Followers

onsdag 29. oktober 2014

Sheldan Nidle – 28 oktober, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 28 oktober, 2014

1 Cib, 14 Tzec, 11 Ik
Selamat Jalwa! (Vær i evig glede!) Vi kommer til dere fylt av glede! Ting fortsetter å gå stadig fremover. Tiden kommer for å å legge frem kunngjøringer ledsaget av starten på global velstand for alle. En hel rekke nasjoner som er dedikert til å gi dere et nytt bank- og finanssystem, er klare til å gi en rekke avgjørende kunngjøringer som for alltid vil forandre hvordan dette riket bruker sine mange pengeformer. I tillegg er en rekke lagre av gull og sølv, som har vært hemmelige frem til nå, klare slik at hele den globale økonomien igjen kan bringes tilbake til en edelmetall-basert standard. Disse begivenhetene vil føre til en midlertidig deflasjon så snart de nye pengeenhetene er på plass. Rettferdig verdenshandel kan så begynne for alvor. Disse forandringene vil således legge veien til rette for nye regjeringer og styresett. Regjeringenes korrupte og ensidige politikk vil opphøre når kloden vender tilbake til en generell standard av samarbeid og verdensfred. Det er på tide å endre hvordan denne verdenen blir drevet og forberede hver enkelt av dere til å bli aktive deltakere med hensyn til hvordan regjeringen utfører sine oppgaver. Dette er kun første trinn i de mange nye ting dere må ta ansvar for.

onsdag 22. oktober 2014

Sheldan Nidle – 21 oktober, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 21 oktober, 2014
7 Muluc, 7 Tzec, 11 Ik

Selamat Balik! Vi kommer med svært gode nyheter! De juriske aspektene av programmene til våre allierte på Jorden for å vinne over de mørke, får stadig flere vellykkede åpninger og angrepspunkter. Både folkerettens rettsinstitusjoner og statuttrettene er enige om at den nåværende de facto regjeringen i USA befinner seg i dyp gjeld og at den ikke kan erklære seg konkurs for å redde sine gjenværende verdier. I stedet må Korporasjonen USA og dens fremste allierte, Federal Reserve Bank, nekte de største kreditorene å få noe av deres verdier og gå inn i en spesiell "mottakerrolle". Denne handlingen vil i løpet av kort tid bringe begge institusjonene, som så lenge har "pyntet seg med en maske" av å være legitime føderale institusjoner, til opphør. Det å få slutt på denne uendelige rekken av lureri og svindel vil gjøre at våre allierte omsider kan ta kontrollen over begge institusjonene. Som resultat av utviklingen på disse områdene forventer vi at velstandsprogrammenes fond kan begynne å deles ut, og at revalueringen og den globale nyfastsettelsen av alle valutaers verdi kan skje. På det rette tidspunktet kan NESARA bli proklameret, sammen med et totalt moratorium for regjeringen i USA. Vi er blitt enige med våre allierte med hensyn til hvem som skal lede USAs interimsregjering og den politikken de må gjennomføre.

onsdag 15. oktober 2014

Sheldan Nidle – 14 oktober, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 14 oktober, 2014

13 Ik, 0 Tzec, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer med mye å fortelle dere! Arbeidet med velstandsfondene gjør stadig fremskritt etter hvert som prosessen går fra den ene gruppen til den annen. Mens dette foregår har vi overoppsynet med sikkerhetsstyrkene for å sikre at ingen skitne tricks blir gjort mens pengene overføres fra sted til sted. De som er involvert i prosessen rundt arrestasjonene og overgangen til nye regjeringer og styresett er på samme måte i ferd med å sluttføre bevisrekkene som skal brukes til å isolere disse kjeltringene fra folket. Denne prosedyren er nesten klar til å gi resultater. Og samtidig er ikke lenger de mørke i stand til å bruke sine ulike hemmelige operasjoner til å starte en storkrig. De mørke skjønner hvor svekket de er i ferd med å bli. Ikke desto mindre gjør de en rekke irriterende ting for å hale ut tiden i den aktuelle prosessen med fondene, med revalueringen av alle valutaer og for å hindre iverksettelsen av den globale "nullstillingen" av alle verdens valutaer. Vi ønsker å gripe inn i langt større grad, men alle hindringene som er bygget inn i finanssystemene fortsetter å forsinke distribusjonen av fondene. Alle disse uforutsette forsinkelsene vil snart være ryddet av veien så det nye bank- og finanssystemet kan gjøres klart.

onsdag 8. oktober 2014

Norwegian -- Sheldan Nidle – 7 oktober, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 7 oktober, 2014

6 Men, 13 Tzotz, 11 Ik
Selamat Balik! Her kommer vi! Våre samarbeidsfeller på Jorden fortsetter å gjøre fremskritt med hensyn til å forberede utdelingen av velferdsfondene. Disse fondene skal gis utelukkende for å oppmuntre til global velstand for alle, såvel som å få slutt på all fattigdom og nød i dette riket. Vi og våre forbundsfeller har blitt enige om at “den gamle måten” med å samle store rikdommer til seg selv, og nekte massene det de har rettmessig skulle hatt, ikke lenger kan tolereres. Alle i de ulike elementene av den mørke kabalen vil bli fratatt sine rikdommer som de har ervervet på uærlig vis. Ennvidere er det nødvendig at alle verdens regjeringer, som lenge har vært disse  bandittenes tumleplass, gjennomgår en fullstendig husopprydding og grundig utvasking. De som tjenestegjør i regjeringene har i lang, lang tid "vært i seng med" disse finanskjeltringene. Således har en bred koalisjon mellom dem gjort at bankene og investeringsselkapene i det store og det hele har vært "immune" mot den skattemessige etterforskning og straffeforfølgelse de virkelig fortjener. Dette blir det nå forandring på, når nye regler for finansvirksomhet vil bety slutten på denne illegale praksisen. Arrestasjoner vil understreke dette og legge alt til rette for en ny måte å utøve slike forretninger på. Dette vil innvarsle en ny tidsalder kjennetegnet av gjennomsiktighet, ærlighet, velstand og fremskritt over hele kloden. Dette er likevel blott begynnelsen på det som er planlagt!

onsdag 1. oktober 2014

Norwegian -- Sheldan Nidle – 30 september, 2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 30 september, 2014

12 Lamat, 6 Tzotz, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer i glede! Bevis for fremveksten av en ny virkelighet manifesterer mer og mer. Et antall spesielle avtaler som vil formalisere et nytt bank og finanssystem, blir signert i disse dager. Disse avtalene fastsetter nye reguleringer for bankdrift og handel som er stikk motsatt av det de mørke ønsker. Veien er i ferd med å bli bygget til et mer likeverdig rike preget av velstand for alle. De forskjellige børsene som har håndtert det gamle pengesystemet, tillater nå en rekke nasjoner å revaluere sine valutaer. I tillegg er en prosess vedtatt for hvordan den globale nyfastsettelsen av alle valutaer skal funksjonere. Dette er alt sammen foreløpige steg på veien mot de neste store steget, som inkluderer edelmetall-baserte penger og fremveksten av nye regjeringer og styresett. Alle disse elementene i utviklingen er igjen forløpere til avsløringen av sannheten om oss. Avsløringen er i sannhet et virkelig veiskille. I deres globale historie, som for det meste er glemt, finnes det fortsatt vage minner om  de gjerninger som en gang ble gjort i fjern fortid. Anunnakiene gjorde alt de kunne for  å få dere til å glemme deres opprinnelse utenfor Jorden og deres aner fra Lemuria. Avsløringen vil bringe disse minnene tilbake til dere og legge alt til rette for at dere kan møte slektningene deres fra Inner-Jorden.

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions