Followers

lørdag 29. mars 2014

25:03:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 25 mars, 2014

5 Cauac, 2 Mac, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer tilbake med flere nyheter om hva som skjer rundt omkring i deres verden. For øyeblikket foregår det en verdensomspennede “omstart” som hurtig vil bringe dere et antall viktige gaver. Det globale bank- og finanssystemet nærmer seg et stressnivå hvor de som ønsker å opprettholde det samme gamle begynner å oppdage at deres dominans raskt svinner.

Vårt kontaktpersonell rapporterer at denne prosessen har nådd et punkt hvor et nytt system er i ferd med å begynne å manifestere. Den mørke kabalen forstår at dette nye systemet vil manifestere helt og fullt, og at deres blokkeringsmuligheter nå er slutt! På et annet viktig område er vi nær et nivå hvor nye regjeringer kan proklameres offentlig. Etter hvert som denne galaktiske måneden Mac spiller seg ut, vit at en ny virkelighet vil komme til å dukke opp strålende og klar foran øynene deres.

onsdag 19. mars 2014

18:03:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 18 mars, 2014

11 Eb, 15 Ceh, 10 Caban

Selamat Balik! Vi kommer tilbake med flere gode nyheter! Fremgangen fortsetter! Den mørke kabalen er i ferd med å nå et punkt hvor de blir nødt til å overgi seg. Alle deres strategier for å forhindre Lyset fremmarsj har mislykkes fullstendig. En fastsatt plan er nå i effekt for å distribuere RV* fondene og forberede dere til pengene som vil gi dere alle velstand. Disse fremstøtene vil også levere et nytt banksystem basert på de reglene for rapportering som det var enighet om for mange år siden. Disse reglene vil forandre hvordan bankene opererer og effektivt redusere alle typer banksvindel. Når alt dette er oppnådd, kan de nye regjeringene og styresettene fritt og legalt manifestere. Disse nye nasjonale ledelsene vil avskaffe personlig inntektsskatt og gjøre at et helt nytt miljø for handel og forretningsdrift kan vokse frem. Under disse hederlige og rettferdige omstendighetene kan oppfinnelser som i dag er holdt skjult for offentligheten komme frem. Disse innretningene kan rense luften, vannet og jorden deres og gjøre at en formell offentliggjøring av vårt hellige oppdrag blir mulig. Denne første kontakten vil deretter gjøre at vi er velkomne til å ankomme til deres kyster og sette i gang mentorprogrammet som skal lede dere frem til full bevissthet. I løpet av denne perioden vil dere bli reintrodusert til Agarthanerne.

onsdag 12. mars 2014

11:03:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 11 mars, 2014

4 Chicchan, 8 Ceh, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer tilbake med mye å fortelle dere. Gjennom de siste ukene har begivenheter begynt å manifestere. Disse begivenhetene er nøkler til deres globale velstand og inkluderer revaluering av en rekke valutaer som forberedelse til den globale nyfastsettelsen av alle valutaers verdi som man har ventet så lenge på. Denne vil bli tett fulgt av en tilbakevenden til gullstandard over hele verden. Alle disse aksjonene vil bety det endelige fall for det private holdingselskapet dere kjenner som U.S. Federal Reserve Bank. Når denne enheten kollapser vil dette gi grunn til å gjøre slutt på ”Federal Reserve pengesedlene”. Dette er innledningen til utformingen av nye regjeringer og styresett i Amerika og verden. Et annet enormt vendepunkt vil være distribusjonen av Grev St. Germain Verdenstrusts ”velstandsfond”. Disse begivenhetene vil være det som gjør en formell avsløring av vår flåte mulig, og vi følger med på disse begivenhetene vel vitende om at den første en med dere rykker nærmere for hver dag som går. Når vi kan lande i stort antall er dette likevel bare begynnelsen på deres avsluttende etappe før deres store forvandling til full bevisste Vesener av Lyset.

onsdag 5. mars 2014

04:03:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 4 mars, 2014

10 Etznab, 1 Ceh, 10 Caban

Sealmat Bratzo! (Siriansk for “Vær i Tilfredshet”) Vi kommer nå tilbake med en del nyheter. Prosessen med Revalueringen skrider fortsatt fremover og et antall nye valutaer er klare til å tas i bruk og veksles på børsene. Dette er nok et tegn på at den mørke kabalens makt svinner.  Og på et annet område er godkjenning oppnådd om den endelige teksten i de nye internasjonale bankreguleringene. Disse nye reglene vil føre til omfattende etterforskning som vil gjøre det mulig for regjeringene å bryte opp de illegale, store bankinstitusjonene som har står bak den verdensomspennende svindelen i tiden etter den Andre Verdenskrig (1945-2013). Deres grådighetsbaserte manipuleringer og de påfølgende dekkoperasjonene var den virkelige årsaken bak de mange “krigene” som ble utkjempet i denne perioden. For øyeblikket er en bredt sammensatt koalisjon av regjeringer og velplasserte enkeltmennesker i ferd med å bevise juridisk bakgrunnen for denne svindelen og frembringe de nødvendige beviser for arrestasjoner og for å splitte opp mange banker. Dette vil akselerere ytterligere etter hvert som nye regjeringer kommer på banen og velstandsprogrammene begynner å rulles ut. Denne rekken av aksjoner er imidlertid blott en begynnelse.

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions