Followers

onsdag 22. juni 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 21. juni, 2016Sheldan Nidle 21. juni, 2016
4 Caban, 10 Kayab, 12 Manik

Selamat Jalwa! Mange forbløffende ting begynner omsider å skje. De som har arbeidet så lenge med å forberede velsignelsene deres, er på det nærmeste klare til å distribuere dem.  De, hvis oppgave er å rette opp det amerikanske regjeringssystemet, arbeider også med å realisere et skifte fra den de facto regjeringen til en sann, grunnlovsbasert republikk. Denne overgangen vil bety det endelige sammenbrudd for Federal Reserve systemet og alle USAs krigslignende aksjoner gjennom de siste tre tiårene. Som vi tidligere har slått fast, har dette tatt mye lenger tid enn det man først forestilte seg. Dette riket skal omsider, i samlet felleskap, sørge for at dette overflateriket blir kvitt den mørke kabalen og alle dens tallrike medløpere. De mørkes herskertid, som har vart i nesten 13 årtusener, er så godt som over. Alle de mange forestillingene og oppfatningene dere har betraktet som normale, er klare til å bli fjernet og erstattet av et nytt sett av oppfatninger basert på sannhet og deres sanne historie på overflaten av denne verdenen. Denne prosessen vil komme til å ta tid ettersom dere må gi slipp på deres grunnleggende tro og oppfatninger som lenge har formet dere. Av den grunn har vi forlenget perioden mellom ett sett av Mesternes belæringer og den neste. Dere er et folk som alt for lenge har hatt en dypt rotfestet tro på alle de løgnene de mørke har servert dere. En siste fase for dere er å ta inn over dere og ta i bruk de sannhetene Mesterne deres vil gi dere til erstatning for alle disse løgnene.

Disse forandringene vil gjøre det mulig for dere å bruke den kommende overfloden på en ordentlig måte.  Det nåværende pengekonseptet vil etter hvert ikke komme til å ha noen særlig betydning i deres daglige liv. Det er ikke lett å plutselig bli bombardert av et helt nytt sett av sannheter. Dere har vært under hælen på de mørkes lakeier gjennom endeløse århundrer.  Det er vår oppgave å bistå de Oppstegne Mesterne med å introdusere dere til en totalt forskjellig levemåte. Vi vet fra tidligere erfaringer at slike drastiske forandringer tar tid for dere å fordøye og komme til hektene igjen etter en rekke globale sjokk som har gjort dere usikre. Agarthanerne har hele tiden understreket for hvor lang tid det vil ta for dere å komme dere igjen etter sjokket av en så enorm serie med ny kunnskap. Følgelig er det svært viktig at dere begynner å anvende denne nye kunnskapen litt etter litt. Etter hvert som dere begynner å bli vant til alt det nye, så vil følelsen av at det er fullstendig fremmed også bli borte. Så snart dere begynner å godta disse nye sannheten, så kan en ny livsstil begynne. Se på dette som at dere endelig er blitt i stand til å skape et liv som likner små lotusblomster som flyter side om side i sann og stadig voksende harmoni. Denne nye harmonien vil gjøre en virkelighet i frihet, velstand og fremgang mulig!

Dette nye miljøet er allerede i ferd med å utvikle seg. Over alt er nye måter å gjøre ting på i ferd med å få fotfeste. Idéer som tidligere ble sett på som lite sannsynlige, er nå i ferd med å bli normen. Det er ikke enkelt å forandre seg så raskt som dere gjør. Denne virkeligheten i rask forandring, er et tydelig tegn på hva som ligger foran dere. Dette riket er bygget på antakelser og oppfatninger som for tiden blir utfordret av de fleste. For å kunne evaluere overflatevirkeligheten må vi se hvordan dere takler alt dette.  I dette øyeblikk skjer det ting som klart viser hvordan dette systemet er i ferd med å bryte sammen på grunn av alle de stressende faktorer man møter over alt. I den politiske og finansielle virkeligheten øker disse stressnivåene og medfører at alle aspekter av disse sektorene blir helt skakkjørte. Disse stadig hyppigere sammenbruddene illustrerer tydelig hvor nær dere nå er omfattende forandringer i alle deler av denne virkeligheten. Således er et nytt økonomisk og politisk system nær forestående. Disse nye komponentene kan betraktes som forvarsler om et helt og holdent nytt system, som vil muliggjøre en overgang til et finansielt system og regimer med mye større frihet og velstand.

Hva innebærer dette egentlig?  Det betyr at det settes nye grenser og at gamle er truet og blir erstattet. Hvert element er rett og slett en måte å forandre helheten på til et punkt hvor det ikke finnes noen vei tilbake. Vi er her for å ha overoppsyn med dette og sørge for at dere er rede til den første kontakt. Dette er vårt overordnete mål.  Vi er her for å være mentorer for dere, sammen med andre, og bringe dere tilbake til full bevissthet. Denne prosessen er enormt omfattende ettersom dere er langt fra er klare til å oppnå den fulle bevisstheten dere trenger for å lykkes. Det er ene og alene gjennom Himmelens guddommelige intervensjon at det i det hele tatt er mulig. Himmelen har gitt oss sin guddommelige plan som skal sørge for at det blir mulig for dere å forvandles. Dette er en operasjon hvor dere må la den nåværende virkeligheten fare og i glede utforme en ny. Vi vil benytte Agartha som arena for å korrigere deres opprinnelige "flørtende romanser" med det mørke. I samme ånd vil dere bli gitt hellig visdom og så bedt om å benytte den til frydefull å transformere alt gjenværende mørke i denne galaksen. Det er denne mektige oppgaven som mest av alt inspirerer oss i vårt arbeide med dere!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Den siste tiden har vært en velsignelse ettersom Himmelens nåde lar oss bevitne betydelig fremgang på mange fronter. Det nye bank- og finanssystemet omfatter nå hele verden og de mange små svakhetene i systemet er blitt løst.  Det samme er tilfellet når det gjelder nye regjeringer og styresett. Den nye regjeringen er klar til å proklameres og med det vil Federal Reserve systemet være historie. Alle disse begivenhetene er takket være deres positive innstilling og visualiseringer av en ny, forvandlet virkelighet. Sammen genererer vi det nødvendige nettverk av energier for å manifestere denne virkeligheten. Disse operasjonene vil bringe dere mange individer som dere tidligere ikke har kjent. Disse vidunderlige Vesenene følger deres ledelse og gjør at dette nye riket raskt tar form. Vi gleder oss enormt over disse Himmelens gjerninger som gjør det mulig for oss igjen å kunne få fysisk kropp og således få muligheten til å være en del av dette nye riket. Akkurat i dette øyeblikk er alt dere har drømt om i ferd med å bli til virkelighet foran øynene på dere. Ta imot denne overdådighet og ønsk disse vidunderlige nye energiene velkommen!

Alt dette som nå skjer er bare begynnelsen. Dere er i ferd med å bli forberedt til en mirakuløst rekke av undere. Den mørke statsmakten vil svinne hen og bli borte og erstattet av Lys og ankomsten til familiene deres fra åndeverdenen og verdensrommet.  Disse mektige forandringene er den første delen av et program som vil omfatte vår formelle tilbakevenden og at deres fremtidige mentorer lander i stort antall. Denne prosessen vil gjøre det mulig for oss å møte dere ansikt til ansikt og samtidig gjøre at vi kan formidle en del grunnleggende visdom til dere. For lang, lang tid siden, da Atlantidene reiste herfra, ble Gaia plutselig tvunget til å senke energiene i sitt overflaterike enormt. Tiden er nå kommet for å løfte disse energiene opp igjen til det frekvensnivå de tidligere befant seg på.  Denne operasjonen er nå klar til å sette i gang sin siste etappe. Inntil det skjer, er det vår hensikt å benytte våre evner til å bistå dere på denne reisen tilbake til å finne ut hvem dere egentlig er.

Denne kommende tiden er derfor en anledning til å få enormt mange nye erfaringer.  Vår oppgave er å bruke våre evner til å veilede dere, ved hjelp av nåde og kløkt, til deres nye nivå. Dette er en til de grader dyp og kompleks prosess, men likevel såre enkel. Mange forventer ofte at vi skal bruke våre evner til å mildne det som hender dere. Det gjør vi, og i tillegg forbereder vi dere for enda mere komplekse situasjoner.  Dere vil få stå overfor rikdom på en helt ny måte og møte en helt ny side av hva det nå innebærer å være menneske. Dere er en gruppe som er i ferd med å begynne å møte noe dere aldri har visst eksisterte. Denne stadig økende fremmedheten begynner å bli rede til å skape enda mere uvanlige opplevelser. Disse er forløpere til begivenheter dere vil møte på veien til Inner-Jorden. Vårt oppdrag er å gå ved deres side gjennom alt dette og sammen skal vi skape en aldeles vidunderlig fremtid! Det beste ligger fortsatt foran dere!

I dag fortsatte vi med vår ukentlige oppgave med å informere dere om hva som foregår globalt. Denne virkeligheten forandrer seg fra dag til dag, ett steg av gangen. Fortsett å være positive og rede til å forklare andre hva det er som skjer, lokalt og på verdensbasis. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)Oversetter: Leif

onsdag 15. juni 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 14. juni, 2016Sheldan Nidle 14. juni, 2016

10 Oc, 3 Kayab, 12 Manik

Dratzo! Et antall ting som har skjedd er i ferd med å forandre hvordan denne verden opererer.  For øyeblikket skjer det en hel rekke nye ting som gjør implementeringen av Lysets nye finans- og valutasystem mulig. Denne serien av forandringer tvinger de mørke og deres lakeier ut av mørket slik at de må vise seg frem i Lyset. Deres siste desperate forsøk på å forsinke det uunngåelig er derved blitt forpurret.  De mørke har nå mistet alle muligheter til å gjemme seg og skape forsinkelser. Det nye systemet tvinger de mørke til å stå til rette for sine handlinger og dette har i realiteten feid dem ned fra sine pidestaller. En rekke forskjellige pengefond er nå i posisjon til å kunne settes i gang formelt. Og på samme tid kan de som har ansvaret for de mange massearrestasjonene og introduksjonene av Amerikas NESARA republikk se at det åpner seg et vindu for deres egne planlagte fremstøt. Det har krevd en del "prøve og feile" operasjoner før de nå endelig føler at suksessen er innen rekkevidde. De mørkes tilsynelatende omnipotens nærmer seg nå sitt endelikt og totalt sammenbrudd. Vi er stolte over våre allierte på Jorden og den enorme fremgang deres fantastiske programmer nå har. De resultatene vi har ventet så lenge på og som er så avgjørende, er nå svært nær å manifestere!

Mens alt dette skrider frem, kan de mørke se at deres endelige fall er nær. Deres talløse lakeier er overhodet ikke i stand til å stanse det som Lyset gjør. Således er mange programmer nær å motta sine første finansieringsutbetalinger og de av dere som er utpekt til å være mottakere kan føle i hjertene deres hvor nær forestående det hele nå er. Kabalen vet også at deres mange "kjøpte" regjeringer rundt om i verden er i ferd med å kollapse. Summen av alt dette har bragt denne virkeligheten helt frem til terskelen til et mektig skifte fra mørke til Lys. Således er det en del svært interessante ting som begynner å komme til syne. Den sittende regjeringen i USA må bare sitte og se på at deres viktigste støttespiller, Federal Reserve systemet, har begynt å svinne hen etter hvert som det nye Finansdepartementet tar over deres mange funksjoner. Inntekter som de tidligere fikk fra internasjonale kilder under tvang, er ikke lenger tilgjengelige. De delene av militærvesenet som tidligere formelt har støttet den sittende regjeringen, er nå i ferd med å slå seg sammen med dem som er for gjenopprettelsen av republikken. Disse begivenhetene er begynnelsen på en prosess som vil bringe dere en sterk etterlengtet ny virkelighet! Vi avventer mens disse nye regjeringene kommer på plass. Da kan en hel rekke av begivenheter sette i gang!

Vi har til hensikt å be Agarthanerne tre frem for dere etter at en rekke nye regjeringer formelt er kommet til makten. Introduksjonen av dem vil være nøkkelen til at de Oppstegne Mesterne kan komme i posisjon for å gi dere et sett av helt avgjørende sannheter. Hensikten med disse sannhetene er å gi dere den nødvendige bakgrunn for det vi først kan gi dere når våre millioner av mentorer er på plass på denne kloden. Det er helt nødvendig at hver enkelt av dere individuelt forstår Anunnakienes onde hensikter. Så snart dette til fulle er forstått, kan vi gå videre til hvordan Anunnakiene da organiserte denne verdenen.  Deretter må vi gå hele deres historie etter sømmene og vise dere hvordan kjerneelementene i deres tro og oppfatninger ble innpodet i dere gjennom årtusenene. Når dette er gjort vil dere begynne å oppdage hvordan lakeiene har benyttet disse forvrengte oppfatningene til å opprettholde kontrollen over dere. Disse verktøyene deres må ødelegges og da vil dere få lære hvilket fantastisk under og potensial deres frie vilje er. Når dere tar dette i bruk sammen med at mentorene arbeider sammen med dere, vil dere oppnå å få tilbake en del av deres evner og kraft. Dette er likevel bare en forsmak på det dere virkelig er i stand til.

Vårt mål er å bringe dere helt frem til terskelen til at dere kan gjenvinne resten av deres potensial. Disse nye evnene og deres indre kraft vil forberede dere til den aktuelle prosessen som vil finne sted i løpet av de tre dagene i Krystall Lys Kamrene. Agarthanerne vil hjelpe dere. Det er denne nye unionen som vil gjøre denne stjernenasjonene så unik og hjelp dere i denne avgjørende viktige prosedyren. Denne begivenheten vil for alltid forandre menneskene med begrenset bevissthet som i dag bebor denne virkeligheten. Anunnakiene i sin hensynsløse ondskap delte denne verden inn i "de som har" og "de som ikke har".  Vår oppgave er å sørge for at alle vender tilbake til sine opprinnelige Selv. Gjennom dette vil det dannes en gruppe opplyste Vesener som sammen med deres Oppstegne Mestere, skal være voktere og beskyttere av de fire vann-verdenenes riker. Denne nye stjernenasjonen skal gjenforene både dere og den Cetaceiske nasjonen.* Sammen skal dere hjelpe den tidligere Anchara Alliansens verden i den mektige oppgaven med å finne og manifestere sine Lys-Kropper.  Dere vil også få hjelp fra dem i den Galaktiske Føderasjonen som er slektninger av disse tidligere mørke sjelene. Alt dette vil være forløperen til en vidunderlig tidsalder med fred for alle Vesener i denne galaksen!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Deres rike befinner seg for øyeblikket midt oppe i en mektig forvandling.  For lang, lang tid tilbake rigget Anunnakiene til en verden som var skjebnebestemt til å gjøre hver enkelt av dere til menneskelige roboter. Manifesteringen av mange Oppstegne Mestere gjorde at denne prosessen for en tid ble stanset. Etter flere årtusener klekket de mørke ut en ny plan for å forandre denne virkeligheten på drastisk vis.  Disse onde planene ble igjen stanset av den plutselig fredsproklamasjonen fra Anchara kontinuumet i 1995. Disse budskapene hadde til hensikt å skape fred og ble ytterligere forsterket av AEONs og Erkeengel Mikaels kunngjøringer. Denne plutselige slutten på de galaktiske krigene gjorde det umulig for Anunnakiene å holde frem med sine planer. Så fulgte en periode av stillhet. I løpet av den tiden greide vi å sette opp en plan som raskt ble godkjent av Himmelen. Det påfølgende tiåret har nå brakt oss frem til at Lyset er blitt den dominerende kraften og et nytt rike for alle. Halleluja! Halleluja!

Når vi nå står ved begynnelsen av et nytt Lysets rike for overflatemenneskeheten, jubler vi over hvordan Himmelen har lagt til rette for denne monumentale seieren! Vi følger årvåkent med mens dere bruker deres nye bevissthetsøkning til å forberede denne vakre kloden til en tid hvor menneskeheten virkelig kan gå inn i sin rolle som voktere og ivaretakere av Gaias riker.  Som et ledd i dette er dere i ferd med å etablere prosjekter for å rense opp Gaias hav, kontinenter og atmosfære. Den mørke kabalen har arbeidet utrettelig for å forgifte dem og gjøre mesteparten av menneskeheten syke.  Men dere har kommet sammen og gjort denne storslagne seieren mulig. Vi er takknemlige for alt dere har gjort og har brukt våre kollektive evner til å ytterligere forsterke det vi alle sammen så inderlig ønsker. Det er deres dypeste, mest inderlige ønsker som forteller denne virkeligheten hva dere i sannhet ønsker, ikke bare for denne kloden, men også for hele denne galaksen. Fortsett å holde dere på denne positive veien, kjære Sjeler! Det beste er nå i ferd med å manifestere rundt dere.

Himmelen oppfordrer oss daglig til å fortelle dere at et storslagent skifte er underveis og kan ikke stanses. Den mørke kabalen innser dette og vet nøyaktig hvor nære vi er en seier som vil gjøre at alle kan få tilbake sin fulle bevissthet. Skaperens energier fosser inn i denne sektoren av det fysiske Skaperverket. Disse energiene er i ferd med å etablere et nytt rike av vidunderlig velstand, fremgang, forbløffende frihet og åndelig kraft. Denne virkeligheten er i ferd med å forandre seg, hvilket de som er involvert i studiene av det ytre rom er fullstendig klar over. Det er bare de som befinner seg helt på tampen av sitt herskervelde og stadig mister mer av sin tidligere makt, som har skapt frustrasjoner for dere. Kast disse frustrasjonene av dere. Vær ett i Lyset og bli vitne til at en serie storslagne forandringer skjer rett for øynene på dere. Betrakt disse som de vidunderlige forvarslene de i sannhet er. Vær rede til å forklare dette for alle dere kjenner. Gi aldri mere etter, kjære barn, for manipulasjoner og blatant uærlighet. Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige rapporter.  Vi er svært nær mållinjen for en rekke viktige prosjekter. Vær tålmodige. Vær fokusert. Mange vidunderlige gaver er rett før de blir realisert. I denne helt utrolige tiden, gi ikke opp nå, like før seieren kan proklameres. Bare vit at vi elsker dere med hele vårt hjerte! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

*Cetaceene er hvalslekten, dvs. hvalene og delfinene. De utgjør sin egen nasjon som er uløselig knyttet til menneskene.

onsdag 8. juni 2016

Norsk -- Sheldan Nidle, 7. juni, 2016
Sheldan Nidle, 7. juni, 2016

9 Akbal, 16 Pax, 12 Manik

Selamat Jalwa! Det dere har ventet så lenge på begynner nå å ta form. Ordrer er blitt gitt om å utløse mesteparten av midlene til humanitære prosjekter og til velstands fondene. Nye tidsskjemaer for å kvitte seg med kabalen og dens myriader av medløpere er nå på plass. De mørke innser at deres tid er over og at arrestasjoner av nøkkelpersoner på mange nivåer enten er i ferd med å begynne eller allerede er iverksatt. Reviderte avtaler trer i kraft etter hvert som de nye pengeoverførings systemene kommer fullt på plass. Valget i USA forventes å bli utsatt når en ny NESARA-basert regjering kan bli formelt kunngjort. Når disse elementene er manifestert, vil en rekke kunngjøringer bli offentlig proklamert. Hovedelementene i disse er allerede nå begynt å dukke opp på Internett etter hvert som nøkkelinformanter, en etter en, begynner å bli klar over hva som er i ferd med å skje. Disse rapportene blir spredt i den hensikt å informere noen av dere om hva som er i ferd med å skje eller dukke opp i horisonten. Snart er tiden kommet for å gjøre slutt på kabalens lange periode med global makt og innflytelse. Denne prosessen har tatt lenger tid enn vi opprinnelig hadde forespeilet oss, men det endelige resultatet vi hadde forventet, er nå i ferd med å bli til virkelighet!

Finansieringsplanene fulgte et meget strengt mønster som ble særskilt administrert av våre forskjellige allierte på Jorden. I den tiden som kommer vil vi få se offentlig arrestasjoner av toppledere fra kabalen. Denne plutselige bølgen av arrestasjoner er en følge av at kabalen har brukt uthalingstaktikker så lenge. De mørke var veldig redde for hvor vi ville sette dem i forvaring. Vi har rett og slett tatt et antall av de forvaringsfasiliteter de selv har bygget og modifisert dem for å passe med våre spesifikasjoner. * De vil oppholde seg i disse arrestasjonssenterne inntil våre mentorer ankommer. Når den tiden kommer vil de bli flyttet til et sted som er mer i samsvar med det som er ønskelig med hensyn til å forberede dem på sin forvandling til fullt bevisste Lysvesener. Denne tiden i begrenset bevissthet er i realiteten et "spill" som opprinnelig ble gjennomført under Anunnakienes overoppsyn. Vårt mål er å endre denne virkeligheten etter Himmelens råd og, på det guddommelig rette øyeblikk, løfte dere alle inn i full bevissthet. Da vil deres nåværende "spill" ha utspilt sin rolle og bli erstattet av en ny virkelighet i full bevissthet. Et nytt sett bevissthetsmessige mål vil da bli normen.

Disse endringene i deres psyke er av avgjørende betydning for hele sluttresultatet.  Etterhvert som bevissthetsnivået deres øker, vil dere igjen begynne å forstå hvordan alle disse sjiktene i virkeligheten deres er konstruert. Himmelen hadde nøye planlagt hvordan en virkelighet av høyere bevissthet kunne senkes ned over dere når Atlantidene og de som var av samme støpning som dem, forlot Jordens overflate. Det resulterende konstrukt var ubrukelig for det Anunnakienes hadde til hensikt å gjøre. Himmelen lot det være som det var for med tiden å danne fundamentet for det dere nå går gjennom. Vi er slett ikke som Anunnakiene og vi har de nøklene som trengs for omfattende å forandre denne virkeligheten i løpet av deres tre dager i deres Krystall Lys Kammere. Det vi ser er at for hvert nytt nivå av bevissthet som blir tilført dere, så forårsaker det en tilsvarende justering av tetthetsnivåene i denne virkeligheten. Etter hvert som virkeligheten blir lettere og lettere, så justerer Himmelen langsomt, men sikkert hvordan dette relaterer seg til gjenforeningen av Gaias overflate- og indre virkeligheter. Når vi ankommer og mentorene introduseres for dere, først da kan vi begynne den spesielle prosessen med å bringe disse to virkelighetene helt på linje med hverandre. Som dere da skjønner, ligger fortsatt det beste foran dere!

Det har tatt lang tid for dette prosjektet å komme i gang. Husk på at vi bare har vært på dette oppdraget siden 1990-tallet. Deres solare krise startet tidlig på 70-tallet.  Således gikk det nesten tjue år før vår enorme flåte ble sendt hit i begynnelsen av 1990-årene. Dette tidsgapet hang sammen med to tiår med innledende forandringer som Himmelen innførte på grunn av klager over deres høye herskere Anunnakiene. Da vi ankom eksisterte det et slags fait accompli. Himmelen gjorde det helt klart at vi var her på et spesialoppdrag og følgelig skulle vi ikke gripe inn i balansen i noen særlig grad. Det første tiåret skulle bli kjennetegnet av freden med Anchara som begynte midt på 90-tallet. Vår innledende oppgave var å bli allierte med de mange ulike Lysets styrker som fantes på mange steder over hele Gaias overflate. I tillegg har vi gjentagne ganger gjennom de påfølgende tiårene måttet justere planene for når, og hvordan, vårt oppdrag faktisk skulle forløpe. Ikke desto mindre går dette oppdraget nå på høygir og bidrar med hjelp til de ulike Lysets styrker i denne verden! Tiden har kommet for en storslagen, global bevissthetsrevolusjon!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Våre forskjellige hemmelige hellige samfunn er nå i ferd med å sluttføre de nødvendige forarbeidene som vil føre til et antall nøkkelarrestasjoner og fjerningen av den nåværende de facto amerikanske regjeringen, som opprinnelig ble illegalt etablert i 1871. Slutten på denne ulovlige regjeringens tyranni er forutsetningen for fremveksten av en NESARA-basert republikk. Denne nye nasjonale ledelsen er, mine Venner, den kraften som på lovlig vis muliggjør gjenopprettelsen av vår sanne grunnlov og sårt tiltrengte tilbakevenden til folkerettslige prinsipper. Før den amerikanske borgerkrigen var Amerika rettledet av sin historie og kloke anbefalinger fra Washington, Jefferson og Madison. Sydstatenes løsrivelse og den smerte og strid som ble til Borgerkrigen, endret dette på subtilt vis. Nasjonen ble liggende åpen for en falsk bevegelse ledet av en gruppe kjeltringer og såkalte patrioter som innførte et urettferdig system for gjenforening av landet, hvilket med tiden førte til loven om reorganisering av regjeringen i Washington D.C. i 1871. Denne helt klart kriminelle handlingen ble starten på en rekke hendelser som betydde slutten på den grunnlovsbaserte myndighetsutøvelse i USA.

Vi Mesterne var fullstendig sjokkert over hva den mørke kabalen hadde greid å få gjennomført. Dette var den mørke tiden hvor alle de målene vi hadde satt i 1776 begynte å bli totalt ignorert. Det skulle komme til å gå enda 90 år før noen i Presidentposisjon brukte sin innflytelse til å gjeninnføre en myndighetsutøvelse som overhodet var i nærheten av grunnlovsbasert. Da han ble myrdet ble det klart at tiden ennå ikke var kommet for at det var mulig å eliminere de mørke og deres korrupte nettverk i den amerikanske regjeringen. Til slutt ble NESARA gjort til lov, og nå er øyeblikket kommet for at den kan tvinges gjennom. Vi takker dere, som tidligere, for deres vidunderlige energier som er til umåtelig hjelp for denne edle sak. Siden 1990-årene har velstandsfondene våre vært uløselig knyttet til den formelle proklameringen av denne nye NESARA-republikken. Det er vår intensjon å sikre at disse pengemidlene fører til en dyp gjennomrenselse av den nye Amerikanske republikken og til det samme over hele kloden etter tur. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Et nytt bevissthetsløft finner sted inni dere. Øyeblikket er kommet for å begynne utrenselsen av alle de løgner og usannheter de mørke så lenge har brukt for å kunne manipulere dere. Denne prosessen vil nå enda et nytt nivå når flåten vår omsider lander og dere kan lære om Agarthas historie. Disse avsløringene vil totalt forandre hvordan dere betrakter deres opprinnelse, når dere får lære i detalj om hvordan Gaia ble født og hvorfor hver av oss kom som kolonister for å være de utvalgte voktere av denne særdeles hellige kloden.  Vår langvarige relasjon til hvalene og delfinene vil også bli fortalt dere, først fra oss og deretter av mentorene. Mye kommer til å skje vesentlig raskere så snart de nye regjeringer og styresett er på plass. Mange av dere har fortsatt ikke den ringeste idé om hvordan disse få begivenhetene vil føre til gjennomgripende forandringer i hvordan dere oppfatter denne virkeligheten. Vi ser med glede frem til å omgås fritt med dere og at vi sammen kan skape et vakkert og jomfruelig rent nytt rike.

I dag fortsatte vi vår rapport om hvordan Lyset er i ferd med å løse dagens situasjon. Vi forventer helt og fullt at vi om kort tid vil bevitne begivenheter som vil skape de forandringene vi lenge har fortalt dere om. Vi ber dere derfor å bære dette nye Lyset høyt og ønske deres kommende nye nasjonale ledelser og en uendelig velstand velkommen! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)
                                                                             

Oversetter: Leif
*FEMA, krise- og nødsituasjonsetaten i USA, har i all hemmelighet, gjennom mange år, bygget fangeleire i alle delstatene for å "kunne takle sivil ulydighet", dvs. politiske dissidenter, folk som nekter å la seg tvangsvaksiner osv. Det er allerede innført lover, blant annet under Patriot Act, som tillater "myndighetene" å arrestere folk og holde dem innesperret på ubestemt tid uten lov og dom "dersom rikets sikkerhet er truet".


onsdag 1. juni 2016

Norsk -- Sheldan Nidle, 31. mai, 2016Sheldan Nidle, 31. mai, 2016
9 Cib, 9 Pax, 12 Manik

Selamat Jalwa! Store forandringer ligger i horisonten! De som raskt er i ferd med å legge alt på plass for den nye NESARA republikken er svært nær å fullføre dette enormt krevende prosjektet. Det er disse ukuelige patriotenes mål å få gjennomført dette så raskt som mulig. Så langt er første trinn i en todelt finansieringsplan på plass. Det neste trinnet vil forhåpentlig være fullført om kort tid. I følge dem som har innsyn i denne prosessen, kan denne NESARA republikken proklameres så snart den administrative finansieringen er på plass.  Dette prosjektets mål er å formelt få en slutt på Federal Reserve systemet og tvinge den de facto regjeringen, som ble etablert ved grunnlovsendring i 1871, ut av business. Denne handlingen alene er nok til å gjøre det mulig for hver eneste amerikansk borger å krype ut under gjeldsslaveriets enorme, tyngende vekt og raskt bevege seg videre til status som et fritt og fremgangsrikt medlem av den nye Amerikanske Unionen! Denne prosessen gjør det også mulig for Pentagon å trekke seg ut av kriger i mange deler av verden og for første gang siden slutten på Vietnamkrigen, å bringe alle sine soldater hjem til det amerikanske fastland. Freden vil komme tilbake til denne kloden og et nytt, gullbasert penge- og finanssystem vil bli normen. Således skal Himmelens guddommelige dekreter manifestere på Gaia.

Disse vidunderlige forandringen skal hjelpe NESARAS prinsipper å bli spredd over hele kloden deres. Disse nye styresett og regjeringer vil deretter gjøre det mulig å få en endelig slutt på benektelsen av og hemmelighetskremmeriet omkring UFOer. Vi har til hensikt å benytte dette nye utgangspunktet til å begynne en serie med kommunikéer mellom disse regjeringene og oss. Himmelen har fastsatt et tidsskjema for dette øyeblikket i deres historie. Regjeringene deres vil begynne å frigjøre en hel hærskare av teknologiske nyvinninger som har blitt holdt skjult for dere i mer enn hundre år. Disse teknologiene vil bli ytterligere bygget oppunder av dem vi har å tilby dere. Vi ber om at disse oppfinnelsene blir brukt, først og fremst, til å rense opp Gaias luft, vann og jord. Det er av helt avgjørende betydning at alle Gaias tallrike økosystemer påny trives og blomstrer. Virkeliggjøringen av dette kan i seg selv stanse den undergangssyklusen som har ridd denne kloden som en mare gjennom de siste åtti årene.  Dette er en aldeles utmerket anledning til å vise deres hengivenhet til Gaia og til å utforme en vellykket og i sannhet jomfruelig ren verden. Dette vil gjøre dere i stand til å sette i gang humanitære prosjekter i en virkelighet som er dedikert til en gjenforening av menneskeheten med sine familier fra åndeverdenen og fra verdensrommet.

Når deres historie så begynner å åpne seg for nye muligheter, så er det nødvendig at dere får en bedre forståelse av hva som skal skje.  For lenge, lenge siden strippet Atlantidene dere for svarene på alle spørsmålene dere daglig søkte svar på. Historien deres ble omfattende manipulert av de mørke og deres venner Anunnakiene.   Når mentorene vår ankommer vil tiden være inne for at deres mange spørsmål vil bli besvart. De vil først bli besvart gjennom de Oppstegne Mesternes belæringer og deretter av våre mentorer.  Svarene vil rette opp igjen alt det Anunnakiene har fordreid og forfalsket med så stor bravur. Dette vil bety slutten på de crazy oppfatninger og tro dere har absorbert gjennom innkulturaliseringen dere fikk fra deres foreldre og venner og alle de "predikanter" dere siden har møtt. Det vi ganske enkelt sier er at dere vil bli i stand til  kaste nytt lys over historien, som vil gi dere en ny måte å se tingene på, og som er del av en enormt omfattende dokumentasjon som til gode for dere er hentet fra Gaias Akashiske arkiv. Denne nye visdommen er ment å gi dere en langt sannere følelse av hva som har skjedd med henne siden Atlantis’ dager.

Alle disse tallrike bitene av vital informasjon vil bli til en levende historie om hvem dere er. Det som da trengs er det nestet steget på deres vei tilbake til full bevissthet. De mange oppstigningssymptomene dere daglig opplever er små, men likevel ekstremt nødvendige elementer av denne mektige prosessen. Det som er i ferd med å bli til virkelighet er mye mer enn en ny virkelighet representert ved nye styresett og regjeringer og en vidunderlig velstand for alle.  Det dreier seg om de stadig økende muligheter som åpner seg for dere hver eneste dag. Det er nødvendig at dere tar alt dette inn og på den bakgrunn lærer dere praktiske måter å bruke deres indre visdom til å avgjøre hva dere skal tro på eller ikke. Nøkkelen er å begynne å anerkjenne at dere er uendelig mye mer enn dere hittil har trodd. Dere er midt inne i en omfattende operasjon for å skape et "Nytt Jeg". Dette nye Vesenet vil i begynnelsen være et Vesen midt mellom to verdener. Dette kan være forvirrende.  Dette er årsaken til at først Mesterne og deretter mentorene våre må forklare for dere de mange nye virkeligheter dere vil møte. Dette er en prosedyre som i stor gard vil utfordre alt dere tror og har trodd på, for deretter å forklare hvorfor dere er her. Ut av alt dette vil komme et helt nytt sett av konsepter og innsikter som er helt avgjørende for deres videre ferd tilbake til full bevissthet.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Deres verden endrer seg langsomt, men sikkert alt mens de mørke sjelene som er vant til å herske i denne uhellige virkeligheten, gradvis mister sin makt og forsvinner. Vi takker dere, kjære Hjerter, for alt dere har oppnådd med hjelp fra våre ekstraterrestrielle venner og slektninger fra Inner-Jorden.  De har tatt deres fantastiske visualiseringer av en omformet virkelighet og forsterket dem til et punkt hvor denne nåværende avskyelige virkeligheten kan forvandles. Følgelig er disse forandringene et resultat av vår felles innsats. Det er disse vidunderlige energiene deres som danner fundamentet i de energiene som nå er i ferd med å forvandle dette riket. Denne fantastiske rekken av forandringer gjør en mengde justeringer i overflateverdenen deres mulig. Den primære er selvfølgelig forandringene i bank, finans og myndighetssystemene deres. Disse forandringene vil fri dere fra gjeldsslaveriet og et lånesystem som er en enorm byrde for dere. Denne friheten vil med tiden gjøre at dere kan nå deres fulle potensial og bli de forbløffende Vesenene dere i virkeligheten er!

Vi Mestere er evig takknemlig for alt Himmelen har gjort for å få en ende på de mørkes lange herskertid i dette riket.  Atlantidene og deres mørke allierte hadde til hensikt å redusere oss til permanente slaver for dem. Atlantis falt lenge før dette kriminelle forehavendet ble fullført. Gjennom de siste 13000 årene har også etterfølgerne deres mislykkes med å fullføre denne oppgaven. Nå sørger Himmelen for at dere alle kommer tilbake til den tilstand dere før dette var i. Det er vårt guddommelige privilegium å se til at dette blir gjennomført som det skal. Hver eneste en av dere gjør store fremskritt fremover mot dette særdeles edle målet. Dette riket blir i disse dager oversvømmet av kystallbarn som er her for å stabilisere dette riket og supplere deres energier med sine egne vidunderlige energier. Vi bruker disse barnas visjoner, i tillegg til deres, for å omgjøre dette riket og klargjøre det til at deres familie fra stjernene skal ankomme. Våre kommende belæringer er ment å ytterligere forsterke disse nye energiene. Alt dette leder frem mot en aldeles mirakuløs tid!

Himmelen har gitt oss løfte om at denne konfliktfylte og merkelige tiden vi er inne i ikke vil vare lenge. Det er begivenheter underveis som sette endelig sluttstrek. Himmelen bidrar med hjelp til en rekke ulike grupper for å sikre at velsignelsene vi er blitt lovet, blir levert på det riktige og guddommelige tidspunkt. Disse kommende begivenhetene vil sette i gang en flodbølge av aktivitet og omgjøre dette riket for alltid. Når dere har oppnådd påny å bli fysiske Engler, så skal dette riket være med å hjelpe galaksen med å forvandle de formelt sett mørke "Ancharas barn". Dette vil gjøre at hele denne galaksen kan vende seg til Lyset og ytterligere hjelpe andre med å spre denne gleden over alt gjennom hele dette universet. Det er denne skjebnen vi har visst om gjennom mange generasjoner. Vårt primære oppdrag er å forberede hver og en av dere til en aldeles forbløffende forvandling. Helt siden de første seremoniene som gjorde oss til Oppstegne Mestere, har vi ventet med lengsel i hjertet på det som nå er i ferd med å skje. Vi ber dere være positive og gjøre det som er nødvendig for å akselerere disse forandringene.

I dag drøftet vi kort et antall begivenheter som er rett rundt hjørnet. Over alt omkring dere er en verden i forandring. Det endelige slaget for å ende de mørkes hersketid er nå i gang.  Seieren er nær. Se frem til deres triumf og vær klare til en storslagen feiring! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)
                                                                             
Website: Planetary Activation Organization


Oversetter: Leif

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions