Followers

onsdag 30. desember 2015

NORSK -- Sheldan Nidle 29. desember, 2015

Sheldan Nidle 29. desember, 2015

12 Akbal, 16 Mol, 12 Manik       
Selamat Jalwa! Verden fryder seg nå som utleveringene endelig begynner å manifestere! En ny æra for overflate-menneskeheten begynner. I den første delen av det kommende Gregorianske året vil dere få se en rekke forbløffende begivenheter. Nye regjeringer vil endre verdens nåværende mønstere, og sammen med fremveksten av velstand for alle, vil dette skyve deres mange tusen år gamle konsept med gjelsslaveri ned i historiens søppelkasse. Dette er bare én av deres grunnleggende prinsipper som dere må legge fra dere. Dere vil påny få kontakt med troen på at dere innehar en indre kraft og denne, kombinert med en kollektiv evne til å støtte hverandre, vil endre hvert eneste ett av deres mange regionale samfunn på grunnleggende vis. Denne økningen i deres personlige indre kraft og evner vil gjøre at dere raskt kan løse de fleste av de problemene dere står overfor i dag. Dette inkluderer deres nåværende vanskeligheter med energi og ressurser, så vel som de om involverer mat, bolig og omfordelingsproblemer i mange deler av verden.  For å si det kort; dere er i ferd med å gjenoppfinne hvordan verden fungerer.  Dette er bare begynnelsen på alt det dere raskt skal oppnå. Dette riket skal i tillegg få bevitne at frihet og likhet blir født påny!
Denne prosessen med å utdanne dere helt på nytt vil fortsette kontinuerlig. Baktanken med mesteparten av Jordens utdannelsessystemer er simpelthen å skape en verden fylt av et felles sett av virkelighetsoppfatninger som blir innpodet i alle. Hensikten var å sementere er lojalitet til et pengesystem og et hierarki som satte massene i en særdeles ufordelaktig situasjon. Denne prosessen vil bli vraket over hele kloden. I den sted vil komme et system som vektlegger individets kraft og evner og gir dere de dere trenger til å oppfylle drømmene deres. Dette vil oppfattes som revolusjonerende i begynnelsen ettersom det er nødvendig for hvert eneste samfunn å begynne en massiv prosess for å endre selve sin kjerne. Dette vil ikke være noen enkel oppgave ettersom de fleste fortsatt tenker i gamle, kjente baner. Det er nødvendig at de nye nasjonale lederne forklarer hvordan de nye måtene å gjøre ting på er så mye mer hensiktsmessige og effektive, samtidig som de oppmuntrer til å videreutvikle idéene om frihet og likhet.  Så snart vi blir formelt anerkjent har vi til hensikt å hjelpe til med arbeidet til de Oppstegne Mesterne og plante viktige, nye frø. Disse vil synliggjøre og vektlegge de nye mulighetene som er gitt dere når alle har det de trenger for et godt liv og friheten blir stadig større. 
Dette nye settet av samfunn som dere skal bygge, er bare én av de mange store dåder dere kommer til å utføre. For øyeblikket blir Gaia forgiftet av stråling og forurenset av avgasser fra deres biler, lastebiler og fabrikker. På samme tid står dere midt oppi en masseutdøelse av flora og fauna. Denne forferdelige situasjonen blir ytterligere forsterket av den enorme skjevfordelingen av verdens ressurser. Deres omfattende gruvedrift, rovdrift på Jordens ressurser og dens ulike levende ressurser bidrar til ytterligere forverring av denne skjevfordelingen. Dere må begynne å løse disse problemene før vi lander. Når den tid kommer, vil vi vurdere hvor langt dere er kommet og raskt fullføre det dere har begynt på.  Gaia har ønsket at dere selv skal rette opp det som nå er galt i samfunnene deres og begynne å bevise at dere virkelig går helhjertet inn for å utforme et nytt rike. Dette er for at dere skal få en bedre forståelse av det hellige forholdet mellom dette globale samfunnet og Gaia.
Dette nye settet av virkeligheter vil dere lære å forstå til fulle, gjennom de belæringer deres Oppstegne Mestere vil gi dere, deres hellige opprinnelse og alt det som har skjedd etter at dere ble kastet inn i den begrensete bevissthetens søvngjengeri av prestene og vitenskapsmennene i Atlantis. Anunnakiene og lakeiene deres har stort sett fortalt dere løgner om historien deres gjennom de siste 13 tusen årene. Når dere møter mentorene deres ønsker vi å slukke enhver tvil dere fortsatt måtte ha. Det er helt avgjørende at dere forstår til bunns hva som urettmessig skjedde med dere. Denne merkelige reisen deres har kastet sterke skygger over hvordan dere tenker og handler i dette riket. Det er viktig å rette fullstendig opp de løgner og halvsannheter som nå preger deres virkelighetsoppfatning. Dere har nå tilstrekkelig kunnskap om hvordan de mørke opererer. Det som vil komme i tillegg er en serie sannheter om dere selv og den grunnleggende måten virkeligheter faktisk fungerer på, vil bli stadfestet nok en gang. Denne kunnskapen kan forberede dere til å bevege dere med større letthet inn i den fulle bevissthetens vidunderlige riker.
Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer til det som gir løfter om å bli en særdeles frydefull anledning for dere alle! Mørket er i ferd med å svinne hen fra scenen. Vi velsigner hele Himmelen for denne særdeles nåderike tid! Det neste dere nå skal gjøre er å bevise for hele Himmelen hvilken i sannhet ustoppelig og modig gruppe sjeler dere er! Det året som er gått begynte på en svært lite fordelaktig måte, men avsluttet på et særdeles magnifikt vis. Dere er godt på vei til å bli tillatt å gå inn i Lysets riker pånytt og sole dere i fryd over deres seier! Dette er en tid hvor dere kan bruke deres vidunderlige nyfunne fokus til å visualisere hvordan dette riket vil bli forandret. Vi holder på å forberede en serie spesielle presentasjoner for å veilede dere med hensyn til hvem dere virkelig er og for at dere skal vite hva som skjedde med dere gjennom de siste 13 tusen årene. Dette knippet med vidunderlige fakta vil gjøre det mulig for dere omsider å forstå historien deres i full bredde og dybde og hvordan den henger sammen med deres storslagne skjebne.
Disse samlingene av sanne historier har til hensikt å hjelpe dere til å få en dypere forståelse for hva Anunnakiene gjorde og hvordan deres lakeier opererte.  Vi har lenge ønsket at vi fritt kunne få forklare dere dette.  Da vi tok fatt på våre forskjellige oppdrag ble vi forelagt alle detaljer i denne sagaen. Den skal ikke felle dom; kun berettes. Mange av de arkeologiske funn dere har gravet opp av jorden gjennom de siste århundrene har de mørke manipulert tolkningene av. Det er på tide å fjerne dette sløret og fryde seg i Lyset av de mektige sannheter disse artefaktene representerer. Dere er et mektig folk som har overlevde en enormt krevende reise. Vi er her for å avsløre en rekke sannheter og forklare hva en serie av såkalte “hemmelige tegn” betyr. Den sanne opprinnelsen til en rekke ting som har blitt forvrengt i historien, vil bli avdekket. Det er dette som kan begynne å sette dere fri og plante føttene solid på deres vei mot deres opp-Lys-ning.
La oss i den samme ånd få gjenta en mektig sannhet: dere er en særdeles hellig gruppe av Sjeler. Vi har det store privilegium å overvåke og veilede dere. Dette er ikke noe vi tar lett på. For lenge, lenge siden ble vi utvalgt av Himmelen til å følge med på hvordan det gikk med dere og anvende nådens virkemidler for å lede dere mot Lyset. Denne oppgaven har det tatt oss årtusener å fullføre. Til tider har hver og en av oss blitt født, levet og dødd blant dere. Vi vil benytte denne innsikten i livet på Jorden til å nå våre hellige mål. Vi kjenner i detalj hva Anunnakiene og lakeiene deres har gjort for å manipulere sannheten. Vi vet hva som trengs for å lede dere mot det mektige øyeblikket hvor de mørkes makt raskt vil gå i oppløsning og forsvinne. Denne prosessen gjør det mulig for Himmelen å bringe dere tilbake til full bevissthet og å gjenforenes med familiene deres fra Åndeverdenen og fra Verdensrommet.
I dag vet vi at dere står på terskelen til en mektig seier som vil bringe en ende på den massive uvitenheten om hvordan disse fysiske og åndelige universene fungerer. I tillegg vil dere også bli forberedt til å møte familiene deres fra Inner-Jorden.  Dere vil få lære hvordan dette riket er knyttet til det høyere riket som styrer den indre Jorden og begynne å forstå hva dere er forventet å gjøre og bli forberedt til å gjøre det! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Oversetter: Leif

onsdag 23. desember 2015

Norsk -- Sheldan Nidle 22. Desember, 2015

Sheldan Nidle 22. Desember, 2015

5 Cib, 9 Mol, 12 Manik

Dratzo! Vi kommer fulle av glede! De siste fasene av utleveringene er i gang. Det som kan forsinke det en smule er Julen. De Oppstegne Mesterne betrakter denne tiden av året på samme måte som begynnelsen av mai, som en hellig tid og legger stor vekt på å vie seg til denne hellige delen av det Gregorianske året. Av denne grunn kan de som sender disse himmelske velsignelsene midlertidig forsinke utleveringene. Imidlertid vil disse spesielle gavene, til tross for denne guddommelige forsinkelsen, bli overlevert til dere! Helt siden urgamle tider har denne tiden på året hatt en helt spesiell betydning. Til og med i Atlantis-tiden ble slutten på ett år og begynnelsen på det Nye Året feiret med spesielle ritualer og seremonier. Vær fulle av ydmykhet og fryd over at denne tiden også vil være begynnelsen på velsignelsene deres. Husk på hvor lang tid dette har tatt og velsign i takknemlighet det dere snart vil ta imot. Vær rede til å bruke dette øyeblikket til å begynne å bruke disse fondene til å manifestere drømmene deres. Takk alle og la gruppen deres og dere selv ta dette nye året ved hånden og se for dere i detalj hvordan denne guddommelige visjonen skal ta form. Vit at med disse velsignelsene kommer en ny virkelighet og nye styresett og regjeringer!

Når dere ser dere omkring på kloden, ser dere hvordan forandringer finner sted. Realiteten er at denne deres verden ikke lenger kan funksjonere som den tidligere har gjort. Over alt dukker desperate behov for forandringer opp. Vannkrisen er en av de mest åpenbare. Det meste av deres verden mangler pålitelig tilgang til vann. Ressursene til å sørge for dette finnes. Likevel er de ikke tilgjengelige på grunn av politikk og antatte kostnader.  Velsignelser vil nå bli gitt dere så dere kan benytte disse humanitære fondene til å løse denne enorme krisen. Dette er bare ett av de infrastruktur-problemene som må løses. Mange andre, slik som veier, broer og til og med så enkle ting som jernbane, krever på mange måter nytenkning. Vi vet at det allerede finnes en hel mengde mennesker som står klare til å demonstrere de løsninger som trengs for at dere skal lykkes. I tillegg er det nødvendig å gi klodens barn det de trenger for å absorbere en utdannelse som er produktiv og av virkelig høy kvalitet. Dette er et spørsmål om å la alle få et solid fundament å stå på ved å produsere nok ren og næringsrik mat til at det blir slutt på sult en gang for alle.

Vi har drøftet tallrike problemer som er i ferd med å overvelde dere slik som situasjonen nå er. Etter hvert som bevisstheten deres øker vil dere begynne å se hvor enkelt mange av disse problemene kan finne sin løsning. Den avgjørende nøkkelen er å isolere de mørke lakeiene som har kontrollen over dette riket, og simpelthen slippe Lyset inn. Dette er essensen i det vi holder på med. Vi har sett dere vokse og sett hvordan de mørke manipulerer dere og forsøker å holde dere på et visst nivå av kontroll. Vårt kontaktpersonell arbeider uopphørlig for å sørge for at disse erkekjeltringene raskt kan isoleres fra dere.  Så snart de ikke står i veien for dere lenger, så kan dere med letthet bruke deres iboende evner til å utforme en bedre verden. Det er denne nye virkeligheten vi ser frem til å besøke og hjelpe dere å endelig fullføre deres lange reise tilbake til full bevissthet. Det er i dette Lyset at vi har kommet reisende hit i så stort antall. Mentorene våre står klare til å hjelpe dere forbi de siste humpene i så lange veien. Det er denne prosessen som vil lede oss frem til suksess!

For tusenvis av år siden ble dere brått revet bort fra deres sanne Lys av det mørke presteskapet i Atlantis. Denne teknologien var ennå ikke i stand til å forandre dere permanent. Himmelen så dette som en mulighet til å skape en helt spesiell gruppe mennesker. Disse var ekstremt dyktige i arbeidet med å hjelpe Ancharas barn på deres egen reise til Lyset og til full bevissthet. Dere skal forvandle denne galaksen gjennom det dere skal lære. Og videreformidle denne kunnskapen gjennom den store nåde som er iboende i alle mennesker.  Dere skal yte en enorm service til hele den fysiske virkeligheten og dere skal bli storslagne rollemodeller, av den sorten det blir legender av. Som vi tidligere har slått fast, er dere nå inne i de siste etappene på denne reisen.  Vi er her for å nedtegne historien om disse mektige tider og for å bistå dere i de siste gjenstående stegene i den vidunderlige prosessen knyttet til deres tilbakevenden til full bevissthet. Dere vil bli gjenforent med familien deres fra åndeverdenen og fra verdensrommet. Dere er, som beskrevet her, helt på terskelen til å ta steget inn i deres aller største eventyr, som lærerne av Lyset, som det går gjetord om blant Ancharianerne!


Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi vet nøyaktig hvor hardt det er å se at de mange velsignelsene dere så inderlig fortjener, nok en gang bli forsinket av omstendigheter som er utenfor deres kontroll. Forskjellige utspekulerte triks fra de mørkes gjenværende agenter har tvunget oss til å måtte gjennomføre visse særskilte sikkerhetstiltak. Fryd dere etter hvert som disse pengemidlene dere så lenge har blitt lovet, blir tilgjengelige og husk på den hellige betydningen av denne tiden på året. Ta imot disse gavene fra Himmelen i ydmykhet og takknemlighet og bruk deres følelse av nåde til best å avgjøre hvordan dere vil bruke eller viderefordele dem.  Disse gavene vil være starten på en omfattende velstand som vil regne ned på denne kloden. La dette være en tid for avslutninger og begynnelser. La den være det øyeblikk hvor dere demonstrerer deres urokkelige tro på Lysets makt. Hjelp dem som er i nød og sett i gang de prosjektene som skal hjelpe menneskeheten generelt. Vær positive og rede til å gjennomføre det deres innerste hjerte og sinn virkelig tror på.

Når vi nærmer oss denne så betydningsfulle anledningen, så betrakt denne begivenheten som en tid hvor menneskehetens sanne En-het omsider vil skinne over hele kloden. Vidunderlige ting vil skje fordi vi innerst inne alle bryr oss om hverandre. Denne Kjærligheten vil være en speiling av det økende bevissthetsnivået som dere alle føler inni dere. Det er ikke mange årene siden mange av de hendelsene som nylig har skjedd, ville ha ført til en eller annen form for konflikteskalering eller full krig. Denne veksten i Ånden er svært oppmuntrende. Dere begynner å utvide nivået av anvendt nåde på verdensbasis.  Fortsett derfor å være positive og la denne vidunderlige følelsen fortsett å strømme og øke. Nye regjeringer og styresett vil manifestere. Denne nye tiden vil tilslutt gjøre det mulig for oss å komme på banen og lære dere mange ting dere trenger å vite om deres fortid, nåtid og fremtid. Og midt oppi alt dette befinner seg det evige Nå.

Deres hellige oppgave er å ta både deres vekst i bevissthet og i Ånd og utforme et nytt rike som skal være forløperen til et nytt menneskesamfunn. For lenge, lenge siden ble vi frarøvet muligheten til å gjøre Atlantis til en amalgam av Lemurias Ånd frydefullt sammensmeltet med Atlantis’ teknologier. Helt siden den gang har dere virret omkring i det fengselet som begrenset bevissthet er. Takket være en rekke eksemplariske liv gjorde Himmelen oss til slutt til Mestere med oppgave å være dem som trofast våket over dere. Vi har anvendt vår nåde og dyd sammen med en myriade av gode handlinger for å holde menneskehetens høyere gnist i live. Og nå står et mektig, Himmelsk mirakel for døren, som vil gjøre sende på vår felles tid i mørket. Det er dette nye riket som lyser som et fyrtårn i horisonten og som vil gjøre det mulig for oss å møte dere og dele vår visdom med dere! Dette er et guddommelig øyeblikk hvor vi alle vil få anledning til å ønske hverandre velkommen og fryde oss sammen!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige budskap. Mange begivenheter er klare til å manifestere.  Vi takker Skaperen og velsigner disse hendelsene som snart vil være over oss.  La oss ta denne høytiden og bruke den både til å begynne og til å feire en særdeles forbløffende tid for hele menneskeheten! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)Oversetter: Leif

onsdag 16. desember 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 15. desember, 2015


Sheldan Nidle – 15. desember, 2015

11 Muluk, 2 Mol, 12 Manik

Dratzo! Mange gode ting skjer nå i deres rike. De fondene som dere har ventet så lenge på i frustrasjon og bekymring, er her! I hvilken rekkefølge de kommer er avhengig av en del nøkkelfaktorer. For det første avhenger det av det sikkerhetsnivået de store gruppene som er involvert legger seg på. Disse første pengene vil være de som får de første dominobrikkene til å falle, hvilket vil bety starten på den formelle slutten på herskertiden til den mørke kabalen. Dette betyr en formell iverksettelse av en hærskare av nye prosedyrer for bank- og finansvirksomhet.  For det andre vil disse pengene signalisere slutten på den svindelbefengte, privateide "US Federal Reserve ". Det foregår en voldsom, desperate kamp mellom dem som er i ferd med å tape slaget for å redde denne byrdefulle institusjonen og dem som ønsker å begrave den en gang for alle. For det tredje er det også mange av dem som har ansvar for å utløse disse fondene, som også kjemper en indre kamp mot å gjøre dette. Til tross for alt dette vil fondene bli utløst på det avtalte tidspunkt (NÅ). Vi insisterer ettertrykkelig på at dette er det eneste gjenstående alternativet. Det har vært renspikket toskeskap av alle dem som ønsker å utsette det uunngåelige!

For lang, lang tid tilbake ble makten over dette riket tatt med makt av mørke rebeller som på det eldgamle sumeriske språket ble kalt Anunnakiene. Disse som egentlig hørte hjemme i deres over-verden, hersket med nådeløs jernhånd i nesten 13 årtusener.  Deres onde styre endte brått med Fredsavtalen i Anchara for mer enn 20 år siden. Siden da har det pågått en verdensomspennende kamp om hvorvidt dette ediktet var ment å håndheves her på Jorden også. Det gleder oss å kunne slå fast at dette galaktiske ediktet gjelder her også. Vi har til oppgave å ha overoppsyn med deres transisjon til en periode først og fremst fylt med sannhet, frihet og velstand for alle! Denne operasjonen har nå gått inn i en ny fase og visse aksjoner er nødvendig å gjennomføre. En av disse er å raskt avskaffe det politiske og finansielle systemet som på lovstridig vis har hersket over dere. Dere er ikke "mat" for finansverdenen og ikke gjeldsslaver heller. De som tar dette ediktet på alvor eller ser ut til å gjennomføre dette ediktet, synes å arbeide altfor langsomt til å tilfredsstille Himmelens ønsker. Av den grunn er denne tiden en tid hvor det vil komme et magisk øyeblikk hvor alt forandres. Betrakt denne tiden som det magisk øyeblikket. Hold motet oppe og nyt den siste delen av reisen!!!

Gjennom de to siste tiårene har vi fulgt med på hvordan Lysets styrker og de største fraksjonene av den mørke kabalen har kjempet mot hverandre. Mange venner som kjempet for Lyset har gått bort i en lang rekke ekstremt onde aksjoner som tok deres liv. Vi er hundre prosent dedikert på å fullføre våre venners innsats. Den seieren som nå er her, er til dels for å hedre dem og også for å hedre alle dere som har beholdt deres sterke tro på dette mektige skiftet og på oss. En mektig prosess er i ferd med å begynne for å bringe dere i full kontakt med Lyset. Som representanter for denne guddommelige visjonen er vi forpliktet av våre sannheter til å gi dere denne hellige gaven. Vi ber derfor meget innstendig om en rask og sikker utløsning av disse fondene. Det er nedstemmende å se hvordan de mørkes onde nettverk fortsatt har så mye som en ørliten innflytelse på det som skjer. Det er nødvendig at Lyset fjerner dem som på noe som helst måte prøver å forhindre denne operasjonen. Dette er et humanistisk prosjekt som skal bringe dere frihet og de nødvendige virkemidler til å forandre denne verden.

Når dere ser tilbake på alt det som foregår på denne kloden, så vil dere raskt se den grad av panikk og den usikre nøling som fyller alle de involverte.  Vi innser at det ikke er enkelt å raskt forandre en verden som har gått i den samme uforanderlige rytmen i tusenvis av år.  Vi innser også akkurat hvor enorme de forandringene som er planlagt i realiteten er. Alle disse tingene må gjennomføres og et i sannhet gigantisk utdannelsesprosjekt er deretter helt avgjørende for suksess.  Dere har i deres hender akkurat de verktøyene som trengs for denne storslagne kampanjen i de sosiale medier. En hel rekke store regjeringer vil, etter at NESARA er implementert, hjelpe til i denne svært tiltrengte kampanjen. Prosedyrer, ulike alt dere i deres liv har sett, er i ferd med å bli klare til å settes i verk.  Deres oppgave i disse prosedyrene er å støtte dem åndelig og fysisk sørge for at denne nye virkeligheten kommer på plass. Bruk deres indre intuitive visjon til å gjøre alt dette til en positive realitet.  Benytt denne høytidsperioden som et springbrett for de undrene som skal manifestere. Hvilken vidunderlig verden som nå vil bli sett av alle!


Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Den i sannhet vidunderlige gløden av Himmelens rene Lys varmer det aller innerste i menneskenes hjerter denne morgenen. Storslagne begivenheter er i ferd med å skje nå når Himmelens tallrike fonds begynner å regne ned på denne dyrebare kloden. For lenge siden ble menneskeheten plutselig kastet ned i mørket gjennom de onde handlingene til en herskerklasse i Atlantis. Disse handlingene må de mørke og deres talløse lakeier, i nådens navn, nå bote for og gjøre godt igjen. Denne historien fylt av vold ender nå og forvandles til et virkemiddel for Lyset og dets uunngåelige triumf! Vi bærer alle i oss minner, som vil bli vekket opp, om hvordan vi alle en gang reiste langs denne mørkets vei som en gang ville ta slutt. I disse minnene finnes eksempler på hvordan vi greide å overleve og i takknemlighet greide å holde lyset ved like i dette land av lidelse, sorg og død. Dette er en historie alle Mesterne deres ivrer etter å fortelle dere.

Fortsett å være positive, mine brødre og søstre!  Denne lange sagaen gjennom mange generasjoner vil bli forvandlet til en av glede, frihet og velstand for alle! Dypt inni dere ligger sjelens kjerne og den har alltid husket denne lange historien av bedrøveligheter og gjort dere alle klare til denne tiden av evig seier.  Hør etter, Kjære Dere, vær klare for det som vil følge! Himmelen har begynt å fjerne det tåketeppet som dekker oss alle. Etter hvert som dere begynner å komme ut av det, ta alt dette inn over dere. Og mest av alt; døm ikke! Vær heller rede til å omfavne alt dette i Kjærlighet og En-het. Deres frigjøring kommer som en mektig gave, en hellig presang, fra Himmelen. Gang etter gang har mange av oss spilt rollene som den som utøvet og den som var offer for enorm urett som var tidens tegn i den uvitenhetens tid. Vi er her for i nåde å legge alt dette vekk og, i Skaperens nåde, bevege oss videre til full bevissthet!

Dette budskapet her kommer som en forløper til superbe opplevelser som dere med fryd vil ta imot som de undere de er. Himmelen ønsker å lære dere og forklare hva som skal skje. Betrakt disse inspirerende begivenhetene som tegn på det som vil følge. Deres rike skal omsider forvandles og bli et rike hvor dere med letthet kan bevege dere, slik vi gjør, fra denne praktfulle kloden til Himmelens ufattelige undere som dere ikke en gang kan forestille dere. Denne prosessen er noe det er godt å vite om og være klare for i fryd og i sannhet. Det er et rike fylt av ting og begivenheter som på dette tidspunkt ennå ikke kan avsløres helt. Bare fortsett å være positive og så fokusert som dere bare greier, på disse forbløffende ting som Himmelen vil overøse dere med! Så derfor, fulle av glede og seier, forbered dere på vårt komme og at familiene våre fra åndeverdenen, verdensrommet og Agarthas dyrebare riker også kommer. Med dette forlater jeg dere! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag utforsket vi hva som er i ferd med å gjøre seg klar til sin storslagne inntreden!  Vær klare til den neste fasen i deres ferd mot å bli fysiske Engler. Denne tiden har brakt dere mye sorg, glede og til slutt frihet. Den har også satt dere på de ytterste prøvelser! Alt dette leder frem til deres gjenforening i triumf med alle de som elsker dere så inderlig. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Website: Planetary Activation Organization


Oversetter: Leif

onsdag 9. desember 2015

Norsk -- Sheldan Nidle 8. desember, 2015Sheldan Nidle 8. desember, 2015

4 Ik, 5 Yaxk’in, 12 Manik

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glede!)  En operasjon som skal gi dere en ny verden, er nå i ferd med å sluttføres. Gjennom årtusener har overflateverdenen hatt begrenset innsikt og forståelse takket være grunnleggende løgner og at dere har blitt ført bak lyset på det mest utrolige vis. Dere står nå i det minste helt på terskelen til en annerledes virkelighet, en virkelighet hvor dere vil være omgitt av sannhet og ny ledelse som er dedikert til at dere skal ha det godt. Dette er noe dere ikke er vant til. Det er snarere slik at dere forventer å bli løyet for, narret eller direkte ført bak lyset. I løpet av de siste ukene har et nytt rike blitt konstruert.  Denne verdenen er mer enn en gave i denne juletiden; den vil være et rike hvor dere kan leve i glede. Dette nye riket finnes allerede, men ennå ikke manifestert. For øyeblikket kan dere se det manifestere for øynene på dere. De mørke er beseiret, men ennå ikke isolert fra dere. Et siste sett begivenheter må skje før denne så høyt ønskede hendelsen blir til virkelighet. Denne virkeligheten er langsomt, men sikkert i ferd med å forvandles og når dette er fullført, vil dere få se en del helt tydelige tegn dukke opp foran øynene på dere. Inntil da, gled dere over å vite dette og ha full tillit til denne mektige forandringen i virkeligheten deres.

For lenge siden gav Himmelen dekret om at dette øyeblikket i deres historie skulle skje. Vi er her for å hjelpe til å implementere alle disse tingene som skal gjøre det hele komplett. Himmelen har gitt instruksjoner om hvordan denne vidunderlige gaven skal dukke opp. Allerede ligger en rekke tegn på disse forandringene i luften. Vi har holdt øye med dere mens deres mange Lys-grupper, alt for langsomt i forhold til det vi hadde ønsket, har forberedt denne virkeligheten til dette mektige skiftet. Vi føler at de har vært altfor milde med hensyn til å isolere Anunnakienes lakeier fra dere. Denne prosedyren har vært utført med "silkehansker", men hadde vært tjent med at kraftigere virkemidler hadde vært benyttet. Vi hadde til hensikt, med de urgamle familienes, utvalgte kongeliges og deres hemmelige samfunns godkjennelse, å fjerne dem raskt ved å sende dem til en spesiell serie alternative virkeligheter. Hensikten med denne prosessen var å gjøre det mulig for opp-Lys-te sjeler og gå raskt frem med utleveringer og utdannelse som krevdes for å kunne gi dere deres velsignelser. Resultatet ble i stedet den hengemyra vi nå befinner oss i.

Etter hvert som disse ulike problemene blir rekket opp og løst, blir det stadig tydeligere at denne overgangsperioden kan ta lengre tid å få i gang, men vi har observert hvor raskt dere tilpasser dere nye realiteter så snart de manifesterer på ordentlig. Som folkeslag er dere raske til å komme dere igjen etter sjokk.  Det er dem som er blitt en del av en kulturell virkelighet, som ikke lar seg viske ut, som er mest uvillige til å forandre seg. Således fortsetter vi å overvåke det som skjer og ønsker at vi kunne ha hatt en mer viktig rolle i denne heller langtrukne prosessen. For øyeblikket er alle store overføringer av fonds komplett gjennomført av våre motstykker på Jorden. Denne prosessen i seg selv var svært langtrukken. Slik vi ser det, var det sikkerhetsnivået som ble krevet himmelvidt ut over det som var påkrevet.  De som er involvert i denne prosessen er altfor beskjedne for sitt eget beste! Dette til tross forventer vi nå at dette vil skje relativt raskt. Denne prosedyren vil kun være starten på en rekke begivenheter som for alltid vil forandre virkeligheten deres.

Denne prosedyren er i ferd med å nå et punkt hvor de første av mange begivenheter som dere har ventet så lenge på, kan skje. Denne prosessen har fått stadig større fart i takt med hver av dere som har begynt å tenke kollektivt. Denne felles innsatsen er i ferd med å bli belønnet.  Den første delen av en massiv utlevering er klar. Det som gjenstår å løse er den langsomme, omhyggelige veloverveietheten til dem som har ansvaret for dette. Mens alt dette foregår, fortsetter de mørkes siste desperate fremstøt. Det Nye Året bærer i seg løfter om å bli et år hvor en hel hærskare av løfter som lenge har vært annonsert, endelig blir til virkelighet. Utleveringen av de første elementene ser ut til å skje før Jul. Se på denne hektiske aktiviteten som et tegn på en del virkelig fantastiske begivenheter ligger rett under horisonten. Vi holder på å gjøre klar en rekke ting som likevel bare er de første av mange godbiter i pakkene våre. Vi har til hensikt å se fremveksten av nye regjeringer og styresett samt en endelig slutt på at sannheten omkring UFOer og vårt vennligsinnete nærvær så lenge har vært holdt hemmelig for dere med alle midler. Det er på tide at dere blir fortalt om vår eksistens og at vi er vennligsinnet. Det er nødvendig at sannheten om den langvarige kontakten mellom oss blir åpent lagt frem!

Velsignelser og Nåde! Vi er deres Oppstegne Mestere! Det er mange vidunderlige ting som nå skjer! Midler både fra de båndlagte fondene og de urgamle familiene blir nå frigjort og sendt til sine bestemmelsessteder.  Vi velsigner dette og sender hallelujarop til alle involverte. Det kan tenkes at de mørke, slik de alltid gjør, forsøker å spenne bein under disse tidsskjemaene. Imidlertid er disse pengene kun starten på en bølge av fonds som vil regne over dette riket med Himmelens velsignelse! Etter hvert som dere mottar disse fondene, kjenn hvor velsignet dere er og bruk så deres indre visdom og nåde til å hjelpe familie, venner og andre.  Bruk disse fondene til å oppfylle deres kjæreste drømmer og la andre også på samme vis få oppfylle sine. Denne strålende vidunderlige perioden inkluderer Jul og det Nye Året. I tillegg inkluderer den nye regjeringer og styresett og en ny virkelighet fylt av glede, velstand for alle og fremfor alt, deres frihet! Dette vil være den mest storslagne tid til å takke Himmelen og takke alle for disse vidunderlige gavene!

Rundt om på hele kloden skjer en enorm økning i de åndelige energiene mot slutten av dette året. Denne energien bidrar til den positive akselerasjonen av disse målene som Himmelen har satt for denne tiden. Dere vet at på denne tiden av året, reiser vi Mesterne til en rekke hellige steder rundt om i verden, som Mt. Shasta og de hellige dalene i Himalaya, for å be, visualisere og feire denne nye virkeligheten som nå er i ferd med å få fotfeste. Denne guddommelige energien øker bevisstheten deres og gjør det mulig for en ny æra av lys og kjærlighet å senke seg over Gaia. Vi ber dere å ta imot disse i sannhet himmelske energiene og bruke deres indre visdom og kraft til å løfte frem dette riket. Kom sammen for å prise og feire Himmelens undere nå som denne nye æra av velstand etter hvert blir en realitet! La oss komme sammen som Ett! La oss ta imot våre himmelske gaver og på kjærlighetsfullt vis spre dem over hele kloden!

For mange tusen år siden var vi alle fanget i sentrum av et mektig dilemma. De mørke hadde begynt å åpent trosse Himmelen. De ondsinnete planene deres ble til å begynne med holdt tilbake, og senere landsforvist av våre Administratorer i Himmelen. Vi fulgte de mektige instruksjonene til disse hellige, himmelske hærskarer og utviklet de nødvendige virkemidler til å spre nåde til et stort antall av våre forfedre.  De avskyelige lakeiene til Anunnakiene ble langsomt, men sikkert dreiet vekk fra de opprinnelige storslagne planene og til å kreve total underkastelse. Nå står vi helt på terskelen til seier! Vi velsigner og takker Himmelen i nåde for det de har gjort. Fortsett å være positive og kom sammen med oss i den siste etappen av å manifestere denne mektige visjonen som Gaia gav oss for så lenge siden. Tiden er kommet for å rope inni dere, og med ektefølt hengivenhet, hvor fulle av Kjærlighet og Lys vi er for dem både i Himmelen og på Jorden som gjør så seierrike. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med vår ukentlige rapport. Det er for øyeblikket mye godt som skjer på denne kloden. En mektig bevegelse som vil lede til full seier for dere, har begynt. Kast av dere alle deres frustrasjoner og fryd dere. Det skjer ting for øyeblikket som vil gjøre slutten av dette året frydefullt! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Oversetter: Leif

onsdag 2. desember 2015

Norsk -- Sheldan Nidle 1. desember, 2015

Sheldan Nidle 1. desember, 2015

10 Men, 8 Yaxk’in, 12 Manik
Selamat Balik! For hver dag beveger vi oss nærmere begynnelsen på en ny æra av Lys på Gaias overflate. En storslagen frigjøring av menneskeheten fra den mørke kabalen er her! Tiden er nå endelig kommet for å se omfordelingen av rikdom og fremveksten av sanne verdier i verden. En global "resetting" vil finne sted og utløse fremveksten av edelmetallbaserte pengeenheter. For øyeblikket ligger revalueringene i horisonten. Parallelt med dette vil det begynne en prosess for å fri dere fra gjelden deres, rydde opp i det gamle bank- og finanssystemet og etablere et fullstendig transparent, nytt internasjonalt banksystem. Denne prosessen begynner for alvor nå som den siste måneden i dette Gregorianske året manifesterer. De mørke har gjennom lang tid tvunget oss til å fokusere på en sikkerhet, som nå har tatt fra dem den seieren de lenge trodde de skulle få. Nå mens de mørkes siste desperate halmstrå spiller seg ut, fryd dere over det faktum at alle deres innsmigrende forsøk på forhindre vårt endelige mål har vært forgjeves. Dere vil få leve i det øyeblikket da Himmelen seiret og dere fikk tilbake deres frihet. Ta også med i betraktningen den enorme innsatsen som er lagt ned for å sikre denne seieren. Minnes dem som har falt og forstå hvilken pris mange har betalt for at dette vidunderlige sluttresultatet skulle bli mulig!

Dere er resultatet av at Sirianerne og deres allierte generelt har overvåket og passet på dere.  Vi har sørget for at selv om dere gjennomlevde mange mørke perioder, så fikk dere aldri dø ut eller bli omgjort til eksperimenter av den mest umoralske og bestialske sort. De mørke ble fristet gjennom den påvirkning som ble gitt dem i deres mørke sak. Som Himmelens utsendte voktere forhindret vi at slike tullete genetiske ting noen gang skjedde. Det er i sannhet en merkelig rekke av hendelser Anunnakiene og lakeiene deres har latt dere gjennomgå. Mange ganger i det forrige århundret ble dere nesten utslettet av krig, pest eller kjernefysiske katastrofer. I flere tilfeller ble Solen deres angrepet og nesten ødelagt. I disse tilfellene hvor det var på hengende håret at det ble fullstendig katastrofe, var situasjoner hvor mange S&E** flåter var tvunget til å intervenere og jobbe på spreng sammen med dem som var her på oppdrag for å passe på Jorden. Disse hendelsene som var så nær katastrofe, tvang den Galaktiske Føderasjonen til å øremerke en spesiell flåte som våre voktere hadde tilgjengelig som en nødvendig reserve. Således er det en del historier vi har til hensikt å fortelle dere i fremtiden.

Dere er en spesiell type av mennesker.  For millioner av år siden var Menneskeheten på Vega en primitiv akvatisk primat hvis største evner lå i å være dyktige fiskere. Vi var kun i stand til å opprettholde et meget enkelt samfunn og var konstant bekymret på grunn av et antall fryktinngytende predatorer som hele tiden plaget oss. Inn i dette riket kom de galaktiske cetaceene*. Kollektivt hadde de brukt bortimot 10.000 liv til å se etter et Vesen som egnet seg til å bli en sann landjordens vokter. Disse modige Vesenene så oss og begynte en prosess for å gjøre oss til mer enn vi var. De så oss som svaret på sin langvarige intergalaktiske søken. Disse mektige Vesenene anmodet det galaktiske Åndelige Hierarkiet om å la oss utvikle inn i full bevissthet. Etter en rekke lange diskusjoner gav det Åndelige Hierarkiet til slutt sin godkjennelse. Disse Primatene fra Vega skulle således få sin egen skapelseshistorie og bli meddelt at de på det guddommelig rette øyeblikk skulle kolonisere dette solsystemet. Jorden skulle være det hellige sentrum i denne stjernenasjonen. Gaia bærer i seg den guddommelige gnist som hadde skapt og utformet denne vidunderlige galaksen.

Det er denne mektige historien som er grunnlaget for at vi eksisterer, at vi har vår Væren.  Våre vitenskapsmenn så vel som våre åndelige rådgivere, har for lengst bekreftet validiteten av denne historien. Etter hvert som vi spredte oss ut fra det dere kaller stjernebildet Lyren, har vi aldri glemt vår beskjedne opprinnelse. Vi lærte helt fra begynnelsen å respektere alle livsformer og å betrakte dette enorme universet som et spesielt holografisk Skaperverk, inspirert av vår Skaper, den Høyeste Skapende Kraft, eller på Siriansk, "Ja Ta" (Himmelens Glede). Vi har kommet sammen i mange tidligere unioner som totalt sett er mer enn seks millioner år gamle. Den nåværende er selvfølgelig den Galaktiske Føderasjonen av Lyset. Vi gleder oss til å møte dere, og når dere er klare til det, å forberede dere til å fullføre det siste trinnet for at dere igjen skal bli våre kolleger som galaktiske mennesker. Denne tiden i deres lange historie er en overgangsperiode mellom det som er kjent for dere og det dere skal bli. Disse som fikk tillatelse til å trekke dere ned i mørket er nå borte. Det som fortsatt er igjen er en ondsinnet gruppe lakeier og for dem er tiden kommet for å forsvinne. En aldeles vidunderlig fremtid venter dere!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer på denne dag for å ønske dere velkommen til en ny åndelig tid for menneskeheten. Dere har blitt opplært av de mørke og deres negative virkelighetsfremstillinger til å tvile på dere selv. Denne indre selv-tvilen kan konstant rive i dere. Den berøver dere deres åndelige krefter til å manifestere og frustrerer dere kontinuerlig. Hver eneste én som lever i denne tiden har i virkeligheten blitt gitt, av Skaperen, evnen til å manifestere et vellykket liv. Nøkkelordene er positivt fokus. Gå inn i dere selv og kast av dere denne evinnelige selvfornektelsen som er en del av deres tillærte mørke persepsjoner. Foreldre som ikke visste bedre frembragte den. Erstatt disse tankene med positive, fokuserte tanker. Til å begynne med kan det føles vanskelig.  Vær ikke desto mindre tålmodige og visualiser det dere har bedt om. Over tid kan denne øvelsen begynne å bære frukt. De seire som deres ørlille fokus har greid å oppnå, kan så utvides til større og større seire.

Når dere etter hvert lærer disse mektige evnene til å lykkes, vil deres fokuseringsevne øke og deres første suksesser kan føre til andre, mer detaljerte ønsker. Dere vil litt etter litt erstatte de negative oppfatninger som feilaktig ble gitt dere da dere var unge.  Når dere lærer hvor effektivt dette er, kan dere utvide det ytterligere ved å gjøre dette som en kollektiv øvelse. Når dere gjør dette som en gruppe, kan dere bokstavelig talt legge til Skaperens formidable kraft i innsatsen deres.  Og da har dere økt suksessen av denne innsatsen i uendelig grad. Suksess vil da uvegerlig følge.  Det helt avgjørende elementet er fokus. De mindre suksessene som lærte dere individuell fokus, krever nå gruppefokus. Nøkkelen er å slappe helt av. Lær å gi slipp. Legg dem med lett sinn i Himmelens hender.  La Himmelen bruke sine mektige krefter til å manifestere dette i det rette øyeblikk. Vær bekvemme med det og fortsett deres daglige gjøremål.

Dere vil da oppdage intensjonens makt. Himmelen ønsker at dere virkelig skal lykkes. Himmelen går gjennom disse intensjonene og avgjør hvordan disse best kan gjøres til virkelighet for dere. I dette guddommelige øyeblikket oppfyller Himmelen deres ønske.  Nøkkelen er å gi slipp på dette ønsket og ikke la frustrasjon slippe inn i dette bildet av suksess.  Så fortsett å ha full tillit. Vit at deres sanne ønsker i sannhet vil lykkes. Vi Mestere vet dette inni oss og legger merke til at de som virkelig lever etter denne visdommen, lever et kraftfullt liv! Det er lett til å begynne med å la frustrasjon overvelde dere. Lær å leve et virkelig suksessrikt liv ved å feie denne ødeleggende selv-tvilen av banen. Dette krever øvelse og en dyp tro på denne iboende kraften. Vær derfor rede til å vinne over selv-tvilen og bevege dere mot den makten som fokusert, positiv intensjon er.  Husk, kjære Hjerter, at nøkkelen i sannhet er å gi slipp på intensjonen deres og tillitsfullt legge den i Himmelens hender!

I dag tok vi opp hva som skjer i denne virkeligheten. Vi tok også opp en del viktig bakgrunnsinformasjon som dere trenger for bedre å forstå utgangspunktet for det som nå skjer. Mesterne gikk nok en gang gjennom hvordan dere best kan praktisere den fokuserte intensjonens kunst og hvordan dere kan gjøre slutt på negative frustrasjoner. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Oversetter: Leif

*Cetaceene er alle dyr av hvalslekten.


**S&E team ser ut som om det er hentet fra samfunnsvitenskapen og betyr tverrfaglige team som studerer menneskenes samfunn og forholdet mellom samfunnet og dets medlemmer, inkludert antropologi, økonomi, historie, politisk vitenskap, psykologi og sosiologi.

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions