Followers

onsdag 26. september 2012


Sheldan Nidle September 25, 2012

5 Ben, 1 Tzotz, 9 Eb
Dratzo! Her er vi igjen med mere informasjon som vi ønsker å dele med dere. For øyeblikket er deres pågående kroppslige oppstignings program midlertidig satt på vent, etter ordre fra Himmelen, mens en serie med tidskollaps-punkter iverksettes i innspurten på deres Gregoriansk år. Disse tidskollaps-punktene representerer den korsvei ved hvilken alle alternative tidslinjer blir integrert i deres nåværende oppstignings-virkelighet. Fordi dette er den eneste virkeligheten som skal forstette inn i 2013. Denne prosessen hvor tiden kollapser kan forårsake svingninger i Jordens energifelt og forårsake ubalanser i deres fysiske kropper. 

Ennvidere vil denne prosessen redusere de alternative scenarioer som den mørke kabalen har tilgjengelig i sine forsøk på å finne en vei utenom den guddommelige plan. Disse tidskollapsene blir effektuert av Tidsgudene i den hensikt å forberede deres rike til en grasiøs entré inn i den Ene Nye Virkelighet. Disse sammenbruddene i tiden kan avstedkomme ulike fysiske bivirkninger hos mange av dere, som kan omfatte hodepine, smerter i nakke og rygg, og ulike smerter i arm og benmuskulatur. Disse ubehagene er kun midlertidige, men Himmelen har bedt oss om å ta en pause i arbeidet med deres kropper for å kompensere for den ekstra belastingen dere vil oppleve i løpet av denne tidskollaps-perioden.

Nye strukturer for hvordan samfunnet opererer i denne virkeligheten holder på å manifestere seg, men de er enda ikke synlige for den uinformerte. De mere sensitive blant dere føler at ”det ligger noe i luften”. Og dette ”noe” er en etablering av de nye energi-nettverkene i deres ulike lokal-tids dimensjoner, som vil presipitere den nye virkeligheten dere så lenge har blitt lovet. Vår oppgave er å sørge for sikkerheten til disse nye strukturene og bistå i deres formelle manifestasjon i de lokale energifelt som styrer denne virkeligheten. Denne operasjonen har nå fått høyeste prioritet. Vi har sett den mørke kabalen forsøke å få avledet disse endringene gjennom bruk av esoteriske våpen som de har ervervet seg mange tiår tilbake. Vi har plukket disse innretningene fra hverandre og ved hjelp av våre mottiltak har vi gjort deres ”mind-control” og psykisk manipulasjons-utstyr ubrukelig. De mørke sjelene er nå i en enda høyere grad av panikk, for nå kan de se at vi forbereder spesielle tiltak for å ytterligere avgrense deres muligheter til å bruke sin negative energi til å skape trøbbel. Dette vil snart iverksettes. Vårt primære mål er fortsatt at denne virkeligheten prosesserer sine nye energifelt før slutten av desember i dette Gregorianske år, ettersom dette vil gjøre det mulig for de tilsvarende nye samfunnsstrukturene å komme smidig i funksjon.

Denne datoen sent i desember markerer det øyeblikk da deres klode passerer et spesielt punkt på sin ferd gjennom galaksen. Deres sol, som alle andre stjerner i galaksen, roterer omkring den galaktiske kjerne og passerer ulike punkter underveis. Disse punktene kan kalkuleres ved hjelp av en formel som ble gitt til det gamle Olmec-folket for mer enn seks tusen år siden av gjester fra Pleiadene. Disse pleiadianske vitenskapsmennene overlot Olmec’enes Tidsguder et verktøy til å etablere en kalender som teller ned til det store skiftet i denne virkeligheten. Disse hellige vitenskapsdisipliner ble også andre Tidsvoktere innviet i og ble således det helligste av alle Mayaenes daglige ritualer. Det er til deres ære at vi har brukt denne kalenderens regnemåte for å angi datoen på våre budskap til dere. Det nøyaktige tidspunkt for begynnelsen av dette skiftet vil bli gitt dere om kort tid. Vitenskapsmennene fra Pleiadene og Andromeda, som er de verdige etterfølgere etter dem som brakte denne kunnskapen til Jorden, føler seg svært beæret over at denne hellige dato snart skal avsløres for dere.

Dette Gregorianske året skal ende kort etter at dette kronologiske og åndelige fenomenet finner sted. Svært snart etter det har vi planlagt en rekke begivenheter som vil være startskuddet for en helt ny fysisk virkelighet for dere. I denne har vi til hensikt å gjøre virkelighet av den fullstendige avsløringen, så vel som å sette i gang forandringene i måten deres verden fungerer. Den mørke kabalen vet at deres herredømme over Jorden er tynnslitt, og i sannhet, så er sammenbruddet i deres gamle virkelighets energimønster i full gang. De kraftlinjene og –feltene som skal erstatte det gamle, venter bare på at Himmelen skal manifestere dem. I mellomtiden forbereder våre skip på samme måte nye energi-nettverk på alle planetene i deres solsystem, så de skal være klare til det store skiftet. Denne tiden er svært nær. Vi forventer imidlertid at de mørke sjelene vil fortsette sine barnestreker helt til de blir regelrett fjernet fra makten. Dette også er nær forestående, og våre kommunikasjonsteam arbeidet tett sammen med vår allierte for å fastsette datoen for dette. Vi vil snakke mer om dette i senere meldinger.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer på denne dag med mer nytt om hva som skjer. For øyeblikket holder deres virkelighet på å ramle overende. De energipunktene som holder dens strukturelle integritet på plass, har begynt å utvikle et nytt nettverk av energifelt og –linjer og vi er blitt fortalt at de kan manifestere seg globalt når som helst nå. Dette gjør at den mørke kabalen nå virkelig kan se at deres teknologier ikke lenger kan holde tilbake denne tidevannsbølgen av forandring. Den Hellige Ånd har berørt hver lille del av denne hellige kloden og satt i gang en rekke begivenheter som smidig vil lede oss på plass i en ny virkelighet. Tiden, som dere kjenner den, er i kontinuerlig forandring og avføder vidunderlige virkninger på Solen og alle dens datterplaneter, og Jorden er intet unntak. Dere har alle lagt merke til de uvanlige værmønstrene, som er et resultat av at jet-vindene* er forskjøvet, med kjempenedbør og stormfloer og uvanlig vind- og værfenomener over hele kloden. Alt dette er forvarsler om en ny tid for deres rike – et øyeblikk der de mørke sjelene omsider er satt ut av spill av Lyset.

Alle våre medarbeidere arbeider målrettet mot dette guddommelige øyeblikk som er fastsatt ved Himmelens dekret. Vi kan se at den mørke kabalen desperat forsøker å gripe øyeblikkets muligheter til å skape et globalt kaos for å på en eller annen måte å stanse fremmarsjen av denne himmelske bølge av forandring. Vi forstår dybden av den desperasjon som har grepet deres tanker, og vi ser den springe desperat omkring som mus på et synkende skip, fortvilt på leting etter en måte å komme seg om bord i en eller annen slags livbåt, men det er alt forgjeves. Tiden er inne for dem nå til å erkjenne sin fallitt og gi seg over til sin guddommelige skjebne. Tiden har kommet for hver og en av dem å ”gi slipp på alt sammen” og akseptere at de er del av et ufattelig stort skifte i bevissthet som bølger ustoppelig frem og finner veien inn i hver eneste dal og avkrok på denne vidunderlige kloden.

Vi følger i glede med på at ulike elementene i denne overordentlig kompliserte operasjonen kommer til syne og finner sin plass, som om de var ledet av en usynlig hånd. Denne oppbyggingen har Himmelen bukt mange årtusener på å gjøre til virkelighet for dere. De mørke sjelene ante nok ikke at det var en så ufattelig stor endring på gang. Hvert eneste tiår har vi drevet prosessen fremover ved hjelp av vår intensjon og hellige ritualer. Himmelen på sin side anerkjenner det vi gjør ved å stenke stadig flere velsignelser over det arbeidet vi utfører, og intensiverer den stråleglans som i sannhet er vår guddommelige verden. Vi ber dere om å la Himmelen få vite at dere ser og gleder dere over dette, med spesielle velsignelser hver gang dere mediterer, er i bønn, eller utfører et hellig ritual for det vidunderlige Lys i det evige Skaperverk. Vi fylles av glede over det som skjer på Jorden og vi takker nåden og den Himmelske Skapers Kjærlighet.

I dag fortsatte vi med våre meldinger til dere. Vi takker dere for deres støtte og for deres vidunderlige bønner og meditasjoner som hjelper oss raskt fremover mot en ny virkelighet. Det guddommelige øyeblikk vi alle har ventet på er kommet! Vi vil om kort tid bevitne begivenheter som vil endre hele deres verden på en positiv måte og for alltid! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
Oversetter: Leif

* Jet streams; Superraske vinder høyt oppe i atmosfæren over ekvator.

torsdag 20. september 2012


Sheldan Nidle September 18, 2012

11 Cimi, 14 Zip, 9 Eb
Dratzo! Her er vi igjen. Deres verden er fortsatt midt oppe i konflikten mellom den mørke kabalen og våre allierte på Jorden. Vi bruker våre ressurser til å tøyle kabalistene, men like fullt fortsetter de å gjøre alt de kan for å lage kaos, med ulike angrepsvinkler, og målet for det hele er å destabilisere arbeidet til våre allierte eller å få satt i gang en krig i full skala. For eksempel har de hisset opp Midt Østen og skapt situasjoner som tidligere ville forårsaket alvorlige diplomatiske kriser. I kjernen av det hele står USA’s regjering og deres ”venner” med spesielle interesser. Vi har sendt diplomatiske utsendinger til Midt Østen og vi har arranger en rekke møter med USA’s regjering for å understreke våre krav om at krig ikke kan godtas. I samme ånd signerer vi møtene med de regionale makthaverne i Midt Østen og disse vil fastsette en grunnleggende fremgangsmåte for å løse krisen i Syria. Vår hensikt er å begynne å løse denne situasjonen med å finne en løsning på de nåværende problemene og vi holder også et våkent blikk på vanskelighetene i forbindelse med Iran. Ettersom de nye statsledelsene om kort tid skal på plass, ønsker vi å etablere, slik at det ikke finnes noen tvil, de parametre som må gjelde for en ny æra med fred.

Freden skal danne basis for det nye økonomiske systemet og for Avsløringen. Hensikten med vår formelle ankomst er at vi da blir i stand til å arbeide åpent med alle regjeringene og med dere. En serie med offentlige kunngjøringer vil informere dere om nødvendigheten av en overgang fra en verden styrt av den mørke kabalen til en verden som er fri for alle de innfløkte maktmekanismer og løgner som fører til krig, hat, splittelse og en økonomi basert på gjeld og knapphet. Dere er på vei inn i en overgangsperiode hvor dere vil begynne å ta inn over dere de grunnleggende sannheter om deres historie, deres opprinnelse og deres strålende fremtid med full bevissthet. Vi kommer som representanter for Himmelen for å bistå med denne transformasjonen. Vår første kontakt med dere vil veilede dere inn på en vei som bokstavelig talt kan ”transformere” dere til full bevissthet. For å kunne få til dette, måtte vi ta kontakt med deres naboer i Agartha for å klekke ut en måte å realisere disse ambisiøse mål. Det innebærer at vi til å begynne med må operere bak scenen med våre viktige oppgaver, og senere som deres partnere i full åpenhet, for å gjennomføre den massive omvandlingen av deres globale samfunn.

Alle disse ulike operasjonene er bare halvparten av de oppgavene vi er her for å gjøre. En annen del er å forberede dere fullt ut til å bli integrert i den Galaktiske Føderasjon av Lyset. For øyeblikket er det Agarthanerne som er de eneste representanter for Jorden i det Høyeste Føderale Råd – en rolle de har hatt siden deres solsystem ble medlem for ca. 50.000 år siden. Fremveksten av Atlantis og dets påfølgende undergang, skapte en del vanskeligheter i forbindelse med dette medlemskapet. Det som er i ferd med å skje er at dere som lever på overflaten skal gjenforenes med folket fra Innerjorden og dette vil legge grunnen for at deres solsystem igjen kan komme til bake til sin opprinnelige jomfruelige tilstand. Samtidig vil det være instrumentelt for å føre deres stjerne-nasjon tilbake til sin tidligere glans. Når denne stjernenasjonen er gjenoppbygget, har den fått tildelt en rekke oppgaver av Himmelen. Dere, som Jordens folk, har det som skal til for å forsegle den galaktiske fred og tilby en vakker lokalitet for de pågående konferanser med våre tallrike intergalaktiske naboer. Mange av våre venner langt bortefra har reist hit fra andre galakser for å bevitne deres tilbakevenden til full bevissthet.

Det dere er i ferd med å gjøre er svært uvanlig. Vi har sett dere vokse raskt i bevissthetsnivå og styrke gjennom de to siste tiår. Det er ingen liten bragd å vinne over en makt som har hersket så nådeløst i så lang tid. Vi hedrer dere for deres mot og besluttsomhet og nå har dere ervervet dere tilstrekkelig visdom til at dere på terskelen til en enorm suksess! Nå er det vår tur til å bruke vår ekspertise og teknologi for å bistå dere med å fullføre det som dere så nær har oppnådd på egen hånd. Himmelen forstår til fulle hvilke arrogante idioter deres herskere, den mørke kabalen, i sannhet er. Vi har måttet kjempe uopphørlig for å oppnå deres respekt og måttet bevise vår teknologiske overlegenhet, for i det hele tatt å kunne påvirke disse stabeisene. Og vi har måttet bruke disse evnene til fulle når det har vært nødvendig. Våre allierte er nå helt avhengige av oss for å fullføre det som de så modig har satt i gang. Vi har til hensikt å benytte et antall teknikker for å overtale den mørke kabalen til å overgi seg formelt. Den guddommelig fastsatte tid er kommet, for å føre deres overflateverden gjennom overgangsfasen og frem mot et rike i fred, Kjærlighet og velstand.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere og vi kommer med flere gode nyheter! Programmet med å fremme det nye økonomiske systemet gjør fremskritt over hele verden. Våre medarbeidere er i ferd med å utvide planene for hvordan elementene i dette nye systemet åpent skal introduseres for dere. Disse programmene innebefatter å etablere et system for velstand og gjeldsettergivelse. I hemmelighet har vi informert mange regjeringer, som for øyeblikket er under voldsomt press fra verdens bankinstitusjoner, om å være tålmodige og ikke gi etter for den økende trussel om tvang som kommer fra den mørke kabalen. Denne brutale makt-taktikken vil komme til opphør i det øyeblikk den nye edelmetall-baserte systemet blir avduket. I tillegg har vi satt tilside en del valutaressurser for å omgjøre deres gjeld til velstand. Det er av avgjørende betydning at N.E.S.A.R.A. blir kunngjort i USA og implementert globalt. Vi har instruert de som skal forme overgangsregjeringene om å følge de ulike retningslinjene i N.E.S.A.R.A.

De som har ansvaret for de globale lagrene av edle metaller er i ferd med å gjøre klar de programmene som danner basis for det nye systemet. Dette systemet består av et antall regionale valutaer som vil tjene som hoved-instrumentene i økonomisk samarbeid og handelsvirksomhet. Når de er i sirkulasjon, vil disse primær-valutaene fungere som det stabiliserende element som vil sikre at det blir slutt på den massive inflasjon som karakteriserer deres nåværende system og som har vært en pest og en plage i samfunnene deres så lenge. Dere må også huske på at dette kommende finanssystemet bare er ment for å være et overgangs-instrument på veien mot et pengeløst samfunn, og for å skape en usvikelig og permanent velstand for alle. I tillegg vil vår familie fra stjernene gi oss teknologien som vil sørge for mat, bekledning og bosted for hele planetes befolkning. Hensikten er å bevege seg fra dagens tilstand med sjokkerende nød til en sann spirituell og fysisk overflod, fordi dette er et avgjørende steg på deres åndelige reise.

Våre velsignede Sjeler i Himmelen forbereder også en serie kunngjøringer på den globale scene, som vil bli gitt så snart de nye interimsregjeringene er på plass. Himmelen ønsker at alle skal være i en tilstand av glede og føle tillitsfull ro i forhold til de nye omstendighetene som er i ferd med å manifestere seg på planeten, fordi disse gjennomgripende forandringene vil ha potensial til å være sjokkerende for mange. Med tanke på dette, har det vært foreslått at en spesiell serie med begivenheter skjer i forkant av denne nye epoken for menneskeheten; disse har man blitt enige om og en katalog over disse begivenhetene har blitt skissert. Vi har også bedt våre medarbeidere om å utføre forandringen på en mild og spesifikk måte. Scenarioet er nå i ferd med å bli satt i gang og vi venter at disse kunngjøringene om kort tid vil bli viden kjent for dere.

I dag gav vi dere flere detaljer om hva som er i ferd med å bryte frem rett foran øynene på dere. Vi er alle fullt dedikert på den første kontakt og disse begivenhetene som vil komme i forkant. Slutten på dette Gregorianske år er bare starten på de begivenheter som skal bringe dere tilbake til full bevissthet. Tiden for deres nye virkelighet er kommet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
Oversetter: Leif

torsdag 13. september 2012

Sheldan Nidle, 11. september 2012

4 Cauac, 7 Zip, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer i dag med et budskap til dere. Dette budskapet handler om den kommende forvandlingen av deres verden. For øyeblikket er det et antall spektakulære begivenheter som hender rundt om i verden. De innvarsler de omfattende forandringene som forbereder seg på å manifestere. Menneskeheten er i ferd med å våkne fra sin langvarige søvn og er ikke lenger villige til å tillate at verdens herskere skal diktere hvilken vei de skal følge. Menneskeheten presser nå aktivt på for at sant demokrati kan etableres verden over og den gamle garden som ledet det tidligere globale kleptokrati er ikke lenger i stand til å tvinge dere til blind lydighet. Folkemengdene krever en åpen diskusjon om hver eneste sak. Protestene i Mexico, de formelle vedtak på Island, det aktive opprør i Syria demonstrerer den grad av besluttsomhet som ligger bak hva menneskeheten nå krever ”en masse” fra sine ”herskere”. Tiden har kommet for å virkelig svinge kosten og gjøre rent, slik at det rydder veien for et helt nytt paradigme som kan gi reelle løsninger på et eldgammelt problem, men mer enn alt annet, så må det bli en tid der universell suverenitet og frihet blir en levende, pustende virkelighet som blir æret og beskyttet av hver eneste nasjon på planeten.

For elleve år siden, på denne dato, satte den mørke kabalen i scene sitt andre trinn i statskuppet, hvis åpningssalve var mordet på President John F. Kennedy. Dette kuppet lyktes over all forventning og reduserte verden til et nivå der det ble mulig å beordre og kontrollere hver eneste hendelse som manifesterte seg. Dette herskerveldet endret seg brått da Annunakiene og deres mørke herskere la ned våpnene og kom til forhandlingsbordet med den Galaktiske Føderasjon i det som kalles Fredsavtalen i Anchara. Med ett måtte deres lakeier på Jorden seile sin egen sjø, uten den presise veiledning de hadde gjort seg sterkt avhengige av, og deres lederskap i tiden som fulgte gjenspeilet dette med all tydelighet. Resultatet var en rekke ganske amatørmessig forberedt serie av begivenheter. Til alt hell kan vi nå dra fordel av den mørke kabalens usofistikerte arbeidsmetoder, ettersom det er denne begredelige udugelighet, koplet med Himmelens kontinuerlige økning av menneskehetens bevissthet, som har brakt dem inn i den nåværende krisesituasjon som gjør at de kan dyttes ned fra sine maktposisjoner. Nå har ikke kabalen lenger noe valg og alt som gjenstår for dem er å gi slipp på sitt uopphørlige grep på verdens handel og finans og gi etter for Himmelens krav om at de umiddelbart overgir seg.

Vi i den Galaktiske Føderasjon har veiledet menneskehetens opprør frem til dagens nivå. Familien deres fra Jordens Indre har på samme vis bidratt med sin ekspertise, slik at mange regjeringer nå står på terskelen til å overgi seg. Den utløsende faktor til denne overgivelse er det globale pengesystemet. Ettersom det fiat-pengesystemet som styrer deres økonomi i dag er på randen til kollaps, vil det siste halmstrå være en rekke forandringer i den måten det internasjonale banksystemet opererer på, koplet med innføringen av et nytt valutasystem som baserer seg på edle metaller. Denne overgangen til et nytt pengesystem som baserer seg på en gullstandard vil få to vidtrekkende konsekvenser: Først av alt må den internasjonale spekulasjonen i gull bli brakt inn under et håndfast lovverk for å sikre stabiliteten av det nye pengesystemet. For det andre vil innføringen av et edelmetallbasert pengesystem føre til at fiat-pengene blir blåst av banen. Valutaenes verdi må stå i forhold til realverdi og dette kan bringe verdenshandelen og dens banker inn i en total krise. Det er da det nye pengesystemet venter i kulissene! De bankene som ikke er i stand til å finne sin plass i det nye systemet vil bli ”pløyet ned” og det vil legge et enormt press på de enkelte lands sentralbank.

Hver eneste regjering vil stå overfor et antall kritiske dager. Mange regjeringer vil gå på grunn av presset; nye overgangsregjeringer vil komme på plass; den globale uro vil bidra til å bringe inn proklameringen av N.E.S.A.R.A i Nord-Amerika. Kort sagt vil de mange ulike målene til våre allierte på Jorden bli virkeliggjort ettersom alle disse regimene i endring vil tillate at den globale versjonen av N.E.S.A.R.A blir gjennomført. Dette vil etterfølges av de formelle kunngjøringene om den. Det er disse kunngjorte vedtak som vil gjøre deres nye virkelighet mulig. Således kan Lyset toppe det trumfkort som kabalen satte i gang i 60-årene med drapet på President Kennedy. Sannheten om mange ting vil komme frem, inkludert de ”merkelige” hendelser under presidentvalget i USA i år 2000, ødeleggelsen av New York World Trade Center og angrepet på Pentagon. Et av målene var to ulovlige kriger som ble igangsatt for å sikre kontinuiteten i USA’s kontroll over det stadig mer korrupte globale finanssystemet. Alle disse forbrytelsene vil bli brakt for retten når det internasjonale Krigsforbryter-Tribunal begynner sine spesielle rettssaker.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer på denne dag for å formidle til dere mer nytt om deres verden. Gaia er midt inne i sin endringsprosess og vi har bedt henne om å sette ned tempoet på sine overflateforandringer for en periode. Hun ønsker så inderlig få ny orden på sin virkelighet og gjenforene sine riker på overflaten og i sitt indre. Hun er kjent med det arbeidet vi gjør, men ber likevel om at vi setter mer fart i den omfattende operasjonen det er å omvandle folket på hennes overflate. Det er dette vi nå gjør. Våre mange støttespillere er travelt opptatt med å få på plass et nytt samfunn for hver og en av dere, og er nå kommet til et punkt hvor en serie med tiltak vil tvinge gjennom massiv forandring. Nøkkelen til disse tiltakene ligger i Østen hos Quan Yin og en himmelsk hjelper og i Vesten hos St.Germaine og andre oppstegne mestere. Deres felles aktiviteter koordineres ved hjelp av kommunikasjonstjenesten som den Galaktiske Føderasjon har stilt til rådighet gjennom sitt Første Kontakt Team.

Disse aktivitetene vil skape et nytt finansielt system for deres verden hvor grunnelementet er et globalt pengesystem basert på edle metaller som gull, sølv og platina. Dette nye pengesystemet vil bli administrert av et antall nasjoner og operert av et nytt banksystem. Dette vil gjøre slutt på det dollar-baserte fiat systemet som ble etablert ved slutten av annen verdenskrig av den nylig formete Forente Nasjoner (FN). Den sentrale suksessfaktor i det nye systemet er et totalt reorientert, gjensidig forpliktende samarbeid mellom sentralbanker. De vil arbeide under et sett av lovverk som meget sterkt oppmuntrer til full gjennomsiktighet og fremleggelse av alle pengemessige prosedyrer. Disse nye lovene vil effektivt bringe bankene i det gamle systemet til konkurs. Denne utviklingen vil føre til at de multifasetterte, kriminelle finanskorporasjonene blir brutt opp og eventuelt får nye mandater basert på det nye lovverket. Det nye banksystemet vil uvegerlig føre til utskiftinger i regjeringene og nytt styresett.

De nye regjeringene vil være et naturlig resultat av den voksende frustrasjonen blant folk når det gjelder den meningsløse, kriminelle aktiviteten til det internasjonale politiske miljø som var fødselshjelpere og støtte til et banksystem som ville ha utsugd hele deres verden til intet var igjen. Deres nye styresett, på samme måte som deres nye finansielle system, vil være fullkomment gjennomsiktig og vil sørge for utryddelsen av planetens mest ødeleggende pest: profesjonelle politikere! Disse kjeltringene og deres mangeartede tilhengere vil gå samme vei som dinosaurene. På grunn av de ufattelige ødeleggelser de har påført planeten og alle hennes livsformer, vil de måtte stå til rette for sine ”forbrytelser mot alt levende” og be om tilgivelse fra disse velsignete skapninger som de har forårsaket utdøelsen av. Sett i dette perspektiv anser vi det for å være vår plikt å skape et rike hvis velsignelse sørger for glede og velstand for alle. Tiden for disse himmelske velsignelser har kommet!

I dag fortsatte vi vår drøftelse av tidens begivenheter. Tiden har kommet for en ny virkelighet. Det er også tid for å fjerne det uvitenhetens slør som har omsluttet dere og for at dere lærer at dere ikke er alene. Et storslagent følge av Vesener, både eteriske og fysiske, har kommet for å bistå dere i deres tilbakevenden til full bevissthet. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

onsdag 5. september 2012


Sheldan Nidle September 4, 2012

10 Eb, 0 Zip, 9 Eb

Dratzo! Vi er her igjen med mye å snakke om. En fullstendig omlegging av banksystemet deres er i ferd med å bli en realitet. Som dere vet, styrer den mørke kabalen hele verden ved å holde et fast grep på det globale banksystemet, som igjen kontrollerer alt annet. Dette grepet er i den senere tid blitt svekket vesentlig, og grunnen er den iboende inflasjonsnatur i deres fiat pengesystem, dvs penger som ikke er basert på gullverdi. I tillegg til det kommer det faktum at det er umulig i lengden å opprettholde et system basert på gjeld. Man kan ikke bare forvente å øke gjelden i det uendelige, men det er på den måten det nåværende pengesystemet er ment å operere. Den ubehagelige sannhet er at omfanget av den skjulte gjelden som kabalen har opparbeidet er ufattelig. For å snakke om et annet tema; disse sjelene trodde virkelig at de kunne knekke koden på den låsen Himmelen hadde satt på deres reduserte gener, som skulle forhindre at de mørke sjelene skulle kunne tukle enda mer med dem, ved hjelp av ekstraterrestriell teknologi som de hadde fått kloa i rundt slutten av den annen verdenskrig. Denne urealistiske troen på seg selv danner nå basis for deres nederlag og fører til at Lyset igjen vinner tilbake sin plass på planeten Jorden. Himmelen visste at dette ville skje og ga oss i den Galaktiske Føderasjon i oppdrag å planlegge en Første Kontakt med Gaia og hennes befolkning. Dette oppdraget skulle gjøre dere kjent med sannheten om en rekke ting, herunder de overordnete grunner for at deres nye virkelighet er i ferd med å bli en realitet.

Det første trinnet i denne opperasjonen som skal gjøre mørke om til Lys, er å bruke det Nye Økonomiske Systemet til å destabilisere det nåværende bank- og finanssystem, ettersom den iboende ustabilitet i det gamle systemet uvegerlig vil føre til at det bryter sammen. Et av de viktigste elementene i det Nye Systemet er gjennomsiktighet og det vil umiddelbart synliggjøre den enorme korrupsjon og dobbeltbokholderi som alle de store bank-institusjoner i verden har benyttet seg av. Når dette blir allment kjent, vil bankene begynne å kollapse i et forrykende tempo, samtidig som de gamle fiat- valutaene vil tape kampen mot de nye gullbaserte valutaene som kommer på banen. Verdensøkonomien vil gå inn i fritt fall og vil fremtvinge at global gjeldsettergivelse blir innført. For å unngå krise er det nødvendig å anholde dem som har deltatt i korrupsjonen og det hemmelige samarbeidet mellom regjeringene og de finansielle konglomeratene. Og når de er fjernet, vil de kabal-kontrollerte regjeringene snart være historie. Så snart denne virvelvind av aktivitet er gjennomført, åpner det for at mer interessante ting kan begynne.

Et nøkkelelement i denne agendaen er Avsløringen. Siden 1940-årene har de store nasjonene i verden fullstendig og systematisk benektet vår eksistens og våre gode hensikter, mens de samtidig i hemmelighet har inngått avtaler med mange mørke medlemmer av Anchara-Alliansen*. Fra annen verdenskrig og frem til nittitallet utviklet det seg et mye tettere samarbeid mellom de ulike Illuminati-grupper på Jorden, som et resultat av at de underskrev en rekke avtaler med medlemmer av denne Alliansen, som på den tiden var styrt av mørke hensikter. I 1994-95 ble Fredsavtalen i Anchara utarbeidet og signert, og Annunakiene sluttet seg til Lysets styrker. De mørksinnede ekstraterrestrielle rasene trakk seg da ut av sine prosjekter på Jorden og sa opp de kontraktene de hadde inngått. Når denne samlende faktor mellom Illuminati-gruppene var borte, begynte Himmelen å sette i verk det dekret den hadde gitt da ”de mørkes tidsalder” begynte for omtrent 13 tusen år siden. Nå er Lyset på fremmarsj og myndighetenes politikk med å ekskludere oss og med å aktivt omtale oss som ondsinnede, vil det bli slutt på. De neste trinn handler om den skjellsettende proklamasjonen om vår eksistens og det vil åpne dørene til en rekke kunngjøringer som virkelig vil vekke dere opp!

Det vil i sannhet være et sjokk for mange å oppdage at de fleste “sannheter” som de har fått drillet inn siden barndommen er løgn. Effekten av dette vil være at Avsløringen vil innebære deres ”formelle” oppvåkning fra begrenset til full bevissthet. Det vil være det tidspunkt der dere kaster av dere ”deres barnetro” som i lang tid har tilslørt for dere deres enorme potensial, og det er vår oppgave å hjelpe dere å forstå at dere nå beveger dere inn i ”voksenverdenen”. Da er det tid for dere å ta i bruk de guddommelige gaver dere har arvet og være med å skape utfoldelsen av Skaperens plan i alle deler av deres storslagne rike. Vi er fulle av glede over å ha blitt gitt Himmelens mandat til å sørge for at dette blir vellykket gjennomført og å være mentorer for dere i denne overgangsperioden, til dere gjenvinner deres fulle bevissthet som Lysvesener. Gaia er også lykkelig for at deres lange og opprivende reise gjennom mørket nå endelig er over. Dere har utsatt deres kvantesprang i bevissthetsnivå altfor lenge. De mørke maktene fikk dere til å tro at den fysiske verden var alt som betydde noe og de forbød dere systematisk å oppdage deres egen mektige åndelige essens. Dette er en del av de ting som skal gjøres kjent for dere, nå som dere skal ønske velkommen de mange grener av deres familie, inkludert de som bor i Jordens Indre.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med flere nyheter. Vi har instruert de hemmelige, hellige forbund om å forberede seg på å stå frem. Så snart de første avslørende kunngjøringer er gjennomført er det nødvendig at det sanne, åndelige element på Jorden åpent fremlegger sine mange doktriner og læresetninger. Vi foretrekker å gjøre oss selv kjent for dere først etter at disse proklamasjonene er formidlet til dere og forklart med glede. Avsløringene er en prosess hvor mange falske og kunstferdig ”påpyntede” trossetninger vil bli rettet opp. Disse forklaringene vil danne basis for det vi Oppstegne Mestere ønsker å formidle til dere. Vårt arbeid vil bidra til å legge til rette for de oppgaven første-kontakt teamet skal gjøre og for det de har til hensikt å bringe med seg til Jorden, kort etter at de formelle kunngjøringene er gjennomført.

Disse bølgene med informasjone er en del av et opphentings-program som skal gjøre dere klare til til deres korte opphold i deres individuelle Lys-Kammere. Vi er opptatt av hvordan vi kan mildne den storm av informasjon som dere må forholde dere til og lære. Gjennom årtusenene har Annunaki vevet en demotiverende vevnad av halvsannheter og skjevtolkninger som de har fått dere til å tro på, mens ”virkeligheten” i virkeligheten er svært ulik det dere tror dere vet om den. Den er også vidunderlig! Det er viktig både for oss og for deres familie fra stjernene at vi kommer sammen om kan drøfte i detalj alt det vi har å dele med dere. Deres strålende Moder Jord ønsker også av hele sitt hjerte at dere skal få lære hvem hun er og hva hun forventer av dere. Dere har blitt holdt i mørke i så lang tid, helt siden Annunaki fjernet og unnaholdt så mye informasjon fra dere, og deretter foret dere med den halv-sannheten etter den andre. Den informasjonen vi har med til dere vil gjøre at dere kan se dere selv og deres Jord i et helt nytt lys og det vil gjøre det mulig for dere å ta tilbake den kraft som ble fratatt dere for mer enn 13 tusen år siden.

De evner dere mistet den gangen var nøklene til å opprettholde deres fulle bevissthet og nå vil dere få de første leksjoner om hvordan dere kan få dem tilbake igjen. De innebefatter de grunnleggende bønner og ritualer som kan få ballen til å rulle igjen, og deretter vil resten av det bli fullført i deres Lys-Kammere, som nærmest er å sammenlikne med kokonger. Vi, sammen med Himmelen, vil være der med dere hele veien gjennom denne vidunderlige prosessen, og når dere våkner til full bevissthet etter deres Lys-Søvn, vil også deres stjerne-familie være der og spille en viktig rolle gjennom en treningsperiode opp til ti dager, hvor dere vil bli gjort familiære med den etikette som gjelder for et fullt bevisst vesen. Dere vil få tilbake alle de evnene dere var ment å ha fra fødselen av og da kan dere bli aktive medlemmer som kan spille en viktig rolle i det enorme panorama som Skaperens Plan er, og dere kan gjøre det i Kjærlighet, nåde og uendelig Glede! Vi ønsker denne tiden velkommen av hele vårt hjerte og vi vet hvor spesielle dere er, hver eneste Sjel som har fått anledning til å inkarnere på denne høyt elskede Jorden i denne enestående tid i Gaia’s lange historie!

I dag fortsatte vi diskusjonen om hva som er i ferd med å skje i deres verden. Den uhyre kompliserte prosessen med å frigjøre dere fra de mørkes grep går nå stadig raskere. Tiden nærmer seg for oss alle til at vi kan komme sammen og fritt feire deres nye, frie virkelighet og deres suverenitet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

* Anchara Alliansen var en organisasjon av ekstraterrestrielle, galaktiske sivilisasjoner med mørke hensikter, som Illuminati hadde sett sitt snitt til å opprette samarbeid med, mot tilgang til visse teknologier. I 1994-95 ble en omfattende fredsavtale underskrevet i Anchara og da gikk de fleste av de tidligere negative galaktiske sivilisasjonene over på Lyset side.

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions