Followers

onsdag 31. desember 2014

Norsk -- Sheldan Nidle 30. desember, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle 30. desember, 2014
12 Cauac, 17 Mol, 11Ik

Dratzo! Vi kommer på denne dag med mere å drøfte med dere. De forskjellige koalisjonene skapt av Lyset, er for øyeblikket i ferd med sluttføre sine operasjoner for å fjerne den mørke kabalen fra makten. Disse gruppene ligger litt i forkant av det tidsskjemaet vi alle har blitt enige om. Vi er svært fornøyde med disse resultatene. Det nye Gregorianske året bærer i seg store løfter alt mens det forbereder den avsluttende nedtellingen før det manifesterer rett foran øynene på dere. Dette året vil endelig gjøre det mulig for dere å sette kabalen og dens tallrike medløpere ut av spill en gang for alle. Den kommende seieren vil gi dere den frihet og velstand som vi så lenge har lovt dere. Med dette følger også et stadig økende ansvar. Gaia forventer at dere nå respekterer henne og tar fullt hensyn til hennes behov. Gjennom de siste fem hundre årene har den vestlige sivilisasjonen spredt seg over kloden som en kreft. Denne sivilisasjonen tror fullt og fast at de er "verdens herrer" her på kloden, og ikke Gaia. Dette fullstendig opp-ned snudde oppfatningen må dere eliminere fullstendig og erstatte den med en som innser viktigheten av å skape et samfunn som betrakter seg selv som en del av de naturlige prosessene i dere verden. Det er helt nødvendig at dere visualiserer hvordan dere er sanne partnere med denne verdens essens med tanke på å ta vare på og pleie alt liv på Gaia.

onsdag 24. desember 2014

Norsk -- Sheldan Nidle – 23. desember, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 23. desember, 2014

5 Eb, 10 Mol, 11 Ik
Selamat Balik! Vi kommer på denne dag med gode nyheter! Velsignelsene deres fortsetter sin vei mot å bli til virkelighet. De som så lenge har forsinket utdelingen av fondene er enten arrestert eller under trussel om å bli arrestert. Et unikt system for distribusjon har blitt testet og funnet at det virker perfekt. Før dette Gregorianske året tar slutt vil mange av dere motta disse velsignelsene. Vi takker våre allierte på Jorden for at de til fulle har samarbeidet med oss. Det er av avgjørende viktighet at i hvert fall noe blir gjennomført som gir beviser for at noe positivt skjer. Denne Juletiden er en tid så god som noen for å gjøre dette. Vi har oppdaget i løpet av det siste året akkurat hvor løgnaktige og svindleriske de som sitter ved makten virkelig er. I sammenheng med dette er det et antall ting som må gjøres. Vi har instruert våre allierte på Jorden om å implementere en serie programmer for å frigjøre velsignelsene deres fra disse kjeltringene. En serie med viktige møter, som våre ambassadører har hatt med disse de facto regjeringene, har skapt en atmosfære i hvilken våre allierte kan gå i gang med arrestasjoner, og forandre driftspolitikken til visse store banker. Disse nye driftspolitikkene er i prosessen med å bli implementert allerede mens vi forteller dere dette. Vi forventer til fulle arrestasjoner på høyeste plan, og til og med at innføringen av NESARA vil følge om kort tid.

onsdag 17. desember 2014

Norsk -- Sheldan Nidle 16. desember, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle 16. desember, 2014
11 Chicchan, 4 Mol, 11 Ik
Dratzo! Vi kommer med mere nyheter til dere. I dette øyeblikk er mekanismen som skal gi dere deres velsignelser aktivert. Vårt kontorpersonell rapporterer at de første elementene av denne prosessen er underveis og at det ikke er oppdaget noen funksjonssvakheter. Våre allierte på Jorden benytter med stor tillit et leveringssystem som har blitt omfattende testet gjennom mange år. Det er vårt sterke ønske å ha et antall viktige elementer på plass i god tid før Julen. I denne sammenheng har vi kontaktet dem som har ansvaret for disse ulike prosjektene og blitt fortalt at de benytter et antall spesielle «omstendigheter» for å sikre at disse forskjellige leveringene blir vellykket gjennomført. Vi vet at disse leveringene ligger under jurisdiksjonen til dem som er i ferd med å sluttføre de tilpasninger som er nødvendige for å få på plass et nytt og mye mer rettferdig bank og finanssystem. Dette nye systemet skal håndtere mesteparten av utleveringene for å bringe dere velsignelsene deres. Således skal den første delen av disse leveringene gi dere endelig bevis for at disse mange velstands- og humanitære prosjektene virkelig ikke er til å stanse. Vårt inderlige ønske er å bruke disse første utleveringene til å bevise for alle og enhver at de mørkes makt i sannhet er slutt.

onsdag 10. desember 2014

Norsk -- Sheldan Nidle – 9. desember, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 9. desember,  2014

4 Etznab, 16 Yaxk’in, 11 Ik
Dratzo! Vi kommer nå for å forklare dere hva som for øyeblikket skjer rundt om på kloden deres.  De mørke lakeiene som har kontrollen over deres rike befinner seg en tilstand i enorm forvirring og usikkerhet. De strategiene som alltid før har virket for å få Lyset til å dimmes, virker ikke lenger. En særskilt mot-strategi er nå i ferd med å føre til at kabalen blir beseiret. Følgelig befinner de seg i limbo og ute av stand til å komme seg videre med en plan som de kan vinne med. Dette dilemmaet har skapt panikk i deres globale ledelse. De store internasjonale gruppene som driver finansvirksomhet og deres multinasjonale allierte forstår at det er rett før de blir overvunnet og at arrestasjoner av dem er nært forestående. Enkelte mennesker i deres enorme, sammenvevde bank-korporasjoner forslår radikale utviklingsforslag som en mulig vei ut av dilemmaet. Vi har forsikret ledergruppene i denne enorme, blekksprutliknende organisasjonen at ethvert forsøk på å forsinke denne prosessen er dømt til å mislykkes. Vi har foreslått en serie trekk for våre allierte, som kan bringe dette mangslungne sjakkspillet raskt til en endelig avslutning. Dette involverer en rekke unilaterale trekk som gjør at den globale nyfastsettelsen av verdien på alle lands valutaer kan skje. Denne serien av trekk vil hurtig løse opp denne enorme tømmerfloken ved å raskt «avsette» de mange nøkkelregimene som har spent ben under denne forandringsprosessen i mange år.
Vi står i dyp gjeld til dere alle for deres fortsatte tålmodighet. Vi forstår de omfattende frustrasjoner dere går gjennom hver eneste dag. Følgelig gjør vi alt vi kan for å sette dette rett og sørge for at starten på de omfattende overføringene av rikdommer kan ta til, som vil gjøre det mulig for hver og en av dere kan gjøre det dere kom hit for. Det er i sannhet temmelig krevende å greie, som enkeltmenneske, på egen hånd, å fortsette å opprettholde sine positive drømmer når det synes som om alle disse tingene kontinuerlig blir forsinket på grunn av de mørke og deres skruppelløse, ondsinnete medløpere. Vår plan er å vise Lyset hvordan de som opererer på Gaias overflate kan fremskynde det uunngåelige. For øyeblikket er nøkkelen å løse opp i prosessen; å sørge for at den lovte rikdommen kommer trygt frem til dem vi verdsetter så høyt og stoler fullt og fast på. Det er nødvendig at denne prosessen skjer raskt, slik at nye regjeringer og styresett kommer på plass på plass og totalomleggingen av det globale bank- og finanssystemet kan gjennomføres. Vi har listet opp et antall ulike måter hvorved dette hurtig kan skje. Vårt kontaktpersonell, med assistanse fra våre agarthanske venner, leder gjennomføringen av disse tiltakene som må til for å nå disse høyverdige og svært nødvendige målene.
Vi er i stand til å skape og flytte gull akkurat som vi ønsker. På tilsvarende måte kan vi teleporter ledere og ledergrupper fra ett sted til et annet. Tiden er inne for å ta i bruk teknologi for å blokkere de mørkes endeløse taktikkeri og heller bruke tiden til å støtte ønskene til våre støttespillere på Gaias overflate. Dere må huske på at det i deres verden finnes et “mind-control” nettverk, så vel som hemmelig, delvis usynlig teknologi for å føre krig i verdensrommet, og at det finnes krefter som prøver alt de kan å få til en eller annen form for krig. Vi har holdt alle disse romvåpnene nøytralisert og i sjakk gjennom mange år. De som så inderlig ønsker å gjøre dette riket vondt, er fast besluttet på å finne en eller annen måte å bruke denne våpenteknologien på. Vi følger nøye med og ser hvordan de mørke organiserer det ene hemmelige oppdraget etter det andre for på én eller annen måte vriste seg ut av den "sjakk matt" situasjonen vi har satt dem i. Vi er altfor sterke for dem. Den eneste løsningen er at kabalen umiddelbart overgir seg til de av våre samarbeidspartnere som daglig "bryter håndbak" med dem. Vårt kontorpersonell er nå i ferd med å gjøre det som er nødvendig for å løse opp det forferdelige rotet som fortsetter på Gaias overflate. Tiden for suksess er kommet!
Vi gjør derfor det som er nødvendig for å gjennomføre våre ulike virkemidler for å "ta ned" den mørke kabalen og deres tilsynelatende endeløse rekke av spillfekterier og intriger. Dette krever at et antall ting blir gjort av våre partnere på Jorden. Vårt kontaktpersonell forsikrer oss om at de vitale aksjonene nå er i gang. Det er de Oppstegne Mesternes håp, så vel som Himmelens, at disse mørke kjeltringene nå innser seg slått og kan bli isolert fra dere. Planene er allerede godkjent for hvordan disse mørke lakeiene kan arresteres, bringes for retten og flyttes til steder hvor de ikke lenger kan ha noen innflytelse på det som skjer på denne kloden. Først da kan vi sannferdig stadfeste at en ny virkelighet kan manifestere helt og fullt omkring dere. Vi har konsultert med mange i deres verden som til fulle forstår hva som må gjøres. I lys av dette kan vi slå fast at aksjoner er i gang som er designet for å bryte den nåværende fastlåste situasjonen og sette deres rike i bevegelse fremover mot en ny virkelighet. Dette kan også hurtig føre til offentlig kunngjøring av vårt nærvær og rolle, og at våre mentorer kan ankomme til deres rike. Det er når dette øyeblikket kommer at dere er kommet svært nær de siste stegene, som vil lede til full bevissthet!
Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer hit for å forklare en del ting som influerer på deres mottakelse av deres velsignelser. Den viktigste av disse handler seg om hvordan man kan sette den nåværende mørke makten ut av spill, de som gjør alt de kan for å forhindre utbetalingene som vil få det nye bank- og finanssystemet på plass. Vi har signert en rekke avtaler med overvåkings- og politienhetene i deres rike, og disse enhetene er for øyeblikket i ferd med å skyve vekk alle illegale barrierer som hindrer introduksjonen av et nytt sikkerhetssystem for internasjonale bankoverførsler. I tillegg benytter våre venner fra rommet sine evner til å sørge for at et antall av våre programmer blir introdusert og raskt gjennomført. Vi velsigner alle dem som er med å gjøre det mulig å sette til side alle de ondsinnete og avskyelige måtene de mørke bruker for å stikke kjepper i hjulene på prosessen med å bringe dere velsignelsene deres. Vi har et dypt og inderlig ønske om å gi dere en spesiell gave i denne juletiden. Vi ønsker også å bruke denne velstanden til å introdusere dere til et nytt regjeringssystem.
Følgelig er våre samarbeidspartnere i full gang med å forberede disse himmelske velsignelsene! I årtier har dere vært nødt til å vente tålmodig på begivenheter som kan forandre deres rike enormt. Vi samarbeider tett med mange for å sikre at disse kjeltringene som enten har stjålet eller blokkert leveringen av visse fonds, får den justis de sannelig fortjener. Arrestasjoner og ulike rettslige anklager er i ferd med å forberedes for å isolere dem, slik at de ikke lenger vil være i stand til å ytterligere forsinke det vi så lenge har lovt dere. De mørke er travelt beskjeftiget med å prøve å stelle i stand ulike serier av hendelser som kan føre til en ny global krig. Familien vår fra rommet nøytraliserer denne prosessen. Vi ber om at også dere, velsignete Sjeler, bruker deres meditasjoner og ritualer til å bistå i denne særdeles høyverdige saken. Vi ber daglig og fokuserer på fred, forandring og velstand for alle i dette riket. En ny periode av opphøyet bevissthet er i ferd med å falle på plass rundt hele denne kloden. Bruk denne energien til å manifestere en ny epoke for hele menneskeheten!
La vissheten synke dypt inn i deres hjerter at en ny periode for menneskeheten nå er i ferd med å gry. Denne nye æraen er ment å leves i frihet, fred, fremgang og velstand for alle. Himmelens dekreter er svært spesifikke. Vi blir alle satt i guddommelig tjeneste for Lyset. Dette vidunderlige oppdraget vil bli tydeligere for dere etterhvert som dere blir mer bevisst dets eksistens. Mørket, som har hersket i dette riket så lenge, svinner raskt. Og når det så gjør vil disse kjeltringenes dystre, klamme grep løsne. Dere vil bli introdusert til nye menneskegrupper som er av Lyset. Prosessen med å bevege dere fra begrenset til full bevissthet vil bli akselerert. Dette vil gjøre det mulig for oss å materialisere i det guddommelig rette øyeblikk. Det er vår intensjon og belære dere på et antall områder som er av avgjørende betydning for denne transformasjonen. Dere vil også få møte dem som kommer fra Inner-Jorden og fra kosmos. Disse møtene vil utvide vår åndelige familie og gjøre dere klare til en tilbakevenden til deres liv som fullt bevisste Lys-Vesener.
I dag fortsatte vi å informere dere om hva som skjer her. Mange vidunderlige mirakler vil skje i løpet av denne høytidsperioden. Vær rede til å ta dem imot og til å fryde dere over det Himmelen vil gi dere. Det kommende året vil bli fylt av enda større mirakler og de avsluttende stegene som gjør at dere kan begynne deres endelig forvandling til full bevissthet. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)
 Oversetter: Leif 

onsdag 3. desember 2014

Norsk -- Sheldan Nidle – 2. desember, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 2. desember, 201410 Batz, 9 Yaxk'in, 11 Ik

Selamat Balik! Vi kommer til dere med mer å fortelle. De som arbeider for å skyve mørkets lakeier ned fra sine maktens troner er nå klare til å sluttføre denne prosessen. Vi er blitt informert om at en serie viktige trekk er i gang, som vil føre til arrestasjon av nøkkelpersonell og omforming av et antall store regjeringer. For øyeblikket blokkerer det de facto regimet i USA introduksjonen av den nye "Stats-pengesedlene" (Treasury Reserve Note). * Denne pengeseddelen, understøttet av gull, betyr slutten for Federal Reserve Dollaren og følgelig den nåværende, særdeles illegitime regjeringens fall. Disse mørke lakeiene som har kontrollen over dette regimet vil bli arrestert og med et mektig sveip bli atskilt fra folket. Alt dette er klart til å skje. De menneskene som vil bli utvalgt til å lede interimsregjeringen befinner seg på et trygt sted og er helt og holdent klare til å utøve regjeringsmakt. En enorm mengde spesielle rekommendasjoner vil bli gitt den nye kongressen når den avlegger sin ed, etter at interimsregjeringens fire måneders virketid er utløpt. Disse rekommendasjonene skal gjøre kongressen og dens to andre grener til sanne tjenere for folket.

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions