Followers

onsdag 26. februar 2014

25:02:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic FederationSheldan Nidle – 25 februar, 2014

3 Batz, 14 Zac, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer igjen! Det er mye som skjer rundt om på kloden deres. Den mørke kabalen kjemper for å beholde sin makt, men innser at alle disse anstrengelsene er til ingen nytte. Lyset, nå representert ved de urgamle familiene og tallrike hellige, hemmelige samfunn, har kommet og har med suksess lagt frem krav på de mørkes rikdommer og makt. Vi kommer for å gjøre slutt på denne uhellige, orgieliknende makt- og pengenytelsen til de mørke og for å bringe inn en ny tid fylt med velstand for alle og frigjøring fra det motbydelige slaveriet som de mørke har påtvunget dere. De Oppstegne Mestrene har, under hellige dekreter fra Himmelen, etablert de virkemidlene som skal få de mørke til å overgi seg til Lyset. Denne prosessen er i gang og i ferd med å nå sine første milepæler. Det primære verktøyet som har gjort dere til slaver er penger, og først og fremst den aldeles motbydelige oppfinnelsen deres, ”fiat penger”.* Denne avskyelige oppfinnelsen har skapt helt unødvendige inflasjoner og manipulert frem panikk og økonomiske sammenbrudd gjennom århundrer. Hver eneste gang har disse moralsk foraktelige manøvrene beriket kjernen i den mørke kabalen, samtidig som de har skapt hendelser som ytterligere har forsterket deres makt.

onsdag 19. februar 2014

18:02:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 18 februar, 2014

9 Kan, 7 Zac, 10 Caban

Selamat Jalwa! Vi kommer igjen! En rekke begivenheter er i ferd med å skje i all hemmelighet. Kabalen har til hensikt å ignorere oss og tvinge gjennom en slags hevnaksjon. Dette førte til en slik aksjon for noen dager siden. Disse svikefulle kjeltringene nekter fullstendig å endre strukturen som muliggjør all deres korrupsjon og umoral. Dette er en politikk som gjenspeiles i måten regjeringene fungerer og hvordan de som har kontrollen blir rikere og rikere. Det er tydelig å se at de bare har forakt til overs for massene. Kabalens vaner og oppfatninger er dyrket frem i dem fra barnsben av og gjennomsyrer dem når de trer inn i viktige posisjoner i makthierarkiet. Det foregår nå en motaksjon som bokstavelig talt “klemmer vannet ut av dem” og vil tvinge frem et helt annet resultat. Det fulle omfang av deres korrupsjon og arroganse lar seg ikke beskrive, men de vil henge fast i sin egen ”bombe”, når de prøver å kaste den. En prosess vil bli satt i gang for å gjøre det mulig for en storslagen velstand å bli distribuert til dere. Vårt kontaktpersonell arbeidet for øyeblikket intenst for å finne frem til et meget nødvendig sett av protokoller som raskt vil føre frem til en nyfastsetting av alle verdens valutaer.

onsdag 12. februar 2014

11:02:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 11 februar, 2014

2 Caban, 0 Zac, 10 Caban

Dratzo! Den virkeligheten dere befinner dere i er i rask endring. Den mørke kabalen innser at deres siste dager med kontroll over dere er kommet. Det enorme omfanget av manipulasjoner i de daglige mediene virker ikke lenger. De store bankene som kabalen styrer er i krise og i ferd med å nå et kritisk punkt. Deres mangfoldige forsøk på å forsinke prosessen kan ikke lenger påvirke klare ordrer om forandringer, og disse er i ferd med å overkjøre dem. Disse kjeltringene har spist av trauet med sine egne illegalt ervervede midler, og det er like før deres egne motbydelige handlinger vil felle dem. Det nåværende penge- og valutasystemet er ikke lenger levedyktig og trenger desperat til revisjon. I tillegg til dette er det helt nødvendig med nye lovreguleringer for bank- og finansindustrien. Et internasjonalt økonomisk sammenbrudd nærmer seg. Tiltak er allerede i gang for å rette opp i alt dette. Tiden er nær for alle. Resultatet av dette vil bli en raskt sammenbrudd av dette reiret av grådige giftslanger. Verdens finanser er bokstavelig talt i fullt kaos og den nåværende status for overflatebefolkningen er for øyeblikket i stor fare. Våre mange grupper av samarbeidspartnere på Jorden arbeider uopphørlig for å bøte denne risikofylte situasjonen.

onsdag 5. februar 2014

04:02:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 4. februar, 2014

8 Oc, 13 Yax, 10 Caban

Dratzo! Den virkeligheten dere for øyeblikket befinner dere i er i ferd med å forandres fullstendig. Og når den så gjør, vil den mørke kabalens forferdelige historie med ett tilhøre fortiden og deres enorme nettverk av rikdom og makt vil bli tvunget til forandring. Det gamle systemet hvorved den mørke kabalen har holdt seg ved makten er i ferd med å glippe for dem. Makten deres, som de har bygget opp gjennom årtusener, blir nå overført til en ny, mer bevisst og human gruppe. Disse nye lederne forstår den subtile natur i de forandringene som Himmelen krever. Det er tid nå for å feire disse forandringene som skulle ha skjedd for lenge siden og for å støtte fullt ut det disse forandringene innebærer. Overflatemenneskeheten har blitt holdt i en tilstand av hukommelsessvikt, lullet inn i mysterier og disse anomaliene er det nå behov for å forklare for dere. Dette er en oppgave for andre, som deres Oppstegne Mestere og deres slektninger fra Inner-Jorden å forklare dere. Vårt oppdrag er å gi dere en kortfattet innsikt i hva det er som skjer. Etter hvert som dere muterer vil dere bli mindre sårbare for den ”hjernevasken” som deres medier og underholdningsindustrien så lenge har vært holdt på med på vegne av denne kabalen.

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions