Followers

onsdag 30. oktober 2013

29:10:2013

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 29. oktober, 2013


1 Eb, 15 Tzec, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer tilbake med en del svært gode nyheter! Bevegelsen mot dere nye virkelighet er akselererende. Et antall hemmelige konferanser rundt om på kloden har gitt positive resultater hvilket vil bli åpenbart under de toppmøtene som vil finne sted i den kommende uken. Øyeblikket nærmer seg for kollektive handlinger som lett kan virke som en katapult på fremskrittet. Vi forventet å få det endelige klarsignalet for de begivenhetene som skal manifestere nye regjeringer og skape det nye pengesystemet. En hel rekke programmer er kommet til det punkt at det nå er nødvendig å legge vekk enhver tanke på ytterligere forsinkelser. Altfor mange lands økonomi ligger i ruin og gjelden gjør at de nåværende systemene overhodet ikke kan ”repareres”. Og i tillegg vurderer vi det slik at dere nå er klare til å takle sjokkerende begivenheter, hvilket vil innbefatte den formelle slutten på det infame ”hemmeligholdet omkring UFO’er”. Det er sannelig på tide at dere får høre fra oss og deres Oppstegne Mestere. Det nåværende systemet er fullt av hull og revner som gjør at det ikke lenger kan holdes liv i, og det er bare logisk å sette i gang noe annet som vil gjøre det mulig for dere å fortsette deres strålende fremmarsj mot full bevissthet.

Vi kommer derfor til det punktet hvor det ikke finnes noen vei tilbake. Den mørke kabalen eksisterer kun på restene av ”sin gamle glans”, som ikke er noe mer enn en komisk illusjon. På mange måter er hver enkelt av dere utsatt for så mye stress dere kan tåle. Vi følger nøye med og ser hvordan denne nåværende virkeligheten ikke lenger kan fortsette. Dens tid er omme, og følgelig er det mer enn passende å la dem som kan transformere denne grusomme illusjonen å gjøre så. Vi er fullt klar over de mange regler og formaliteter som er nødvendige for å få gjennomført dette. Denne langsomme og møysommelige prosessen er i ferd med å sluttføres. Bruk denne tiden til å bringe det nye inn. Vi har til hensikt å vektlegge dette meget sterkt i alle de ulike møtene. Prosesser som ble påbegynt for årtier siden formelig skriker etter å bli fullført. Deres gamle rike er i ferd med å bryte sammen og energien for forandring er her. Da Annunakiene reiste og overlot den mørke kabalen til seg selv, bad de om en positiv løsning – men den er ikke blitt gitt. Nå er det perfekte øyeblikk for å snu om på dette og kunngjøre en ny virkelighet med sveipende forandringer som vil sette dere fri og gjøre det nye riket til virkelighet.

Denne forvandlingen vil henvise de nåværende regjeringene til historiens søppelkasse. De som skal erstatte dem finnes allerede og gjør at denne høyst nødvendige og omfattende restrukturering er mulig. De mørke kan ikke lenger fortsette med sin ugagn. Det er et åndelig behov for å oppløse deres langvarige, fordekte herskervelde. Dette er øyeblikket for modige handlinger og høyst nødvendige handlinger av vennlighet og omtanke. Dette riket er på vei mot Lyset. De som taust godtar de mørkes agenda kan ikke lenger tillates å sitte ved makten. Det er helt nødvendig at de som forstår dette kommer åpent ut med hva som må gjøres og handler raskt. Denne “stille revolusjonen” er i ferd med å skje over alt i denne virkeligheten, og ett storslagent trekk vil bringe all denne overdådigheten frem i lyset. Vi forventer at dette og mange andre vidunderlige begivenheter skjer og gjør til virkelighet det som jorden overflatebefolkning så lenge har bedt om. Vi gir vår fulle støtte til alle begivenheter som fører til en vellykket avslutning!

Avslutningsvis vil vi si at tiden visserlig er inne for en ikke-voldelig revolusjon av enorme proporsjoner. Deres verden har ventet lenge på de forandringene som enda har til gode å bli synlige. Bak sløret foregår det en enorm bevegelse som det er helt nødvendig at blir deres verdens nye måte å gjøre tingene på. Den mørke kabalens egoistiske manøvreringer er ikke lenger relevante. En ny måte er påkrevet for å sørge for å rede grunnen for det Himmelen og vi har proklamert. Dere vil bli gitt en guddommelige Oppstigning som fører dere fra begrenset til full bevissthet. Dere vil ta i mot og omfavne deres åndelige familier og familien fra Rommet og finne tilbake til den vei som var deres på Lemurias tid for så lenge, lenge siden. Dere er i ferd med å bryte dere fri fra en lammende glemsel som har eksistert i dere så altfor lenge. Dere er nå rede til å gjenoppdage alle de hemmeligheter som så lenge har vært holdt skjult for dere. Deres vil bli særdeles høyaktede medlemmer av den Galaktiske Føderasjonen! Mange eventyr venter dere og utallige nye evner vil dere få som del av deres arv! Slik er deres strålende og guddommelige skjebne!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne velsignede verden syder for øyeblikket av vidunderlig forandring! Over alt dannes det transformative energi og folk krever at en sann forandring finner sted på denne planeten. Små indikasjoner på forandring dukker opp i Afrika, Asia, de Amerikanske kontinenter og ulike nasjoner i Stillehavet. Guds nåde skaper undere slik at de som har lite bruker sine knappe ressurser og sin skapende fantasi til å utvikle nye måter å drive vekk hunger og fattigdom på. Denne samme energien er åpenbar også når det gjelder de gamle åndelig lærde Eldre* som er på en tilsvarende inspirert vei. Himmelen har talt! Øyeblikket for velsignet forandring av denne virkeligheten kommer nå. Vi har med kjærlighetsfulle hjerter forpliktet oss til å bistå denne hellige prosessen og manisfestere en ny virkelighet for alle. Vi har instruert alle våre allierte om å etablere de virkemidler som skal til for å manifestere denne nye epoken for menneskeheten! De møtene som er nødvendige for å gjøre dette finner sted nå, og resultatene vil raskt følge.

Denne kommende epoken vil være fylt av mye åndelig visdom. Vi har forpliktet oss overfor Himmelen til å sørge for at dere får en hel liste med temaer som angår hvordan dere skal gjenopprette kontakten med dere ”Jeg Er Essens” og gjøre dere selv klare til resten av Oppstignings-prosedyrene. Disse belæringene vil bli gjennomført av hver enkelt av oss ganske snart. Denne virkeligheten vil snart ekspandere og omskape seg. Vi vil være deres himmelske veiledere og har et åndelig ansvar for å ha overoppsyn med deres utvikling, en oppgave som vi tar svært alvorlig. De mørke har i lang, lang tid brukt alle sine maktkanaler for å kna og forme dere etter sine egne ønsker og behov. Deres makt til dette vil bli fjernet og det er dere som vil nyte godt av disse nådens belæringer, for å lære og gjøre bragder som setter scenen i stand for deres Oppstigning! Deres familier fra Stjernene kommer for å gjennomføre det som skal til for at dere skal forvandles til fullt bevisste Lys-Vesener!

Gjennom årtusener har vi benyttet Agartha som base for alle våre operasjoner på Himmelens vegne. Lyset lyser nå opp den veien som skal føre dere dit og vise dere hvordan dere skal returnere til deres opprinnelige Selv. Lenge har dere strevet og slitt i uvitenhet om hvem dere i virkeligheten er. Til og med vi ble påvirket og det er kun vårt særlige fokus og hellige hjelp som gjorde at vi kunne greie vår store triumf. Så vi står her, vel vitende om hva det krevde å nå vårt nåværende nivå av åndelig kunnskap og manifesterte evner. Vit om alle disse vanskelighetenes natur og fryd dere over den guddommelige dispensasjon dere er gitt, fordi det er i sannhet en vidunderlig gave. Ta imot Himmelens overdådige gave og kom sammen med oss. Sammen skal vi skape en ny stjernenasjon som det er svært stort behov for og oppfylle Skaperens store drøm! Vårt lodd er å være Himmelens mektige og fruktbare forlengede arm. Hosannah! Hosannah!

I dag så vi nærmere på hva som foregår rundt omkring på denne blågrønne planeten. Vi har formidlet det meste av det vi har privilegiet å vite om.Deres åndelige familier og deres familier fra stjernene står klare til å ønske dere velkommen inn i deres nye, oppstegne tilstand av væren! Mye godhet ligger klar til å favne dere i glede, fred og velstand! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Translator: Leif

onsdag 23. oktober 2013

22:10:2013


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation 

7 Chicchan, 8 Tzec, 10 Caban

Dratzo! Det har skjedd mye siden vi sist snakket sammen. En rekke avtaler er på plass og en timeplan for den neste serien av begivenheter i kulissene er fastsatt. Vi er lykkelige for at det går fremover alle disse tingene og det er viktig at også et antall andre begivenheter skjer. For øyeblikket er vi allerede i godt gang med den timeplanen vi er enige om. Selv om vi ikke kan beskrive alt dette i detalj for dere, så er de mørke regjeringene på vei ut. Inntil det har blitt en løsning på den nåværende situasjonen kan vi ikke gi dere noe informasjon om det neste som vil skje, men reell utdeling av mange av velstansfondene er svært nær. Den nåværende situasjonen er ganske flytende og det kreves en viss grad av stabilitet før ting kan settes i gang for alvor. Vi overvåker situasjonen meget nøye og vil bistå med hjelp når vi anser at det er riktig. Samtidig som alt dette foregår, bistår vi med hjelp ved en rekke arrestasjoner og oppsporing av skjulte former. Den mørke kabalen kan ikke få lov til å bli sittende ved makten uten at de er fullstendig klar over at vi overvåker dem hele tiden og sjekker alt hva de gjør. Disse arrogante personene vet at tiden er ute for dem og at en ny epoke er klar til å begynne!

Etter hvert som alle disse ulike aksjonene utspiller seg, er det viktig at dere vet at alle de forandringene som Himmelen har ansvaret for å gjennomføre er blitt akselerert. Kronechakraet deres må rekalibreres. Chakraene i halsen og den øvre delen av kroppen har behov for en mengde justeringer. Våre medisinske team har rapportert at disse fysiske endringene nå er i gang. Og som følge av dette er det noen av dere som opplever en grad av svimmelhet, at dere stadig oftere opplever å glemme ting eller til og med midlertidig tap av taleevnen fordi dere ikke finner ord. Sammen med disse symptomene kan det forekomme synsforstyrrelser som i mange tilfeller kan være ledsaget av hodepine. Det er også rapportert om nakke og skuldersmerter. Kort sagt, overkroppen og hodet dere er sentrum for en hel mengde oppgraderinger. Det vi akkurat har beskrevet for dere er bare symptomene på det som nå skjer med dere. De neste områdene av kroppen deres som oppmerksomheten vil rettes mot er de stedene som blir mest påvirket av de energiene som kommer til dere gjennom sølvtråden. Disse bærer med seg informasjon fra Himmelen som kroppens voktere bruker til å vedlikeholde deres fysiske vesen.

Etter hvert som deres fysiske vesen (essens) blir finjustert av Himmelen, vil dere begynne å oppleve høyere og høyere fysiske vibrasjoner. Dette gjør at dere også kan øke frekvensen på deres nåværende bevissthet. Således vil dere oppleve å ha mer livaktige drømmer og føle et helt nytt nivå av forventninger, når dere i økende grad kommer i kontakt med livsenergiene som omgir hele deres vakre, levende verden. Gaia føler også endringene. Hun øker takten på en rekke av de midlertidige fenomenene som er assosiert med å bringe hennes overflate tilbake til sin opprinnelige jomfruelige rene tilstand. Den økte takten i forandringene føles også av hennes tallrike økosystemer. Hver gruppe av elementarvesener som har ansvaret for de ulike dyreartene vil hjelpe dyrene å forholde seg til og tilpasse seg Gaias aktiviteter. Livet på jordens overflate går gjennom en rekke stressende tilstander som kan være en belastning på de ulike økosystemenes generelle natur. Dette stresset vil avta når menneskene tar av sted til sin store forvandling i Inner-Jordens rike. Tiden for disse formidable endringene er ikke langt unna. Himmelens timeplan er definitivt gjeldende.

Vi koordinerer all vår aktivitet med våre allierte på Jorden og kontaktpersonellet fra Agartha for å forberede denne planeten på en aldeles storslagen forvandling. En serie kunngjøringer av vital betydning vil sette i gang en operasjon som bokstavelig talt vil kaste deres nåværende virkelighet inn i en ny epoke. Dere lever i en meget spesiell tid. Om kort tid vil det dukke opp ting som totalt vil forandre alt det dere nå betrakter som nærmest permanent. Disse forandringene inkluderer en slutt på det hemmeligholdet som har nektet dere kunnskap om vår eksistens og nærvær, og som har hindret dere i å få vite om en enorm mengde med menneskeskapte teknologiske nyvinninger. Kunngjøringene våre vil ikke bare gjøre dere oppmerksom på hva dere skal lære, men også gi en full presentasjon av hva vi har å tilby dere. Det er nødvendig at dere forstår hvor ufattelig mye de mørke har holdt skult for dere. I tillegg til dette er det nødvendig at dere begynner å forstå hva som ligger foran hver enkelt av dere. Full bevissthet er en overdådig gave som Himmelen nå er rede til å velsigne dere med. Dette vil gi dere aldeles vidunderlige nye muligheter fordi dere da omsider vil bli gjenforent med både deres åndelige familie og deres familie fra verdensrommet.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i glede og føler oss velsignet av Himmelen som kan forklare noen få avgjørende viktige ting for dere nå! Som en start, la oss først kort drøfte Himmelens tidsplan for Oppstigningen. Vi har vært av dem som har hatt et så sterkt moralsk fokus at hver og en av oss ble gitt en spesiell dispensasjon som gjorde at vi kunne oppnå den fulle bevissthetens gave i løpet av noen få liv. Vi har bokstavelig talt blitt “sendt tilbake til skolebenken” og fått lære hvordan vi skal veilede og ha overoppsyn med menneskeheten. Dette store ansvaret er noe hver eneste en av oss har frydet seg over gjennom de århundrer og årtusener hvor vi har ledet dere frem mot terskelen til deres Oppstigning i dette livet. Begivenheter vil skje om kort tid som bevirker overgangen mellom denne tiden og den tiden hvor Himmelens Lys virkelig kan skinne i all sin glans. Benytt denne dyrebare tiden til å vie dere til forandringene som er nødvendige. Vi vil gi dere instruksjoner som vil berolige dere med hensyn til dette livsviktige temaet!

De velsignete riker eier en visdom som langt overgår denne virkelighetens tanker. Det er svært viktig at dere gir slipp på alle de ting som binder dere til denne verden. Gå inn i dere selv og la alt det som finnes av frykt i dere svinne hen og forlate deres sinn. Det som da vil være igjen er deres direkte kontakt med dere ”Jeg Er Essens”. Lær dere å samtale med deres sanne selv – den dere egentlig er. Denne er modig, full av visdom og evner å leve innenfor de moralske sannheter Gud har gitt oss. Lær å favne og gjøre alt dere lærer til en integrert del av dere. Bli en som kan fokusere på denne indre visdommen og manifestere det dere virkelig ønsker dere. Når dere gjør dette, løfter dere livsvibrasjonene deres så dere kan favne deres hele, sanne Jeg. Slikt fokus er i denne verden ikke oppmuntret til i skolen, i arbeidslivet eller av hevdvunnen tro, som ofte står i diametral motsetning til det dere nå er i ferd med å lære. I dette Lyset er dere frie og snart vil dette være måten man gjør det på i denne virkeligheten!

Vær til enhver tid våkne for hva dere er i ferd med å bli. Fokusert intensjon er av avgjørende betydning for det dere gjør. Dere er i ferd med å gjøre dere klare, med vår velsignelse, for et liv i full bevissthet. Deres lodd er å bli Engler på det fysiske planet og lojalt tjene Skaperens strålende Lys! Mange sjeler er fanget i omstendigheter som krever deres velsignelse, innsatsvilje og visdom. Dere vil bruke deres guddommelige talenter til å helbrede, til å oppmuntre og veilede dem som er under opplæring hos dere. Dette hellige sett av gjensidig samspill krever en viss gard av trening og erfaring. Det er deres lodd å bli den mest strålende gruppe av fysiske Engler. Og således forventer Himmelen mye av dere. Vi kommer for å undervise dere, veilede og forberede dere til disse storslagne oppdragene som Himmelens administratorer vil gi dere.

I dag fortsatte vi våre budskaper! Tiden nærmer seg for storslagne forvandlinger i denne virkeligheten. Det er tid for å transformere smerten og lidelsen til glede, fred og velstand! Den mørke kabalen har hatt tid på seg til å forandre seg på verdig vis, men de det har de altså ikke gjort. En ny dag gryr som vil bringe inn en vidunderlig epoke for menneskeheten! 

Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)
Oversetter: Leif

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions