Followers

onsdag 27. april 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 26. april, 2016Sheldan Nidle 26. april, 2016

1 Ik, 15 Kank’in, 12 Manik

Dratzo!  Det blir gjort store fremskritt med å få plassert velsignelsene deres på de rette bankkontoene. De mørke har fortsatt å forsøke å forsinke denne operasjonen, men de har stort sett mislykkes med det. Et par nøkkelelementer i utviklingen ble likevel gjennomført.  Kina begynte sin prosess med å vende tilbake til gullstandard gjennom sin kunngjøring i Shanghai om gull-Yuan’en. De unge kongelige i Europa godkjente overføringen av enorme pengesummer og de urgamle familiene i Kina overførte et antall av de siste gull-depositoriene til sine endelige posisjoner. Som dere da kan se er de nødvendige forutsetningene for å levere velsignelsene deres gjennomført, slik det ble inngått og signert særskilte avtaler om av alle traktatsnasjonene i fjor vår. Alt er for øyeblikket helt i takt med tidsskjemaet Himmelen har fastsatt og flåten vår observerer og følger nøye med på alle disse kompliserte prosessene. Vi forventer at alle de nødvendige prosedyrene blir gjennomført helt i samsvar med planen. Inntil da, vær tålmodige og vit at det fortsatt gjenstår en del steg for mange av disse fondene før de er helt fullført. De mørke taper på alle fronter og henger i en tynn tråd. Deres lange herskertid er på det nærmeste over. Seieren er i sikte!

Mens vi betrakter alt dette som foregår, vil vi vende tilbake til dem som i stor grad har vært glemt i denne lange og stadig pågående prosessen. Vi takker alle dem som i løpet av de siste tiårene har etablert små, men ikke desto mindre suksessrike samarbeidsnettverk. Dette nettverket tjener over alt i Afrika, Latin-Amerika og Asia som kjerneelementet i prosessen med å overføre penger og idéer til de mest landlige og ofte glemte områdene av denne planeten. Deres mot vil aldri bli glemt av deres kolleger på Jorden eller av oss. Vi takker også dem som har holdt gående et antall juridiske saker, som kunne synes å være helt umulige å vinne, men som nå begynner å bære frukter. Disse teamene av de mest strålende frivillige, vil nå endelig få sin lønn, av oss, for alt de har gjort og for sine utrolige juridiske kompetanse som de mørke har måttet se i øynene. Denne kjempeinnsatsen ble gjennomført under en del svært voldelige trusler og mange som vi ennå ikke kan avsløre navnet på, har blitt offer for de mørkes siste, desperate forsøk i en lang liste av uopphørlig og hensynsløs voldsbruk. Dette er nå like før dette er slutt. Den nye Amerikanske Republikken står på terskelen til å bli til virkelighet og et antall store overraskelser ligger i tillegg klare til å manifestere.

Det som nå skjer er en samlet innsats fra alle parter som krevde at vi først måtte lære å stole hundre prosent på hverandre. De urgamle familiene, spesielt de av kongelig ætt, hadde blitt vant til å leve i en konspiratorisk atmosfære som gjorde at vi gikk gjennom en lang periode preget av mistillit. Det har tatt bortimot to tiår å vinne deres fulle tillit. Underveis sto vi også ansikt til ansikt med den mørke kabalens arroganse og stupiditet. Denne gruppen trodde virkelig at deres diktatorvelde skulle vare evig. Av den grunn betraktet de oss som en hvilken som helst annen gruppe som de var sikre på ville innordne seg deres direktiver. Denne holdningen til oss fikk en brå slutt da vi stengte deres mange underjordiske baser og lot dem få vite hvem vi virkelig er. Dette skremte dem og gjorde at den mørke kabalen i begynnelsen var defensive med hensyn til våre første guddommelige budskap fra Himmelen. Så dere kan se at førsteinntrykket av oss, hos de mange ulike Lys-gruppene, var usikkerhet og en generell frykt. Disse førsteinntrykkene ble raskt forandret da vi henvendte oss til de Oppstegne Mesterne og Agarthanerne for råd.

Den neste runden av våre aktiviteter ble møtt med en helt annen reaksjon. De menneskene som begynte å få full tillit til oss utformet de modige strategiene til de hemmelige hellige samfunnene. Langsomt, men sikkert begynte disse enormt engasjerte menneskene å stole på oss. Etter at vi har samarbeidet med mange av dem i over et tiår, blir våre råd nøye lyttet til og store fremskritt har blitt gjort i de siste årene takket være denne koalisjonen. Vi bygget, i tillegg til dette, en enorm hovedbase rett ved siden av den Agarthanske hovedstaden og begynte å holde vår detaljerte planleggingsmøter der. Det Høye Råd i Agartha og de Oppstegne Mesterne deltok i møtene sammen med ledere fra de hemmelige, hellige samfunnene. Denne samarbeidsånden og felleskapet ble ytterligere forsterket av de resultatene som disse mange møtene resulterte i. Vi er for øyeblikket helt trygge på at vår guddommelige hovedhensikt med å komme hit blir verdsatt og respektert og at suksessen av dette nå fører til deres totale frigjøring fra deres tidligere herskere, den mørke kabalen. Vi forventer til fulle å se en rekke mirakuløse ting begynne om kort tid. Hosanna! Hosanna!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer på denne frydefulle dag for å informere dere om de ulike velsignelsene som nå befinner seg i de siste fasene av distribusjon. Snart vil disse velsignelsene være hos dere. Alle de ting de mørke har brukt for å blokkere disse fondene er nå borte. Takk Himmelen og alle dens undere for dette! Vi vil om kort tid gå inn i en tidsalder hvor disse mørke erkekjeltringene ikke lenger vil finnes. Disse spesielle kjeltringene vil bli arrestert og en ny republikk vil bli proklamert, først i Amerika og deretter i resten av denne vidunderlige kloden. Det har tatt lengre tid enn ventet å komme så langt. Vi takker dere alle for at dere har holdt visjonen levende og for deres dype åndelige støtte i vår felles innsats. Gaia er også strålende fornøyd med hvordan vi har holdt denne storslagne visjonen gående, til tross for all den frustrasjon dere har møtt underveis. Mange vidunderlige ting vil nå komme deres vei. Være klare for en hel hærskare av overdådige velsignelser fra Himmelen og hennes himmelske hjelpere.

Det er viktig at dere tar inn over dere hvor mektige dere egentlig er. En av nøkkelaspektene i denne lange prosessen er at dere i sannhet slår fast inni dere at visjonen deres nå blir til virkelighet. De mørke tok dette fra dere da forfedrene deres først ble kastet på måfå ned i begrenset bevissthet. Dette skapte i begynnelsen en barriere mellom deres to primære aspekter, det Åndelige og det Materielle Selv.  Denne splittelsen skapte panikk og i det spesielle øyeblikket gav dere fra dere deres utrolige makt til andre. Vi befinner oss nå i en tid hvor dere er i stand til å fremskaffe det som trengs for å begynne å ta tilbake disse personlige evnene. Når dere nå utfører deres daglige visualiseringer, så begynner dere langsomt, men sikkert å manifestere disse tapte personlige evnene. Etterhvert som dere mottar velsignelsene deres og de mørkes lakeier begynner å forsvinne fra omgivelsene deres, så kan disse evnene begynne å komme frem igjen. Dette vil fortsette til dere gjør visjonen deres til virkelighet og begynner deres dialog med deres utvalgte mentorer.

Vi kommer også til å være en del av denne mentale og åndelige prosessen. Dere kommer til å forstå dette mye bedre etter hvert som dere praktiserer de ulike seremoniene dere daglig vil delta i. Disse vil bli løpende vurdert av mentorene deres og av oss. Vi forventer at dette vil ta lengre tid enn opprinnelig forventet. Dere vil med tiden nå et punkt hvor dere begynner å forstå hvordan alt dette kommer sammen til en helhet. Når dere kommer frem til deres “aha-øyeblikk”, vil dere få behov for at vi (mentorene og oss) veileder dere og forbereder dere til de siste nødvendige steg. Så snart dette er gjort, er dere klare for deres tid i Krystall Lys Kamrene. Når dette øyeblikket kommer, er det nødvendig at vi gjør en totalvurdering av dette riket og går i gang med de siste seremoniene som er påkrevd for å bevege denne kloden til det endelige forvandlingspunktet. Deretter vil det bli fastsatt et endelig tidsskjema som alle vil følge nøye. Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi våre rapporter om hva som skjer. Disse rapportene nærmer seg sin strålende slutt. Det nærmer seg et punkt hvor AEIONs Ni Hellige kan tale direkte til dere og komme med en rekke særdeles viktige kunngjøringer. Frem til da vil vi fortsette med våre ukentlige meldinger! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)
                                                                             
Website: Planetary Activation Organization


Oversetter: Leif

onsdag 20. april 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 19. april, 2016Sheldan Nidle 19. april, 2016

7 Men, 8 Kank’in, 12 Manik

Dratzo! Deres verden beveger seg stadig nærmere den guddommelige løsningen på den uunngåelige konkursen til Korporasjonen De Forente Stater. Dette amerikanske regimets ledelse har gjort alt de har maktet for å prøve å unngå det uunngåelige. Ikke desto mindre har tiden kommet for omfattende forandringer i verdens store regjeringer å manifestere. Det ufattelige omfanget av hensynsløs svindel og regelrette løgner har kommet til veis ende. De hårdnakkede forsøkene på å motsette seg forandringer i det amerikanske regimet kan ikke fortsette lenger. Altfor mange regjeringer har snudd dem ryggen. Altfor mange store økonomier har sluttet å løpe USAs ærend. Denne de facto regjeringen står nå alene igjen og blir for hver dag som går mer og mer isolert fra sine tidligere venner og allierte gjennom så lang tid. Det er verdens inderlige ønske at den kollapser på måte som ikke skaper for mye kaos og at den kan erstattes av en nasjonal ledelse som i langt større grad er i samsvar med den nye fremvoksende, blomstrende økonomiens natur. Det er et håp om dette skal bli mulig som ligger bak et antall foreslåtte løsninger som fritt er blitt gitt dette regimet som plutselig er blitt helt desperate. Det er påkrevet med en fullstendig "storrengjøring" i Amerika nå. Det er ikke lenger mulig å forestille seg at ting skal fortsette på den gamle måten. Det er kun en fullstendig ny filosofi og perspektiv som vil duge. Det begynner å gå opp for den sittende amerikanske administrasjonen at dette er sannheten og de begynner å søke etter en løsning som kan gjøre dette edle målet til virkelighet.

Når Amerikas tidligere makt toner ut i en ny dags soloppgang, ligger et helt nytt rike breddfullt av begeistring og velstand, klart til å manifestere. Grev St. Germain visste at en hel rekke store hendelser måtte til for å etablere det nødvendige fundamentet for dette nye riket. Helt i begynnelsen av dette årtusenet skulle Amerika komme til å gjennomføre sin største terroraksjon under falsk flagg og gi den navnet "9/11". Amerika vendte seg mot sitt eget folk og gjorde ende på mange flere liv enn rapportene sier, for å skape en falsk følelse av sikkerhet for sitt herskende oligarki. Denne sikkerheten ble smadret av fremveksten av en ustoppelig kraft i verden som snudde denne Amerikas "seier" til det som til slutt skulle bli det endelige nådestøtet for denne maktens fall. Denne serien av hendelser førte til "RV’en"* og begynnelsen på en fullstendig nyfastsettelse av verdien på alle lands valutaer. Disse tingene er selve hjertet i det nye bank- og finanssystemet. Disse tingene alene signaliserte at Amerikas dager som en gud-lik supermakt var over. Den ville bli erstattet av nye styresett og nasjonal ledelse basert på NESARA og ubegrenset velstand. Disse elementene skulle så gjøre til realitet et rike fylt av ekstraterrestrielle, Agarthanere og en helt ny følelse av mening og mål.

Denne bevissthetsøkningen var inspirert av Himmelens stillferdige arbeidsmåter som de færreste har innsikt i. Helt siden midten av 70-tallet har skytsenglene til hvert eneste menneske viet seg til arbeidet med å realisere en langsom, men sikker bevissthetsøkning i overflatemenneskehetens hjerte og sjel. Dette akselererte bevegelsen var inspirert av at Solen var nær kollaps tidlig på syttitallet. Himmelen betraktet denne astronomiske hendelsen som et forvarsel om oppdraget med å bringe sine "læresvenner" tilbake til å bli fysiske Engler igjen. Denne operasjonen var ment å starte når et forutsett, nesten-katastrofal hendelse skjedde. Denne hendelsen ble avverget gjennom en plutselig, massive inngripen fra den Galaktiske Føderasjonen. Himmelen ga oss så i oppdrag å iverksette en intervensjon som langsomt, men sikkert skulle bygges opp inntil en massiv flåte var på plass ved begynnelsen av 90-årene. Det er denne flåten som skal ankomme en masse på Gaias overflate på en fastsatt dato i den nære fremtid. Mens alt dette har foregått har deres Oppstegne Mestere gitt en rekke hemmelige, hellige samfunn i oppdrag å fullføre en prosess som ble startet tidlig på 1800-tallet.

Vi møtte på disse hemmelige, hellige samfunnene da vi begynte å utforske "hvor landet lå" tidlig på 90-tallet. I løpet av dette tiåret utviklet vi en sterk følelse av kollegialitet med mange av disse gruppene og innledet et nært samarbeid som i disse dager har blomstret til å bli et nært vennskap. Ved hjelp av dem ble vi i stand til å begynne å planlegge et scenario som tok hele det store bildet i betraktning, og som skulle introduseres i løpet av de to neste tiårene (1990-årene til 2010-årene). Planen vår var rett å slett, med vår ekspertise, å støtte det arbeidet Mesterne og Agarthanerne hadde planlagt å gjennomføre. Denne planen har nå ført oss helt frem til terskelen av total suksess. Den mørke kabalen er i det store og hele beseiret og alt som gjenstår er å utarbeide de nødvendige prosedyrene som vil sikre at alt blir vellykket implementert.  Så snart dette er gjort, og Mestrenes belæringer gjennomført, kan vi bestemme datoen for å lande på deres underskjønne klode.  Når den tiden kommer, kan vi introdusere dere for våre mentorer og ta fatt på de siste trinnene som vil føre dere til dere personlige Krystall-Lys-Kammere! Deretter vil dere bli raskt opptrent slik at dere med stor suksess kan leve som fullt bevisste Lys-Vesener! Halleluja! Halleluja!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi har nådd frem til en spesiell tid i vår lange og strevsomme reise gjennom de mørke periodene i våre liv. En ny dag gryr, akkurat slik Himmelen har gitt profetier om. Anunnakiene har reist sin vei og deres moralløse lakeier står på randen til utdøelse. Ene og alene takket være AEONS nåde og kjærlighet vil det nå komme en vidunderlig Lysets æra. Temaet i dette øyeblikk er de guddommelig fremskritt Lyset gjør på sin ferd ved hjelp av den guddommelige rytmen i en mektig transformasjon. Denne transformasjonen bringer frem den frigjøringen og velstand for alle som lenge har vært antydet av dem som føler denne evige bevegelse i dette nye livets rytmer.  Vi ber dere om å fortsette å være positive og benytte disse guddommelige øyeblikkene til å legge planer og gjøre dere klare til det som skal komme.  Vi Mestere har ventet i årtusener på dette hellige øyeblikket. Planene våre er nå i ferd med å bli implementer av våre hellige samfunn av Lyset. Dette er øyeblikket for dere til å klatre opp fra mørket og la dere se! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Denne hellige tiden er en særdeles spesiell tid for dere.  Nøkkelen er å være positive og sterkt støttende til vår visjon. Dette riket er nå i ferd med å forvandles i sin egen guddommelige rytme. Dette er dets evig ekspanderende, naturlige rytme. La ikke tempoet i denne ekspansjonen frustrere dere. Forandringen finner virkelig sted! Vær dette bevisst og vit i deres hjerte at en ny verden av frihet, fremskritt og velstand for alle er i ferd med å åpne seg for dere. Denne nye perioden er i ferd med å formes og får stor hjelp fra dem som har fanget opp deres mange positive visjoner og er i ferd med å manifestere dem. Det er følgelig av stor betydning at dere er med og styrker disse visjonene gjennom deres fortsatte støtte for dem. Vi Mestere begynner hver eneste dag med en rekke bønner som er spesielt utformet for å styrke deres innsats. Vår kombinerte kraft spiller virkelig en avgjørende rolle i dette. La oss sammen gå inn i denne nye tiden og gjøre det vel vitende om at vårt bidrag er av stor betydning gjennom at vi styrker rytmene i denne nye tiden.

Denne forandringsprosessen er virkelig en prosess av massiv forvandling.  Denne operasjonene er, i realiteten en forandring i måten dere i i dypet av deres hjerter betrakter dette riket. Det er av denne grunn at man blir dypt påvirket av vår visjon. Vår rolle i denne massive operasjonen er å skape og holde fast ved positive visjoner av den nye verdenen som vi sammen er på vei inn i. Dette er i sannhet en kollektiv innsats. Hver og en av oss utgjør til sammen dette mektige kollektivet. Dette er vår måte å positivt holde fast ved denne storslagne visjonen på. Våre hellige samarbeidspartnere tar tak i denne åndelige visjonen og gir den den nødvendige kraft til å bli manifest. Man kan si at vi i felleskap er limet som holder denne guddommelige planen sammen på veien mot målet. Bit for bit blir denne visjonen til virkelighet. Ikke desto mindre skjer dette ved å benytte de nye rytmene vi sammen har skapt og fortsetter å holde fast ved sammen. Således kan vi ikke få takket dere nok for deres vidunderlige energier og be dere om at dere fortsetter helt til dette magnifikke målet er nådd. Namaste!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige rapporter om byggingen av denne nye virkeligheten. Det har vært en lang og krevende vei å gå. Dere har imidlertid aldri gitt opp. Veien foran dere er nå for det meste lagt vel til rette og vi forventer å høre en del vidunderlige nyheter om kort tid. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)
                                                                             

Oversetter: Leif


*RV’en, er den totale revalueringen av alle lands «verdier» og fundamentet for deres valutas verdi i forhold til andre valutaer. Alle disse har jo inntil nå blitt «målt opp mot» Federal Reserve dollaren med det «skjevtrekk» det har forårsaket verdensøkonomien.

onsdag 13. april 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 12. april, 2016
Sheldan Nidle 12. april, 2016

13 Muluc, 1 Kank’in, 12 Manik

Selamat Jalwa! Det foregår fortsatt svært mye rundt om i verden. Kloden sitter fast i en aldeles merkelig situasjon. På den ene siden kan den åpent uttale at pengene som behøves for å sette i gang de mange humanitære prosjektene og de avsluttende trinnene i velstandspakkene har blitt godkjent slik at pengene kan overføres. Og likevel har kvartalsavregningen etter første kvartal kommet og gått og skapt en situasjon som førte til enda en ukes forsinkelse i overføringsoperasjonene.  Dette er jo fullstendig uakseptabelt. Man kan da ikke la denne verdensomspennende prosessen forhindres av gammeldagse praksiser hverken hos bankene eller de mange allierte finansielle korporasjoner! Men til tross for de samme gamle grunnene til forsinkelser, så vil de nødvendige pengene til slutt bli overført. Det finnes nå en rekke alternativer som kan brukes for å løse det som måtte oppstå av slike vanskeligheter i fremtiden. Vi forventer at våre allierte på Jorden bruker dette nye systemet for raskt å sørge for at disse store summene på vellykket vis kan overføres fra Asia til hvilket som helst annet kontinent der de trengs.  På den måten kan de problemene man hittil har møtt settes til side og de svært tiltrengte pengemidlene sendes av gårde. Starten på denne prosessen er nå i gang!

Når dere mottar deres første fonds, vær klare da til å sette i gang. I samfunnet deres finnes dem som har et dypt og brennende ønske om at dere skal lykkes. Ta kontakt med disse menneskene og sjekk ut hvordan deres egne og de andres planer griper inn i hverandre. Hensikten med disse store pengemidlene er å hjelpe dere og samfunnet deres til å oppnå sine mål. Glem aldri dette.  Dere arbeider sammen med andre for å skape healing-sentere; for å utforme gjensidig akseptable måter for å bringe samfunnet deres fremover, og for å demonstrere hvordan dere, sammen, skaper den nye virkeligheten deres. Når alt dette kommer i gang, vil dere forbedre infrastrukturen for å forbedre lokalsamfunnet deres og dermed indirekte forberede det for den første kontakt med oss. Våre mentorer vil fullføre oppgaven med å la hver av dere få en bedre forståelse av deres personlige vei til full bevissthet. Denne prosedyren, når man betrakter den i et videre perspektiv, tegner et bilde av hvordan dere vil bli gjort klare for deres siste nødvendige steg frem til full bevissthet. Disse tingene hjelper oss å forstå hvordan deres egeninnsats og innsatsvilje til slutt vil muliggjøre det som Himmelen nå i sin store nåde nå legger sin siste hånd på verket på!

Denne himmelske bevegelsen er så perfekt synkronisert at dere med letthet kan observer hvordan hver og en av dere beveger dere fremover i en vidunderlig rytme. Og det er ikke bare dere som gjør det, for det samme er tilfellet med hvert av økosystemene som Gaia på så vidunderlig vis tar hånd om. Vi har daglig kunnet observere hvordan dere forandrer dere og kan også se tilsvarende mønstere i de forskjellige biosfærene på Moder Jord.  Den mørke kabalen har så langt kun greid å lage enkelte bulker og skraper i lakken på alle disse økosystemene. Gaia har, med hjelp fra oss, greid å holde selv de mest belastede økosystemene funksjonsdyktige. Her bidrar deres hjelp, i kombinasjon med vår mer indirekte assistanse, til å holde livet på Jorden i fortsatt fremgang og utvikling. Det dere trenger å gjøre er å øke enormt deres direkte hjelp til disse varierte økosystemene.  Den innsatsen dere legger ned hjelper både disse tallrike "livssonene" og deres medmennesker. Disse prosjektene gjør det mulig for Gaia å arbeide i en takt som gjenspeiler deres egne fremskritt på veien mot full bevissthet. Således forandrer dette riket seg i en rytme som Himmelen har fastsatt, for introduksjonen av det nye riket. Dette nye riket kan, når det rette øyeblikket kommer, slå seg sammen med det høyere riket som befinner seg i Inner-Jorden.

Alle disse forandringene er således underlagt et guddommelig tidsskjema som daglig fastsettes av Himmelen. Vi blir informert om disse daglige justeringene av timeplanen og benytter våre medisinske og geologiske team til å verifisere hva som faktisk skjer på Jorden. Etter hvert som dette gregorianske året skrider frem, sjekker vi fremskrittene som blir gjort opp mot tabeller vi har bygget opp siden vi først ankom hit en masse på begynnelsen av 90-årene.  Himmelen har fastsatt en rekke rytmer som fortsatt gjenspeiler hverandre. Vi holder nøye øye med en av disse, som vi først valgte ut etter terrorangrepet 11.september 2001. Denne har kontinuerlig gitt oss innsikt slik at vi kan bevege dette overflateriket fremover mot det tidspunkt hvor den nødvendige sammenslåingen av indre riker og overflateriket kan skje for alvor. Dette kommer til å skje etter at dere har reist, med vår hjelp, til Agartha og tatt plass i deres personlig tilpassete Krystall-Lys-Kammer. Når dette vil skje kan vi først avsløre for dere når det skjer. Vi følger nøye med på hvordan Himmelen organiserer denne mektige rekken av mønstere med nennsom hånd.  Vår oppgave er simpelthen å følge dette overordnete mønsteret og gå til aksjon på visse ting som Himmelens mange Høye Råd har tildelt oss ansvaret for.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Det som skjer i deres rike er et mektig skifte fra kabalens mørke virkelighet til Himmelens nye Lysrike. Vi føler oss velsignet for at vi, etter årtusener, endelig kan delta i denne omfattende omorganiseringen av deres bevissthet. Atlantis’ dypeste ønske var å forvandle sine tidligere dissidenter til tamme og medgjørlige tjenere for det herskende oligarkiet. I stedet ble disse "nylagete" menneskene kastet ut i en verden som i stor grad var tom for sine tidligere beboerne.  Således er det at vi gjennom nesten 13 årtusener led under det brutale herskerveldet til Anunnakiene og deres utvalgte lakeier. Nå, i denne tiden er dere i ferd med å unnslippe den skjebnen som de mørke hele tiden trodde dere aldri kunne komme dere ut av. I stedet blir dere nå frigjort og vil om kort tid bli løftet tilbake til full bevissthet. Vi er del av de omfattende endringene som skjer gjennom, til å begynne med, å forberede dere til deres vidunderlige reise ved å belære dere om deres sanne historie og utenomjordiske herkomst. Disse belæringene vil bli kombinert mentorinnsatsen fra deres utenomjordiske slektninger.

Det er i tillegg nødvendig at dere lærer om det omfattende ansvar og plikter dere har overfor Gaia og hennes tallrike livssoner. I den forbindelse har vi, som gruppe, til hensikt å lære dere mange ting. Det første dere trenger å forstå er hva dette er ment å bety for deres ledsagere og, i særdeleshet, deres vidunderlige sjel. Himmelen beveger dette riket i retning av en tilstand hvor alt dette kan endres på grunnleggende vis.  Etter hvert som dere blir løftet oppover i bevissthetsnivå, vil dere begynne å oppleve å få enkelte glimt av den fremtiden dere er på vei inn i. Alt dette er en test som er designet for å langsomt, men sikkert gjøre dere oppmerksomme på hvor raskt dere faktisk forandrer dere.  Det er nødvendig å gjøre dette i et tempo hvor det som skjer med dere ikke blir gjennomført hverken for raskt eller for langsomt. Hver eneste en av dere har en naturlig rytme som må respekteres og tas hensyn til. Vi Mesterne er del av denne prosessen ved å assistere dere gjennom denne forvandlingsperioden. Dette krever bruk av en riktig dose kjærlig omsorg og nåde i forhold til det som sikkert kan forekomme.

Denne dype omsorgen er del av en hellig prosess som inneholder elementer av bønn og hellige riter. Det totale omfanget av endringer er enormt.  Vi er gitt den hellige oppgaven å være deres hyrder som gjør det mulig for dere å "nå helskinnet frem til" det siste steget. Dette krever at vi etterspør prosedyrer for arbeidet fra våre hellige veiledere i Himmelen og at vi samrår oss med vårt velsignete vertskap, Agarthanerne. Dette er hva vi gjør daglig sammen med våre bønner og hellige seremonier. Vi Mesterne er fast besluttet på å se dere alle fullføre livskontraktene deres og bli fullt bevisste Vesener igjen. Hvert eneste øyeblikk som leves i denne virkeligheten er en skjendelse, så vel som en arena med uendelige læringsmuligheter.  Tiden er inne for å løfte frem en ny virkelighet! Tiden er inne til å høste fruktene av deres nye løft i bevissthetsnivå og bevitne hvordan dere selv skaper veien frem til denne nye virkeligheten! Halleluja! Halleluja!

I dag gav vi igjen en rapport om hva som skjer rundt om i deres verden. De begivenhetene som så lenge har vært lovet av Lyset, vil nå endelig begynne å manifestere omkring dere. Betrakt disse kun som de første, begynnende bekreftelser på et nytt, forbløffende rike av frihet og velstand for alle. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)
                                                                             

Oversetter: Leif

onsdag 6. april 2016

Norsk -- Sheldan Nidle - 5. april, 2016Sheldan Nidle - 5. april, 2016

6 Imix, 14 Mac, 12 Manik

Dratzo! I vår forrige rapport nevnte vi kort én av de åtte "sideshowene" den mørke kabalen benytter for å opprettholde en grad av kaos i deres rike. Disse truende omstendighetene har alle sin løsning og det er mange på Jorden som arbeider hardt og utrettelig for å skape dem. De mørke ser måpende på mens de som har til hensikt å forandre denne kloden til en mye tryggere og vettugere virkelighet, nærmest på magisk vis lykkes på hvert av Jordens seks kontinenter. Disse tallrike “heltene” legger veien til rette for en hel rekke nye politiske arbeidsmåter som med tiden vil bringe hele Jordens overflatebefolkning sammen. Og i tillegg til alle disse programmene som er i ferd med å utformes, kommer fremveksten av et nytt bank- og finanssystem. Når den nye velstanden for alle i tillegg introduseres, vil en ny og strålende fremtid begynne. Den mørke kabalen er nå i reell panikk over at alle deres vel forberedte planer slukner som våte kinaputter. De mørke hadde ønsket å utløse en rekke voldelige hendelser som var ment å skulle antenne større konflikter som igjen skulle bli til et antall stadig økende kriger. Dette har, som dere vet, ikke skjedd. I stedt må de mørke se i øynene at alle forsøkene deres på å skape forsinkelser aldri ble mer enn små humper i veien for det som for øyeblikket skjer på kloden. Om ikke lenge står en ny virkelighet klar til å manifestere, en virkelighet som representerer deres forvandling tilbake til full bevissthet.

Vi er stolte av hvordan dere aksepterer de enorme forandringene som for øyeblikket bare så vidt har begynt omkring dere. Snart vil de mange finansieringsprogrammene som vil forandre hele deres verden, komme på banen. På slutten av det nittende og tyvende århundret begynte en rekke utrolige oppfinnelser å dukke opp. Disse ble gjort til latter i de mørkes aviser og magasiner. Kort etter forsvant alle disse lovende oppfinnelsene. I løpet av det tyvende århundret har mange slike innretninger på samme vis blitt “stjålet” og så lagt på hylla av de mørke. En gradvis reversering av denne prosessen er nå klar til å begynne. En hel rekke mennesker har allerede stått frem med sine "gjenoppdagelser". Disse innretningene er en forløper til det som vil komme. Det finnes mange bemerkelsesverdige mennesker i deres verden som nå langsomt skaper fundamentet for en ny vitenskap basert på den høyt utviklete bevisstheten som raskt er i ferd med å forandre deres fysiske selv. Disse forandringene og den nye virkeligheten de vil resultere i, vil gjøre det mulig for dere å bevitne denne nye renessansen og øyne hvor mirakuløs fremtiden deres i sannhet er!

Den mørke kabalen var fast besluttet på å fortsette å prøve å forsinke introduksjonen av NESARA. Og likevel, alt mens fundamentet for det nye bank- finanssystemet og den globale valutareformen begynte å legges ned, så ble det helt åpenbart at det nåværende de facto regimet i USA drev en politikk som helt åpent var i opposisjon til det disse ulike reformene har til hensikt å oppnå. I tillegg finansierte denne kriminelle organisasjonen ulike terroristgrupper som Al Qaeda og ISIS og bevæpningen av dem, i tillegg til på illegalt vis å hjelpe en rekke narkotikasmuglende karteller. Disse aktivitetene var bare en brøkdel av den korrupsjonen og det hemningsløse lovbryteri denne "regjeringen" var aktivt involvert i. Det var derfor av avgjørende betydning at denne illegale organisasjonene raskt ble satt ut av spill. Med et målet for øye ble det igangsatt en rekke spesielle drøftelser, tidlig på våren 2016, for å omorganisere de mange føderale institusjoner. Meningen var å få erstattet dette illegal regimet innen våren er slutt. Det er lykkes å komme frem til en rekke avtaler om et scenario for å lykkes med dette sårt tiltrengte resultatet og en plan ble satt i verk av en særskilt militær/sivil spesialenhet.

Vi er svært takknemlige for Lysets koalisjon og alt de har greid å oppnå så langt. Det nye bank- og finanssystemet er i sin innledende fase med å erstatte det svært korrupte SWIFT-systemet og gjør allerede nå at store summer trygt kan overføres fra det ene kontinentet til det annet. Verdens valutaverdier har blitt justert slik at nye edelmetallbaserte pengeenheter kan introduseres internasjonalt. Et nytt bank- og finanssystem er i ferd med å komme på plass. Å fullføre denne prosessen krever helt klart at NESARA implementeres i USA og at denne strukturen også innføres i et antall tilsvarende korrupte regimer over hele kloden. Dere vil i den nærmeste fremtiden bli vitne til at en hel mengde nye regjeringer og styresett kommer på plass. Dette vil være til stor hjelp for å få en slutt på hemmeligholdet omkring UFOer. Denne operasjonen vil gjøre at vi endelig kan presenteres for dere på en ordentlig måte. Når den tiden kommer, kan vi trå til med hjelp til dem som er involvert i å rense deres verden for radioaktiv stråling og andre typer forurensninger fra industrien. Dette vil igjen gjøre det mulig for mange av Gaias naturhabitater å vende tilbake til tilnærmet jomfruelig tilstand. Og dere vil bli frie, ha all den velstand dere måtte trenge og bli Gaias nye ivaretakere og voktere! Halleluja!


Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! De siste årene har vært kjennetegnet av mange store forsinkelser og av det faktum, kjære Sjeler, at fondene som var tiltenkt dere har blitt forsinket gang på gang. Denne forferdelige tiden er på det nærmeste over! Det som fortsatt er nødvendig er et positivt fokus. Benytte denne tiden til å visualisere en plan for hvordan dere vil bruke disse pengene. Proklamér dypt i deres hjerter at det er på eksakt dette viset alt vil skje. Vær rede til å samarbeide med andre for å bygge opp samfunn for healing og for å virkeliggjøre de visjonene dere har for disse fondene. Vær rede til å handle på en rask, men likevel veloverveid måte. Det er av vital betydning at dere betrakter dere selv som en visjon og et kraftsenter. Vit dypt i deres hjerter at planen vil bli en suksess og at dere så snart finansieringen blir tilgjengelig, vil finne dem som vil hjelpe dere i denne formidable innsatsen. Nøl ikke når alle disse detaljerte planene er på plass. Dere skal vise alle hvor effektive dere er når dere først setter i gang og hensikten med det dere vil gjøre. Hosanna! Hosanna!

Nå som vi er i ferd med å nærme oss de endelige avtalene, er det viktig å be dere alle om å fortsette å være positive og holde fokus på vår endelige seier. For øyeblikket foregår det en hel rekke uhyre kompliserte forhandlinger mellom de ulike aspektene av Lysets styrker på Jorden. Disse drøftelsene setter opp protokoller som er av avgjørende viktighet for hvordan det nye bank- og finanssystemet vil manifestere. Den første delen av disse dreier seg om hvordan man skal implementere pengeoverførings-prosessen samt hva hver enkelt bank må gjøre for at dette nye systemet smidig og knirkefritt skal kunne erstatte det USA-kontrollerte SWIFT-systemet. Deretter kommer spørsmålet om hvordan de nye reguleringene for bankdrift skal gjennomføres og håndheves internasjonalt. Dette er kun to av de mange ting som fortsatt krever detaljert klargjøring. Som dere kan se, mine Barn, er det nødvendig at disse prosessene raskt finner sin løsning ved hjelp av deres bønner og visualisering. Vi setter umåtelig stor pris på all den hjelp dere har bidratt med. Mektige Velsignelser til Dere Alle!

En av de mektigste åndelige egenskaper dere er i besittelse av er deres evne til positiv visualisering. Som vi tidligere har sagt, ber vi dere om å fortsette å bruke denne evnen for å gi energi til seierne som endelig er nær forestående. La oss i felleskap benytte denne åndelige kraften som et moralsk våpen for å sikre vår triumf. Helt fra den gangen da menneskehet så brutalt ble slått til Jorden av at Atlantis plutselig sank i havet, har menneskeheten vært prisgitt de mørkere elementene i denne overflateverdenen. Dere har vært manipulert og løyet for i nesten 13 tusen år. Nå er tiden kommet for å snu om på rollene i dette narrespillet og la utelukkende Lysets mektige energi skinne strålende klart på denne kloden. Det er tid for å anerkjenne og tillate Himmelens utrenselse av alt dette mørket. Vi Mesterne føler oss særdeles privilegerte over å ha en slik fin gruppe av sjeler å arbeide sammen med. Vi velsigner dere og dere skal vite at vi meget snart skal møtes og feire denne seieren! Halleluja! Halleluja!

I dag har vi snakket om hva som foregår rundt om på kloden for å sikre denne seierne dere så inderlig fortjener! Mange ting ligger klare til å skje og disse vil bringe dere glede, velstand for alle og mye Kjærlighet! Denne tiden vil bringe dere den endelige slutten på en lang periode med frustrasjon. Fremtiden lover dere suksess og undere uten ende. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Website: Planetary Activation Organization 
Oversetter: Leif

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions