Followers

onsdag 26. august 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 25. august, 2015


Sheldan Nidle – 25. august, 2015

3 Caban, 10 Uo, 12 Manik

Selamat Balik!  Dagens verden er en verden hvor de gamle måtene å gjøre ting på fortsatt står sterkt. Men både finansmessige og kulturelle begivenheter er i ferd med å bli klare til å skje. De mørke styrte denne overflateverdenen i nesten 13 årtusener. En slik langvarig grad av kontroll har etablert en rekke kulturelle presedenser som det nå er nødvendig å endre på. Det er meningen at dere skal bli satt fri fra et tilsynelatende endeløst gjeldsslaveri og kontinuerlig kamp for å overleve. Disse to elementene skal komme til opphør gjennom et gjeldsjubileum* og en kommende velstand for alle. Den mørke kabalen forstår at alle de grunnpilarene de har tuftet sitt herredømme på vil bli gjort om og at de vil bli isolert fra dere. Dette er ting de helt og holdent fornekter for seg selv. Holdningen deres om å kjempe til siste blodsdråpen kan nok ha forsinket ting, men deres skjebne er forseglet av Himmelen. De mørke er fanget i et hjørne de selv har skapt.  Dette er bankerott, fylt opp med ubrukelige fiat-penger og de er ikke lenger i stand til å overleve ved hjelp av sine løgner og insinuasjoner. Kort sagt, så er de i ferd med raskt å iscenesette sitt eget fall. Det er krefter i gang som for øyeblikket drøfter et antall scenarioer som vil bringe alt dette til ende. Dette involverer arrestasjoner, skandaler og reformer i hvordan nasjonene ledes, slik at det blir mulig for dere å lære sannheten om hva som har foregått siden slutten av den andre verdenskrig.
Amerika ble en verdensmakt og reverserte raskt ethvert scenario de hadde arbeidet etter siden slutten på den Amerikanske Borgerkrigen. Amerika lykkes ikke å etterleve sine sivile og isolasjonistiske ideologier og ble i stedet raskt til det nye Britiske Imperium. Denne prosessen endret på alvorlig vis hvordan Amerika fungerer. Det ble et land som etterstrebet å etablere seg som en mektig forsvarer av det gamle imperiet de tidligere hadde kjempet mot. Vi observerte hvordan Amerika skapte et sett av løgner som dannet grunnlaget for det nåværende fornektelsen av og hemmeligholdet omkring UFOer. De utkjempet illegale kriger og tviholdt på en plikt til militærtjeneste som totalt forandret mange unge amerikaneres liv. Amerika var blitt redusert til et land som løp oligarkiets ærender når disse prøvde ut sine muskler for å se hvor mektige de egentlig var blitt. Amerika var i ferd med å miste sin sjel og gjøre seg selv til nettopp det Jefferson og hans mange medarbeidere hadde advart mot. Amerika var i ferd med å skape et imperium hvis hensikt var å hjelpe de rike og mektige. De mektige hadde økt raskt i antall i etterkant av den Amerikanske Borgerkrigens slutt. Ved begynnelsen av den første verdenskrigen hadde denne klikken etablert sine formelle maktposisjoner.
Resten av det 20nde århundre ble en gjentakelse av hva England hadde gjort for å opprettholde sin posisjon som stormakt. Den kunstig iscenesatte økonomiske depresjonen var i realiteten et forspill til den andre verdenskrigen. Amerika kom ut av krigen som en dominerende makt og skapte en kald krig for å fortsette sin dominans.  Den måten de arbeidet på, under Anunnakienes ondskapsfulle ledelse, sikret dem rollen som den mektigste nasjon hvorfra de mørke valgte sine fremste lakeier. Ikke desto mindre holdt denne makten på å "snuble" da Anchara proklamerte fred og Anunnakiene reiste på midten av 1990-tallet, hvilket til slutt ble åpenbart gjennom 11. september og de påfølgende krigene i Afghanistan og Irak. Disse aksjonene gjorde at de midlertidig greide å klamre seg til makten enda et tiår og litt til, og dette bringer oss til vårt nåværende dilemma. Nå er endelig tiden kommet hvor det uunngåelige virkelig vil skje. Dagens verden er avstengt fra å få vite hva våre allierte og vi holder på å stelle i stand. Vi har lovet både Himmelen og våre allierte på Jorden å ikke avsløre stort mer. De mørke vet at en rekke saker mot dem er blitt vunnet i retten og at en mektig juridisk styrke forbereder seg til å ta dem ned.
For øyeblikket befinner vi oss på kanten av stupet. En rekke aksjoner fortsetter å skride frem i sitt eget tempo. Vi følge nøye med etter hvert som alt dette spiller seg ut. Tiden er nå inne til å slutte å vurdere dere selv etter oppfatninger dere har hatt siden dere var barn. Med de mørkes fall vil dere omsider kunne få erfare hva frihet i sannhet handler om. Da Anunnakiene reiste fra Jorden for tjue år siden, ba de kabalen på det innstendigste om gi opp det de hadde holdt på med og tillate at overflod for alle og at nye styresett kunne få blomstre. Kabalen besluttet å ikke følge dette rådet, og i løpet av det neste tiåret, greide den amerikanske kabalen å sikre sin dominans. Denne dominansen har blitt temmelig tynnslitt nå som verden har kommet seg til hektene igjen etter amerikanernes eskapader. Vi ber dere om å være tålmodige og innse hva som skjer bak lukkede dører og som blir holdt hemmelig. Kabalen prøver desperat å finne en måte å velte dette på. Men nå er det altfor mange som har ervervet seg visdom og innsikt i kabalens arbeidsmetoder til at de vil kunne vinne enda en gang. Vit derfor, i dypet av deres hjerter, at dere allerede har vunnet og at dette vil manifestere om kort tid. Da vil dere bli satt fri og et nytt rike vil manifestere foran øynene på dere!
Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne verden er nå inne i en mektig forvandling. For over to årtier siden, sendte Himmelen de første kontakt-team hit. Disse skulle arbeide under overoppsyn av de velsignede ordener av søsterskap og brorskap som utgjør Gaias orden av Oppstegne Mestere. I begynnelsen krevde dette at vi måtte utforme en plan for å erstatte mørket med nytt Lys i denne guddommelige virkeligheten. Etter et tiår med feiltrinn, begynte tidevannet å snu i den andre halvparten av det første tiår i det 21ste århundre. Vi greide å frembringe et antall passende strategier som var fullt i stand til å oppnå våre ulike mål. Den viktigste delen av dette var å forklare for de mange urgamle familiene hvordan de store ressursene som var ervervet gjennom århundrer skulle brukes gjøre det av med makten og ressursene til den mørke kabalen. For øyeblikket er dette fullt ut forklart til alle disse tallrike fraksjoner og en plan er for tiden i virksomhet. Tidspunktet for når denne hellige planen skal være gjennomført er nå i sikte.
Denne planen nærmer seg tidsfristen samtidig som de mørke truer med å dra dette overflateriket ned i en økonomisk katastrofe. Derfor ber vi dere å holde fokus på suksess. De mørke får ikke lov til å kaste dette riket ned i noen form for kaos. Enten det er økonomiske, filosofiske eller til og med et spill for å få startet nok en krig, så har, så langt, alle deres forsøk mislykkes. De mørke kan ikke unnslippe sin valgte skjebne. Nå er tiden over for at Himmelen fortsatt vil tillate tøvet deres for å holde dere i mørket. De fellene som er lagt inn i de mørkes planer blir nå avdekket for dem en etter en, mens de ser på. Derfor, mine kjære velsignete Sjeler, ber vi dere være sterke og ha tillit til Skaperen og de mange som har fått oppgaven med å sørge for at Himmelens mektige plan bærer frukt. Det er nødvendig at dette forblir hemmelig inntil de usynlige delene av planen vår er fullt manifestert. Vær takknemlig, kjære Dere, for at denne dagen er nær forestående.
Vi avslutter dette budskapet som er fullt av glede og nær forestående suksess for alle. For lenge, lenge siden gav himmelen dette overflateriket til de mørke for et fastsatt antall årtusener. Denne "leasingperioden" utløper nå. Lyset ble gitt et hellig mandat og forbereder seg nå på å kaste de mørke fra makten og bringe dere inn i et nytt rike hvor dere er frie og virkelig har velstand og fremgang for alle. Benytt denne tiden til å forberede dere til hvor og hvordan dere vil ta i bruk de guddommelige evner med hvilke dere kan oppnå deres hjertes sanne mål. Sammen skal vi omforme dette riket og gjenforenes med familiene våre i Ånderiket, fra Inner-Jorden og stjernene. I denne tiden med full bevissthet skal dere få lære om deres åndelige og intuitive evner. Legg merke til hvordan disse evnene allerede nå vokser i dere og vit, kjære Sjeler, at dere er i ferd med å bli gjort klare til en serie aldeles strålende tider! Vi vil få se hvordan Gaia forbereder seg til dette og hvordan dere vil møte deres søstre og brødre av Lyset! Halleluja! Halleluja!
I dag har vi sendt ut enda et budskap. Skaperens dekreter er i ferd med å bli manifestert. Vær i Glede og vær rede til å ta imot mange gaver. Forbered dere godt slik at dere kan bruke evnene deres til å utforme en ny og magnifikk virkelighet! Gode ting skjer for dem som venter! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Oversetter: Leif

*På engelsk kaller de det et «debt jubilee», bokstavelig talt et gjeldsjubileum. Dette henger sammen med en urgammel tradisjon at man hvert femtiende år «gjorde opp status» og slettet all gjeld, slik at alle kunne begynne med blanke ark igjen. Slik kunne man lære av det som hadde skjedd underveis og ta i bruk det man hadde lært når man gikk inn i neste peri

onsdag 19. august 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 18.august, 2015
Sheldan Nidle – 18.august, 2015

9 Oc, 3 Uo, 12 Manik

Selamat Matah! ("Fred Være Med Dere!") Det er mye som skjer i deres overflateverden. Det er nå en bevegelse i gang som til de grader vil forandre hvordan virkeligheten deres fungerer. De som ønsker å implementere slike forandringer befinner seg for øyeblikket i en prosess som består av et endelig sett forhandlinger som skal fastsette i hvilken rekkefølge disse forvandlingene skal manifestere. Alt dette avhenger av eksakt hvordan våre allierte skal frembringe de resultater de så langt har gjort avtale om. Dette kritiske første steget krever at vi sluttfører våre møter med dem som tilhører verdens hemmelige, hellige samfunn. For øyeblikket er den første delen av disse felles planene på det nærmeste komplett. Det neste steget er å begynne en omfattende reposisjonering av de enorme styrkene deres og av dem som kan starte den massive utleveringsoperasjonen. Følgelig er starten på disse utleveringsoperasjonene i sin innledende fase. Det er fortsatt fullt kaos i kabalens rekker og de er kun i liten grad i stand til å motsette seg disse planene. De mørke sjelene innser at en massiv arrestasjonsprosedyre er omtrent 10 dager unna. Når disse arrestasjonene begynner for alvor, er tiden kommet for å virkelig utlevere de enorme mengden av midler dere fortjener. Agarthanerne samarbeider for øyeblikket med systemoperatørene våre for å sikre at alle elementer av distribusjonssystemet fungerer som planlagt.
I vår forrige rapport forklarte vi en del av deres urgamle historie. Den viktigste delen av denne rapporten er tiden ta Anunnakiene trådte frem på scenen. Dere ble lært usannheter som senere ble brukt av lakeiene deres for å sørge for at dere var "snille som lam", under kontroll og trodde fullt og fast på de manipulerte historiene om deres opprinnelse. Hele denne vevnaden av usannheter er i ferd med å rakne nå som Anunnakienes lakeier begynner å miste sin totale kontroll over denne virkeligheten. Ikke desto mindre er det fortsatt nødvendig med en viss grad av hemmeligholdelse for å sikre at utleveringene går som planlagt. Straks disse operasjonene er kommet langt nok til at NESARA kan proklameres, så vil disse forsiktighetsreglene bli unødvendige. Inntil da har fortsatt de mørke noen grad av makt, som fortsatt må tas hensyn til. Det er denne begrensete makten og alle de tricks de benytter i den sammenheng, som til en viss grad har forsinket de påkrevde aksjonene for å arrestere dem og sørge for at dere får de virkemidlene som gjør at dere kan motta velsignelsene deres. Vi må be om tilgivelse for disse forsinkelsene som så lenge har frustrert dere alle og gjort dere urolige! Vi er inne i en prosess nå for å gjøre mottiltak mot disse tidligere katastrofene og gi dere de velsignelsene dere så sårt trenger!
Denne uhyre kompliserte prosessen vil til å begynne med ta noe lengre tid enn dere kanskje forventer. Ikke desto mindre, vær klare til å bevitne at det dere har ventet så lenge på, endelig begynner. Det er ingen enkel oppgave å forberede denne verden på de omfattende forandringene den trenger. Gjennom mange liv har dere blitt tilpasset til en virkelighet som i realiteten var en virkelighet hvor Anunnakiene og lakeiene deres totalt ignorerte og undertrykte deres indre kraft og evner. Nå er det helt avgjørende at dere raskt aksepterer en virkelighet hvor det som så lenge har vært ignorert og undertrykt får blomstre. Denne prosessen vil bli akselerert av de belæringene dere vil bli gitt av de Oppstegne Mesterne. Og likevel er dette bare begynnelsen på veien mot å betrakte denne verden på en helt ny måte. Den eksplosive fremveksten av den elektroniske tidsalderen i løpet av det siste tiåret er til stor hjelp for denne prosessen fordi den åpner opp nye vistaer med hensyn til kommunikasjon mellom mennesker over hele kloden. Dette gjør at nyheter om det som skjer omkring dere raskt blir spredd. Tenk dere hvor raskt dette vil kunne gjøres når dere fritt kan bruke deres telepatiske evner til å spre vital informasjon over hele kloden.
Og forestill dere deretter hvordan dette vil bli når vi ankommer. Vår oppgave er å forberede dere raskt til deres tilbakevenden til full bevissthet. I deres enorme humane genom ligger en serie nøkkelsekvenser som ble endret av Atlantidene for så lenge siden. Disse blokkeringene vil bli åpnet igjen i krystallkammeret deres. Før dette skjer, vil en spesiell mentor ta tak i de epigenetiske endringer som ble gjort med dere gjennom årtusenene, enten som gruppe eller individuelt.  Hver enkelt mentor vil gå inn på dette, som i realiteten er et psykologisk fenomen. Således handler det om forandring fra to ulike vinkler. Først er det et sett av emosjonelle hendelser som må gås nøye gjennom og i tillegg en serie forandringer som vil finne sted mens dere er i krystallkammeret. Følgelig må dere sammen med mentoren deres takle på direkte vis det som har vært deres opplevelser og erfaringer i dette livet, så vel som å få et innblikk i hva som har skjedd i de tidligere livene til deres familie. Selv om dette vil kunne bli noe traumatisk, vil det være en god første begynnelse med hensyn til hva deres tid i begrenset bevissthet egentlig dreide seg om. Med dette vil dere begynne å forstå bedre hvorfor Himmelen tillot Anunnakiene for en periode å manipulere dere.
Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Dette riket er i ferd med å forvandles! De hellige og velsignete Himmelens styrker er i ferd med å forberede denne vakre blå kloden for et aldeles storslagent mirakel. Disse som har hersket i denne verden i årtusener kan ikke lenger fortsette som før.  Deres lidderlige handlinger og umoralske planer vil nå renne ut i intet. De mørke tror fortsatt på en uhellig plan om å sønderrive menneskeheten. Alt dette er på velsignet vis i ferd med å slå feil ettersom kilden til makten deres raskt svinner hen. Inn i dette økende maktvakuumet har Lysets styrker kommet for på kjærlighetsfullt vis å endre dette rikets kurs og frembringe de begivenhetene som trengs for å sette dere fri. Lyset vil i tillegg frembringe de nødvendige monetære ressurser for å forvandle Gaia og alle som lever i hennes overflateverdener. Denne rekken av mektige begivenheter er i ferd med å begynne å manifestere etter hvert som en ny bankverden og valutaer med nyfastsatte verdier entrer scenen. I ukene og månedene som kommer vil dere være stumme av forundring over hva Himmelen har gjort klar til dere. Tro på Lyset og fokuser i glede på det som nå er i ferd med å skje!
For noen få århundrer siden besluttet vi Oppstegne Mestere å forandre hvordan Anunnakienes lakeier ervervet og brukte sine imponerende rikdommer. Denne spesielle reformen førte til dannelsen av mange verdenstruster og etter hvert til fremveksten av et banksystem der banken låner ut deler av kundenes innskuddsverdier (fractional banking). Dette var den snedige strategien som trengtes for å dyrke frem grådigheten deres og lede disse mørke sjelene inn i overdådige monetære eksesser. I løpet av det forrige århundre ble gull og sølv erstatteten masse av det som kalles fiat-penger. Disse tankeløse svinene var nå nennsom blitt ledet avsted på veien mot sin ruin. Velsignet var det at på denne tiden hadde fantes dem som hadde visdom, Kjærlighet og ressurser til å skape de elementene som trengtes for denne utrolig kløktige og guddommelige planen. Lysets tidsalder grydde og snart var de mørke uten sine høye herskere Anunnakiene og hadde ikke engang den hellige evne til å fatte hva som kom til å hende dem. Vi befinner oss følgelig ved det øyeblikk hvor de står ved sin veis ende og et sett av særdeles mektige realiteter setter inn for dem som gav blaffen i Himmelens dekreter og ønsker.
Den inneværende tiden er tiden hvor dere, mine aldeles vidunderlige Sjeler, omsider skal få høste de søte frukter av de mørkes slyngelaktighet. Vær rede til å gå fra den ytterste frustrasjon til den mest strålende glede! Der er ikke så lett å vente når dere ikke ser at noe forandrer seg. Vi forstår til fulle hva de mørke og deres høye herskere gjorde med dere. En gang var vi som dere, vi levde liv i stille fortvilelse! Disse tidene skal bli forvandlet og en aldeles frydefull belønning vil bli gitt dere. Akkurat nå er det mange som arbeider med stor glede for å gjøre det mulig å gi dere de pengemessige og hellige ressurser som vil gjøre at dere kan gjennomføre alle disse begivenhetene som skal gi alle et storslagent og rettskaffent rike. Dere er ment å leve i denne nye virkeligheten og danne en union mellom de to rikene som er Gaia. Dere er ment å være i stand til å oppfylle deres skjebne. Bruk Kjærligheten deres til å bygge opp under dette overdådige riket!
I dag gjennomførte vi nok et budskap for å informere dere om hva som nå skjer rundt om på denne kloden. Snart vil dere kunne nyte til fulle å leve i denne nye og himmelske verden. Bruk den gjenværende tiden til å forberede dere til å ønske denne nye tidsalderen velkommen! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Oversetter: Leif

onsdag 12. august 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 11 august, 2015


Sheldan Nidle – 11 august, 2015


2 Akbal, 16 Pop, 12 Manik
Selamat Jaran! For nesten 900.000 år siden ankom forfedrene deres til denne levende kloden. Som alle kolonister var de først enige om en begynnelse.Som alle kolonister var de først enige om en begynnelse. Dette ble etterhvert det tapte kontinentet Muror (Lemuria). Samtidig etablerte kolonistene sine bosetninger i Agartha (Inner-Jorden). Disse første stegene ble gjort i erindringen om deres ødelagte første koloni, som dere kjenner som Hyperborea (landet i den Nordlige Polar-Regionen). Dette landet ble befolket for omkring 2 millioner år siden. Disse kolonistene reiste til slutt til Mars og slo seg ned i dens indre riker for omkring en million år siden. Disse kolonistene benyttet Mars som en mellomstasjon i den hensikt å senere kunne evakuere til solsystemer i Lyren og Centaurus trygget av den Galaktiske Føderasjonen. Atlantidene og deres nære samarbeidspartnere adopterte en tilsvarende plan da de flyttet fra Gaia til Agena i Centaurus for omtrent 13.000 år siden.  I etterkant av denne massemigrasjonen gav Himmelen oss i oppdrag å følge nøye med på hva som foregikk og bare interferere når det var nødvendig. Planeten dere (Gaia) ble midlertidig overlatt til Anunnakiene (den gjenværende herskergruppen fra Atlantis) som skulle få herske til en fastsatt dato hvor alt skulle rettes opp igjen. Himmelen ønsket å forberede dere til deres fremtidige rolle i denne galaksen.

onsdag 5. august 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 4 august , 2015Sheldan Nidle – 4 august , 2015


8 Cib, 9 Pop, 12 Manik

Dratzo! Her kommer vi igjen! Det gjøres store fremskritt over alt i verden. Domsavsigelsene mot den mørke kabalen utgjør en stadig høyere stabel. Den aller viktigste fraksjonen, verdens militære styrker, er i ferd med å få fart på seg. Deres oppgave er å komme sammen og utarbeide en plan for de faktiske arrestasjonene av de gjenværende kabalister i toppnivåene i regjeringer, bankvirksomhet og rettsvesenet. Samtidig er den mørke kabalen midt oppi en frenetisk aksjon for å få på plass sitt siste halmstrå, en rekke internasjonale partnerskapsavtaler med hensyn til handel. Disse partnerskapene er i virkeligheten en modifisert utgave av deres "nye verdensorden". Disse avtalene, som slett ikke er hva de sies å være, vil bli satt sjakk matt når NESARA kommer på banen for alvor, sammen med en rekke tilsvarende tiltak over hele verden. Faktum er at alt det de mørke planlegger i all hemmelighet er en ren illusjon. Overalt på kloden er de urgamle familienes allierte fullkomment forberedt på å sette en endelig stopper for disse lovstridige avtaleverkene. Samtidig som dette skjer er et antall nye globale finansinstitusjoner i ferd med å vise at de er flyvedyktige. Den nye BRICS-banken og den kinesiske AIIB har allerede begynt å forsyne seg av den kaken de mørkes handelsavtaler hadde til hensikt å sikre for seg selv. De fremskrittene som i dag gjøres globalt vil komme til å vise hvordan de store behovene for infrastrukturutvikling i verden kan løses.

Den viktigste elementet i denne utviklingen som nå foregår, er å integrere verdens militære styrker inn i de tallrike prosjektene til våre allierte på Jorden. For øyeblikket avventer de militære at en rekke juridiske saker skal sluttføres, som vil gi dem et grunnlovsmessig fundament for en massiv intervensjon i en nasjons anliggender. Et eksempel er den amerikanske borgerkrigen på 1860-tallet, som til slutt førte til mordet på president Lincoln i 1865 og som kabalen på sett og vis fortsatte gjennom den underlige reorganiseringen av den amerikanske regjeringen på Capitol i 1871. Alt dette begynte i all stillhet med dannelsen av The Pilgrim Society* i 1820. Kabalens grunnleggere var på 1770 og 1780-tallet på jakt etter en måte å fullt ut utøve sin økende makt etter hvert som Amerika ble til en nasjon. De følte at en full krig mellom landets regioner over slavespørsmålet ville være en måte å isolere deres motstandere i regjeringen på, slik at de med tiden kunne få full kontroll over den amerikanske regjeringen. Rundt 1913 førte dette til en serie med forandringer som åpne dørene på vidt gap for deres planer om en total seier. Det er denne aggressive fraksjonen av den mørke kabalen som midt på 60-tallet hadde blitt til "makten bakom makten" i Amerika.

Det er denne gruppen av fullstendig moralløse erkekjeltringer som utgjør den fraksjonen som nå er i ferd med å bli beseiret av våre allierte over hele Jorden. På samme måte som sine umiddelbare forgjengere i det 18de århundre, trodde de at de skulle kunne beholde sin totale makt i hundre år eller mer. Da de mistet sine høye herskere, Anunnakiene, på midten av 1990-tallet, var de plutselig veldig sårbare og kunne ha blitt overvunnet. Det de gjorde på begynnelsen av dette årtusenet var å iverksette en strategi som kunne forhindre deres fall. Vår ankomst på 1990-tallet og den makt vi utøvde, som mottiltak mot denne rekken deres av raske "aksjoner", førte til at kabalen gikk tom for ressurser og ikke fattet hva som lå foran dem. Dette gav våre allierte den muligheten de trengte slik at de kunne omgruppere seg og starte sitt eget motangrep. De resultatene de har oppnådd i løpet av det siste tiåret er et bevis for hva som om kort tid vil skje. Den mørke kabalen er i ferd med å falle utfor stupet og tar i bruk alle metoder som fungerte for dem før Anunnakiene forlot Jorden. De mørke ser at den ene hemmelige forsøket etter det andre mislykkes og dette gjentar seg raskt uansett hvor i verden de prøver seg. Og på toppen av alt dette kommer den globale krisesituasjonen som krever et nytt sett av globale realiteter, og som får verden til å kreve at kabalen endelig erkjenner sitt nederlag, slik at en revaluering av et antall utvalgte nøkkel-valutaer blir mulig, hvilket vil være forløperen til en global revaluering og den endelige slutt på fiat-pengenes hegemoni.

For dere kan dette synes å være en høyst frustrerende tid. Vi ber dere simpelthen om å la slike følelser fare og rette deres fokus mot det positive. Det er mange ting som for tiden skjer, som vårt kontakt- og kommunikasjonspersonell tidels har æren for. Denne nye virkeligheten vil sørge for at dere får frihet og en velstand for alle som gjør at dere kan virkeliggjøre de tingene dere så lenge har drømt om. Vi betrakter deres globale samfunn og ser at det er midt oppi en mektig forandring.  Hendelser er i ferd med å skje som bærer løfte i seg å omsider ta ned kabalen for godt og totalt forvandle hvordan denne verden er skrudd sammen. Som vi tidligere har slått fast, så vil ikke den virkelige revolusjonen bli vist på fjernsynsnyhetene. Det vil være en serie med begivenheter som vil skje i hurtig takt og raskt påvirke den neste kjeden av hendelser. Disse tingene kommer til å sjokkere dere til å begynne med. For mange vil de være frydefulle. Slapp av, ta det helt med ro, og vit at disse begivenhetene er svært nær å manifestere. Vær til enhver tid rede til å gjøre deres del i dette mektige løftet mot frihet, velstand og fremgang for alle. Vi forbereder oss til, på det guddommelig riktige øyeblikk, å dukke opp og gjøre det mulig for deres endelige seier å manifestere. Ha tillit og vit at gode ting er i ferd med å skje!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne virkeligheten er i ferd med å forvandles i takt med at bevissthetsnivået i den øker. Hver eneste dag kommer det mektige energier inn til Jorden fra den sentrale åndelige kjernen. For hver dag som går øker disse energiene. De påvirker auraen deres og hvert eneste av chakraene deres. Vi er begeistret og forbløffet over hvordan disse energiene gradvis forandrer kroppene deres og bringer frem deres indre Selv som dere har måtte beskytte siden dere var barn. Ta dere tid hver eneste dag, kjære Sjeler, til å betrakte disse forandringene og tillat deres åndelige veiledere og beskyttere å forklare dere hva alt dette betyr. Etter hvert som dere tar disse budskapene inn over dere og absorberer dem, vil dere se en historie som tar form. Disse forandringene er simpelthen en av måtene den nådige Skaperen benytter for å transformere deres fysiske essens og gjøre det mulig for deres indre Selv å tre frem i glede og fryd. Ta tilbake deres sanne Selv! La disse tingene skje og bruk nysgjerrigheten deres til å finne ut hva som ligger bak alt dette. Etterhvert som dere så gjør, vil den historien dere hører anta en stadig dypere mening. Dette er et første innblikk i hva dere med tiden vil bli.

Dette skiftet til full bevissthet vil forandre dere totalt. Den verden dere lever i er likeledes i ferd med å forvandles. De som har hersket på denne kloden helt siden dere falt ned i begrenset bevissthet er nå i ferd med å miste grepet. Snart vil denne forandringen ta ned det nåværende riket og sette oss alle i stand til å begynne å bygge veien mot vår evige drøm. Vi fryder oss over dette siden bare svært få av oss har fått tillatelse til å gjennomføre denne aldeles fullkomne åndelige reisen. Når disse formidable barrierene faller, så vil det bety slutten på menneskehetens langvarig tilslørte måte å betrakte Himmelen på og på den uendelige mengden av uverifiserte påstander som de mørke uopphørlig har trykket. Dere vil være fullstendig frie til å se dere omkring slik at dere kan se og høre Sannheten. Alle de usanne fablene dere kjenner vil bli erstattet av virkelige hendelser. Endelig vil dere få høre de mektige budskapene fra Herrens storslagne profeter. Alle disse tingene som skal komme gjør oss oppglødde og vi er kjent med hvilket enormt ansvar Himmelen har gitt oss. Omsider skal dere få føle Himmelens hellige og nåderike velsignelser. Halleluja! Halleluja!

Fulle av glede forbereder vi oss til de belæringene vi skal gi dere. Disse som med så grenseløs ondskap hersker over dere, har manipulert dere. Denne totalt feilaktige retning de har manipulert dere til å gå i, vil bli fullstendig omgjort. Den mektige Himmelens Hersker sender dere de mest vidunderlige energier!! Dette vil danne bakteppet for det vi har å fortelle dere. Vi har i vår besittelse spesielle verktøyer som viser dere hva som virkelig skjedde opp gjennom historien og hvorfor. Vi har i alt ni belæringer vi vil gi dere. Hver og en av dem er konstruert for bære i seg en mektig historie om moral. Disse historienes mål er å gi dere en ny måte å lære et antall hellige moralsannheter på. Alle verdens religioner er i sin kjerne, helt parallelle med hverandre. Ulikhetene er menneskeskapte. Mektige historier ble forandret av dem som hadde makten og ble brukt til å skape splittelse mellom dere og deres brødre og søstre på Jorden. Dette er en tid for gjenforening og felleskap. Tiden er kommet for alle å se hvordan en storslagen historie, som når den blir sannferdig fortalt, kan forene dere, i stedet for å splitte dere. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige budskaper. Vær klare for Kjærlighet og til å akseptere alle mennesker som de er! Vær rede til å gi slipp på enhver form for ulogisk hat og vær ett i denne mektige gjenforeningen. Svært mye ligger klart til å skje! Dette riket har beveget seg helt ut på kanten av stupet, men nå er tiden kommet til å "nullstille" oss selv igjen. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Webside: http://www.paoweb.com/
Oversetter: Leif


         The Pilgrim Society (the Pilgrims Society) har ikke noe norsk navn. Det er så vidt jeg kan bringe på det rene en britisk-amerikansk organisasjon hvis formal er å "fremme god vilje, godt felleskap og evigvarende fred mellom de Forente Stater og Storbritannia." (Kilde: Wikipedia på engelsk). Imidlertid skriver Wikipedia at The Pilgrims Society ble stiftet i 1902. I Sheldan Nidles tekst sier han at "Alt dette begynte i all stillhet med dannelsen av The Pilgrim Society i 1820". Hvorvidt The Pilgrim Society og The Pilgrims Society er ett og samme har jeg ikke klart å finne ut av. Men jeg vet at det fantes en sterk "forening" for å sikre samarbeid mellom de Forente Stater og England allerede på 1800-tallet og at denne "foreningen" først og fremst var et verktøy for å sikre at The Bank of England hadde makten også i USA. Det er derfor ikke noen overraskelse at mange prominente politikere og embetsmenn er/var medlemmer av denne "foreningen".


putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions