Followers

onsdag 29. januar 2014

28:01:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 28. Januar, 2014

1 Akbal, 6 Yax, 10 Caban

Selamat Jalwa! Mye skjer rundt omkring på kloden deres. Den mørke kabalens ledere forstår nå til fulle at deres lange herskertid er nær slutten. Våre samarbeidspartnere er nå travelt beskjeftiget med å legge siste hånd på verket når det gjelder den globale nullstillingen av valutasystemene og benytter denne begivenheten til å kvikk-starte et nytt verdensomspennende banksystem. Akkurat nå er det ting som skjer som vil gi dere den første smaken av global velstand i dette riket. Nye gullbaserte valutaer vil eliminere de tidligere restriksjonene som ble fastsatt gjennom Dumbarton Oaks Avtalene. Æraen for Federal Reserve dollar er over. Et nytt finansmessig landskap er i ferd med å ta form, som legger kontrollen over hvert lands valuta tilbake i hendene på den nasjonalstaten den kommer fra. Hver eneste bank vil deretter måtte holde seg til et sett med strenge regler som vil få slutt på svindelen og den utbredte uærlige praksis som har preget fortiden. Bankvirksomhet vil ikke lenger være en “rett til å stjele” og den omfattende svindelen og uhederlige lureriet bankene som kjennetegnet bankene, vil ta slutt. Raskt deretter vil de nye regjeringene og styresettene som vil komme på banen som et resultat av denne velstanden, sørge for at de nye reguleringene blir overholdt. Denne nye virkeligheten er forløperen til en rekke avsløringer som vil sette dere solid på marsj mot full bevissthet.

onsdag 22. januar 2014

21:01:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 21 Januar, 2014

7 Cib, 19 Chen, 10 Caban
Selamat Jalwa! (Vær i evig glede!) Vi kommer tilbake med vidunderlige nyheter! Våre mange samarbeidspartnere på Jorden holder for øyeblikket på å arrestere dem som lenge har stått som hindringer i veien for deres globale velstand. Disse hendelsene er kun den spede begynnelsen foran andre begivenheter som vil bringe dere de så sårt tiltrengte nye regjeringer og styresett. Disse nye regjeringene vil bli proklamert om kort tid. Først er det nødvendige å utløse de omtalte fondene, gjennomføre nyfastsettelsen av verdien på verdens valutaer og den formelle kunngjøringen av nye reguleringer for verdens bankindustri. Disse elementene, sammen med utleveringen av velstandsfondene vil signalisere begynnelsen på et nytt system for trygg håndtering av pengene deres. De som skal ha det overordnete oppsynet med dette, er de nye regjeringene. Vi har lagt opp en spesiell serie med hendelser som snart vil føre til at det nåværende bank- og finanssystemet, som styres av noen få store banker, faller. Disse store bankene er i sin tur rett og slett maktinstrumenter for noen få svært mektige familier. Vårt kontaktpersonell er i kontakt med ulike mennesker som har tilgang til finansielle ressurser og juridiske virkemidler som nå er i ferd med å velte denne mørke kabalen overende.

onsdag 15. januar 2014

14;01:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


      Sheldan Nidle – 14. januar, 2014
       
     
      13 Muluc, 12 Chen, 10 Caban
      
     Dratzo! Vi kommer tilbake med gode nyheter! Våre samarbeidspartnere på Jorden ar travelt beskjeftiget med å sørge for at det som er dere gitt manifesterer slik vi ønsker. Det er av avgjørende betydning at dere alle lever i velstand, er frie og at den lange rekken med gjeldsforpliktelser dere har forsvinner. Denne velstanden er ikke egentlig en gave; det er heller slik vi ønsker å uttrykke vår takknemlighet til dere for at dere har greid å fortsette å stå klare og villige til å bringe inn denne nye virkeligheten for menneskeheten. Dere hadde alle mot til å hjelpe oss ved å vise deres intensjon ved å enten kjøpe en valuta som skulle revalueres eller på annen måte ta del i de ulike velstandsprogrammene. Det dere nå mottar er en anerkjennelse fra alle oss for deres guddommelige samarbeid i et antall helt avgjørende prosjekter. Og mer vil komme. Disse raske stegene vil gjøre at nye regjeringer og styresett kan komme på plass. I tillegg er det slik at deres intensjoner tillater at vi på lovlig vis kan arrestere og så stille for retten, en hel hærskare av ”kjeltringer” fra den mørke kabalen. Denne operasjonen er igjen avhengig av deres mest velvillige samarbeid. Disse begivenhetene vil raskt føre til avsløring av alt som har vært holdt hemmelig for dere. Deretter kan vi henvende oss mer direkte til dere og legge alt til rette for masselandinger. Det er mye som må kommuniseres til dere i løpet av en kort tidsperiode.
       

torsdag 9. januar 2014

07:01:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation
Sheldan Nidle - 7 januar, 2014

6 Ik, 5 Chen, 9 Caban

Dratzo! Vi kommer igjen med mye å fortelle dere. De mange ulike forberedelser og handlinger som kreves for å kunne gjennomføre den globale re-valueringen av verdens valutaer, er nå fullført. De neste elementene involverer det å manifestere starten på et nytt verdensomspennede valuta system. Sammen med disse forandringene kommer de som handler om et nytt system for bankvirksomhet. De forandringene som skjer i disse dager er kun den spede begynnelsen på en ny virkelighet for menneskeheten. Denne lange rekken med forandringer vil lede frem til nye regjeringer og styresett som vil bety slutten for hemmelighetskremmeriet og løgnene omkring UFO’er. Denne dekkoperasjonen begynte for alvor under den Andre Verdenskrigen og fortsatte med den beryktete hendelsen i Roswell i 1947. Så snart dette hemmeligholdet er opphørt, kan vi omsider kommunisere direkte med dere. For øyeblikket kan vi forklare dere det dere trenger å vite før vår første kontakt skjer. Det er nødvendig at dere alle forstår en del ting som gjelder forberedelsene som blir gjort av mentorene våre for å hjelpe dere å bli full bevisste igjen. Dette vil bli etterfulgt av opptrening som forbereder dere til å delta helt og fullt som deltakere i deres nye galaktiske samfunn.

onsdag 1. januar 2014

31:12:2013

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 31. desember, 2013

12 Men, 18 Mol, 10 Caban

Selamat Balik! Vi kommer tilbake med mer informasjon om den pågående transformasjonen av deres verden. Den nåværende situasjonen spiller seg ut alt mens dette gregorianske år 2013 AD avsluttes. Den mørke kabalen er paniske og forvirret ettersom de blir tvunget til å gi opp det ene området etter det andre hvor de tidligere har hatt ubegrenset makt. Denne dynamiske prosessen pågår for fullt og vil sluttføres om kort tid. De ulike elementene av Lyset har sluttført et antall helt avgjørende avtaler som i sannhet betyr ”kroken på døra” for de mørke. Dette begynner å gå opp for den mørke kabalen og de innser at det nå er slutten for deres lange herskertid i dette riket. Ikke bare vil de få smake prøvelsene ved omfattende rettslig pålagte begrensninger, men de vil også komme i en situasjon hvor de må sitte og se på at all deres rikdom og tidligere spesielle privilegier blir borte. Dette er bare begynnelsen på alt det som skal skje. De nye regjeringene vil, som vi tidligere har slått fast, forvandle den nåværende ”ikke-avslørings strategien” med hensyn til vår eksistens og nærvær, til en formell kunngjøring som anerkjenner oss. Nye gull-baserte valutaer og nye globale lover for bankvirksomhet vil føre til at de fleste superstore bankinstitusjonene vil bli delt opp i mindre enheter. Den nære fremtid for denne virkeligheten dere lever i er i sannhet lysende!

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions