisk virkelighet!

Som dere kan se, står dere på terskelen til en totalt omformet virkelighet. Dette riket vil adoptere nye styresett og et mye mer transparent penge og finanssystem. Denne prosessen vil omsider bringe inn den anerkjennelse som Vesten lenge har fornektet Kina og resten av den tredje verden. Disse nasjonene som så lenge ikke har fått sin andel av økonomien, vil da bli i stand til å utvikle og bygge vann- og kloakksystemer som tidligere har vært ansett som altfor dyre å gjennomføre. Disse humanitære prosjektene vil forvandle verden og sørge for at alle kan nyte moderne levemåter som de lenge har blitt fornektet. I dette nye riket kan hele menneskeheten bidra til prosjekter som kan forvandle vannet, landjorden og luften.  Deres oppgave er å sørge for å gi Gaia det hun trenger for å gjenvinne sin fulle helse og således gjøre at menneskeheten kan leve i en aldeles vidunderlig tidsalder. I dette omformete miljøet vil alle være velstående og fremgangsrike, vel skolerte og alle vil kunne bidra på like fot i den nye tiden. Dette er en tid som vil bringe dere en hel hærskare med nye arbeidsmåter slik at dere kan være Mor Gaias sanne voktere og ivaretakere! Og alt dette er kun et forspill til vår formelle ankomst.

Når vi ankommer, så vil dette, som nevnt i tidligere rapporter, bringe dere våre spesielle mentorer.  Men før de kommer er det behov for en rekke spesielle belæringer fra deres Oppstegne Mestere. Disse belæringene vil sørge for at dere får lære om deres sanne historie i detalj: å lære om grunnen til at dere er her og hvordan Atlantidene brått kastet dere ned i begrenset bevissthet. Dere vil også få lære om hvordan språkene deres, kulturene og religionene ble utformet. Den tidligere rollen til Anunnakiene og lakeiene deres vil også bli eksponert, så vel som hvordan deres transformasjon tilbake til full bevissthet skal skje. Så snart dere har greid å fordøye alle disse sannhetene, vil dere være klare til å ta imot det mentorene våre vil fortelle dere ærlig og uten omsvøp. Alt dette kommer til å være temmelig sjokkerende for dere. Det aller viktigste poenget er å innse hvor enormt knyttet dere alle er til hverandre. Det er også en avgjørende nøkkel at dere virkelig elsker hverandre. Bli kjent med hverandre på dette nye, kjærlighetsfulle viset og lær dere å virkelig forstå at det nå er mulig for dere å redde Gaia og hverandre!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Dette er en særdeles løfterik tid for Gaia og for menneskeheten.  Anunnakiene og deres mørke lakeier blir nå omsider isolert. Langt, langt tilbake, da vi begynte vår spesielle reise, befant menneskeheten seg fortsatt helt og holdent under hælen på dette onde oligarkiet. Til tider virket det som om de var allmektige. Men under veiledning fra Himmelen greide vi å fortsette vårt arbeid og begynte å danne hemmelige samfunn for å hjelpe Lyset og begynne å bringe menneskeheten tilbake til Lyset. Denne langvarige operasjonen begynte for en del tiår tilbake å lykkes og gjøre det mulig for Lyset trygt å kunne ta ned den mørke kabalen.  For noe over et tiår siden kom våre velsignete hjelpere i Jorden og i Himmelen på en fremgangsmåte som nå er i ferd med å bli en suksess, akkurat som planlagt. Det avgjørende poenget her er at dere fortsetter å være positive og i stand til helhjertet å støtte denne edle innsatsen. Forbløffende ting er i ferd med å skje!

Alt dette er positivt bevis for hvilken høye grad av ære Himmelen virkelig kjennetegnes av. De mørke oligarkene var med hele sin makt og vilje fast bestemt på å gjøre dere til rene gisler og slaver gjennom en metode som permanent ville isolere dere fra familiene deres i Åndeverdenene og i verdensrommet. Mulighetene deres til å oppnå dette er det nå satt en endelig stopper for. Vi ber dere derfor om å fortsette å være positivt støttende til det som våre allierte arbeider så modig og utrettelig for å oppnå. Et nytt bank- og finanssystem som til fulle støtter permanent velstand for alle, er nå praktisk talt i full drift. Det er en rekke programmer i gang som raskt vil utforme nye opp-Lys-te regjeringer og styresett. Disse operasjonene er også på samme måte fullførte og klare til å komme online. Disse storartede velsignelsene er likevel bare begynnelsen på hvordan denne tidligere mørke virkeligheten vil forandres. Og således, Kjære Hjerter, er tiden endelig kommet hvor det er deres tur til å skinne. Vis klokskap i deres avgjørelser og briljans i deres handlinger.

Husk hvem dere egentlig er. Dere er ikke noen som blindt skal følge alt hva de mørke har indoktrinert dere til.  Dere er i virkelighet dem som kan se og gjennomskue de forvrengte sannheter de mørke har servert dere for å forvrenge deres oppfatninger på en måte som gjør dere mer vennlig innstilt overfor deres egen agenda. Dette er en tid for fullstendig frigjøring fra disse mørke tradisjonene og en forvandling i fryd og glede til en sann tro som ligger nedfelt i Lysets moral! Denne prosedyren er nå i ferd med å skje, samtidig som dere vender ryggen til krig og misnøye og vender dere mot et nytt levesett som vektlegger hvor knyttet dere alle er til hverandre og til Lyset. Denne voksende sannheten gjør det mulig for dere alle å komme sammen og lykkes med oppgaven som voktere og ivaretakere av Gaias flora og fauna. Vi er stolte av dere og er utrolig glade for å kunne overvåke hver og en av dere. Fremtiden til dette storslagne riket er i sannhet lys og fylt av deres hellige Lys!

I dag fortsatte vi med våre rapporter om hva som skjer rundt om i verden. Vær lykkelige og vit at stor velstand nå er underveis sammen med deres frigjøring fra de mørke som burde skjedd for lenge siden. Lyset gjør også deres tilbakevenden til full bevissthet mulig! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Website: Planetary Activation Organization


Oversetter: Leif

onsdag 13. januar 2016

Norsk -- Sheldan Nidle – 12 januar, 2016Sheldan Nidle – 12 januar, 2016

13 Caban, 10 Chen, 12 Manik
Dratzo! Mange av de operasjonene vi har ventet på, er blitt forsinket av overdreven forsiktighet og unødvendige sikkerhetsforanstaltninger. De som inntil videre har ansvaret for disse fondene er dypt bekymret og har derfor gått tilbake til en prosess som til å begynne med bare tillater sneglefart. Denne omveien i operasjonen har senket farten på utleveringsprosessen og endret tidspunktet for når pengemidlene vil bli utlevert. Dette går nå med et tempo som er mer omstendelig enn vi først ble gitt inntrykk av. Igjen ligger disse fondene i hendene på dem som føler seg mer komfortable med et tempo som er fullt av spesielle sikkerhetssjekker på hvert trinn av operasjonen. Man benytter seg her av spesielle metoder for å flytte enorme summer over landegrensene. Slik vi betrakter det medfører denne langsommere prosessen to ting. Først har det ført til store forsinkelser for et antall kunngjøringer som skulle signalisere starten på nye regjeringer og styresett, men også de kunngjøringene som skulle iverksette den globale valuta-revalueringen. For det andre har det forsinket den preliminære tidsplanen for massearrestasjoner og for innføringen av helt nye regler for bankvirksomhet i verdens svindelbefengte banksystem.
Disse forsinkelsene er nok et tegn på hvor vanskelig det er å gå til rask aksjon mot den gamle mørke orden som har hersket i dette riket gjennom årtusener.  Til tross for at vi har de nødvendige verktøyer og beviser som trengs for å knekke disse ondsinnete sjelene, er det svært vanskelig, selv etter en rekke avtaler som skulle sette fart i denne avgjørende prosessen.  De mørke forstår fullt ut i hvilken grad Lysets styrker er gjennomsyret av dem som virkelig kjenner til hvor slu og upålitelige deres tidligere mørke herskere er i all sin gjøren og laden. Denne gamle “historien” har gang på gang ført til sterk forsiktighet, også i tilfeller der det ikke virkelig har vært påkrevet. Vi ber inderlig om unnskyldning for at ting går så utrolig sent. Det er vanskelig å få gjennomført ting når alt man gjør blir utfordret. Deres verden sitter ennå i stor grad fast i dette gamle settet av prosedyrer. Det er vår utfordring å få en forandring på dette og bringe inn et pust av frisk luft i denne operasjonen. Følgelig forventer vi at denne prosessen vil begynne temmelig snart. Selv de som er preget av forsiktighet er virkelig dedikerte til denne storslagne forandringen av virkeligheten. Derfor vil de gamle måtene å gjøre ting på til slutt bli forkastet.
Mens denne forandringsprosessen fortsetter, fortsett å holde deres fokus på seier. Vi er fullkomment overbevist om at alle er fast besluttet på å gjøre ende på den mørke kabalens motbydelige arbeidsmåter. Denne kabalen har brukt sin makt til å skremme, forvrenge og forvirre alle.  Vi er klar over hvordan dette litt etter litt har gjort at mange er blitt utslitt mens de forsøker å få til noe positivt. Til tross for denne ubegrunnete frykten finner likevel en viss grad av aksjoner sted. Det er ikke lett å trosse dem man har fryktet så lenge. Men slike aksjoner gjennomføres likevel. En ting som er nødvendig for å forandre selve kjernen i denne virkeligheten, er nå i ferd med å skje. De mørke vet at deres dager med mind-control* er over. Tiden for en rekke nøkkel-kunngjøringer er over oss. Disse vil starte en massiv dominoeffekt som vil forandre deres rike for alltid. Dette inkluderer et nytt, rettferdig penge- og finanssystem, velstand for alle og selvfølgelig nye regjeringer og styresett. Forbered dere på å bli forbløffet og beæret over det som nå skal skje!
Når dere nå går inn i den nye æraen, vær klar over hva dette i sannhet betyr. De gamle oppfatninger dere har båret med dere fra barndommen vil ikke lenger være helt relevante. Dette vil være starten på en ny virkelighet for alle. For lenge, lenge siden ble dere gisler for en gruppe mørke herskere som skapte en klasse av lakeier, som vi kaller den mørke kabalen. Kabalen trosset Himmelen og i løpet av de par siste årtiene har de skapt et rike som de hadde til hensikt å styre akkurat som det passet dem for all evighet. Dette ønsket har blitt smadret og med det som nå skjer, vil dere snart se dem arrestert og inntil videre atskilt fra dere. Denne gruppen av sjarlataner vil bli stilt for retten og alle de rikdommene de har tilegnet seg på ulovlig vis vil bli omfordelt til dere. Bruk denne tiden til å være takknemlig for det som er i ferd med å skje.  Dere vil få deres frihet og bli gitt en anledning til å delta for fullt i alt som angår dere. Ta ikke lett på denne anledningen. Vær villige til å bidra med deres innsats og rede til å være en vaktbikkje i hverdagen. Friheten er noe man må passe omhyggelig på! Kom sammen og gjør dere klare til deres nye ansvarsoppgaver.
Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Dere, kjære hjerter, står helt på terskelen til en ny virkelighet. Disse som ble tildelt ansvaret for å utlevere en storslagen velstand til dere, er omsider klare til å fullføre en lang prosess som begynte for mange århundrer siden.  Vår beslutning om å tildele dem denne enorme ansvarsoppgaven var basert på deres ærlighet og utrettelige innsatsvilje, hvilket gjorde at vi kunne vite at på det guddommelig rette øyeblikk, ville denne mektige oppgaven bli utført. Øyeblikket for denne hellige fullendelsen er nå kommet. Vi er svært glade for at dere nå er i ferd med å motta de mange velsignelsene dere er blitt lovet. Tiden for en endelig slutt på slaveriet deres i denne verden er kommet.  Med disse velsignelsene vil dere få deres frigjørelse. Tiden for deres opp-Lys-ning kan endelig begynne! Vi holder også på å gjøre klare våre belæringer til dere. Disse vil lære dere om deres opprinnelse og bakgrunnen for deres hellige oppdrag i denne verden. Dette vil bli ytterligere forklart av deres slektninger fra Agartha.
Som vi nærmer oss denne fantastiske tiden, virker det som om denne verden er helt uberørt av det vi sier og føler til daglig. Mye av det som er i ferd med å forandre seg gjør dette på en måte bakom det gamles fasade.  Til tross for dette, er det bare en falsk kulisse dere observerer. Dette vanvittige riket er fullt av triks. De mørke forstår hva det er Himmelen gjør. Til tross for alle skuffelser, fortsett å holde fokus på deres visjon og den mektige belønningen den inneholder. Dere er et mektig folk og vi kommer kun for å anerkjenne og støtte dere. Denne verden har vist sin grusomhet og dens konsekvenser. Dette settet av merkverdige årsaker og virkninger er nå klar til å bli forvandlet. Lyset har kommet og med det disse endelige sett av prosedyrer som vil forvandle deres bekymringer til vidunderlige ting som dere lenge har drømt om! Dette mektige øyeblikket, som binger med seg nye ansvarsoppgaver for dere og oss, er i ferd med å komme.
Bruk visjonene deres og deres sanne drømmer til å veilede dere. Himmelen forstår hvem dere virkelig er og viser dere veien frem mot en ny virkelighet. Det er Himmelen som har sendt dere ut på denne siste strekningen av veien som leder frem til full bevissthet. Vi er simpelthen et instrument for Himmelen på denne hellige reisen. I denne tid er vår felles historie bare i startgropen. Dere er inne i en prosess med å forberede kroppen og Sjelen deres til å forvandle seg til den krystallinske versjonen, som er deres fullt bevisste selv. Dere har blitt spart de enorme vanskeligheter denne reisen har skapt, men i steder er dere et fattig gjenspeiling av deres sanne selv, med begrenset bevissthet. Selv om dette har gjort at noe smerte og diskord har vært med dere underveis, vær takknemlige for at det ikke har vært den apokalypsen det kunne ha vært. Dere er nå inne i de siste fasene på vei mot et nytt rike. Veien ligger åpen for seieren! Halleluja! Halleluja! Halleluja!
I dag fortsatte vi vårt oppdrag med å gi dere en oversikt over hva som foregår på denne kloden. De mørke har tapt og det eneste som nå forsinker dette er de siste gjenværende behov for å gå forsiktig og langsomt frem. Velsignelsene deres er på vei og dere vil raskt få se dem dukke opp foran deres forbløffete øyne! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Website: Planetary Activation Organization
 Oversetter: Leif

·         Minc control  eller mind bending er en strategi de mørke har benyttet både gjennom propaganda, halvsannheter, forfalskning av historien, men også med psykotroniske virkemidler.  


onsdag 6. januar 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 5. januar, 2016Sheldan Nidle 5. januar, 2016

6 Oc, 3 Chen, 12 Manik
Selamat Balik! La oss begynne med å ønske dere alle et Lykkelig Nytt Gregoriansk År! De massive operasjonene som er i gang for å gi dere velsignelsene deres, stanset i noen grad opp i julehøytiden. Denne planlagte forsinkelsen er nå over.  Utleveringene er forventet å begynne i løpet av neste uke. Både de ulike kongelige familiene og mange av de urgamle familiene følte at denne utsettelsen var hensiktsmessig. En serie med sikkerhetssjekker i siste minutt er nå gjennomført og et nytt tidsskjema for utleveringene vedtatt. Som vi nevnte i forrige budskap er nå alle svakheter eller "hull" i dette systemet rettet opp. De mørke lakeiene som forårsaket den siste rekken av forsinkelser, er nå enten arrestert eller fjernet fra sine autoritetsposisjoner. Følgelig er disse fondene, så vel som forandringene i regjeringene, helt i rute slik at de kan manifestere rett for øynene på dere. Vårt kontakt og kommunikasjonspersonell har greid å fremskynde disse datoene og gjør det mulig for dere å bevitne at ny historie blir skapt på en mye tidligere dato.  Vi holder et våkent øye med denne komplekse prosessen og ser om ting beveger seg fremover slik som planlagt. Uansett er slutten for den mørke kabalen omsider kommet.

Når dere nå går inn i denne nye æraen av fred og frihet, vær hele tiden oppmerksom på hvor lett denne undrenes tid kan ta slutt. Det er helt nødvendig at dere opprettholder en stor våkenhet i disse sakene. For dere må huske på at disse gavene også medfører en enda større grad av ansvar. Vi oppfordrer dere innstendig til å opprette spesielle “vaktbikkje” komitéer og ber dem holde alle og enhver godt informert om hva som i virkeligheten skjer. Frihet er en guddommelig gave som krever en god del av deres ressurser for å opprettholde. Den tidligere amerikanske president Jefferson slo fast at dette krevde en slags kontinuerlig revolusjon.  En slik grad av kontinuerlig innsats er ikke nødvendig når dere har Internett og sosiale medier. Som en ny Paul Revere* er det nødvendig at dere kan lese tegnene og være klare til å informere alle om at det er tid for positive aksjon. Disse sosiale nettverkene kan foregripe ethvert behov for bruk av vold.  Bruk derfor disse systemene til å slå alarm og bruk masseresponsen til å holde deres verden i bevegelse frem mot masselandinger og full bevissthet. Denne prosessen vil gjøre det mulig for våre felles oppdrag å skride frem etter planen og synkront med Himmelens tidsplan.

Så snart dere har hjulpet til å sikre deres nye virkelighet, er det nødvendig at dere begynner å rette opp alle skadene på miljøet.  Det første dere må gjøre er å kvitte dere med de ulike typene av forurensning som i dag kveler deres globale miljøet. Benytt enten teknologi som dere allerede har tilgjengelig eller de teknologier som tidligere har vært holdt tilbake, men nå er tilgjengelige for dere. Bruk disse til å rense opp kjemisk, radioaktivt eller andre giftige stoffer som er nødvendig eliminere fra miljøet. Så snart dette er gjort, kan dere investere større ressurser i pågående prosjekter for å løse krisen med hensyn til mat, vann og bolig.  I denne nye verdenen må dere fortsette å løse alle kriser som fortsatt finnes. Dersom dere ikke er i stand til å løse alle disse spørsmålene fullt ut, er det vår intensjon å introdusere teknologier som kan begynne å omforme dette riket til ett som virkelig er behagelig å leve i. Ikke desto mindre er det helt avgjørende viktig at dere begynner å arbeide sammen, i felleskap, på en måte som bringer suksess. Forfedrene deres kom hit for nesten 900.000 år siden for å ta vare på livet og alle funksjonene i et fullt bevisst rike.

Vår felles oppgave er å forberede dere til en tilbakevenden til deres tidligere nærmest Engleaktige tilstand, slik Himmelen har gitt bud om. Hver eneste en av dere lever i denne vidunderlige virkeligheten. Mentorene våre vil sørge for at dere får alt det dere trenger å vite etter at dere har blitt eksponert for den kunnskapen Anunnakiene unnlot å gi dere. Faktum er at deres løgner og manipulasjoner var et viktig skritt på veien til å gjøre dere til en permanent slaverase.  Himmelen har påbegynt prosessen med å ta dere gjennom en forvandlingsprosess som er nødvendig for at oppdraget vårt skal lykkes. Ett element på denne veien er det hellige arbeidet til deres Oppstegne Mestere. De vil stå for det sett av belæringer dere trenger, slik at mentorene våre kan ta dere helt frem til terskelen av full bevissthet.  Og her er det Agarthanerne kommer inn. I Inner-Jorden finnes de levende innretningene som skal fullføre deres transformasjon. Det som deretter gjenstår er, som vi tidligere har omtalt, en spesiell opptrening etter at dere er ferdige i Krystall Kamrene, samt etableringen av deres nye stjernesamfunn. Det er mye som skal komme som vil oppfylle deres storslagne skjebne!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere!  Som dere kan se har vi blitt tildelt ansvaret for å gjennomføre en del viktige oppgaver. Den største av disse har i begynnelsen vært å sørge for å gi dere Himmelens mildhet og nåde. Dere har overlevd mørket og bevist for alle og enhver deres urokkelige hengivenhet til Lyset. Vår rolle har vært å være Himmelens budbringere. Dette har vi glort med glede og venter nå på at dere for siste gang skal ta steget ut av dette 3dje dimensjons rike. Vår viktigste oppgave for øyeblikket er å veilede dem som på vellykket vis skiller ut og beseirer de mørkes lakeier. Denne oppgaven vil lede til nye regjeringer og styresett, hvilket vil gjøre det mulig for oss å sørge for de nødvendige belæringer dere trenger før våre søsken fra himmelen ankommer. I dette nye riket vil dere få lære om deres opprinnelse og bli gitt de virkemidler dere trenger for å opprette et i sannhet vidunderlig rike! Dette vil være forløperen til en verden som vil få oppleve gjenforeningen av indre og ytre Gaia. Dette vil gjøre det mulig for dere å utforme en ny stjernenasjon.

Vi Mestere forstår hvor vanskelig dette vil være for mange av dere. Dere har på mange måter akseptert den forferdelige situasjonen med død og aldring. Denne såkalte realiteten har gjort at dere har falt for de mørkes tidligere løgner.  Nå er det nødvendig at dere omformer denne “realiteten” og raskt adopterer en ny en.  Vår hellige oppgave er å vise dere hvordan en slik annerledes virkelighet i sannhet er mulig. De undere som vil følge av den galaktiske menneskehetens tilbakevenden, skal så fullføre denne prosessen. Disse mentorene deres, kombinert med våre belæringer, har til hensikt å vise dere nøyaktig hvordan dette “velkommen hjem” oppdraget fungerer. Noe av det første vi ble fortalt var om dette galaktiske oppdragets komme. Dette guddommelige oppdraget, sammen med vårt, vil gjøre deres tilbakevenden til full bevissthet mye lettere gjennom anvendelse av vårt gode arbeid og nåderike arbeidsmåter. Etter mange tusen år vil dette endelig inkludere en hellig belæring om hvem dere i virkeligheten er.

Denne kommende tiden er derfor en tid for å fullføre deres forvandling til full bevissthet. Dette krever kunnskap, dyktighet og evner som fritt vil bli gitt til hver eneste en av dere. Det første store steget er dette settet av belæringer om deres Sanne Selv og en omfattende historie om deres opprinnelse i andre verdener. Deretter vil det handle om hva som skjedde med dere under de gamle Atlantidenes herskertid.  Vi herstammer alle fra denne tiden for nesten 13 tusen år tilbake, etter at Atlantis sank i havet på grunn av sin egen form for ondskap. Denne tiden vi nå er inne i er tiden hvor dette langvarige marerittet tar slutt og blir etterfulgt av et rike hvor dere vil leve i Lysets vidunderlige fryd og glede! Vi har levd i Agarthanernes rike og gleder oss enormt over å vite hva som venter dere. La oss gå i gang og starte disse fantastiske tidene og føle Lysets underverker! La oss også vite at den måten de mørke har drevet verden på nå vil bli henvist til jordhistoriens søppelkasse. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med våre budskaper. Tiden med mange tilfeller av forsinkelser er nå forbi. En ny virkelighet er i ferd med raskt å skyve vekk de mørke dere så lenge har kjent. Dette er den avsluttende perioden med forvandling til en ny virkelighet fylt med endeløse positive muligheter og naturligvis, frihet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif


·          Paul Revere link til Wikipedia  https://no.wikipedia.org/wiki/Paul_Revere

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions