Followers

onsdag 14. mai 2014

13:05:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 13 mai, 2014

2 Lamat, 11 Moan, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i evig glede!) Vi kommer med flere gode nyheter! De som gjentatte ganger har forsøkt å forsinke det uunngåelige er nå kommet til et punkt hvor det ikke finnes noen vei tilbake for dem. Deres nederlag skjer fordi en spesielt dedikert gruppe av våre jordiske samarbeidspartnere nektet å la dette foraktelige nonsens fortsette. Virkemidler er nå trådt i kraft som gjør at dere kan få deres frihet og smake på den globale velstandens undere som vil åpne døren til kunnskap, visdom og teknologi. Disse hendelsene er kun den spede begynnelsen på alt som skal komme.  Hver eneste en av dere er i besittelse av energier og talenter som virkelig vil skyte fart når denne nye virkeligheten manifesterer. De nye regjeringer og utrullingen av det nye penge- og finanssystemet er her for å danne fundamentet for den kontinuerlig akselererende veksten i bevisstheten deres. For lenge siden, da Atlantis forsvant i havet, fikk dere nye, midlertidige herskere. De var Anunnakiene. De utformet de virkemidlene som gjorde at en liten gruppe ble en overklasse over dere, og dette kommer nå til opphør. En ny virkelighet er i ferd med å formes. Det er sluttstreken for disse jordiske lakeienes makt og gir dere den guddommelige uavhengighet og frihet som alle er ment å ha.

fredag 9. mai 2014

06:05:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 6 mai, 2014

8 Imix, 4 Moan, 10 Caban

Dratzo! Her kommer vi igjen med flere gode nyheter! Overalt på planeten deres er begivenheter i ferd med å manifestere som vil bringe dere frihet, velstand for alle samt nye styresett og regjeringer. Når denne vidunderlige syklusen er fullført, vil «Avsløringen følge».  Vi ønsker velkommen det som nå holder på å skje i deres verden og hvordan det på så fantastisk vis passer hånd i hanske med den guddommelige planen for dette solsystemet. Forandringer skjer over alt. Merkur er bokstavelig talt i ferd med å eksplodere ved at én aktiv vulkan skaper den neste. Venus, Gaia og Mars er for øyeblikket midt oppe i en spektakulær serie med klimaforandringer som etter hvert vil bringe disse klodene tilbake til sine opprinnelige jomfruelige virkeligheter. Vår rolle er å være mentorer for dere gjennom deres transformasjon tilbake til full bevisste Vesener av Lys. Disse oppgavene er allerede i gang alt mens Himmelen holder på å gjøre dere klare til å kunne ta imot denne nye bevisstheten. På samme tid er de mørke og lakeiene deres i ferd med å gå fra sans og samling ettersom den ene planen deres etter den andre mislykkes i å stanse denne uunngåelige forvandlingen. Dere er ment å forvandle dere til galaktisk bevissthet, hvilket deretter vil spre seg raskt over alt i dette solsystemet og forme en ny, storslagen stjernenasjon.

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions