Followers

torsdag 26. desember 2013

24:12:2013


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 24 desember, 2013

5 Lamat, 11 Mol, 10 Caban

Dratzo! Her kommer vi igjen og vi har med oss mere nyheter til dere alt mens dere går inn i julehøytiden og starten på det som for dere er et Nytt Gregoriansk År. Denne tiden er i deres verden kjennetegnet av mange begynnelser og avslutninger, og de som har styrt deres verden i årtusener forbereder seg på ”å forlate scenen” og akseptere sin skjebne. Dette gjør de selvfølgelig ikke helt uten å beklage seg. De mørke er vant til å få det som de vil, men den tiden er over for dem. De hemmelige hellige forbundene og deres samarbeidspartnere holder på å tilrettelegge ”destinasjoner” for disse som er nær ved å bli arrestert. De holder også på å sette opp prosedyrer som vil bringe nye regjeringer og styresett til dere alle. I tillegg til dette er de nye penge- og finanssystemene klare til å manifestere og når de så gjør, vil de bringe en fantastisk velstand til dette riket. Vårt kontaktpersonell er i ferd med å sluttføre avtaler som vil bli til et antall kunngjøringer som transformerer nasjonal og personlig gjeld til velstand og setter til side all den gjeld som har tynget nasjoner og enkeltmennesker så altfor lenge. I disses sted vil det komme gjeldsettergivelse, hvilket virkelig innvarsler en ny epoke for menneskeheten.

onsdag 18. desember 2013

17:12:2013

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 17. desember, 2013

11 Imix, 4 Mol, 10 Caban

Selamat Jarin! Vi kommer nå for å snakke om en del viktige ting slik at dere kan forberede dere på det som ligger foran dere. Ting er satt i bevegelse som vil lede dere til velstand, nye regjeringer og styresett. Vær klar over at den verden dere har kjent siden dere ble født er i ferd med å svinne hen med raske sprang. Den mørke kabalen som har hersket i verden gjennom årtusener er i ferd med å miste grepet. Den første delen av global valuta revaluering står foran dere. Denne vil totalt endre hvordan verdens valutaer blir benyttet. Den neste trinn i denne prosessen som handler om pengesystemet, vil bringe dere de første brede penselstrøk av velstandsfondene. Disse fondene vil innvarsle de nye regjeringenes inntreden, og disse nye regjeringene vil proklamere et storslagent “jubileum” som vil annullere all gjeld. Ennvidere vil det bli enorme omlegginger av bank- og finansorganisasjonenes tjenesteindustri som for alltid vil forandre hvordan disse institusjonene opererer. Disse nye reglene vil lovfeste arbeidsmåter som vil gjøre slutt på tyranniet som disse finansinstitusjonene har spredt over hele kloden.  I deres sted vil frihet og personlig uavhengighet blomstre pånytt.

onsdag 11. desember 2013

10:12:2013

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 10. desember, 2013

4 Ix, 17 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Jalwa! Vi kommer tilbake med mye vi vil forklare. Gjennom de siste ukene har det vært gjort store juridiske fremskritt som har tvunget mange viktige ting til å skje. De store finansorganisasjonene som overvåker verdens valutaer er blitt instruert til å forberede seg på en monumental “nullstilling” som vil bli etterfulgt av nye regler for bankvirksomhet og deretter en serie valutaer basert på edelmetaller. Disse omfattende forandringene er men å være overtyren til utleveringen av velstandsfondene og fremveksten av nye styresett og regjeringer. Denne prosessen fortsetter. De mange gruppene som utgjør våre alliert på Jorden har presset frem en del grensesprengende avtaler som nå skal signeres og gjort klar en hel rekke avgjørende memorandumer som er klare til å sendes ut. Disse elementene sørger nå for at de ønskede forandringene skjer på ordnet og guddommelig vis. Vi har full tillit til at disse tingene manifesterer om kort tid. Det viktigste fremskrittet skjedde på den amerikanske Takksigelsesdagen, da Europa fundamentalt forpliktet seg med hensyn til en revaluering av alle verden valutaer, ”en nullstilling”, en ny start. Denne vil så styre fastsettelsen av datoer for utløsning av de nye, revaluerte valutaene. De neste stegene er underveis!

onsdag 4. desember 2013

03:11:2013

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 3 desember, 2013

10 Manik, 10 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Jalwa! Vi kommer til dere i dag for å snakke om flere ulike temaer. For øyeblikket har de mørke måttet se på mens en serie begivenheter manifesterer, som vil forandre deres verden. Disse begivenhetene vil transformere deres globale bank- og finanssystem og bety en ny begynnelse for verdens valutasystem. Disse forandringene vil kun være de første store steg i de forandringene vi tidligere har snakket med dere om, på veien mot nye regjeringer og styresett og deres frigjøring fra årtuseners slavetilværelse. Hva enten det har vært en form for leilendingtilværelse eller gjeldsslaveriet gjennom de siste århundrene, så har disse ulike strukturene hold dere slavebundet til en overklasse som til daglig har misbrukt dere og deres barn. Disse instrumentene som har vært brukt for å holde dere som slaver, vil bli fjernet slik at dere kan bli fullkomment frie. I det øyeblikket vil det bli slutt på at rikdom gir makt, og på den måten blir det mulig for dere nok en gang å bli frie, uavhengige og velstående individer både i kroppen og i Ånden. Disse hendelsene vil forberede dere til en feiring hvor deres åndelige familie og deres familier fra stjernene vil delta!

onsdag 27. november 2013

26:11:2013

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation
Sheldan Nidle - 26 november, 2013

3 Ahau, 3 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Balik! Vi kommer tilbake med enda flere gode nyheter! De ulike gruppene som holder på å sette opp de endelige konfigurasjoner for det nye penge- og finanssystemet har nå overoppsynet med de mørkes motbydelige systems siste dager. En enorm global valuta revaluering er klar til å manifestere. Det første steget i denne kompliserte prosedyren er allerede i gang. Resten av systemet vil komme på plass etter hvert som de nye regjeringene er på plass. Vi har fulgt nøye med på hvordan de mange ulike gruppene som utgjør våre allierte på Jorden, har arbeidet iherdig for å bevege deres verden skritt for skritt frem mot en ny og permanent velstand for alle. Og parallelt med dette er de juridiske bremsene satt på for de mørkes styre. Tallrike regjeringer rundt om i verden føler nå et enormt press mot deres fortsatt pågående korrupsjon og regelrette favorisering av de rikeste gruppene i samfunnene deres. Denne typen nasjonal ledelse duger ikke lenger. Gjennom altfor lang tid har det skapt regjeringer som er døve for folkets røst og det kan ikke lenger tolereres. Følgelig er det en bevegelse i retning av global revolusjon som vokser daglig. De nye regjeringene og det nye finanssystemet vil løse disse problemene på kreativt vis.

Bevissthetsendringene i verdens folk gjør at de ulike sosiale og politiske strukturene som i dag operer i verden nå er inadekvate. Etter hvert som deres evne til enten å skape gjensidige relasjoner og/eller kommunisere med hverandre forandrer seg, danner dette et middel til å føle enda lettere hva som er galt og analysere disse samfunnene på en ny måte. Ting som dere tidligere har sett på som en selvfølge føles ikke lenger riktig. Det begynner å gå opp for dere at en helt ny tilnærmingsmåte er nødvendig. Hvordan disse samfunnssystemene beter seg i det daglige begynner å synes smålig og forsnevret i deres øyne. Dere ser dere omkring over alt etter levedyktige alternativer, men det synes ikke som om det finnes noen som er tilgjengelig. Deres indre tanker uttrykker vemmelse for det som er rundt dere. Frustrasjonen deres øker. Denne prosessen sprer seg nå overalt på kloden. Det våre jordiske allierte gjør er derfor av vital betydning for det som skal følge: nye politiske og sosiale systemer basert på overflod, en fri flyt av ny informasjon og teknologier som hittil har vært holdt skjult for dere av de mørkes lakeier. Dette forbedrete samfunnet vil også åpne døren for at enorme mengder med hemmeligholdt informasjon vil bli avdekket.

Avsløringene fra de Oppstegne Mestrene, avsløringene fra de nye regjeringene om vårt nærvær og om Agarthas eksistens er avgjørende steg på veien mot full bevissthet. For hvert trinn vil dere trenge noe tid for å kunne fordøye ordentlig de enorme mengder med nye fakta og visdom som dere trenger. De tradisjonelle “bærende strukturer” i samfunnet deres vil være det første til å bli “detonert” og så erstattet med noe som er helt nytt for dere. Disse forandringene vil gjøre at dere ”må gå noen runder med dere selv”. Alt dette nye vil gjøre at det bokstavelig talt går trill rundt for dere og dere vil trenge noe tid på å tilpasse dere dette nye og finne fred med disse nye sannhetene. Så snart dette er gjort, kan dere forberede dere på det som videre skal skje. Vi forstår at det enorme omfanget av ny kunnskap som vil bli presentert for dere vil føles svært ukomfortabelt og ubehagelig for mange av dere. De hevdvunne prinsippene i samfunnet deres vil først bli utfordret og senere forkastet. De nye sannhetene vil bli understøttet av oppdagelser som vil gjøre at dere bedre kan forstå hvordan de mørke brukte sitt magiske brygg av løgner, svik og mesterlige manipulasjoner. Disse sannhetene vil forberede dere til de gjenstående stegene på vei mot full bevissthet.

Den tiden vi nå er inne i er kjennetegnet av å være i en overgangsfase. Deres nåværende virkelighet er i uhyggelig behov for forandring. De i Himmelen som har overoppsynet med denne virkeligheten vet dette og beveger den i retning av en virkelighet hvor deres bevissthet vil ekspandere og dere vil møte deres naboer fra Inner-Jorden og oss. Dette knippet av omfattende forandringer i deres oppfatning av virkeligheten vil sette dere på full fart mot full bevissthet. Den nåværende mangel på at sannheten kommer ut kan ikke pågå stort lenger. Faktum er at Himmelen har fastsatt en tidslinje for hvordan dette skal skje. Dette er grunnen til at vi vet at deres umiddelbare fremtid vil bringe de forandringen vi har snakket om, så vel som den første kontakt. Dette deres nåværende rike lever på lånt tid. Øyeblikket for deres inntreden i den nye virkeligheten er svært nær. Deres Oppstegne Mestere og deres samarbeidspartnere står klare til å avduke de nye finans- og regjeringssystemene. Vi forlater dere nå med denne gode nyheten. Vær glade og føl hvor nær denne nye virkeligheten er å manifestere. Fremtiden deres vil være fylt av frihet, vidunderlige hendelser og en overdådig gjenforening av oss alle!

Vær velsignet! Vi kommer for å snakke med dere om mange ting! Akkurat nå er dere midt oppe i forandringer som er forløperne til full bevissthet. Disse subtile forandringene gjør for dere det som tok oss mange liv å oppnå. Dere er trygt på veien mot en ny virkelighet som krever deres fulle deltakelse. Sålede har Himmelen utformet et spesielt partnerskap mellom Agarthanerne, den Galaktiske Føderasjonen og oss. Dette partnerskapet er i ferd med å endre virkeligheten deres på en meget presis måte. De aspekter som for øyeblikket tilsynelatende kontrollerer virkeligheten deres er i ferd med å svinne hen. Deres makt vil bli erstattet av dem som kun har de velsignete hensikter om det aller beste for dere. For øyeblikket kan det se ut som om deres virkelighet har stagnert alt mens løfter om velstand og rikdom blir dinglet foran dere, som aldri blir noe av. Ryktene flyr som en sverm med blodtørstige mygg. Likeledes blir dere kontinuerlig bombardert av forvirrende informasjon. Denne uhellige situasjonen er nå klar til å rakne i sømmene. En vidunderlig begivenhet er i ferd med å skje!

De menneskene og deres respektive grupper som i hemmelighet arbeider sammen med oss daglig er klare til å slippe en overraskelse ut av sekken til Høsttakkefesten! Gjennom den siste håndfull tiår har vi bygget opp midlene som skal sørge for det første store steget på veien mot deres pengemessige frihet. Dette steget involverer ikke bare de fondene som gjør dette mulig, men også en måte å beskytte dem mot de mørkes uhellige strategier. Vi kan slå fast her og nå at disse tingene er klare til å manifestere. De mørkes mange illegale regimer føler seg ubegrunnet tillitsfulle til at det de er i ferd med å få i stand på et eller annet vis kan fungere. Dette er i virkeligheten en absolutt umulighet. Våre velsignete samarbeidspartnere kommer til å gjøre noe helt spesielt for å hjelpe dere å holde deres sterke fokus. La ingen ting ta motet fra dere. Forbli positive. Gode ting er i ferd med å skje. En ny virkelighet, mine kjære Sjeler, er i ferd med å bli født!

De mørke og deres lakeier i bankindustrien og regjeringene innser graden av vemmelse de har fått dere til å føle for dem. Likevel bryr de seg ikke om det. Hvert eneste et av deres siste høyrisiko-eventyr står på randen av ruin. Fremtiden for deres mørke forehavender er nær total fiasko. Våre ulike juridiske og åndelige forehavender er på randen av total suksess. Like fullt fortsetter de å lyve, fortsette med sine lyssky strategier og er tilsynelatende like mektige som før. Den kommende ”overraskelsen” vil demonstrere for dere hva som er virkelig. Vi ber kun om at dere opprettholder deres energi av håp og for utformingen av en ny virkelighet med velstand for alle. Disse vidunderlige tingene er i ferd med å bli virkelighet. Våre tallrike støttespillere følger protokoller som om kort tid vil bære frukt og som vil gi dere en serie med suksesser som vil gjøre at vi kan belære dere og tillate avsløringen av hva som virkelig ligger over og under dere. Deres åndelige familie og familien fra stjernene er her!

I dag holdt vi frem med våre korte meldinger om hva som skjer. Øyeblikket for feiring nærmer seg. Tiden kommer for at dette riket kan kvitte seg med sine ondsinnete undertrykkere. Disse vidunderlige begivenhetene vil også dra teppet til side og blottlegge hva den mørke kabalen har holdt på med i årtusener. Fryd dere! Seierens øyeblikk er nær! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)Oversetter: Leif

onsdag 20. november 2013

19:11:2013

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 19. november, 2013

9 Ben, 16 Xul, 10 Caban

Selamat Bratzo! Vi kommer med en rapport om hva som er i ferd med bli til virkelighet rundt om på kloden deres. For øyeblikket blir de mørke tvunget til å gi opp en stor del av sin jordiske rikdom og makt. Følgelig er alle de store regjeringene i verden enten konkurs eller nær konkurs. Dette faktum holdes skjult for å opprettholde det nåværende falske bildet for ikke å vekke opp den vrede og panikk som ville oppstå dersom denne sannheten ble offentlig kjent. Den sanne rikdommen i deres globale samfunn vil ikke bli tilgjengelig før revalueringen av alle verdens valutaer manifesterer, basert på gullbaserte myntenheter. Denne virkeligheten er nær å bli avslørt for offentligheten. Når disse kunngjøringene blir gjort, vil de også fortelle om alle de nye interimsregjeringene. Akkurat i øyeblikket er de meget sensitive forhandlingene, som vil gjøre at alt dette kan skje, i ferd med å sluttføres. Våre samarbeidspartnere på Jorden er i maktposisjon og gjør det som er nødvendig for at denne meget kompliserte overgangen skal skje så smidig som overhodet mulig. Dette spesielle øyeblikket vil snart komme for oss alle for å gi denne planeten og dens overflatebefolkning en aldeles mirakuløs gave.

Den gamle garden av Annunakis lakeier, som med så utrolig freidighet har hersket i dette overflateriket, har ennå ikke fattet at tiden for at de må stå til rette for alle sine gjerninger nå er kommet. For øyeblikket foreligger det er rekke arrestordrer i et antall nasjonale organisasjoner hvis arbeidsområde er rettsvesenet og loven. I tillegg er det også forhandlinger i gang som vil føre til at en massiv rekke med ledere i store finansorganisasjoner og tallrike regjeringer vil fratre sine stillinger. Disse arrestene er nå svært nær å bli fullbyrdet. Nøkkelelementene er utløsningen av velstandsfondene og starten på den formelle utstedelsen av de nye valutaene som er knyttet til en gullbasert nyfastsettelse av deres verdi. Den mørke kabalen innser hvor skjør deres posisjon er. Likevel fortsetter de å være like arrogante som de alltid har vært. Følgelig er det nødvendig at vi gjennomfører hele denne operasjonen med overbevisende kraft og tilhørende juridisk nøyaktighet og skarpsyn. Våre representanter og de som støtter deres innsats forbereder seg på å “trykke på knappen” i det guddommelig riktige øyeblikket. Vi er fullt overbevist om at det vil skje snart!

Vårt kontaktpersonell følger nøye med etter hvert som penger forflyttes og våre forhandleres posisjon blir stadig sterkere. Den kommende perioden er en tid hvor mange store begivenheter vil finne sted. Denne rekken av øyeblikk er i sannhet en tid for global takksigelse. (med referanse til den tradisjonelle høsttakkefesten, Thanksgiving i engelsktalende land.) Vi ser hvordan det som har krevd så lang tid for å få alle bitene på plass nå er i ferd med å manifestere. De mørke og deres tallrike partnere vil bli arrestert og stilt for retten og en hurtig gjennomført rettssak som vil sette sluttstrek for deres tusenårige herskertid. Det er helt nødvendig at denne prosessen gjennomføres på korrekt og juridisk riktig vis. Husk på at deres nåværende rike fortsatt, juridisk sett, er ”Det Romerske Keiserriket” med alle sine uavhengige og selvstendige forgreninger. Dette må bli tatt høvelig i betraktning slik at deres kommende tidsperiode med transformasjon av deres bevissthet kan bli gjennomført på et hellig vis og i fullt samsvar med Himmelens vis. Dette er Himmelens intensjon og Himmelens vis. Således handler vi og alle våre allierte deretter, slik at hver eneste handling blir utført med dette i tankene. Hvert eneste dokument er skrevet eksakt i samsvar med de strenge kriterier i de edikter Himmelen har gitt. Vi er svært fornøyde med det som blir gjort.

Nå kan den virkelig spennende delen begynne. Vi er svært nær de forandringer i deres virkelighet som vil kulminere med en formell avsløring fra myndighetene om hva som skjer og om vår eksistens. Denne avsløringen vil gjøre at vi kan tre frem og forklare oss for dere. Det gjør også at de Oppstegne Mestrene kan vise dere veien til de mange sannheter som så lenge har vært forvrengt i deres hellige skrifter. Dette vil gjøre mulig en enorm forandring i hvordan dere ser på denne verden og dere selv. Dette er en av de største begivenheter i deres liv og det er nødvendig at det gjennomføres korrekt og i samsvar med Himmelens vis. Det må finne sted på et velordnet vis og i et tempo som tillater at dere også får muligheten til å absorbere og fordøye betydningen av det som har skjedd. Dette vil være den mest altomfattende forandringen dere noensinne har stått overfor. Det vil være et guddommelig forvarsel om en virkelighet som de fleste av dere ikke raskt kan greie å fatte og vil kreve at vi gjennomgår disse begivenhetene i detalj med dere for å hjelpe dere å forstå hva som foregår. Disse begivenhetene er starten på en ny epoke for menneskeheten og vil forberede dere til den fulle bevissthetens rike som dere står nær foran å gå inn i. Dette mirakelet skal nå manifestere!

Hossana! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer på denne dag for å fortelle dere mange velsignete ting! Våre hellige medarbeidere arbeider på spreng for å ferdigstille et nytt globalt finans- og banksystem. Dette systemet er underlagt de tradisjonelt trange tidsrammene når vi nå er på vei inn i juletiden. Tiden er inne for virkelig å ære Himmelens intensjoner og tillate denne verden å manifestere velstand og fremgang for hele kloden. Og i enda større grad er det en meget passende anledning til å begynne prosessen som vil velsigne denne verden med de hemmeligholdte sannheter om de ukjente grunnene til at vi feirer denne juletiden. Vi nærmer oss vintersolverv og med den vekkes minner om gyldne tidsaldre i fortiden og Mu og Atlantis’ undergang. Vi er også rede til å ta inn over oss hvordan vi alle opprinnelig kommer fra stjernene. Himmelen velsignet oss og sendte oss til dette aller helligste sted. Vi nærmer oss nå hennes fødselsdag og det guddommelige øyeblikk hvor det er nødvendig at vi full ut forstår betydningen av dette. Våre velsignete tradisjoner må gjøres kjent på en helt ny måte.
Våre belæringer vil øke kunnskapen deres på alle områder og forberede dere til de ansvarsoppgavene Himmelen har gitt oss. Denne verdens samfunn vet lite om seg selv som et folk. Det er nødvendig at sannheten blir formidlet i levende, varige farger som gjør at ”biter klikker på plass” i deres kollektive sinn. Disse “klikkene” vil virvle opp sjelelige erindringer som forteller historier om hvordan vi kom hit og hva som har hendt med oss gjennom årtusenene. Vår hellige oppgave er å sørge for de nødvendige læremidler slik at dere kan forstå hvor dere er på vei og hvorfor. Dette globale samfunn har en arv som er ukjent for dere for øyeblikket. Og likevel finnes denne viten dypt i deres indre, høyere sinn. De belæringene vi vil gi vil låse opp disse dype minnene og gjøre at dere bedre kan forstå hvordan dere kom hit. Vi har alle en et hellig oppdrag å utføre. Vi har alle hellige plikter overfor Gaia, denne levende, kjærlighetsfulle verden.

Skaperen sendte oss hit med et sett tildelte oppgaver. Disse oppgavene og pliktene har blitt ”omskrevet” av de mørke i et antall såkalte hellige skrifter. Det er nødvendig at vi finner tilbake til sannheten i de som opprinnelig ble gitt oss og at vi kommer sammen som ett folk. I denne mest velsignete tilstand kan vi gjennomføre disse hellige pliktene og finne vår nye, fullt bevisste form. Vi er her for å veilede dere og ha overoppsyn med dere i Lys og Kjærlighet. Vi informerer gjennom våre belæringer. Vi informerer ved å fri dere fra en tung byrde og en fullstendig unødvendig ”frykt” for Himmelen. Det finnes ikke noen foreskrevet “straff”. Himmelen handler om Kjærlighet og gjennomføringen og utrullingen av den guddommelige planen. Vi er her for å forberede dere til å gi slipp på overbevisninger som hindrer denne prosessen i dere. Tiden er kommet for tilgivelse, for gjenforening og for å arbeide sammen i harmoni med hverandre. Tenk på alt dere skal gjennomføre og oppnå!


I dag fortsatte vi med vår budskapsserie. Vi har forsøkt i disse budskapene å gi dere et bilde av hva som skjer på denne kloden. Vi har også formidlet en del visdom fra den Galaktiske Føderasjon med hensyn til deres kommende første kontakt med dere. De hendelser som er nødvendige for å gjøre dette til virkelighet er nå i ferd med å manifestere. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)Oversetter: Leif

onsdag 13. november 2013

12:11:2013

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 12. november, 2013

2 Cimi, 9 Xul, 10 Caban

Selamat Bratzo! (Siriansk for “vær tilfreds”). Mange begivenheter er i ferd med å komme sammen til et hele slik at virkelig spennende ting kan manifestere. De to viktigste av disse er nye regjeringer og utleveringen av velstandsmidlene. Vi arbeider iherdig for å effektuere disse to forandringene. De som har ansvaret for disse prosjektene innser at tilstanden i mange samfunn rundt om på kloden, samt at verdens bank- og finanssystemer er på sammenbruddets rand, ikke lenger kan tolereres. De store bankene i verden fortsetter med sine eksesser. De har til og med overgått de hendelsene som ledet opp til finanskollapsen i 2008. I tillegg har nå korrupsjonen spredt seg og inkluderer nå så godt som alle børsmarkeder og handelsmarkeder. Massiv ”prisfiksing” er blitt helt vanlig og omfanget av gevinster og inntekter ervervet på ulovlig vis er så massivt at noe drastisk må gjøres. Våre allierte på Jorden vet hva som nå må skje. Tiden er inne for å “slå i bordet for alvor” og få en rask slutt på disse illegale manipulasjonene. Tiden er også kommet for en massiv omfordeling av rikdommene i denne verden. Ting som lenge har vært utsatt må nå skje.

Vi har tidligere drøftet med dere hvor viktig det er med “det guddommelig rette øyeblikket”. Etter vår mening er dette øyeblikket kommet. Ikke nok med at de mørke er travelt opptatt med å finne alle mulige nye måter å berike seg selv på, men regjeringene deres er også involvert i samarbeid med hele denne gjengen! Graden av vanstyre, korrupsjon og grådighet er således på det høyeste noensinne. Disse mørke som er sammen om disse sammensvergelsene føler tilsynelatende at de må slå alle rekorder for regelrett arroganse og utrolige planer for å forbli ved makten. Omfanget og graden av global kriminalitet er har sannelig nådd sitt senit. Dette er årsaken til at vi har meddelt våre allierte på Jorden at øyeblikket har kommet for handling. Dere lider alle helt unødig. De kontinuerlige daglige smerter og kvaler dere gjennomlever må umiddelbart opphøre. En massiv intervensjon på deres vegne er nødvendig. Vi fortsetter derfor å be om dette. Alt er klart for at det kan skje og vi vil legge sterkt press på deres representanter om å gjøre dette så raskt som mulig!

Det omfang av forberedelser som har vært påkrevet for å kunne skifte ut de nåværende regjeringer og å innføre et nytt global penge- og finanssystem har vært en langdryg og møysommelig operasjon. De mørke har motarbeidet oss med alle midler etter hvert som vi begynte å sette sammen bitene som vil bli det nye finanssystemet. Våre allierte på Jorden har hjulpet til å oppnå de vellykkede resultatene på det juridiske området. Vi hjalp til med å sikre de skjulte gullreservene som utgjør selve ryggraden I det nye pengesystemet. For øyeblikket holder vi på å sluttføre de prosedyrene som er nødvendige for en rask og smidig overgang til nye regjeringer. Kort sagt, den mørke kabalen er overvunnet. Det vi ønsker er at alt dette nitide arbeidet som har krevd så mye ressurser skal manifestere begynnelsen på deres nye virkelighet. Gjennom 13 årtusener har dere bevitnet at generasjon etter generasjon mislykkes i å bryte seg fri fra undertrykkelsens åk og underdanig slaveri innstiftet av de mørke. Denne undertrykkelsen må nå forvandles til deres frihet, velstand og personlige uavhengighet. Dette er den høyeste prioritet i alt vi gjør for dere!

Både full bevissthet og avdekking av alt som har vært holdt hemmelig og skjult for dere må skje. Dere er ved et tidspunkt hvor dere skal vokse i bevissthet og ta i mot en Lys-fylt ny virkelighet. Det har skjedd en hel rekke ting siden midten av oktober som gjør det mye lettere å nå disse ambisiøse målene. Vi presser på for at disse “elementene” som nå ligger i våre jordiske samarbeidspartneres hender skal manifestere. Som vi tidligere har stadfestet har dere vært tvunget til å akseptere all den evinnelige misbruk og løgner som den mørke kabalen og alle de korporasjoner som samarbeider med den har kastet etter dere. Dette er ikke lenger akseptabelt. Faktum er at det er en voldelig revolusjonsbevegelse som vokser ”under jorden”, som de mørke håper de kan infiltrere og ta over slik at de kan fortsette sin herskertid. Følgelig er det enda viktigere enn noen sinne at de Lys-assisterte, ikke-voldelige forandringene manifesterer. Vi har infiltrert denne voldelige bevegelsen på samme måte som de mørke har. Vi ønsker å unngå denne voldelige revolusjonen. Tiden har kommet for å manifestere en ny virkelighet!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med noe mer informasjon som angår klodens nåværende status.  Akkurat i øyeblikket holder ulike medlemmer av våre hemmelige hellige samfunn på å sluttføre hendelser som vil føre til manifestasjon av nye nasjonale ledelser og velstand for dere alle. Parallelt med dette har en spesiell komité iverksatt programmer for å få slutt på global korrupsjon og rede grunnen for velstand for alle i denne plagete verden. Vi har gitt løfte om å avduke et antall guddommelige belæringer som vil sette alt rett igjen etter alle de løgner, falsk informasjon og manipulasjoner av sannheten som kjennetegner de grunnleggende verk i denne verdens store filosofier. Disse belæringene skal simpelthen bevise hvor mye felles tankegods som eksisterer i kjernen av de mange filosofiske retningene.  Vårt hellige arbeid vil rede grunnen for deres tilbakevenden til full bevissthet og for deres møte med deres åndelige familier og familie fra Stjernene.

Vi er i sannhet velsignet av Himmelen. Himmelens storslagne administrasjoner, som følger med på alt det vi gjør, har innvilget en rekke dispensasjoner som tillater oss å stadfeste mange sannheter som ble nektet dere først av Annunakiene og deretter av den mørke kabalen. En enorm sammensvergelse har hindret dere i å forstå deres egentlige natur og hvem dere egentlig er, samt den kollektive makt dere har til å forandre denne virkelighetens essensielle karakter og egenskaper. Vi, sammen med Cetaceene (Hvalenes nasjon), styrer denne verden og vi gjør alt vi kan for å ta vare på og beskytte de mange økosystemer som finnes her. Denne oppgaven blir gjort svært mye vanskeligere av de kontinuerlige overtrampene den mørke kabalen gjør. Følgelig er det nå tid for å få en forandring på dette og sørge for at Himmelens vis og blir vårt eget vis. Et nytt sett av økosystemer vil vokse frem i dette overflateriket så snart bevissthetsskiftet er fullført.

Dette omfattende bevissthetsskiftet vil være det første velsignete steg som gir Gaia en helt ny begynnelse. Ved så å gjøre, vil dette sette i gang en kjedereaksjon som dramatisk vil forandre hele dette solsystemet. Vi har den hellige oppgaven å være de velsignete voktere av dette nye riket, og å bruke vår nylig gjenfunne kontakt med Himmelen til å gjennomføre utrullingen av den Guddommelige Planen i denne sektoren av den fysiske verden. Det vil fortsatt være vår guddommelige oppgave å overvåke alle disse strålende aktivitetene og reetablere deres direkte forbindelse med de styrende administrasjoner i Himmelen. I dette aldeles storslåtte Lyset skal vi operere og spre dette guddommelige Lyset på langs og på tvers i denne Melkeveiens Galakse. Dette betyr at vi under Himmelens og den Galaktiske Føderasjons edikter skal undervise og hjelpe alle med å oppnå full bevissthet. Vi vil også gjennomføre store lukkede møter i konfidensialitet for å hjelpe den fysiske verden.

I dag, i vårt korte budskap, så vi nærmere på hva som skjer i denne verden. Vi mottar rapporter både fra representanter i første-kontakt-teamene og fra de Oppstegne Mestrene. Vi gjør dette for at dere bedre skal få en følelse av hvor nær dere alle er de begivenhetene som vil endre den nåværende virkeligheten. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Oversetter: Leif

onsdag 6. november 2013

05:11:2013

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


 Sheldan Nidle – 5. november, 2013

8 Cauac, 2 Xul, 10 Caban


Selamat Balik! Vi kommer nå for å forklare en rekke ting som skjer rundt om på kloden deres. De mørkes retrett fortsetter. Mellomledersjiktet i deres hemmelige organisasjon er rede til å overgi seg når de får beskjed om det. Våre ulike kontakt- og kommunikasjonsgrupper er i ferd med å sluttføre en serie med private drøftelser med de ulike ledergruppene hos våre allierte på Jorden. I disse samtalene har man satt opp en rekke nylige datoer for å sluttføre alle de begivenhetene som må skje før vi kan lande og som skal kunngjøres av deres nye landsledelser. Disse samtalene fastsatte også en dato for opphør av hemmeligholdet omkring UFOer og for når vi formelt kan kringkaste vår tidsplan for overflate-menneskeheten. Våre mentorer står klare til å sette i gang sine spesielle oppgaver sammen med hver enkelt av dere, men det er nødvendig at vi først gir en del belæringer om hva dette mentorskapet egentlig handler om. I tillegg er det nødvendig at vi kort skisserer deres sanne historie og hvordan det hadde seg at dere falt ned i begrenset bevissthet. Vi er deres familie og vi ønsker inderlig å komme i gang med prosessen for å bringe dere tilbake til deres opprinnelige tilstand av full bevissthet. I tillegg til dette har vi også teknologier som kan hjelpe dere i denne overgangsfasen til en fullt bevisst livsstil.

onsdag 30. oktober 2013

29:10:2013

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 29. oktober, 2013


1 Eb, 15 Tzec, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer tilbake med en del svært gode nyheter! Bevegelsen mot dere nye virkelighet er akselererende. Et antall hemmelige konferanser rundt om på kloden har gitt positive resultater hvilket vil bli åpenbart under de toppmøtene som vil finne sted i den kommende uken. Øyeblikket nærmer seg for kollektive handlinger som lett kan virke som en katapult på fremskrittet. Vi forventet å få det endelige klarsignalet for de begivenhetene som skal manifestere nye regjeringer og skape det nye pengesystemet. En hel rekke programmer er kommet til det punkt at det nå er nødvendig å legge vekk enhver tanke på ytterligere forsinkelser. Altfor mange lands økonomi ligger i ruin og gjelden gjør at de nåværende systemene overhodet ikke kan ”repareres”. Og i tillegg vurderer vi det slik at dere nå er klare til å takle sjokkerende begivenheter, hvilket vil innbefatte den formelle slutten på det infame ”hemmeligholdet omkring UFO’er”. Det er sannelig på tide at dere får høre fra oss og deres Oppstegne Mestere. Det nåværende systemet er fullt av hull og revner som gjør at det ikke lenger kan holdes liv i, og det er bare logisk å sette i gang noe annet som vil gjøre det mulig for dere å fortsette deres strålende fremmarsj mot full bevissthet.

Vi kommer derfor til det punktet hvor det ikke finnes noen vei tilbake. Den mørke kabalen eksisterer kun på restene av ”sin gamle glans”, som ikke er noe mer enn en komisk illusjon. På mange måter er hver enkelt av dere utsatt for så mye stress dere kan tåle. Vi følger nøye med og ser hvordan denne nåværende virkeligheten ikke lenger kan fortsette. Dens tid er omme, og følgelig er det mer enn passende å la dem som kan transformere denne grusomme illusjonen å gjøre så. Vi er fullt klar over de mange regler og formaliteter som er nødvendige for å få gjennomført dette. Denne langsomme og møysommelige prosessen er i ferd med å sluttføres. Bruk denne tiden til å bringe det nye inn. Vi har til hensikt å vektlegge dette meget sterkt i alle de ulike møtene. Prosesser som ble påbegynt for årtier siden formelig skriker etter å bli fullført. Deres gamle rike er i ferd med å bryte sammen og energien for forandring er her. Da Annunakiene reiste og overlot den mørke kabalen til seg selv, bad de om en positiv løsning – men den er ikke blitt gitt. Nå er det perfekte øyeblikk for å snu om på dette og kunngjøre en ny virkelighet med sveipende forandringer som vil sette dere fri og gjøre det nye riket til virkelighet.

Denne forvandlingen vil henvise de nåværende regjeringene til historiens søppelkasse. De som skal erstatte dem finnes allerede og gjør at denne høyst nødvendige og omfattende restrukturering er mulig. De mørke kan ikke lenger fortsette med sin ugagn. Det er et åndelig behov for å oppløse deres langvarige, fordekte herskervelde. Dette er øyeblikket for modige handlinger og høyst nødvendige handlinger av vennlighet og omtanke. Dette riket er på vei mot Lyset. De som taust godtar de mørkes agenda kan ikke lenger tillates å sitte ved makten. Det er helt nødvendig at de som forstår dette kommer åpent ut med hva som må gjøres og handler raskt. Denne “stille revolusjonen” er i ferd med å skje over alt i denne virkeligheten, og ett storslagent trekk vil bringe all denne overdådigheten frem i lyset. Vi forventer at dette og mange andre vidunderlige begivenheter skjer og gjør til virkelighet det som jorden overflatebefolkning så lenge har bedt om. Vi gir vår fulle støtte til alle begivenheter som fører til en vellykket avslutning!

Avslutningsvis vil vi si at tiden visserlig er inne for en ikke-voldelig revolusjon av enorme proporsjoner. Deres verden har ventet lenge på de forandringene som enda har til gode å bli synlige. Bak sløret foregår det en enorm bevegelse som det er helt nødvendig at blir deres verdens nye måte å gjøre tingene på. Den mørke kabalens egoistiske manøvreringer er ikke lenger relevante. En ny måte er påkrevet for å sørge for å rede grunnen for det Himmelen og vi har proklamert. Dere vil bli gitt en guddommelige Oppstigning som fører dere fra begrenset til full bevissthet. Dere vil ta i mot og omfavne deres åndelige familier og familien fra Rommet og finne tilbake til den vei som var deres på Lemurias tid for så lenge, lenge siden. Dere er i ferd med å bryte dere fri fra en lammende glemsel som har eksistert i dere så altfor lenge. Dere er nå rede til å gjenoppdage alle de hemmeligheter som så lenge har vært holdt skjult for dere. Deres vil bli særdeles høyaktede medlemmer av den Galaktiske Føderasjonen! Mange eventyr venter dere og utallige nye evner vil dere få som del av deres arv! Slik er deres strålende og guddommelige skjebne!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne velsignede verden syder for øyeblikket av vidunderlig forandring! Over alt dannes det transformative energi og folk krever at en sann forandring finner sted på denne planeten. Små indikasjoner på forandring dukker opp i Afrika, Asia, de Amerikanske kontinenter og ulike nasjoner i Stillehavet. Guds nåde skaper undere slik at de som har lite bruker sine knappe ressurser og sin skapende fantasi til å utvikle nye måter å drive vekk hunger og fattigdom på. Denne samme energien er åpenbar også når det gjelder de gamle åndelig lærde Eldre* som er på en tilsvarende inspirert vei. Himmelen har talt! Øyeblikket for velsignet forandring av denne virkeligheten kommer nå. Vi har med kjærlighetsfulle hjerter forpliktet oss til å bistå denne hellige prosessen og manisfestere en ny virkelighet for alle. Vi har instruert alle våre allierte om å etablere de virkemidler som skal til for å manifestere denne nye epoken for menneskeheten! De møtene som er nødvendige for å gjøre dette finner sted nå, og resultatene vil raskt følge.

Denne kommende epoken vil være fylt av mye åndelig visdom. Vi har forpliktet oss overfor Himmelen til å sørge for at dere får en hel liste med temaer som angår hvordan dere skal gjenopprette kontakten med dere ”Jeg Er Essens” og gjøre dere selv klare til resten av Oppstignings-prosedyrene. Disse belæringene vil bli gjennomført av hver enkelt av oss ganske snart. Denne virkeligheten vil snart ekspandere og omskape seg. Vi vil være deres himmelske veiledere og har et åndelig ansvar for å ha overoppsyn med deres utvikling, en oppgave som vi tar svært alvorlig. De mørke har i lang, lang tid brukt alle sine maktkanaler for å kna og forme dere etter sine egne ønsker og behov. Deres makt til dette vil bli fjernet og det er dere som vil nyte godt av disse nådens belæringer, for å lære og gjøre bragder som setter scenen i stand for deres Oppstigning! Deres familier fra Stjernene kommer for å gjennomføre det som skal til for at dere skal forvandles til fullt bevisste Lys-Vesener!

Gjennom årtusener har vi benyttet Agartha som base for alle våre operasjoner på Himmelens vegne. Lyset lyser nå opp den veien som skal føre dere dit og vise dere hvordan dere skal returnere til deres opprinnelige Selv. Lenge har dere strevet og slitt i uvitenhet om hvem dere i virkeligheten er. Til og med vi ble påvirket og det er kun vårt særlige fokus og hellige hjelp som gjorde at vi kunne greie vår store triumf. Så vi står her, vel vitende om hva det krevde å nå vårt nåværende nivå av åndelig kunnskap og manifesterte evner. Vit om alle disse vanskelighetenes natur og fryd dere over den guddommelige dispensasjon dere er gitt, fordi det er i sannhet en vidunderlig gave. Ta imot Himmelens overdådige gave og kom sammen med oss. Sammen skal vi skape en ny stjernenasjon som det er svært stort behov for og oppfylle Skaperens store drøm! Vårt lodd er å være Himmelens mektige og fruktbare forlengede arm. Hosannah! Hosannah!

I dag så vi nærmere på hva som foregår rundt omkring på denne blågrønne planeten. Vi har formidlet det meste av det vi har privilegiet å vite om.Deres åndelige familier og deres familier fra stjernene står klare til å ønske dere velkommen inn i deres nye, oppstegne tilstand av væren! Mye godhet ligger klar til å favne dere i glede, fred og velstand! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Translator: Leif

onsdag 23. oktober 2013

22:10:2013


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation 

7 Chicchan, 8 Tzec, 10 Caban

Dratzo! Det har skjedd mye siden vi sist snakket sammen. En rekke avtaler er på plass og en timeplan for den neste serien av begivenheter i kulissene er fastsatt. Vi er lykkelige for at det går fremover alle disse tingene og det er viktig at også et antall andre begivenheter skjer. For øyeblikket er vi allerede i godt gang med den timeplanen vi er enige om. Selv om vi ikke kan beskrive alt dette i detalj for dere, så er de mørke regjeringene på vei ut. Inntil det har blitt en løsning på den nåværende situasjonen kan vi ikke gi dere noe informasjon om det neste som vil skje, men reell utdeling av mange av velstansfondene er svært nær. Den nåværende situasjonen er ganske flytende og det kreves en viss grad av stabilitet før ting kan settes i gang for alvor. Vi overvåker situasjonen meget nøye og vil bistå med hjelp når vi anser at det er riktig. Samtidig som alt dette foregår, bistår vi med hjelp ved en rekke arrestasjoner og oppsporing av skjulte former. Den mørke kabalen kan ikke få lov til å bli sittende ved makten uten at de er fullstendig klar over at vi overvåker dem hele tiden og sjekker alt hva de gjør. Disse arrogante personene vet at tiden er ute for dem og at en ny epoke er klar til å begynne!

Etter hvert som alle disse ulike aksjonene utspiller seg, er det viktig at dere vet at alle de forandringene som Himmelen har ansvaret for å gjennomføre er blitt akselerert. Kronechakraet deres må rekalibreres. Chakraene i halsen og den øvre delen av kroppen har behov for en mengde justeringer. Våre medisinske team har rapportert at disse fysiske endringene nå er i gang. Og som følge av dette er det noen av dere som opplever en grad av svimmelhet, at dere stadig oftere opplever å glemme ting eller til og med midlertidig tap av taleevnen fordi dere ikke finner ord. Sammen med disse symptomene kan det forekomme synsforstyrrelser som i mange tilfeller kan være ledsaget av hodepine. Det er også rapportert om nakke og skuldersmerter. Kort sagt, overkroppen og hodet dere er sentrum for en hel mengde oppgraderinger. Det vi akkurat har beskrevet for dere er bare symptomene på det som nå skjer med dere. De neste områdene av kroppen deres som oppmerksomheten vil rettes mot er de stedene som blir mest påvirket av de energiene som kommer til dere gjennom sølvtråden. Disse bærer med seg informasjon fra Himmelen som kroppens voktere bruker til å vedlikeholde deres fysiske vesen.

Etter hvert som deres fysiske vesen (essens) blir finjustert av Himmelen, vil dere begynne å oppleve høyere og høyere fysiske vibrasjoner. Dette gjør at dere også kan øke frekvensen på deres nåværende bevissthet. Således vil dere oppleve å ha mer livaktige drømmer og føle et helt nytt nivå av forventninger, når dere i økende grad kommer i kontakt med livsenergiene som omgir hele deres vakre, levende verden. Gaia føler også endringene. Hun øker takten på en rekke av de midlertidige fenomenene som er assosiert med å bringe hennes overflate tilbake til sin opprinnelige jomfruelige rene tilstand. Den økte takten i forandringene føles også av hennes tallrike økosystemer. Hver gruppe av elementarvesener som har ansvaret for de ulike dyreartene vil hjelpe dyrene å forholde seg til og tilpasse seg Gaias aktiviteter. Livet på jordens overflate går gjennom en rekke stressende tilstander som kan være en belastning på de ulike økosystemenes generelle natur. Dette stresset vil avta når menneskene tar av sted til sin store forvandling i Inner-Jordens rike. Tiden for disse formidable endringene er ikke langt unna. Himmelens timeplan er definitivt gjeldende.

Vi koordinerer all vår aktivitet med våre allierte på Jorden og kontaktpersonellet fra Agartha for å forberede denne planeten på en aldeles storslagen forvandling. En serie kunngjøringer av vital betydning vil sette i gang en operasjon som bokstavelig talt vil kaste deres nåværende virkelighet inn i en ny epoke. Dere lever i en meget spesiell tid. Om kort tid vil det dukke opp ting som totalt vil forandre alt det dere nå betrakter som nærmest permanent. Disse forandringene inkluderer en slutt på det hemmeligholdet som har nektet dere kunnskap om vår eksistens og nærvær, og som har hindret dere i å få vite om en enorm mengde med menneskeskapte teknologiske nyvinninger. Kunngjøringene våre vil ikke bare gjøre dere oppmerksom på hva dere skal lære, men også gi en full presentasjon av hva vi har å tilby dere. Det er nødvendig at dere forstår hvor ufattelig mye de mørke har holdt skult for dere. I tillegg til dette er det nødvendig at dere begynner å forstå hva som ligger foran hver enkelt av dere. Full bevissthet er en overdådig gave som Himmelen nå er rede til å velsigne dere med. Dette vil gi dere aldeles vidunderlige nye muligheter fordi dere da omsider vil bli gjenforent med både deres åndelige familie og deres familie fra verdensrommet.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i glede og føler oss velsignet av Himmelen som kan forklare noen få avgjørende viktige ting for dere nå! Som en start, la oss først kort drøfte Himmelens tidsplan for Oppstigningen. Vi har vært av dem som har hatt et så sterkt moralsk fokus at hver og en av oss ble gitt en spesiell dispensasjon som gjorde at vi kunne oppnå den fulle bevissthetens gave i løpet av noen få liv. Vi har bokstavelig talt blitt “sendt tilbake til skolebenken” og fått lære hvordan vi skal veilede og ha overoppsyn med menneskeheten. Dette store ansvaret er noe hver eneste en av oss har frydet seg over gjennom de århundrer og årtusener hvor vi har ledet dere frem mot terskelen til deres Oppstigning i dette livet. Begivenheter vil skje om kort tid som bevirker overgangen mellom denne tiden og den tiden hvor Himmelens Lys virkelig kan skinne i all sin glans. Benytt denne dyrebare tiden til å vie dere til forandringene som er nødvendige. Vi vil gi dere instruksjoner som vil berolige dere med hensyn til dette livsviktige temaet!

De velsignete riker eier en visdom som langt overgår denne virkelighetens tanker. Det er svært viktig at dere gir slipp på alle de ting som binder dere til denne verden. Gå inn i dere selv og la alt det som finnes av frykt i dere svinne hen og forlate deres sinn. Det som da vil være igjen er deres direkte kontakt med dere ”Jeg Er Essens”. Lær dere å samtale med deres sanne selv – den dere egentlig er. Denne er modig, full av visdom og evner å leve innenfor de moralske sannheter Gud har gitt oss. Lær å favne og gjøre alt dere lærer til en integrert del av dere. Bli en som kan fokusere på denne indre visdommen og manifestere det dere virkelig ønsker dere. Når dere gjør dette, løfter dere livsvibrasjonene deres så dere kan favne deres hele, sanne Jeg. Slikt fokus er i denne verden ikke oppmuntret til i skolen, i arbeidslivet eller av hevdvunnen tro, som ofte står i diametral motsetning til det dere nå er i ferd med å lære. I dette Lyset er dere frie og snart vil dette være måten man gjør det på i denne virkeligheten!

Vær til enhver tid våkne for hva dere er i ferd med å bli. Fokusert intensjon er av avgjørende betydning for det dere gjør. Dere er i ferd med å gjøre dere klare, med vår velsignelse, for et liv i full bevissthet. Deres lodd er å bli Engler på det fysiske planet og lojalt tjene Skaperens strålende Lys! Mange sjeler er fanget i omstendigheter som krever deres velsignelse, innsatsvilje og visdom. Dere vil bruke deres guddommelige talenter til å helbrede, til å oppmuntre og veilede dem som er under opplæring hos dere. Dette hellige sett av gjensidig samspill krever en viss gard av trening og erfaring. Det er deres lodd å bli den mest strålende gruppe av fysiske Engler. Og således forventer Himmelen mye av dere. Vi kommer for å undervise dere, veilede og forberede dere til disse storslagne oppdragene som Himmelens administratorer vil gi dere.

I dag fortsatte vi våre budskaper! Tiden nærmer seg for storslagne forvandlinger i denne virkeligheten. Det er tid for å transformere smerten og lidelsen til glede, fred og velstand! Den mørke kabalen har hatt tid på seg til å forandre seg på verdig vis, men de det har de altså ikke gjort. En ny dag gryr som vil bringe inn en vidunderlig epoke for menneskeheten! 

Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)
Oversetter: Leif

onsdag 31. juli 2013

30:07:2013


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation 
          
1 Imix, 4 Pop, 10 CabanSelamat Balik! Her kommer vi med flere nyheter! Først et litt forsinket Godt Nytt Galaktisk År til dere alle! Dette er det galaktiske året 10 Caban, et galaktisk år som i stor grad er reservert for indre og ytre oppdagelser. Det vil inspirere dere til å lære mer om hvem dere virkelig er og til å betrakte deres medfødte egenskaper i et nytt lys, og det er disse energiene som er i ferd med å bli mest fremherskende i deres virkelighet. Dere er på vei inn i en periode med manifestasjon og oppdagelser om hva dere betrakter som meningen med Livet, og følgelig hva slags verden dere ønsker å leve i. Den kommende velstanden for alle, samt nye regjeringer, vil være en pangstart denne prosessen med selvutforskning. Det dere kommer til å oppdage om dere selv til å begynne med, vil likevel kun være et lite glimt av den storslagne sannheten om deres virkelige Indre Selv. Når nå Ånden gradvis trekker sløret vekk for dere, vil dere lære hvordan deres ytre verden speiler og stimulerer den økende ekspansjon av deres indre opplevelse av livet. Det nye året 10 Caban, vil i sannhet være spekket med alle slags nye og stimulerende eventyr. Og at deres personlige gjeld blir slettet og dere blir kastet ut i en verden av velstand der alle har det de trenger, er bare begynnelsen. Dere vil bli i stand til å samarbeide med deres regjeringer på en meningsfylt måte, for disse vil oppriktig søke deres medvirkning og virkelig ønske å tjene sitt folk. Dette i seg selv, vil være en omfattende endring som dere må tilpasse dere! 

Rundt om i verden er det mye som er i ferd med å bli til virkelighet. Alle de som i hemmelighet har arbeidet for at nye regjeringer skal kunne komme på plass, har vunnet en rekke saker i rettssystemet, hvilket åpner veien for å skifte ut deres korrupte regjeringer med ny statsledelse som har ansvaret for å gjenopprette en politikk som fullt ut ivaretar folkets behov og ønsker. Og da vil den makthungrige elitens overherredømme være slutt for alltid, og det samme med korporatokratiet, dette maktveldet som har vært helt utenfor deres påvirkningsmulighet, og som hensynsløst har drevet deres verden på veien mot ruin. Som dere selv smertelig har fått erfare, har disse mørke koalisjoner pålagt dere ulovlige skatter, avgifter og gjeld for å holde dere under kontroll og svekke dere. De nye regjeringenes primære oppgave er å rette opp alle disse ulovlighetene og frigjøre dere fra mange tiår med gjeldsslaveri. Det vil bli innført et nytt pengesystem med hard system, som vil få slutt på den manipulasjon og undertrykkelse som fiat-penge systemet har gjort mulig. Denne økonomiske “tørr-råten” vil raskt bli forvandlet til globale valutaer basert på edle metaller, og deres nye regjeringer skal støtte og fremme ikke bare det edelmetallbaserte pengesystemet, men også de sosiale programmene som ledsager det, som vil til være til gode for alle mennesker. Etter hvert som disse konkrete, praktiske aspektene settes ut i livet, vil deres raske indre vekst sette dere i stand til å samarbeide på meningsfullt vis med regjeringen, og formulere og ha fullt innsyn i alle de forandringer dere ønsker å oppleve i deres verden som er i rask endring. 

Dere er på vei inn i en periode hvor dere vil lære enormt mye. I galaktiske samfunn er hvert eneste individ høyaktet og høyt verdsatt. Hvert eneste individ er unikt og uerstattelig i helheten, og det er en slik identitet dere må venne dere til. Styresmaktene står ikke over folket; det er heller slik at de er et instrument som brukes til å opprettholde og legge til rette for hver eneste persons velferd. Admiralitetens lov (seierherrens lov), som er fremherskende i dag, vil vike plassen for Sedvaneretten (Common Law), som har sitt utspring i folket. Sedvaneretten utgjøres av alle de praktiske løsninger og tradisjoner som over tid har bevist at de fungerer godt mellom mennesker, og det er dette som vil gi de folkevalgte representanter det moralske kompass som kan veilede dem i deres overveielser og handlinger. Etter hvert som overgangen til dette nye konseptet finner sted, er det deres oppgave å observer deres nye administrasjon i aksjon og sørge for at de holder seg til de direktiver dere gir den. Hver og en av dere har en gudgitt posisjon som en person av betydning. Hver eneste en av dere er en fri og uavhengig entitet, som er del av et høyt motivert kollektiv, og som sådan har dere et ansvar for å sikre man kommer frem til beslutninger som alle er fornøyd med. Uttrykket: ”Å regjere er ingen tilskuersport”, passer godt her. 

Det å involvere dere i disse forandringene vil gi deres voksende bevissthet mye håndfast læring på mange områder. Dere vil oppdage en sann moralitet full av medfølelse, som ikke på noe som helst vis gjør forskjell på folk. Dere vil finne ut hvor viktig det er å ta vare på gleden og undringen i deres eget unike samfunn i utvikling; og videre at det å regjere deres eget samfunn virkelig en er guddommelig og meget sammensatt operasjon som krever velinformert deltakelse, eller overoppsyn, fra hvert eneste medlem. Det å sikre deres rettigheter som frie og uavhengige individer og å sikre at Sedvanelovene blir administrert riktig, er en svært hellig oppgave som dere vil ha mye mer tid til når velstanden gir deres liv stabilitet og deres potensial kan utløses til fulle. I denne sammenheng må dere huske på at bevissthetsnivåene deres vil øke raskt og at måten dere betrakter og oppfatter ting på vil endre seg enormt. Dere vi også ha Vesener av mange ulike ætter tilgjengelige for dere, som har kommet for å hjelpe dere gjennom denne massive forvandlingen, ettersom mange av dere kan bli ganske forvirret og opprørt av så mye forandring. Dette er grunnen til at dere vil ha individuelle mentorer ved deres side som kan forklare dere hva som skjer og hvorfor, og gi dere trygghet. 

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer for å snakke om vårt perspektiv på det som skjer rundt om på kloden, ettersom disse begivenhetene har omfattende innvirkning på deres oppstigningsprosess. Og selvfølgelig er dette det området vi er eksperter på. Nye regjeringer vil følge som resultat av et nytt pengesystem, som vil nullstille seg selv ved overgangen til edelmetallbaserte valutaer. Denne operasjonen vil også lede til en fullstendig revurdert verdisetting av alle verdens valutaer. Disse to utviklingsstegene vil raskt bety slutten for det gjeldsbaserte systemet som deres nåværende regjeringer understøtter. Våre tallrike samarbeidsfeller står klare til å implementere det nye Basel III finanssystemet, som igjen vil utløse regjeringsskiftene. Disse nye regjeringene vil få slutt på gjeldsslaveriet og skjevfordelingen av rikdom, samt etablere en økonomisk politikk som underbygger den omfattende velstanden som vil forberede Gaia’s befolkning på første kontakt og Åndens ønske om å bringe dere alle tilbake til full bevissthet. Det vil også gjøre det mulig for oss å komme åpent til dere og tale fritt om de universelle sannheter som så lenge har vært holdt skjult for dere av de store filosofiene som ligger i kjernen av religionene på denne hellige kloden. 

Vår oppgave er å informere dere om de åndelige forandringene deres globale samfunn gjennomgår. Som de fleste av dere i noen grad er oppmerksom på, så er deres verden på vei bort fra den verdensoppfatning og de forestillinger dere er vant med, og på vei mot holdninger og viten som i begynnelsen kan fortone seg som ganske fremmed. Denne åpningen og utvidelsen av deres verdenssyn er hva Ånden har til hensikt. Vi er her for å hjelpe dere å gå nøye gjennom det dere ble lært opp til å tro da dere vokste opp; dette innebærer å endre en hel rekke oppfatninger som dere har betraktet som ”fakta”. Dette innebærer blant annet å introdusere dere for en helt ny åndelig terminologi som ikke er dynget ned av grumsete tanker, og som ble gitt oss av Himmelen for lenge siden. Vi har bare så vidt snakket om deres samfunns grunnleggende myter i forbifarten, men tiden er nå kommet for å fortelle disse historiene på nytt, fullstendig og sannferdig, slik at dere kan forstå meningen i dem, uten tvetydighet. For lenge siden tok deres mørke herrer disse historiene og forvrengte dem for å påvirke deres følelser i en retning som var ”gunstig” for dem, og vi har nå til hensikt å sørge for at deres kompass påny peker mot det sanne nord og således gjøre at dere kan komme på linje med sannheten om hvem dere virkelig er. 

Vi, deres Oppstegne Mester, vil være deres ledestjerner som klart og tydelig viser dere veien ut av det nåværende forferdelige rotet og frem mot en vidunderlig ny verden, en som dere allerede kan føle er der, og venter på dere. Som Vesener, bokstavelig talt med hurtigtogsfart på vei mot full bevissthet, trenger dere detaljert informasjon om hva full bevissthet innebærer. Vi har mange visdomsgaver å gi dere og vil utruste dere med de kriterier dere trenger for å vurdere og forstå hva som til enhver tid skjer. Himmelen anvender sine guddommelige evner til å rekonfigurere dere og hele verden omkring dere, og vi er kommet for å være deres åndelige veiledere og for å inngi dere trygghet med hensyn til det som kan synes å være en rekke merkelige hendelser. I dette øyeblikk er de nye pengesystemene i ferd med å bli til virkelighet, og med dem kommer edikter som vil kunngjøres av deres nye regjeringer, inkludert avsløringen av et hemmelighetskremmeri og dekkoperasjoner av svimlende proporsjoner. Som dere kan forestille dere vil disse kunngjøringene forvandle deres virkelighet til de grader, og vi er her for å være deres kjærlige veiledere gjennom denne aldeles forbløffende forvandlingen. 

I dag snakket vi om de begivenheter som står for døren. Den kommende perioden vil være kjennetegnet av plutselig og omfattende forandringer. Vi har til hensikt å kunne formidle til dere ganske snart hva første kontakt egentlig dreier seg om. Deres åndelige familier og deres familier fra Rommet og fra Inner-Jorden står klare til å komme blant dere og forandre virkeligheten deres for alltid! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)Oversetter: Leif

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions