Followers

onsdag 27. november 2013

26:11:2013

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation
Sheldan Nidle - 26 november, 2013

3 Ahau, 3 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Balik! Vi kommer tilbake med enda flere gode nyheter! De ulike gruppene som holder på å sette opp de endelige konfigurasjoner for det nye penge- og finanssystemet har nå overoppsynet med de mørkes motbydelige systems siste dager. En enorm global valuta revaluering er klar til å manifestere. Det første steget i denne kompliserte prosedyren er allerede i gang. Resten av systemet vil komme på plass etter hvert som de nye regjeringene er på plass. Vi har fulgt nøye med på hvordan de mange ulike gruppene som utgjør våre allierte på Jorden, har arbeidet iherdig for å bevege deres verden skritt for skritt frem mot en ny og permanent velstand for alle. Og parallelt med dette er de juridiske bremsene satt på for de mørkes styre. Tallrike regjeringer rundt om i verden føler nå et enormt press mot deres fortsatt pågående korrupsjon og regelrette favorisering av de rikeste gruppene i samfunnene deres. Denne typen nasjonal ledelse duger ikke lenger. Gjennom altfor lang tid har det skapt regjeringer som er døve for folkets røst og det kan ikke lenger tolereres. Følgelig er det en bevegelse i retning av global revolusjon som vokser daglig. De nye regjeringene og det nye finanssystemet vil løse disse problemene på kreativt vis.

Bevissthetsendringene i verdens folk gjør at de ulike sosiale og politiske strukturene som i dag operer i verden nå er inadekvate. Etter hvert som deres evne til enten å skape gjensidige relasjoner og/eller kommunisere med hverandre forandrer seg, danner dette et middel til å føle enda lettere hva som er galt og analysere disse samfunnene på en ny måte. Ting som dere tidligere har sett på som en selvfølge føles ikke lenger riktig. Det begynner å gå opp for dere at en helt ny tilnærmingsmåte er nødvendig. Hvordan disse samfunnssystemene beter seg i det daglige begynner å synes smålig og forsnevret i deres øyne. Dere ser dere omkring over alt etter levedyktige alternativer, men det synes ikke som om det finnes noen som er tilgjengelig. Deres indre tanker uttrykker vemmelse for det som er rundt dere. Frustrasjonen deres øker. Denne prosessen sprer seg nå overalt på kloden. Det våre jordiske allierte gjør er derfor av vital betydning for det som skal følge: nye politiske og sosiale systemer basert på overflod, en fri flyt av ny informasjon og teknologier som hittil har vært holdt skjult for dere av de mørkes lakeier. Dette forbedrete samfunnet vil også åpne døren for at enorme mengder med hemmeligholdt informasjon vil bli avdekket.

Avsløringene fra de Oppstegne Mestrene, avsløringene fra de nye regjeringene om vårt nærvær og om Agarthas eksistens er avgjørende steg på veien mot full bevissthet. For hvert trinn vil dere trenge noe tid for å kunne fordøye ordentlig de enorme mengder med nye fakta og visdom som dere trenger. De tradisjonelle “bærende strukturer” i samfunnet deres vil være det første til å bli “detonert” og så erstattet med noe som er helt nytt for dere. Disse forandringene vil gjøre at dere ”må gå noen runder med dere selv”. Alt dette nye vil gjøre at det bokstavelig talt går trill rundt for dere og dere vil trenge noe tid på å tilpasse dere dette nye og finne fred med disse nye sannhetene. Så snart dette er gjort, kan dere forberede dere på det som videre skal skje. Vi forstår at det enorme omfanget av ny kunnskap som vil bli presentert for dere vil føles svært ukomfortabelt og ubehagelig for mange av dere. De hevdvunne prinsippene i samfunnet deres vil først bli utfordret og senere forkastet. De nye sannhetene vil bli understøttet av oppdagelser som vil gjøre at dere bedre kan forstå hvordan de mørke brukte sitt magiske brygg av løgner, svik og mesterlige manipulasjoner. Disse sannhetene vil forberede dere til de gjenstående stegene på vei mot full bevissthet.

Den tiden vi nå er inne i er kjennetegnet av å være i en overgangsfase. Deres nåværende virkelighet er i uhyggelig behov for forandring. De i Himmelen som har overoppsynet med denne virkeligheten vet dette og beveger den i retning av en virkelighet hvor deres bevissthet vil ekspandere og dere vil møte deres naboer fra Inner-Jorden og oss. Dette knippet av omfattende forandringer i deres oppfatning av virkeligheten vil sette dere på full fart mot full bevissthet. Den nåværende mangel på at sannheten kommer ut kan ikke pågå stort lenger. Faktum er at Himmelen har fastsatt en tidslinje for hvordan dette skal skje. Dette er grunnen til at vi vet at deres umiddelbare fremtid vil bringe de forandringen vi har snakket om, så vel som den første kontakt. Dette deres nåværende rike lever på lånt tid. Øyeblikket for deres inntreden i den nye virkeligheten er svært nær. Deres Oppstegne Mestere og deres samarbeidspartnere står klare til å avduke de nye finans- og regjeringssystemene. Vi forlater dere nå med denne gode nyheten. Vær glade og føl hvor nær denne nye virkeligheten er å manifestere. Fremtiden deres vil være fylt av frihet, vidunderlige hendelser og en overdådig gjenforening av oss alle!

Vær velsignet! Vi kommer for å snakke med dere om mange ting! Akkurat nå er dere midt oppe i forandringer som er forløperne til full bevissthet. Disse subtile forandringene gjør for dere det som tok oss mange liv å oppnå. Dere er trygt på veien mot en ny virkelighet som krever deres fulle deltakelse. Sålede har Himmelen utformet et spesielt partnerskap mellom Agarthanerne, den Galaktiske Føderasjonen og oss. Dette partnerskapet er i ferd med å endre virkeligheten deres på en meget presis måte. De aspekter som for øyeblikket tilsynelatende kontrollerer virkeligheten deres er i ferd med å svinne hen. Deres makt vil bli erstattet av dem som kun har de velsignete hensikter om det aller beste for dere. For øyeblikket kan det se ut som om deres virkelighet har stagnert alt mens løfter om velstand og rikdom blir dinglet foran dere, som aldri blir noe av. Ryktene flyr som en sverm med blodtørstige mygg. Likeledes blir dere kontinuerlig bombardert av forvirrende informasjon. Denne uhellige situasjonen er nå klar til å rakne i sømmene. En vidunderlig begivenhet er i ferd med å skje!

De menneskene og deres respektive grupper som i hemmelighet arbeider sammen med oss daglig er klare til å slippe en overraskelse ut av sekken til Høsttakkefesten! Gjennom den siste håndfull tiår har vi bygget opp midlene som skal sørge for det første store steget på veien mot deres pengemessige frihet. Dette steget involverer ikke bare de fondene som gjør dette mulig, men også en måte å beskytte dem mot de mørkes uhellige strategier. Vi kan slå fast her og nå at disse tingene er klare til å manifestere. De mørkes mange illegale regimer føler seg ubegrunnet tillitsfulle til at det de er i ferd med å få i stand på et eller annet vis kan fungere. Dette er i virkeligheten en absolutt umulighet. Våre velsignete samarbeidspartnere kommer til å gjøre noe helt spesielt for å hjelpe dere å holde deres sterke fokus. La ingen ting ta motet fra dere. Forbli positive. Gode ting er i ferd med å skje. En ny virkelighet, mine kjære Sjeler, er i ferd med å bli født!

De mørke og deres lakeier i bankindustrien og regjeringene innser graden av vemmelse de har fått dere til å føle for dem. Likevel bryr de seg ikke om det. Hvert eneste et av deres siste høyrisiko-eventyr står på randen av ruin. Fremtiden for deres mørke forehavender er nær total fiasko. Våre ulike juridiske og åndelige forehavender er på randen av total suksess. Like fullt fortsetter de å lyve, fortsette med sine lyssky strategier og er tilsynelatende like mektige som før. Den kommende ”overraskelsen” vil demonstrere for dere hva som er virkelig. Vi ber kun om at dere opprettholder deres energi av håp og for utformingen av en ny virkelighet med velstand for alle. Disse vidunderlige tingene er i ferd med å bli virkelighet. Våre tallrike støttespillere følger protokoller som om kort tid vil bære frukt og som vil gi dere en serie med suksesser som vil gjøre at vi kan belære dere og tillate avsløringen av hva som virkelig ligger over og under dere. Deres åndelige familie og familien fra stjernene er her!

I dag holdt vi frem med våre korte meldinger om hva som skjer. Øyeblikket for feiring nærmer seg. Tiden kommer for at dette riket kan kvitte seg med sine ondsinnete undertrykkere. Disse vidunderlige begivenhetene vil også dra teppet til side og blottlegge hva den mørke kabalen har holdt på med i årtusener. Fryd dere! Seierens øyeblikk er nær! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)Oversetter: Leif

onsdag 20. november 2013

19:11:2013

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 19. november, 2013

9 Ben, 16 Xul, 10 Caban

Selamat Bratzo! Vi kommer med en rapport om hva som er i ferd med bli til virkelighet rundt om på kloden deres. For øyeblikket blir de mørke tvunget til å gi opp en stor del av sin jordiske rikdom og makt. Følgelig er alle de store regjeringene i verden enten konkurs eller nær konkurs. Dette faktum holdes skjult for å opprettholde det nåværende falske bildet for ikke å vekke opp den vrede og panikk som ville oppstå dersom denne sannheten ble offentlig kjent. Den sanne rikdommen i deres globale samfunn vil ikke bli tilgjengelig før revalueringen av alle verdens valutaer manifesterer, basert på gullbaserte myntenheter. Denne virkeligheten er nær å bli avslørt for offentligheten. Når disse kunngjøringene blir gjort, vil de også fortelle om alle de nye interimsregjeringene. Akkurat i øyeblikket er de meget sensitive forhandlingene, som vil gjøre at alt dette kan skje, i ferd med å sluttføres. Våre samarbeidspartnere på Jorden er i maktposisjon og gjør det som er nødvendig for at denne meget kompliserte overgangen skal skje så smidig som overhodet mulig. Dette spesielle øyeblikket vil snart komme for oss alle for å gi denne planeten og dens overflatebefolkning en aldeles mirakuløs gave.

Den gamle garden av Annunakis lakeier, som med så utrolig freidighet har hersket i dette overflateriket, har ennå ikke fattet at tiden for at de må stå til rette for alle sine gjerninger nå er kommet. For øyeblikket foreligger det er rekke arrestordrer i et antall nasjonale organisasjoner hvis arbeidsområde er rettsvesenet og loven. I tillegg er det også forhandlinger i gang som vil føre til at en massiv rekke med ledere i store finansorganisasjoner og tallrike regjeringer vil fratre sine stillinger. Disse arrestene er nå svært nær å bli fullbyrdet. Nøkkelelementene er utløsningen av velstandsfondene og starten på den formelle utstedelsen av de nye valutaene som er knyttet til en gullbasert nyfastsettelse av deres verdi. Den mørke kabalen innser hvor skjør deres posisjon er. Likevel fortsetter de å være like arrogante som de alltid har vært. Følgelig er det nødvendig at vi gjennomfører hele denne operasjonen med overbevisende kraft og tilhørende juridisk nøyaktighet og skarpsyn. Våre representanter og de som støtter deres innsats forbereder seg på å “trykke på knappen” i det guddommelig riktige øyeblikket. Vi er fullt overbevist om at det vil skje snart!

Vårt kontaktpersonell følger nøye med etter hvert som penger forflyttes og våre forhandleres posisjon blir stadig sterkere. Den kommende perioden er en tid hvor mange store begivenheter vil finne sted. Denne rekken av øyeblikk er i sannhet en tid for global takksigelse. (med referanse til den tradisjonelle høsttakkefesten, Thanksgiving i engelsktalende land.) Vi ser hvordan det som har krevd så lang tid for å få alle bitene på plass nå er i ferd med å manifestere. De mørke og deres tallrike partnere vil bli arrestert og stilt for retten og en hurtig gjennomført rettssak som vil sette sluttstrek for deres tusenårige herskertid. Det er helt nødvendig at denne prosessen gjennomføres på korrekt og juridisk riktig vis. Husk på at deres nåværende rike fortsatt, juridisk sett, er ”Det Romerske Keiserriket” med alle sine uavhengige og selvstendige forgreninger. Dette må bli tatt høvelig i betraktning slik at deres kommende tidsperiode med transformasjon av deres bevissthet kan bli gjennomført på et hellig vis og i fullt samsvar med Himmelens vis. Dette er Himmelens intensjon og Himmelens vis. Således handler vi og alle våre allierte deretter, slik at hver eneste handling blir utført med dette i tankene. Hvert eneste dokument er skrevet eksakt i samsvar med de strenge kriterier i de edikter Himmelen har gitt. Vi er svært fornøyde med det som blir gjort.

Nå kan den virkelig spennende delen begynne. Vi er svært nær de forandringer i deres virkelighet som vil kulminere med en formell avsløring fra myndighetene om hva som skjer og om vår eksistens. Denne avsløringen vil gjøre at vi kan tre frem og forklare oss for dere. Det gjør også at de Oppstegne Mestrene kan vise dere veien til de mange sannheter som så lenge har vært forvrengt i deres hellige skrifter. Dette vil gjøre mulig en enorm forandring i hvordan dere ser på denne verden og dere selv. Dette er en av de største begivenheter i deres liv og det er nødvendig at det gjennomføres korrekt og i samsvar med Himmelens vis. Det må finne sted på et velordnet vis og i et tempo som tillater at dere også får muligheten til å absorbere og fordøye betydningen av det som har skjedd. Dette vil være den mest altomfattende forandringen dere noensinne har stått overfor. Det vil være et guddommelig forvarsel om en virkelighet som de fleste av dere ikke raskt kan greie å fatte og vil kreve at vi gjennomgår disse begivenhetene i detalj med dere for å hjelpe dere å forstå hva som foregår. Disse begivenhetene er starten på en ny epoke for menneskeheten og vil forberede dere til den fulle bevissthetens rike som dere står nær foran å gå inn i. Dette mirakelet skal nå manifestere!

Hossana! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer på denne dag for å fortelle dere mange velsignete ting! Våre hellige medarbeidere arbeider på spreng for å ferdigstille et nytt globalt finans- og banksystem. Dette systemet er underlagt de tradisjonelt trange tidsrammene når vi nå er på vei inn i juletiden. Tiden er inne for virkelig å ære Himmelens intensjoner og tillate denne verden å manifestere velstand og fremgang for hele kloden. Og i enda større grad er det en meget passende anledning til å begynne prosessen som vil velsigne denne verden med de hemmeligholdte sannheter om de ukjente grunnene til at vi feirer denne juletiden. Vi nærmer oss vintersolverv og med den vekkes minner om gyldne tidsaldre i fortiden og Mu og Atlantis’ undergang. Vi er også rede til å ta inn over oss hvordan vi alle opprinnelig kommer fra stjernene. Himmelen velsignet oss og sendte oss til dette aller helligste sted. Vi nærmer oss nå hennes fødselsdag og det guddommelige øyeblikk hvor det er nødvendig at vi full ut forstår betydningen av dette. Våre velsignete tradisjoner må gjøres kjent på en helt ny måte.
Våre belæringer vil øke kunnskapen deres på alle områder og forberede dere til de ansvarsoppgavene Himmelen har gitt oss. Denne verdens samfunn vet lite om seg selv som et folk. Det er nødvendig at sannheten blir formidlet i levende, varige farger som gjør at ”biter klikker på plass” i deres kollektive sinn. Disse “klikkene” vil virvle opp sjelelige erindringer som forteller historier om hvordan vi kom hit og hva som har hendt med oss gjennom årtusenene. Vår hellige oppgave er å sørge for de nødvendige læremidler slik at dere kan forstå hvor dere er på vei og hvorfor. Dette globale samfunn har en arv som er ukjent for dere for øyeblikket. Og likevel finnes denne viten dypt i deres indre, høyere sinn. De belæringene vi vil gi vil låse opp disse dype minnene og gjøre at dere bedre kan forstå hvordan dere kom hit. Vi har alle en et hellig oppdrag å utføre. Vi har alle hellige plikter overfor Gaia, denne levende, kjærlighetsfulle verden.

Skaperen sendte oss hit med et sett tildelte oppgaver. Disse oppgavene og pliktene har blitt ”omskrevet” av de mørke i et antall såkalte hellige skrifter. Det er nødvendig at vi finner tilbake til sannheten i de som opprinnelig ble gitt oss og at vi kommer sammen som ett folk. I denne mest velsignete tilstand kan vi gjennomføre disse hellige pliktene og finne vår nye, fullt bevisste form. Vi er her for å veilede dere og ha overoppsyn med dere i Lys og Kjærlighet. Vi informerer gjennom våre belæringer. Vi informerer ved å fri dere fra en tung byrde og en fullstendig unødvendig ”frykt” for Himmelen. Det finnes ikke noen foreskrevet “straff”. Himmelen handler om Kjærlighet og gjennomføringen og utrullingen av den guddommelige planen. Vi er her for å forberede dere til å gi slipp på overbevisninger som hindrer denne prosessen i dere. Tiden er kommet for tilgivelse, for gjenforening og for å arbeide sammen i harmoni med hverandre. Tenk på alt dere skal gjennomføre og oppnå!


I dag fortsatte vi med vår budskapsserie. Vi har forsøkt i disse budskapene å gi dere et bilde av hva som skjer på denne kloden. Vi har også formidlet en del visdom fra den Galaktiske Føderasjon med hensyn til deres kommende første kontakt med dere. De hendelser som er nødvendige for å gjøre dette til virkelighet er nå i ferd med å manifestere. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)Oversetter: Leif

onsdag 13. november 2013

12:11:2013

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 12. november, 2013

2 Cimi, 9 Xul, 10 Caban

Selamat Bratzo! (Siriansk for “vær tilfreds”). Mange begivenheter er i ferd med å komme sammen til et hele slik at virkelig spennende ting kan manifestere. De to viktigste av disse er nye regjeringer og utleveringen av velstandsmidlene. Vi arbeider iherdig for å effektuere disse to forandringene. De som har ansvaret for disse prosjektene innser at tilstanden i mange samfunn rundt om på kloden, samt at verdens bank- og finanssystemer er på sammenbruddets rand, ikke lenger kan tolereres. De store bankene i verden fortsetter med sine eksesser. De har til og med overgått de hendelsene som ledet opp til finanskollapsen i 2008. I tillegg har nå korrupsjonen spredt seg og inkluderer nå så godt som alle børsmarkeder og handelsmarkeder. Massiv ”prisfiksing” er blitt helt vanlig og omfanget av gevinster og inntekter ervervet på ulovlig vis er så massivt at noe drastisk må gjøres. Våre allierte på Jorden vet hva som nå må skje. Tiden er inne for å “slå i bordet for alvor” og få en rask slutt på disse illegale manipulasjonene. Tiden er også kommet for en massiv omfordeling av rikdommene i denne verden. Ting som lenge har vært utsatt må nå skje.

Vi har tidligere drøftet med dere hvor viktig det er med “det guddommelig rette øyeblikket”. Etter vår mening er dette øyeblikket kommet. Ikke nok med at de mørke er travelt opptatt med å finne alle mulige nye måter å berike seg selv på, men regjeringene deres er også involvert i samarbeid med hele denne gjengen! Graden av vanstyre, korrupsjon og grådighet er således på det høyeste noensinne. Disse mørke som er sammen om disse sammensvergelsene føler tilsynelatende at de må slå alle rekorder for regelrett arroganse og utrolige planer for å forbli ved makten. Omfanget og graden av global kriminalitet er har sannelig nådd sitt senit. Dette er årsaken til at vi har meddelt våre allierte på Jorden at øyeblikket har kommet for handling. Dere lider alle helt unødig. De kontinuerlige daglige smerter og kvaler dere gjennomlever må umiddelbart opphøre. En massiv intervensjon på deres vegne er nødvendig. Vi fortsetter derfor å be om dette. Alt er klart for at det kan skje og vi vil legge sterkt press på deres representanter om å gjøre dette så raskt som mulig!

Det omfang av forberedelser som har vært påkrevet for å kunne skifte ut de nåværende regjeringer og å innføre et nytt global penge- og finanssystem har vært en langdryg og møysommelig operasjon. De mørke har motarbeidet oss med alle midler etter hvert som vi begynte å sette sammen bitene som vil bli det nye finanssystemet. Våre allierte på Jorden har hjulpet til å oppnå de vellykkede resultatene på det juridiske området. Vi hjalp til med å sikre de skjulte gullreservene som utgjør selve ryggraden I det nye pengesystemet. For øyeblikket holder vi på å sluttføre de prosedyrene som er nødvendige for en rask og smidig overgang til nye regjeringer. Kort sagt, den mørke kabalen er overvunnet. Det vi ønsker er at alt dette nitide arbeidet som har krevd så mye ressurser skal manifestere begynnelsen på deres nye virkelighet. Gjennom 13 årtusener har dere bevitnet at generasjon etter generasjon mislykkes i å bryte seg fri fra undertrykkelsens åk og underdanig slaveri innstiftet av de mørke. Denne undertrykkelsen må nå forvandles til deres frihet, velstand og personlige uavhengighet. Dette er den høyeste prioritet i alt vi gjør for dere!

Både full bevissthet og avdekking av alt som har vært holdt hemmelig og skjult for dere må skje. Dere er ved et tidspunkt hvor dere skal vokse i bevissthet og ta i mot en Lys-fylt ny virkelighet. Det har skjedd en hel rekke ting siden midten av oktober som gjør det mye lettere å nå disse ambisiøse målene. Vi presser på for at disse “elementene” som nå ligger i våre jordiske samarbeidspartneres hender skal manifestere. Som vi tidligere har stadfestet har dere vært tvunget til å akseptere all den evinnelige misbruk og løgner som den mørke kabalen og alle de korporasjoner som samarbeider med den har kastet etter dere. Dette er ikke lenger akseptabelt. Faktum er at det er en voldelig revolusjonsbevegelse som vokser ”under jorden”, som de mørke håper de kan infiltrere og ta over slik at de kan fortsette sin herskertid. Følgelig er det enda viktigere enn noen sinne at de Lys-assisterte, ikke-voldelige forandringene manifesterer. Vi har infiltrert denne voldelige bevegelsen på samme måte som de mørke har. Vi ønsker å unngå denne voldelige revolusjonen. Tiden har kommet for å manifestere en ny virkelighet!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med noe mer informasjon som angår klodens nåværende status.  Akkurat i øyeblikket holder ulike medlemmer av våre hemmelige hellige samfunn på å sluttføre hendelser som vil føre til manifestasjon av nye nasjonale ledelser og velstand for dere alle. Parallelt med dette har en spesiell komité iverksatt programmer for å få slutt på global korrupsjon og rede grunnen for velstand for alle i denne plagete verden. Vi har gitt løfte om å avduke et antall guddommelige belæringer som vil sette alt rett igjen etter alle de løgner, falsk informasjon og manipulasjoner av sannheten som kjennetegner de grunnleggende verk i denne verdens store filosofier. Disse belæringene skal simpelthen bevise hvor mye felles tankegods som eksisterer i kjernen av de mange filosofiske retningene.  Vårt hellige arbeid vil rede grunnen for deres tilbakevenden til full bevissthet og for deres møte med deres åndelige familier og familie fra Stjernene.

Vi er i sannhet velsignet av Himmelen. Himmelens storslagne administrasjoner, som følger med på alt det vi gjør, har innvilget en rekke dispensasjoner som tillater oss å stadfeste mange sannheter som ble nektet dere først av Annunakiene og deretter av den mørke kabalen. En enorm sammensvergelse har hindret dere i å forstå deres egentlige natur og hvem dere egentlig er, samt den kollektive makt dere har til å forandre denne virkelighetens essensielle karakter og egenskaper. Vi, sammen med Cetaceene (Hvalenes nasjon), styrer denne verden og vi gjør alt vi kan for å ta vare på og beskytte de mange økosystemer som finnes her. Denne oppgaven blir gjort svært mye vanskeligere av de kontinuerlige overtrampene den mørke kabalen gjør. Følgelig er det nå tid for å få en forandring på dette og sørge for at Himmelens vis og blir vårt eget vis. Et nytt sett av økosystemer vil vokse frem i dette overflateriket så snart bevissthetsskiftet er fullført.

Dette omfattende bevissthetsskiftet vil være det første velsignete steg som gir Gaia en helt ny begynnelse. Ved så å gjøre, vil dette sette i gang en kjedereaksjon som dramatisk vil forandre hele dette solsystemet. Vi har den hellige oppgaven å være de velsignete voktere av dette nye riket, og å bruke vår nylig gjenfunne kontakt med Himmelen til å gjennomføre utrullingen av den Guddommelige Planen i denne sektoren av den fysiske verden. Det vil fortsatt være vår guddommelige oppgave å overvåke alle disse strålende aktivitetene og reetablere deres direkte forbindelse med de styrende administrasjoner i Himmelen. I dette aldeles storslåtte Lyset skal vi operere og spre dette guddommelige Lyset på langs og på tvers i denne Melkeveiens Galakse. Dette betyr at vi under Himmelens og den Galaktiske Føderasjons edikter skal undervise og hjelpe alle med å oppnå full bevissthet. Vi vil også gjennomføre store lukkede møter i konfidensialitet for å hjelpe den fysiske verden.

I dag, i vårt korte budskap, så vi nærmere på hva som skjer i denne verden. Vi mottar rapporter både fra representanter i første-kontakt-teamene og fra de Oppstegne Mestrene. Vi gjør dette for at dere bedre skal få en følelse av hvor nær dere alle er de begivenhetene som vil endre den nåværende virkeligheten. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Oversetter: Leif

onsdag 6. november 2013

05:11:2013

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


 Sheldan Nidle – 5. november, 2013

8 Cauac, 2 Xul, 10 Caban


Selamat Balik! Vi kommer nå for å forklare en rekke ting som skjer rundt om på kloden deres. De mørkes retrett fortsetter. Mellomledersjiktet i deres hemmelige organisasjon er rede til å overgi seg når de får beskjed om det. Våre ulike kontakt- og kommunikasjonsgrupper er i ferd med å sluttføre en serie med private drøftelser med de ulike ledergruppene hos våre allierte på Jorden. I disse samtalene har man satt opp en rekke nylige datoer for å sluttføre alle de begivenhetene som må skje før vi kan lande og som skal kunngjøres av deres nye landsledelser. Disse samtalene fastsatte også en dato for opphør av hemmeligholdet omkring UFOer og for når vi formelt kan kringkaste vår tidsplan for overflate-menneskeheten. Våre mentorer står klare til å sette i gang sine spesielle oppgaver sammen med hver enkelt av dere, men det er nødvendig at vi først gir en del belæringer om hva dette mentorskapet egentlig handler om. I tillegg er det nødvendig at vi kort skisserer deres sanne historie og hvordan det hadde seg at dere falt ned i begrenset bevissthet. Vi er deres familie og vi ønsker inderlig å komme i gang med prosessen for å bringe dere tilbake til deres opprinnelige tilstand av full bevissthet. I tillegg til dette har vi også teknologier som kan hjelpe dere i denne overgangsfasen til en fullt bevisst livsstil.

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions