Followers

onsdag 25. mai 2016

Norsk -- Sheldan Nidle, 24. mai, 2016Sheldan Nidle, 24. mai, 2016
2 Muluc, 2 Pax, 12 Manik

Selamat Jarin! Deres verden er i ferd med å forberede seg for en overraskelse som virkelig kommer til sjokkere dere alle! Lyset har vært tvunget til å vente med å gå til aksjon til det rette øyeblikket kom. Frem til nå har de mørke og deres ledende lakeier som er assosiert med USA Inc. * blitt gitt en viss grad av spillerom. Dette har gjort det mulig for dem å bedrive omfattende lyssky virksomhet, lureri og korrupsjon. Lyset er nå klare til å få en endelig slutt på denne bisarre delen av deres historie.  De mørke er overbevist om at Lyset ikke er i stand til å iverksette den type massivt motangrep som kreves for å få en rask slutt på alle deres kjeltringstreker. Men i mellomtiden har flåten vår mottatt ordre fra Himmelen om å gjøre akkurat det. I vårt tilfelle kommer dette til å skje i all stillhet og med støtte fra koordinerte aksjoner fra et antall militære styrker som samarbeider med oss. Disse felles aksjonene har tidligere gjort det mulig å begrense rekkevidden av terroriststyrkene som er kjøpt og betalt av de mørke. Målet er å kutte disse av fra sine finansieringskilder og på den måten sette ut av spill disse mørke elementene, som gjør alt de kan for å opprettholde uro og instabilitet i visse områder på kloden. Samtidig gjør Lysets styrker seg klare til angrep som omsider vil ta ned USA Inc. og deres mange medsammensvorne.

Velstandsfondene som er omhyggelig sikret og forskriftsmessig registrert, er nå klare til å bli utlevert når det rette øyeblikket kommer. Disse prosjektene har tatt mye lenger tid å gjennomføre enn vi til å begynne med forventet. Omfanget av de mørkes infiltrasjon av bankene og de mange relaterte institusjoner, var i virkeligheten mye større enn våre samarbeidspartnere på Jorden først antok. Ikke desto mindre er disse tidligere hindringene som sperret veien, nå ryddet opp i og dette gjøre mange ting mulig. Det er av avgjørende betydning at nye regjeringer og styresett basert på NESARA, blir etablert og blir de mektige voktere av mange viktige prosjekter. Det første som må gjøres er å totalt omforme den misbrukte og enormt korrupte regjeringen i USA. Denne stille revolusjonen vil få en endelig slutt å dette mørke maktsenterets innflytelse som har opprettholdt krig og konflikt i nøkkelområder på kloden, nemlig Midtøsten og Latin-Amerika! Når det er gjort, vil vi også kunne etablere global stabilitet, velstand for alle og reelle fremskritt. Og parallelt med dette kommer å få en endelig slutt på hemmelighetskremmeriet omkring UFOer. Dette vil i neste omgang gjøre det mulig for oss å få dere direkte i tale med hensyn til første kontakt og mentorprogrammene.

De mørke har lenge trodd at vi ikke fullt ut skjønte hvor omfattende og dypt indoktrineringen av menneskeheten, som Anunnakiene hadde gjennomført før sitt fall midt på nittitallet, virkelig var.  Alt dette ble vi nøye informert om av våre allierte rett før Fredstraktaten med Anchara ble undertegnet midt på 90-tallet. Vi hadde førstehånds kunnskap hvor dypt inn i deres psyke propagandaen deres hadde nådd. Det første vi måtte gjøre var å samarbeide med Himmelen og våre nye samarbeidspartnere på Jorden for å begynne å motvirke det som gjennom årtusener var blitt innpodet i alle nyfødte barns tanker og sinn. De nye Stjernefrøene som ble født på den tiden, begynte langsomt, men sikkert å vise i hvilken grad disse "normene" var i strid med virkeligheten. I tillegg var det mange som begynte å informere menneskeheten om hva denne onde propagandaen innebar og hvorfor det var galt. Dette førte i sin tur til en rekke modige rettssaker og andre virkemidler for å forandre dette akkumulerte nonsens og erstatte det med sannere og mer levedyktige virkelighetsoppfatninger. Det er disse vidunderlige prosjektene som nå gjør det mulig for dere å kaste ut USA Inc. og etablere et nytt bank- og finanssystem som kan fungere side om side med den nye velstanden.

Vårt klare mål er således å få en endelig slutt på et sett med usanne virkelighetsoppfatninger som har gjort det mulig for de mørke og lakeiene deres å ha kontroll over dere i nesten 13 tusen år. Nøkkelen til dette er deres enorme bevissthetsøkning.  Dette ene elementet har gjort dere mye bedre i stand til å støtte Lyset og dets mange aksjoner for å få slutt på maktveldet til de mørke og lakeiene deres i Jordens overflaterike. Dette punktet har blitt det primære innsatsområdet. Å sørge for at regjeringer basert på NESARA kommer til makten er i sannhet avgjørende for at vi skal lykkes.  I denne forbindelse er vårt kontaktpersonell daglig i kontakt med våre allierte for å drøfte og samordne planene for vår felles innsats, som nå står på terskelen til suksess. For øyeblikket foregår det en rekke aksjoner som bærer løfte i seg om å gi oss den endelige seieren vi så lenge har ønsket oss. De mørke har vært en fullstendig uforutsigbar fiende som stadig har glippet unna. Dette har skapt forsinkelser som vi til å begynne med ikke trodde ville være mulig. Men nå har vi innkalkulert deres latente svikefullhet i strategiene våre. Vi har til hensikt, om kort tid, å proklamere at vi har lykkes. Når dette er under kontroll, kan vi sikre at dette riket kan få de sterkt tiltrengte belæringene fra de Oppstegne Mesterne!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Verden slik dere kjenner den, er i rask forandring. Disse positive endringene er takket være et sett av visjoner dere og vi kollektivt har holdt levende. Vi er temmelig stolte av den grad av fokus mange av dere har opprettholdt gjennom de siste månedene. Disse energiene demonstrerer tydelig hva Himmelen hadde i tankene da denne prosessen begynte tidlig på nittitallet. Dere har oppdaget hvilke evner dere har og bruker dem til å hjelpe vår felles sak. I den siste måneden er det kommet mange flere på banen som viser samme besluttsomhet.  Disse operasjonene viser med all tydelighet hvor mektige dere er i ferd med å bli etter hvert som dere tar evnen deres i bruk og gjør disse vidunderlige meditasjonene til et hovedtema daglig. De er til enorm hjelp for oss Oppstegne Mestere for å øke momentumet i de forandringer som er på vei inn i denne virkeligheten. De mørke har også blitt oppmerksom på dere og innser mer og mer at deres mange drømmer ikke lenger er mulig å realisere. Slutten på disse årtusenene er i sikte! Hosanna! Hosanna!

Hver eneste en av dere er en fryd i våre kollektive hjerter. Vi kan tydelig se hvor langt dere har kommet i løpet av de siste to tiårene! Dere er på vei mot full suksess som vil bringe dere frem til en tilbakevenden til full bevissthet. Denne prosessen har tatt mye lenger tid enn våre samarbeidspartnere opprinnelig antok. Følgelig er det klokt å informere dere om disse forandringene og be dere om å fortsette å gå inn i dere selv, fokusere og bruke visualiseringene deres til å akselerere fremskrittene deres. Dere er en vidunderlig gruppe, kjære Hjerter, som bare så vidt har begynt å vise deres enorme potensial. De neste rundene av forandringer Himmelen vil iverksette er for å akselerere deres mentale og emosjonelle evner.  Som dere vet, er hjertet deres et enormt elektrisk senter som på mange måter er fullt på høyde med hjernen deres. Denne prosessen vil fortsette etter hvert som dere gjennomgår ytterligere forandringer i chakraene i hjernen og hjertet deres. Disse forandringene er for å feire deres nyfunne potensial og forberede dere til å møte deres galaktiske mentorer.

Disse forandringene vil skje i tandem med de nye kunnskaper vi har til oppgave å formidle til dere. For lenge, lenge siden førte en rekke avskyelige eksperimenter i Atlantis til at deres forfedre plutselig ble kastet ut i et forvirrende hukommelsestap. Alt dere trodde dere visste, syntes plutselig å være utenfor rekkevidde for dere. Vår oppgave er, om kort tid, å minne dere om det deres forfedre mistet og vise dere hvordan dere kan gjenvinne det. Deretter følger prosessen med gjenforening med slektningene deres, Agarthanerne.  Det er ikke lenge til dere får møte dem og vil reise til Agartha sammen med mentorene deres og deres himmelske voktere og bruke deres eget Krystall Lys Kammer til å fullføre deres tilbakevenden til full bevissthet. Vi ser med fryd frem til at dere vil komme sammen med oss til en mektig konferanse hvor vi vil etablere en ny stjernenasjon og sette i gang med det hellige oppdrag som er gitt oss av Himmelens nåde!

I dag fortsatte vi vår rapport om hva som foregår på denne kloden. Store fremskritt blir gjort med å etablere velstand for alle og få på plass NESARA-baserte regjeringer. Vi forventer til fulle at den kommende tiden vil bli en tid som omsider vil gjenspeile alt vi tidligere har fortalt dere. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)
                                                                             

Oversetter: Leif


*USA Inc. = USA Incorporated, det korporative USA. USA er intet demokrati, men en korporasjon, hvis mål er å tjene penger for sine eiere, og regjeringen i Washington er korporasjonens representanter som på ingen som helst måte tjener sitt folk. Mange vil bli sjokkert over at det ikke bare er USA som er en korporasjon, men også svært mange andre land.

onsdag 18. mai 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 17. mai, 2016

Sheldan Nidle 17. mai, 2016

7 Imix, 14 Moan, 12 Mani

Dratzo! Dette riket forandrer seg langsomt, men sikkert.  En ny republikk tuftet på prinsippene i NESARA-lovgivningen, vokser langsomt frem i Amerika. De mange forsøkene fra de mørkes side til å proklamere et falskt slikt regime er dømt og vil til slutt feile. I mellomtiden er de mørkes dyktighet til å lyve og plante disse usannhetene i ferd med å bli feid av banen av Lyset. Dette, sammen med en del andre ting, har forsinket fremmarsjen til en del av Lysets styrker. Vi, sammen med våre mange samarbeidspartnere, er i ferd med å luke vekk alle disse tøvete forsøkene fra de mørke helt på fallrepet. Dette gjør at Lyset igjen kan sette full fart forover. Resultatet er at Lysets mange avdelinger påny kan kommunisere trygt med hverandre. Vi forventer ekstreme fremskritt som vil gjøre at fordelingen av fondene kan skyte fart igjen. Alt dette viser tydelig de mørkes siste, desperate forsøk på å forpurre fremveksten av nye regjeringer og styresett samt et nytt pengesystem. Dette betinger naturligvis at de nye bankinstitusjonene adopterer et strengere sett av prosedyrer og setter opp nye regler som sikrer en vellykket innføring av denne nye gullstandarden. Dette er nå i ferd med å finne sin løsning og et antall nye prosedyrer ligger klare til å tas i bruk internasjonalt.

De siste forsøkene på å forsinke dette arbeidet viser bare hvor gjennomført slu og svindleriske disse siste av kabalens lakeier er. Ikke desto mindre er alle anstrengelsene deres dømt til å mislykkes. Vi har etablert nye arbeidsmåter slik at vi nøye kan følge med på hva de planlegger. Hver eneste en av dere har adoptert en generell visjon om denne siste fasen av forandringen. Vi drar nytte av alle disse vidunderlig detaljerte visjonene og oppfatningene for å utvikle taktikker for hvordan alt dette skal gjennomføres. De mørke har en urokkelig tro på at det fortsatt skal være mulig for dem, gjennom bruk av lureri, løgn og narrespill, å komme seg ut av den hengemyra de befinner seg i. Slik vil det ikke bli. Vi vet hva de holder på med og hvorfor. Når det rette øyeblikket kommer, kan vi røske vekk denne vrangforestillingen deres og sørge for at den sanne NESARA republikken blir til virkelighet.  Disse siste kampene om hvordan ting skal være eller ikke være vil vi vinne og da kan et nytt morgengry for overflatemenneskeheten komme! Før den tid, gjenstår det et par operasjoner å gjennomføre. Vi har til hensikt å spille disse ut og benytte det vi finner til å arrestere og isolere det som fortsatt måtte finnes av den en gang så mektige kabalen. Tiden nærmer seg for at sannferdig og hederlig landsledelse blir normen her på planeten og for oss til omsider å få dere direkte i tale.

De tiltakene vi har beskrevet er bare eksempler på hvor bisarr denne "hvis du gjør ditt, så gjør jeg datt"- leken mellom Lyset og de mørke i realiteten er. Gjennom de siste ukene har vi sett hvordan dette påvirker dere. Vi ser hvordan dere forsøker å forstå hva det egentlig er som foregår og når dere endelig skal kunne begynne å ta imot pengemidlene. Forvent det uventede. Denne katt og mus leken er på det nærmeste over. På det nåværende tidspunkt har det begynt å gå opp for de mørke at det bare er et spørsmål om noen siste fortvilte forsøk på å stikke kjepper i hjulene før alt er tapt for dem.  Når dette nå har gått opp for de mørke, så er dette et resultat av en omfattende serie av arrestasjoner av spillere på de lavere nivåer av dette spillet. Alle pengene og gullet de hadde stålet blir nå returnert til oss. The Federal Reserve og deres grådige medløpere i Puerto Rico er presset opp i et hjørne og blir tvunget til å slutte med sin illegale virksomhet. Som vi har sagt, dette avskyelige spillet er på det nærmeste over. Det er bare et par sjakktrekk som gjenstår. Det beste for kabalen og deres tallrike "institusjoner" ville vært å kaste inn håndkledet og la oss gjøre en endelig slutt på alt dette.

Som dere kan se, er det mye som skjer på deres vidstrakte klode. Disse siste væpnete klammeriene med kabalen og deres mange lakeier er noe som nå skjer daglig. Det som er viktig i denne rapporten kan uttrykkes i et par enkle setninger.  Den mørke kabalen er i ferd med å tape og Lyset er på det nærmeste klar til å proklamere sin seier. Denne operasjonen har tatt lenger tid enn vi opprinnelig ønsket. Ikke desto mindre gjenstår det et par ting å gjøre før seieren er fullstendig. For øyeblikket er deres verden midt oppi en global opprensknings-operasjon. Denne prosedyren blir gjennomført i et tempo som er designet for å sette en endelig stopper for de mørke og deres lakeier. Uansett hvilke potensielle komplikasjoner som eventuelt måtte gjenstå, så er våre samarbeidspartnere fast bestemt på å få en slutt på og så stabilisere ethvert potensielt konfliktområde.  Disse operasjonene er viktige, men de vil likevel ikke forårsake noen forsinkelser av betydning i prosessen med å gi dere det nye bank- og finanssystemet og med å ønske dere velkommen inn i den nye æraen med velstand og fremgang for alle. Foran dere ligger nye regjeringer og styresett, og avsløringen som dere har ventet så lenge på. Dette er i sannhet førbløffende tider og fylt med mange store begivenheter og himmelske mirakler!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Våre mange samarbeidspartnere er travelt beskjeftiget med å sluttføre en rekke nøkkelfaktorer som er kreves for å kunne sende dere deres velsignelser! De mørke fortsetter å forsøke seg med alle mulige former for manipulasjoner som kan medføre uforutsette forsinkelser.  Av den grunn er det viktig at dere fortsetter med deres daglige visualiseringer. Disse, sammen med våre, danner et energifelt som gjør det lettere å fullføre alle disse nødvendige oppgavene. Hver dag kommer Himmelen med sine egne dekreter med hensyn til det vi holder på med. Disse guddommelige tankene er en enorm og sterkt tiltrengt støtte til disse operasjonene. Himmelen, med hjelp av vår felles innsats, er i ferd med å skape en ny virkelighet for oss alle.  Dette er et overgangsrike hvor bevisstheten vår kan øke og som vil gjøre, mine Barn, at vi blir bedre i stand til å tilpasse oss få å overleve best mulig. Denne prosessen fører oss frem til en tid hvor vi kan være sammen og ønske mentorene deres velkommen. Når den tiden kommer vil dere også få møte deres levende forfedre, Agarthanerne!

Som dere stadig blir mere oppmerksom på, så kan denne prosessen med å høyne bevisstheten deres medføre en økende følelse av frustrasjon mens dere venter på det uunngåelige. For oss er det svært gledelig at dere stiller stadig flere spørsmål ved ting og søker svar. Dette forandrer de gamle oppfatningene i dette riket. På grunn av disse nye energiene deres, synes det som om verden er i ferd med å ramle av hengslene og dere lar dere ikke lenger inspirere av tanken på krig. De som lenge har hersket i denne verden betrakter dere ikke lenger som tamme, medgjørlige nikkedokker, men som folk det er nødvendig at de tar i betraktning. Dette er også et av de mange tegnene på at det som pleide å være normalt ikke lenger gjelder. Dere har også fått en større forståelse av nådens arbeidsmåter. Himmelen tar til seg alle bønnene deres om et nytt rike. Disse forandringene i dere er høyst velkomne. Forvent mer av dette etter hvert som bevisstheten deres øker. Hver eneste en av dere er et eksperiment med en prosedyre som begynte tidlig på 70-tallet.

På det tidspunktet forårsaket de mørke nesten at Solen ble en supernova og da ville dere ha blitt utslettet på et øyeblikk. Våre galaktiske venner og deres overordnete i Himmelen greide å stoppe denne hendelsen og gjorde således at dere kunne fortsette livet på denne planeten. Dette ble også sett på som et forvarsel om et annet fenomen som feide gjennom denne galaksen. Det innebar at de stor forandringene deres ønsket dere skulle sette i gang så snart som overhodet mulig. Det har tatt nesten fire tiår å få dette riket til å samle seg mot felles mål slik at vi nå kan se hvor nær vi står en mer formell intervensjon. Vi mesterne fikk beskjed om at inntil de mørke var overvunnet, måtte vi benytte en tilnærmingsmåte som i større grad beskyttet dere. Således har dere merket vårt nærvær stadig sterkere i de siste årene.  Vi er svært nær å kunne instruere dere åpent om en hel rekke temaer. Disse skal være en hjelp for dere til å lære det dere til å begynne med vil høre fra deres nye NESARA-regjering.Halleluja! Halleluja!

I dag, som vanlig, har vi rapportert for dere hva som foregår på kloden deres. Det som skjer er tegn på at dere står på terskelen til å motta en rekke spesielle fonds. Disse vil være forløpere til en mektig velstand og fremgang for alle, som totalt vil forandre denne virkeligheten! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)
                                                                             


Oversetter: Leif

onsdag 11. mai 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 10. Mai, 2016Sheldan Nidle 10. Mai, 2016
13 Ix, 7 Moan, 12 Manik

Dratzo! Det skjer mye i kulissene i disse dager.  De mørkes lojale lakeier er i ferd med å dø. Arrogansen til denne gruppen av menneskeheten svinner raskt og blir erstattet av en følelse av at deres lange herskertid faktisk er over.  I dens sted vil det komme en tid av Lyset og deres tidligere undersåtter, Gaias overflatemenneskehet, vil plutselig reise seg. Historikerne fra Agarthas indre riker dokumenterer nå deres suksess med å ta tilbake makten med stor fanfare. Også deres Oppstegne Mestere er lykkelige for det som for øyeblikket skjer med dere. Selv om det er en frustrerende tid for dere, så er dette tiden hvor dere omsider kan kaste av dere maktesløshetens lenker og begynne å ta opp igjen deres tidligere liv.  Disse mulighetene har bragt oss nær deres kyster med et oppdrag av mektig håp og enorm indre glede.  Det er denne operasjonen, under Himmelens ledelse, som vil gjøre det mulig for de mange Oppstegne Mesterne å tale direkte til dere om kort tid og få en endelig slutt på manipuleringen av fakta som Anunnakiene og deres tidligere lakeier har utsatt dere for. Den umiddelbare fremtid vil, i tillegg, være det første mektige og utvetydige tegn på denne nye tiden av Lyset.

Vær oppmerksom på de stadig tydeligere tegnene som peker mot en ny tid hvor deres makt og styrke vil øke. Skjult omkring på hele kloden finnes monumenter som forteller om en helt annen fortid enn den dere tror er sann. De mørke beordret lakeiene sine til å skjule disse bevisene og bruke sine mange evner til å få dere til å tro på et helt annet sett av grove løgner for å dekke over disse viktige sannhetene. Vi har vært vitne til hvordan disse vel utdannete lakeiene gjennomførte dette oppdraget med stor dyktighet. Like fullt fantes det fortsatt sannheter på de stedene der Agarthanerne, med like stor dyktighet, hadde etterlatt dem for tusenvis av år siden. Tallrike urgamle tekster hintet om deres eksistens, på samme måte som i nyere esoteriske arbeider som beskrev hva disse tingene virkelig var. De mørke brukte sitt maktapparat til å myrde mang en sannsiger og til å tvinge mange flere til taushet om det de visste. Men disse skjulte sannhetene vil snart komme for dagen i rask takt og være til stor hjelp for de Oppstegne Mesterne i deres egne mektige avsløringer. Målet med å formidle denne tidligere skjulte visdommen er å forklare hvem og hva dere virkelig er!

Dette er en tid hvor fortidens hemmeligheter vil bli tilgjengelig og kjent for alle. Når dere studerer de såkalte Gullalderne nøyere, så blir det helt åpenbart at en rekke hittil ukjente sivilisasjoner var nøkkelen til det som skjedde på den tiden. Faktum er at de fleste som studerer disse urgamle tidene refererer til disse ulike elementene rett og slett som "sivilisasjonenes nullpunkt". Mye har blitt avdekket om disse urgamle stedene – forbløffende steder hvor de første, helt tydelige forsøk på samfunnsbygging og statsdannelse først begynte.  En hel rekke arkeologer anser at dette skjedde i perioden mellom 8.000 og 15.000 år tilbake. Dette plasserer disse arkeologiske stedene ett eller annet sted mellom den siste istidens slutt og tiden for den store globale flommen som Bibelen beskriver. Vi nevner dette for å knytte det sammen med de mange mytene og legendene som synes å verifisere fakta om disse urgamle stedene.  Vi har absolutt til hensikt å benytte disse fakta til å forklare forbindelsen mellom deres forfedre og oss selv. Disse stedene var en sammensmelting av energiene mellom de høye herskerne, Anunnakiene, og deres senere forsøk på å utforme samfunn hvor dere levde under disse mørke halv-gudenes nåde.

Vår opprinnelige oppgave var å observere og nedtegne for ettertiden hva som virkelig skjedde. Dette var tenkt som en eksellent kilde til innsikt og forståelse for de nye Oppstegne Mesterne. Mye av historien deres, fra Atlantis’ undergang og de påfølgende ca. tusen årene, finnes det i det store og hele ingen historiske nedtegnelser om. Ikke desto mindre har Himmelen sørget for at alt ligger i det Akashiske Arkiv.  Alt dette vil bli benyttet til å gi dere en spesiell serie med historier som vil gjøre at dere bedre forstår deres unike relasjon til Gaia og Agarthanerne. Hver eneste sjel har sitt eget Sjels-arkiv som dere kan studere nøye sammen med mentoren deres. Det er nødvendig at dere kjenner sammenhengene mellom hvert av livene deres og disse urgamle tidene. Dette er grunnen til at dialogen mellom dere og mentoren deres vil komme til å ta måneder å gjennomføre. Mange andre faktorer vil også bli tatt opp. Vi betrakter disse samtalene og informasjonsutvekslingen som et middel for dere til å avdekke en rekke uforløste energier som det er nødvendig at dere kvitter dere med, slik at alt kan legges til rette for deres reise til deres personlige Krystall Lys Kammer. Kanskje dere nå begynner å forstå hvorfor dette kommer til å bli uhyre spennende tider for dere alle!

Hosanna! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer til dere med et svært hellig løfte. La oss sammen skape en verden fylt av Kjærlighet, Lys og i særdeleshet velstand og fremgang. Det er ofte feilaktig hevdet av menneskeheten at de aller høyeste mål er uoppnåelige. På denne dag har våre aldeles fenomenale medarbeidere utløst en uhorvelig mengde pengefonds. La disse fondene passere uhindret gjennom alle potensielle barrierer, som helt opplagt venter dem. La disse pengene være det tegn som innvarsler den mektige og evige "Lysets tidsalder".  La dem også være det som bærer frem en epoke som kan bringe denne kloden en forandring i hvordan den er organisert. La hver "økosone" og hver art bli kjærlighetsfullt knyttet til Gaia og til hver og en av dere. La denne hellige samhandling bli følt helt inn til deres åndelige kjerne og la denne energien danne fundamentet for deres nye verdensanskuelse. Ta disse guddommelige tingene inn i deres hjerte og vær Ett med hverandre. La hvert eneste hjerteslag i dette kollektive hjertet runge gjennom hele denne sektoren av den fysiske skaperverket. Halleluja! Halleluja!

Sørg for at dere blir i stand til å gi fritt til deres nye verden. Lær i deres dypeste sinn hvordan disse tankene gjennomsyrer hvert eneste aspekt av hvem dere egentlig er. Dette riket var opprinnelig et hellig kjærlighetslys frembragt av energiene fra deres grunnleggende Far/Mor/selv. Denne Moren gjorde dette for 850.000 yearons siden (yearon er et åndelig år av samme lengde som et fysisk år). Vi befinner oss nå, kjære Barn, ved selve foten til disse aldeles vidunderlige tider. Ved hjelp av Himmelens magi vil vi alle vende tilbake en masse til den egentlige grunnen til at vi først kom til disse underskjønne riker. Dette solsystemet er et guddommelig utprøvingsprosjekt for hva dere kan greie med vår hjelp. Sammen, vil en rekke utrolige begivenheter flomme i mektig glede gjennom denne virkeligheten. Dere har iboende i dere et spektrum av talløse evner. Disse skal dere nå ta i bruk og dere vil omsider få se et vidunderlig løfte bli til virkelighet! Dette vil gjøre at dere kan gjenforenes med deres vidunderlige slektninger, Agarthanerne!

Dere er del av en menneskehet som strekker seg gjennom hele denne galaksen og som også finnes på andre steder i mange ulike deler av denne fysiske virkeligheten.  Dere vil bli åndelig gjenforent med disse energiene når dere tar opp igjen deres løfte om å være dette solsystemets voktere og ivaretakere. Himmelen gir oss instrukser om hvordan vi skal gå frem.  Benytt det som nå er i ferd med å skje til å gjøre dere selv åndelig og guddommelig mektige. Gjør dere klare til å ta i bruk alle deres gaver til å forvandle dette storslagne riket tilbake til slik det var da vi først oppdaget det for bortimot 900.000 yearon siden. Dere er det mektige folket som ble kastet ut i en læringssituasjon med bratt læringskurve opp mot Lyset og denne utviklingsperioden skal nå omsettes i guddommelige handlinger. Dere, akkurat som oss, er fysiske Engler skapt av Skaperens uendelige Kjærlighet. Vær for alltid i Kjærlighet og Lys! Vit dypt i deres hjerter hvordan disse Sjelens vidunderlige energier i all evighet flommer gjennom dere!Vær i Kjærlighet, mine Elskede Barn!

I dag har vi lest mange ting om hvem dere virkelig er og hvor dere står i deres massive evolusjon. Vær rede til å ta disse nye innsikter og anvend dem på dette riket og på dere selv. Mye forventes av dere og mye vil bli dere gitt i Kjærlighet og Lys. La denne dag og dens gaver være starten på deres tilbakevenden til Lyset! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)
                                                                             
Website: Planetary Activation Organization


Oversetter: Leif

onsdag 4. mai 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 3. mai, 2016

Sheldan Nidle 3. mai, 2016

6 Manik, 0 Moan, 12 Manik

Selamat Jalwa! For øyeblikket har prosessen med å overføre avgjørende viktige pengemidler saktnet lite grann for at de kan bli omhyggelig beskyttet av nye sikkerhetsprotokoller. De kinesiske urgamle familiene er bekymret på grunn av at det i et antall tilfeller har skjedd ting som truer den fortsatte flyten av fonds. Den mørke kabalen fortsetter å gjøre alt i sin makt for om mulig å forpurre denne stadig økende strømmen av pengemidler. Angrepet mot SWIFT, koplet med en generell økning i mengden av hacking-angrep mot overføringsprosessen, gjør at den generelle sikkerheten for øyeblikket ikke er tilfredsstillende. Dette er årsakene til at de urgamle familiene beordret en midlertidig stans i overføringen av pengene. Denne nedbremsingen varte kun en kort 48 timers periode og snart var alt i gang igjen. Det er antatt at dette forsiktighetstiltaket førte til et sett av positive mottiltak som gjorde det mulig å ta tilbake alle pengemidler som eventuelt hadde forsvunnet i løpet av denne korte stansen. Disse tiltakene førte til at alle vanskeligheter nå kan møtes med nye strategier, hvilket gjør at pengemidlene kan overføres med langt større sikkerhet fra punkt til punkt. Som dere ser blir ethvert problem raskt tatt tak i og overvunnet!

Vi gjør oss derfor klare til å utlevere velstandsfondene til dem som var så heldige at de lyttet til rapportene om disse fondene på midten av 1990-tallet. Denne blokken av utleveringer vil bli mottatt av dem som i stor grad hadde gitt opp tanken på at dette noensinne ville skje. Bush-familiens syndikat stjal uten å blunke mesteparten av disse pengemidlene i perioden mellom slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Disse pengene greide man å gjenerverve for litt over ti år siden og disse danner basis for kriminalsaker som dette vidtfavnende syndikatet vil bli stilt for retten for. Vi venter imidlertid med å iverksette disse meget spesielle arrestasjonene til alle anklagene med sikkerhet er rettskraftig dokumentert og rettssakene kan settes i gang. Dette kriminelle syndikatet har vokst jevnt gjennom det siste halve tiåret. Det ser ut som praktisk talt hver eneste amerikanske president i de siste tre tiårene har forsynt seg av denne enorme honningkrukken. Omfanget av korrupsjon og regelrett tyveri har tilfredsstilt enhver lille seksjon av den entiteten vi kaller “korporasjonen USA”. Det er helt klart at det er nødvendig at denne entiteten forsvinner så fort som overhodet mulig når vi har “hentet inn” alle de mistenkte. Enden er nær for dette regimet!

For øyeblikket er denne virkeligheten i ferd med å forandre seg langsomt, men sikkert. Den mørke kabalen tror feilaktig at deres anstrengelser for å reparere den nåværende virkeligheten kan lykkes. Ingen ting er fjernere fra sannheten! Små rifter i tid/rom kontinuumet dukker opp over alt. Himmelen forstår at denne virkeligheten kan forandre seg bare så og så raskt for at den skal greie å “henge med”. Ytterkantene av denne virkeligheten er som et enormt nett fanget i turbulensen til en mektig hvirvelstorm.  Dette nettet vil ryke, maske for maske, inntil det ikke lenger kan brukes. Dette er hva som skjer med energistrukturene som utgjør denne virkelighetens livskrefter. Den eneste muligheten er å transformere den til et konstrukt av mye lavere densitet. Denne høyere virkeligheten tvinger overflatemenneskeheten til å ha stadig lavere tetthet og dette innebærer samtidig stadig høyere bevissthetsformer. De mørkes avmektige, ja nærmest latterlige små angrep, kan ikke fortsette stort lenger under Himmelens respons på hvordan sakens tilstand er. Naturen avskyr vakuum. Ethvert forsøk på å forhindre den naturlige flyten av energier er dømt til å mislykkes. Innerst inne innser den mørke kabalen at dette er sant og stålsetter seg for øyeblikket for det uunngåelige.

Vi kan se hvor nær deres allierte på Jorden virkelig er den totale, altomfattende seier. Som vi akkurat har slått fast er det naturlige og svært himmelske krefter i arbeid her. Våre operasjoner støtter fullt ut denne kraften og vi forventer å se klare indikasjoner, på alle fronter, på denne kraftens fremmarsj. Himmelen vet eksakt hvor mektig det som foregår i sannhet er.  Så snart denne sannheten går opp for dere og danner en ny basis og norm for deres virkelighetsoppfatning, vil det ikke lenger være mulig å vende tilbake til et virkelighetskonsept av lavere energier. Denne virkeligheten har rett og slett blitt ledet inn i en enveiskjørt bane frem mot en nyere normalitet av langt lavere tetthet. Disse endringene påvirker alle aspekter av forandring. De mørkes ondsinnete planer har overhodet ingen mulighet til å fungere. Alle livsformer kan nå sanse at disse høyere energiene forvandler dere og alt annet i denne virkeligheten. Det gamle måten å tenke og handle på er allerede borte og ett nytt sett av bevissthetsregler er i ferd med å ta over. Dette endrer hvordan denne virkeligheten fungerer og dette skjer i hovedsak på mikroskopisk nivå. Dere er bevisste Vesener som nå begynner å bli klar over disse forandringene og deres indre oppfatninger er i rask forandring. I virkeligheten befinner dere dere på terskelen til noe som med rette kan kalles "aldeles vidunderlig".

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! I løpet av de siste månedene har våre ulike samarbeidspartnere fullført de endelige prosedyrene som skal bring dere velsignelsene deres. Disse operasjonene hadde stor hjelp fra iherdiginnsats og juridiske manøvrer gjennomført at en rekke nøkkelpersoner som har oppdaget hvordan man kan lykkes med å stanse den mørke kabalens legioner. Følgelig kan vi meddele at en serie nøkkel-utleveringer kan gjøres om kort tid. I tillegg er vi velsignet av Himmelens stillferdige virke i kulissene. Særdeles hellige Vesener har lagt alt til rette for en rekke mirakuløse begivenheter som raskt vil endre hvordan den nåværende virkeligheten fungerer. Enhver virkelighet styres av et sett med regler som, når Himmelen anser det nødvendig, kan endres. Dette er nå i gang. På guddommelig vis er Himmelen nå i ferd med å skape en ny virkelighet for oss, eller bygge en "bro" til en ny virkelighet om man vil. Mens alt dette pågår kan vi forvente at de mørkes makt vil svinne hen og at Lysets kraft vil fortsette å øke. Vi takker Himmelen for disse velsignete dispensasjoner. Halleluja! Halleluja!

Disse forandringene i energiene henger sammen med et sett av viktige velsignete prosesser.  Tettheten deres avtar igjen, og nye chakraer kommer på plass i dere. Disse ulike prosedyrene som Himmelen gjennomfører, løfter bevisstheten deres oppad gir kroppen deres flere nye chakraer. Da de gjennomførte sine avskyelige handlinger for nesten 15.000 år siden, sørget Atlantis’ vitenskapsmenn for, uten at dere visste det, å redusere bevisstheten deres og øke den generelle densiteten i kroppene deres. Som vi har påpekt overfor, er Himmelen nå i ferd med å reversere dette avskyelige eksperimentet. I løpet av den påfølgende herskertiden til Anunnakiene ble dere servert løgner som fikk dere til å tro at disse forandringene var en naturlig ting å gjøre. Dette er svært langt fra Sannheten! Vår oppgave har vært å benytte våre kjærlighetsbaserte metoder og nåde til å beskytte dere og samtidig forberede dere til å motta helt avgjørende viktige belæringer med hensyn til sannheten. Vi har arbeidet med dette gjennom de siste 3.000 årene! Vi takker Himmelen for all den hjelpen vi har fått til å gjennomføre dette særdeles guddommelige oppdraget!

Gaia har gjennom de siste 13.000 årene måttet leve med to forskjellige virkeligheter. Med de avsluttende forvandlingene som vil lede til deres Oppstigning, kan Gaia igjen bringe denne kloden tilbake til én virkelighet. Denne nye virkeligheten skal gjenspeile Inner-Jorden og opprette to nye firmamenter i hennes nye atmosfære. Disse handlingene vil bringe henne og hennes søsterplaneter tilbake til der de var da Atlantis først falt. Denne forbløffende, jomfruelig rene verden vil så danne kjernen i et aldeles vidunderlig solsystem. Dette nye solsystemet vil inneholde 12 hovedplaneter og en sentral sol av overdådig stråleglans! Dere skal være denne uendelig vakre, nye stjernenasjonens voktere og ivaretakere. Vårt felles fokus og daglige bønn, så vel som våre meditasjoner, skal hjelpe til å gjøre alt dette mulig. Himmelen vil gi hver og en av oss en hellig oppgave med å hjelpe resten av denne galaksen i sin endelige overgang tilbake til Lyset. Denne guddommelige gjerning vil bli gjenspeilet i alt som skal gjøres i de talløse galaksene omkring oss! Hosanna!

I dag fortsatte vi våre ukentlige rapporter til dere. Mange forbløffende begivenheter står helt på terskelen til en utrolig fullføring av dem alle sammen.  Himmelen gjennomfører sin aldeles vidunderlige plan som du og jeg er en vidunderlig del av. La oss alle, hver på sin måte, arbeide for denne aldeles strålende nye virkeligheten! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)
                                                                             
Website: Planetary Activation Organization


Oversetter: Leif

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions