Followers

tirsdag 20. juni 2017

NORSK -- Sheldan Nidle 20.juni, 2017Sheldan Nidle 20.juni, 2017
4 Cimi, 9 Kayab, 13 Caban

Dratzo! Alt fortsetter å bevege seg fremover på sitt eget vis. De som har ansvaret for sikker opptelling og riktig overføring av pengemidlene har full tillit til at alt vil bli fullført som det skal og til rett tid. De eneste forsinkelsene skyldes nå de metodene som er valgt for å gjennomføre disse enormt kompliserte oppgavene. Vi blir forsikret om at en rekke prosedyrer for øyeblikket blir gjennomført på effektivt vis. Bare fortsett å være tålmodige og rede til å ta imot velstandsfondene når det rette øyeblikket kommer. De som har ledelsen og styringen med overflodsprogrammene er hundre prosent dedikert til å gjennomføre ikke bare Revalueringen og den Globale Nyfastsettelsen av Verdien på verdens pengeenheter, men også å gjøre alt klart for den Amerikanske NESARA Republikken.

Den omfattende massearrestasjons-aksjonen venter bare på at NESARA Republikken skal bli proklamert. Inntil det skjer, er alle som potensielt vil bli arrestert nøye overvåket og alt blir gjort klart for denne mektige gjerningen. Det eneste som gjenstår å gjøre er å fullføre den siste delen av pengeoverføringene slik at denne vidunderlige prosessen kan fullføres som planlagt. Vi ber dere simpelthen å gi deres støtte til alle dem som nå har ansvaret for og arbeider utrettelig med disse kjempeoppgavene. Vi forventer at fullførelsen vil skje innenfor det tidsskjema Himmelen har fastlagt.  Så alt som gjenstår for dere å gjøre er å hjelpe disse energiene og ha tålmodighet med denne aldeles enorme oppgaven.

Etter hvert som denne meget kompliserte oppgaven skrider frem, står vi overfor et enkelt problem. Dette dreier seg om det formidable omfanget av oppgaven med å utlevere pengefondene til alle involverte. De som har ansvaret for dette ble umiddelbart konfrontert med det gamle, utdaterte banksystemets oppsett som slett ikke duger for denne oppgaven. Å overføre denne mengden av store pengemidler krever at det gamle SWIFT-systemet forkastes og at bankene forandrer den måten de normalt opererer på. Foreløpig er det ikke noe system på plass som møter de nåværende kravene.

Som dere da forstår er det nå et nytt bank- og finanssystem under utvikling som er fullt ut kapabelt til å håndtere de problemene som har hopet seg opp på grunn av det gamle, og dette er takket være den nye, virkeligheten med høyere velstand for alle, som vokser fram over hele kloden.  Disse nye systemkravene til det nye systemet må unnfanges og tas i bruk alt mens vi teller opp og utleverer velstandsmidler til alle som har arbeidet utrettelig for å bringe dette nye systemet til sitt fulle potensial. Dette er grunnen til at vi vet at det som ligger foran oss er skjebnebestemt til å bli spektakulært og enormt tilfredsstillende for dere. Velkommen til deres nye virkelighet!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Det vi vil snakke om i dag er den tvilsomme skjebnen til Illuminoidene og deres venner. Disse erkekjeltringene vet at Himmelen har redusert deres antall blant Jordens menneskehet. Deres skjebne senker seg nå sakte ned over dem. Og den er, som man sier, ikke noe å skrive hjem om.  Som vi tidligere har sagt, fremveksten av NESARA Republikken og en ny velstand for alle er garantert. Det som nå tar tid er alle de bisarre begrensingene, og alt det dette fører med seg, i den gamle gardens neandertal-bankvirkelighet. 

Til tross for alle de vanskelighetene en har støtt på, fortsett å beholde roen og forstå, på guddommelig vis, at dere virkelig er velsignet av Himmelen og at dere derfor, til slutt, vil motta deres hellige velsignelser. Disse som nå kjemper seg vei gjennom denne hengemyra vet at dere føler dypt i deres hjerter at dere virkelig vil motta de enorme finansielle velsignelsene dere har blitt lovet. Vær godt klar over dette selv og vit at spillet er slutt for den gamle garden og at deres gigantiske skjebne venter dem. Tro ikke noe annet. Den nye, vidunderlige virkeligheten deres er sikret sin Gud-liknende realitet!

Vi har fulgt nøye med på alt som har skjedd gjennom de tusenvis av år som denne gamle garden trampet over dere med tunge støvler. Denne tiden er over, og som vi tidligere har sagt, en ugloriøs skjebne venter dem. Så bekymre dere ikke om denne skandaløse gjengen.  Utvis snarere klokskap og vent positive på de enorme midlene og de nye regjeringer og styresett som er lovet dere.  Ikke heng dere opp i disse uhellige bøllenes spesielle drama. Vær heller opptatt av den frihet dere vil få i deres nye virkelighet og hvordan vi mildt og vennlig sørger for at disse velsignelsene blir dere til del.

I dag fortsatte vi å rapportere om hva som foregår rundt om på denne dyrebare kloden. Vær hele tiden bevisst hva som ligger foran dere og på den måten hjelp alle ved å holde deres vidunderlige energier levende! Forstå at en særdeles dyrebar gave om kort tid vil bli gitt dere. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                           
Website: 
http://www.paoweb.com/sn062017.htm

Oversetter: Leif

onsdag 14. juni 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 13. juni, 2017


Sheldan Nidle 13. juni, 2017

10 Cauac, 2 Kayab, 13 Caban

Dratzo! Bare vit dypest i deres hjerter at dere på guddommelig vis er skjebnebestemt til å tilslutt motta de nødvendige fondene som vil gi dere alle de ressurser dere trenger for å lykkes. Gjennom denne suksessen skal dere vise denne virkeligheten hvilket forbløffende potensial dere har. Ha alltid i tankene den fundamentale besluttsomheten om å overvinne alle hindringer for i felleskap å virkeliggjøre deres storslagne drømmer! Vi, på samme måte som Himmelen, er fullt og helt dedikert til dette. Vit også at visse elementer er i ferd med å komme sammen for å isolere de mørkes lakeier fra dere og gjør det mulig for den nye NESARA Republikken å bli til virkelighet.

De monetære ressursene som dette krever, er igjen på vei med det som virkelig er guddommelig hastighet. Momentum er i ferd med å bygge seg opp slik at de som er involvert i disse leveringene nå kan skru opp tempoet i distribusjonen av disse ekstremt viktige ressursene. Våre sterke anbefalinger har blitt hørt og vi venter at en rekke aldeles forbløffende begivenheter kommer til å skje i den nære fremtid. I tillegg vil disse som på så avskyelig vis har skapt stadige hindringer og forsinkelser i denne prosessen, bli fjernet fra sin stadig økende misære. Ha derfor full tillit til at det beste ennå ligger foran dere.

De fremskrittene som er nå er blitt gjort, er et kjennetegn på den nye holdningen våre allierte fremviser. De innser til fulle hvor viktig det er å forsikre alle om at de nåværende fremskrittene i sannhet er betingelsesløse. Det er vel kjent at de mørke tidligere var i stand til å manipulere denne distribusjonsprosessen. Vi føler oss helt trygge på at dette ikke lenger er tilfellet. Nye sikkerhetstiltak er på plass for å sørge at en konstant, stødig strøm er normen. Med denne prosedyren vil denne ufattelig kompliserte prosessen bli fullført innenfor det tidsskjema Himmelen har fastsatt.  Vær derfor forberedt når den tiden kommer hvor dere vil motta deres lovede velstand samt nye regjeringer og styresett.

Omstendighetene har gjort at det har vært en lang vei for oss å gå for å fullføre dette. Vi er alle meget klar over hva dere har gått gjennom.  Fryd dere derfor over at dette snart vil være fullført og at dere virkelig kan feire.  Inntil da, vær tålmodige og vit i deres hjerter at det virkelig er vel verdt ventetiden. Mange storslagne begivenheter er nær. Følgelig vil dere snart bevitne de mange nøkkel-arrestasjoner dere har ventet på. Mye av det dere har ventet på har bare tatt litt lengre tid enn det som først ble forklart for dere. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Store åndelige begivenheter er i ferd med å manifestere! Vi har merket oss hvordan Himmelen har besluttet å bringe de mange fasetter av deres nye virkelighet helt frem i front. En av de viktigste nøklene i dette er hvordan hærskaren av nye pengeenheter blir satt ut i livet. De som har det overordnete ansvaret for dette er, som vi tidligere har nevnt, i ferd med å gjøre denne prosessen strømlinjeformet. Igjen forventer vi at en rekke tidligere ting nå blir gjort på åndelig korrekt vis. Disse prosedyrene vil gjøre det mulig for Himmelen og den allierte ikke bare å fullføre Revalueringen, men også å muliggjøre de nødvendige raske åpningene for å bringe inn de åndelige programmene for NESARA Republikken og likeså det nye bank- og finanssystemet.

Således forventer vi på at alt vil gå som det skal på velsignet vis, nøyaktig som Himmelen har planlagt! Himmelen inderlige hensikt er at dere skal ta imot deres storslagne velsignelser. Denne spesielle prosessen har gjennomgått tallrike modifikasjoner, men til tross for uforutsette hendelser, forventes det at alt vi skje som planlagt. Vi oppfordrer dere derfor til å fortsette å holde deres strålende visjoner levende. Mange virkelig vidunderlige begivenheter, så som isolasjonen av de mørkes lakeier, er allerede i gang. Dere vil få oppleve alt dette slik Himmelen så omhyggelig har planlagt det! Dette belyser noen få av de begivenhetene som skal bringe dere denne nye virkeligheten. Det er mye å være takknemlig for.

Vi Mestere ønsker å takke dere dypt for det dere på så vidunderlig vis gjør. Det er ikke lett for dere å holde levende slike mektige visjoner uten å se noen umiddelbare resultater. Dette er et tegn på deres økende bevissthet. Deres største belønninger selvfølgelig å virkelig få være vitne til arrestasjonene, men kanskje mest av alt å motta de pengene dere så lenge har blitt lovet. I disse magnifikke tider vil fødselsveene for den fremtiden som er skjebnebestemt for dere, sette i gang. Det er i dette Lyset av deres Himmelske nåde at alt vil utfolde seg! Hosanna! Hosanna!

I dag svever vi på terskelen av de tider som Himmelen så lenge har gitt profetier om. Ta inn over dere at dere er skjebnebestemt til å fullføre. Og så, bruk deres mektige indre styrke til å pløye dere gjennom det som gjenstår. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand er deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i Glede!)


Oversetter: Leifonsdag 7. juni 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 6. juni, 2017Sheldan Nidle 6. juni, 2017

3 Eb, 5 Pax, 13 Caban

Selamat Balik! Alt utvikler seg positivt. De ulike gruppene av kinesiske Eldre har vennlig gått med på en mer gjennomarbeidet og raskere prosedyre for utleveringssystemet. Dette er bevis på at de kinesiske Eldre faktisk lytter til noe av det vi sier til dem. Men uansett, så er den metoden som er valgt fortsatt altfor langsom til at vi liker det.  Vi håper den overgripende tilnærmingsmåten som vi mener er best, vil bli den generelle modellen for denne svært kompliserte operasjonen.

Som vi tidligere har drøftet, så har vi dyp tro på at en raskere metode for å distribuere fondene må innføres. Selv om en del av våre forandringsforslag gikk gjennom, er det fortsatt altfor mange steg som trengs for at systemet skal kunne implementere de prosedyrene vi tidligere har foreslått. Inntil så skjer, forventer vi at flaskehalsene som er bygget inn i systemet vil fortsette å sinke hele prosessen. Vi ville fortrukket at farten i systemet økte og således kunne gjøre det mulig for NESARA Republikken å bli formelt proklamert. For når det skjer, kan en rekke positive ting finne sted. Det viktigste for oss er, naturligvis, avsløringen av sannheten om vår eksistens og nærvær.

Det vi ønsker for dere er suksess. Dette vil være en tid hvor dere i sannhet vil være i stand forfølge deres dypeste håp og drømmer. Dette riket er ikke lenger et land hvor dere blir forhindret fra å engasjere dere i de mange ulike tingene dere brenner for. Bruk denne tiden til å utforme nye virkeligheter og nye regjeringer, slik at det gamle kan feies av banen og det nye skapes.  Det er vårt dypeste håp at disse ulike aktivitetene dere begeistret gir dere i kast med, vil kunne veilede dere til ting som ikke bare skaper dette nye riket, men i tillegg leder dere til en frydefull Første Kontakt og introduksjon til deres åndelige familier og familien fra verdensrommet!

Denne nye virkeligheten er vårt hovedmål. Vi føler at å gjøre det mulig for dere å komme raskt videre ikke kan annet enn å resultere i en rekke forskjellige viktige konsekvenser. Deres nyfunne velstand er ment å skape de forhold som kan understøtte nye regjeringer og arrestere alle som forsvarte den gamle virkeligheten som holdt frem med sine forferdelige metoder. Deres hellige oppgave er å bevege dere, i glede, stadig nærmere full bevissthet og gjenforening med oss, Agarthanerne og Himmelen. I dette og skapelsen av deres nye galaktiske samfunn, støtter vi dere helt og fullt. Sett i gang med dette, omgitt av vår Kjærlighet og Lys. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag vel vitende om at de omfattende oppgavene dere har påtatt dere, snart er over. Himmelen har velsignet dere med en velstandspakke som er et tegn på endeløs rikdom. De som ble tildelt den guddommelige oppgaven med å velsigne hver og en av dere med alt dere trenger for å finansiere det dere brenner mest for, vil om kort tid hjelpe dere å oppfylle deres aller største drømmer. Vi takker Himmelen og lover dyrt og hellig at vi vil gjøre det som er nødvendig for å manifestere velsignelsene deres! Fortsett å være positive og gjør dere klare til å oppfylle deres inderligste drømmer!

Hold disse magiske ønskene levende inni dere og gjør dere klare for de midlene som raskt vil gjøre at dere kan fullføre oppgavene deres. Vi forstår de få hindringene som fortsatt gjenstår. Vær hele tiden rede, Velsignete Sjeler, til å se drømmene deres bli til virkelighet.  Ved så å gjøre, vil dere lære en hel hærskare av ting om dere selv og hverandre. Som tidligere nevnt er vi her for å assistere dere når det er påkrevet og sikre at dere lykkes. Vi er fulle av glede over at alt dette som på velsignet vis vil følge og gjøre det mulig for en ny vidunderlig virkelighet å manifestere.

Mye har måttet finne sted for at alt dette plutselig skal kunne skje. De i Himmelen og i Lyset har gjort alt som er nødvendig for at alt dette skal kunne bli til virkelighet. Hver eneste en av Mesterne har arbeidet i felleskap for å se til at de gamle måtene å gjøre ting på omsider kan legges vekk. I dette nye riket av uendelige muligheter, ta dere tid til å rett og slett velsigne og takke fra dypet av deres hjerte, de som har gjort alle disse forbløffende undrene mulig. I dette Lyset takker vi også alle dere for deres guddommelige visjoner og vidunderlige åndelige hjelp. Hosanna! Hosanna!

I dag ga vi dere en generell rapport om hva som foregår rundt om på denne fantastiske blågrønne kloden.  Vi er i ferd med å nå det punkt hvor dette nye riket i sannhet kan manifestere en tid av stor velstand for alle og hvor forbløffende undere vil skje. La oss sammen ønske denne nye æraen velkommen og gi slipp på den gamle! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand er deres! Slik er det! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i Glede!)


Oversetter: Leif

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions