Followers

onsdag 28. oktober 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 27. oktober, 2015Sheldan Nidle – 27. oktober, 2015

13 Cauac, 13 Tzec, 12 Manik
Dratzo! De siste og avsluttende møtene er i gang. Tidsskjemaer er på plass ettersom en rekke avtaler har gjort en generell utløsning av fonds mulig, og med det den spede begynnelsen på den formelle overgangen fra kabalen til Lyset. Disse operasjonene vil gi det grunnlaget som trengs for å begynne å manifestere en ny virkelighet.  Som vi slo fast forrige uke, ligger det nye bank- og finanssystemet ferdig og vil gradvis ble satt online. De som har ansvaret for sikkerheten i de nye republikkene har full tillit til at disse lenge hemmeligholdte entitetene omsider kan proklameres på formelt vis. Denne prosessen skjer kun fordi vi har gjort det klinkende klart at Himmelens program er avhengig av dannelsen av nye styresett og nasjonal ledelse, og en slutt på fortsatt bruk av lett manipulerbare fiat-penger. Følgelig vil det bli en global velstand for alle, basert på en nyfastsettelse av valutaers verdi, og viktigst av alt, valutaer som har sann verdi. Med dette menes at de er grunnlagt på bruk av edle metaller. Dette er i beste fall et midlertidig tiltak ettersom penger om ikke lenge vil forsvinne, etter hvert som prosessorer og andre beslektede teknologier kommer på banen. Disse innretningene vil være både Jordisk opphav og teknologier fra Føderasjonen. Dere er på vei inn i en tid med høynet bevissthet og kunnskapen om at dere ikke er alene.
De nye styresett og nasjonal ledelse vil bli etablert på forvandlingen fra gjeldsslaveri til frigjøring. Hva betyr egentlig dette? Det impliserer at dere har frigjort dere fra en hel rekke kjerne-oppfatninger som har vært innpodet i dere av Anunnakiene og lakeiene deres for tusenvis av år siden. Dere har oppnådd frihet og legger bak dere oppfatningene om at det alltid er mangel på ting og følelsen av at det er ingen ting der kan gjøre. Menn og kvinner som har suksess har kastet av seg disse oppfatningene. Dere må derfor ta inn over dere dette omfattende settet av oppfatninger som vil endre hvordan dere tenker og hvordan dere betrakter den gamle virkeligheten. Denne velstanden er det nødvendig at dere forankrer inni dere. Den sanne personligheten til en suksessrik person vil med ett vokse frem. Og blandet med dette er også en stor dose med ydmykhet og et behov for å hjelpe hverandre. Dere vil komme til å se dette riket i et helt nytt Lys! Dere vil se viktigheten av å skape et sant SAM-funn. Dette samfunnet vil være globalt og være med og sikre at dette nye riket under utforming, virkelig sørger for å få en slutt på forurensningen av luft, vann og jord.  Denne nye verden vil i glede knytte seg til Gaia og til de mange aspekter av deres galaktiske menneskefamilie.
Som dere kan se, vil dette nye riket av velstand danne tallrike nye åpninger for å uttrykke sin nåde og vise sin overlegne fordelaktighet. Dere er i dette vidunderlig modus at dere vil legge penger bak dere og forstå hva dere egentlig er. Tidsalderen hvor det handlet om "å overleve" og "hver mann for seg selv" vil være over og borte for alltid. Det er disse magnifikke Vesenene som skal vende, i glede, tilbake til full bevissthet. Vi følger nøye med etter hvert som dere bruker denne stadig økende bevisstheten deres til å forhindre krig, presse regjeringen til å tjene dere bedre og ekspandere deres forståelse av økologien. Disse foreløpige endringene er kun starten på hva deres storslagne kollektiv er i stand til. Etter hvert som de ulike typene av fonds blir tilgjengelige, er det meningen av dere skal bruke disse til å hjelpe hverandre gjennom bruk av "healing-sentere" og en kollektiv "vaktbikkje" rolle overfor styresmaktene. Dette representerer fremveksten av en mektig følelse inni dere at dere ønsker å leve i et "anstendig rike" med et solid sett av grunnlovfestede beskyttelser som sikrer deres ukrenkelige rettigheter. Denne forvandlingen vil bli hjulpet frem av både de Oppstegne Mesterne og oss.
Disse endringene i bevisstheten deres blir i høy grad hjulpet av de energiene som Himmelen bringer hit i stadig større mengder. Disse energiene er i ferd med å endre den hormonelle strukturen i deres fysiske selv på svært subtilt vis. Dette muliggjør de forandringene som får deres bevissthet til å øke og som inni dere skaper nye oppfatninger om denne virkeligheten og alt i den. Dere er i ferd med å bli gjort klare til å forlate barndommen (dette 3D-riket) og langsomt bevege dere frem helt til terskelen av deres nye 5D-rike.  Her vil dere trenge deres eget Krystall Lys Kammer for å fullføre denne operasjonen. Vi i den Galaktiske Føderasjonen har overoppsynet med dette, sammen med deres egne voktere fra Engleriket, som passer på den fysiske kroppen deres. Denne prosedyren er i ferd med å nå sitt neste kritiske trinn når dere blir eksponert for denne særskilte velstanden som er laget for å endre hvordan dere betrakter denne virkeligheten. Denne fremveksten av en helt ny velstand for alle er ment å utløse nye styresett og regjeringspraksis og med det en ny fødsel for deres naturgitte rettigheter. Dette er i tillegg et signal om vår ankomst. Dette vil være en ny tid hvor dere vil få en foreløpig introduksjon til deres sanne historie og det nye ansvaret dere vil få!!!
Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne dagen representerer et reelt vendepunkt i kampen mellom overflatemenneskeheten og de mørke.  Himmelen har lagt veien klar for deres vei til full bevissthet. I dag kom forserte dere det første hinderet på deres langsomme, men sikre vei. På veien mot dette storslagne målet, kan endelig en milepæl feires. Anunnakienes lakeier har overgitt seg og gitt fra seg makten over dere. Således er de første stegene på veien mot den sterkt tiltrengte velstanden endelig fullført!  I tillegg har Himmelen gitt sin autorisasjon til sine ulike voktere fra Engleriket om å gjøre klar enda et sett fysiske endringer, som vil fullføre det første av mange trinn som gjøre dere klare til å få tilbake deres fulle bevissthet. Dette fullførte trinnet forankret de nye chakraene deres og forandret hvordan meridiansystemet i den fysiske kroppen deres opererer.  Vi er blitt fortalt at dette grunnleggende trinnet deretter vil føre til ett hvor flere av deres eteriske sjikt vil bli konsolidert.  Dette vil bli overvåket av de medisinske teamene og av oss.
Vi ber dere uansett hva som skjer for dere, om å fortsette å være positive og når som helst dere har behov for assistanse, å henvende dere til oss.  Vi er her for å bringe nåde og hjelpe dere å lære å takle slike vanskelige situasjoner med stil og eleganse. Det er nødvendig at vi betrakter oss selv som et åndelig samfunn som er i ferd med å komme sammen for å hjelpe hverandre gjennom denne tiden. Dere, mine Kjære Barn, er spesielle og er i ferd med å gå gjennom en særdeles uvanlig operasjon initiert av Himmelen for flere tiår siden. Denne hellige prosessen vil fortsette og vil opphøre først når dere har navigert dere gjennom de vidunderlige nyansene i Krystall Lys Kamrene. For mer enn 15 tusen år siden gjennomførte presteskapet i Atlantis de første av mange avskyelige eksperimenter på dere. Denne hierarkiske gruppen av kvinner og menn gjorde alt i sin makt for å hindre at samfunnet deres brøt sammen, og ønsket samtidig å innynde seg hos sine mørke kompanjonger. Resultatet av dette var merkelige eksperimenter på deres forfedre.
Vi ber dere å fortsette å være positive. I svært nær fremtid har vi til hensikt å utdype mer omkring det vi akkurat har fortalt dere. Vår felles historie er en vevnad som det er nødvendig å rekke opp mildt og varsomt. Vår oppgave er å veilede dere frem til en full forståelse av hvordan dere ble Vesener med begrenset bevissthet og forklare på en forståelig måte hvordan dere nå er i ferd med å bli brakt tilbake til deres opprinnelige tilstand.  Hver og en av oss har, på samme måte som dere, levd mange liv i stille fortvilelse. Nåden har, i anerkjennelse av alle disse livene, gitt oss en måte å holde seremoni, som har brakt oss tilbake til vår tilstand av udødelighet. Denne tilstanden kommer fordi Himmelen ønsker at vi bruker nåde og Kjærlighetens kraft til å veilede dere.  Himmelen ønsket at vi skulle representere det Guddommelige, fordi vi etter dens hellige vurdering, levde mange åndelig eksemplariske liv. Således skulle vi forvandles gjennom hellig seremoni og bli Oppstegne Mestere.  Vi ble sendt på åndelig "rekruttskole" og fortalt om vår tjeneste for Himmelen.
I dag fortsatte vi med våre budskap. Dette handler om glede og om erkjennelsen av at en viktig milepæl er passert. Dere er nå så mye nærmere deres hellige mål om å vende tilbake til deres tidligere status som fysiske Engler. Denne reisen er nå rede til å fremvise en del langt mer tilfredsstillende krumspring.Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Oversetter: Leiftorsdag 22. oktober 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 20. oktober, 2015
Sheldan Nidle – 20. oktober, 2015

13 Cimi, 19 Tzotz, 12 Manik

Selamat Balik! Denne virkeligheten er i ferd med raskt å bli plukket fra hverandre gjennom de forskjellige beslutningene som gjøres av en ny gruppe av urgamle familier og de nye kongelige i Europa. Disse beslutningene deres gjør det mulig å hurtig “ta ned” det mangehodete monsteret som er kabalen. De som er involvert i de juridiske aspektene av denne operasjonen er svært fornøyd med at disse avgjørende beslutningene endelig blir gjort. Kontaktpersonene våre rapporterer at det nye bank- og finanssystemet med sine mange deler, i realiteten ligger ferdig og klart til å tas i bruk. Vi forventer at disse nylig fullførte delene vil bringe US Federal Reserve og den tallrike allierte sentralbanker i kne. De mange etablerte presedenser som er satt opp av vår juridiske divisjon gir lovnad og å gjøre disse aksjonene raske og enkle. Disse bankene mangler det fundament av edle metaller som det nye bank og finanssystemet kan tilby verden. Følgelig føler vi at det nye bank- og finanssystemet kan overta lederrollen i en ny finansiell virkelighet allerede før denne 10ende Gregorianske måneden er slutt. Disse begivenhetene kan signalisere tydelig at de mange nyfastsettelsene av ulike valutaers verdier og den verdensomfattende re-setting av valutaene i forhold til hverandre kan fullføres og settes i funksjon. Dette vil bli en tid hvor en hel mengde nye regjeringer, med nye arbeidsmåter, vil operere. Disse nye regjeringene er ment å få en endelig slutt på det mange tiår lange hemmelighetskremmeriet og fornektelsen av UFOer!

Når denne hemmeligholdelsen opphører rundt om i verden kan vi sette i gang og kringkaste et antall programmer som har til hensikt å informere dere om hvem vi er og forklare dere om deres utenomjordiske opprinnelse. Det Atlantidene gjorde med sine politiske dissidenter er et tydelig tegn på at de i stadig økende grad adlød de mørke. Denne politikken ble igjen demonstrert til fulle av deres etterfølgeres handlinger. Det var Anunnakiene. Helt siden den tid har dere blitt servert løgner og misinformasjon. Vi, i Lyset, har til hensikt å forklare denne historien for dere, spesielt de mange manipulative historiene som blir servert i historiebøkene deres. Helt siden barndommen har dere lykkelig svelget det myndighetene fortalte dere. Dette settet av falske informasjoner har blitt repetert om igjen og om igjen. Krig er en psykopatisk aktivitet. Det samme kan sies om hat og den resulterende falske følelsen av fordomsfull overlegenhet over dem dere blir opplært til å hate. Veksten i bevissthetsnivået deres er en prosess som nå begynner bryte opp det settet av løgner som dreier seg om hat og andre tilsvarende følelser dere har blitt foret med. Dere har nå begynt å stille spørsmål ved det dere blir fortalt. Vi ønsker å benytte vår teknologi for å vise dere hva som virkelig har skjedd siden begynnelsen av det forrige århundret!

Denne deres verden er i ferd med å forandre seg til det bedre. I begynnelsen skjer mye av det i det skjulte og i hemmelighet. Så, når det rette øyeblikket kommer, kan disse forandringene gjøres tilgjengelig for folk flest. Denne prosessen med forandring av samfunnet foregår under høy sikkerhet, slik det ble besluttet for lenge siden. For øyeblikket er midlertidige løsninger underveis. Disse operasjonene omfatter nå de amerikanske kontinenter, Europa og Asia. En ny serie av politiske arbeidsmåter fremfostres for øyeblikket fra de urgamle familiene etter hvert som en ny generasjon av medlemmer i deres ulike råd har kommet ombord. Disse nye politiske strategiene setter ytterligere fart i operasjonene som ble avtalt for en del uker siden. Følgelig er dere ganske nær å få se nye regjeringer og styresett, overflod for alle og et nytt bank- og finanssystem blomstre foran øynene på dere. Vårt kontakt- og kommunikasjonspersonell er overlykkelige for det som nå foregår.  Denne manifesteringen av en ny virkelighet krever at dere ser den i et nytt lys. Disse nye regjeringene og myndighetsinstitusjonene vil være transparente og trenger at dere alle følger med og er vaktbikkjer. Deres deltakelse er helt nødvendig. En sterk relasjon mellom regjeringen/ledelsen og dere selv, er mer enn noen gang både nødvendig og påkrevet!

Som dere kan se er en stille revolusjon i ferd med å begynne å manifestere. Hver enkelt av dere er den sanne årsaken til denne særdeles dramatiske forandringen. Det er nødvendig at dere betrakter NESARA* som kun det første steget i en global begivenhet som vil gjøre slutt på gjeldsslaveri og bringe dere stadig økende velstand. Deres dypeste drømmer vil om kort tid bli oppfylt. I tillegg vil hemmeligholdet omkring UFOer bli forvandlet til en åpenhet som vil gjøre at dere kan møte oss. Vi betrakter det øyeblikket som en sann skillevei i deres historie. Bortimot 13 årtusener av global karantene vil ta slutt.  Mentorene deres vil til å begynne med bruke god tid på å introdusere seg for dere og forklare i detalj hvem dere virkelig er. Dette er likevel kun starten på et fantastisk eventyr som vil kulminere med deres hellige tid i deres eget personlig tilpassede Krystall Lys Kammer. Da vil dere få deres fulle bevissthet tilbake og gjenforenes med Agarthanerne, og med oss. Deres kommunikasjon med Himmelen vil til fulle bli gjenetablert. En ny stjernenasjon vil bli født! Dere vil fullføre deres vidunderlige skjebne! Halleluja! Halleluja!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! I denne tiden blir dere bombardert av energier fra høyere dimensjoner. På velsignet vis forsterker disse energiene de mange oppdateringene i deres fysiske og ikke-fysiske kropper. Alt dette handler om integrasjon. Nye fysiske komponenter trenger at deres mange åndelige deler smelter sammen med deres fysiske og mentale deler. Det er slik Himmelen gjør det mulig for dere å bevege dere på vellykket vis inn i høyere og høyere nivåer av bevissthet.  Denne guddommelige prosessen skjer i union med våre allierte og samarbeidsfeller. I tillegg blir dere mildt og forsiktig forandret i deres persepsjoner og måten dere takler dette riket på. Det er på samme måte vi ble forberedt til vår forvandling. Betrakt disse subtile endringene som et hellig kyss fra Himmelen. Dere er i sannhet høyt elsket og sørget for. For lenge siden gjennomgikk også vi den samme slags forandringer. Det tok et antall liv å fullføre dette. Sluttresultatet var en vidunderlig tilstand av nåde og tjeneste for Himmelen.

Etterhvert som dere nå beveger dere inn i de avsluttende trinnene, som bringer dere tilbake til de fysiske Englenes rike, vit dypt i deres hjerter hvilke vidunderlige gleder som venter dere. Dere er en særdeles spesiell gruppe av mennesker. Dere har lidd dere gjennom ufattelig sorg og har gått gjennom tallrike liv som virkelig har satt dere på prøve. Dere har sett død og pestilens og de grusomme virkningene av uhemmet tyranni. Men til tross for dette har dere ikke falt ned fra Lysets hellige støtte. Dette er langvarige prøvelser som fortjener den høyeste anerkjennelse.  Vi er del av disse storslagne livene med utfordringer for hjertet og Himmelens arbeidsmåter. Gjennom alle disse livene har dere greid å overleve. Nå kommer den endelige seieren over mørket og Lysets mektige triumf! Vi har bevitnet det hele og sett hvilke fryktelige ting som har skjedd i disse livene deres midt oppi alle løgnene og utøylet tyranni. Dere er velsignet og har fått en hellig dispensasjon til full bevissthet og en guddommelig tilbakevenden til å bli fysiske Engler påny!

Dere vil bli reddet fra å ha ytterligere liv i dette forferdelige mørket.  Vi venter på dere når dere kommer i glede ut fra Krystall Lyskamrene deres. Denne forvandlingen har tatt lengre tid enn forventet siden de mørke kastet sitt nett av sorg omkring dette riket.  Dette er nå fjernet! Den neste oppgaven er å fylle dette riket med glede frihet og velstand for alle. Våre samarbeidspartnere er allerede i full gang med å legge alt til rette slik at ting kan manifestere, ting som kommer til å forbløffe dere. Vit derfor i deres hjerter at et nytt rike er i ferd med å ta form. Det er et rike der mørkets lakeier formelt vil bli fjernet. De som brenner for at sannhet og gjennomsiktighet skal lede dere har behov for deres fulle deltakelse. Vær derfor klare til å delta med all det Lys og Kjærlighet dere har ervervet. Vær evig takknemlig og takk Himmelen for denne særdeles hellige gave av nåde. Jorden vil bli forvandlet og dere vil igjen forenes med deres urgamle åndelige familier og familien fra stjernene i Agarthas rike. Hosanna! Hosanna!
I dag fortsatte vi med våre ukentlige rapporter. Dere er veldig nær den tiden da dette vidunderlige riket vil bli gjenfødt. De mørke forbereder seg omsider på å gi opp og overgi seg til Lyset. Vi er også nær den tiden at de som har beskyttet oss kan lande. Et i sannhet storslagent øyeblikk ligger like foran dere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Oversetter: Leif


·          Nesara står for National Economic Security and Reformation Act. Det er i første omgang en amerikansk lov som "rydder opp" i det meste av økonomisk praksis og finansvirksomheter og luker ut alle misligheter. Den legger også en klar basis for et transparent og rettferdig økonomisk system. Prinsippene er tilpasset i de fleste av verdens land og ligger klare til å iverksettes kort etter at USA har vedtatt NESARA og iverksatt den.

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions