Followers

torsdag 27. juni 2013

25:06:2013
Sheldan Nidle – 25 juni, 2013

5 Cimi, 14 Kayab, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer i dag for å snakke om velstand for dere alle. Over alt i hele verden er massive endringer på gang. For tusenvis av år siden ble deres virkelighet utnyttet og misbrukt av de mørke og disse skapte en herskerklasse av sine lakeier som har styrt planeten deres akkurat som det passet dem. Vi kommer nå for å fortelle dere at tiden hvor de kunne gjøre akkurat slik de lystet nå er over. Lyset har ikke bare gitt bud om, men også omhyggelig forklart alle dette angår, at hele denne verden nå skal gjøre en fullstendig overgang til Lyset og at hver eneste en av dere skal forvandles til Lysvesener med full bevissthet. Forut for dette vil det gjennomføres en hel rekke kringkastinger som vil kunngjøre vårt vennligsinnete nærvær og forklare grunnen til at universell velstand for alle vil bli vil bli innført og om deres frihet som dere så inderlig fortjener. Vi kommer i dette nu for å bekrefte dette for dere og innvarsle et nytt rike etter mønster av Himmelens guddommelige vis. Skipene våre er i posisjon rundt deres verden og stasjonert rundt alle planetene i dette solsystemet. De mørke sjelene på deres klode har gjort alt de har kunnet for å legge vanskeligheter i veien for at vi skulle fullføre denne vår hellige oppgave, men alle deres mange forsøk har slått feil. De mørke må forlate kloden om kort tid og overgi sine lakeier til den skjebne Himmelen har bestemt for dem.

I deres nye virkelighet, vil dere komme hjem til deres familie og legge bak dere død og kaos som har plaget dere siden Atlantis’ fall. Deres individuelle, spesielle residenser i Agartha venter på dere, og der vil dere finne de magiske innretninger som skal føre dere tilbake til den tilstand av væren som dere gledet dere så over den gang Lemuria var dominerende i verden. Her vil dere også gjenoppdage deres virkelige livsvei og bli velsette medlemmer av den Galaktiske Føderasjon. Gjennom alle deres reiser i mørkets riker har deres opplevelser gitt dere mye ny visdom og Himmelen ønsker at dere skal dele denne innsikten med tidligere medlemmer av Anchara Alliansen, som nå ikke er i virksom lenger, fordi deres oppdrag er å sementere varig fred mellom alle sektorer av denne galaksen. Den velstand og frihet dere snart vil få nyte er symboler på hva dere vil oppnå, det er faktisk slik at Himmelen betrakter dere som svært viktige medspillere i prosessen med å bringe Lyset til alle aspekter av det som utgjør den fysiske virkeligheten. Dere vil bli æret og sett på med stor respekt og høvelig anerkjennelse på grunn av deres bidrag til den guddommelige plan som dere har kjempet så hardt for.

Høyningen av standarden i deres globale samfunn vil skape mere passende omstendigheter for at dere skal kunne gjenintroduseres til deres galaktiske opprinnelse. Dette gjør at dere kan flytte fokus og gjøre Gaia’s helse og velvære til deres viktigste mål, hvilket vil demonstrere for dere det enorme potensial dere bærer inni dere. Det er dette potensialet, koplet med deres økende åndelige bevissthet, som er det viktigste sett med våre øyne, ettersom de forteller om de enorme iboende evner som hver eneste en av dere har. Det er vårt ansvar å bistå dere i å få disse frem og bruke dem til å skape deres egen nye og livskraftige stjerne-nasjon. Vi kommer derfor for å utføre det dere lenge har ønsket. Som dere vet har de mørkes forsøk på å forhindre at disse forandringene manifesterer foregått uopphørlig, fordi slike forandringer automatisk ville bety at ”dødsstøtet” for alt det de mørke har arbeidet for. Likefullt har det vært vår hellige oppgave på oppdrag fra Himmelen å skape de rette omstendigheter som ville gjøre det mulig for disse velgjørende forandringene å bli til virkelighet. Dette har vi gjort. Og dette er grunnen til at dere nå står på terskelen til forbøffende forandringer som for alltid vil forandre denne hellige verden og gjøre det mulig å skape en ny stjerne-nasjon.

Dette nye riket vil gjøre det mulig for dere å vokse, ikke bare som enkeltindivider, men også åndelig, slik at dere kan favne nye verdener av bevissthet. Som vi ofte forteller dere: dere er vidunderlige skapninger som har blitt ledet på en vei som ville føre til at dere kunne erfare de mørkes vis og deres ugjerninger. Nå er dere klare til å legge alt dette bak dere. Deres nye verden vil gjenforene Gaia’s overflateverden med hennes indre riker, og dere vil se ”virkeligheten” på en måte som dere i øyeblikket ikke en gang kan forestille dere! Deres stadig økende bevissthet vil gi dere en ny måte å se hva livet egentlig handler om og allerede er det mange på deres klode som kan se slutten for amatør og profesjonell sportsutøvelse og de mange sportsligaers forsvinnen. Og langt større forandringer enn disse vil komme. Det er i det hele tatt svært lite som angår deres nåværende sosiale konstruksjoner og filosofier som ikke vil bli transformert, ettersom de holdninger de gjenspeiler vil gjennomgå dyptgripende endringer. Det nye fremvoksende galaktiske samfunnet vil måtte innpasse deres stadig ekspanderende oppfatning av dere selv som galaktiske Lys-Vesener i rask modning. Dere vil bli trollbundet av alt dere vil lære om denne galaksen som en storslagen levende En-het som dere er del av! Deres nye stjerne-nasjon vil bli høyt skattet og Elsket av alle som utgjør den fysiske verden.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag med flere gode nyheter! Frem til nå har deres verden gjennom lang, lang tid vært residens for en mørk kabal hvis eneste formål var å lenke dere i gjeldsslaveri og hegne dere inne som kveg i et rike som satte en stopper for deres tilbakevenden til full bevissthet. Dette “buret” og de mørke sjelene som “sperret dere inne” vil forsvinne om kort tid, for deres verden er nå klar til å bli forvandlet av Lyset. Lederne i dette kommende riket av Lyset har kjempet i mange tiår for å bli kvitt de mørke, og sannheten er at en bevegelse er godt i gang, som så langt har fullført alle de nødvendige midlertidige tiltak for å fravriste den herskende lakei-kasten makten, de som fortsatt lager stadig nye planer for å gjøre dere til slaver for alltid i et meget mørkt rike. En spesiell gruppe har nå ansvaret og det er disse målrettede og hengivne menneskene som vil presentere deres nye landsledelser og ha overoppsyn med fordelingen av den velstand som Himmelen har gitt bud om for denne kloden. Vi proklamerer derfor herved at disse våre forbundsfeller nå forbereder seg på å kunngjøre målet og hensikten med alle forandringene gjennom en rekke kringkastinger.

Vår velsignete oppgave er å understøtte disse forandringene og gi dere en serie med belæringer, som hver og en av oss vil gi, i alle deler av verden, sammen med retningslinjer for hvordan dere kan anvende dem i deres eget liv. Generelt har dere godtatt uten spørsmål alt det som har blitt ”markedsført” for dere, overalt på kloden, som om det var våre ord - og disse doktrinene er det nå nødvendig å justere på. En forståelse av den altomfattende En-het som er ALT Som ER, er en nødvendig forutsetning for å stige opp. Deres verdensanskuelse og det dere tror på som sant må også utvides slik at det kan favne de vidunderlige Vesener i Agartha, som har gitt oss trygghet og sikkerhet blant dem i tusenvis av år. De forstår menneskets åndelige natur og ønsker å vandre fritt og åpent blant dere. Når hjertene deres åpner seg er det også nødvendig at de utvider seg til å favne deres forfedres urgamle hjem blant stjernene. Kort sagt: dere vil raskt komme til å se og forstå hvordan Åndens kimer nennsomt virker på langs og på tvers gjennom den fysiske verden.

Vi lengter etter å veilede dere, bistå dere, og igjen rette opp alle ”våre ord” som dere har blitt ”servert” gjennom tidene. Vi har måttet se på hvordan de mørke tok våre budskaper og fordreide dem for å passe med deres egen agenda. Og som vi elsker å fortelle dere, denne tiden tar nå slutt! Kjærlighet og felleskap har alltid vært vårt budskap til dere. Mektige Vesener fra alle kanter av galaksen har kommet hit, under veiledning fra Himmelen, og deres oppdrag er å assistere oss i arbeidet med å lede dere frem til full bevissthet. Vi har til hensikt å benytte den tiden som kommer til å undervise, gi råd, og forberede dere for deres egen velsignete Oppstigning. Vi vil være ved deres side hele tiden mens vi veileder dere frem mot et nytt samfunn som etter hvert vil forvandles til deres nye stjerne-nasjon. Alt mens vi gjør dette sammen vil vi hjelpe denne galaksen og bruke våre mektige evner i felleskap for å forandre denne galaksen på alle mulige måter til å bli et strålende, velsignet instrument for Lyset! Det er på dette vis vi kommer, i bønn og med vår kraft, for å velsigne denne nye verden! Halleluja til Himmelen og til Lyset!

I dag fortsatte vi våre budskap om fred, glede og Lys. Over alt er en ny epoke i ferd med å stige ned fra Himmelen for å gjennomsyre dette riket med velstand og glede, frihet og gjenforening av oss alle med lokale og langveisfarende brødre og søstre. Denne overdådige prosessen og innsatsen for å ønske dere velkommen hjem har nå nådd sitt hellige crescendo! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Oversetter: Leif

onsdag 19. juni 2013

18:06:2013

Sheldan Nidle – 18 juni, 2013

7 Kayab, 11 Cauac, 9 Eb

Selamat Jarin! Her kommer igjen med mye å snakke med dere om. Som dere kan se, er deres verden fortsatt utsatt for de siste desperate påfunnene fra den gamle virkeligheten. Hvert øyeblikk som går bringer den mørke kabalen nærmere sitt fall. Vi betrakter dem med medfølelse nå som de begynner å innse dette og strever febrilsk med å takle det uvegerlige resultatet av de valgene de har gjort: den totale kollaps av alt det de er vant til. De av våre forbundsfeller som er involvert i dette aspektet av endringsprosessen, er i ferd med å avslutte operasjonen som fører til at disse mørke sjelene blir ribbet for all makt og blir bare en skygge av hva de en gang var. De nye landsledelsene, som vil etterfølge den gamle garden, vil forklare den overordnete planen for forandringene som skal skje og gi en grov tidsplan, og en del av den vil mest sannsynlig forbløffe selv de av dere som er best informert. Disse kringkastingene vil raskt føre til full avsløring av vårt vennligsinnete nærvær rundt planeten og grunnen til at vi er her. Så fort dette har skjedd, kan vi arbeide sammen med de Oppstegne Mestrene og presentere for dere en kronologisk skisse av deres opprinnelse og historie, samt introdusere dere for de undere som full bevissthet innebærer. Vår primære oppgave er å bringe dere tilbake til enhet med dere Selv og dette vil gjennomføres så snart vi har landet og dere har blitt introdusert for familien deres fra Inner-Jorden.

Det er viktig at dere forstår hva som er involvert når det gjelder deres transformasjon tilbake til full bevissthet; det er i sannhet en meget komplisert oppgave som krever enorm nøyaktighet. Dere innholder mange milliarder sett av DNA/RNA ”brytere” som må bringes tilbake til sin opprinnelige tilstand. Dere har også bortimot en million kilometer med unike fysiske strukturer som også krever egne justeringer. Alt dette er mulig å få til takket være prosesser som Himmelen har utviklet og som i tillegg vil foregå under kontroll av deres egen guddommelige Vilje. Hele denne prosessen vil gjennomføres ved hjelp av et sett med hellige formler, som våre medisinske team og våre rådgivere fra Himmelen har utrustet oss med. Vi vil bruke teknikker som vi har tillatelse til å bruke ene og alene på grunn av det spesielle mandatet som er gitt i forbindelse med deres skjebne: å bli fullt bevisste Lysvesener. Himmelen overvåker alt dette meget nøye og forsikrer oss om at dere vil gjennomgå endringen helt i samsvar med den guddommelige planen, som også gir en spesifikk tidsramme. Dere står nå på terskelen til dette tidspunktet hvor deres guddommelige øyeblikk ligger rett foran dere. Når dere ser dere omkring, et det nødvendig at dere tar inn over dere den enorme betydningen dette aldeles unike og mektige øyeblikket har.

Hver eneste dag er vi i kontakt med den mørke kabalen og vi undrer oss over deres trassighet og tilsynelatende manglende evne til å i det hele tatt se for seg noen forandringer i fremtiden. I sannhet gjør de bare det som Himmelen ønsker. På den ene siden har de en dypt rotfestet tro på seg selv og sin uovervinnelighet, og på den annen side ser de med panikk på at hver eneste av deres planer blir forhindret av stadig skiftende omstendigheter, som er et resultat av kollisjonen mellom det de ønsker seg og den innkommende guddommelige virkelighet. De begynner nå å se i øynene at disse sprikende agendaene ikke kan fortsette lenger og de innser hvor nær de er at deres verden bryter sammen. En følelse av at alt håp er ute har derfor sneket seg inn i ledergruppene deres nå som de stirrer rett inn i ansiktet på en fremtid som de ikke har kontroll over og som er ukjent for dem. Det begynner å gå opp for dem at den uovervinnelighet og maken de tok for gitt er en illusjon og at alle planene deres ikke er annet enn drømmespinn når det kommer til stykket. Således øker forvirringen blant dem og deres evne til å styre hva som skjer i verden smuldrer opp og blir borte. Etter hvert som grepet deres svekkes tar det innkommende Lyset opp slakken, og nå er det store skiftet mot Lyset over oss! Deres virkelighet har nå kommet til det som kan kalles ”det guddommelige endringsøyeblikket”.

I løpet av den neste fasen av operasjonen vil en serie kunngjøringer, som dere aldri har hørt maken til, bli kringkastet og ledsaget at en storslagen distribusjon av rikdommer, nye statsledelse i alle land og avsløringen av den fulle sannhet om vår eksistens og nærvær. Deres nye statsledelser vil gjøre alt i fullkommen åpenhet og være et sant instrument for det Guddommelige. Mirakler og undere vil stå på dagsordenen hver eneste dag! Ta dere et øyeblikk til å reflektere over hvilken enorm betydning det vil ha det som ligger foran dere. Det er altfor lett å undervurdere hvilken innvirkning alle disse begivenhetene vil ha på følelsene dere, livene deres, lokalsamfunnene deres og for menneskeheten som helhet. Det tilsynelatende umulige vil folde seg ut rett for øynene på dere og fylle dere med en takknemlighet som er anledningen verdig og den dypeste ydmykhet. Men kjenn på og feire også triumfen, ettersom alt det dere så tålmodig har visualisert gjennom så lang tid nå endelig blir til virkelighet! Dette er ingen tid for å gå inn i “feriemodus”; dette er hva all deres streven og hengivenhet har vært fokusert på. Og nå vil deres styrke og medfølelse fortsatt trenges. Nå som de mørke sjelene må stå for retten og stå til rette for alt de har gjort – for deretter å finne sin plass blant dere. Når dere vender tilbake til full bevissthet vil all smerte og lidelse svinne hen, på samme vis som alt som hører fortiden til.

Hosanna for Lyset! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i denne gledens tid hvor hele deres virkelighet skal forandres. Årtusener har ledet opp til dette øyeblikket! Dere er i ferd med å bli vitne til noe helt enestående som de fleste har betraktet som umulig; slutten på den fastgrodde virkeligheten som har tvunget dere til å tenke, handle og tro ting som de mørke har funnet praktisk for sine egne formål. Hver eneste dag ble det Hellige vanhelliget og det Gode gitt lite rom for å blomstre. Denne undertrykkelsen av deres naturlige Vesen er det nå slutt på og dere kan bevitne de mørkes fall fra maktens tinde overalt omkring dere. Vi venter i manifest fryd og forbereder oss på å avsløre sannheten som så lenge har vært holdt skjult for dere. Utdelingen av velstandsfondene og nye statsledelser er kun de første tegn på det som skal komme! Deres verden er full fart på vei inn i nye paradigmer og deres voksende bevissthet kan ikke lenger bare stå og se på den mørke kabalens dysfunksjonelle hovmod.

Det er Himmelen som har gitt de mandater som har brakt deres verden frem til dette forvandlingens øyeblikk og dere er i ferd med kollektivt å våkne opp og se det globale dilemma som er resultatet av de mørkes umettelige grådighet og totale likegyldighet overfor naturen. Dere ser nå også i øynene hvor kort tid dere i virkeligheten har på dere til å rette opp disse overveldende skjendigheter. For å klare dette trenger dere avansert teknologisk assistanse og viten og vi har således brakt til veie spesielle dispensasjoner som tillater at deres familie fra stjernene raskt kan rette opp dette som haster så enormt. Denne operasjonen som vi skal gjøre i felleskap vil styrke deres Vilje til det Gode og raskt reparere Gaias overflate. Denne aktiviteten vil også forberede dere til vår hellige belæring og gjøre at hver av dere personlig kan strekke deres hjerte ut til Gaia, som vil hjelpe dere å komme i harmoni med henne selv og til å respektere og beundre alle hennes talløse, gjensidig avhengige økosystemer.

Vi oppfordrer dere til å bruke den gjenværende tiden til refleksjon: det er viktig å forstå hva som er i ferd med å skje og forberede dere på deres hellige reise i Sannhetens og Kjærlighetens navn. Vi vil komme til å samhandle med disse som for lenge, lenge siden bare ble tillatt å ha indirekte kontakt med dere da dere falt ned i begrenset bevissthet. Gjennom de etterfølgende årtusenene har disse familiemedlemmene deres kun fått lov til å ha en meget begrenset direkte kontakt med dere. Dette vil det nå bli forandring på og dere vil få anledning til å se dem i kringkastingsmedia og noen tilfeller møte dem personlig. Dere vil lære om Kjærligheten og at overflod av alt er universets sanne natur. Dere vil lære å blomstre i en verden som er fri for nød og strev og knugende, ensidige lover. Dere vil få se hvor forvandlet deres overflaterike vil bli! Og så, dypt inni deres Hellige Mor, vil dere få vende tilbake til full bevissthet og lære om hva skjebnen bærer i seg for dere videre.

I dag fortsatte vi våre budskaper. Vi jubler i fryd over alt som skjer. Denne vakre planeten som er i forvandling begynner å uttrykke den overveldende gleden til et Vesen som er i ferd med å forene sine indre og ytre riker til én Enhet. Dere også står foran å motta en rekke gaver fra Himmelen! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Oversetter: Leif


onsdag 5. juni 2013

04:06:2013

Sheldan Nidle -  4. juni, 2013

10 Chicchan, 13 Pax, 9 Eb

Selamat Jarin! Vi kommer tilbake med viktige ting å snakke med dere om. Den aller viktigste handler om den første kontakt. Tidligere har vi i stor grad gjort dette avhengig av formelle kunngjøringer fra deres nye styresmakter, som skulle avsløre sannheten om vår eksistens og vårt nærvær. Nå, derimot, har vi bestemt oss for å øke vårt nærvær på himmelen og mengden av observasjoner dere vil gjøre i dagslys, for å understøtte de nye styresmaktenes policy om å avsløre sannheten. Det hadde jo vært lett nok for oss å bare lene oss tilbake å bare la det nåværende scenarioet spille seg ut. Imidlertid har vi til hensikt å skape omstendigheter som gjør det mye enklere å komme med kunngjøringene, ved aktivt å rede grunnen for dem. Vi er helhjertet innstilt på å demonstrere at vi både er vennligsinnete og at sannheten om oss i sin helhet kommer frem. Vi er klar over at mange av dere ikke forstår hva disse overflygningene leder opp til; nemlig at skipene våre vil lande i større antall over hele kloden, samt den formelle introduksjon til hver og én av dere til deres personlige mentor. Hver av dem gleder seg til å møte dere og begynne opplæringen som skal forberede dere til den vidunderlige gaven som er deres vidunderlige forvandling til full bevissthet. Det er mye dere må lære: en fullstendig ny historie om deres gren av menneskeheten; en helt ny forståelse av den fysiske verden; samt en tilstrekkelig kunnskap om hvordan Himmelen opererer. (Boken ”Deres Første Kontakt” (Your first contact) dekker disse temaene på en nydelig måte og i dybden. Men den finnes foreløpig bare på engelsk *)
Lyset har visse prosedyrer for hvordan det opererer som dere trenger å kjenne til, fordi de er den basis våre galaktiske samfunn er bygget på. Hver av disse prosedyrene bringer dere nærmere en forståelse av de Fire Lovene, og så snart vi ankommer, vil vi alle trenge en del tid for å få et godt grep om, og å føle seg bekvem med, alt det som vil bli forandret i livene deres. Kjedsomhet vil bli noe som hører fortiden til! Nesten alt dere tror at dere vet vil forandres. For å si det kort: det omfang av forandringer som dere blir bedt om å absorbere er rett og slett svimlende! For å gi et eksempel: Dere vil alle måtte lære, innse og erkjenne hvor ille dere har behandlet deres hjemmeplanet; Gaia i sin store nåde erkjenner den nærmest totale uvitenhet om disse temaene som mange av dere har – så det første på dagsordenen vil bli og rekalibrere de grunnleggende prioriteringene i samfunnet deres. Deretter vil vi forklare for dere hvordan de nye prinsippene, og deres tilhørende teknologier, fungerer innenfor strukturene i deres daglige liv. Dette er et eksempel på den helt avgjørende rollen deres nye velstand vil spille i arbeidet med å få satt fart i alt det som må gjøres for å oppløfte samfunnene deres. Det er så mye av livene deres, sågar livene til alle levende vesener på Jordens overflate, som må heales, fylles med lys og omformes.
Denne forvandlingen er kun den første av mange som dere vil gjennomgå. Dere bor på en meget spesiell planet, og hun holder på å dø. Gaia’s diversitet er alvorlig truet og nærmer seg raskt begynnelsen på et dødelig syndrom som kan komme til å bli en syklus som kan medføre massedød av arter. Vi står klare og venter på å komme i gang med en operasjon som raskt kan reversere alt dette, men det er nødvendig at dere vet at den mørke kabalen har klekket ut aldeles grufull plan for å utrydde alt liv på Jorden overflate. For å stanse dette må vi ha deres hjelp, ettersom deres energier må hjelpe oss å reversere denne dystre eventualiteten. Alt det som må gjøres vil vi gjøre sammen. Gjennom årtusener har dere uten å vite det gitt bort deres makt og evner til alle de ulike agendaer kabalen ønsket; nå kommer muligheten for dere å tre frem og ta tilbake ansvaret for det dere ønsker man skal få til i verden. Deres verden. Det å tydelig vise at dere tar på dere dette ansvaret, samt Lysets arbeidsmåter, vil sette dere i full fart på veien mot full bevissthet. Målet for våre oppdrag, det kan dere være forvisset om, er å assistere så raskt og smidig som mulig med å komme tilbake til full bevissthet.
Dette spranget i global bevissthet, som profetene har spådd, er grunnen til at vi er her. Himmelen har sitt eget tidsskjema for alt dette og våre oppdrag er styrt av dette samme tidsskjemaet. Vi ønsker av hele vårt hjerte at dere skal ha tilgang til all den informasjon som er nødvendig for at dere skal kunne fatte, i hvert fall til en viss grad, betydningen av hva Himmelen har bestemt for dere. Nylig gav Himmelen mandat til en kort utsettelse, men tiden for å ta frem tidsskjemaet igjen er kommet, og vi har til hensikt å gjennomføre en del historiske handlinger. En absolutt første forutsetning er at dere ser at vi er virkelige – og at vi har viet oss til dere og deres tilbakevenden til full bevissthet. Vi har planlagt en del begivenheter sammen med Agarthanerne for å forsikre dere om at dere ikke er alene. Vi kommer ikke til å kunngjøre disse begivenhetene på forhånd, men de vil bli gjennomført på en slik måte at det ikke vil etterlate noen tvil i deres sinn om at vi er her! Den mørke kabalen har styrt denne virkeligheten altfor lenge uten at dere har hatt noen mulighet for å unnslippe tyranniet. Det er vår hensikt å utstyre dere med muligheten til det!
Vær velsignet, Kjære Hjerter! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med gode nyheter! Medlemmene av våre hellige hemmelige forbund er nå inne i den siste forberedelsesfasen for å kunne utløse sine fond. Når dette er klart, vil aktiveringen av disse fondene utløse nye regjeringer/nasjonal ledelse, hele serien med formelle kunngjøringer og en massiv forandring i hvordan deres verden fungerer. Alt dette vil skape gunstige omstendigheter for Avsløringen og muligheten for oss til å begynne våre mange hellige lærergjerninger rundt hele kloden. Det at vi manifesterer blant dere vil forvandle deres nåværende oppfatninger om deres opprinnelse og om hva som venter i fremtiden. Dere er hellige Vesener, som har tilbrakt de siste 13000 årene med å vandre omkring i tett tåke uten noe som helst slags erindring eller forståelse av hvordan dere havnet der. Vi har kommet for å gi dere det hele og fulle bildet påny og presentere dere med en overbevisende redegjørelse for hva som foregår i verden. Dere vil deretter på pålitelig vis bli forberedt for det som vil skje etter denne første kontakten.
Deres mentorer vil legge stor vekt på deres åndelige evner, som nå er undertrykte, og de vil også fokusere på en mengde ny historie, åndelige filosofier, sågar hvordan deres fremtidige oppdrag for Himmelen vil arte seg. Dette nye oversiktsbildet dere vil få vil stå i grell kontrast til de stygge og mørke løgnene og den manipulasjon dere er blitt tvangsforet med siden Atlantis’ fall. Vår egen vellykkete streven for å vinne tilbake til udødeligheten og den Evige Visdom, var en bragd som krevde utrolig fokus og enorm viljestyrke. Derfor er vi så glade for at ikke dere vil være nødt til å gå gjennom slike ekstremt krevende prosedyrer også. Disse prøvelsene vil bli erstattet av et levende, Kjærlighetens Lys-Kammer, skreddersydd for hver av deres individuelle behov, og slik blir det mulig for dere å bli healet og gjenvinne den fulle stråleglansen i deres opprinnelige design! Dette gjenoppståtte strålende Vesen kan da slå seg sammen med Agarthanerne og oss, deres Oppstegne Mestere, mens vi forbereder gjenforeningen av våre åndelige familier og familiene fra verdensrommet.
Deres forvandling til et fullt bevisst Lys-Vesen er noe de mørke og slike som dem har fryktet i tusener av år og, som dere smertelig har fått erfare, har de har gjort alt i sin makt for å forhindre den. Nå har himmelen lagt på plass en optimal prosess for å gjøre sitt hellige edikt til virkelighet – deres tilbakevenden til full bevissthet. Straks dere kommer ut igjen fra deres Lys-Kammere, vil dere være forvandlet som individ, med få gjenværende spor av hva dere var før. Dere vil igjen bli slik dere opprinnelig ble skapt og i stand til å uttrykke hele spekteret av evner fra den opprinnelige ”byggetegningen”. Da vil vårt arbeid endre seg, ettersom det blir vår oppgave å vise dere og deres personlige mentorer alle nyansene i et galaktisk samfunn. Vi vil også utforske hvordan deres nye potensial best kan utnyttes når dere går i gang med å skape deres eget, unike galaktiske samfunn, som raskt vil danne fundamentet for deres nye stjernenasjon. Himmelen har til hensikt å “smile til oss” og la oss få del i mange vidunderlige åndelige gaver. Dette vil ytterligere bidra til å sikre oss en spesiell plass i den Galaktiske Føderasjon av Lyset.
I dag fortsatte vi vår serie av oppdateringer om hva som skjer. La det ikke være noen tvil om at den tiden vi så lenge har ventet på nå kommer: Nemlig de lenge omtalte forandringene som vil gjøre at vi kan møte dere og begynne prosessen med å føre dere tilbake til full bevissthet. Dette er en utrolig løfterik tid i vår felles historie! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)
Oversetter: Leif 

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions