Followers

onsdag 30. mars 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 29. Mars, 2016

Sheldan Nidle 29. Mars, 2016

12 Ix, 7 Mac, 12 Manik

Dratzo! Selv om det har vært enkelte små forsinkelser i løpet av påsken, er dette nå over og fondene er i bevegelse nok en gang. Denne katt-og-mus leken med stop og start henger sammen med de urgamle familienes og de kongelige familienes uro over måten oligarkene uventet slår til og hvordan de totalt gir blaffen i de avtalene de har inngått. Denne forsiktigheten gjenspeiles i de merkelige rykk-og-napp bevegelsene pengefondene har gjort i løpet av de siste ukene. Vi har seriøst stilt spørsmål ved disse taktikkene og foreslått alternative fremgangsmåter for å kontre den vedvarende mistenksomheten med hensyn til hvordan denne overføringsprosessen gjennomføres. Uansett vil dere til slutt motta de første fondene deres og dere vil få bevitne fallet til dem som i dag utgjør de de facto regimene. Faktum er at det beste er at alle får vite og forstår at de latterlige "falsk flagg" terroraksjonene både i Paris og Brüssel utelukkende er de mørkes måte å fortelle at deres tid med manipulasjon ikke er over. Så lenge nikkedokke-regjeringene deres får fortsette som de har gjort, kan dere forvente enda flere forsøk på å skremme dere. Heldigvis er den Nye Amerikanske Republikken, som NESARA urokkelig legger grunnen for, i virkeligheten temmelig nær å slå ut i blomst. Det er fortsatt enkelte små utfordringer som må finne sin løsning og et sterkere sett av overenskomster som må på plass.  

Den mørke kabalen er som et villdyr fanget i et hjørne. Den benytter alle mulige overlevelsesstrategier som synes å ha virket tidligere.  De nevnte terroraksjonene under falsk flagg er kun ytterligere eksempler på dette. ISIS er et verktøy i denne prosessen. Støtten til dem kommer fra omhyggelig hemmeligholdt finansiering fra den hemmelige regjeringen og de benytter spesielt trenete leiesoldater til å lære opp sine styrker i de irregulære krigstaktikker som de for tiden anvender. De har etablert “celler” på samme måte som i tidligere kriger, som for eksempel krigen mot de franske styrkene i Algerie på femtitallet, og benyttet i geriljakriger over alt etter dette. Disse strategiene blir anvendt på en måte som forsøker å få det til å se ut som om disse militante er noe som er typisk for Midtøsten. Det de gjør er å stikke en pinne inn i vepsebolet av frustrasjon som har eksistert helt siden Vesten kvalte den pan-arabiske revolusjonen mot det Ottomanske Riket sent på 1910-tallet. Dette vepsebolet av fortsatt eksisterende irritasjoner, så vel som millioner av muslimske immigranter i Europa, må nå tas hånd om på ansvarlig vis. Disse omfattende problemene krever en løsning som er av Lyset og dets helt sett av nye regjeringer og styresett.

Disse problemene har hittil ikke representert noe trussel for pengefondene, men de har ført til at mange mennesker er slitne av de mørkes og deres lakeiers fortsatte jævelskap og terror. Når nye regjeringer og styresett om ikke lenge er etablert, vil disse mange mislighetene bli gått nøyere etter sømmene av Lysets mange representanter. De programmene som er skjebnebestemt til å finne en løsning på disse tingene, vil bli vedtatt, og om nødvendig få vår støtte. Nøkkelelementene er fred og samarbeid. NESARA handler i det store og det hele om å skape et nytt rike basert på fred, fremgang og velstand for alle samt gjensidig tillit. Vi er fullstendig klar over hva som skjedde da “post-Anchara”-æraen begynte i denne galaksen et par årtider tilbake. Vi har til hensikt å fortsette å veilede dere med hensyn til hvordan dere best kan forberede dette riket på den første kontakt. Den mørke kabalen er en rekke løst sammenknyttete organisasjoner og folk som har et brennende ønske om å kunne fortsette med sine “splitt og hersk strategier”. Når Lyset har overvunnet dem er det nødvendig at disse onde individene blir isolert og at deres mørke organisasjoner blir bygget ned en gang for alle.  Husk at dere alle er Ett og at Himmelen Elsker dere alle uendelig høyt!

Vi kommer for å iverksette de siste stegene på veien mot deres fulle bevissthet. Denne forvandlingen krever at dere tar i bruk deres iboende visdom for å endre denne virkeligheten til det bedre. Dere ønsker inderlig å få glede dere over velstand og fremgang over hele kloden og vise Gaia hvordan deres økende bevissthet har forandret måten dere ser på henne og alle hennes ulike økosystemer på. Bruk denne kunnskapen dere har ervervet til å få en slutt på hvordan Gaias klima, hennes hav, hennes atmosfære og landjord nå blir utnyttet og voldtatt av de mørke.  Bruk de evnene dere har til å bringe deres rike tilbake til en balanse som fremelsker livets mangfold og spredning. Bruk Kjærligheten deres til å gjøre dette overflateriket klart til de vidunderlige belæringene der Oppstegne Mesterne vil holde for dere og for at deres slektninger Agarthanerne skal vende tilbake. De vil forklare for dere at det finnes remedier for alt som nå bringer dere bekymring og misére. Og med tiden vil våre landinger komme sammen med introduksjonen av våre mentorer som vil bistå dere med å forberede dere til den mektige forvandlingen som tilbakevenden til full bevissthet virkelig er. Dere er i sannhet velsignet! Betrakt denne tiden dere er inne i som det siste kaos før dette nye riket manifesterer foran øynene på dere!

Velsignelser og jublende fryd! Vi er deres Oppstegne Mestere! Det finnes øyeblikk i menneskehetens lange historie hvor vendepunkter av enorm betydning blir nådd. Denne tiden er i sannhet et av disse! Det er ikke så ofte at de som så følelseskaldt legger slaveåket på dere blir tvunget i kne uten omsvøp,sli[LK1] k det skjer nå. Dette er en slik tid og den har lenge vært i emning. Og dere befinner dere helt på terskelen til denne tiden og bekymrer dere om hvor lenge det kommer til å ta. Det begynte med rykk og napp mens det etterhvert uunngåelig beveget seg mot et mål som syntes å være uendelig fjernt. Dette er nå slutt! Dere fortjener bedre! Vi kan fortsatt huske, mens vi var i menneskekropp, at vi bevitnet at våre studenter blant menneskene plutselig tok avstand fra oss på grunn av dem som "kjente til hva som egentlig foregikk". Vi er nå i stand til å se hvordan de mørkes totale hensynsløshet påvirket oss alle. Vi forstår disse hendelse som skjedde så langt tilbake i tid så vel som det større bildet i sin helhet. Vi mestrene gjør alt som står i vår makt for å endre dette bildet og bringe dere velstand for alle, fred og Kjærlighet. Vi ber dere være positive og hjelpe oss i denne helligste av alle oppgaver!

Å visualisere et nytt rike betyr at det gamle på sin egen uunngåelige må gi slipp og forsvinne. Denne operasjonen kan ta tid fordi oppfatninger må endres.  Vårt felles prosjekt dreier seg om å sørge for at dette skjer. Derfor er det helt nødvendig at vi sammen visualiserer dette nye riket og manifesterer det tydelige våre hjerter. Først da kan det bli til virkelighet. Benytt denne tiden mens pengefondene er i ferd med å materialisere, til å komme sammen med oss når dere utfører disse daglige seremoniene. La vår samstemte bønn og meditasjoner skape en ny verden. Dere, elskede mennesker som vi har ansvaret for, har lidd så altfor lenge. Tiden er inne for å ta et kjempesprang fremover og utforme et åndelig felleskap som kan hjelpe oss i visualiseringen av dette. Mange forbløffende ting er i ferd med å skje. Sammen kan vi sikre at disse hendelsene virkelig blir den sanne begynnelsen på Lysets Tidsalder. Når vi er Ett i Kjærlighet og Lys kan vi forandre denne verden. Bruk de utrolige energiene deres til å sørge for at disse undrene faktisk skjer. Det er svært mye som kommer til deres hjelp!

Dette riket har sett de mørke ved makten i nesten 13 tusen år. Det var på den tiden at Anunnakiene først la ut på sin reise sammen med dere. Disse mørke tyrannene har siden den tiden forandret seg og nå er det lakeiene deres som kaster sine mørke skygger over dere. Nå er rollene i ferd med å bli byttet om og det er dere som skal vise dem hvordan nåden og den guddommelige måten å gjøre ting, på faktisk virker. Lær av dette og søk den Guddommelige En-het i hver og en av oss! Denne rekken av læringsmuligheter er ment å vise dere den iboende styrke dere er i besittelse av og deres mektige Kjærlighet for den Ene! Den veien dere har blitt gitt å gå er en vei som Himmelen sjelden velger.  Alle de ting som skaper sinne og frustrasjon hos dere er deres siste illusjoner i denne merkelige virkeligheten. Tro ikke at rikdom i seg selv kan forandre på denne illusjonen. Lær visdom og bruk den i alt og ett. Lær hvordan dette universet og denne virkeligheten fungerer. Når dere lærer disse enkle prinsippene kan dere nå langt! Vær alltid rede til å lære ny visdom og bruk den etter beste evne.Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi som vanlig vår ukentlige rapport. Mye av det vi har slått fast tidligere er nå i ferd med å skje! Tillat dere ikke å miste motet nå mens begivenheter er i støpeskjeen og en hel rekke mirakuløse ting er klare til å manifestere. Dette er i sannhet en undrenes tid! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)
                                                                             

Oversetter: Leif

torsdag 24. mars 2016

Norsk -- Sheldan Nidle – 22. mars, 2016Sheldan Nidle – 22. mars, 2016

5 Manik 0 Mac, 12 Manik
Dratzo! Prosessen med å forandre denne virkeligheten fortsetter. Dette er i stor grad en kjempeinnsats utført av svært forskjelligartede grupper. På den ene siden har vi de Oppstegne Mesterne, hemmelige samfunn og deres nære allierte, på den annen side alle de menneskene som gir alt de har for å få til en rask og vettug slutt på makten og rikdommen til de mørke lakeiene. Disse oligarkene var fast innstilt på å gjennomføre et massivt avfolkningsprogram, som i den senere tiden hadde begynt å få effekt på verdens mange underutviklete og fattige land. Denne serien av dødbringende prosjekter er først nå i ferd med å bli satt en stopper, for takket være en rekke modige "varslere". Disse prosjektene er en del av andre aktiviteter som forgifter verdens luft, hav og jordsmonn med dødelige patogener samt spredning av radioaktiv stråling og dens onde bivirkninger på menneskeheten. Vi overvåker alle disse tingene nøye og holder de ødeleggende effektene av dette på et minimum. Først når de store regjeringene tillater at vi er synlig tilstede på Jorden gjennom en lang periode, kan vi bli kvitt disse tingene for godt.  Og her blir viktigheten av NESARA åpenbar. Vi ser frem til at nye regjeringer blir en manifestert realitet.

De pågående manifestasjonene av de ulike fondene er et kontinuerlig tegn på den økende overforsiktigheten til dem som er tildelt ansvaret for at store summer kan bevege seg trygt over internasjonale grenser. Vi oppfordrer enda en gang disse gruppene til å la oss få en mye større medvirkning i denne rekken av særdeles livsviktige og sensitive operasjoner. Vi råder over teknologier som er mer enn kapable til å løse mange av de vanskelighetene som for øyeblikket rir de uhyre kompliserte prosedyrene. Til tross for disse problemene er overførerne nå nær det punkt hvor disse fondene faktisk kan overføres på fullstendig trygt vis. Når dette øyeblikket kommer, er det vår hensikt å se til at det blir en endelig slutt på de åndsfattige oligarkenes makt og prestisje. Tiden er kommet for å revidere virkeligheten slik at hver eneste en av dere kan fryde dere og danse av fryd over at både gjeldsslaveriet og de mørkes umoralske regime er slutt. Disse målene er også en del av et større program fremlagt for mange år siden, på bakgrunn av avtaler gjort mellom Lysets Styrker og dem som har det overordnete ansvaret for å bringe dere den nye virkeligheten som dere så lenge har blitt lovet. Vi forventer at dette vil skje temmelig snart. Tiden er kommet for denne bragden nå!

Det nye bank- og finanssystemet er som dere vet en kombinasjon av et strengt sett av nye reguleringer for bankdrift (Basil lll og lV) og enorme hemmelige lagere av gull, sølv og dyrebare edelstener som lenge har blitt holdt skjult av de urgamle familiene, kongefamiliene som er av Lyset, samt det guddommelige arbeidet til St. Germain og Quan Yin. Disse enorme rikdommene er tiltenkt dem som er ment å bli løftet av denne rikdommen og realisere humanitære prosjekter som gjør at alle kan vende tilbake til full helse, lære om kroppene deres som er i kontinuerlig forandring, samt gi dere tilgang til de nye oppfinnelsene, som så lenge har vært holdt unna dere, for å hjelpe menneskeheten. Dette vil gjøre det mulig for Gaia og hennes mange økosystemer å blomstre for fullt igjen. Disse prosjektene vil også bidra sterkt til å introdusere nye regjeringer og styresett og gjør det mulig å få slutt på den mange tiår lange fortielsen omkring UFOer. Disse begivenhetene vil i tillegg informere menneskeheten om sin sanne herkomst og være en ytterligere hjelp til å spre nåden, den himmelske velgjørenheten og det gode arbeidet til de Oppstegne Mesterne og deres beskyttere, Agarthanerne.  Hensikten med disse prosjektene er at alle skal få tilgang til sunn mat og vann. Menneskeheten er utsatt for sørgelig næringsmangel og mangel på rent vann som er nødvendig for at de skal kunne bli klare for full bevissthet.

Vi gjør alt vi kan for å forsterke de Oppstegne Mesternes og våre Agarthanske slektningers gode arbeid. Vi innser hvor sterke de inngrodde tankemønstrene som har blitt innpodet gjennom tusener av å av Anunnakiene, sitter i dere. Av den grunn forbereder vi vårt eget korps av mentorer som vil lande blant dere når vi kommer, for å forklare dere hvordan dette skjedde i Atlantis’ siste dager. Himmelen har utstedt et antall spesielle dispensasjoner som danner det sanne fundamentet for det som nå skjer med hver og en av dere. Denne himmelsendte økningen i bevisstheten deres er i ferd med å vekke dere opp og gjøre det mulig for stadig flere av dere å åpne dere for denne uendelig nye og mye mere bevisste virkeligheten. En rekke begivenheter som skjer i disse dager fravrister de mørke oligarkene som har hersket over Jorden det maktgrepet de med hjelp fra Anunnakiene har holdt gjennom årtusener. Deres maktperiode er i disse dager i ferd med å ende. Dere er alle nå i ferd med å avslutte deres tid i mørket og lære om det mektige potensialet inni dere. Dette storslagne mirakelet vil legge alt til rette for at dere igjen kan vende tilbake til å bli galaktiske mennesker (fysiske engler)!


Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Deres verden er på vei inn i en siste periode med forvandling. De som har hersket i de globale samfunnene blir nå tvunget til å gi fra seg den makt og prestisje de en gang trodde var helt ubestridelig.  Dette tapet av makt er imidlertid bare begynnelsen for dem. Mange samfunn, som for eksempel Island, som trosset makten deres, blir i dag feiret som helter. Mange mindre nasjoner følger nå Islands eksempel og demonstrerer for alle at dette fallet fra maktens tinde virkelig er kommet. Mange andre ting som skjer rundt om i verden viser med like stor tydelighet at de mørkes gamle måter å gjøre ting på er raskt på vei ut. Vi Mestere er stolte av disse nasjonene og at de trasser disse tallrike oligarkenes makt.  Denne prosessen skyter stadig fart etterhvert som det begynner å gå opp for mørket at dets fall nå er kommet. Dette er kun det første elementet i en global bevissthetsrevolusjon. En ny tid demrer for dere alle. Denne nye virkeligheten lover en ende på den unødvendige etterlevelsen av uforståelige lover og regler, som bare noen få kjenner sannheten bak, samt en altomfattende frigjøring med hensyn til hvordan dere betrakter denne tiden.

Dere er på vei inn i en bevissthetsrevolusjon og en helt ny situasjon for dere, med frihet og oppfyllelse av deres drømmer. Mulighetene for dette har lenge blitt forespeilet dere, men likevel syntes de stadig å glippe ut av hendene på dere. Himmelen har brukt sin enorme innflytelse for å sikre at denne sårt tiltrengte virkeligheten ville bli deres sanne fremtid. Derfor ble det mørke oligarkiet satt i klemma og utsatt for et uopphørlig press for å sikre at deres fikk suksess med disse tingene. Agarthanerne har hjulpet oss ytterligere ved å forsterke alle disse aksjonene. Således er det nå deres tid til å skinne. De mørke kan ikke lenger greie å forsinke det uunngåelige. Pengemidlene er på plass og det nye banksystemet er allerede i virksomhet. Måten ting har vært gjort tidligere blir nå uvegerlig avslørt bit for bit. Disse vil om kort tid bli helt ubrukelige metoder som kommer til å fylle historiens søppeldynge til randen. Dere kan være forsikret om at deres tid nå er kommet og at en hel palett av nye regjeringer er klare til å manifestere for øyne på dere.

Disse fakta som er så underrapportert i mediene, representerer en ny bølge som begynner å få has på de tidligere oligarkenes mørke arv. Deres ord skal ikke lenger være lov for de globale samfunnene deres. I stedet vil ordene deres bevise deres skyld og få dem dømt til en lang isolasjon fra dere. De mørkes arroganse vil ta slutt og en ny æra av frihet vil begynne. Dette vil til slutt lede til ny kunnskap og innsikt, samt at de mange grener av Menneskerasens kan gjenforenes.  Dere har lenge vært ute av stand til å forstå hvordan dere ble så atskilt fra familien deres og vil få lære en enorm og komplisert historie om deres opphav og herkomst. Denne familiehistorien vil komme til å bli svært verdifull for dere. Vi Mestere ønsker i tillegg å forklare alt dette i detalj for dere. Det er vanskelig å leve med hukommelsestap som forhindrer dere i å fullt ut å forstå hvem dere virkelig er. Men hukommelsen deres vil dere få tilbake sammen med deres glemte potensial. Halleluja! Halleluja!

I dag brukte vi en god del tid på å gjøre dere oppmerksom på hva som skjer på denne kloden. Mange vidunderlige hendelser vil nå skje og kaste dere hodekulls inn i denne nye virkeligheten. Vær derfor klare til å ta den imot og la det begynne å gå opp for dere hvor komplisert reisen deres for å komme frem til dette storslagne punktet, har vært. Et overdådig antall forbløffende øyeblikk er nå klare til å bli til virkelighet opp foran øynene på dere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)
                                                                             


Oversetter: Leif

onsdag 16. mars 2016

Norsk -- Sheldan Nidle – 15. mars, 2016Sheldan Nidle – 15. mars, 2016

11 Ahau, 13 Ceh, 12 Manik

Selamat Jalwa! Fremskrittene i retning av full global suksess fortsetter! Til tross for at det var nødvendig med en del justeringer i prosedyrene forrige uke, så fortsetter de nødvendige overføringene av pengemidler.  I dette nu har de historiske verdipapirene blitt flyttet og gjort regnskap for. Verden er klar for et nytt valutasystem som er mye mer rettferdig og som sannferdig gjenspeiler hver enkelt nasjons økonomi. Og på toppen av dette kommer den endelige, verdensomspennende forflytningen av gull til sikre oppbevaringssteder, som gjør at hver enkelt nasjons valuta med ett slag er gull-basert. Denne prosessen ble en smule forsinket fordi en rekke sikkerhetsprosedyrer måtte tilfredsstilles og gullet behørig sikret. De urgamle familiene og de kongelige familiene krevde at spesielle, operasjoner, som tidligere var vedtatt, ble gjennomført til punkt og prikke. Disse tingene er for øyeblikket i ferd med å bli gjennomført og spesielle tiltak med hensyn til tidsplanen styrer det hele. Dette betyr at utleveringene er i gang og at pengemidlene snart vil være på plass på kontoene til dem som tidligere har blitt utvalgt til å ta dem imot når startskuddet går for de ulike humanitære prosjektene. Når dette er gjennomført, vil en rekke andre ressurser også bli aktivert. Disse økonomiske midlene vil være det som innvarsler nye styresett og nasjonale ledelser, og med det vil en slutt på de mange tiår lange hemmeligholdet omkring UFOer komme til syne.

Etter hvert som disse tingene skrider frem, vil massearrestasjonene av bankfolk og deres politiske medløpere skyte ordentlig fart. Innføringen av NESARA i de Forente Stater vil om kort tid signalisere fremveksten av tilsvarende økonomisk ledelse i Europa, Asia og de amerikanske kontinentene. Dette vil være det vi kaller "GESARA". Med andre ord er nye regjeringer og styresett i ferd med å bre seg over hele kloden. Således vil den Globale Nyfastsettelsen av Valutaenes Verdi omfatte alle land på kloden, og i tillegg til dette, representere en massiv forandring i all bankvirksomhet og danne fundamentet for et nytt finansielt system.  Dette systemet vil gjøre en virkelig slutt på gjeldsslaveriet og representere starten på en ny, global velstand og fremgang. I tillegg til dette vil de Oppstegne Mestrene gjennomføre sine belæringer samtidig som vår nåværende kontakt med Jordens overflatebefolkning vil øke.  Bevisstheten deres øker hele tiden og gjør at dere begynner å forstå hvordan dette nye riket formelt vil fungere.  Dere har en svært viktig rolle å spille for at det skal bli en suksess. Det er helt avgjørende at dere bruker den tiden dere stadig vil få mere av, til å være “vaktbikkjer” med hensyn til alt som skjer omkring dere. Det er deres verdensomspennende samarbeid som er den helt avgjørende nøkkelen til hvordan dette globale riket fungerer. Denne virkeligheten er ekstremt interaktiv og særdeles skjør. Dette nye riket er helt avhengig av deres fulle medvirkning og støtte.

Denne forandringen i bevisstheten deres er selvfølgelig Himmelens verk, i tillegg til innsatsen fra skytsenglene deres. Menneskeheten kan ikke fortsette å eksistere i den samme virkeligheten som den enkelt levde med på begynnelsen av det tyvende århundre. Verden er ikke lenger en verden som med stor ekspertise ble styrt av Anunnakiene og deres mektige råd. Lakeiene deres har også mistet grepet med hensyn til å beholde sin makt og rikdom. Fredstraktaten i Anchara endret på et øyeblikk hele virkeligheten i deres sektor av denne galaksen. Jorden og Solen ble nå gjort klare for en ny skjebne og de mange som hadde frydet seg over sin enorme makt, ville bli fjernet fra det de selv trodde var maktposisjoner som ingen noensinne kunne ta fra dem. Det siste tiåret har bevitnet fremveksten av en rekke ulike, opplyste grupper som nå står på terskelen til full suksess.  Denne suksessen har brakt hver eneste en av dere frem til kanten av terskelen mot en ny virkelighet.  Denne virkeligheten vil gjøre det mulig for dere å møte deres ekstraterrestrielle forfedre og omsider fullføre det opprøret som startet for mer enn 13 årtusener siden, i Atlantis’ siste dager. Dette opprøret er skjebnebestemt til å bringe dere tilbake til dere forhenværende status som fysiske Engler.

Vi har fulgt med på denne lange kampen som upartiske vitner for Himmelen. Følgelig har vi begrenset vår inngripen til det foreskrevne minimum. Dere er særdeles geniale og lærte dere når det var best å adlyde og når det var mulig å motsette seg de herskerne dere hadde pådratt dere.  Med tiden oppsto det, ut av denne beherskete motstanden, en gruppe vise individer, som dere kaller deres “Oppstegne Mestere”. Himmelen hjalp denne utvalgte gruppen med å ta vare på og rådgi menneskeheten.  Vi har lært mye om dere fra dem. Deres visdom er enorm og har blitt retningslinjene for vår aktivitet på deres vegne. Disse hellige Sjelene elsker dere inderlig. Deres nåde og godhet kjenner ingen grenser. De har holdt oss orientert om hvordan deres mange hellige, hemmelige grupper, som får sin drivkraft av Lyset, er i ferd med å forberede denne verden for den nye virkeligheten. Disse guddommelige strategiene er ment å bringe dere helt frem til terskelen for forvandling. De siste og avgjørende stegene vil bli gjennomført i et samarbeid mellom Agarthanerne, de Oppstegne Mesterne og oss. For å gjøre dette mulig, har et enormt sett av Krystall Lys-Kammere blitt konstruert rundt om i Agartha. En serie aldeles forbløffende ting er nå på nippet til å skje for dere!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! For lang, lang tid tilbake ble menneskeheten plutselig redusert til begrenset bevissthet av en gruppe særdeles ondsinnete, mørke Atlantider. Da Atlantis sank ble menneskeheten med ett prisgitt til deres tidligere herskere, Anunnakienes, nåde. Fordi de var en ganske opprørsk gruppe, hadde menneskeheten “mistet” et antall gyldne tidsaldere og gjennomlevd en lang periode med forfølgelse. Vi mesterne slo oss sammen med dere i denne merkelige prosessen. Himmelen, som elsker dere dypt, skapte vår gruppe over tid, for å ha overoppsyn med og beskytte dere gjennom denne i sannhet mørke perioden for menneskeheten. Således var vår primære oppgave i begynnelsen å beskytte dere, gripe inn i nåde når det var nødvendig og nøye følge Himmelen nådefulle edikter. Disse hellige oppgavene fører oss nå til det hellige punktet hvor Himmelens mektige dekreter skal manifestere. Disse vil gjøre det mulig for de sårt tiltrengte endringene av denne virkeligheten å tre i virksomhet. Sannheten er at en rekke endringer i bevisstheten og virkeligheten er i virksomhet. Det er denne operasjonen som forandrer dette riket til det bedre.

Vår oppgave for øyeblikket er å forberede dere til de avsluttende aspektene av oppstigningsprosessen. Så langt har dere fullført over halvparten av det som er nødvendig.  På grunn av at Himmelen har økt tempoet på mange prosesser i løpet av det siste året, vil de kommende månedene se en stor økning i “oppstignings-symptomer” blant dere. De mest konsentrerte symptomene vil dere finne i hodet, halsen og øvre delen av brystkassen. Disse tingene blir gjort for å løfte bevisstheten deres noen mektige hakk oppover. Hjertets nervesystem må klargjøres for de forandringene som vil komme når dere befinner dere i krystall-kammeret deres. Hjernen trenger også en rekke justeringer, ikke bare for å bringe inn nye chakraer, men også for å øke dens åpne kommunikasjon med deres enormt modifiserte hjerte. Disse modifikasjonene kan til tider være ganske smertefulle. Vi står alle klare til å hjelpe dere og veilede dere i denne sammenheng. En tid av vidunderlige forandringer ligger foran dere! Hosanna! Hosanna!

Som tidligere nevnt, er disse forandringene en del av tallrike hendelser som Himmelen krever.  Dere vil vende tilbake til en tilstand av himmelsk Væren. Hver eneste Mester måtte gjennomføre et antall spesielle handlinger, i løpet av mange liv, før Himmelen tok oss gjennom vår Oppstignings-seremoni.  Men det som skjer nå er en masse-oppstigning, hvilket er svært sjeldent, og kommer etter en lang periode med overgrep og avstraffelser fra de mørke og deres allierte Anunnakier. Dette skrekkveldet er for øyeblikket i ferd med å reverseres. Det som i tillegg trengs er deres egen deltakelse i disse nådens handlinger.  Så snart dette er gjort, vil dere bli oppløftet i fryd og glede av deres spesielle krystall-kammere.  Når dere har oppnådd dette, vil dere kunne boltre dere i et Lys dere knapt kan forestille dere! Nøl ikke! Himmelen har gjort klar en ny virkelighet for dere alle og deres barns barn å leve i. Dette riket (Stjerne-Nasjonen) på den nye Jorden er deres belønning for disse kommende plager og smerter dere vil oppleve.
              
I dag er vi nær et helt spesielt punkt i denne mektige marsjen fra slaveri til frihet! Denne bevegelsen markerer at dere endelig er inne i den siste perioden av meningsfylt forvandling.  Vit dette og fortsett å være positive og gjør det dere kan for å videreformidle denne økende indre gleden til andre dere daglig møter på deres vei.  Denne virkeligheten er i sannhet i forvandling og er i ferd med igjen å bli det fyrtårn av guddommelig Lys som den en gang var! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)
                                                                             
Website: Planetary Activation Organization


 Oversetter: Leif

onsdag 9. mars 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 8. Mars, 2016 Sheldan Nidle 8. Mars, 2016

4 Ben, 6 Ceh, 12 Manik

Dratzo! En rekke indikatorer viser oss at de første humanitære fondene har blitt distribuert til de dertil øremerkede kontoer i Europa og Nord-Amerika. Disse fondene kan sammenliknes med en bjellesau som forteller hva som etter hvert vil følge.  De demonstrerer at muligheten til trygt å sende store fondsmidler gjennom det nye systemet nå eksisterer. Vi forventer til fulle at disse fondene vil bevise at det har lykkes å få den mørke kabalen til å kaste inn håndkledet. Det neste som vil skje er den endelige fordelingen av fondsmidlene til et antall individuelle kontoer. Dette vil være signalet til våre allierte om å iverksette den komplekse prosessen med å fullføre distribusjonen av de fondene som skal gi velstand og fremgang for alle. Disse vil initiere iverksettelsen av NESARA, først i USA, og deretter en implementering av GESARA globalt. Da vil en rekke infrastrukturprosjekter i Asia og Afrika få de nødvendige midler til å settes i gang. Dette vil markere starten på en enormt omfattende rekke prosjekter som vil gjøre ende på bekymringene om rent vann og sørge for ordentlige sanitærforhold i mange områder på landsbygda. I tillegg er det nødvendig at verden går sammen om å opprette de virkemidlene som behøves for å ha overoppsyn med disse enorme finansielle prosjektene. Nettverk av operatører som har blitt dannet lokalt, vil nå bli tatt i bruk for fullt.

Denne “smått er godt”- tilnærmingen har vist seg svært effektiv i det siste halve tiåret i Afrika og Asia, så vel som på de amerikanske kontinentene. Denne operasjonen vil utvides etterhvert som det nye finansielle systemet er fullt operasjonelt. Våre allierte på Jorden har utviklet pålitelige metoder for å enkelt spre disse vitale prosjektene over alt i den såkalt tredje verden. Det er disse regionene, som rommer majoriteten av menneskeheten, som trenger størst oppmerksomhet. Det største dilemmaet har derfor vært hvordan man på vellykket vis kunne begynne å forvandle disse mest vanskjøttede delene av verden. I tillegg har disse regionene tradisjonelt har vært der hvor den verste utnyttelsen av Gaia har funnet sted. Så snart vi fritt kan ferdes på himmelen over dere, har vi til hensikt å rette opp igjen skadene etter denne hensynsløse rovdriften ved hjelp av vår teknologi. Disse regionene tilsammen er også det området av deres vidunderlige levende verden hvor flest naturkatastrofer skjer til daglig. Så snart alt dette er ryddet opp i kan den nåværende syklusen med stadig flere dyre og plantearter som dør ut, bli formelt rettet opp igjen.  Når den tid kommer, kan de avtakende energiene i deres elektrogravitasjonelle kraftfelt bli gitt ny retning!

Etterhvert som dere kommer dere ut av bokstavelig talt årtusener av gjeldsslaveri, kan Gaia også komme seg ut av millennia av hensynsløs rovdrift på hennes ressurser.  Gaia har, gjennom lang, lang tid vært en klode hvor hennes indre og ytre selv har vært splittet. Gaia ønsker å akselerere denne prosessen med en storslagen gjenforening av disse to halvdelene. Saint Germain og Quan Yin har sørget for de nødvendige virkemidler for vekst i bevisstheten, med Himmelens hjelp. Denne indre veksten har blitt kombinert med en rekke modifikasjoner i chakraene deres og i deres mange nervesystemer.  Disse har igjen blitt kombinert med en serie forandringer i virkeligheten deres. Disse tallrike forandringene blir i sin tur gjenspeilet i det som Gaia nå gjør i sitt overflaterike. Det som kreves er en omfattende oppgradering av frekvensene i deres rike. Så etter hvert som deres bevissthetsnivå øker, så øker Gaia samtidig vibrasjonsraten i deres virkelighet.  Dette har gjort det mulig for dere å utvikle dere og begynne å akseptere ting som tidligere i stor grad ble fornektet og latterliggjort av overflatebefolkningen på Jorden. Det har også gjort at dere begynner å akseptere at vi finnes og at de Oppstegne Mesterne så visst er virkelige.

Disse elementene er kjernen i virkelighetsforvandlingen som totalt vil forandre deres verden ved å bringe dere overflod, nye finansielle allianser og nye styresett og regjeringer. Disse begivenhetene vil skape en helt ny virkelighet, som vil skape et nytt “deg” og vil plassere deg i denne helt nye virkeligheten. Representanter for deres Agarthanske familie og vårt liaison- personell arbeider iherdig for å sikre at alt skjer raskt og smidig. Denne felles operasjonen er nå i ferd med å kulminere samtidig som de urgamle familiene og de angjeldende kongeslektene arbeider tett sammen med de Oppstegne Mestrene, som fungerer som rådgivere. Denne hellige koalisjonen må bekjempe et mørkt oligarki som overhodet ikke er i stand til å se for seg en verden uten makt, rikdom og prestisje. Det at de er ute av stand til dette, har forsinket det uunngåelige. Av den grunn var det en rekke forsinkelser i begynnelsen som skapte en del bekymring og frykt hos de urgamle familiene, da nye prosedyrer ble tatt i bruk for å sikre at overføringen av de store fondsmidlene kunne gjennomføres med suksess. Ikke desto mindre er disse elementene av den nye virkeligheten nå i ferd med å komme på plass.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Mange av dere klarer ikke å se lenger enn at dere blir gamle og dør. Vi Mestrene har for årtusener siden lagt dette bak oss. Vår primære oppgave er simpelthen å holde overoppsyn med menneskeheten gjennom bruk av nåde og guddommelig innsikt. For øyeblikket er også Himmelen og deres skytsengler involvert med å forandre dere. Dette er for å gjøre dere klare til Oppstigningen i levende kropp, slik at dere påny blir fysiske Engler. Ikke desto mindre gjør alt dette at dere opplever enkelte vanskelige øyeblikk.  Vi lindrer dette ved å intervenere når det er påkrevd, gjennom bruk av himmelsk nåde. Hver enkelt av dere råder over et antall måter hvorigjennom livet deres kan spille seg ut best mulig.  Vi kan ta disse på forhånd beskrevne alternativene og veve dem inn i hjertet av deres nåværende liv.  Ved så å gjøre, vil dere kunne bevege dere med minimale vanskeligheter helt frem til terskelen for deres lovede tilbakevenden til å bli fysiske Engler igjen.

Som dere nå vet, har enhver Oppstegen Mester “gått over” ved hjelp av en spesiell seremoni som Himmelen leder gjennomføringen av. Faktum er at dere er på vei mot det samme.  Bare at i deres tilfelle vil det foregå i et spesielt Krystall Lyskammer. Dette vil omsider reversere det som Atlantidene gjorde med dere for 13 årtusener siden da dere ble kastet ut av laboratoriene hvor dere på sett og vis hadde vært trygge. Denne plutselige handlingen gjorde at dere var sårbare for Anunnakienes alvorlige manipulasjoner. All denne galskapen er nå i ferd med å bli reversert. Vi Oppstegne Mestere har overoppsyn med disse forandringene og ansvaret for å sikre at sluttresultatet blir vellykket, dersom dette er nedfelt i livskontrakten deres. Dere vil få lære en mengde fakta og utføre mirakler etterhvert som dere nærmer dere det hellige tidspunktet for denne storslagne forvandlingen. Våre familier fra Verdensrommet står klare til å ta dere imot ved deres fulle tilbakevenden til Lyset og har nye oppdrag for dere å utføre!

Disse hellige oppgavene, som er fastsatt i samarbeid mellom familien fra Stjernene og Himmelen, vil først innebære å bygge ned, bit for bit, deres penge og rikdom-paradigme og deretter se til at dere igjen tar opp rollen som fullverdige voktere og ivaretakere av Jorden. Denne guddommelige prosessen vil finne sted i en rekke steg ettersom det er temmelig forskjellig fra det dere er kjent med. Hensikten med dette og de kommende fasene dere vil gå gjennom, er å endre deres dypeste oppfatninger. Det Himmelen gjør er å ta dere ut av begrenset bevissthet og forberede dere til med glede å ta imot en rekke nye oppgaver. Så langt er denne operasjonen svært vellykket og dere begynner å akseptere ansvar for en rekke nye ting. Etterhvert som dere vokser inn i disse oppgavene tar dere også imot et forvandlet rike. Dette er en del av deres forvandlingsseremoni. Hvert år som går bringer dere nærmere disse begivenhetene som er skjebnebestemt og som gir dere helt nye og vidunderlige roller å fylle.  Dere gjør fabelaktige fremskritt! Mengder av Kjærlighet og et mektig Halleluja til dere alle!

I dag kan mye fortelles som dere kan fryde dere over. Som folk er dere nå på vei mot en storslagen Oppstigning med stil. Disse tingene som har skapt enkelte forsinkelser i det siste, er nå løst og borte for godt. Våre allierte i Inner-Jorden, i verdensrommet og i Himmelen er med oss. Dette er starten på en aldeles vidunderlig tid for hele menneskeheten! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)
                                                                             
Website: Planetary Activation Organization


Oversetter: Leif

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions