Followers

onsdag 27. mai 2015

Norsk -- Sheldan Nidle 26 mai, 2015


Sheldan Nidle 26 mai, 2015
3 Cimi, 4 Pax, 11 Ik

Selamat Balik! Vi kommer nå for å rapportere om hva som foregår i deres verden. De mørke er fortsatt fulle av skitne tricks. De mørke utformet en verden hvor uærlighet og svindel skulle hedres og omfanget av uærlighet og lureri er i sannhet enormt. Dette faktum førte til en så utbredt epidemi av slik svindelaktighet at det raskt ble åpenbart at bare de som Lyset stolte hundre prosent på ville være i stand til å gjennomføre sine oppgaver raskt og på rettferdig vis. Av den grunn har vi valgt å "ansette" kun dem som kan fullføre de oppdragene de har påtatt seg uten at noe skjærer seg. For at dette skulle bli mulig har vi opprettet en “stall” av tjenestepersonell som utgjøres av en gruppe svært spesielle Vesener. I motsetning til de fleste mennesker, er disse individene fullkomment i stand til å utføre sine tilskrevne oppgaver med letthet. I løpet av de siste få månedene har vi omhyggelig valgt ut disse strålende individene for å løse en rekke nåværende problemer og sette oss i stand til å fullføre det nye overføringssystemet. Derfor er vi for øyeblikket i ferd med å avslutte en del tester og har til hensikt å begynne en masse i neste måned. Ikke desto mindre er det enda mye mer å fortelle dere om hva vi holder på å gjøre for at vi med full trygghet kan sende ut velsignelsene deres.

I løpet av de siste få månedene har vi samarbeidet nært med våre allierte på Jorden og Agarthanerne om hvordan vi best kan overvinne de mange restriksjoner som er "installert" av den mørke kabalen og deres mange venner i bankverdenen. Vi startet med en serie arrestasjoner av personell i de lavere rekkene. Disse menneskene hadde med de daglige operasjonene i dette systemet å gjøre, som har forårsaket så mye problemer. Effekten av dette var akkurat som tidligere: det skapte kun en kortvarig reduksjon i farten på operasjonene i systemet deres. Det ble da besluttet å hjelpe mange nasjoner å investere i et fritt og mer rettferdig overføringssystem som ville kunne gå utenom det nåværende systemet. Dette systemet fungerte pålitelig og sikkert. Imidlertid var ikke dette systemet designet til å iverksettes globalt før på slutten av dette Gregorianske året. Følgelig ble det besluttet at man frem til da skulle benytte et system hvor nøkkelpersonellet består av individer som er hundre present pålitelige og som man kan stole fullt og fast på. Det er dette systemet vi for øyeblikket fokuserer på og det synes som dette er en aldeles vidunderlig midlertidig løsning.

Mens vi arbeider iherdig for å løse de nevnte problemene, er vårt kontaktpersonell i gang med å lære opp de som skal danne den nye NESARA regjeringen. Dette særskilte steget er begynnelsen på en prosess som til slutt skal føre frem til et galaktisk samfunn. Det er helt nødvendig at de nye nasjonale ledelsene deres blir en åpen og transparent overgang mellom det som er best for dere (et helt åpen regjeringssystem) og deres fremtid med full bevissthet. Å herske og regjere var opprinnelig forbeholdt de privilegerte. I deres nåværende samfunn er det "pengene som har makta". Det er på den måten valg og lovgivende forsamlinger blir kontrollert og styrt av oligarkiet (de få virkelig rike familiene). Dette arrangementet er sannelig ikke noe som er egnet til støtte en sunn offentlig forvaltning. Det er helt nødvendig at regjeringene arbeider i full åpenhet slik at alle kan se hva de gjør. Det er her NESARA kommer inn. Vi støtter denne simpelthen fordi ethvert aldrende uresponsivt system trenger en massiv restrukturering. Det er nødvendig at denne omgjøringen virkelig bringer hele systemet tilbake til sine opprinnelige prinsipper. Det er her NESARA nå står: akkurat på terskelen til å manifestere. Når velsignelsene begynne å strømme inn kan dette systemet omsider bli relevant for den tiden vi nå er på vei inn i!

NESARA baserer seg på at dere blir villige til å hjelpe dem som påtar seg regjeringsoppgaver. Når dere alle blir like velstående, kan dere begynne å samhandle med regjeringen, sågar bli et offentlig reservoar av kompetanse, som kan benytte sin samlede, generelle visdom til å hjelpe frem de forandringene som trengs for at regjeringene påny arbeider etter sin opprinnelige hensikt. Dette nye samfunnet av høyere bevissthet kan mye bedre forstå hva som virkelig ligger i NESARAs mandater. Følgelig må det være en mye bredere konsensus med hensyn til hvordan man beveger det nye styresettet og regjeringen gjennom de første fire vanskelige månedene av forandring. Når dette først er gjort, må dere bli en godt informert velgermasse som kan velge dem som skal videreføre de forandringene som NESARA regjeringen har foreslått. En av de tingene som vil bli implementer av disse nye regjeringene er en slutt på hemmelighetskremmeriet når det gjelder UFOer. Dette vil gjøre det mulig for oss å ha en åpen dialog mellom oss. Dette vil være starten på formidlingen av visdom og teknologi som vil danne fundamentet for et virkelig vidunderlig samfunn. Det innebærer i tillegg at vi kan lande og introdusere mentorene våre for dere.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Den tiden vi er inne i dreier seg om fokus og tjeneste for Himmelen. For lang, lang tid siden gav Himmelen dekret om hvor lenge deres tid i begrenset bevissthet skulle vare. I disse hellige dekreter stadfestet Himmelen klart at eksistensen deres i denne absurde virkeligheten skulle være en begrenset periode på litt over tolv og et halvt tusen år. Dere har trofast gjennomført denne perioden. Faktum er at dere har levd opp til alt som ble krevet og bevist for Himmelen at dere kan takle enhver utfordring og holde ut i de mest krevende omstendigheter. Himmelen har, i sin faste tro på dere, sendt oss hjelp. Denne hjelpen har muliggjort de begivenhetene som akkurat nå er i ferd med å begynne. Disse begivenhetene innbefatter velsignelsene deres og nytt transparent styresett og regjeringer. Disse tingene vil totalt forandre hvordan denne virkeligheten fungerer. Vi har bedt dere om å lære dere å fokusere. Bruk dette til å støtte manifestasjonen av en del viktige begivenheter. For øyeblikket er den gamle, mørke kabalen i ferd med å svinne hen. Bruk dette som fokus for å fortsette å visualisere en helt ny virkelighet. Sammen kan vi skape en vidunderlig ny virkelighet!

Det vi snakker om er hvordan dere har brukt evnene deres til å overvinne all den frustrasjonen de mørke har forårsaket og som de har brukt bevisst for å forlenge sin tid ved makten. Ikke desto mindre er deres aldeles strålende som fortsetter å tro og til tross for tallrike hindringer, fortsetter innsatsen for at alt dette skal kunne bli til virkelighet. De mørke er nå raskt i ferd med å miste sin makt etter hvert som deres avskyelige planer og aksjoner slår feil, den ene etter det andre. Deres fortjener ros for dette. Det vi rett og slett ber dere om nå når vi nærmer oss slutten på den mørke tunnelen, er å fortsette som dere har gjort. Støtt de elementene som sammen med Skaperens mektige vilje, vil kaste ut disse demonene og erstatte deres skrekkvelde med Lysets undere. Når dere da endelig kan få hvile ut, vil dere oppleve velstand og fremgang, erverve stor visdom og omsider gjenforenes med familiene deres fra åndeverdenen, verdensrommet og Inner-Jorden. Det er mye glede som venter dere! Fryd dere og tillat dere å virkelig feire det som ligger foran dere.

Således har dere mye å være takknemlige for! Himmelen og hennes talløse hjelpere rydder veien for en ny virkelighet og en ny altomfattende bevissthet. Dere står foran å lære mye om dere selv og deres fjerne forfedre som kom hit, sammen med cetaceene*, for å være voktere og ivaretakere av denne storslåtte virkeligheten. Dere vil få oppdage den neste rekken av hendelser som er ment å kaste dere inn i den første fasen av guddommelig tjeneste for Himmelen. Det er deres lodd å begynne å spre deres mektige glede og visdom til alle aspekter av denne galaktiske virkeligheten. Deres langvarige tid i slavelenker har gitt dere en mektig indre visdom om hvordan de mørke styrte og manipulerte i denne galaksen. Ut av dette vokser deres evner til å lære bort og til å sørge for at Lyset gjennomtrenger ethvert aspekt. Dere vi sannelig bli feiret og gjøre stjernenasjonen deres legendarisk! På bakgrunn av dette og mange andre ting gleder vi oss enormt over dere.

I dag gav vi dere et mer detaljert perspektiv på hva som skjer i deres verden. Nå er det like før vi har tatt knekken på alle de forsinkelsene de mørke har stelt i stand. Lyset gjør seg klar til store begivenheter som vil være starten på deres mektige løft inn i en ny virkelighet. Vær vennlige og omtenksomme mot hverandre og lær dere å gjøre dette i den mest magnifikke glede! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)
 *hvalene, Hvalfamilien
Oversetter: Leif

onsdag 20. mai 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 19 mai, 2015Sheldan Nidle – 19 mai, 2015


Cauac, 17 Moan, 11 Ik


Dratzo! Utleveringssystemet kommer på plass noe langsommere enn vi ville ha likt, med hensyn til å vise seg pålitelig nok til at vi kan sende pengene deres gjennom det. Som vanlig forkommer det forsinkelser i hver nye seksjon og dette skyldes i all hovedsak dem som enten ønsker å stjele de omtalte pengene eller styre dem i en annen retning. Sikkerhetspersonellet vårt kan med letthet følge med på hvordan disse pengene beveger seg i systemet og dersom noe skjer, kan vi benytte systemet vårt til raskt å få kontroll over pengene igjen. Hver eneste ny utprøving avdekker således mulige “smutthull” som likevel raskt kan utbedres, som regel ved å arrestere dem som er ansvarlige for å skape enda en forsinkelse.  For øyeblikket er vi kommet så langt at vi har satt sammen et system som gjør at vi på trygt vis kan overføre pengene til sin endelige destinasjon; din konto. Som dere da forstår har vi arrestert bankpersonell og erstattet dem med pålitelig personell. Kontakt og kommunikasjonspersonellet vårt har, for å kunne holde fremdriften oppe, samlet alle erfaringer i et register som viser hvordan hver enkelt seksjon har blitt utsatt for kabalens forsøk på å stanse overføringene. Disse forsinkelsene blir observert og tiltak som kan stanse slik misbruk av systemet, blir installert. Vi er også svært nær å kunne overføre de store fondene som har vært i forvaring hos oss. Så snart dette systemet fungerer helt "skuddsikkert" kan utleveringen av disse skje.
Himmelen har i løpet av uken informert oss om at oppjustering i hvert av chakraene deres er klar til å finne sted. Disse forandringene omfatter i første rekke hode-chakraene. Dere kan forvente å oppleve noe hodepine og, til tider, lysglimt som synes å plutselig fare over synsfeltet deres. Disse vil senere etterfølges av smerter i skulder og muskulaturen i brystkassen. Forbedringene i adrenalinsystemet og immunsystemet deres vil komme til å skape reaksjoner som likner plutselig, raske elektriske støt. Ubehag av denne typen vil forsvinne og komme tilbake med ujevne mellomrom. De som overvåker kroppene deres har behov for sjekke et antall ganger nøyaktig hvor godt de nye oppgraderingene fungerer. Straks disse testene er gjennomført, kan dere forvente å føle tilsvarende i armer og ben. Dette er fordi disse oppgraderingene er knyttet til at man observerer hvordan nervesystemet greier tilpasse seg disse endringene, før det nye diafragma blir helt ferdig installert. Disse seriene av installasjoner kan være ganske smertefulle. Således er det behov for en del for en del forberedende, midlertidige oppgraderinger.
Gaia fortsetter, mens hun venter på at vi kan lande, å forberede seg på den store katastrofen som vil komme til å fortære hennes nåværende overflate. I de senere årene har en rekke vulkansk aktivitet, tsunamier og jordskjelv økt. Disse skjer for å kunne justere overflaten og generelt forberede dere til det som skal komme. Jorden har vært i sin nåværende "positur" helt siden Atlantis’ fall. Hun gir oss nå en advarsel om å øke tempoet på de forandringene som er nødvendige for å omforme deres globale samfunn og på enkelt vis flytte dem inn i Inner-Jorden. Vi er fullt klar over dette og har informert våre medarbeidere på Jorden å sørge for at forutsetningene som må til for at vi skal kunne lande, skyter ordentlig fart. Gaia har et inderlig ønske om å vende tilbake til sitt tidligere 5te dimensjons selv. Det gjør henne urolig og ubalansert å leve med denne splittelsen med en indre 5te dimensjon og et ytre 3D-rike. Dette er årsaken til at den såkalte dødsspiralen tiltar i hennes ulike økosystemer på overflaten. Og deres samfunn som utnytter henne så nådeløst, bidrar bare til å hjelpe henne i denne hennes kjempeanstrengelse.
Kabalen innser at deres dominans i verden raskt svinner. Disse kjeltringene forstår at deres bruk av krig, kaos og splid ikke lenger oppnår de resultater de tidligere gjorde. Derfor truer de med å skape enorm katastrofe i den globale økonomien.  Vi har gått til mottiltak mot dette gjennom å skape allianser som kan forhindre at slike barnslige påfunn skal kunne forpurre det som ligger foran oss. Enn så lenge sørger disse mottiltakene for å holde kabalen i sjakk. Det som trengs er noe som kan få våre allierte til å øke tempoet i det de gjør. En rekke nye aksjoner for å få til et mye raskere overføringssystem ligger klart, og snart, med hjelp av våre allierte, kan vi begynne å dra ut bunnpluggen på et "SWIFT" system som er kjerneårsaken til alle forsinkelsene. I tillegg til dette er en ny, livskraftig infrastruktur-byggende bank i ferd med å bli klar til å gå utenom det nåværende, fullstendig uhåndterlige banksystemet.  Kabalen innser at deres mektige “Fed dollar” begynner å kollapse. Et nytt rike kjennetegnet av full frihet og velstand for alle er på det nærmeste klart til å manifestere. Hosanna! Hosanna!
Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Våre medarbeidere er overlykkelige over det som for øyeblikket skjer. Vi står helt på kanten av den tid da den mørke kabalen faller og mørkets æra omsider er over.  Det aller viktigste elementet i dette er proklameringen av NESARA-lovgivningen i Amerika. Dette vil være øyeblikket da Himmelens velsignete dekreter vil manifestere. Vi gleder oss over at den virkeligheten de mørke har påtvunget menneskeheten på jordoverflaten nå bringes til ende. Planen er å sette i forvaring alle dem som så lenge har terrorisert dere og skapt en æra hvor dere mistet friheten deres, enten på grunn av alle de mørkes krumspring eller på grunn av selve gjeldsslaveriets natur. Dette vil bli erstattet av en enorm serie med ny kunnskap som vi har til hensikt å formidle til dere gjennom våre mange kommende belæringer. Det er nødvendig at dere får vasket bort alle rester av de løgner og halvsannheter de mørke brukte for å herske over dere. Disse nye virkelighetene er likevel bare begynnelsen på det dere trenger å vite.
De kommende tider vil være kjennetegnet av omfattende forandringer. De mørkes fall vil åpne opp muligheter for Lyset til å belære og forklare hvordan denne nye virkeligheten er ment å fungere. I fortiden har dere vært utsatt for løgner og manipulasjoner som gjennom årtusener forhindret dere fra å oppdage sannheten om hvordan dette riket faktisk fungerer. Nå vi dere bli mye mere bevisste med hensyn til hva som skjer lokalt og internasjonalt. Denne stormfloen av sannheter vil komme i tillegg til alt det vi har til hensikt å fortelle dere om kort tid. Hver enkelt av våre belæringer er designet for å lære dere hvordan dere kan øke evnen deres til å skjelne presist mellom sant og usant og vise dere hvordan Skaperverket daglig virker i dette riket. Det er Himmelens hensikt å la oss forklare dere om historien deres og hvorfor det er nødvendig at dere gir slipp på overflatens riker. Det er nødvendig at dere blir voktere og ivaretakere av dette hellige sted og også for de andre vannplanetene i dette solsystemet.
Sannheten er at dere er skjebnebestemt til å bli hovedvokterne for disse særdeles noble verdenene. Og når dere så gjør, vil dere lære ting som gjør at dere kan forstå nøyaktig hvor hellig denne guddommelige oppgaven virkelig er. For mange årtusener siden lærte vi av vår Agarthanske familie hvilken spesiell oppgave dette i sannhet er. De som for øyeblikket bebor de nåværende verdener i dette solsystemet har fortalt oss hvor særdeles kjærkommen oppgaven vår i realiteten er. Således ser vi det som vår oppgave å være fulle av nåde og kjærlighetsfull omtanke for menneskeheten og for vår hellige mor, Gaia. Himmelen har latt oss gå gjennom en hellig seremoni og bli tatt under våre forfedres vinger. Til gjengjeld har vi, gjennom våre mange daglige oppgaver, lært hvordan vi best kan tjene dere. Vi velsigner dere og velsigner Himmelen for hennes hjelp. Vi er stolte av hver eneste en av dere. Vit dypt i deres hjerter at denne verden av taus lidelse er rede til å bli forvandlet av oss alle!
I dag har vi gitt dere et overblikk over hva som skjer og hva som i dette nå akkurat så vidt begynner å manifestere.  Denne nye virkeligheten vil gjøre slutt på gjeldsslaveriet og sette dere i stand til å ta imot med åpne armer, et nytt rike fylt av mange undere som er gjort mulig gjennom deres positive forandringskraft.Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Oversetter: Leif

onsdag 13. mai 2015

Norsk -- Sheldan Nidle 12 mai, 2015

 


Sheldan Nidle 12 mai, 2015 
2 Eb, 10 Moan, 11 Ik

Selamat Balik! Vi kommer nå med mere informasjon og hva som foregår rundt om på kloden deres. De gruppene som er blitt spesielt utnevnt til å fremskaffe de ulike komponentene som trengs for å fjerne de mørke fra makten, rapporterer for øyeblikket at de har suksess med å gjennomføre oppgavene sine. Da vi først kom hit i stort antall, for over to tiår siden, var verden fortsatt helt og holdent underlagt makten til Anunnakiene og lakeiene deres. Disse gruppene hadde i tillegg Ancharianernes enorme ressurser til disposisjon. Da vi kom til midten av det første tiåret hadde Ancharianerne og Anunnakiene forlatt planeten. Lakeiene deres befant seg da med ett i oppløsning og kaos. Ut av disse dystre omstendighetene kom deres innledende respons. Deres lojale medløpere stjal ganske enkelt valget i USA i år 2000, arrangerte 11. september katastrofen og satte i gang krigene i Irak og Afghanistan. Dette var deres høydepunkt. Fra da av begynte makten deres å minke og nå er den praktisk talt borte. Våre forskjellige grupper av allierte på Jorden er på det nærmeste klare til å lirke dem ned av de maktposisjonene de så lenge har hatt. Dere vil få bevitne dette om kort tid og når dere så gjør, vær klar over hvor lang tid denne prosessen faktisk har tatt. Disse modige enkeltmenneskene og gruppene som nå gjør alt dette, er virkelig globale helter for dere alle.

onsdag 6. mai 2015

Norsk -- Sheldan Nidle 5. mai, 2015Sheldan Nidle 5. mai, 2015

8 Chicchan, 3 Moan, 11 Ik                              

Dratzo! Vi kommer og er oppglødde over det som skjer i deres verden. Vårt kontakt- og kommunikasjonspersonell rapporterer at store fremskritt nå blir gjort med å sette opp et sikkert og pålitelig system for overføringer over hele verden, av deres mange humanitære og velstandsfond. Disse fondene er nå i ferd med å fullføre det som har vært en lang prosess med mange omveier for å sikre at de på sikkert vis kan utleveres til dere. Denne måneden begynner å peke seg ut som den rette tid for at disse fondene trygt kan overføres til dere. Denne operasjonen vil så gjøre at en rekke andre grupper gjør seg klare, grupper som er øremerket til å endre en del regjeringer og erklære NESARA som gyldig og iverksatt. Disse omstendighetene er de svært tiltrengte forutsetningene for avsløringen og for de Oppstegne Mesterne å kunngjøre sitt tidsskjema for en serie svært viktige belæringer. Disse ulike belæringene vil danne grunnlaget for det vi har til hensikt å fortelle dere. Våre team har bokstavelig talt brukt år på å finpusse den beste måten å fortelle dere om vår eksistens og hva deres oppstigning vil innebære. Videre vil vi begynne å forklare dere hvordan våre mange mentorer kommer til å arbeide blant dere. Det er av avgjørende betydning at dere har en fullstendig forståelse av hvordan oppstigningen deres vil skje og hvordan dere vil få lære den nødvendige galaktiske etikette.

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions