Followers

onsdag 30. april 2014

29:04:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle - 29 april , 2014

1 Ix, 17 Kank'in, 10 Caban
Dratzo! Viktige ting fortsetter å skje bak kulissene. Et antall nøkkeledikter er blitt signert og deretter umiddelbart ignorert av de mørke. Dette vil vise seg å bli en av de største tabbene de har begått. Dette har bare styrket behovet for på juridisk eller annet vis å skyve denne mørke kabalen ned fra maktens tinde i en hel rekke store nasjoner. Å få implementert N.E.S.A.R.A. er nå av høyeste prioritet for mange koalisjoner som arbeider for å befri menneskeheten fra deres grep. Dette er i ferd med å skje, samtidig som de mørke fortsatt er i stand til å gi sine viktigste lakeier en tilsynelatende endeløs mengde av rikdom. Denne rikdommen kommer innpakket i smerten og lidelsen til mesteparten av befolkningen deres. Vi føler kontinuerlig avsky ved det som skjer. Men dette nye fokuset kan nå likevel, med vår hjelp, føre dere frem til en rask seier. Det er mange aksjoner på gang og vi forventer at synlige resultater raskt vil manifestere. Tidsplanlagte begivenheter er nå i rask fremgang takket være en rekke møter vi har hatt med våre allierte på Jorden. De mørkes arroganse vil koste dem dyrt og føre til at de blir den tapende part. Deres fall vil føre til nye styresett og et nytt penge- og finanssystem som er knyttet til stor velstand for alle.

lørdag 26. april 2014

22:04:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 22 april, 2014

7 Manik, 10 Kank'in, 10 Caban

Selamat Balik! Begivenhetene fortsetter å skride frem. De mørke fortsetter å virre desperate omkring ettersom de møter det ene tilbakeslaget etter det andre. Et scenario som vil gi oss de nødvendig virkemidlene for å iverksette det første trinnet i pengereformene er i ferd med å forme seg, og disse vil raskt lede frem til overflod for dere. Valutareformene og nye lover som regulerer bankenes virksomhet er kun begynnelsen på et system som vil lede til gullbaserte valutaer.  Disse tingene skal så lede til et nytt miljø som skal overvåkes av en rekke NESARA-baserte regjeringer rundt om på kloden. Det er dette nye nettverket av nasjonale ledelsesgrupper som skal lede opp til «avsløringen» og åpne veien for formelle kunngjøringer om første kontakt og deres tilbakevenden til full bevissthet. Denne prosessen skal også rede grunnen for at deres slektninger fra Inner-Jorden kan komme frem og møte dere. Vi, sammen med deres Oppstegne mestere, skal legge alt til rette for denne magnifikke reisen. Etter hvert som dere gjør fremskritt vil også Moder Jord gå videre med sine forandringer i sitt overflaterike. Disse endringene skal bringe hennes overflaterike tilbake til den størrelse og form som eksisterte på slutten av Lemuriaperioden. I dette modus kan en permanent Gylden Tidsalder komme!

onsdag 16. april 2014

15:04:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 15. april, 2014

13 Ben, 3 Kank'in, 10 Caban

Dratzo! Deres verden er midt oppe i i den enorme kampen mellom den mørke kabalen og Lyset. Lyset har vunnet mange juridiske slag og samlet tallrike mektige allierte. Disse allierte arbeider nå utrettelig med å sluttføre strategien som skal manifestere overfloden for dere. Velstandsfondene er signalet som vil innvarsle nye regjeringer og styresett. Vi ber de av dere som skal dele av denne velstanden å lære å være “dyktige vaktbikkjer”. Forstå hvordan makt og rikdom opererer sammen og vær klare til å hjelpe til i gjennomføringen av de mange ulike elementene som er inkludert i NESARA. NESARA er ment å utvikle seg til et program med sann global kapasitet. Som de første mottakerne er det nødvendig at dere forstår omfanget av handlinger som kreves for at NESARA skal bli en virkelig suksess. Når de nye regjeringene kommer med en formell kunngjøring om vår eksistens, så er det nødvendig at vi setter i gang en serie spesielle kunngjøringer for å forberede dere på vår ankomst og forklare deres opprinnelse blant stjernene i urgammel tid. I tillegg trenger dere å vite mer om full bevissthet og hvordan dere skal gjenvinne deres spesielle åndelige og fysiske evner.

torsdag 10. april 2014

08:04:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 08 april, 2014

6 Ben, 16 Mac, 10 Caban

Dratzo! Hele verden formelig dirrer av aktivitet! En rekke hendelser har skjedd som skremmer lederne av den mørke kabalen. Disse begivenhetene er nå i ferd med å tvinge disse arrogante menneskene til å gi seg og tillate at et nytt globalt pengesystem kan bli etablert. Parallelt med denne utviklingen er også etableringen av et nytt internasjonalt finanssystem. Denne rekken med hendelser som er knyttet til hverandre, skaper sjokkbølger som truer selve eksistensen til mange korrupte og omnipotente regjeringer. En stadig større kile presser seg nå frem, som om kort tid vil sørge for at de vil la nye nasjonale ledelser komme på banen. Dette fenomenet som nå er i ferd med å manifestere vil muliggjøre en gjennomgripende avsløring om vår eksistens. De mørke kan tydelig se at deres mange tusen års herskervelde nå raskt nærmer seg slutten. Det skal erstattes av et samfunnssystem basert på moralitet, deres selvstendighet og frihet, samt en stadig økende velstand. I dette nye riket vil dere lære om mange ting som har vært holdt skjult for dere; blant dem er deres ekstraterrestrielle opprinnelse og de falne kontinentene Mu og Atlantis som eksisterte i tidligere tider.

onsdag 2. april 2014

01:04:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 1 april, 2014

12 Cimi, 9 Mac, 10 Caban

Dratzo! Deres verden er i forandring. Begivenheter er i ferd med å materialisere som vil forandre selve essensen av hva deres verden dreier seg om. For øyeblikket lever dere på en klode som drukner i gjeld og som blir drevet av en svært mørk og grådig gjeng av lakeier. Hver eneste en av dem føler at de fortjener å få anerkjennelse for sine mange erobringer. Disse mørke individene nyter i fulle drag alt det deres nåværende posisjon i samfunnet har gitt dem. Tanken på å skulle måtte gi fra seg dette fyller dem med et dypt indre raseri. Våre ulike samarbeidspartnere er i ferd med å presse dem inn i et hjørne og gir dem bare én valgmulighet, nemlig å overgi seg. Denne virkeligheten kan ikke lenger få lov til å være en hvor noen få privilegerte hersker over de mange. Lyset kommer og bringer med seg en ny dag! Denne nye dagen vil bringe med seg en global feiring og full gjeldsettergivelse i tillegg til velstand for alle. De nye regjeringene skal utøve sin gjerning under folkets mandat og overoppsyn. Store illegale korporasjoner og banker vil bli oppløst og de som skal erstatte dem vil begrenses i størrelse etter folkets ønske. De gamle arbeidsmåtene vil raskt svinne hen. En ny virkelighet skal slå rot.

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions