Followers

onsdag 31. desember 2014

Norsk -- Sheldan Nidle 30. desember, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle 30. desember, 2014
12 Cauac, 17 Mol, 11Ik

Dratzo! Vi kommer på denne dag med mere å drøfte med dere. De forskjellige koalisjonene skapt av Lyset, er for øyeblikket i ferd med sluttføre sine operasjoner for å fjerne den mørke kabalen fra makten. Disse gruppene ligger litt i forkant av det tidsskjemaet vi alle har blitt enige om. Vi er svært fornøyde med disse resultatene. Det nye Gregorianske året bærer i seg store løfter alt mens det forbereder den avsluttende nedtellingen før det manifesterer rett foran øynene på dere. Dette året vil endelig gjøre det mulig for dere å sette kabalen og dens tallrike medløpere ut av spill en gang for alle. Den kommende seieren vil gi dere den frihet og velstand som vi så lenge har lovt dere. Med dette følger også et stadig økende ansvar. Gaia forventer at dere nå respekterer henne og tar fullt hensyn til hennes behov. Gjennom de siste fem hundre årene har den vestlige sivilisasjonen spredt seg over kloden som en kreft. Denne sivilisasjonen tror fullt og fast at de er "verdens herrer" her på kloden, og ikke Gaia. Dette fullstendig opp-ned snudde oppfatningen må dere eliminere fullstendig og erstatte den med en som innser viktigheten av å skape et samfunn som betrakter seg selv som en del av de naturlige prosessene i dere verden. Det er helt nødvendig at dere visualiserer hvordan dere er sanne partnere med denne verdens essens med tanke på å ta vare på og pleie alt liv på Gaia.

onsdag 24. desember 2014

Norsk -- Sheldan Nidle – 23. desember, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 23. desember, 2014

5 Eb, 10 Mol, 11 Ik
Selamat Balik! Vi kommer på denne dag med gode nyheter! Velsignelsene deres fortsetter sin vei mot å bli til virkelighet. De som så lenge har forsinket utdelingen av fondene er enten arrestert eller under trussel om å bli arrestert. Et unikt system for distribusjon har blitt testet og funnet at det virker perfekt. Før dette Gregorianske året tar slutt vil mange av dere motta disse velsignelsene. Vi takker våre allierte på Jorden for at de til fulle har samarbeidet med oss. Det er av avgjørende viktighet at i hvert fall noe blir gjennomført som gir beviser for at noe positivt skjer. Denne Juletiden er en tid så god som noen for å gjøre dette. Vi har oppdaget i løpet av det siste året akkurat hvor løgnaktige og svindleriske de som sitter ved makten virkelig er. I sammenheng med dette er det et antall ting som må gjøres. Vi har instruert våre allierte på Jorden om å implementere en serie programmer for å frigjøre velsignelsene deres fra disse kjeltringene. En serie med viktige møter, som våre ambassadører har hatt med disse de facto regjeringene, har skapt en atmosfære i hvilken våre allierte kan gå i gang med arrestasjoner, og forandre driftspolitikken til visse store banker. Disse nye driftspolitikkene er i prosessen med å bli implementert allerede mens vi forteller dere dette. Vi forventer til fulle arrestasjoner på høyeste plan, og til og med at innføringen av NESARA vil følge om kort tid.

onsdag 17. desember 2014

Norsk -- Sheldan Nidle 16. desember, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle 16. desember, 2014
11 Chicchan, 4 Mol, 11 Ik
Dratzo! Vi kommer med mere nyheter til dere. I dette øyeblikk er mekanismen som skal gi dere deres velsignelser aktivert. Vårt kontorpersonell rapporterer at de første elementene av denne prosessen er underveis og at det ikke er oppdaget noen funksjonssvakheter. Våre allierte på Jorden benytter med stor tillit et leveringssystem som har blitt omfattende testet gjennom mange år. Det er vårt sterke ønske å ha et antall viktige elementer på plass i god tid før Julen. I denne sammenheng har vi kontaktet dem som har ansvaret for disse ulike prosjektene og blitt fortalt at de benytter et antall spesielle «omstendigheter» for å sikre at disse forskjellige leveringene blir vellykket gjennomført. Vi vet at disse leveringene ligger under jurisdiksjonen til dem som er i ferd med å sluttføre de tilpasninger som er nødvendige for å få på plass et nytt og mye mer rettferdig bank og finanssystem. Dette nye systemet skal håndtere mesteparten av utleveringene for å bringe dere velsignelsene deres. Således skal den første delen av disse leveringene gi dere endelig bevis for at disse mange velstands- og humanitære prosjektene virkelig ikke er til å stanse. Vårt inderlige ønske er å bruke disse første utleveringene til å bevise for alle og enhver at de mørkes makt i sannhet er slutt.

onsdag 10. desember 2014

Norsk -- Sheldan Nidle – 9. desember, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 9. desember,  2014

4 Etznab, 16 Yaxk’in, 11 Ik
Dratzo! Vi kommer nå for å forklare dere hva som for øyeblikket skjer rundt om på kloden deres.  De mørke lakeiene som har kontrollen over deres rike befinner seg en tilstand i enorm forvirring og usikkerhet. De strategiene som alltid før har virket for å få Lyset til å dimmes, virker ikke lenger. En særskilt mot-strategi er nå i ferd med å føre til at kabalen blir beseiret. Følgelig befinner de seg i limbo og ute av stand til å komme seg videre med en plan som de kan vinne med. Dette dilemmaet har skapt panikk i deres globale ledelse. De store internasjonale gruppene som driver finansvirksomhet og deres multinasjonale allierte forstår at det er rett før de blir overvunnet og at arrestasjoner av dem er nært forestående. Enkelte mennesker i deres enorme, sammenvevde bank-korporasjoner forslår radikale utviklingsforslag som en mulig vei ut av dilemmaet. Vi har forsikret ledergruppene i denne enorme, blekksprutliknende organisasjonen at ethvert forsøk på å forsinke denne prosessen er dømt til å mislykkes. Vi har foreslått en serie trekk for våre allierte, som kan bringe dette mangslungne sjakkspillet raskt til en endelig avslutning. Dette involverer en rekke unilaterale trekk som gjør at den globale nyfastsettelsen av verdien på alle lands valutaer kan skje. Denne serien av trekk vil hurtig løse opp denne enorme tømmerfloken ved å raskt «avsette» de mange nøkkelregimene som har spent ben under denne forandringsprosessen i mange år.
Vi står i dyp gjeld til dere alle for deres fortsatte tålmodighet. Vi forstår de omfattende frustrasjoner dere går gjennom hver eneste dag. Følgelig gjør vi alt vi kan for å sette dette rett og sørge for at starten på de omfattende overføringene av rikdommer kan ta til, som vil gjøre det mulig for hver og en av dere kan gjøre det dere kom hit for. Det er i sannhet temmelig krevende å greie, som enkeltmenneske, på egen hånd, å fortsette å opprettholde sine positive drømmer når det synes som om alle disse tingene kontinuerlig blir forsinket på grunn av de mørke og deres skruppelløse, ondsinnete medløpere. Vår plan er å vise Lyset hvordan de som opererer på Gaias overflate kan fremskynde det uunngåelige. For øyeblikket er nøkkelen å løse opp i prosessen; å sørge for at den lovte rikdommen kommer trygt frem til dem vi verdsetter så høyt og stoler fullt og fast på. Det er nødvendig at denne prosessen skjer raskt, slik at nye regjeringer og styresett kommer på plass på plass og totalomleggingen av det globale bank- og finanssystemet kan gjennomføres. Vi har listet opp et antall ulike måter hvorved dette hurtig kan skje. Vårt kontaktpersonell, med assistanse fra våre agarthanske venner, leder gjennomføringen av disse tiltakene som må til for å nå disse høyverdige og svært nødvendige målene.
Vi er i stand til å skape og flytte gull akkurat som vi ønsker. På tilsvarende måte kan vi teleporter ledere og ledergrupper fra ett sted til et annet. Tiden er inne for å ta i bruk teknologi for å blokkere de mørkes endeløse taktikkeri og heller bruke tiden til å støtte ønskene til våre støttespillere på Gaias overflate. Dere må huske på at det i deres verden finnes et “mind-control” nettverk, så vel som hemmelig, delvis usynlig teknologi for å føre krig i verdensrommet, og at det finnes krefter som prøver alt de kan å få til en eller annen form for krig. Vi har holdt alle disse romvåpnene nøytralisert og i sjakk gjennom mange år. De som så inderlig ønsker å gjøre dette riket vondt, er fast besluttet på å finne en eller annen måte å bruke denne våpenteknologien på. Vi følger nøye med og ser hvordan de mørke organiserer det ene hemmelige oppdraget etter det andre for på én eller annen måte vriste seg ut av den "sjakk matt" situasjonen vi har satt dem i. Vi er altfor sterke for dem. Den eneste løsningen er at kabalen umiddelbart overgir seg til de av våre samarbeidspartnere som daglig "bryter håndbak" med dem. Vårt kontorpersonell er nå i ferd med å gjøre det som er nødvendig for å løse opp det forferdelige rotet som fortsetter på Gaias overflate. Tiden for suksess er kommet!
Vi gjør derfor det som er nødvendig for å gjennomføre våre ulike virkemidler for å "ta ned" den mørke kabalen og deres tilsynelatende endeløse rekke av spillfekterier og intriger. Dette krever at et antall ting blir gjort av våre partnere på Jorden. Vårt kontaktpersonell forsikrer oss om at de vitale aksjonene nå er i gang. Det er de Oppstegne Mesternes håp, så vel som Himmelens, at disse mørke kjeltringene nå innser seg slått og kan bli isolert fra dere. Planene er allerede godkjent for hvordan disse mørke lakeiene kan arresteres, bringes for retten og flyttes til steder hvor de ikke lenger kan ha noen innflytelse på det som skjer på denne kloden. Først da kan vi sannferdig stadfeste at en ny virkelighet kan manifestere helt og fullt omkring dere. Vi har konsultert med mange i deres verden som til fulle forstår hva som må gjøres. I lys av dette kan vi slå fast at aksjoner er i gang som er designet for å bryte den nåværende fastlåste situasjonen og sette deres rike i bevegelse fremover mot en ny virkelighet. Dette kan også hurtig føre til offentlig kunngjøring av vårt nærvær og rolle, og at våre mentorer kan ankomme til deres rike. Det er når dette øyeblikket kommer at dere er kommet svært nær de siste stegene, som vil lede til full bevissthet!
Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer hit for å forklare en del ting som influerer på deres mottakelse av deres velsignelser. Den viktigste av disse handler seg om hvordan man kan sette den nåværende mørke makten ut av spill, de som gjør alt de kan for å forhindre utbetalingene som vil få det nye bank- og finanssystemet på plass. Vi har signert en rekke avtaler med overvåkings- og politienhetene i deres rike, og disse enhetene er for øyeblikket i ferd med å skyve vekk alle illegale barrierer som hindrer introduksjonen av et nytt sikkerhetssystem for internasjonale bankoverførsler. I tillegg benytter våre venner fra rommet sine evner til å sørge for at et antall av våre programmer blir introdusert og raskt gjennomført. Vi velsigner alle dem som er med å gjøre det mulig å sette til side alle de ondsinnete og avskyelige måtene de mørke bruker for å stikke kjepper i hjulene på prosessen med å bringe dere velsignelsene deres. Vi har et dypt og inderlig ønske om å gi dere en spesiell gave i denne juletiden. Vi ønsker også å bruke denne velstanden til å introdusere dere til et nytt regjeringssystem.
Følgelig er våre samarbeidspartnere i full gang med å forberede disse himmelske velsignelsene! I årtier har dere vært nødt til å vente tålmodig på begivenheter som kan forandre deres rike enormt. Vi samarbeider tett med mange for å sikre at disse kjeltringene som enten har stjålet eller blokkert leveringen av visse fonds, får den justis de sannelig fortjener. Arrestasjoner og ulike rettslige anklager er i ferd med å forberedes for å isolere dem, slik at de ikke lenger vil være i stand til å ytterligere forsinke det vi så lenge har lovt dere. De mørke er travelt beskjeftiget med å prøve å stelle i stand ulike serier av hendelser som kan føre til en ny global krig. Familien vår fra rommet nøytraliserer denne prosessen. Vi ber om at også dere, velsignete Sjeler, bruker deres meditasjoner og ritualer til å bistå i denne særdeles høyverdige saken. Vi ber daglig og fokuserer på fred, forandring og velstand for alle i dette riket. En ny periode av opphøyet bevissthet er i ferd med å falle på plass rundt hele denne kloden. Bruk denne energien til å manifestere en ny epoke for hele menneskeheten!
La vissheten synke dypt inn i deres hjerter at en ny periode for menneskeheten nå er i ferd med å gry. Denne nye æraen er ment å leves i frihet, fred, fremgang og velstand for alle. Himmelens dekreter er svært spesifikke. Vi blir alle satt i guddommelig tjeneste for Lyset. Dette vidunderlige oppdraget vil bli tydeligere for dere etterhvert som dere blir mer bevisst dets eksistens. Mørket, som har hersket i dette riket så lenge, svinner raskt. Og når det så gjør vil disse kjeltringenes dystre, klamme grep løsne. Dere vil bli introdusert til nye menneskegrupper som er av Lyset. Prosessen med å bevege dere fra begrenset til full bevissthet vil bli akselerert. Dette vil gjøre det mulig for oss å materialisere i det guddommelig rette øyeblikk. Det er vår intensjon og belære dere på et antall områder som er av avgjørende betydning for denne transformasjonen. Dere vil også få møte dem som kommer fra Inner-Jorden og fra kosmos. Disse møtene vil utvide vår åndelige familie og gjøre dere klare til en tilbakevenden til deres liv som fullt bevisste Lys-Vesener.
I dag fortsatte vi å informere dere om hva som skjer her. Mange vidunderlige mirakler vil skje i løpet av denne høytidsperioden. Vær rede til å ta dem imot og til å fryde dere over det Himmelen vil gi dere. Det kommende året vil bli fylt av enda større mirakler og de avsluttende stegene som gjør at dere kan begynne deres endelig forvandling til full bevissthet. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)
 Oversetter: Leif 

onsdag 3. desember 2014

Norsk -- Sheldan Nidle – 2. desember, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 2. desember, 201410 Batz, 9 Yaxk'in, 11 Ik

Selamat Balik! Vi kommer til dere med mer å fortelle. De som arbeider for å skyve mørkets lakeier ned fra sine maktens troner er nå klare til å sluttføre denne prosessen. Vi er blitt informert om at en serie viktige trekk er i gang, som vil føre til arrestasjon av nøkkelpersonell og omforming av et antall store regjeringer. For øyeblikket blokkerer det de facto regimet i USA introduksjonen av den nye "Stats-pengesedlene" (Treasury Reserve Note). * Denne pengeseddelen, understøttet av gull, betyr slutten for Federal Reserve Dollaren og følgelig den nåværende, særdeles illegitime regjeringens fall. Disse mørke lakeiene som har kontrollen over dette regimet vil bli arrestert og med et mektig sveip bli atskilt fra folket. Alt dette er klart til å skje. De menneskene som vil bli utvalgt til å lede interimsregjeringen befinner seg på et trygt sted og er helt og holdent klare til å utøve regjeringsmakt. En enorm mengde spesielle rekommendasjoner vil bli gitt den nye kongressen når den avlegger sin ed, etter at interimsregjeringens fire måneders virketid er utløpt. Disse rekommendasjonene skal gjøre kongressen og dens to andre grener til sanne tjenere for folket.

onsdag 26. november 2014

Norsk -- Sheldan Nidle – 25. november, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 25. november, 2014

2 Kan, 3 Yaxk’in, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer med en del nyheter om hva som skjer i deres verden. For øyeblikket bruker den mørke kabalen den forestående "Bank Holyday"* for å prøve å skape en nok en forsinkelse i arbeidet med å realisere klodens nye bank- og finans system. For oss er denne utsettelsen fullstendig unødvendig. Det er derimot av avgjørende betydning at disse skurkestrekene blir feid unna slik at dette nye systemets første del kan avdekkes for alle. Vi har inngitt vår protest til dem som nå er involvert i disse særdeles viktige forhandlingene. Det er viktig at menneskene på denne kloden får se i det minste ett lite tegn på at store forandringer i sannhet er i ferd med å skje. Vårt kommunikasjons-personell oppfordrer hele tiden våre jordiske representantene om å stå fjellstøtt og reversere dette tilbakeslaget. Det er essensielt at hvert eneste aspekt av denne prosessen blir gjort helt korrekt; ikke desto mindre er det meget viktig at selv et lite, første steg skjer. Mange i deres verden forstår ikke helt den fulle bredden av alt som må gjøres. Ikke desto mindre er en viss grad av bevegelse virkelig tiltrengt. Således har vi til hensikt å presse på med det vi inderlig føler er virkelig nødvendig. Vi kan se en viss bevegelse og vi har tenkt å forsikre oss om at noe virkelig positivt skjer.

onsdag 19. november 2014

Norsk -- Sheldan Nidle – 18. november, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 18. november, 2014

9 Caban, 15 Xul, 11 Ik

Selamat Jalwa! Vi er på vei inn i en periode hvor de urgamle familienes viktighet har økt blant våre allierte på Jorden. For øyeblikket har de ansvaret for å lede et antall svært følsomme forhandlinger. Hensikten med disse samtalene er å sementere betingelsene for den mørke kabalens endelige overgivelse. Så snart det er oppnådd enighet om disse, kan arrestasjonene på høyt nivå begynne, men de mørke ønsker å takke av med en viss grad av seremoni. Dette er en prosess forhandlerne våre er godt kjent med. Denne overgivelsen handler ikke om rikdommer; den handler om å gi fra seg den makten de har hatt gjennom tusener av år. For lenge, lenge siden valgte Anunnakiene dem som sine spesielle lakeier. I kraft av dette virket disse gruppene av enkeltmennesker som kanal for en enorm makt. Denne kabalen betrakter nå helt feilaktig denne makten som deres rett. Faktum er at det var et privilegium gitt dem av Anunnakiene. Tiden er nå mer enn moden for at de gir den fra seg. Disse forhandlingene skal sikre at dette skjer raskt og så smidig som mulig. Denne formelle overgivelsen vil så muliggjøre nyfastsettelse av verdien på globale valuter, gullbaserte pengeenheter, nye nasjonale ledelser og styresett.

onsdag 12. november 2014

Norsk -- Sheldan Nidle – 11 november, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 11 november, 2014

2 Oc, 8 Xul, 11 Ik
Dratzo! Mange ting i deres verden er for øyeblikket inne i en manifesteringsprosess. Det foregår møter over hele verden for å formulere et nytt, fullstendig transparent bank- og finanssystem. En svært viktig del av disse forhandlingene dreier seg om nødvendigheten av å revaluere og nyfastsette verdien av alle verdens valutaer. Og parallelt med denne forutsetningen, å vende tilbake en masse til gullstandard. Vi følger med på og har overoppsynet med disse samtalene. De urgamle familiene eier enorme depositorier av umyntet gull, som det tidligere ikke har vært allment kjent. En stor del av disse vil bli donert for å sikre basisen for de edelmetallbaserte valutaer og danne fundamentet for de globale velstandsfondene. Disse er først og fremst av humanitær art. Disse fondene vil muliggjøre en veritable eksplosjon av prosjekter som vil komme det globale samfunnet enormt til gode. De skal også gjøre det mulig for dere å lære om det som i dag er hemmelig kunnskap og forberede dere til bedre å forstå hvordan Himmelens plan utfoldes, samt hensiktene og målene med den. Fondene vil samtidig bidra til global avsløring av sannheten om vår eksistens og rolle. Denne velstanden vil således rydde veien for en ny virkelighet og en forståelse av hva som vi skje i den nære fremtid.

onsdag 5. november 2014

Norsk -- Sheldan Nidle – 4 november, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 4 november, 2014

8 Akbal, 1 Xul, 11 Ik
Dratzo! Her kommer vi! Overflateriket deres befinner seg i de siste krampetrekninger av den siste maktkampen mellom den mørke kabalen og Lysets styrker. Denne kampen som tilsynelatende er uten ende, har pågått i årtier og århundreder. Helt tilbake i Romerrikets siste dager greide Anunnakiene å få til en smidig overgang fra keisere til konger. De brukte sine evner og posisjon til å øve innflytelse på disse nye herskerne og å opprettholde en grad av konflikter som kunne blusse opp og slå ut i krigshandlinger. Det samme ble gjort i Asia, Afrika og de Amerikanske kontinentene. Det å skape splittelse og uro er måten de mørke opererer på. De avskyr fred og forakter alle som ønsker en forandring i dette forferdelige spillet. Våre allierte på Jorden vet at kabalens høye herskere, Anunnakiene, har forlatt planeten. Det som er igjen er en gruppe med toskete lakeier, arrogante og sta, som fortsetter sine barnslige manøvrer som sin eneste måte å spille spillet på. De mørke kjenner mange måter de kan utfordre våre jordiske allierte på. Ikke desto mindre er denne strategien ikke lenger brukbar. Alt det den gjør er å gradvis spille de mørke inn i et hjørne som de ikke kan unnslippe fra. Dette er et dilemma som gjør at de mørke er dømt til å tape.

onsdag 29. oktober 2014

Sheldan Nidle – 28 oktober, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 28 oktober, 2014

1 Cib, 14 Tzec, 11 Ik
Selamat Jalwa! (Vær i evig glede!) Vi kommer til dere fylt av glede! Ting fortsetter å gå stadig fremover. Tiden kommer for å å legge frem kunngjøringer ledsaget av starten på global velstand for alle. En hel rekke nasjoner som er dedikert til å gi dere et nytt bank- og finanssystem, er klare til å gi en rekke avgjørende kunngjøringer som for alltid vil forandre hvordan dette riket bruker sine mange pengeformer. I tillegg er en rekke lagre av gull og sølv, som har vært hemmelige frem til nå, klare slik at hele den globale økonomien igjen kan bringes tilbake til en edelmetall-basert standard. Disse begivenhetene vil føre til en midlertidig deflasjon så snart de nye pengeenhetene er på plass. Rettferdig verdenshandel kan så begynne for alvor. Disse forandringene vil således legge veien til rette for nye regjeringer og styresett. Regjeringenes korrupte og ensidige politikk vil opphøre når kloden vender tilbake til en generell standard av samarbeid og verdensfred. Det er på tide å endre hvordan denne verdenen blir drevet og forberede hver enkelt av dere til å bli aktive deltakere med hensyn til hvordan regjeringen utfører sine oppgaver. Dette er kun første trinn i de mange nye ting dere må ta ansvar for.

onsdag 22. oktober 2014

Sheldan Nidle – 21 oktober, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 21 oktober, 2014
7 Muluc, 7 Tzec, 11 Ik

Selamat Balik! Vi kommer med svært gode nyheter! De juriske aspektene av programmene til våre allierte på Jorden for å vinne over de mørke, får stadig flere vellykkede åpninger og angrepspunkter. Både folkerettens rettsinstitusjoner og statuttrettene er enige om at den nåværende de facto regjeringen i USA befinner seg i dyp gjeld og at den ikke kan erklære seg konkurs for å redde sine gjenværende verdier. I stedet må Korporasjonen USA og dens fremste allierte, Federal Reserve Bank, nekte de største kreditorene å få noe av deres verdier og gå inn i en spesiell "mottakerrolle". Denne handlingen vil i løpet av kort tid bringe begge institusjonene, som så lenge har "pyntet seg med en maske" av å være legitime føderale institusjoner, til opphør. Det å få slutt på denne uendelige rekken av lureri og svindel vil gjøre at våre allierte omsider kan ta kontrollen over begge institusjonene. Som resultat av utviklingen på disse områdene forventer vi at velstandsprogrammenes fond kan begynne å deles ut, og at revalueringen og den globale nyfastsettelsen av alle valutaers verdi kan skje. På det rette tidspunktet kan NESARA bli proklameret, sammen med et totalt moratorium for regjeringen i USA. Vi er blitt enige med våre allierte med hensyn til hvem som skal lede USAs interimsregjering og den politikken de må gjennomføre.

onsdag 15. oktober 2014

Sheldan Nidle – 14 oktober, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 14 oktober, 2014

13 Ik, 0 Tzec, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer med mye å fortelle dere! Arbeidet med velstandsfondene gjør stadig fremskritt etter hvert som prosessen går fra den ene gruppen til den annen. Mens dette foregår har vi overoppsynet med sikkerhetsstyrkene for å sikre at ingen skitne tricks blir gjort mens pengene overføres fra sted til sted. De som er involvert i prosessen rundt arrestasjonene og overgangen til nye regjeringer og styresett er på samme måte i ferd med å sluttføre bevisrekkene som skal brukes til å isolere disse kjeltringene fra folket. Denne prosedyren er nesten klar til å gi resultater. Og samtidig er ikke lenger de mørke i stand til å bruke sine ulike hemmelige operasjoner til å starte en storkrig. De mørke skjønner hvor svekket de er i ferd med å bli. Ikke desto mindre gjør de en rekke irriterende ting for å hale ut tiden i den aktuelle prosessen med fondene, med revalueringen av alle valutaer og for å hindre iverksettelsen av den globale "nullstillingen" av alle verdens valutaer. Vi ønsker å gripe inn i langt større grad, men alle hindringene som er bygget inn i finanssystemene fortsetter å forsinke distribusjonen av fondene. Alle disse uforutsette forsinkelsene vil snart være ryddet av veien så det nye bank- og finanssystemet kan gjøres klart.

onsdag 8. oktober 2014

Norwegian -- Sheldan Nidle – 7 oktober, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 7 oktober, 2014

6 Men, 13 Tzotz, 11 Ik
Selamat Balik! Her kommer vi! Våre samarbeidsfeller på Jorden fortsetter å gjøre fremskritt med hensyn til å forberede utdelingen av velferdsfondene. Disse fondene skal gis utelukkende for å oppmuntre til global velstand for alle, såvel som å få slutt på all fattigdom og nød i dette riket. Vi og våre forbundsfeller har blitt enige om at “den gamle måten” med å samle store rikdommer til seg selv, og nekte massene det de har rettmessig skulle hatt, ikke lenger kan tolereres. Alle i de ulike elementene av den mørke kabalen vil bli fratatt sine rikdommer som de har ervervet på uærlig vis. Ennvidere er det nødvendig at alle verdens regjeringer, som lenge har vært disse  bandittenes tumleplass, gjennomgår en fullstendig husopprydding og grundig utvasking. De som tjenestegjør i regjeringene har i lang, lang tid "vært i seng med" disse finanskjeltringene. Således har en bred koalisjon mellom dem gjort at bankene og investeringsselkapene i det store og det hele har vært "immune" mot den skattemessige etterforskning og straffeforfølgelse de virkelig fortjener. Dette blir det nå forandring på, når nye regler for finansvirksomhet vil bety slutten på denne illegale praksisen. Arrestasjoner vil understreke dette og legge alt til rette for en ny måte å utøve slike forretninger på. Dette vil innvarsle en ny tidsalder kjennetegnet av gjennomsiktighet, ærlighet, velstand og fremskritt over hele kloden. Dette er likevel blott begynnelsen på det som er planlagt!

onsdag 1. oktober 2014

Norwegian -- Sheldan Nidle – 30 september, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 30 september, 2014

12 Lamat, 6 Tzotz, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer i glede! Bevis for fremveksten av en ny virkelighet manifesterer mer og mer. Et antall spesielle avtaler som vil formalisere et nytt bank og finanssystem, blir signert i disse dager. Disse avtalene fastsetter nye reguleringer for bankdrift og handel som er stikk motsatt av det de mørke ønsker. Veien er i ferd med å bli bygget til et mer likeverdig rike preget av velstand for alle. De forskjellige børsene som har håndtert det gamle pengesystemet, tillater nå en rekke nasjoner å revaluere sine valutaer. I tillegg er en prosess vedtatt for hvordan den globale nyfastsettelsen av alle valutaer skal funksjonere. Dette er alt sammen foreløpige steg på veien mot de neste store steget, som inkluderer edelmetall-baserte penger og fremveksten av nye regjeringer og styresett. Alle disse elementene i utviklingen er igjen forløpere til avsløringen av sannheten om oss. Avsløringen er i sannhet et virkelig veiskille. I deres globale historie, som for det meste er glemt, finnes det fortsatt vage minner om  de gjerninger som en gang ble gjort i fjern fortid. Anunnakiene gjorde alt de kunne for  å få dere til å glemme deres opprinnelse utenfor Jorden og deres aner fra Lemuria. Avsløringen vil bringe disse minnene tilbake til dere og legge alt til rette for at dere kan møte slektningene deres fra Inner-Jorden.

onsdag 24. september 2014

Norwegian -- Sheldan Nidle – 23 september, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


 Sheldan Nidle – 23 september, 2014

5 Imix, 19 Zip, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer på denne dag med gode nyheter! De ulike programmene som vil endre deres liv og nyfastsette verdien på alle verdens valutaer fortsetter å gjøre fremskritt. Vi er meget fornøyde med at de mørkes siste desperate forsøk på å forhindre dette har feilet. Slutten av september vil være en tid man vil huske for velstand, frihet og fremveksten av en verdensomspennede sukksessrik fredsbevegelse. Mange av regjeringene i verden nærmer seg et punkt hvor plutselig forandringer er uunngåelig. Disse forandringene har sin bakgrunn i et stadig økende press på den mørke kabalen om å se sitt nederlag i øynene og å begynne å samarbeide med våre samarbeidspartnere på Jorden. Det vi ser er resultatet av bokstavelig talt to tiår med slikt press. Det nye pengesystemet er ett element av et nytt finanssystem som går hånd i hanske med fordelingen av verdens velstandsfond. Tilsammen vil disse to bevegelsene totalt forandre hvordan deres verden fungerer. Denne rekken av forandringer er bare begynnelsen; NESARA i Amerika og en global bevegelse i tilknytning til denne, vil forandre deres verden for alltid.

onsdag 17. september 2014

16:09:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 16 september, 2014

11 Ix, 12 Zip, 11 Ik
Selamat Jalwa! Vi kommer tilbake med mye å fortelle dere. Våre allierte på Jorden fortsetter å gjøre fremskritt med operasjonen for først å forandre klodens pengesystem og deretter arbeide mot å utforme et nytt styresett og en ny form for nasjonale ledelse. Denne målrettede innsatsen på to fronter er på nippet til å skape en global nyfastsettelse av alle nasjonale pengeenheter, hvilket igjen vil rydde veien for en tilbakevenden til et system basert på reelle verdier. Det å få slutt på fiat-pengene vil være det virkemiddelet som vil kaste den mørke kabalen fra makten og gjøre at velstandsprogrammene kan iverksettes, hvilket vil bringe med seg nye styresett og at dere får deres personlige uavhengighet tilbake. Dette er enda et steg for å befri dere fra årtusener av gjeldsslaveri og et regjeringssystem som har favorisert de mektige få mye mer en de det har tjent flertallets rettigheter. Denne prosessen må skje før vi kan lande i stort antall ved deres vakre kyster. De neste trinnene omfatter blant annet en fullstendig revisjon av deres økonomiske systemer for å oppmuntre til spredning av velstand over hele kloden. Disse tiltakene vil igjen lede til avsløringen av vår eksistens og nærvær samt de sårt tiltrengte belæringene deres Oppstegne Mestere vil gjennomføre. Dette i sin tur vil vil skape de omstendigheter som gjøre dere rede til å ta oss imot.

onsdag 10. september 2014

09:09:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 9 september, 2014

4 Manik, 5 Zip, 11 Ik

Selamat Jalwa! Vi kommer tilbake med mye å fortelle dere! De forskjelige programmene som skal bringe dere velstand er her! Nå er det nødvendig at dere fortår bedre hva det er som skjer med hver enkelt av dere. I bunn og grunn er kroppene deres i forvandling og blir gjort klare for de endelige forandringene som skal forvandle dere til full bevisste Lys-Vesener. Denne forvandlingen finner sted i en trinnvis prosess, på en måte som gjør at kroppen deres kan tilpasse seg. Til tider er disse tilpasningene vanskelige for dere. Disse såkalte oppstignings-symptomene er noe dere alle føler på kroppen. Dere kan for eksempel oppleve uvanlig hjertebank eller at dere blir mer slitne enn vanlig etter en hard treningsøkt. Alvorlighetsgraden av det dere opplever er forutbestemt av Himmelen gjennom de agendaer deres mange kroppsvoktere har blitt gitt. Dere godtok disse agendaene før dere inkarnerte på dette Jordiske planet. Strenge og nøyaktige instruksjoner ble gitt våre medisiske team med hensyn til hvordan det enkelte individs åndelige, mentale, emosjonelle og fysiske symptomer skulle rapporteres. Disse målingene hjelper oss slik at vi daglig kan rekonfigurere deres personlige lyskammer.

onsdag 27. august 2014

26:08:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 26 august, 2014

3 Ben, 11 Uo, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer tilbake med mange positive ting å snakke med dere om! De urgamle familiene har begynt utbetalinger som skal lede til den den globale børs-revalueringen og en omfattende nyfastsettelse av alle valutaer. I tillegg til disse begivenhetene kommer utbetalingene av fondene fra velstandsprogrammene og de verdensomspennede humanitære prosjektene. Alle disse tingene er bygget rundt to andre begivenheter. Først er det proklameringen av et globalt jubileum, eller ettergivelse av gjeld, og deretter vil de mange GESARA-baserte regjeringer tre frem, hvorav USA vil være den første. Disse ulike nye regjeringene vil rydde veien og legge alt til rette, ikke bare for velstand for alle, men også for avsløringens øyeblikk. Så snart det har sunket inn hos dere at vi eksisterer, vil dere være klare for kunngjøringer fra deres slektninger i Inner-Jorden og fra oss. Den levende planeten deres er hul og har en helt spesiell kjerne eller sentral sol. Denne indre solen er ansvarlig for de nordlysene dere ser om natten i de sydligste og nordligste delene av deres overflaterike. Dette fenomenet er en del av mange mysterier som finnes rundt om i verden. Vi er her for å forklare disse for dere.

onsdag 20. august 2014

19:08:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 19 august, 2014

9 Cimi, 4 Uo, 11 Ik

Selamat Jarin! Vi kommer med mer å fortelle dere! Planeten deres har vært arena for en enorm, endelig styrkeprøve mellom mørket og Lyset. De ulike urgamle familiene er forent i sin besluttsomhet om å bringe en ende på den mørke kabalens langvarige herskervelde. Det nåværende segmentet av dette herskerveldet begynte med ild og is, som markerte slutten på den siste Gyldne Tidsalderen og begynnelsen på den inneværende æraen av deres nedtegnete historie. Anunnakiene var fast bestemt på å omsider ha full kontroll over sine undersåtter. Således sto de som ble deres lakeier overfor behovet for å kontrollere dere på grusomt vis. Dette behovet skapte de bisarre historiene som utgjør de siste seks tusen årene av dette herskeveldet. De mørke har ikke vært i stand til å oppfylle helt det som ble krevd av dem, hvilket inkluderte den formelle slutt på all deres frihet samt de lovstridige forberedelser av virkemidler for å forhindre deres fremtidige tilbakevenden til full bevissthet. Det er denne mangelen på respekt for Himmelens dekreter som var gnisten til den nåværende stille revolusjonen som nå med urokkelig selvtillit er klar til å befri dere fra mørket. De som så inderlig tror på Lysets sak kan være forsikret om uunngåelig suksess! De siste trinn i denne revolusjonen er nå i gang.

onsdag 13. august 2014

12:08:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 12 august, 2014

2 Cauac, 17 Pop, 11 Ik
Selamat Balik! Vi kommer tilbake! Deres verden er for øyeblikket midt oppe i en prosess som skal utløse de fondene som har å gjøre med den såkalte valuta-revalueringen. Denne prosessen angår et antall valutaer som trenger å kreve tilbake ulike pengemidler som har vært involvert i børsvirksomhet utenfor landet selv. Paralelt med disse nødvendige utvekslingene ligger begynnelsen på den reelle utleveringen av de mange “velstands-programmene”. Disse fondene er vil være forløperen til en operasjon som skal lede til proklameringen av NESARA i de Forente Stater. Bakgrunnen for denne plutselige forflytningen av pengemidler henger sammen med spesielle aksjoner gjennomført av våre allierte på Jorden. De har greid å presse kabalens “generaler” tilstrekkelig inn i et hjørne hvilket gjør det mulig at denne aksjonen endelig kan begynne. Fremveksten av nye regjeringer og styresett sammenfaller med en serie aksjoner som knuser den mørke kabalens ulike finansstrategier. Over de siste månedene har disse modige folkene tvunget frem et nederlag for de mørke og derved gjort det mulig for en ny penge-policy å gjøre undere. Fiat-penger, som de mørke bygde sin makt på, begynner å forsvinne ut av bruk og nye penger basert på den fremvoksende gullstandarden har overtatt deres rolle.

onsdag 6. august 2014

05:08:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 5 august, 2014

8 Eb, 10 Pop, 11 Ik

Dratzo! Her kommer vi! Deres verden fortsetter å bevege seg mot sitt mål som er en massiv forandring av virkeligheten deres. Våre kontaktpersonell og diplomatiske korps rapporterer at et antall nøkkelbeslutninger er gjort og raskt fulgt av en del synlig handling. Vi er fulle av takknemlighet til våre allierte på Jorden for hva de greier å oppnå i denne tiden. Fundamentet er lagt for en ny verden hvor befolkningen vil leve i velstand, og for slutten på deres lange periode i underdanig tjeneste for deres mørke herrer. Denne enorme åpningen opp for Lyset vil bringe dere en enorm vekst i bevissthet, nye styresett og nasjonale regjeringer, og til slutt full avsløring av vår eksistens. Vi ønsker de pågående forandringene velkommen og forbereder oss for alvor på vår ankomst. Vi forstår fullt ut betydningen av alt det som skal skje før vår ankomst til deres aldeles underskjønne kyster. Dette krever at det blir slutt på den mørke kabalens hovmodige likegyldighet. Deretter trenger dere tid til å venne dere til deres nyfunne velstand og deres gjenervervede friheter og personlige rettigheter. Først da vil dere være klare til å ta i mot belæringene fra deres Oppstegne Mestere. Og til slutt vil dere da visserlig være klare for at vi kan gjennomføre våre spesielle globale masselandinger. Dette vil bringe dere deres svært nødvendige personlige mentorer!

onsdag 30. juli 2014

29:07:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 29 juli, 2014

1 Chicchan, 3 Pop, 11 Ik
Selamat Jalwa! (Vær i evig Glede!) Vi kommer til dere med et litt forsinket Godt Nytt Galaktisk År! Det er enormt mye som er i bevegelse rundt om på kloden. Disse aksjonene legger til sammen alt til rette for de begivenhetene som vil forandre deres verden for alltid. Vi forventer at disse begivenhetene vil manifestere om kort tid. Den mørke kabalen har styrt virkeligheten deres på egen hånd i de siste tiårene. Dette tett sammenvevde nettverket av mektige menn og kvinner bestemmer nasjoners skjebne og om de økonomiske omstendighetene skal ruinere den ene store korporasjonen eller en annen. Deres posisjoner hvor de daglig kan utøve sin politiske makt, bringer dem enorm rikdom og tilsynelatende stor respekt. Ikke desto mindre fører deres beslutninger også til at respekten for dem slår sprekker og at folket mister tilliten til dem. Gjennom de to siste tiårene har vi arbeidet iherdig sammen med en gruppe geniale lovkyndige, investorer og forskere for å skape de virkemidler som trengs for å velte denne enorme muren av makt. Det startet i førstningen som en union av ulike enkeltmennesker som ønsket å bruke sin rikdom, sin erfaring, innsikt og oppfatninger til å utforme et nettverk som kunne frembringe en organisasjon som kunne gjøre virkelighet av folkerett og menneskerettigheter over hele kloden. De skulle arbeide sammen, dele informasjon og lekke eksempler på det de oppdaget gjennom Internet-blogger.

onsdag 23. juli 2014

22:07:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle 22 juli, 2014

7 Etznab, 1 Vayeb, 10 Caban

Selamat Balik! Vi kommer med mange vidunderlige ting å snakke med dere om. I dette øyeblikk er begivenheter, som skal gi denne kloden frihet, fred og velstand, i ferd med å gjøres klare. Våre galaktiske samarbeidspartnere og dem vi samarbeider med på Jorden samarbeider for å få en endelig slutt på den lange mørke natten dere alle har reist gjennom. Det er i sannhet forbøffende å se hvordan Himmelens guddommelige klokke har brakt dere frem hit hvor dere står helt på terskelen til suksess. En hel rekke ting holder på å skje som skal frigjøre dere fra regjeringer og maktnettverk som arbeider for å undertrykke deres frihet, og for å frigjøre dere fra løgnene om hva de holder på med. Dette tyraniet vil nå bli forvandlet. Da Amerika først proklamerte sin uavhengighet ble det gjort på en slik måte at det tillot deres hellige deklarasjon å proklamere hvorfor dette landet skulle være et fyrtårn for friheten. Denne proklamasjonen har gradvis blitt dysset ned og brakt til taushet av dem som sto i ledtog med individer i Storbritannia som ønsket å adoptere tyranni fremfor frihet og ervervelse av rikdom fremfor den enkelte amerikanske borgers gudgitte rettigheter. Denne blasfemien vil nå bli forandret og ny regjering og styresett proklamert, for å reversere disse syndene som er begått mot dette storeslåtte landet i nyere tid. Dette vil bringe fred, velstand og samabeid til Gaia og hele menneskeheten på hennes overflate!

fredag 18. juli 2014

15:07:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 15 juli, 2014

13 Batz, 14 Kumku, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer i dag og har med oss gode nyheter! Alle disse som er involvert i arbeidet med å bringe dere deres vidunderlige velsignelser er på det nærmeste klare til å levere dem til dere. Følgelig kan dere ha full tillit og være totalt positive når det gjelder velstanden deres. Den vil komme med et nytt bank og finanssystem og nye regjeringer. La oss i dette budskapet vende deres oppmerksomhet til noe helt annet, som løper paralelt med velstanden deres; forberedelsen av deres fysiske legeme for full bevissthet som foregår i Himmelens regi. Denne prosessen innebærer en total ombygging av deres fysiske, mentale og emosjonelle kropper. Den endelige reintegrasjonen av dem vil finne sted når dere er trygt på plass i deres krystall-liknende Lyskammer. Dette spesielle, levende kammeret av Lys vil gjennomføre en fullstendig resekvensering av DNA/RNA i cellene deres. Det fungerer som et levende Lys-instrument. Det administrerer de nye sekvensieringskodene som på et øyeblikk beveger dere mot å oppnå deres fulle fysiske potensial. Denne prosessen, som er designet av Himmelen, tar omtrent tre Jord-dager for å nå sine guddommelige mål. Deres egne voktere av kroppen og deres andre veiledere fra Himmelen styrer den. I tillegg vil dere ha en særskilt mentor knyttet til dere personlig og utførlig opplært av oss. Når dere kommer ut av denne levende Lys-krystallen igjen, vil dere bringes tilbake til full bevissthet.

Dere opplever for tiden tildels smertefulle forberedelser til denne prosessen. Disse tiltakene på deres ulike eteriske og fysiske legemer skal primært reintegrere dem og sekundært øke mengden av Lysfrekvenser dere kan greie å håndtere. Denne prosessen omfatter også utvidelsen av deres DNA fra to til tre strenger. Denne prosedyren gjør det mulig for dere å «føle» mer av virkeligheten som omgir dere. Videre, ettersom dette skjer i kombinasjon med en generell overhaling av deres meridian- og chakrasystemer, medfører det en viss grad av indre smerter, som legen deres ikke skjønner noe som helst av. Ikke desto mindre kan dere være helt trygge på at det er en prosess på gang, som er designet av Himmelen for å gjøre dere klare til de tre dagene dere vil tilbringe i deres levende Krystall-Lys Kammer. Dette himmelske Vesen er en helt spesiell gave fra Skaperen. Det skal fullføre det massive omfang av omforming dere for tiden går gjennom. Følgelig gjennomgår hver eneste en av dere en rekke justeringer som er nødvendige for å korte inn deres vidunderlige opphold i dette hellige Vesen av Lys.

Disse forberedende justeringene er av to typer. Den første av dem er den som øker frekvensen i hvert av deres nåværende chakraer og videre legger alt til rette for at nye chakraer kan introduseres. Den andre typen er reelle forandringer i deres fysiske kropp. Den første typen er den vanligste. Himmelen bringer dere frem til selve terskelen til en enorm endring av deres fysiske bevissthet. På dette viset vil kroppen deres bli i stand til å ta inn enda mere guddommelig Lys enn tidligere. Dette økte Lyset tvinger kroppen deres til å forsterke funksjonaliteten av deres begrensete bevissthe samtidig som det gjør det mulig for oss å plassere inn nye chakraer i kroppen deres slik at den bedre kan tåle denne stadig økende belastningen. Denne økte fysiske bevisstheten gjør det mulig for deres fysiske selv å initiere en prosess for lettere å kunne være i kontakt med deres åndelige bevissthet. Dette legger alt til rette for det som det levende Lyskammeret skal gjøre for dere. Den andre typen er mer sjelden. Etter hvert som meridiansystemet deres endrer sine responsmønstre kan vi bruke dette til å «dele opp» noen av deres nåværende chakraer.

Det beste eksemplet er det som er i ferd med å skje med hjertechakraet deres. Dette chakraet er nå i ferd med å dele seg i to, hvilket frembringer et nytt hjertechakra og introduserer det nye brissel-chakraet i kroppens energisystem. På det nåværende tidspunkt er det nye hjertechakraet i funksjon. Det nye brissel-chakraet er i ulike byggestadier. Brisselen skal håndtere deres forsterkede immunsystem og arbeide sammen med deres nye mellomgulv-chakra for å eliminere de tragiske effekter frykt kan forårsake i kroppen deres. Denne prosessen har fra tid til annen forårsaket en viss grad av ubehag hos dere. Til slutt vil det begrense den smerten som disse endringene i hodet deres kan skape. Det er én helt vesentlig ting dere må huske på – Himmelen har gitt mandat til en fullstendig omlegging av hvordan deres fysiske selv funksjonerer. Når hele denne serien av justeringer når en forhåndsbestemt terskel, er dere dere klare til å ta plass i deres eget Krystall-Lys Kammer. På det tidspunkte vil alle de ubehag og smerter dere nå går gjennom gi dere enorme fordeler. Dette vil gjøre det mulig for dere å bruke tre dager til å forvandle dere dere tilbake til full bevisste Vesener som er i stand til å utføre mirakler. Et Vesen som kan være med å utfolde det fysiske Skaperverket.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Våre samarbeidspartnere er travelt opptatt med å legge alt til rette for deres velstand og forbereder de virkemidlene med hvilke den mørke kabalen vil måtte fjerne seg fra sin nåværende posisjon av rikdom og makt. Denne prosessen vil gjøre slutt på deres makt og velsigne dere alle ved at dere får tilbake deres hellige frihet og uavhengighet, samt stor velstand for alle, hvilket vil gjøre det mulig for dere å nå deres sanne mål. Således er det nødvendig at denne prosessen er meget grundig planlagt og omfatter alle aspekter, slik at den vil gi dere det Himmelen har gitt bud om for dere. Den skal også introdusere nye regjeringer og styresett som virkelig legger all vekt på deres generelle velferd og til enhver tid sikrer deres hellige rettigheter. Disse nye nasjonale ledelsene kommer til å invitere dere til å fritt ta del i alle sine aktiviteter, tillate dere å ha full frihet og få lære om denne virkelighetens sanne natur. I tillegg vil de sørge for at dere kan bli kjent med Inner-Jordens eksistens og deres familier i ånderiket. Disse vidunderlige Vesenene vil sørge for at dere får mentorer som sammen med oss vil lære dere en omfattende mengde med sannheter om denne virkeligheten dere for øyeblikket bebor.

Vår oppgave er, på det guddommelig rette tidspunktet, å komme blant dere og sette i gang en rekke belæringer som Himmelen har bedt oss om å gi dere. All denne samhandlingen skal forberede dere til å forstå hva deres nye virkelighet har å tilby. Full bevissthet er en aldeles vidunderlig tilstand av Væren som er gitt den galaktiske menneskeheten. Denne tilstanden av Væren har vi vært velsignet med i tusener av år. Hver og en av oss tar med oss denne erfaringen og lærer mye om den sanne natur av de muligheter som finnes i hver virkelighet. Skaperen gir oss et spesielt hjem og delegerte oppgaver i tjeneste for Himmelen. Vi tar imot disse gavene og benytter dem for å hjelpe andre og for å vedlikeholde dette guddommelige miljøet. De himmelske Elohim, assistert av oss alle, setter den fysiske virkeligheten sammen. Vi eksisterer i et rike som vi hjalp til med å designe. Våre ansvar er å bruke vår visdom og vår velsignete kjærlighet til å holde den ved like.

Vi kan lære en hel masse mens vi er i tjeneste for Himmelen. Vi tar den enkle sannhet at vi alle er ett og benytter den daglig i våre gjensidige tjenester for hverandre. Ut av alle disse hellige oppgavene vinner vi enorm visdom og en barnaktig Kjærlighet for alle. Velsignelser er en daglig del av våre tjenester. Vi synger, vi danser og bringer glede til alle. Glede er den høyeste tilstand av himmelsk nåde. I denne finnes latteren som omfatter våre sjelers liv og åndedrett. Fra denne strømmer nåden. Opp-Lys-ning er resultatet av disse enkle handlinger. Vi bruker denne til å forstå skjønnheten i vårt hellige hjem og de undere Skaperen skjenker det. Lær dere å ikke ta verden altfor alvorlig. Vær rede til å gjøre det som er nødvendig og forvandle den. Husk i deres hjerte hvordan vårt kollektiv ble unnfanget og hvordan det nå er rede til å vende tilbake til sin tidligere stråleglans. La oss synge og danse og fryde oss i en overdådig velstand fylt av uendelig glede og frihet. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag kikket vi kort på hva som er i ferd å skje i deres verden og gikk gjennom en del av de fenomenene som i denne tiden skjer med dere. Dere er på en reise som svært raskt vil forandre dette riket og bringe det tilbake til sitt tidligere selv. Denne tilbakevenden vil bringe oss til deres dør og forberede dere til deres siste store sprang tilbake til full bevissthet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!) Oversetter: Leif 

onsdag 9. juli 2014

08:07:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 8 juli, 2014

6 Kan, 7 Kumku, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i evig glede!)  Vi kommer tilbake med mye å fortelle om en rekke ting. For øyeblikket befinner dere dere på terskelen til en ny virkelighet. Den mørke kabalen er i rask tilbakegang. Et antall nasjoner er for øyeblikket i ferd med å sette sammen koalisjoner hvis hensikt er å skape en vei utenom de mange fiat-baserte* organisasjonene til den gamle mørke ordenen. Disse finansorganisasjonene fikk sin eksistens ved signeringen av Dumbarton-Oaks avtalene på slutten av 1944. Den gamle gardens institusjoner, slik som det Internasjonale  Pengefondet (IMF)* vil bli satt til side når «sannverdi», gull- og edelmetallbaserte globale valutaer manifesterer. Sammen med disse nye valutaene vil det komme nye reguleringer for bankdrift, slik det er uttrykt i de ulike intensjonsavtalene i “Basel lll”.  Våre allierte på Jorden og deres tallrike samarbeidsparnere i de enkelte nasjoner gjør dette for å redistribuere planetens rikdommer og skape et virkelmiddel til å skyve de mørke ned fra sin nåværende posisjon hvor de har overherredømme over finansverdenen og de ulike lands regjeringer. Alt dette er kun begynnelsen på en prosess for å frigjøre dere fra det århundrelange gjeldsslaveriet og korrupsjonen i regjeringer som har sverget på å stille seg bak og gjennomføre ethvert påfunn den mørke kabalen og deres mange medarbeidere måtte komme med.

onsdag 2. juli 2014

01:07:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

_____________________________
Sheldan Nidle – 1. juli, 2014

12 Caban, 0 Kumku, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer på denne dag med gode nyheter! Våre forskjellige samarbeidspartnere på Jorden jobber under høytrykk for å gjøre deres velsignelser klare til levering. Vi ønsker å vie denne ukens budskap til å snakke om deres opprinnelse. Vi er alle etterkommere av et akvatisk, apeliknende vesen som levde på den tredje planeten fra sin sol, en stjerne som dere kaller Vega. Denne planeten var en vannverden, full av det dere ville betegne som svært uvanlige vesener. Den verste av disse var en stor predator og våre forfedre hadde klatret over en rekke bratte og forrevne fjellkjeder for å komme seg unna den. Der utviklet de seg til dyktige fiskere og begynte å tilbringe enormt med tid på sjøen. Med tiden mistet de sin tette kroppspels og ervervet en del av de karakteristiske trekkene til havpattedyrene. For omkring seks millioner år siden fikk de besøk av land-cetaceer* fra Solis-systemet. Disse vennlige Vesenene spurte dem om de kunne tenke seg å bli fullt bevisste Vesener og med tiden migrere til sine tidligere hjemland. Til å begynne med stilte de seg nølende til dette. Imidlertid grep det Åndelige Hierarkiet inn og overbeviste dem til å gjøre det. De ble innvilget full bevissthet og fikk møte andre fullt bevisste vesener fra stjernene som omgav Vega.

onsdag 25. juni 2014

24:06:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 24 juni, 2014

5 Oc, 13 Kayab, 10 Caban

Selamat Balik! Vi kommer til dere på denne dag med gode nyheter! De mørkes nettverk av lakeier står foran sitt nederlag. Lyset har kommet til den konlusjon at det er uklokt å la disse kjeltringene få holde på lenger. De regjeringene som disse lakeiene har sine posisjoner i er er totalt dedikert til å forhindre at de mørkes ondsinnete finansielle operasjoner noensinne mislykkes. Følgelig er det klokeste å fjerne disse snylterne fra makten. Nøkkelen til dette er det nye penge- og finassystemet, som kun delvis er avduket. Dette nye pengemessige programmet skal få slutt på fiat-pengene og eliminere helt og holdent disse sentralbankene som så sterkt støtter oppunder dette verdiløse systemet. I tillegg vil de nye edelmetallbaserte pengene åpne veien for de argumenter som trengs for å kunngjøre NESARA i Nord-Amerika og GESARA på resten av kloden. Den nye regjeringen vil kun være midlertidig. Dens oppgave er å legge alt til rette for en klode fylt av tallrike rettmessige regjeringer som kommer sammen primært for å tjene sitt folk og bane vei for global velstand. Disse regjeringenes oppgave er videre å frigjøre teknologier som skal rense vannet, luften og jorden for alle miljøødeleggende stoffer som stammer fra de mørkes destruktive industrier.

onsdag 18. juni 2014

17:06:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 17 juni, 2014

11 Akbal, 6 Kayab, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i evig glede!) Vi kommer med mange gode ting å fortelle dere! De urgamle familiene og alliansene deres har nådd et punkt hvor det blir mulig å se at den lange veien av fortvilelse og frustrasjon dere har vandret på så lenge nå kommer til sin ende, slik som forutsagt. Den mørke kabalen er fullt klar over dette. Ikke desto mindre klekker disse katastrofeskapende kjeltringene stadig ut nye forsøk på å forsinke velsignelsene deres en smule. De som har ansvaret for vårt stadig voksende folkerettslige nettverk, på samme måte som alle deres juridiske samarbeidspartnere, forstår eksakt hva som gjenstår å fullføre før de omfattende arrestasjonene kan ta til. Vårt kontaktpersonell rapporterer om hvor nær de er til å begynne den endelige arrestoperasjonen. NESARA krever at disse avsluttende tiltakene  blir gjennomført på korrekt og raskt vis. Vi kan se nøyaktig hvor godt disse juridiske teamene har øvet seg og plassert seg selv i posisjon for sin endelige seier. Over alt på kloden står andre som har sluttet seg til disse alliansene, på samme måte klare til å oppfylle sine hellige forpliktelser. De mørke skjønner at dette er uunngåelige, men likevel ønsker de på et eller annet vis å kunne komme seg unna slik at de kan unngå hele denne forferdelig ubehagelige situasjonen hvor de er presset opp i et hjørne. Tiden nærmer seg for de mørkes sluttspill; for massearrestasjoner og fremveksten av nye regjeringer og styresett.

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions