Followers

onsdag 25. februar 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 24 februar, 2015Sheldan Nidle – 24 februar, 2015

3 Men, 13 Zac, 11 Ik
Selamat Balik! Vi kommer med gode nyheter! Prosessen med å bryte ned, bit for bit, de mørkes motbydelige innflytelse fortsetter. Ved hjelp av uopphørlige bønner og aksjoner med mandat fra Himmelen, er Lyset svært nær å kunne plukke fra hverandre den siste hindringen som ble plassert av Anunnakiene for tusener av år siden. Denne serien av guddommelige aksjoner vil frigjøre tallrike fonds og gjøre at de i stor nåde kan leveres. Agarthanerne har i sin besittelse nøkler til spesielle “chanter” og dekreter som er skapt for eksakt dette formålet. Disse handlingene kan kun gjennomføres når det guddommelig rette øyeblikket ligger foran oss. Dette spesielle øyeblikket er nå.  Følgelig vil Himmelen instruere oss om når og hvordan disse avgjørende hymnene skal gjennomføres. Gaia er nå fremme ved det punkt i sin ferd hvor slike alkymistiske virkemidler kan anvendes med suksess. Vårt kontaktpersonell arbeider derfor sammen med de av Lyset som ble spesielt utvalgt for lenge, lenge siden, til å utføre denne aller helligste oppgaven. Dette er i sannhet en spesiell tid og alle de påkrevde messene er i ferd med å gjennomføres. Himmelens utvalgte sendebud tilgjengeliggjøre disse guddommelige formuleringene. Det deres handlinger skal avstedkomme er en “resetting” av denne virkelighetens matrixer og gjøre mulig de mange begivenheter som skal snu denne virkeligheten mot å manifestere starten på deres friheter og omfattende velstand og fremgang.

onsdag 18. februar 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 17 februar, 2015Sheldan Nidle – 17 februar, 2015

2 Imix, 19 Yax, 11 Ik

Selamat Jalwa! Vi kommer tilbake! Mye skjer rundt omkring på denne kloden! Våre allierte på Jorden er i ferd med å flytte den første runden med fonds til ulike nøkkelpunkter. Dere kan forvente at den tiden som ligger umiddelbart foran dere, vil være en tid hvor maktstrukturen til de mørke endelig begynner å vike for det nye. Vi har bevitnet hvordan dette har utviklet seg og sett hvordan de mørkes siste desperate motstand raskt svinner ut av bildet. Gjennom årtusener har kabalen vært det instrument med hvilket Anunnakiene, deres tidligere høyeste herskere, styrte dette riket. Himmelen sendte som lovet styrker med helt spesifikke instruksjoner om hvordan de skulle gå frem på Himmelens vegne. Og det har vi gjort! De forskjellige allierte på Jorden har brukt århundrer, før vi kom, til planlegging og til å bevege seg stillferdig inn de mest fordelaktige posisjoner. Nå som vi er her, er disse samme allierte klare, etter mange århundrers venting! Vårt forhandlingspersonell har gitt kabalen et antall særskilte ultimatumer. Dere vil få bevitne hvordan disse scenariene blir gjennomført og hvordan de mørke endelig vil mislykkes totalt. Ikke desto mindre er disse kommende manøvrene kun begynnelsen på en mye mer storslagen visjon for Gaia, og spesielt for dere. Nøkkelen er deres tilbakevenden til deres naturlige, frie tilstand av væren, samt å gjøre dere klare til å få den særdeles viktige utdannelse om hvem og hva dere er!

onsdag 11. februar 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 10 februar, 2015Sheldan Nidle – 10 februar, 2015

2 Imix, 19 Yax, 11 Ik
Selamat Jalwa! Vær glade! Det er mye som nå skjer som vil være til beste for menneskeheten. De urgamle familiene og deres allierte på Jorden har brakt den mørke kabalen i kne! Dette faktum vil bli gjort kjent simpelthen ved den enkle handling at de som tjener denne høyst edle sak begynner en enormt omfattende overføring av pengemidler. For mer enn 13 tusen år siden gav forfedrene deres seg ut på et stort og farlig vågestykke, som startet med Atlantis’ fall og etableringen av Anunnakienes overherredømme. Denne lange reisen har ført forfedrene deres gjennom tre “gullaldere” i det dere kaller "historisk tid". Gjennom alt dette har forfedrene deres fortsatt å være tro mot sin sak og således rigget scenen for det som for øyeblikket skjer. Det som foregår er blott de siste stegene i deres lange reise tilbake til full bevissthet. Vi hilser dere og de av dere som urokkelig og tålmodig gjennomfører det Himmelen har gitt bud om. Denne virkeligheten er i ferd meg å gjennomgå omfattende forandringer for å gjøre det mulig å gjøre slutt på gjeldsslaveriet deres, gi dere tilbake deres naturgitte frihet og uavhengighet, og gjøre at der kan oppleve solid velstand og fremgang for alle. Alt dette er forløpere til nye ledelsesformer og styresett, samt en global offentliggjøring av sannheten om deres åndelige familie og familien fra stjernene.

onsdag 4. februar 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 3 februar, 2015Sheldan Nidle – 3 februar, 2015     

8 Ik, 12 Yax, 11 Ik
Dratzo! Vi kommer tilbake med flere nyheter om fremskrittene som blir gjort med hensyn til å forandre virkeligheten i denne verden. De tallrike medlemmene blant våre allierte på Jorden begynner å nå utleveringsfasen av sine mange velstandsprogrammer. Kabalen har forsøkt å forhindre våre allierte i å etablere de virkemidler som er påkrevet for at disse mange velsignelsene kan utleveres trygt og sikkert, men det har de mislykkes med. Utleveringen av disse ulike fondene er del av en enormt omfattende operasjon for å legge om hele verden til et nytt bank- og finanssystem. Dette fremskrittet vil så føre til nye styresett og nasjonale ledelser samt den formelle slutten på gjeldsslaveriet, som så nådeløst har knuget livene deres i en eller annen form gjennom de par siste årtusenene. Dette vil bli en tid hvor dere påny får kjenne friheten og et mye mer rettferdig pengesystem. Disse nye pengene vil være fundamentert på nye, strenge regler for bankvirksomhet som vil trygge rikdommen deres og gi dere en måte å sikre tryggheten for fondene deres. Sammen med disse begivenhetene vil det komme en rekke kunngjøringer fra de nye nasjonale ledelsene som vil gjøre at dere kan være mye mer aktivt involvert i disse nye regjeringenes arbeid. Meningen er at dere skal være sanne vaktbikkjer for disse regjeringene og være rede til, på et øyeblikks varsel, å forhindre at noen som helst type ulovligheter kan skje.

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions