Followers

onsdag 24. september 2014

Norwegian -- Sheldan Nidle – 23 september, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


 Sheldan Nidle – 23 september, 2014

5 Imix, 19 Zip, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer på denne dag med gode nyheter! De ulike programmene som vil endre deres liv og nyfastsette verdien på alle verdens valutaer fortsetter å gjøre fremskritt. Vi er meget fornøyde med at de mørkes siste desperate forsøk på å forhindre dette har feilet. Slutten av september vil være en tid man vil huske for velstand, frihet og fremveksten av en verdensomspennede sukksessrik fredsbevegelse. Mange av regjeringene i verden nærmer seg et punkt hvor plutselig forandringer er uunngåelig. Disse forandringene har sin bakgrunn i et stadig økende press på den mørke kabalen om å se sitt nederlag i øynene og å begynne å samarbeide med våre samarbeidspartnere på Jorden. Det vi ser er resultatet av bokstavelig talt to tiår med slikt press. Det nye pengesystemet er ett element av et nytt finanssystem som går hånd i hanske med fordelingen av verdens velstandsfond. Tilsammen vil disse to bevegelsene totalt forandre hvordan deres verden fungerer. Denne rekken av forandringer er bare begynnelsen; NESARA i Amerika og en global bevegelse i tilknytning til denne, vil forandre deres verden for alltid.

onsdag 17. september 2014

16:09:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 16 september, 2014

11 Ix, 12 Zip, 11 Ik
Selamat Jalwa! Vi kommer tilbake med mye å fortelle dere. Våre allierte på Jorden fortsetter å gjøre fremskritt med operasjonen for først å forandre klodens pengesystem og deretter arbeide mot å utforme et nytt styresett og en ny form for nasjonale ledelse. Denne målrettede innsatsen på to fronter er på nippet til å skape en global nyfastsettelse av alle nasjonale pengeenheter, hvilket igjen vil rydde veien for en tilbakevenden til et system basert på reelle verdier. Det å få slutt på fiat-pengene vil være det virkemiddelet som vil kaste den mørke kabalen fra makten og gjøre at velstandsprogrammene kan iverksettes, hvilket vil bringe med seg nye styresett og at dere får deres personlige uavhengighet tilbake. Dette er enda et steg for å befri dere fra årtusener av gjeldsslaveri og et regjeringssystem som har favorisert de mektige få mye mer en de det har tjent flertallets rettigheter. Denne prosessen må skje før vi kan lande i stort antall ved deres vakre kyster. De neste trinnene omfatter blant annet en fullstendig revisjon av deres økonomiske systemer for å oppmuntre til spredning av velstand over hele kloden. Disse tiltakene vil igjen lede til avsløringen av vår eksistens og nærvær samt de sårt tiltrengte belæringene deres Oppstegne Mestere vil gjennomføre. Dette i sin tur vil vil skape de omstendigheter som gjøre dere rede til å ta oss imot.

onsdag 10. september 2014

09:09:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 9 september, 2014

4 Manik, 5 Zip, 11 Ik

Selamat Jalwa! Vi kommer tilbake med mye å fortelle dere! De forskjelige programmene som skal bringe dere velstand er her! Nå er det nødvendig at dere fortår bedre hva det er som skjer med hver enkelt av dere. I bunn og grunn er kroppene deres i forvandling og blir gjort klare for de endelige forandringene som skal forvandle dere til full bevisste Lys-Vesener. Denne forvandlingen finner sted i en trinnvis prosess, på en måte som gjør at kroppen deres kan tilpasse seg. Til tider er disse tilpasningene vanskelige for dere. Disse såkalte oppstignings-symptomene er noe dere alle føler på kroppen. Dere kan for eksempel oppleve uvanlig hjertebank eller at dere blir mer slitne enn vanlig etter en hard treningsøkt. Alvorlighetsgraden av det dere opplever er forutbestemt av Himmelen gjennom de agendaer deres mange kroppsvoktere har blitt gitt. Dere godtok disse agendaene før dere inkarnerte på dette Jordiske planet. Strenge og nøyaktige instruksjoner ble gitt våre medisiske team med hensyn til hvordan det enkelte individs åndelige, mentale, emosjonelle og fysiske symptomer skulle rapporteres. Disse målingene hjelper oss slik at vi daglig kan rekonfigurere deres personlige lyskammer.

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions