Followers

onsdag 26. april 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 25. april, 2017Sheldan Nidle 25. april, 2017
13 Oc, 13 Kank’in, 13 Caban

Selamat Jalwa! Deres verden fortsetter å rakne.  Vi observerer daglig hvordan de mørke og deres hærskare av lakeier greier å stelle i stand en uvanlig grad av “sinkende taktikker”. Denne merkelig strategien er visstnok ment å dempe virkningene av årsakene bak de nye sikkerhetstiltakene som er fremherskende i hele det nye pengeoverføringssystemet. Vårt kontaktpersonell gir nå alt de har for å skape en vellykket slutt på denne kompliserte situasjonen. Vi venter at et antall unike prosedyrer vil bli klarert. Disse vil effektivt sørge for at de øvre nivåer i utbetalingssystemet snart har fått en sikker løsning.

Disse mangeartede scenarioene er ting som dukker opp hver dag.  Vi er fast innstilt på å utarbeide en smidig gjennomføring av disse mange vanskelighetene som har dukket opp og omorganisere Lysets arbeid. På den måten vil vi kunne overvinne den tilsynelatende lunkne innstillingen til våre kolleger.  Disse tendensene er langsomt i ferd med å løse seg opp og således gjøre at de generelle utbetalingene kan komme i gang. I tillegg begynner det å bli helt klart for de mørke at deres forhalingstaktikker nå nærmer seg den brå slutt de fortjener. Vi tror alle at enkelte interessante effekter av vår strategi for å motvirke de mørkes iver etter å “kaste sand i maskineriet”, er nær å manifestere. Vi føler at disse hendelsene vil greie å forandre den nåværende usikkerheten med hensyn til de generelle utbetalingene. Vi tror også at den nåværende situasjonen står rett foran en skillevei.

Alt dette er grunnen til at den nåværende stagnasjonen nærmer seg slutten. Vi forventer helt klart at gjennomføringen av resten av distribusjonene nærmer seg. Den mørke kabalen evner tilsynelatende ikke å se hvor desperat situasjonen deres nå egentlig er.  De føler at de på et eller annet vis vil skje noe som kan redde dem. Dette er simpelthen å narre seg selv. Den nåværende situasjonen er en felle som forbereder seg på å smekke hardt igjen over dem.  Vi ser frem til at de møter sin tragiske skjebne som de uvegerlig er på vei mot.  Vi forbereder oss på å sette dem i juridisk varetekt og dermed sette Lysets styrker fri til å etablere den nye NESARA Republikken.

Alt dette ligger selvfølgelig i horisonten. De mørke skjønner at deres nøye utklekte strategi for å lure oss har blitt gjennomskuet. De vet med sikkerhet at deres nåværende, illegale USA Inc. er nær sin endelig slutt. De vet også at den gamle virkeligheten ikke lenger kan holdes sammen!  De vet også dypt inni seg hvor nær de er at alle disse forferdelige resultatene av det de har gjort begynner å få effekt. Men likevel, på vanvittig vis, fortsetter de å styrke de rettslige sakene mot seg selv. Følgelig forventer vi at dette riket vil bli forandret temmelig raskt så fort de nåværende komplikasjonen er ryddet av veien.  Vit at allting i sannhet er i ferd med å komme sammen til en seierrik helhet!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag for å takke dere for at dere holder deres kollektive visjon fast i en tid hvor utbetalingene igjen går langsommere eller blir alvorlig forsinket av de komplikasjonene som er innført av de som leder den nåværende prosessen.  Vi velsigner dere for at dere holder deres fokus urokkelig fast. Vi gleder oss over det faktum at Himmelen forsikrer oss om at dette ikke vil gå upåaktet hen. Vær tålmodige og vit at deres vidunderlige tid på velsignet vis vil folde seg ut. Den lovede velstanden for alle vil i sannhet komme, på samme måte som deres frigjøring fra gjeldsslaveriet nærmer seg. Vær glade og vit at deres tid nærmer seg!

Denne tiden er kjennetegnet av subtile endringer som de fleste av dere ennå ikke har kjent eller opplevd. Himmelen sikrer at alt som har blitt lovet virkelig skjer. For øyeblikket har vi notert oss at “velstands” - pakkene nærmer seg tiden hvor de er vedtatt å utleveres. Det hjelper å vite at Himmelen forbereder seg til en rekke overraskelser som vil gjøre slutt på det nåværende livet for den de facto Amerikanske regjeringen.  Dette faktum alene får oss til å juble. Og gledens tid er nær forestående for dere også.

Vi avslutter vårt glade budskap med et enkelt, men likevel kort og presist budskap. Vi ber dere holde fast ved deres aldeles vidunderlige visjon og, samtidig, beholde deres indre fokus. Disse vil alle på høvelig vis bli gitt dere i form av to mektige gaver; himmelsk dispensasjon, og med den: himmelsk nåde.  Dere, mine barn, er de som i denne overflateverdenen vil bli gitt et antall dispensasjoner som på mektig vis vil gjøre deres opplevelse av Oppstigningen enda mer frydefull! Denne hellige prosessen vil lede dere frem til mange vidunderlige bonuser! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi å rapportere om hva som foregår omkring dere. De mørke og deres mange, helt unødvendige, kompliserende påfunn er i ferd med å forsvinne for godt. Deres evige unnskyldninger og generelle innblanding trengs ikke lenger. La det bli kjent at det er rett før en ny og gledesfylt virkelighet er over oss! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                            Kilde: http://www.paoweb.com/sn042517.htm
Oversetter: Leifonsdag 19. april 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 18. april, 2017Sheldan Nidle 18. april, 2017
6 Akbal. 6 Kank’in, 13 Caban

Selamat Jalwa! De siste oppgavene er nesten fullført. Etter hvert som utleveringene skrider frem, utfører hvert nivå en sjekk og med stor tilfredshet løfter de sine overføringer til neste sikkerhetspunkt. Denne operasjonen vil fortsette helt til alle som fortjener det har blitt betalt.  Når dere betrakter disse hendelsene, ser dere raskt hvordan de bringer oss stadig nærmere nye regjeringer, nye friheter og en overveldende velstand for alle. Det gjør det også mulig for de mørke å velge hvordan de vil fylle sine siste dager som dem som har det siste ord i denne frykt-fylte virkeligheten.

Lyset ønsker med glede de mørke lakeienes kommende død velkommen. For lenge, lenge siden, da Anunnakiene først tok makten, var de mørke forandringene tilsynelatende langt unna. Midt oppi dette mørke interregnum var Himmelen allerede langsomt begynt å plante frøene for et nytt rike. Til tross for dette, har de påfølgende 13 årtusenene vært i stand til å påvirke dere alvorlig. De etterlot dere med en stikkende følelse av at alt ikke var som det skulle og at det nærmest måtte et under til for å bringe ting i balanse igjen. Og det er noe slikt som for øyeblikket er i ferd med å skje.

En mektig koalisjon av Lyset har slått gjennom og en helt ny virkelighet er for øyeblikket i ferd med å dannes rundt dere. Dette nye riket vil forvise de mørke og deres onde metoder. De gamle livsomstendighetene vil bli forvandlet og det dere brenner aller mest for vil bli en dagligdags realitet.  Vi ber dere om fortsatt tålmodighet. Tiden for Himmelens glede er nå i ferd med å bli gjort klar, slik at den kan bli deres mest vidunderlige serie av evig gledesfylte hendelser. Nøkkelen er å holde fokus og vite innerst inne at undrene virkelig er rett forestående. Hosanna! Hosanna!

Vi kom hit for bortimot to tiår siden, vel vitende om at dette oppdraget ville bli vanskelig. Det har det også vist seg å være, men dere kan være forsikret om at Himmelens forandringer for dette riket virkelig står for døren. La ikke kaoset som følger med forandringer bekymre dere. Dette er faktisk den turbulens som disse store forvandlingene til tider krever.  Fortsett å ha tillit og vit i deres indre at øyeblikket for deres triumf er nær. Og dessuten er vi alle her for å hjelpe dere å nå deres skjebnebestemte suksess. Disse tider er i sannhet i forandring!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Deres storslåtte visjoner er til god hjelp for oss med å bringe inn et nytt rike som vil være fylt av fred, velstand for alle og Kjærlighet. Dette jordiske riket vil sette dere i stand til å slippe løs alle de vidunderlige, lidenskapelige drømmene deres som er basis for deres kollektive visjoner. Vær rede for det som er svært nær å bli til virkelighet.  Som vi tidligere har slått fast, tillot Himmelen de mørke å tro at de raskt ville være i stand til å gjennomføre sin ødeleggende katastrofe. Dette er, selvfølgelig, ikke tilfellet. Velsignete omstendigheter har ført til deres fall, og et vidunderlig rike er i ferd med å manifestere over alt omkring dere.

Det er nødvendig at vi kollektivt holder denne vidunderlige visjonen av en nytt rike av velstand og uavhengighet for alle. Vi er meget vel kjent med hvor frustrerende denne operasjonen har vært.  Ikke desto mindre er dette noe dere alle på så strålende vis har bidratt til. Vi berømmer dere for hva dere har hjulpet oss å skape. Denne begivenheten er skapt gjennom en felles innsats fra dere og Himmelen. Vi velsigner dere for denne suksessen som dere har ventet altfor lenge på. Dere har virkelig fått Himmelen og Jorden til å rødme av fryd over den fantastiske måten dere har greid å gjennomføre dette på. Et gigantisk Halleluja for deres fantastiske innsats!

Det som nå er klart til å skje er et siste sett av velrettede slag som vil være til ære for den modige og storslåtte innsatsen til de av Lyset som har gjort alt dette guddommelig mulig. Vi ønsker å takke alle dem som har gjennomført alle de ting som om kort tid vil gjøre NESARA Republikken mulig med alt det dette betyr for menneskeheten og for denne aldeles vidunderlige Kloden, Gaia og hennes himmelske Åndelige Hierarki. La oss avslutte med full anerkjennelse og stor takk til alle for deres gode arbeid!

I dag fortsatte vi med en forkortet versjon. Vi har til hensikt å fortsette inntil alt er satt i orden og dere fritt kan boltre dere i den Kjærlighet og det Lyset dere så himmelsk fortjener. Mange velfortjente begivenheter er nær. Vær rede til å ta imot alt som nå begynner å manifestere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                            Kilde: http://www.paoweb.com/sn041817.htm
Oversetter: Leif

onsdag 12. april 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 11. april, 201711 Men, 18 Mac, 13 Caban

Dratzo! Galskapen i denne merkverdige virkeligheten fortsetter å frembringe stadig nye fortolkninger av hvordan denne verden funksjonerer. Dette gjør oss perplekse og vi strever for å forstå det hele. Av den grunn befinner vi oss for øyeblikket i en “på vent” situasjon, men like fullt er vi i sluttfasen med å muliggjøre den forutsagte gjennomføringen av RV’en og sluttstreken for USA, Inc. Dette riket vrimler av snublefeller og fallgroper, men på et eller annet vis blir de likevel til velsignelser som bringer alt fremover. Vi forventer om kort tid å høre at utbetalingene som dere så lenge har ventet på, omsider har startet.  De som har det overordnete ansvaret for denne oppgaven insisterer på at dette rikets fullstendige villfarne tilstand ikke skal få stikke kjepper i hjulene for dette svært forsinkete øyeblikket.  Vi venter å høre gode nyheter og vite at noe stort er nær ved å skje.  Denne siste delen av deres lange reise blir stadig svertet av de utspekulerte lureriene og triksene til den antatt hjelpeløse mørke kabalen.  Vi kan ikke annet enn å le av det de har klokketro på. Vår overbevisning er at et omfattende sett av mirakler er i ferd med å senke seg ned over verden og forandre alt.

Vi har observert denne kollektive galskapen i de tiste tiårene og det er vanskelig å engasjere seg formelt i den. Dette riket synes å være som en moderne “Alice i Eventyrland” virkelighet hvor alt som synes å være virkelig ikke er det, og at det som er fullstendig latterlig plutselig synes å være det eneste sanne. Dere har dem som sitter ved makten som opptrer på helt surrealistisk vis. Og på samme tid synes det som om det som er umulig er den eneste rette vei. Til tross for dette skjer det virkelig ting i denne kaotiske opp-ned verdenen.  Det er ikke til å undres over at vi i fortiden har holdt oss unna slike uferdige verdener. Til tross for dette er vi like fullt hundre prosent dedikert på å gjøre de rette ting for å gjøre det mulig for dette riket å vokse bevissthetsmessig og løse sine nåværende vanskeligheter. Vi ser at de som har fått ansvaret for å skape denne nye verdenen er svært nær å sette i gang sine sårt tiltrengte aksjoner. Det er dette som gir oss følelsen av at noe aldeles vidunderlig er i ferd med å skje!

De hvis liv er tett sammenflettet med denne hellige prosessen, forstår hvor dypt skapelsen av den nye verden er i ferd med å bli fullført, til tross for at alt synes å være helt på avveie akkurat nå. Noe virkelig vidunderlig er i ferd med å bli født. Det begynner å gå opp for de mørke at denne gamle virkeligheten er slutt og at det i dens sted er en nye en som i den nærmeste fremtid vil gi dette riket to ting i gave. Den første er den nye velstanden for alle og dens guddommelige følgesvenn, fremveksten av en mer bevisst menneskehet. For det andre er det en stadig voksende kraft i dette riket som til slutt vil forføre og deretter virkelig knuse de mørke og deres ondsinnete arbeidsmetoder. I kjølvannet av dette vil komme et enormt løft i energiene som vil etablere Lyset og dets sanne Kjærlighet, Rettskaffenhetens vei. Vær klar over dette og vit i deres indre Hjerte at denne nåværende hengemyra av tøv og nonsens bærer i seg frøene til en ny vidunderlig virkelighet. Dere har vandret i en tilsynelatende evighet for å nå frem til dette punktet. Vær hele tiden våken for at denne nye, hellige kraften tar stadig klarere form og vil løfte den jordiske menneskeheten til sitt skjebnebestemte mål i himmelsk stråleglans.
Denne forvandlingen av virkeligheten vil gjøre slutt på den nåværende stinkende sumpgassen av håpløshet og erstatte den med frihet som inneholder Suverenitet og alt som trengs for å oppfylle deres indre, dyptfølte lengsel etter Kjærlighet, Lys og Glede.  Det er denne paletten av storslagne ting som vil bli den nye republikken og dens spesielle form for himmelske ledelsesmåter. Den hellige kraften bak alt dette vokser kontinuerlig og står helt på terskelen til å forvandle deres nåværende helt unødvendige lidelse. Tro derfor ikke at de nåværende svært usunne tilstandene er permanente. De mørke og deres tallrike regimenter vil bli feid vekk. Vi ønsker velkommen begynnelsen på vår tid sammen med dere! Dette vil gjøre det mulig for dere å delta sammen med alle Lysets styrker. Dere vil da begynne deres tid med Himmelen på Jorden. Alle undere vil da bli det normale. Halleluja! Halleluja!
  
Hurra! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer fylte av glede, hvilket simpelthen er en anerkjennelse av hvor vidunderlig dere vokser og forbereder dere til en ny virkelighet. Dette riket, som for øyeblikket er under utforming, vil snart bli Velsignet av Himmelen og derfor i stand til, i det rette øyeblikket, på magisk vis, å manifestere.  Vår store operasjon dreier seg om å forberede disse tingene og forberede oss selv for manifestasjonen av denne indre storslagenhet! La dere ikke frustrere, velsignete Sjeler! Dette nye riket vil stige frem av den nåværende stinkende disen i dette riket av misplasserte drømmer. Dere er skjebnebestemt til snart å se disse undrene og en ny virkelighet stige frem. Vi ser tydelig hvordan dere så lett mistolker fremveksten av det gode med noe som er dårlig.  Vi forstår hvorfor Himmelen har forkledt alt som skjer på denne måten og at det gjør dere forvirret midt oppi denne helt spesielt planlagte gåten. Denne prosessen er nå i ferd med å løse seg opp og bli til noe dere kan se med større klarhet.

Denne prosessen er en måte å gjøre det mulig for dere å se ting på en måte som dere setter mye større pris på. Den er noe som vil forandre måten deres bevissthet vokser på. I denne nye bevisstheten vil dere se oss klarere og bedre forstå hvordan det var nødvendig at alt dette skjedde. Det er som oftest ikke lett å se alt det dere har pleid å tro på nye måter. Vi også sto overfor denne utfordringen da vi begynte vår egen trening for å bli gode og pålitelige Oppstegne Mestere. Det er når det skjenkes fra disse flaskene med nye måter å se ting på, at dere vil begynne å reorganisere deres gamle virkeligheter. Det er ved å gjøre dette regelmessig at dere lærer å se ting på en annen måte. Dere har alle lært svært raskt om den mektige kraften deres felles visjon har. Nå skal dere vise dere selv det neste steget, gjennom å nok en gang å bekrefte nye oppfatninger med disse aldeles strålende visjonene. Denne reorganiseringen av alt dere tidligere har trodd på til helt nye måter å se ting på, er helt avgjørende for hva dere deretter skal gjøre.

Tenk på denne nye veksten som en ny vei til å forstå helt og fullt hvem dere egentlig er og hvorfor dere er her nå. Det kan være vanskelig, og som vi tidligere har sagt, ganske forvirrende. La disse kommende tider være en slags målestokk for hva som ligger foran dere. Bruk disse læringsmulighetene til å bedre forstå hva det er Himmelen virkelig har i sinne. Straks dere forstår dette inni dere, vil den merkelig, illeluktende disen som omgir dere, plutselig gi mening.  Følgelig er det viktig å beholde roen og ikke streve altfor hardt å forstå alt det som skjer. Når det rette øyeblikket kommer, vil de skjulte sannheter med ett bli klinkende klare. Alt vil komme til syne og alle de nåværende stressfaktorer vil forsvinne. I dette klarhetens øyeblikk vil dere omsider forstå hvorfor alt dette skjedde på sitt eget guddommelige vis. Himmelens metoder kan til tider virke forvirrende. Imidlertid vil alt bli gnistrende klart når det rette øyeblikket kommer.

I dag fortsatte vi med våre ukentlige rapporter.  Det er vår intensjon å fortsette med disse inntil Ånden og den Galaktiske Føderasjonen åpent ankommer på scenen. Denne så løfterike tiden kommer nærmere for hver dag som går! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                            Kilde: http://www.paoweb.com/sn041117.htm
Oversetter: Leifonsdag 5. april 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 4. april, 2016Sheldan Nidle 4. april, 2016
13 Kan, 7 Mac, 13 Caban

Selamat Jalwa! På grunn av nødvendighetene av å manifestere en ny de jure regjering som vil funksjonere helt og holdent i samsvar med NESARA, er det en enorm mengde med amerikanske pengesedler involvert i de første utbetalingene. Følgelig ble det besluttet å flytte NESARA Republikkens Finansdepartement i Vesten. Denne prosessen vil gjøre det mulig for et antall fremtidige utbetalinger å skje mer effektivt enn det i utgangspunktet ble forventet.  Det enorme omfanget av disse innledende utbetalingene indikerer at dette formelt vil implodere det gamle, illegale USA, Inc.  Det er antatt at denne operasjonene også vil bety at regjeringen i Washington til slutt vil opphøre å eksistere, og også vil signalisere en endelig slutt på alle de vanlige skitne triksene som for øyeblikket er den daglige norm. De som har påtatt seg oppgaven å utforme den nye NESARA regjeringen er nå travelt beskjeftiget med å etablere et antall prosedyrer som vil prege Republikkens første offisielle dager. Planen er at denne begivenheten gir den nødvendige startgnisten til andre, slik at denne kloden kan forvandles fra å befinne seg på randen av krig til en lang æra av fred og velstand for alle. Det vil også være det formelle signalet om at det globale gjeldsslaveriet er over.

Denne spesielle prosessen er designet til å forvandle alle mennesker til frie, uavhengige, velstående medlemmer av denne nye globale ordningen. Den nye de jure regjeringen i USA og dens mange søsternasjoner vil gjenoppta sin rolle som legal og høyst velkommen leder i denne nye virkeligheten.  Denne realiteten vil åpne veien for frigivelse av en rekke utrolige innretninger som formelt har vært holdt hemmelig for dere under dekke av “rikets sikkerhet”. Disse innretningene er øremerket for å kurere en hærskare av de lidelser og skavanker som har plaget menneskeheten siden Atlantis’ fall.  I tillegg vil en flodbølge av informasjon om deres glemte historie bli avdekket og drøftet med de Oppstegne Mesterne. Menneskeheten vil få tilgang til visdom som tidligere har blitt dem fornektet. Ved å ta i bruk denne kunnskapen og tidligere hemmeligholdte teknologier, vil dere få oppleve mirakler - å bli befridd fra sykdommenes svøpe og oppdage hvordan en vidunderlig foryngelsesprosess kan tas i bruk for hver enkelt av dere. Det vil i sannhet bli en mirakuløs tid for dere alle!

Denne kommende tiden bærer løfte i seg om at dere går inn i en æra hvor kontakt med oss i den Galaktiske Føderasjonene og fra Inner-Jorden blir mulig. Denne første kontakt operasjonene er noe vi har arbeidet mot siden vi først kom hit i begynnelsen av 1990-årene. Den mørke Anchara-alliansen hadde prøvd å sabotere vårt arbeid ved å skape forhold i deres Sol, som gjorde et Nova-fenomen mulig.¹ Himmelen hadde informert oss om hva de holdt på med og vi rettet opp dette temmelig raskt. Dette gjorde det uhyre tydelig for oss hvor viktig denne illegale prosedyren var for dem.  Vi omorganiserte raskt våre vitenskaps- og utforsknings oppdrag og sendte en liten operativ enhet hit for å overvåke Solen deres. Dette midlertidige oppdraget hadde på slutten av 1980-årene utviklet seg til et forsvars-oppdrag som satte en stopper for deres innsats for å hjelpe Jordens mørke kabal å iscenesette en rekke “invasjoner”, som derfor mislyktes. Disse iherdige forsøkene fra de mørkes side, ledet på Himmelens vegne, til vårt første kontakt oppdrag. Dette oppdraget har utviklet seg gjennom de siste tiårene frem til dagens situasjon.  Vi overvåker nå nøye deres transisjon til Lyset og full bevissthet.

Dette nåværende oppdraget har i sin tur skapt behovet for våre mentorer, sammen med Agarthanerne, å skape de levende Krystall Lys Kamrene som vil forvandle dere til Galaktiske Mennesker.  Vi har funnet ut at denne prosessen krever en stødig og nøye kalkulert prosesshastighet for å sikre at den lykkes. Gjennom kontaktpersonellet vårt har vi også oppdaget mye om deres varierte kulturer, tro og oppfatninger.  Vi finner det svært interessant å lære hvordan de mørke forvrengte virkeligheten deres etter sine egne behov. Vi er lykkelige over at de som arbeider for å forandre dette riket nå har godtatt oss helt og fullt. Vi forstår hvor vanskelig det har vært, fra begynnelsen av, og gi oss innpass i deres allerede svært ulike miks. Vi er på samme måte lykkelige over at deres lange kamp mot mørket har blitt godt hjulpet av vår innsats.  Summa summarum befinner dere dere temmelig nær fullstendig seier over den mørke kabalen og dens mange avskyelige planer om å gjøre dere til sine slaver for evig tid. Vi er rede til, når det rette øyeblikket kommer, å ønske dere velkommen som en ny stjernenasjon inn i den Galaktiske Føderasjonen. Denne begivenheten er ment å følge etter deres transformasjon til Galaktiske Mennesker og terra-formingen² av alle vannplanetene i deres nye stjernenasjon.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! På denne dag kommer vi fulle av glede på grunn av hvordan våre hellige hemmelige samfunn raskt gjør det mulig for Lyset å oppnå sin aller største seier.  Det sett av undere som skjer i disse dager er resultatet av en spesiell felle som ble lagt for å få kabalen til å tro at de var i ferd med å vinne. Faktum er at for oss ble denne motbydelige regjeringen en kontinuerlig “sting operasjon” for å avsløre deres fullstendig absurde overbevisning om at USA, Inc. skulle overleve. Denne pågående sting operasjonen har til hensikt å frembringe de beviser som kreves for å arrestere og isolere hele kabalen og deres lakeier på de høyere nivåer. Vi fortsetter å være svært takknemlige for at dere opprettholder deres visjoner og således gjør det mulig for Himmelen å fullføre dette på en ordentlig måte, i det rette øyeblikk.  Til tross for de mange nødvendige forsinkelsene, har dere på vidunderlig vis opprettholdt deres kollektive visjoner. Dette gjør det nå mulig for Himmelen å levere en mektig gave i form av et nytt rike med velstand og fremgang for alle. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vi er takknemlige for deres visjoner og deres vidunderlige støtte. Vi startet alle på dette særdeles vanskelige eventyret sammen. Dette vidunderlige kollektivet som vi i felleskap har skapt, kan være forsikret om at dets dypeste drømmer om fred, velstand, fremgang, frihet og uavhengighet er i ferd med å bli innfridd. Denne manifesteringen av NESARA og alt som følger med den, er deres.  Vi ser frem til å observere hver eneste en av dere oppfylle deres aller mest dyptfølte drømmer. Vi ser også tydelig at denne himmelske gaven kommer som resultatet av et vellykket gjennomført prosjekt.  Himmelen forsto til fulle hvor vanskelig det har vært å forvandle denne globale virkeligheten. Himmelen merket seg også på hvilken måte denne storslagne oppgaven kunne la seg gjøre. Vi takker dere for deres felles fokus og deres evne til å overvinne de mange frustrasjoner.  Vi ber dere simpelthen å benytte den kunnskapen dere har ervervet i mellomtiden til å hjelpe dere å ha en enda mer gledesstrålende feiring! Halleluja! Halleluja!

Vi vil avslutte med å takke det globale kollektive for hva deres visjoner har avstedkommet. Denne rekken av edle handlinger har gjort mulig det som nå er i ferd med å skje. La denne mektige overraskelsen tjene som et vitnesbyrd på deres stadig økende potensial. Når vi nå er vitne til deres mektige handlinger av vennlighet og nåde, minnes vi hvor hovmodige de tidligere herskerne over denne virkeligheten var.  Nå må de sitte og se på hvordan de som de så grundig undervurderte legger alle planene deres i grus. Vi er evig takknemlige for dere utholdenhet tross all motgang og deres vidunderlige evne til å vokse og utvikle dere!  Vi la ut på denne farlige reisen sammen. Det syntes som om dens utfordringer og nedturer ingen ende hadde. Himmelen har måttet hjelpe oss mange ganger i løpet av denne lange reisen. Til tross for alt har vi overlevd og kan fortelle en aldeles storslagen historie. Vi sender dere mengder av gratulasjoner for en godt utført jobb. I denne forbindelse, et meget velfortjent budskap av glede og deres elegante seier!

I dag har vi påny fokusert på hva som foregår på denne underskjønne blågrønne kloden.  Mye ligger klart til å bli til virkelighet. Benytt denne tiden til å forberede dere til en særdeles gledesfylt og utrolig ferd videre. Som det gamle ordtaket sier: «Det beste ligger fortsatt foran dere!» Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                           
Kilde: http://www.paoweb.com/sn040417.htm
Oversetter: Leif


¹) Nova er en variable stjerne som gjennomgår et kataklysmisk utbrudd kjennetegnet ved at lysstyrken (og dermed energiutstrålingen) plutselig øker tusenfold, for deretter langsomt å vende tilbake til sin opprinnelige lysstyrke i løpet av måneder eller år.


²)Terraforming er en prosess som sannsynligvis ikke blir nødvendig på mange år framover. Begrepet er brukt av fantasy- og sciencefictionforfattere om prosessen som kan bli nødvendig for å omforme en fremmed planet til noe mennesker kan leve på. For den Galaktiske Føderasjonen er det å tilrettelegge og pleie en planet slik at den egner seg til bosettelse en gammel kunnskap. Mars og Pax ble ødelagt under de inter-galaktiske krigene, men vil bli restaurert (terra-formet) til sin opprinnelige vann-planet tilstand, slik at de pånytt blir beboelige for mennesker. Ditto med Venus.

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions