Followers

onsdag 17. februar 2016

Norsk -- Sheldan Nidle – 16. februar, 2016Sheldan Nidle – 16. februar, 2016

5 Lamat, 1 Zac, 12 Manik
Dratzo! Den enorme operasjonen for å levere ut de nødvendige fonds, fortsetter å skride frem. Motstanden fra kabalen, selv om den er liten nå, har ført til at Lyset har måttet sørge for en mye høyere grad av sikkerhet enn vanlig. Vi er fullt klar over hva de mørke fortsatt er i stand til. Denne trusselen er i beste fall "vag". Ikke desto mindre velger Lyset å sørge for at disse utleveringene gjennomføres i all hemmelighet, mye mere så enn vanligvis påkrevd. Men til tross for disse sikkerhetstiltakene har vi full tillit til at disse fondene blir fordelt på trygt vis, til alle målgruppene. De gjelder selvfølgelig også strenge protokoller for velstandsprogrammene og disse har også en tendens til å forsinke utleveringene. Til tross for alle disse ekstra sikkerhetstiltakene vil alle fondene bli levert og føre til nye regjeringer og styresett. Dette er viktig for oss ettersom disse nye regjeringene ikke bare vil sørge for en endelig slutt på gjeldsslaveriet deres, men gjøre at de i tillegg kan gjøre slutt på hemmeligholdet omkring UFOer som har pågått i mange tiår. Dette vil være et positivt tegn som vil gjøre det mulig for oss omsider å ta kontakt med dere direkte. Man kan sannelig si at dette virkelig er interessante tider!

Den mørke kabalens plutselige fall fra makten er hva som i virkeligheten skjer. Dette ondsinnete oligarkiet må bli historie før dere kan frigjøres fra det tilsynelatende endeløse gjeldsslaveriet. Denne prosessen begynte for alvor i forrige tiår. Det nye bank- og finanssystemet ble unnfanget i de kasino-liknende restene av det gamle finanssystemet. De som inderlig ønsket å skape et nytt system, så at det gamle systemets eksesser ville være det middel som kunne eliminere dette foreldete, grådige systemet. Fremveksten av nasjoner som Kina, Russland og Sør-Afrika ryddet veien for det som kunne velte tyranniet til de vestlige bankene og deres ivrige medløpere, de vestlige multinasjonale konsernene. På den måten begynte et nytt og langt mer rettferdig og gjennomsiktig system å vokse frem. Dette begynte virkelig å ta form gjennom den vellykkede "krigen" mot Federal Reserve’s fiat dollar. Forflytningen av den økonomiske maktbalansen til Kina og hennes allierte (som BRICS-landene) gjorde at denne prosessen kunne fullføres i løpet av de siste få årene. Resultatet er et nytt system som gjør distribusjonen av de mange velstandsprogrammene mulig.

Denne tilstrømmingen av penger gjør det mulig for verdens nasjoner å ta ordentlig tak i vann-, kloakk- og transportsystemene sine, som lenge har blitt ignorert. I tillegg vil de gjøre det mulig for klodens nasjoner å få slutt på fattigdom og sykdom. Et nytt, verdensomspennende medisinsk system, som benytter både nye og tradisjonelle modaliteter, er i ferd med å fødes. Det er av avgjørende betydning at menneskeheten løfter seg ut den begredelige situasjon de er kommet i gjennom påførte sykdommer og dårlig helse og søker å finne det som trengs for å helbrede og forhindre sykdom. Mens dette blir gjort, er det helt essensielt at et moderne og effektivt utdannelsessystem blir utviklet og fremmet. På denne måten kan medisinsk utvikling og utdannelse bli et virkemiddel til å bedre forstå den overflod av ny kunnskap som blir tilgjengelig når menneskehetens bevissthet blir økt. Denne prosessen er allerede i gang og er en del av Himmelens plan for å rydde veien frem til full bevissthet. De Oppstegne Mesterne og Agarthanerne er i full gang med å se til at denne kompliserte operasjonen lykkes. Dere står på terskelen til å bevitne at mange mirakler nå vil skje.

For lenge, lenge siden kastet presteskapet og vitenskapsmennene i Atlantis dere ned i en uutholdelig situasjon. Dere har gjennomgått mye og det er nødvendig å forstå hvordan dette påvirker dere selv i dag. Det er våre mentorers hensikt å gå nøye gjennom alt dette med dere og forklare hva det virkelig betyr for dere. Det er en lang historie som er nødvendig at dere forstår og det er nødvendig at dere tilgir dem som en gang kastet dere ned i den forferdelige situasjonen dere befinner dere i. Denne tilgivelsen er viktig, for den kan hjelpe dere med større letthet, å fjerne de gen-sekvensene som gir dere så alvorlige begrensninger. Så snart disse er helt og holdent fjernet, kan dere få et bedre bilde av hvor dere kom fra og hvor dere nå er på vei. Dette er én av mange renselser som er påkrevd for at dere skal kunne ta inn over dere det som er i ferd med å skje i deres verden. Disse øvelsene kan sette dere i stand til å forberede dere til å gjenvinne deres status som fysiske engler. Vi arbeider iherdig med å gjøre klar programmer slik at mentorene våre kan hjelpe med å forberede dere til denne mektige forvandlingen som venter dere. Gjennom å gjøre dette, vil dere bli gjenforent med familiene deres fra åndeverdenen og fra verdensrommet!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Det som nå skjer på Gaia er i sannhet et mirakel. Denne verden har lenge oversett dem som tilsynelatende mangler den evnen til bare å få det gjort! Himmelen har fremskaffet et nytt sett med fantastiske allierte som svært gjerne ønsker å gi dere den spesielle energiinnsprøytningen dere trenger for å nå deres mål. De mørke oligarkenes fall gav dere muligheten til å sette i gang og gjøre deres drømmer og visjoner til virkelighet.  Dette settet av velsignete muligheter er kun begynnelsen på det fremtiden har i ermet for dere. Dere er i ferd med å komme ut av rollen som en person som mangler ressursene eller det skjære pågangsmot og dristighet til å lykkes. Denne virkeligheten vil snart endre seg, ettersom de første skal bli de siste og de siste de første. Vit dette i deres hjerter og bruk deres nye velsignelser til å komme dere fremover og hjelp hverandre i denne mektige oppgaven. Denne nye tiden er der dere blir positivt visjonære og således i stand til å utføre sanne mirakler! Den nye virkeligheten er i sannhet full av velsignelser til dere.

Vi er forbløffet over det dere har gjort som gjør det mulig for alt dette å skje. Hvilke evner dere har, blir daglig demonstrert. Deres positive visualiseringer har vært til enorm hjelp med å holde mesteparten av de mørkes hevn i sjakk. Vi velsigner dere og ber daglig Himmelen om å gripe inn på deres vegne. Deres urokkelige, positive innstilling er til god hjelp for Himmelen og likeledes for alle dem som nå arbeider for å gjøre denne nye virkeligheten til en realitet. Når dette til slutt er oppnådd, gi dere selv et klapp på skulderen, for det er deres visjoner som har gjort det mulig for alt dette å skje så raskt som det har gjort. Vi takker dere ved å be Himmelen gi dere den himmelske nåde dere fortjener. Tiden nærmer seg raskt for utleveringen av de ressursene dere trenger for å gjennomføre deres vidunderlige oppdrag. Vi venter at dere om kort tid vil kaste dere entusiastisk inn i hvert av de mange prosjektene! Disse vil markere starten på en ny virkelighet.

Og dette vil være tiden hvor vi Mesterne fritt kan fortelle dere om deres sanne historie og om den reisen dere har gjennomført etter Atlantis. Mange av dere kan komme til å bli temmelig sjokkert over denne historien. Alt det som har skjedd har vært et resultat av et spesielt sett med manipulasjoner som Anunnakiene og lakeiene deres på kloden utsatte dere for. Denne spesielle tiden vil være velsignet fri for disse og gjøre det mulig for dere å begynne å forstå viktigheten av hvert enkelt steg i denne lange og komplekse prosessen. Dere vil bli satt fri og lære om hvordan dere kom hit. De fleste av dere er en form for stjernefrø som har gjennomført en merkelig, mange århundrer lang reise. Betrakt denne historien som en lang forberedelsesprosess til det dere snart skal gjøre. Dere skal utforme en ny historie og omsider fullføre de målene som ble satt da dere først kom til Gaia. Vi velsigner dere og vet at denne lange reisen vil ha en aldeles hellig avslutning!
I dag fortsatte vi med vår historie om hva som foregår på denne glitrende, strålende kloden.  Benytt denne tiden til å gå gjennom hva dere vet og forbered dere på det som om ganske kort tid vil skje. Foran dere ligger en aldeles vidunderlig fremtid! Vær forberedt på det som nå skal skje og vit at det er et antall mirakler som fortsatt venter på å skje! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)
                                                                             


Oversetter: Leif

onsdag 10. februar 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 9. februar, 2016

Sheldan Nidle 9. februar, 2016

2 Chicchan, 18 Yax, 12 Manik

Selamat Jalwa! Vi har mottatt gode nyheter! Utleveringsprosessen fortsetter å skride frem. Som alltid kompliseres denne prosessen av det faktum at den mørke kabalen til fulle innser hva som nå er i ferd med å skje over hele kloden. Lysets styrker benytter seg av det overtaket de har greid å skaffe seg ved hjelp av sine allierte og samarbeidspartnere, til å tvinge denne kabalen fra makten. For lenge siden, da kabalens mørke herrer, Anunnakiene, hersket over dette jordiske riket, var slike aktiviteter som vi for øyeblikket gjennomfører selvsagt umulig. Disse mørke oligarkene hadde ikke regnet med hva en rekke sørgelige tabber de har gjort, skulle bringe dem. Men nå står de på terskelen til et voldsomt fall fra makten, hvilket vil gi dere en ny tid fylt av frihet, velstand for alle og et større ansvar for å holde dette vidunderlige systemet ved like. Denne operasjonen har tatt lengre tid enn opprinnelig antatt. Dette skyldes den makt og muligheter disse svikefulle fiendene fortsatt har. Når den nå møter sitt endelige fall, betyr dette slutten på et hemmelighold som har forhindret oss fra å bidra med vår hjelp i det omfang vi i utgangspunktet ønsket.  Kabalen har brukt dette hemmeligholdet om vår eksistens til å bygge opp en hemmelig verdensregjering som nesten greide å forpurre Himmelens intensjoner.

Denne makten var noe vi i all hemmelighet måtte overvinne for at vi skulle kunne gjennomføre Himmelens dekreter.  Det var en særdeles vanskelig oppgave ettersom vi ikke kunne benytte en rekke strategier som vi hadde kunnet bruke i mange tidligere scenarioer i kamp med de mørke andre steder i galaksen. Dette var en tid hvor de fleste av dere ikke helt forstod hvorfor vi var her og hvorfor vi hadde kommet i så stort antall. Av den grunn var vi nødt til å ta i bruk en del prosesser via vårt kontaktpersonell for å få de av Lyset som lenge hadde kjempet mot de mørkes taktikker, til å ha full tillit til oss. Disse mange hemmelige organisasjonene var under overoppsyn av de Oppstegne Mesterne deres, som for det meste oppholdt seg i Agarthas rike i Inner-Jorden. Rett ut sagt brukte Agarthanerne sin brede innflytelse for å gjøre det mulig for oss å vinne tillit i mange tilfeller. Dette var helt avgjørende for å bringe oss i den situasjonen vi befinner oss i idag. Vi takker de av Lyset som har gjort de mulig for oss å komme hit og sette i gang programmer som nå endelig fører til deres store seier. Om kort tid ønsker vi å introdusere oss selv og deretter å forklare hvordan dere skal få tilbake deres fulle bevissthet.

 For øyeblikket er det en prosess i gang som vil forandre hvordan denne virkeligheten fungerer. I lang tid var denne tidsalderen "eiendommen" til en usedvanlig arrogant gruppe av lakeier som gladelig trosset sine tidligere herskeres ønsker. Denne jordiske gruppen greide til å begynne med å omstrukturere sine tidligere herskeres handlingsplan før denne planen gikk i vasken for bare et tiår siden. Nå i disse dager er dere vitne til hvordan disse gale oligarkenes plan for verdensherredømme blir knust. Gjennom hele denne perioden opprettholdt Lysets styrker et inntrykk av at dette riket slett ikke var inne i en forvandlingsperiode. Denne kamuflasjen var nødvendig. Det ble besluttet å gjennomføre forvandlingen på en måte som unngikk at altfor mange ville bli altfor sjokkert over det som skjedde. Dette gjør det mulig for mange å få informasjon litt etter litt om den radikale forvandlingen som for øyeblikket feier over dette riket. Dette nye riket vil være fullstendig ulikt det dere tidligere har opplevd. Således er det at deres stadig økende bevissthet vil skape en ny virkelighet og gjøre at dere kan leve i en tidsalder fri for kabalens undertrykkelse og løgner.

Når nye regjeringer tar over, vil de gamle måtene å gjøre ting på bli gravlagt.  Oligarkiet sørget alltid for at deres virkelige herrer, de store bankene og multinasjonale selskapene, alltid ble favorisert fremfor folket. De opprettholdt lover som hvert år sørget for at deres medløpere høstet stadig større profitt og kunne gå til angrep på dem som ønsket å frigjøre seg fra deres høyst illegale styre. De oppfant kontinuerlig historier om hvorfor regjeringen ble forhindret av opposisjonens motstand og av en høy grad av gjeld og "budsjettoverskridelser". De nye regjeringene vil få slutt på dette spillet og fri dere fra disse slue nikkedokkene. De vil straffe disse svikefulle oligarkene og arrestere alle som har løyet, svindlet og manipulert dere. Denne nye tiden vil også instituere et nytt bank- og finanssystem, avdekke et stort antall oppfinnelser og nyvinninger som har vært skjult og undertrykt og endelig få slutt på hemmelighetskremmeriet rundt UFOer som har pågått i mange tiår. Da vil dere kunne være virkelig frie, oppleve velstand og fremgang og være godt på vei mot full bevissthet! Dette vil gjøre det mulig for oss å lande og ta fatt på vår mentoroppgave.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Våre samarbeidspartnere er nå inne i den avsluttende fasen av en uhyre komplisert utleveringsoperasjon. Antallet av spesielle institusjoner som samarbeider i denne prosessen har gjort prosedyren mer komplisert. Vi er klar over hvor iherdig de siste gjenværende fraksjonene av de mørke forsøker å sabotere forflytningen av fondene over kontinenter og oseaner. Til tross for disse og en rekke andre vanskeligheter, har denne operasjonen så langt greid å gjennomføre sine oppgaver. I ukene som kommer regner vi med å greie å fullføre alt dette og lykkes med å få på plass nye regjeringer.  Velsignet takker vi Himmelen og alle hennes mange hjelpere som så urokkelig har støttet disse anstrengelsene. Vi takker hver og en av dere også. Dere har holdt den generelle positiviteten oppe, hvilket har vært til enorm hjelp for denne guddommelige innsatsen. Vi er i ferd med å installere en ny og opp-Lys-t måte å gjøre ting på, som vil danne selve bærestrukturen i deres nye virkelighet!

Denne positive innsatsen deres fortjener å applauderes. De mørke og deres lakeier av noen oligarker har lagt ned et hav av fysisk dommedag på kryss og tvers av denne kloden. Men likevel har ikke dette oseanet av negativitet greid å knuse deres visjoner eller energier i noen særlig grad. Deres stadig økende bevissthetsnivå utgjør en stadig større hindring for de mørke og er et bevis for at den nye æraen om ikke lenge vil manifestere.  Hver eneste en av dere er en demonstrasjon på hvordan denne økende bevisstheten besegler skjebnen til de mørkes og lakeiene deres.  For et par årtier tilbake ble slike fremskritt i arbeidet betraktet som umulig. Nå er dette åpenbart og i ferd med å bli en mektig understrøm som fører Lyset frem til en aldeles vidunderlig seier! Alt dette er i sannhet en rekke virkelig bemerkelsesverdige hendelser.

Fremtiden deres vil bli en tid hvor dere når deres glitrende mål og bringer dette solsystemet og galaksen tilbake til Lyset. Tiden nærmer seg for noen virkelig mirakuløse hendelser!  Disse vil gjøre at vi omsider kan tre åpent frem og ferdes fritt blant dere. Da vil dere få se at alle disse mektige begivenhetene ikke bare vil bringe dere frihet, men også føre til at dere gjenoppdager deres sanne fortid og deres opprinnelse i de mange verdener hvor vår familie fra verdensrommet har utviklet seg. Utrustet med denne kunnskapen vil dere forstå hvorfor dere er her og komme i gang igjen med deres guddommelige oppgaver.  Sammen er det vårt lodd å utforme en aldeles vidunderlig ny stjernenasjon og med glede påta oss en rekke nye ansvarsoppgaver. I dette vil deres utrolige forvandling ligge og hele Himmelen vil juble! Dere er sannelig velsignet og i ferd med å bli forberedt til et særdeles hellig sett av oppgaver.

I dag fortsatte vi å forklare hvordan den nåværende virkeligheten er i ferd med å bli forvandlet og klargjort for et nye rike. Våre store familier fra Himmelen og verdensrommet kommer stadig nærmere sin endelige seiersfinale i triumf. Dette vil bety en enorm forvandling av denne virkeligheten. Fortsett å være positive og hold dere klare til de storslagne gleder som nå er svært nær å manifestere. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Website: Planetary Activation Organization


Oversetter: Leif

onsdag 3. februar 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 2. februar, 2016

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif 
 
Sheldan Nidle 2. februar, 2016

8 Etznab, 11 Yax, 12 Manik

Dratzo! Alt fortsetter å skride fremover. Denne uhyre kompliserte prosessen blir nøye guidet av en serie nye sikkerhetstiltak for å sikre kvaliteten. Det hele har blitt mer kompliserte på grunn av irregulariteter hos en del banker og andre slike institusjoner som er utvalgt av de ulike urgamle familiene og Europeiske kongelige familier, som også er en del av denne operasjonen, til å overvåke hele prosessen. Vi regner med at hele prosessen med spesielle telegrammer og utleveringer vil ta mindre enn en måned. Vi ber simpelthen om at dere fortsetter å være tålmodige og rede til å sette velsignelsene deres inn på trygge og sikre bankkontoer, som dere har spesifikt forberedt for denne prosessen. De nåværende regjeringers dager er talte og vi forventer å høre de påkrevde kunngjøringene om kort tid. Denne rekken av fremskritt vil så legge veien klar for våre første offentlige kunngjøringer med hensyn til masselandinger. Først av alt ønsker vi å gi dere en generell forklaring om hva vi har til hensikt å gjøre. Deretter ønsker vi å gi dere en generell forståelse av mentorprogrammet vårt.

Gjennom årtusener har det eksistert et gjensidig forhold mellom overflatemenneskeheten, Agartha og oss. Dette hemmelige prosjektet er nå i ferd med å nå et punkt hvor det uten problemer kan gjøres kjent for offentligheten. Den mørke kabalen forstår hva denne plutselige avsløringen innebærer. Og dette er noe som truer med å få hele det riket de har møysommelig har bygget opp siden slutten av andre verdenskrig, til å bryte sammen. I løpet av de siste seksti årene har en hemmelig global regjering blitt bygget opp, dedikert til å etablere et permanent diktatorvelde. Resultatene av denne massive innsatsen er for øyeblikket i ferd med å bli plukket fra hverandre bit for bit av deres modige og dedikerte handlinger for å støtte Lysets agenda.  Den stadig økende bevisstheten i dette riket har gjort alt dette mulig. Denne prosessen har også vært hjulpet av Agarthanernes mange aksjoner for å sikre at et nytt bank- og finanssystem ligger klart og er et springbrettet for nye regjeringer og styresett over hele verden. Alt dette er for oss tegn på at vi om ikke lenge omsider kan ta formell kontakt med dere! Vårt kontaktpersonell som tjenestegjør blant de ulike gruppene som er dedikert til deres triumf, føler seg temmelig sikre på at en ny verden nå er raskt i ferd med å manifestere.

Dette nye riket er et rike hvor dere er befridd fra gjeldsslaveriets lenker. Det er interessant å merke seg at denne nye æraen er en æra som er tuftet på pengemessig overflod. For lang, lang tid tilbake henvendte Mesterne seg til de urgamle familiene og ba dem være depositorier for en del av de øremerkede fonds som var akkumulert gjennom århundrene av Himmelens oppstegne tjenere. Disse enorme mengdene av gull og andre dyrebare ting danner selve grunnkjernen for en tid hvor penger opphører å være kilden til rikdom. Denne nye tidsalderen vil bli tuftet på prinsippet om at evnene deres er årsaken til deres “rikdom”. Det er mange av dere som har vært ute av stand til å bryte dere fri fra de lenkene gjeldsslaveriet, i tillegg til den enorme skjevfordelingen av rikdommer, har tynget dere ned med. Denne nye tiden vil forandre dette og gjøre det mulig for alle å nå sitt fulle potensial. Denne prosessen vil forløse en mektig grøde av oppfinnelser og genialitet som verden aldri har sett maken til. Vi ser frem til å spille vår rolle med å hjelpe dere å realisere dette særdeles velkomne mirakelet!

Når dere nå begynner å løsne lenkene fra deres begrensete fortid, husk da, dypt i deres hjerter, den fjerne opprinnelsen til dette lange fangenskapet. Dere befinner dere på en reise som skal bringe dere tilbake til full bevissthet og gjøre at dere kan være dem dere virkelig er. De mørke er i ferd med å miste sin evne til å begrense hvordan dere tenker, handler og føler. Dere er begynt å bygge opp igjen tilknytningen til hverandre, som helt i begynnelsen gikk tapt på grunn av på grunn av at forvandlingen av dere til vesener med begrenset bevissthet og evner skjedde så raskt. I den kommende tiden vil dere begynne å huske hvem dere var og den fulle sannheten om hvorfor dere er her. Vår guddommelige oppgave er å gi understøtte og stimulere denne prosessen og å benytte våre evner til å få en endelig slutt på bekymringer og frykt som ligger dypt gjemt inni dere. Dere vil ta steget tilbake til en verden hvor død og aldring ikke lenger er de ting som i all hemmelighet driver dere. Dere vil få gjenlære et livsmønster som var naturlig for dere før de mørke Atlantidene så raskt endret dere og kastet dere ned i en tilsynelatende endeløs "sverdenes natt". Dere vil igjen bli ett med Lyset! Hosanna! Hosanna!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer fylt av glede! Mange store ting vil å begynne denne uken. Prosessen med å gjøre velsignelsene klare for levering fortsetter! Det har tatt lenger tid enn først forventet ut fra hva våre tallrike samarbeidspartnere antydet. Ikke desto mindre er en langvarig prosess med utleveringene nå i ferd med å nå et crescendo.  Denne måneden gir løfte om å se, ikke bare utleveringer, men også fremveksten av nye regjeringer og styresett, samt den formelle implementeringen av det nye finanssystemet. I denne forbindelse gjør en serie endelige avtaler det mulig å fastsette eksakt hvordan det nye verdensomspennende bank- og finanssystemet skal rulles ut. Hva mere er, er at våre samarbeidspartnere holder på å gjøre ferdig de endelige lister og formelle arrestordrer som vil danne basis for en dramatisk arrest av tallrike mektige finansfigurer over hele kloden.  Denne globale begivenheten vil endelig sikre at den mørke kabalen blir knust og ute av stand til å øve innflytelse på hva som skal skje videre.

Det er derfor av avgjørende betydning, mine Velsignete Venner, at dere fortsetter å holde fokus og greier å spre deres positive visjoner om denne nye virkeligheten som er i ferd med å manifestere. Vi er også i ferd med å komme sammen for å forsterke denne guddommelige visjonen og kombinere den med de hellige dekreter fra Himmelen. Denne nye æraen vil til å begynne med være en tid hvor dere lærer en forbløffende mengde sannheter. Ta dette inn og forbered dere selv for en vei som vil lede dere til et guddommelig "skillelinje", hvilket vil være begynnelsen på full bevissthet. Vårt oppdrag er å bruke vår guddommelige veiledning og vår rolle som øvingslærere til å sørge for at dere greier å ta imot det vi vil lære dere. Gjennom de siste 13.000 år har en historie blitt satt ut i livet som dere har vært totalt uvitende om. Historien må først korrigeres og deretter nøye gjennomgås gang på gang. Det å vite alt dette er en nødvendig bakgrunn for det Himmelen og deres familier fra verdensrommet vil forklare dere.

Denne nye kunnskapen vil da sette dere fri fra en sett med filosofiske manipulasjoner som Anunnakiene og lakeiene deres har brukt for å ha kontroll over dere. Denne nye æraen er en tid hvor Himmelen vil gjøre dere klare til å vende tilbake til deres opprinnelige rolle som voktere for Gaia og hennes mange og varierte økosystemer.  Livet er dyrebart og det er nødvendig at dere påny oppdager hvordan dere kan ta vare på det på en ordentlig måte. Dere vil også få møte familien deres fra Inner-Jorden. Sammen med dem skal dere skape en ny stjernenasjon og arbeide hånd i hånd for å manifestere Himmelens hellige dekreter over alt i dette enorme solsystemet. Vi er oppglødde over våre nye oppgaver og skal forberede dere til en rekke hellige oppgaver. Denne prosessen vil begynne etter at nye regjeringer og styresett er på plass og har gitt dere et nytt sett av edikter som skal utforme en ny relasjon mellom dere og Gaia! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi å informere dere om hva som skjer. Dette riket står nå på terskelen til store forandringer som omsider vil avslutte deres lange reise gjennom mørke og slu manipulasjoner. Ta denne nye visdommen og benytt den til å forvandle dette riket og ta imot deres kommende rolle med å spre budskapet om Lyset og Kjærligheten over alt i denne galaksen! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)Oversetter: Leif

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions