Followers

onsdag 27. august 2014

26:08:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 26 august, 2014

3 Ben, 11 Uo, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer tilbake med mange positive ting å snakke med dere om! De urgamle familiene har begynt utbetalinger som skal lede til den den globale børs-revalueringen og en omfattende nyfastsettelse av alle valutaer. I tillegg til disse begivenhetene kommer utbetalingene av fondene fra velstandsprogrammene og de verdensomspennede humanitære prosjektene. Alle disse tingene er bygget rundt to andre begivenheter. Først er det proklameringen av et globalt jubileum, eller ettergivelse av gjeld, og deretter vil de mange GESARA-baserte regjeringer tre frem, hvorav USA vil være den første. Disse ulike nye regjeringene vil rydde veien og legge alt til rette, ikke bare for velstand for alle, men også for avsløringens øyeblikk. Så snart det har sunket inn hos dere at vi eksisterer, vil dere være klare for kunngjøringer fra deres slektninger i Inner-Jorden og fra oss. Den levende planeten deres er hul og har en helt spesiell kjerne eller sentral sol. Denne indre solen er ansvarlig for de nordlysene dere ser om natten i de sydligste og nordligste delene av deres overflaterike. Dette fenomenet er en del av mange mysterier som finnes rundt om i verden. Vi er her for å forklare disse for dere.

onsdag 20. august 2014

19:08:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 19 august, 2014

9 Cimi, 4 Uo, 11 Ik

Selamat Jarin! Vi kommer med mer å fortelle dere! Planeten deres har vært arena for en enorm, endelig styrkeprøve mellom mørket og Lyset. De ulike urgamle familiene er forent i sin besluttsomhet om å bringe en ende på den mørke kabalens langvarige herskervelde. Det nåværende segmentet av dette herskerveldet begynte med ild og is, som markerte slutten på den siste Gyldne Tidsalderen og begynnelsen på den inneværende æraen av deres nedtegnete historie. Anunnakiene var fast bestemt på å omsider ha full kontroll over sine undersåtter. Således sto de som ble deres lakeier overfor behovet for å kontrollere dere på grusomt vis. Dette behovet skapte de bisarre historiene som utgjør de siste seks tusen årene av dette herskeveldet. De mørke har ikke vært i stand til å oppfylle helt det som ble krevd av dem, hvilket inkluderte den formelle slutt på all deres frihet samt de lovstridige forberedelser av virkemidler for å forhindre deres fremtidige tilbakevenden til full bevissthet. Det er denne mangelen på respekt for Himmelens dekreter som var gnisten til den nåværende stille revolusjonen som nå med urokkelig selvtillit er klar til å befri dere fra mørket. De som så inderlig tror på Lysets sak kan være forsikret om uunngåelig suksess! De siste trinn i denne revolusjonen er nå i gang.

onsdag 13. august 2014

12:08:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 12 august, 2014

2 Cauac, 17 Pop, 11 Ik
Selamat Balik! Vi kommer tilbake! Deres verden er for øyeblikket midt oppe i en prosess som skal utløse de fondene som har å gjøre med den såkalte valuta-revalueringen. Denne prosessen angår et antall valutaer som trenger å kreve tilbake ulike pengemidler som har vært involvert i børsvirksomhet utenfor landet selv. Paralelt med disse nødvendige utvekslingene ligger begynnelsen på den reelle utleveringen av de mange “velstands-programmene”. Disse fondene er vil være forløperen til en operasjon som skal lede til proklameringen av NESARA i de Forente Stater. Bakgrunnen for denne plutselige forflytningen av pengemidler henger sammen med spesielle aksjoner gjennomført av våre allierte på Jorden. De har greid å presse kabalens “generaler” tilstrekkelig inn i et hjørne hvilket gjør det mulig at denne aksjonen endelig kan begynne. Fremveksten av nye regjeringer og styresett sammenfaller med en serie aksjoner som knuser den mørke kabalens ulike finansstrategier. Over de siste månedene har disse modige folkene tvunget frem et nederlag for de mørke og derved gjort det mulig for en ny penge-policy å gjøre undere. Fiat-penger, som de mørke bygde sin makt på, begynner å forsvinne ut av bruk og nye penger basert på den fremvoksende gullstandarden har overtatt deres rolle.

onsdag 6. august 2014

05:08:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 5 august, 2014

8 Eb, 10 Pop, 11 Ik

Dratzo! Her kommer vi! Deres verden fortsetter å bevege seg mot sitt mål som er en massiv forandring av virkeligheten deres. Våre kontaktpersonell og diplomatiske korps rapporterer at et antall nøkkelbeslutninger er gjort og raskt fulgt av en del synlig handling. Vi er fulle av takknemlighet til våre allierte på Jorden for hva de greier å oppnå i denne tiden. Fundamentet er lagt for en ny verden hvor befolkningen vil leve i velstand, og for slutten på deres lange periode i underdanig tjeneste for deres mørke herrer. Denne enorme åpningen opp for Lyset vil bringe dere en enorm vekst i bevissthet, nye styresett og nasjonale regjeringer, og til slutt full avsløring av vår eksistens. Vi ønsker de pågående forandringene velkommen og forbereder oss for alvor på vår ankomst. Vi forstår fullt ut betydningen av alt det som skal skje før vår ankomst til deres aldeles underskjønne kyster. Dette krever at det blir slutt på den mørke kabalens hovmodige likegyldighet. Deretter trenger dere tid til å venne dere til deres nyfunne velstand og deres gjenervervede friheter og personlige rettigheter. Først da vil dere være klare til å ta i mot belæringene fra deres Oppstegne Mestere. Og til slutt vil dere da visserlig være klare for at vi kan gjennomføre våre spesielle globale masselandinger. Dette vil bringe dere deres svært nødvendige personlige mentorer!

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions