Followers

onsdag 27. mars 2013

26:03.2013

Sheldan Nidle – 26 mars, 2013


5 Men, 3 Mac, 9 Eb


Dratzo! Vi kommer igjen! Vi kommer for å forklare hva vi for tiden gjør og hvorfor det ikke har manifestert ennå. Som dere tydelig kan se omkring dere, så er de mørkes lakeier fortsatt ved makten rundt om på denne dyrebare kloden. Vi har arbeidet hardt for å skape en allianse mellom våre hellige, hemmelige allierte og oss selv, og denne unionen har bygget opp et nytt pengesystem og sikret enorme mengder av gull og sølv, som ikke har vært registerført, slik at pengesystemet har et realverdibasert fundament. I tillegg har vi lagt grunnen for et nytt banksystem og ferdigstilt de juridiske instrumenter som setter en stopper en gang for alle for de store bankenes tyranni, ettersom det er helt avgjørende at denne globale, blekksprutliknende institusjonen ikke lenger skal kunne suge livskraften ut av verdens økonomier. Ennvidere vil et nytt internasjonalt system for statsledelse bli iverksatt om kort tid. Den endelige avgjørende ord i alle ting som har med dette scenarioet å gjøre er det Himmelen som har. Den avtalen mellom Lyset og mørket som ble effektuert for omtrent 13000 år siden, er i ferd med å utløpe og en serie med begivenheter på himmelen vil sette sluttstrek for denne avtalen og dermed eliminere de forhold som har holdt dere ”som slaver med en begrenset bevissthet”. Denne rekken av begivenheter er nå underveis og vil om kort gjøre det mulig for en ny æra i å begynne i deres verden.

et er ikke milde ord vi bruker overfor de mørke når vi slår fast for dem at deres tid ved makten er i ferd med å ende. Det at vi dukker opp overalt rundt planeten i stadig større antall innvarsler den tiden i den guddommelige planen, hvor vårt personell skal slå seg sammen med våre hellige allierte og sørge for anholdelsen av dem som har holdt de mørkes brutale regime ved makten i årtusener. De som har tråkket dere ned på så mange vis, skal nå endelig stå til rette for det de har gjort. Vi forteller dem daglig at det er laget en liste som har blitt distribuert til våre ulike allierte, for vi ønsker at de skal være fullt ut informert om alle aspekter av det som vil innvirke på deres umiddelbare fremtid. Fremfor alt understreker vi for dem at den siste nedtellingen på Himmelens klokke vil begynne om kort tid og i tillegg at alle deres iherdige forsøk på å få globale konflikter til å flamme opp slett ikke vil få lov til å lykkes. Og likevel holder disse menn og kvinner fortsatt på med sine strategiske planer for å utløse nettopp et slikt forferdelig scenario. De er fortsatt like fast bestemt som noen gang på å bruke alle midler de har til rådighet for å oppnå det de ønsker. På grunn av denne ytterste stahet gir de ikke Himmelen noe annet valg enn å fjerne dem slik at de ikke vil kunne ha noen ytterligere innflytelse her på Jorden. Dette vil sørge for at alt som har vært forberedt gjennom så lang tid endelig kan se dagens lys!

Hverken vi eller Himmelen har kunngjort tidspunktene for avsløringen og forandringene, men denne guddommelige begivenheten trenger ikke være kjent for at den skal kunne skje. Faktum er at denne serien med himmelske kunngjøringer vil skje plutselig og fortsatt ikke vil bli kunngjort av Himmelens ledende krefter. For lenge, lenge siden la de mørke dere i lenker, biologisk sett, og fikk dere til å tro at deres rett til å herske over dere var permanent. Men slik er det ikke! Den hellige hensikt med at dere skulle erfare dette var at dere skulle erverve førstehånds innsikt og erindring om mørkets natur. Denne innsikten kommer til å tjene dere vel, når den smelter sammen med deres iboende evner, som dere snart skal gjenerverve, i arbeidet med å omvende de ulike medlemmene av Anchara Alliansen til Lyset. Det er disse spesielle egenskapene deres som gjør at disse tidligere mørke stjerne-nasjonene er så ivrige etter at dere skal komme i gang med dette eksepsjonelle og hellige oppdraget, et oppdrag som skal bringe sann og varig fred i Melkeveiens Galakse. En imponerende flåte av ulike skip fra denne Alliansen, venter rett utenfor grensene av solsystemet deres på at dere skal få tilbake deres fulle bevissthet, så vær rede og vit at den store omvandlingen av deres virkelighet ligger rett foran dere!

Det er så uendelig mye som dere må forsøke å få inn i hodet i den nærmeste fremtid og vi ønsker å forberede dere så godt det er mulig allerede nå. Vi overvåker nøye de mørke regjeringene i verden og følger nøye med på hvordan de bruker sin verktøykasse med tricks for å manipulere dere. Deres svikefulle og forføreriske metoder har blitt svært finslipte gjennom årtusenene: nyhetsmediene deres rapporterer entusiastisk om at økonomien er i ferd med å komme på rett kjøl igjen, samtidig som deres forbundsfeller legger alt til rette for et fullstendig økonomisk krasj som har til hensikt å kaste dere hodekulls ut i krig, diktatur og andre assorterte begredeligheter. Hvert eneste av deres politisk-økonomiske instrumenter er bare verktøyer for å trekke slør for øynene deres og den samlede effekten av dette er som et skyggespill hvor all handling i realiteten er nøye iscenesatt og følger et forhåndsbestemt manus. Dere tror at forestillingen er ekte, og dette gjør at dere utvikler oppfatninger og tro som er svært nyttige for de mørke og deres lakeier. På grunn av deres oppfatninger og tro, vil mange av dere bli sjokkert når de nye regjeringene gjør slutt på denne nøye planlagte økonomiske undertrykkelsen. Og som om ikke dette var nok, så vil dere også måtte være åpne for hva våre hellige allierte har å fortelle dere, ettersom det er dette som vil lede til deres frigjøring og en ny tilstand av permanent velstand for alle!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag med noen vidunderlige nyheter fra våre oppdragsgivere i Himmelen. Begivenheter er i ferd med å begynne, som om kort tid vil lede til en ny æra av Kjærlighet og Lys for deres verden. De mørke dro dere inn i sitt mørke rike for neste 13000 år siden og brakte dere elendighet, slaveri og stadig større grad av fortvilelse. Nå er denne tiden over! En ny epoke vil bringe med seg deres frigjøring fra de mørke riker og deres transformasjon til fullt bevisste Lys-Vesener. Denne transformasjonen vil formelt begynne med innsettingen av de nye regjeringene i verden som vil arbeide for alles beste. Himmelen har instruert oss til å se på de utvalgte dagene foran oss og forberede et budskap som skal kunngjøres av våre hellige forbundsfeller. De er nå i ferd med å utforme dem og vil kunngjøre dem om kort tid. Som alltid kan vi ikke gi en eksakt dato, men vi er fast besluttet på å kunngjøre dette for dere på den datoen vi har valgt ut.  Inntil da holder vi øye med himmelen i frydefull forventning, i full visshet om at frihetens tid kommer nærmere for hver dag som går.

Som vi har fortalt dere før, vil våre samarbeidspartnere kringkaste en serie med spesialbudskap som vil rede grunnen for at vi kan komme i full åpenhet til dere. Vi vil dukke opp over hele planeten og begynne et omfang av generell kunnskapsformidling som vil synliggjøre de omfattende løgnene og virkelighetsforvrengningene som med omhu har skapt de dogmene de mørke har benyttet for å forhindre dere i å få vite om mange hellige sannheter. Disse sannhetene, som vi vil kaste lys over, vil være svært vidtfavnende. De vil begynne med Ånden og Kjærlighetens natur og fortsette med å introdusere kunnskap som vil forberede dere til det underet som tilstanden av full bevissthet er. I bunn og grunn er vi menneskehetens veivisere og våre budskap er nøkler til en guddommelig skjebne som hver og en av dere er eslet. På et passende tidspunkt har Gaia til hensikt og komme sammen med dere i forvandlingens øyeblikk og integrere alle elementer av seg selv til ett forent og storslagent rike av Lyset.

Det er dette forente rikets stråleglans dere vil våkne til når dere får tilbake deres fulle bevissthet. På det tidspunkt forandrer vår rolle seg og vil bli, til å begynne med, deres himmelske tilsynsmenn. Vår oppgave er å veilede dere på kjærlig vis gjennom deres første dager som hellige Lys-Vesener. Når den tid kommer vil vi la dere få innsikt i de enorme riker som finnes i de høyeste regioner av fysikaliteten. Dere vil få del i disse rikenes visdom, hvilket vil forberede dere til deres første oppdrag i hellig tjeneste for Lyset. Galaksen deres har behov for spesielle tiltak og mirakler som vil forvandle den for alltid. Galakse etter galakse venter på deres enestående talenter og evner! Dere skal være med å skape de instrumenter som vil hjelpe Himmelen i utfoldelsen av den Allmektige Skaperens plan for dette skaperverket. Og det vi beskriver for dere er kun den blotte begynnelse på de undere som ligger foran dere!

I dag snakket vi om det som om kort tid skal skje. Dere er et fabelaktig kollektiv som gjennom de mørkes ondsinnethet har blitt ledet på gale veier og gått dere bort en stund. Nå er tiden inne for at dere skal bli gitt de sannheter som vil lede dere tilbake på deres hellige vei. Sammen vil vi omgjøre denne virkeligheten og utforme et sant rike som i alle aspekter er dedikert til Kjærlighet og Lys. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Website: 


Oversetter: Leif
torsdag 21. mars 2013

19:03:2013Sheldan Nidle – 19. Mars 2013

11 Lamat, 16 Ceh, 9 Eb

Dratzo! Her er vi igjen! Deres verden fortsetter å stå på vippepunktet på terskelen til et nytt rike. De mørkes lakeier er meget klar over akkurat hvor nær deres virkelighet er en meget betydningsfull transformasjon. Vi følger nøye med på en rekke ”utviklinger” som blir iscenesatt av de mørke sjelene i et forsøk på å komme unna sin uunngåelige skjebne på et eller annet vis. Annunakienes ”barn” har hersket over livene deres uutfordret gjennom nesten 13 årtusener, men denne langstrakte perioden med så mye ubehag nærmer seg raskt slutten. Inntil nå har de alltid funnet en måte å komme seg ut av vanskelige situasjonene de har vært i og de håper fortsatt at de skal greie å finne en måte å forandre sin nåværende situasjon. Vi har nyheter til dere, arrogante sjeler: ”Denne gangen vil ikke det dere har planlagt redde dere. Vi overvåker nøye deres fomlete forsøk på å iscenesette hendelser designet for å utløse en omfattende serie av konflikter. Denne gangen, mørke sjeler, vil dere ikke få lov til å ryste verden. Våre hellige allierte er nå i posisjoner hvor de effektivt kan begrense alt dere planlegger. Vi har også opprettet et nettverk som kan gripe direkte inn mot dere hvis det skulle bli nødvendig. Det predestinerte øyeblikk for at dere vil bli fjernet fra makten nærmer seg virkelig med stormskritt!

Himmelen har gitt bud om deres fremtid og vår oppgave er å gjennomføre disse hellige beslutninger når vi får signalet fra våre rådgivere i Himmelen om å sette i gang. Da Atlantis gikk under i et inferno av ild og sank i havet, trådte Annunakiene frem og fikk en spesiell dispensasjon fra Himmelen, og, som vi ofte har minnet dere om, denne dispensasjonen har en forutbestemt tidsbegrensning. Dette øyeblikk av Nåde, hvor dere må fjerne dere, er kommet. Om kort tid vil en overdådig strålende begivenhet finne sted! Dette Lyset vil gi oss tillatelse til å komme og sikre, ikke bare en strålende seier for Lyset, men også for alle de mennesker som lever på overflaten av denne hellige kloden, som har lidd så lenge. Deres mørke og fryktelige teknologi kan ikke lenger hindre det uunngåelige. Dette levende riket, ja i sannhet hele dette solsystemet, har et presserende behov for en serie altomfattende forandringer, som vil fremstå som et meget passende preludium til Oppstigningen inn i en ny 5te dimensjons virkelighet.  Vår spesielle oppgave er å legge til rette for at disse forvandlingene går smidig og å kaste dere fra makten. Og dette kan dere være 100 % sikre på at vi kommer til å gjøre. Vi venter på signalet som vil innvarsle denne nye virkeligheten, og deretter vil det bli gjort et meget omhyggelig oppgjør med det gamle utgående paradigmet og de som var ansvarlige for at det ble tvunget gjennom.

Denne perioden med venting vil raskt bli avsluttet. Dette vet dere, og like fullt fortsetter dere å fare omkring og prøve å overtale deres villedete allierte til å fortsette å motsette seg det uunngåelige. Tiden nærmer seg for å sette en stopper for fremgangsmåtene til personellet deres. Våre allierte er travel opptatt med å føye stadig nye navn til den allerede omfattende listen over dem som skal anholdes og sperres inne. De spesielle domstolene, som er sammenkalt for å gjennomføre rettssakene deres, er allerede på plass, rettsdokumentene er klare og datoene venter bare på å bli kunngjort. De hellige begivenheter som Himmelen har talt om er i ferd med å skje og bygger seg opp til et imponerende crescendo! Slutten på deres sinnsyke herskertid er nær, alt mens det hellige ”urverk” tikker ubønnhørlig frem mot forandringene. Over dere, mørke sjeler, ligger en enorm flåte som garanterer deres profeterte endelikt, så tro ikke, ikke en gang for et øyeblikk, at det lille som måte være igjen av deres maktvelde på noen som helst måte kan forhindre dette som Himmelen har bestemt skal skje! Og i mellomtiden fortsetter dere med å gjøre skade på atmosfæren og drastisk endre på selve balansen i Gaia’s økosystemer. Dette dere driver med bekrefter nok en gang behovet for at dere må fjernes og fjernes nå.”

Det Høyeste Råd i den Galaktiske Føderasjon kalte oss sammen for mer enn to tiår siden for å gjennomføre det som Himmelen nå kommanderer oss å gjøre, nemlig masselandig av vårt personell på Gaia’s hellige kyster. De mørke sjelene krymper seg i frykt over denne eventualiteten; men ikke desto mindre er dette øyeblikket nesten over oss. Etter talløse øvelser og myriader av justeringer og tilpasninger av planene, står vi nå klare til å komme og besøke dere i stort antall. Dette oppdraget har gått gjennom en rekke faser og vi er nå klare til å gi våre søsken på Jorden en fantastisk gave: Den siste strekningen av den nå fullåpne ”motorveien” til full bevissthet for dem som lever i Gaia’s overflaterike. Hver eneste en av dere er skjebnebestemt til påny å oppleve gledene ved full bevissthet. Til og med de mørkes mest gjenstridige lakeier vil til slutt komme i kontakt igjen med denne mest strålende tilstand av Væren! Dette er i sannhet et Skifte som påvirker hele verden! Deres solsystem og hver og en av dere vil bli medlemmer av denne nye stjernenasjonen. Og deretter kan dere gjenforenes med deres Agarthanske familie og gi deres vakre hjemmeplanet, gjenforent, tilbake til Lyset!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med Hjertet fullt av Glede og det mest stålende Lys til å veilede oss! Våre opphøyde Administratorer i Himmelen informerer oss om at en høyst spektakulær tid ligger foran oss! Himmelen er i ferd med å sette ting i bevegelse på en måte som reflekterer den Allmektige Skaperens intensjoner. Dette betyr at vi er inne i en tid hvor vi står på terskelen til forandringer. Dersom du lytter til det hjertet ditt vet, vil du sanse at noe virkelig overordentlig omfattende er i ferd med å skje. Himmelen er et enormt, nærmest uendelig, interdimensjonalt rike. I riker med lavere vibrasjoner, begynner Himmelen i disse dager å forme et fysisk aspekt som, etter hvert som det senker seg ned, vil bli en fysisk realitet. Vi er samtidig i ferd med å løfte et aspekt av den fysiske virkeligheten oppover, og ved tilbakeblikk innebærer dette en omforming av hvordan fysikalitetens utfolder seg. Etter hvert som denne prosessen skrider frem, vil vi kunne stå frem i vår velsignede nåde og således opptre som representanter for det guddommelige og med-skapere for den fysiske verden generelt.

Det er en grunn til at vi nevner dette nå: det er nødvendig at dere forstår at det som hender her ikke bare er et ”blaff i natten”. De ting som utvikler seg her har en høyere åndelig og fysisk hensikt. Dere er i ferd med å bli ført tilbake til deres opprinnelige tilstand av full bevissthet, slik at dere blir i stand til å assistere oss i en meget spesiell og hellig tjeneste. Nå er tiden kommet for at deres dyrekjøpte erfaringer kan brukes for det godes sak i arbeidet med å omforme fysikaliteten og gjennom å bistå i dens utfoldelse. Dette fremtidige oppdrag ble forutsett av Himmelen langt tilbake da hun gav tillatelse til at de mørke sjelene kunne utføre en rekke drastiske endringer i deres bevissthet. Dette forklarer hvorfor denne tiden er så livsviktig. Dette er ikke bare tiden hvor dere gjenvinner deres opprinnelige evner, men hvor de blir ytterligere forsterket som et resultat av den visdom dere har ervervet i løpet av deres lange ferd gjennom mørkets dystre riker. Denne sorgfulle og smertefulle reise dere så tappert har gjort, skal nå gi et enormt utbytte med tanke på hvordan fysikaliteten vil bli omformet i tiden som kommer.

Denne prosessen med indre og ytre forandring er grunnen til at den fantastiske samlingen av sjeler dere er, fikk denne spesielle dispensasjonen tredd ned over hodet. Dere er den mest utrolig løfterike og mangeartede gruppe av åndelig energi. Dere er faktisk kremen av menneskeheten! Den tiden dere har tilbrakt på Gaia var for å forberede dere, gjennom å ha ansvaret for å ta vare på den helligste av alle Vesener i fysikaliteten. Ut av denne gruppen kom vi, deres Oppstegne Mestere, og om kort tid nå, hver eneste en av dere. I tillegg kommer jo det hellige Agarthas rike. Når vi endelig er gjenforent, skal vi, med den hellige Himmelske Administrasjonens nåde, gjennomføre et vidunderlig oppdrag for hele det fysiske riket. Dette krever at dere tenker stort - og trekker veksler på deres gudgitte kvaliteter og viljestyrke. Hold dere på stø kurs, oppfatt hva som allerede er i ferd med å bli til virkelighet omkring dere og hjelp til å skape denne aller mest utsøkte gave fra Skaperen: full bevissthet. Vi vil være der for å veilede dere på veien til deres skjebnebestemte mål. Halleluja! Halleluja!

I dag snakket vi om hvordan deres rike vil bli forvandlet. Det er mye som er i ferd med å skje som om kort tid vil forandre deres verden slik dere kjenner den. De mørke sjelenes tid ved makten er på det nærmeste over og Lysets Tid skal nå manifestere omkring dere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

torsdag 14. mars 2013

12:03:2013

Sheldan Nidle – 12.mars, 2013

4 Imix, 9 Ceh, 9 Eb

Selamat Jarin! Vi kommer med mere nyheter til dere! For øyeblikket er visse begivenheter i himmelrommet i ferd med å utvikle seg. Disse, når de er fullført, vil indikere for alle involverte at øyeblikket for den omfattende forvandlingen av virkeligheten deres har kommet. Ved dette vendepunktet er det den Galaktiske Føderasjons oppgave å se til at den juridiske overføringen av regjeringsmakten til våre hellige hemmelige allierte gjennomføres smidig og korrekt. Vi ser med glede frem til dette som vil bli et spesielt øyeblikk for dere alle. Den mørke kabalen og dens tilsynelatende allestedsnærværende lakeier vil da være borte for godt. Og i kjølvannet av deres ”avreise” vil det komme en rekke kunngjøringer, samt fordelingen av enorme velstandsmidler over hele kloden. Det er denne velstanden, når den kombineres med et nytt penge- og finanssystem som skaper likhet, som vil forandre deres verden for alltid. Disse forandringene vil gjøre det mulig å gjennomføre en mye mer åpen politikk, hvilket etter hvert vil gjøre den formelle avsløringen av vårt nærvær mulig. Og det er dette igjen som danner grunnlaget for den siste strekningen av reisen deres tilbake til full bevissthet. Når dette punktet er nådd kan Agarthanerne og våre andre allierte samarbeide med Moder Jord for å gjenforene hennes overflaterike og indre riker, for på den måten å skape den gjenforente verden som vil bli deres sanne, fremtidige virkelighet.

I denne nye verden vil dere være frie til å lære en hel masse nye Sannheter som enten har vært endret på og forvrengt, eller totalt fornektet dere i tusener av år. Disse fakta vil danne fundamentet i deres nye midlertidige overgangs-samfunn.  Dere vil begynne å lære om deres utenomjordiske opprinnelse og begynne å gjenopprette kontakten med deres familie fra stjernene og deres åndelige familier. Husk hele tiden på at dere representerer både et samfunn i deres hjemmeverden blant stjernene, så vel som en hellig slektslinje av Himmelen. Alle deler av Himmelen består av Administrasjoner som inkluderer disse slektslinjene. Dere har alle urgamle tilknytninger til disse slektslinjene og Himmelen og vi er her for å hjelpe dere å huske hvem dere virkelig er. Den eksakte betydningen av uttrykket “hvem dere virkelig er” vil bli avslørt så snart dere er tilbake i full bevissthet igjen. Mentorene deres, som allerede er tildelt hver og en av dere, er for øyeblikket i ferd med å vurdere nøye hvordan de best kan bringe dere til en forståelse av hva alt dette innebærer. På dette tidspunkt er dere fortsatt ikke klar over i hvilken grad hver og en av dere blir studert med kjærlighet av deres himmelske voktere. Alt dette venter på at dere skal kunne vie deres oppmerksomhet til det, når dere bare vender tilbake til full bevissthet.

Etter hvert som dere begynner å få sannheten inn i hodet om hvem dere i realiteten er, vil dere også bli bedre i stand til å løse en del av Moder Jords vanskeligheter. Dere begynner nå å se klart hvor livsviktig det er å forandre hele grunnprinsippene for samfunnet dere lever i, og følgelig blir behovet for drastisk å forandre måten dere utnytter miljøet og Jordens ressurser mye mer påtrengende. Dette kaster dere inn i en kamp for å understøtte Jordens økosystemer, samtidig som dere også må gjøre en omfattende revidering av grunnprinsippene i dagens konsensusvitenskap og de antatte tidslinjene i deres kjente historie. Dette vil kreve at dere nøye gjennomgår hvordan prinsippene i vitenskapen og den aksepterte versjonen av deres historie ble til. Resultatet av dette “revisjonistiske” arbeidet vil virkelig etablere en ganske annen basis for deres nye samfunn! Det at denne enorme transformasjonen skulle komme har irritert de mørke Sjelenes øye i mange tiår, og likevel har denne oppblomstringen av bevissthet aldri vært mulig å forhindre! Det momentum som har drevet bevissthetsutviklingen har skapt allianser som er altfor mektige til at de lar seg ødelegge selv av de mørkes høyeste maktstrukturer. Og det er ikke fordi de ikke har prøvd!

Ett av målene med disse ulike forandringene er å hjelpe dere å gjenopprette deres forhold til familien deres fra Innerjorden og gi dere virkemidlene dere trenger for å ønske deres åndelige og stjernefamilier velkommen. Alle tradisjoner som eksisterer rundt om i denne galaksen krever en spesiell hilsnings-seremoni for å ønske dere velkommen tilbake i folden. Noen av disse kan være ganske elaborerte og det er vår oppgave å hjelpe dere å lære denne etikette og prosedyre. Hver eneste en av dere vil komme til å delta på et eller annet vis i disse komplekse og inkluderende seremoniene. Dette er grunnen til at den opprinnelige arbeidstittelen på det vi i dag kaller “første kontakt” var ”velkommen hjem”, og vi gleder oss til det øyeblikket da vi virkelig kan ønske dere velkommen tilbake som fullverdige medlemmer av den Galaktiske Føderasjon. Dette er et guddommelig øyeblikk som vi venter på i glad forventning! Og ettersom vi nærmer oss øyeblikket for ”avsløringen”, kjenner vi oss fylt av glede, fordi vi vet at vi om kort tid vil kunne lande og begynne på den siste strekningen av deres hellige ferd tilbake til full bevissthet, med oss ved deres side, som deres mentorer i evig kjærlighet.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer tilbake igjen med gode nyheter! Deres verden beveger seg raskt mot tidspunktet for nye regjeringer og styresett, og for at den dertil hørende velstanden å manifestere. Begivenheter i Himmelen vil om kort tid bli fullført, og på samme tid vil det Himmelske Bud om å forvandle deres planet bli utsendt. Vi betrakter dette med enorm glede. Dere står foran å motta en belønning dere vil ønske velkommen og dere vil bli frigjort fra det gjeldsslaveriet som har styrt deres liv i mange generasjoner. Hver og en av oss har brukt all vår myndighet for å bergrense den globale effekten av de mørkes ondsinnede påbud, og omsider skal disse forferdelige tvangsreguleringene gjøres ugyldige og maktesløse. Vi kan bruke vår stadig voksende visdom til å veilede dere til en bedre forståelse av hvordan man gjør ting i Himmelen, og hvilken velsignet belønning som venter hver eneste en av dere. Øyeblikket har kommet for at vi kan lære dere og forklare mange ting som i lang, lang tid har blitt dere fornektet av deres tidligere mørke herskere.

Noe av det første vi ønsker å ta opp med dere er at døden evig nærværende skygge nå kan begynne å svinne hen fra deres virkelighet. Døden er ikke noe annet enn et biprodukt av begrenset bevissthet. Den har holdt dere i frykt fra begynnelsen av og fører til alvorlig emosjonell og mental sorg. Den har vært et eksepsjonelt mektig verktøy for de mørke og de har utnyttet den til siste dråpe. Oppstigningen fører til dens fordrivelse fra deres fysiske kropp, gjør den fysiske densiteten lettere og gjenforener kroppen med sine åndelige essenser. Prosessen med den endelig Oppstigning er en av de mest krevende og komplekse prosesser dere kan begi dere inn på, og vanligvis krever det mange generasjoner med dyp konsentrasjon og enorm hukommelse. Og likevel er vi et levende bevis på at det lar seg gjøre! Det Himmelen imidlertid tilbyr dere nå er en levende teknologi som tar veien utenom denne kampen og forvandler dere tilbake til deres naturlige tilstand på bare tre dager!

Denne teknikken involverer en spesiell levende maskin, kalibrert for hver enkelt person og overvåket av mentorene fra deres rom- og åndelige familier. DNA/RNA’et i kroppene deres er ”blokkert” av ”markører” som forhindrer at dere på en enkel måte kan gjennomgå forandringen til full bevissthet. Denne levende maskinen er designet spesielt for å rette opp i dette og omgjøre den skade som ble påført deres gen-base da dere falt ned i begrenset bevissthet. Vi vil bidra med å gi dere spesielle åndelige innsikter som vil supplere dere med den innsikt dere trenger for å øke kroppens grunnleggende vibrasjonsmønstre, hvilket vil forvandle deres dypt inngrodde frykt til en tilstand av glede, som er nødvendig for å reharmonisere deres mentale, emosjonelle og åndelige kropper. Denne levende maskinen “rebooter” praktisk talt deres RNA/DNA og gjør det således mulig for dere å oppnå dette skjellsettende øyeblikk av opp-Lys-ning når dere pånytt blir ”skrudd på” til Virkeligheten. Dere blir forandret for alltid når glede og innsikt oversvømmer deres Vesen! Hallelujah! Hallelujah!

I dag fortsatte vi å informere dere om det gode som venter dere. En omfattende forandring er i ferd med å manifestere over og omkring dere, hvis hensikt er å skyve de mørke og deres myriader av lakeier ned fra sine korrupte maktposisjoner. Deres står foran å oppleve en vidunderlig begivenhet: Fremveksten av en ny virkelighet basert på Sannhet, Frihet og Velstand for alle! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

fredag 8. mars 2013

05:03:2013


Sheldan Nidle – 05. Mars  2013

10 Ix, 2 Ceh, 9 Eb
Dratzo! Vi kommer igjen for å snakke med dere! Dere vil om kort tid bli vitne til en stor kosmisk begivenhet på himmelen. Denne begivenheten er den siste i en lang serie fenomener som signaliserer slutten på den hellige avtalen som ble gjort mellom Lyset og Annunakiene for lenge, lenge siden. Dette er en del av den guddommelige planen for å bringe deres forfedre, så vel som dere selv, tilbake til full bevissthet. Og i tråd med dette, legger vi nå frem dokumenter for de mørke sjelene i verden som slår fast at den tiden er kommet hvor vi offisielt kan gripe inn i virkeligheten på vegne av dere. Denne inngripen er simpelthen for å hjelpe deres hellige hemmelige forbund og deres allierte å fullføre den legale overtakelsen av et antall av verdens store regjeringer. Denne prosedyren vil føre til utbetaling og fordeling av de universelle velstandsmidlene som for øyeblikket befinner seg på mange ulike steder omkring på kloden. I løpet av de siste månedene har vi omplassert disse ressursene til steder der de er både trygge og tilgjengelige, slik at de kan brukes til å sikre det nye finans- og pengesystemet. Vi sørger også for en generell logistisk sikkerhet som vil gjøre det mulig for deres nye regjeringer å kringkaste fakta om hva som foregår rundt om i verdens land.

Den første serien av kunngjøringer vil dreie seg om de ulike nye programmer i tilknytning til det som generelt har blitt kalt NESARA. Hvert av de vilkårene som vil bli implementert vil bli gjenstand for mye nasjonal diskusjon. Disse vil bli sendt på radio, televisjon og Internet, og det er her vår sikkerhetsekspertise vil være nødvendig. Det er vårt ansvar å sikre integriteten i disse kommunikasjonskanalene mot elektronisk manipulasjon eller driftsstans, slik at verdens folk kan bli informert på ordentlig vis om disse banebrytende temaene. Vår hovedbekymring er at mange i deres verden har en motvillig, sågar ondsinnet holdning, mot alt som truer deres snevre kontrollagenda. I det lange løp vil disse individene få anledning til å endre sine holdninger, når de bare begynner å arbeide med sine personlige mentorer. Vi kan se tydelig hvordan disse holdningene ville kunne utvikle seg og er derfor klare til å gjøre de nødvendige tekniske mottiltak. Vår rolle i den nærmeste fremtid er først og fremst å sikre klar kommunikasjon fra myndighetene og deretter og forklare for dere hva dere kan forvente i de første dagene etter at vi lander.

Dette scenarioet hvor vi lander i stort antall er i virkeligheten ikke noe annet enn det siste trinnet i deres tilbakevenden til full bevissthet. Dere vil møte deres egen personlige mentor, som kjenner dere meget godt, som en venn dere ikke har sett på lenge. Deres iboende telepatiske evner vil raskt bli gjenopplivet i deres samhandling med oss, hvilket gjør en uanstrengt og effektiv dialog mulig mellom oss, uhindret av de vanlige misforståelser og tvetydigheter som talespråket ofte medfører. Telepati gjør en dyp åpenhet og forståelse mulig, som til å begynne med vil være litt fremmed for dere, ettersom den gjør det umulig å ha hemmeligheter for hverandre. Dette betyr at dere raskt vil venne dere til oss og vi vil fortelle dere alt om hvem vi er, hva vi gjør og om historien til våre personlige klaner. Vi vil besvare de spørsmål dere måtte ha og dere vil raskt se at dere kan stole på oss, dele selv deres dypeste tanker med oss. Disse par dagene vil kanskje være de mest oppriktige og ærlige dere har opplevd i deres liv. Deres fiendtlige kulturelle miljø har lært dere å beskytte dere selv bak mange lag av hemmeligheter, men telepatien vil gi dere tilbake en grad av EN-het hvor mistro i det store og hele blir noe som hører fortiden til. Vi vil være som åpne bøker for dere og således gjøre det mulig for dere å legge vekk deres fryktbaserte, selvbeskyttende programmering.

Vi har studert deres svært varierte kulturer gjennom mange år og til å begynne med så vi på en slik variasjon som en nesten uoverstigelig utfordring. Men etter at vi har delt og drøftet med hverandre det vi har funnet ut, så har vi kommet frem til den beste måten å overvinne den myriaden av kulturelle barrierer som ligger så dypt i samfunnet deres. Dere har alle utviklet overlevelsesstrategier som gjør at dere greier å tolerere de ulike kulturer og religioner, og vårt første mål er å hjelpe dere å legge disse vekk, siden de vil bli unødvendige. Vi vet at dette ikke blir enkelt for dere. Siden barndommen har dere perfeksjonert disse overlevelsesmekanismene til de er blitt nærmest inngrodde vaner. Disse vanene er imidlertid basert på splittelse og separasjon, og vårt komme er for å introdusere dere pånytt til å åpne dere til at Alle Er Ett. I tillegg er særlig deres vestlige kulturer svært intellektuelt orientert og mange av dere har lært av bitter erfaring å stenge av deres hjerter. Vi, derimot, er vant til å kommunisere med hverandre fra hjerte til hjerte og å dele våre dypeste tanker og følelser i de fleste saker. Vi vet at det vil være vanskelig for dere i begynnelsen, men vi har tillit til at når dere begynner å føle at deres Sanne Selv kan komme ut av deres kulturelle ”rustning”, så vil dere føle like bekvemme i denne friheten som fisken i vannet.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! De som kjenner til hva som skjer i Himmelen vet at tiden har kommet for at de mørke og deres mengder av lakeier må fjerne seg, alle på en gang. De har styrt dette riket av begrenset bevissthet i nesten 13.000 år og i løpet av denne tiden har det vært mange gullaldere og alle disse årene har vært preget av de mange merkelige forordninger de mørke har instituert. Det øyeblikket vi nå venter på signaliserer slutten på denne perioden. Deres vibrasjonsfrekvens øker, hvilket betyr at det virkemiddel som har vært brukt til å kontrollere dere tar slutt. Den frihet som dette resulterer i gjør at dere kan ta imot deres åndelige familie og familien fra stjernene i glede, i full visshet om at den lange sorgenes natt er over. Over alt kan man tydelig se glimt av denne friheten som vokser frem. I tankene begynner dere nå å forstå hvor essensiell friheten er og det gjør det mulig for en ny virkelighet å fødes. Det er midt inni denne nye virkeligheten at forbausende forandringer formes. Regjeringer vil falle og en ny verdensomspennende velstand for alle vil bli til virkelighet.

Dette er en profetienes tid hvor Himmelen hersker suverent! Lyset kommer og en ny levemåte fødes. Den Himmelske nåde har formet oss og gitt oss den guddommelige vei for våre Sjeler å gå. Fryd dere over hva AEONs bud bringer! Dere skal ikke lenger fornektes den sanne kunnskap og dere vil lære om de løgner og manipulasjoner de mørke så lenge har benyttet. Disse oppdagelsene vil gi dere de Sannheter dere så lenge har søkt. I nåde vil dere bli befridd fra jerngrepet til dem, hvis nedlatende arroganse og stupiditet vil bli gjort fullt synlig for dere. I lyset av dette vil dere slå dere sammen med nye allierte som kommer fra innsiden av denne hellige kloden og som Himmelen har sendt til dere. Vi er dem som gjennom mange, mange liv har lært å stige opp og vår kunnskap skal veilede dere på den siste strekningen på deres reise, hvis hellige mål er at deres fulle bevissthet skal gjenoppstå.

Denne prosessen av fysisk og åndelig gjenopplivelse har blitt betraktet med ærefrykt i generasjoner. Og det er i sannhet en ytterst kompleks og krevende operasjon, som hver og en av oss har vært i stand til å mestre. På dette punkt i deres historie, vil det som i stedet skal skje være en unik, svært spesiell, massiv kollektiv oppstigning slik Himmelen har gitt bud om. For å gjøre dette mulig vil deres romfamilier, sammen med deres familie fra Innerjorden benytte en vidunderlig, avansert teknologi i form av levende bio-maskiner, som er designet til å transformere hver og en av dere tilbake til full bevissthet. Dette vil ta tre dager. Himmelen vil fininnstille og overvåke disse spesielle mirakelapparatene og utføre de ulike kalibreringer som er helt spesifikke for hvert enkelt individ. På denne måten vil hele menneskeheten bli løftet inn i en engleliknende tilstand som det normalt ville tatt mange liv å oppnå. Tenk nøye over den guddommelige nåde som skal gjøre det mulig for oss alle å vende tilbake til den mirakuløse tilstand å være Ett med den Mektige Skaperen! Hosanna! Hosanna!

I dag gikk vi gjennom en del detaljer med hensyn til deres tilbakevenden til en tilstand av frihet og velstand. Vi snakket også kort om den hellige vei som Himmelen har sendt dere ut på, hvorigjennom dere skal vende tilbake i nåde til full bevissthet. Det er mye som skal skje. Vidunderlige begivenheter venter i kulissene sammen med mirakler som Himmelen i sin guddommelige nåde har forberedt og den ytterste glede i AEONS navn vil komme til dere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

26:02:2013


Sheldan Nidle – 25. Februar  2013

3 Manik, 15 Zac, 9 Eb
Selamat Balik! Vi kommer i dag med noen svært interessante nyheter! De mørke fortsetter desperat, men nå med fullstendig tunnelsyn, å finne på en måte å unngå det de vet er uunngåelig. Himmelen venter på at det siste tegnet skal vise seg på himmelhvelvingen, og når dette fenomenet har vist seg, blir det forventet av oss at vi handler raskt og feier mørkets lakeier bort og til et sted der de ikke kan gjøre mer skade. Dette gir oss en kort tidsfrist, så vi dobbeltsjekker alt med våre forskjellige allierte, for å forsikre oss om at alt er klart til å sette i gang så raskt som mulig, med alt dette som om kort tid skal skje. Kommunikasjonspersonellet vårt går gjennom sjekklistene og bekrefter at alle grupper er helt klare. Faktum er at de fleste av dem ville ønsket seg at denne datoen kom snarere heller enn senere, men til tross for denne frustrasjonen utviser de ulike gruppene innenfor de store regjeringene i verden, en enorm tålmodighet gjennom det som for dem har vært en svært lang ventetid. Skipene våre avdekker daglig de mørkes stadig mer desperate forsøk på å stelle i stand trøbbel, så vi er travelt opptatt med å stikke kjepper i hjulene for de ødeleggelser som disse ugjerningene er designet til å skape.

I mellomtiden er også vår familie fra Agartha travelt opptatt med de daglige finjusteringer for å oppdatere de mange Lys-kamrene deres. Målet vårt er å være klare til å kunne forflytte dere på et øyeblikks varsel, til deres respektive Lys-kammere i Agartha, så snart Himmelen gir oss grønt lys. Men før den tiden kommer, vil de nye regjeringene deres gjennomføre en hel rekke forberedende aktiviteter. Disse omfatter en serie oppsiktsvekkende kunngjøringer som vil etterfølges av innføringen av en ny politikk som vil ryste verdens nåværende styringssystem i sine grunnvoller. Det viktigste av alt er at dere vil få en formell kunngjøring om vår eksistens og nærvær, hvilket vil gjøre at vi kan sette i gang en serie med budskaper som vil forberede dere på at vi vil lande og ta den første kontakt med dere. Dette er derfor de siste stille øyeblikk i verden før denne spennende tiden braker løs, fordi prosessen med å forvandle deres verden, inkludert slutten på mange årtiers hemmelighold mht. UFO’er, vil ryste deres nåværende virkelighetsbilde. For øyeblikket holder Himmelen på å legge til rette for deres siste etappe på veien mot full bevissthet, som vil kreve at hver og en av dere har en mentor til å bistå dere. Dette er en person dere kan stole hundre prosent på, som vil utdanne dere om en myriade av sannheter, som vil stå i motsetning til nesten alt det dere har blitt fortalt siden barndommen.

En vital del av det dere må lære for å bli spirituelt modne, er å forstå klart hvordan Annunakiene og deres veltrente lakeier førte dere bak lyset gjennom årtusener. Den gangen var mortaliteten et nytt fenomen for dere og de brukte denne situasjonen til å skape en kvelende atmosfære av frykt, slik at de kunne ha kontroll over dere og gjøre dere medgjørlige. Denne medgjørligheten gjorde at de i bunn og grunn kunne overkjøre dere fullstendig og vri og vrenge deres verden akkurat som de ønsket. Alt dette som de mørke således har skapt skal nå komme til opphør, og i dets sted blir det, for første gang på 13000 år, mulig for dere å skape en verden som alle gleder seg over. Men husk dog at dette bare er et overgangsrike, og i løpet av den perioden vil dere bli fullt informert om hva dere kan forvente og hvordan dere skal tilpasse dere til full bevissthet. Det er et kjempesprang! Mens deres interimsrike tar form, vil dere også få mange nye ansvarsoppgaver. Disse må dere også forberedes til, ettersom de raskt vil føre dere inn i en opp-Lyst levemåte, som vil gjøre det mulig for dere å oppleve deres egen sanne natur, deres sanne væren, og til å få et klarere bilde av hvor dere er på vei. Den forvirrete vinglingen som skyldes deres begrensete bevissthet vil ende på et meget gledelig vis!

Denne oppstigningen inn i en mer opphøyet levemåte er hva denne neste korte perioden handler om. I tillegg vil dette forbedrede miljøet gjøre det mye lettere for dere å absorbere det vi må lære dere. Deres Oppstegne Mestere vil begynne en undervisningsserie som vil belyse Sjelens sanne natur og hvordan den blomstrer når den får kjenne Lys. Vårt bidrag vil være å forklare dere om full bevissthet, ettersom er nødvendig at dere har en klar forståelse av hva som ligger foran dere. Det å bli et full bevisst Vesen er i seg selv en fryd, men som langt overgår det dere for øyeblikket er i stand til å forestille dere. Sammen vil vi og deres Oppstegne Mestere forberede dere til dette nye livet; Lys-kamrene er bare den siste finpuss. Du er et åndelig innrettet vesen og det er nødvendig at vi integrerer ditt fysiske aspekt med dine emosjonelle og mentale deler, og det er dette Lys-kamrene gjør. Hver og en av dere trenger unike finjusteringer av svært kompleks natur. Dette er en oppgave vi gjør i felleskap. Deretter vil dere komme under veiledning av deres Oppstegne Mestere, som har fått den oppgave av Himmelen å lede dere i deres første serie med oppdrag for å etablere varig fred i denne galaksen.

Vær velsignet! Her kommer vi igjen med Gode Nyheter! Den store begivenheten i Himmelen nærmer seg. Dette fenomenet er svært spesielt og når det kommer representerer det starten på en ny dag for alle på denne aldeles guddommelige kloden. Når denne begivenheten har skjedd, vil dere være fri for den kvelende effekten av de mørkes nærvær. Dere vil ha nye regjeringer, velstand for alle, og viktigst av alt: dere vil ha fått tilbake deres frihet! Deres nye regjeringer vil komme med en rekke kunngjøringer som vil forandre verden, og det er da vi kan begynne på våre oppgaver med å hjelpe menneskeheten. Den nye virkeligheten som blir født den dagen, vil sette fart i de forvandlingene som skal reintrodusere helligheten i deres liv, hvilket vil gjøre det mulig for dere å være vitne til en tid full av mirakler og undere. Det er da Englene vil komme tilbake og Skapelsens røst igjen vil bli hørt over hele verden. Og det er da dere endelig vil slippe ut av deres langvarige tilstand av hukommelsestap og huske hvem og hva dere virkelig er.

Et aspekt av vår nye tjeneste er å lære dere om fysikalitetens guddommelige natur og hjelpe dere å huske på nytt all den spesielle kunnskapen som ble borte for dere da dere ble flyttet fra full til begrenset bevissthet. Deres tilbakevenden i nåde til deres naturlige tilstand vil bli feiret overalt i Himmelen og vil oppfylle den profeti som ble avsagt for mange tusen år siden av Erkeengelen Michael. Denne slo fast at en tid av mørke ville falle over dette riket, og fra dette åndelige fengsel ville dere bli satt fri omtrent 13000 år senere gjennom Himmelens mektige virke. Denne tiden er nå! Dette er øyeblikket for deres frigjøring og jublende glede!

De mørke og deres lakeier vil bli feid vekk og en ny dag vil gry på Jorden. Fryd dere, mine Søstre og Brødre! Om kort tid vil Himmelens mektige horn lyde og varsle at tiden er inne for at alt dere har blitt lovet blir til virkelighet; Himmelens Lys vil stråle frem og en tid for sanne undere skal begynne!

Deres frigjøring markerer begynnelsen på en ny tjeneste for dere alle. Vi har mye å lære dere og dere har mye å lære. Det å bryte seg ut av denne lange reisen som ”søvngjengere” vil kunne innebære en del vanskeligheter for mange av dere, for når det går fullt opp for dere at det dere har trodd på, og hva dere har gjort i denne ”troens” navn, vil det sannsynligvis kunne bli smertefullt for en del av dere. Følgelig vil vi, deres Oppstegne Mestere, skape en enorm bølge av tilgivelse og nåde, la den sveipe over alle land og riker på Jorden og inn i de innerste kroker av alle hjerter som lider. Ta dette helende Lyset inn i dere og tillat det å bringe forsoning med alt det grusomme de mørke har påtvunget dere. Og så, fra deres hjertes hjerte, slipp tak i det med Kjærlighet. La et nytt Lys av glede og EN-het omslutte dere alle, for med dette miraklet vil dere finne den hellige vei og gå de siste skrittene på deres reise tilbake til det underet som er full bevissthet. Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med vårt ukentlige budskap til dere. Vi har kommet til et spesielt punkt hvor fantastiske mirakler endelig kan finne sted. Vi har kommet til den avgjørende etappen på denne lange reisen, som for vårt vedkommende begynte da vi ble bedt om å gjøre forberedelsene til en omfattende første kontakt. Nå venter gleden ved endelig å kunne stå frem og gå sammen med dere til deres hellige destinasjon! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

19:02:2013


Sheldan Nidle – 19. Februar  2013

9 Ahau, 8 Zac, 9 Eb
Dratzo! Her er vi igjen! Deres verden er kommet enda nærmere sin seier over de mørke! Overalt kan man se tegn på hva som vil hende om kort tid. Deres hellige, hemmelige forbund har samlet de nødvendige juridiske instrumenter for å tvinge de store regjeringene i verden til å fratre sine embeter. I samsvar med dette har de militære og politistyrkene i disse nasjonene kommet sammen i hemmelighet for å bekrefte at hver og en av dem er mer enn rede til å bruke sine maktbaser for å sørge for at deres respektive regjeringer ikke har noe annet valg enn å gå av, når signalet kommer om at dette skal skje. Dette signalet vil bli gitt når Himmelen meddeler oss at tiden for å gjøre dette er kommet. Alt vårt kommunikasjonspersonell står klare til å gi denne ordren, som man har ventet på så lenge, til alle. I mellomtiden venter vi. Vi venter på at våre rådgivere i Himmelen skal gi signalet om at nå er det riktige tidspunkt å bringe de mørke i kne. Denne enkeltstående ordren vil tillate at velstand for alle kan virkeliggjøres, hvilket i sin tur indikerer at de mange mørke regjeringene på kloden må gå av. En ”pakke” med juridiske dokumenter som ble undertegnet for noen uker siden, ligger klare til å overleveres på et øyeblikks varsel. Deres frigjøring er ikke langt unna!

Disse mørke regjeringene stikker hodene sammen, selv mens vi snakker med dere, for å finne noen smutthull eller andre midler som kan avverge det uunngåelig lenge nok til at de kan finne en vei ut av sitt nåværende dilemma. Vi følger nøye med på alt de gjør og er lite innstilt på å tolerere ytterligere trassighet fra deres side. Den atomteknologi som blir testet ut i Nord-Korea er et ferskt eksempel på “andre midler” som vi nevnte ovenfor. Bekymre dere ikke: de er nøye overvåket og vi er i stand til å forutse nøyaktig hva de planlegger og tenker å oppnå med dette i sannhet sinnsyke trekket. Dere kan stole på at det ikke vil bli noe av. Ingen vil få lov til å bruke disse primitive våpnene mot hverandre. Den mørke kabalen driver desperat sabelrasling ved å true med dette ytterst primitive og barbariske leketøyet, som vi enkelt kan mose når vi finner det for godt. Men vi sier dette som en advarsel: den mørke kabalen og deres mange former for spillfekteri og svikefullhet er ikke noe vi lar oss lure av; vi ganske enkelt venter og følger nøye med dem, og når det rette øyeblikk kommer for oss til å gå til aksjon, vil det være det avgjørende støtet. Den tiden er ennå ikke inne. Det som er viktig er å få ”grønt lys” fra Himmelen og så vil resten skje i rask rekkefølge.

De av vårt personell som er tildelt denne oppgaven er mer enn rede til å skape en ny, velsignet virkelighet for dere. De tallrike hellige forbundene og deres allierte har utarbeidet en serie med dyptgående forandringer som vil transformere deres nåværende samfunn som er så fullt av dommedagstrusler og frykt. Inntil da, har vi bedt våre samarbeidspartnere om å akseptere verden som den er. La dere ikke bli trukket inn i noe av det tøvet de mørke kommer med, for det vil det snart bli slutt på. Som det er åpenbart, så er det full panikk i de ulike fraksjonene av den mørke kabalen, men deres mangslungne forsøk på å lage trøbbel, som nå utspiller seg, er i ferd med å koke bort. Vi er klare til å “håve dem inn” og avlevere dem på et dertil egnet sted hvor de kan sitte og vente på den skjebne de fortjener. Dere derimot, blir forberedt til å bli fullt bevisste Lys-Vesener. Himmelen har satt opp agendaen for hvordan dette skal foregå og vi er her for å gjennomføre dette siste trinnet i denne storslagne og hellige plan. De mørke på deres planet har aldri stått overfor våre likemenn før og blir daglig konfrontert med teknologier og Lysets egenskaper som med letthet overgår det mest avanserte disse innvånere av mørket kan komme opp med.

Der er virkelig på sin plass for dere å være i glede og frydefull forventning! Himmelen smiler til dere og skaperen har sørget for de virkemidler som muliggjør deres velsignete tilbakevenden til full bevissthet. Vi er engasjert for å sikre deres frigjøring fra disse illdederne som ennå ikke har forstått; deres avskyelige virksomhet vil bli utvisket fra deres rike og Himmelen vil så lede an i deres nye Lys-fylte verden, og gi dere det skal til for at dere kan gjenforenes med deres familie fra stjernene, og spesielt deres åndelige familier. Disse “kommende attraksjonene” er hellige begivenheter som vil fri dere fra dem som ser på dere som mindre verdt enn seg selv og som hadde til hensikt å gjøre dere til evige slaver under deres hemningsløse galskap. Planene deres var ment å føre til massiv død i den hensikt å redusere klodens befolkning til en tiendedel, hvor de som overlevde ville misunt de døde. Dette vil ikke skje. Ved Himmelens bud skal dere bevege dere raskt inn i et rike av glede, velstand og hellig respekt for hvert enkelt menneskes frihet og uavhengighet. Tiden er kommet for alt dette å manifestere på Jorden!

Vi ønsker dere alle velsignet Helse og Glede! Vi er deres Oppstegne Mestere! Ulike elementer av vårt velstandsprogram er klart til å komme frem fra stillheten som for øyeblikket er pålagt oss av Himmelen. De kjempestore organisasjonene som er dannet siden slutten av andre verdenskrig er blitt oppløst med loven i hånd. Vi anvender nå våre velsignede energier til å forberede de hellige forbund på å skifte ut de nåværende lederne med våre egne. Dette forventes å skje om kort tid. Himmelen har også informert oss å om å sette i beredskap dem som forbereder seg på å skifte ut det nåværende økonomiske systemet i løpet av et øyeblikk, om å være klare til å gå til aksjon, ettersom den siste serien av fenomener nå på det nærmeste er klare til å iverksettes i Himmelen. Disse begivenhetene vil realisere den formelle slutten på den avtalen som ble inngått for nesten 13000 år siden. Dere står på terskelen til den mest storslagne tid i deres velsignede historie. Disse Nådens velsignelser fra Himmelen skal nå manifestere og, på et øyeblikk, kaste dere hodestups inn i en ny virkelighet gjennomsyret av Lys og Kjærlighet!

Men husk på at deres nye økonomiske system bare er en midlertidig ordning. Det er designet for å forberede dere på å akseptere at uendelig velstand er mulig og lære dere at gjeldsøkonomien med sine mange brå skiftninger og usikkerhet er et middel de mørke har skapt for å ha kontrollen over dere. Denne “kvikksanden” av en ordning var i virkeligheten en kjempeillusjon, båret frem av høytidelige løfter fra myndighetene om å redusere den nasjonale gjelden og gi dere midlertidig velstand. Sannheten er at global velstand har vært fullt mulig fra begynnelsen av og det er en illusjon å tro noe annet. Alt tilgjengelig gull ble holdt skjult for å kunne manipulere økonomien, og det samme gjelder diamanter og såkalte edle metaller og edelstener. Tilgjengeligheten av disse varene ble begrenset for å kunne skape en kunstig definisjon av rikdom og å tvinge gjennom konsepter som mangel, fattigdom og gjeld. Dere er i besittelse av evnen til frembringe et overflødighetshorn av rikdom og til å nyte et rikt liv. Nøkkelen er å lære å Elske og ha omtanke for hverandre!

I denne vidunderlige verden som forbereder seg på å stige frem, vil dere bli i stand til å virkelig bry dere dypt om hverandre og Moder Jord. Inni deres hjemmeplanet ligger Agartha som er et 5te dimensjons rike. Himmelen vil nå legge til rette for at Moder Jord kan utvide dette riket til å omfatte overflateverdenen. Dette innebærer at hver og én av dere trenger en transformasjon til full bevissthet i 5te dimensjons væren. Denne forvandlingen er allerede i gang, og de velsignede forandringer som nå gjennomføres i dere, er de sanne virkemidler for å forvandle dere til dette guddommelige og udødelige Vesen. Det vil kreves mye av dere. Dere vil påta dere en hel hærskare med nye oppgaver, og i denne sammenheng er står vi klare til å lære dere mye av det som er nøkkelen til å forstå hvem dere er i ferd med å bli. Vi inviterer dere til å ta imot dette tilbudet og med fryd kaste på skraphaugen alt det våset som de mørke har innpodet i der gjennom tidene. Bruk deres iboende visdom for å vurdere de sannheter som Himmelen vil vise dere, og lær å forstå nøyaktig hvilke fantastiske barn av det Guddommelige dere er skjebnebestemt til å bli!

I dag brakte vi dere mere informasjon om hva som skjer i verden. Våre familier fra Rommet og våre åndelige familier er her for å gjennomføre denne guddommelige oppgaven med å omskape virkeligheten deres tilbake til den tilstand som er hellig og velsignet av Himmelen. Øyeblikket er nær for en svært velfortjent velsignelse! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

12:02:2013


Sheldan Nidle – 12. Februar  2013

2 Ben, 1 Zac, 9 Eb
Selamat balik! Her kommer vi igjen og vi har mye å fortelle dere. Den spesielle tidsfristen som Himmelen har satt er på det nærmeste over dere. De mørke kjemper nå desperat med alle midler for å finne en måte å opprettholde den stadig svinnende ”gamle virkeligheten” i verden. Men det er forgjeves. De gamle oppfatningene er i ferd med å svinne hen, alt mens de nye vinner stadig mer fotfeste i deres rike. Det er kun den gamle hellige avtalen som holder den mørke og kalde verden sammen, den som dere har kjent siden dere ble født. Det er nå duket for at den skal forvandles på en måte som vil gi dere et langt liv, lykke og velstand. Mens dere venter på alt dette, kan vi fortelle dere at Himmelen krever at vi fortsetter prosjektet med å substituere personell, slik vi nevnte i forrige uke, men også at vi forsikrer alle og enhver om at en ny virkelighet virkelig er klar til å blomstre, så snart som de gamle avtalene blir formelt avsluttet. Et ytterligere påtrykk for forandring er Gaia, som så inderlig ønsker å rekonfigurere sin overflateverden slik at den får tilbake den overdådige skjønnhet den hadde en gang for lenge siden. Denne rekonfigureringen av overflaten er en del av prosessen med å dimensjonelt integrere hennes ytre og indre riker. Agarthanerne har også et dypt ønske om å bli introdusert, slik at viten som hittil har vært ”forbudt” kan legges frem for dere.

Alt dette ligger i horisonten og nå som de mørkes innblanding blir stadig mindre, er deres virkelighet, på samme måte som en kompassnål, i ferd med å dreie mot den sanne magnetiske kraft og all den glede og underverker som der finnes. Vi ser frem til dette øyeblikket og forsikrer stadig de som har det hellige overoppsyn med oss, om at disse begivenhetene er i ferd med å manifestere nøyaktig slik AEON har gitt bud om. Våre kontaktteam og diplomatiske korps følger nøye med alle nasjonene på planeten ettersom en del av deres skjebne innbefatter å omforme de globale styresettene, så vel som å finne veien tilbake til full bevissthet. Alt dette er forutsetninger for å gjenopprette deres galaktiske samfunn og vi kommer for å veilede dere på denne siste etappen så raskt som mulig. Det personell som er utvalgt til å være deres personlige veiledere besøker dere hver natt, sammen deres Medisinske Team, for å bli bedre kjent med dere. Deres personlige mapper blir stadig tykkere og dere ville bli forbauset over hvor fyldige og gjennomarbeidet de er. Deres Medisinske Team samarbeider tett med dem som daglig programmerer inn alle disse kompliserte data i deres personlige Lys-kammere.

Prosessen med å forberede deres verden på denne massive forvandlingen er vårt fokus tjuefire timer i døgnet. Gaia er ivrig etter å komme videre i prosessen med å bringe sin sterkt mishandlete overflate tilbake til sin jomfruelige tilstand, men omfanget av denne remodelleringen gjør det nødvendig å flytte dere til et trygt sted først. Dette er grunnen til at Agarthanerne umiddelbart tilbød at det kunne bygges et nettverk av bosteder i sitt hjemland, hvor deres individuelle Lys-kammere også vil befinne seg. Dette gir dem også muligheten og midlene til å vise dere hvordan og hvorfor vi først koloniserte Moder Jord, og hvorfor de mørke har gjort alt de har kunnet for at dere ikke skulle få vite det! Det å gjenoppdage deres sanne historie er nøkkelen til å huske hvem dere egentlig er. Denne kunnskapen vil vise dere sammenhengen, som vil gjøre at dere kan gjennomskue noen de mørkes fundamentale løgner og at dere således kan akseptere sannheten om deres sanne opphav. Agarthanerne ser også frem til å kunne vise dere, gjennom førstehånds erfaring, at planetene i dette solsystemet er hule. Selv så oppsiktsvekkende som dette kan være for dere, er dette likevel bare den første runden med informasjon som anses å være grunnleggende nødvendig for dere å vite.

Den velstand som dere alle om kort tid vil være i besittelse av, er nok et steg på denne korte ferden. I denne sammenheng må dere huske at dere blir forberedt til en helt ny virkelighet, en virkelighet som krever at dere forstår hvordan de mørke brukte pengesystemet for å ha kontrollen over både deres tanker og atferd. Nå vil dere kunne bruke dette virkemiddelet til å planlegge deres egen fremtid og gjøre det som måtte være nødvendig for å hjelpe familie og venner til å endre sine oppfatninger og tilpasse seg til å leve på vellykket vis i deres fullstendig nye virkelighet. Vår oppgave som mentorer er å få fart på dere så dere bedre kan ta inn og integrere alt det dere trenger å vite for å favne deres gudgitte skjebne. De finansielle ressursene er ment å gjøre det mulig for dere å gjennomføre det dere mener er nødvendig å gjøre, men husk samtidig at det er et overgangssamfunn dere er i ferd med å skape, og at det til slutt skal omformes til et galaktisk samfunn. Så snart som dere har gjenervervet deres fulle bevissthet, vil vår mentorrolle være i form av veiledning, ikke som beslutningstakere. Den rollen er deres guddommelige rett, som dere skal bruke i felleskap for å bygge deres eget galaktiske samfunn.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Deres velsignede Moder Jord fortsetter sin skrittvise prosess med å forberede sin bebodde overfate til å bli slått sammen med hennes overdådige Indre Riker. Befolkningen i Agartha er helt i takt med disse forvandlingene og har gjort mye for å forberede den kommende omplasseringen av menneskeheten. Vi er svært takknemlige overfor disse strålende Vesenene, som ikke bare har gitt oss en meget tiltrengt base gjennom årtusener, men som også har tilbudt oss den sikkerhet og fred som eksisterer i deres indre rike, noe som gjør deres tilbakevenden til full bevisste Vesener mye enklere. Gaia står nå rett foran de siste forberedelser før hun begynner omvandlingen av sin overflate for alvor. Det er dette som gjør det så imperativt at de innledende dramaer i overflateverdenen begynner umiddelbart. Himmelen informerer oss om at de kosmiske begivenheter som er nødvendige for å varsle våre hellige samarbeidspartnere, er like ved å skje. Tiden begynner å bli kort for denne fantastiske rekken av hendelser som skal iverksettes over alt på denne velsignete kloden.

Våre hellige partnere vet nå hvilke mirakuløse ting som skal skje i Himmelrommet. Disse vil signalisere til dem at tiden er kommet for å bringe inn de nye regjeringene og den uendelige velstand for alle. Denne rekken med begivenheter vil frembringe de særskilte kunngjøringene som vil implementere de betingelsene som ligger i det som kalles NESARA, og således begynne nedtellingen til Avsløringen og gjenforeningen med deres familie fra Innerjorden. Denne gjenforeningen vil utløse en serie spesielle kringkastinger fra deres stjernefamilie, som formelt vil introdusere oss, de Oppstegne Mestere, for dere. Vi har så mye informasjon å dele med dere, som er essensiell for å forberede dere til deres raske og siste etappe på ferden tilbake til full bevissthet. De mørke har løyet og manipulert dere i årtusener for å sørge for at samfunnene deres var gjennomsyret av hat, krig og u-EN-ighet. Det vi skal lære dere vil omgjøre alt dette til Kjærlighet, fred og ny global EN-het.

I den umiddelbare fremtid vil Himmelen gi dere et storslagent øyeblikk som vil lede til enorm forbedring i deres helse og spesielt deres fornuft! Teknologier som gjennom lang tid har vært ”forsinket” og holdt tilbake av deres styresmakter vil bli avslørt og gjort tilgjengelige for alle, slik at de kan hele all sykdom, uførhet, stoffavhengighet og generelle psykiske ubalanser og lidelser. Deres frihet vil således bli ledsaget av de midler som trengs for å forvandle verden, ved å tømme sykehusene og fengslene deres, samt fjerne all unødig frykt forårsaket av sykdom, fattigdom og uvitenhet. Vi har gjennom lang tid vært i bønn for dette guddommelige øyeblikk. Menneskeheten skal omsider få del i Himmelens vidunderlige frukter og Himmelen vil juble av fryd og sende enda større velsignelser til dette riket som er i forvandling. Det vil bli en tid av mirakler og takksigelser! En tid hvor deres lange ferd gjennom villmarken ender i lykke og glede!

I dag ga vi dere nok en nyhetsoppdatering om begivenheter i verden, både i øyeblikket og i fremtiden. Disse budskapene vil fortsette inntil Himmelen oppretter en ny måte å informere dere om hva som skjer omkring dere. Vær glade, og vær klare til å ta imot de mange gaver som skal bringe dere tilbake til full bevissthet. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

29:01:2013


Sheldan Nidle – 29. Januar  2013

1 Cauac, 7 Yax, 9 Eb
Dratzo! Her er vi igjen! Deres verden blir holdt i en hellig ”avventende tilstand”, mens dere venter på det magiske grep som bare Himmelen kan gjøre. Himmelen bestemte at det skulle være en kort utsettelse, slik at menneskeheten kunne få en integreringsperiode for å venne seg til disse helt nye energiene. For lenge, lenge siden, da Annunakiene ønsket å herske over dere, ble det gjort en spesiell avtale som fastsatte at perioden under mørkt styre bare ville tillates i 13 årtusener. Denne tiden har kommet og er godt og vel passert. Da de mange tidslinjene kollapset til én, var dette den endelige bekreftelse for mørkets lakeier på Jorden, at øyeblikket var kommet for at alt skulle forandres. Nå er det en kort overgangsperiode hvor mørkets soldater må overgi seg og la den nye epoken begynne. De mørke har, som alltid, i sin arroganse, nektet å godta dette og derfor har vi, etter Himmelens ordre, fjernet et antall av disse motvillige og satt dem under overoppsyn av en gruppe personell fra Agartha og den Galaktiske Føderasjon. Denne gruppen har et betydelig antall av disse individene i trygg forvaring, og dette antallet vil uten tvil fortsette å øke dette problemet har funnet sin endelige løsning.

Som nevnt ovenfor, så er ting for øyeblikket i en slags stillstand. Våre styrker står klare til å støtte de utskiftningene av regjeringer som skal skje, etter velfunderte juridiske prinsipper, og har i tillegg fått på plass en rekke avtaler som vil implementeres så snart det hellige signal blir gitt. I denne sammenheng har både de juridiske og de militære avdelinger under de ulike regjeringer som skal skiftes ut, forsikret oss om at de er klare til å iverksette overføringen av makt når de mottar signalet. Vi har høflig spurt våre mentorer fra Himmelen om å forsikre oss om at det tidsskjemaet vi opprinnelig fikk, virkelig fortsatt er det gjeldene. I sitt svar har disse som skal gi signalet, gjentagne ganger informert oss om at dette tidsskjemaet i sannhet er det de vil følge. Våre mange kontakt- og kommunikasjonsteam er på plass og klare til å se til at alt går etter planen når det hellige øyeblikket kommer. På dette området har vi gjennomført en rekke formelle øvelser for å sikre at denne situasjonen blir gjenomført så raskt som mulig. Selvfølgelig fortsetter vi å overvåke de mørke nøye, ettersom de er kjent for å komme med uforutsigbare og innfløkte uthalingstaktikker i siste øyeblikk!

Våre hemmelige hellige allierte er også klare til å sette i gang når de får beskjed og vi overvåker hele verden for å se at ingen ting annet enn de vanlige verdensaffærer foregår. De mørke og deres lakeier fyker omkring over hele verden og på jakt etter muligheter til å stjele penger hvor enn de kan, og selv om disse ekspedisjonene i det store og hele har vært uten suksess, har de klart å skaffe seg noen lån mot pant. Dette bekrefter for oss at disse kjeltringene ikke har noen intensjon om noen gang å holde seg til de avtalene de har gjort med oss, og at våre kontaktteam må være svært varsomme i sine forhandlinger med disse, som aldri gir seg. Vi er i sannhet meget lettet over at dette vil være siste gangen vi skal opplever slike skuffende mellomværender. Så snart grønt lys er gitt, er vi forberedt, med en rekke strategier, på å sikre at de innledende fasene av operasjonen går raskt og sikkert. Når den første fasen er gjennomført vil de nye regjeringene, det nye pengesystemet og den nye velstanden for alle være solid og sikkert på plass, og det som da gjenstår er å gjøre alt sammen permanent.

Denne forvandlingen av samfunnet deres er helt og fullt understøttet av et tonn med utfyllende dokumenter. De mørke har ikke lenger noe slingringsmonn og kun kort tid igjen før det hellige trompetsignal lyder. I dette øyeblikket vil et vidunderlig Lys spre seg over Jorden og en ny epoke vil formelt være begynt. Vi har til hensikt å sette i scene en stor flyoppvisning i mange deler av verden som vil være et signal om hva som skal komme. Mange årtier er gått siden vi første gang anmodet deres regjeringer, like etter den Andre Verdenskrig, om å holde opp med hemmeligholdet, fortelle det de visste om vår eksistens og la folket få del i den teknologien de hadde skaffet seg. Til siste mann nektet disse regjeringene å gjøre dette, men likevel er nå disse første forespørslene vi gjorde, i ferd med å manifestere i deres verden. Dette vil virkelig være et vendepunkt. Da kan historien formelt omskrives og gi en sann redegjørelse for deres opprinnelse. Dette vil gjøre at de mange løgnene dere har blitt innpodet med helt fra barndommen vil svinne hen og at sannheten tar deres plass. Dette er også det øyeblikk der dere vil få vite om alle de gledene dere har i vente når dere får tilbake deres fulle bevissthet.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag for å informere dere om at et stort mirakel er klart til å skje i deres verden. For flere hundre år siden etablerte grev St. Germain et spesielt verdensfond, som i Østen hadde sitt motstykke i Kwan Yin. Disse to skattkamrene vil nå betale ut en enorm formue som vil bringe velstand til alle på Jordplanet. Vi jubler over alt Himmelen har bestemt og satt i stand for menneskeheten! Den nye velstanden vil forvandle hele deres jordiske rike og bringe dere til terskelen av et enormt bevissthetsskifte. Vår velsignete oppgave er å lede dere frem til full bevissthet, med klok assistanse fra våre familier fra Agartha og fra stjernene. Sammen vil vi gjenforene de to Gaias riker, som nå er atskilte, til ett. I denne hellige union vil dere finne det dere trenger for å løfte dere ut av ”søvntilstanden” og gjenoppdage deres guddommelige indre sannheter. Disse sannhetene vil forandre alt dere nå tror på og sette scenen for deres nye galaktiske samfunn.

Dette nye galaktiske samfunnet er ment å være en blanding av ulike modeller som praktiseres rundt om i galaksen. Som en av deres mange mentorer er det vår velsignete oppgave å veilede dere, med vår visdom, i disse affærene. Kort etter at dere har fått tilbake deres fulle bevissthet, vil det bli det arrangert møter over hele planeten for å drøfte og komme til enighet om den grunnleggende modell for å etablere deres eget galaktiske samfunn. Vi ser for oss at deres valg vil være vise, og vi vet av ved å ta i bruk denne modellen, kan dere raskt befolke Venus, Mars og Pax pånytt. Denne nye multi-planet stjerne-nasjonen vil deretter ta fatt på sitt første store oppdrag; å sørge for varig fred overalt i denne galaksen! Dette vil være det første av mange oppdrag som vil bringe oss i kontakt med tusener av nærliggende galakser. Det vi sammen skal gjennomføre på en vellykket måte, er en serie oppdrag som vil være uttrykk for vår guddommelige tjeneste for Skaperverket.

Den gjenstående tiden av deres første trinn i disse nye energiene, og før vi begynner å arbeide sammen, er for at dere skal forberede dere til å forklare disse begivenhetene for familiene deres og samfunnet omkring dere. Vi har likeså vår egen rolle å spille. Det er mange velsignede fakta som må synliggjøres i deres rike. Gaias samfunn er fanget i et sett av verdensoppfatninger og tro som ble innført og tvunget gjennom for å opprettholde et samfunn som var delt i to helt atskilte nivåer og styrt av de mørke. Disse fastgrodde tros-strukturene kan bare settes til side på vellykket vis gjennom hva vi kan gjøre, på det passende tidspunkt. Våre hemmelige hellige forbund må ha en spesiell kunngjøring fra de nye statsledelsene for å sette det hele i gang. Dette vil føre til at vi påny kan komme tilbake i stort antall og nok en gang kan undervise og dele med dere av vår hellige visdom. Denne undervisningen vil eliminere mye av det dere i dag holder for å være sant, og vil vise for alle hvor veien går videre. En enorm glede er i ferd med å flomme over Jorden og skape en ny epoke for menneskeheten!

I dag ga vi dere enda et overblikk over hva som vil skje om kort tid. Mange hellige grupper er i ferd med å komme sammen og legge forholdene til rette for denne enestående perioden i deres historie! Den tro som mange av dere har, at dere er alene og unike i kosmos, vil dere snart ha lagt bak dere for alltid. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

15:01:2013


Sheldan Nidle – 15. Januar  2013

13 Chicchan, 13 Chicchan, 9 Eb
Dratzo! Her er vi igjen! Deres verden fortsetter å bevege seg fremover mot den dagen Himmelen har valgt for å manifestere deres nye virkelighet. Vår familie fra Agartha informerer oss om at deres del i denne operasjonen er fullført. På samme vis rapporterer våre hellige forbundsfeller at deres aktiviteter har nådd det punkt som Himmelen har fastsatt. Vi tillater fortsatt at vår teknologi benyttes for å assistere alle og sikre at alle disse gjensidig avhengige operasjonene manifesterer eksakt som planlagt. Det eneste som nå gjenstår for oss er å få det endelige ”grønt lys” fra våre oppdragsgivere i Himmelen. Dette signalet vil bli gitt om kort tid. Inntil da venter vi, observerer og holder et våkent blikk på alt det som er så nær å skje. I mellomtiden er de mørke i panikk og lurer på når og hvordan arrestasjonene vil skje. For øyeblikket er de preget av engstelse fordi mange av deres kolleger simpelthen har ”blitt borte”. De er fullstendig klar over at de truslene de har fått er helt reelle og at de ikke vil kunne beholde sine maktposisjoner stort lenger. Deres enorme rikdommer har på det nærmeste tørket inn og det banksystemet de har kontrollen over er nær ved å bli stengt ned. 

Mens disse dramaene utspiller seg, ser verden på overflaten ut til å gå sin skjeve gang som før. Men de mørke vet likevel at dette maskespillet er på det nærmeste over og at nye styresmakter står klare i Amerika, klare til å ta over makten. Maktskiftet vil begynne med en serie kunngjøringer som med sikkerhet vil forbløffe de fleste av dere. Deretter vil den nye økonomiske situasjonen føre til et enormt lettelsens sukk hor hver eneste av dere, etter hvert som frihet fra nød og usikkerhet gjør det mulig for dere å bevege dere inn i glede og overflod. Gjeldsettergivelse i en slik skala vil heale de mange dype og fastgrodde forskjellene og skillelinjene i et samfunn som har vært ille skakkjørt i årtusener. De rike og mektige har brukt dette klassedelte systemet til å hamre massene og tvinge dem til å gjøre som de blir bedt om. Nå vil alt dette bli fjernet og en verden med like spilleregler for alle vil erstatte den urettferdige verden som har pint og plaget dere så lenge. I tillegg til dette har statsledelsene, på en måte dere vil like mye bedre, allerede begynt å ytre helt nye toner. Men så må dere også huske på at disse forbedringene i deres levekår kun forløperne til mye større endringer som vil komme, inkludert Avsløringen. Og her kommer vi til det magiske øyeblikk, når vi kan introdusere oss selv formelt for dere.

Vår ankomst vil forandre alt. Deres følelse av global identitet er basert på at dere oppfatter dere selv som unike i kosmos. Faktum er: dere ikke er alene. Dere kom for lenge siden, fra alle galaksens hjørner, for å kolonisere denne verden. Deres opprinnelige koloni Lemuria var helt i begynnelsen av deres tid på Gaia. For øyeblikket er dere låst i en tilstand av hukommelsestap som er oppstått som følge av begrenset bevissthet, men nå er tiden kommet for å befri dere fra denne manglende evne til å vite hvem dere er og hvorfor dere kom til denne underskjønne blågrønne verden. Oppgaven med å befri dere fra denne hukommelsessvikten er tildelt oss, og etter flere tiår med forberedelser er vi klare til å ta dere med på en oppdagelsesreise som vil gi dere tilbake de gleder og undere som full bevissthet innebærer. Den første delen av denne reisen begynner med kringkastet informasjon som skal forklare hva som er i ferd med å skje. Kort deretter vil vil vi lande og begynne en serie med åpne og grundige drøftelser med dere, koplet med at dere vil få teknologier som vil sørge for alt dere trenger for å vende tilbake til deres opprinnelige, naturlige tilstand. Deretter kan dere begynne den individuelle treningen for å få tilbake full bruk av full bevissthet, hvilket vil sette dere i stand til å begynne arbeidet med å organisere deres nye stjerne-nasjon.

Kjerneårsaken til at vi er kommet til deres solsystem er ikke for å passe på dere, men å gjenforene dere med deres åndelige og stjernefamilier. Deres forferdre fra Agartha ser også frem til å ta opp sin rolle som mentorer for dere i denne prosessen. Inntil nå har Himmelen holdt dem tilbake fra å gjøre mange ting som de har ønsket å gjøre for dere, men nå har disse begrensningene blitt opphevet. Vi forventer at de vil spille en vesentlig rolle som rådgivere for deres nye statsledelser og med å utforme en rekke policy-prinsipper angående de nye reguleringene av deres bank og finanssystem. Det er av avgjørende betydning at dere raskt kommer dere gjennom dette første stadiet i deres nye velstand og lærer dere å operere uten behov for penger som sådan. Våre galaktiske samfunn fungerer ved direkte manifestasjon av det vi trenger, uten å måtte gjøre oss avhengig av energiressursene i vår hjemmeverden. Vi forstår også at det er vår oppgave å pleie og støtte vår levende verden. Vårt samfunn er en guddommelig kultur som har sin plass som en i sannhet storslagen del av den guddommelige medskaper-virksomhet i vår aldeles vidunderlige galakse.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Fremmarsjen mot den velsignete nye virkelighet fortsetter. Våre hellige samarbeidspartnere er nå ved et punkt hvor, med Himmelens velsignelse, en ny verden raskt kan manifestere. Denne hellige godgjennelse vil bli gitt om kort tid. Himmelen vil proklamere en hellig dag og denne virkeligheten vil endelig innfinne seg. De mørke har blitt informert om at alt det arbeidet vi hittil har gjort, på den dagen, vil bli hurtig sluttført. Dette inkluderer nye styresett og statsledelse og en rekke kringkastinger som vil introdusere dere for disse sjelene som har arbeidet så modig for å gjøre deres nye verden mulig. Full suksess med dette svært ambisiøse foretaket er også avhengig av bidragene fra Agarthanerne og et nettverk av personell fra våre familier fra stjernene. Vi, de Oppstegne Mestrene, er svært takknemlige for alt som blir gjort for å forberede dere til et liv som fullt bevisste Vesener. Vår egen mentoring vil også være dere til stor hjelp, ettersom den vil forberede dere for det som den første kontakt vil innebære.

Det å være deres mentorer på veien til full bevissthet krever at vi kan være fysisk blant dere og begynne å lære dere å forstå hvordan denne verden med begrenset bevissthet fungerer. Vi lærte også selv dette da vi arbeidet med å løfte oss selv opp til de høyere nivåer av bevissthet. Det er viktig at dere forstår hvordan 3D fungerer, fordi det vil danne grunnlaget for den mer omfattende visdom om hvordan de høyere riker fungerer. Denne kunnskapen gjør det mulig for dere å forberede dere på hva deres metamorphose vil føre med seg. Dere vil gå over fra en tilstand hvor dere er omgitt av kunnskap som bare noen får har tilgang til og til et samfunn som er fullkomment gjennomsiktig og i sannhet forbløffende! Dette er en forandling som vi alle gikk gjennom. Nå er det deres tur og dere vil bli kjærlig og vennlig veiledet slik at dere når frem til denne hellige destinasjon.

Det som skal skje om kort tid i deres overflaterike er mer enn kun en metamorphose; det vil være en enorm bragd hvor dere vil integrere mange ulike deler av dere selv til en aldeles strålende En-het, både individuelt og kollektivt. Denne prosessen vil gjøre slutt på deres kollektive opplevelser som varte i nesten 13000 år, og er kulminasjonen av det hellige løfte Himmelen har gitt dere. De mørke og deres utallige blasfemier vil svinne hen og bli borte. En ny Lysets Tidsalder vil demre og påny vil komme en tid for Skaperens hellig profeter. Hver eneste en av dere er en potensiell profet og en som kan levere Gode Nyheter! Dere skal skape et samfunn basert på deres storslagne Lys, som skal skinne i deres mangeartede tjeneste for Skaperen og til Hans ære. Dere vil bli gjenforent med oss, for vi skal veilede dere på denne hellig vei, som er gitt oss gjennom Himmelens vidunderlige virke og den guddommelige plan.

I dag ga vi dere et overblikk over hva som snart skal skje. Deres overflaterike står på terskelen til å gjenforenes med sitt indre motstykke, Innerjorden. Dette nye, gjenforente rike skal danne scenen for deres metamorfose tilbake til full bevissthet og for skapelsen av deres nye stjerne-nasjon. Vi jubler over dette og venter tålmodig på at denne vidunderlige tid skal manifestere. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)9I dag fortsatte vi vår omtale av hva som hender rundt om i verden. De som lever og arbeider på deres Jord er i ferd med å manifestere de ulike begivenhetene vi har snakket om. Dere har nådd det punkt hvor dere omsider vil se guddommelig intervensjon skje, hvilket er skjebnebestemt til å forvandle deres virkelighet og innleder en ny epoke av fred, velstand og første kontakt! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions