Followers

onsdag 24. oktober 2012


Sheldan Nidle 23. oktober 2012

7 Imix, 9 Tzec, 9 Eb

Dratzo! Da er vi her igjen! Begivenheter som våre hellige allierte har arbeidet frem mot i århundrer, er nå i ferd med å skje, hvilket vi forandre deres verden for alltid. Den maktstruktur som har styrt verden holder nå på å kollapse innover, fordi dens senter ikke lenger kan holde det hele sammen. Den mørke kabalen har fryktet dette øyeblikket helt siden Annunakiene dro herfra, fordi disse utenomjordiske på det tidspunkt krevde at deres lakeier på Jorden overgav makten over deres virkelighet til Lyset. Denne anbefalingen fra Annunakiene nedla majoriteten av de gruppene som utgjorde de mørke jordiske lakeiene veto mot. Deres ledere var overhodet ikke i stand til å fatte at de skulle bli bedt om, av noen som helst grunn, å gi fra seg det som for dem var deres livsblod: makten. Makt er i bunn og grunn det eneste de vet om. Under deres tidligere utenomjordiske herrer, hadde lakeiene herjet brutalt på jorden og med menneskene, i nesten 13 årtusener. Og nå ble de, bokstavelig talt, bedt om å gi fra seg sin trone! For de mørke sjelene var dette utenkelig! Aldeles uforskammet! Ingen, ikke en gang deres tidligere herrer, skulle få lov til å ta fra dem det som hele deres identitet baserte seg på: at de er ”naturlige” herskere, høyt hevet over alminnelig dødelige. Det var selve kjernen i deres vesen. Og nå, i nesten 17 år, har de kjempet for å beholde den eneste verden de kjenner.

I mellomtiden har våre hellige allierte bedt oss om å bruke våre avanserte forhandlingsmetoder for å hindre at disse mørke sjelene, som nekter å fjerne seg, i å sette i gang enda en verdenskrig for å beholde sin status som ubestridte herskere. Disse sjelene føler seg fortsatt urettferdig behandlet når de blir kommandert til å fjerne seg. Imidlertid er det nå klart for en serie hendelser og en rekke dokumenter som vil sørge for den høyst påkrevde fjerning av dem. Tiden er inne for det endelige fremstøt for å ”feie ned” de mørke sjelene fra deres maktposisjoner. Deretter har vi til hensikt å la våre allierte anholde dem og bringe dem for retten, disse som så nådeløst har hersket over dere. Og da kan dere legge fra dere den all den frykt som så lenge har definert deres liv. Når dere har blitt frigjort fra disse lenkene, vil dere være i stand til å anerkjenne vår eksistens med jublende glede, og så ta fatt på å skape et samfunn som legger til rette for det gode og vennlige, fremfor grådighet og manipulasjon. Oppgaven for styresmaktene deres er å legge til rette for en smidig vei til full bevissthet, ved først og sørge for velstand for alle og sette en stopper for all krig. Dette er ikke så enkelt å få til, når hele deres verden har vært manipulert gjennom årtusener til å se på konkurranse, hat og bitter konflikt som uunngåelige elementer i eksistensen.

Disse metodene som har vært brukt for å splitte dere, skal nå omformes til samarbeid, fred og Kjærlighet. Dere skal nå gjøre virkelighet av, og oppfylle, deres aller dypeste behov for et lykkelig og skapende liv. Vi er her, i selve dette guddommelige øyeblikk, for å gjenforenes med dere, og iverksette et program med personlig opplæring og veiledning for hver og en av dere, som er nødvendig før dere kan vende tilbake til full bevissthet. Én del av dette vil være introduksjonen av en fantastisk bok; Forståelsens Bok. Den er en sammenstilling som alle stjerne-nasjonene har bidratt til, helt tilbake fra den tiden da de først koloniserte sin egen hjemlige verden. Hver bok inneholder en mengde med visdom om menneskeheten og den fysiske verden, og er i virkeligheten et gigantisk kompendium over galaktisk historie og antropologi. Vår tanke er å først begynne med de verkene som er kompilert på Mars, Venus og Jorden fra omkring den tiden da Anchara Alliansen gjorde sine forødende raid i deres solsystem for en million år siden. Senere vil Agarthas historie bli lagt til, samt boken som deres nye stjernenasjon vil påbegynne, slik at det til sammen danner en komplett krønike om deres forbausende odyssé og om hvem dere egentlig er!

Dere er vidunderlige Vesener som har inkarnert i denne tiden for å realisere denne nye virkeligheten, og i samsvar med det var Himmelen meget streng med hvem som fikk lov til å inkarnere her i denne perioden. Dette er grunnen til at vi har kommet, så langt bortefra, for å hjelpe til, til tross for at deres verden så langt fra oppfyller de alminnelige kravene for vår første kontakt med dere. Himmelen innkalte oss hit for å bruke vår flåte, på det guddommelig fastsatte tidspunkt, til å frigjøre dere fra deres gjenstridige herskere. Da Anchara sluttet fred og gikk over på Lysets side, var det meningen at menneskeheten også skulle gå over til Lyset. Men som tidligere nevnt, så nektet de mørke lakeiene på Jorden å innrette seg etter denne ordren fra Himmelen og sine tidligere mørke herrer fra Anchara. De hadde slett ikke til hensikt å gi opp sin ustoppelige makthunger. Resultatet er at vi har kommet hit med oppgaven å iscenesette vår første kontakt med dere. Da flåtene våre kom hit, så gjorde vi deres solsystem til en enorm ”parkeringsplass”, mens vi ventet tålmodig på signalet fra Himmelen om å gå i gang. Dem mektige ordren har omsider fått tillatelse til å gjenlyde i hele Himmelen og den fysiske verden, og dette er et trompetsignal dere kan være sikre på at vi vil respondere på. Dette er det øyeblikk hvor deres frihet skal sikres!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mester! Vi kommer i dag med gode nyheter! Våre hellige allierte har nådd et punkt hvor deres mange prosjekter endelig kan manifestere. Men først, Kjære Hjerter, må vi begynne å la dere få lære om noen av de viktigste sannhetene om dagens virkelighet. Den mørke kabalen planla, for mer enn et tiår siden, og iverksette en serie tiltak designet for å lede til flere kriger, og til slutt til en global situasjon som ville gjøre dere til slaver for alltid. Deretter ville de skape forhold som drastisk ville redusere verdens befolkning til færre enn 600 millioner. Dette antallet ville de regulere ved hjelp av en rekke pandemier og pest. Denne  forferdelige planen har siden 11.september 2001 blitt forhindret takket være aktivitetene til våre allierte. Våre velsignede Sjeler i Himmelen kom og brukte sine evner til å avverge at dette skrekkscenarioet kunne manifestere helt. Nå står dere på terskelen til friheten, og vi er klare til å sette i gang alle de tiltak som skal sørge for velstand for alle og at dere får tilbake deres fulle bevissthet.

Velstand er den naturlige tilstand i Himmelen og i den fysiske verden. Og likevel, på deres Jord, har dere bivånet at de mørke Sjelene har brukt sin makt for å snu denne naturlige tilstand på hodet, ved å skape fattigdom, uvitenhet og hat over hele planeten. Dere vokste opp i denne unaturlige, kunstige tilstanden, uten å vite om noe annet, og dere begynte å tro at det dere så omkring dere var naturlig. Ingen ting er fjernere fra sannheten! Livet i Universet er grenseløst rikt og alt henger sammen og er knyttet til hverandre. Dere er del av en storslagen En-het – en tilstand som Skaperen i sin nåde har spredd gjennom de mange riker som utgjør den fysiske virkelighet. Når dere stiger opp, vil denne vidunderlige tilstand av En-het, den erkjennelse at Alt Er Ett, være den erfaringsbasis som dere tenker og handler ut fra. Denne En-het er en melodi som rører sjelen og strømmer gjennom hver eneste av deres celler og skaper en følelse av glede som aldri tar slutt. Gleden gjennomsyrer dere og blir til den kilde som nye sanger strømmer ut fra, og som løfter deres lykke til stadig større høyder.

Himmelen er i gang med å lage en “ekspress-vei” for dere til bake til full bevissthet, som gjør at dere kan greie det uten de mange liv vi måtte gå gjennom for å nå vårt nåværende nivå. Himmelen har gitt bud om mange dispensasjoner for dere, som tillater at hver og en av dere får tilgang til en individuelt skreddersydd, intelligent og bevisst innretning som fjerner alle deres tallrike epigenetiske blokkeringer og omkobler de mange DNA modifikasjoner dere har blitt utsatt for i fortiden. Dette vil gjøre at dere med letthet kan finne veien tilbake til deres fulle, guddommelige Selv. Denne nådens handling er innbakt i deres nåværende sjelekontrakt. Så snart denne raske oppstigningsprosessen er fullført, vil dere igjen bli bevisst disse kontraktene. Det er så mye som ligger foran dere, inkludert starten på deres egen ”Forståelsens Bok” for deres nye stjerne-nasjon. Vi vil være ved deres side gjennom alt dette, fordi vi tross alt er her for å bruke vår kollektive visdom fra tallrike Jordeliv, til å veilede dere i deres guddommelige tjeneste hvor dere gjør deres del av arbeidet med å bevege hele galaksen inn i Lyset.

I dag ga vi dere et raskt overblikk over hva som skjer på Jorden. Storslagne begivenheter står for døren, som raskt kan forandre hele deres virkelighet. Denne forvandlingen skal bringe dere glede og det lenge etterlengtede svar på deres bønner om forandring i måten verden har vært forvaltet og styrt på. Vær glade, og forbered dere på en ny og gledesfylt verden! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
Oversetter: Leif

torsdag 18. oktober 2012


Sheldan Nidle October 16, 2012

13 Ix, 2 Tzec, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer igjen med mere vi vil snakke med dere om. For øyeblikket er det flere aktivitetsområder som nærmer seg sluttføring og som til sammen danner fundamentet for deres nye virkelighet. Som vi tidligere har informert dere om, så er deres verden basert på den opprinnelige legitimitet ved visse institusjoner som har mange tusen års historie. De individene som representerer disse urgamle maktbasene er i ferd med å utforme nye dokumenter som vil utgjøre en juridisk plattform for deres nye styresett og ledelse. En serie møter, hvis eneste agenda er å fokusere på kompleksiteten ved å skape en ny verden, er allerede i gang. Prøv å forestille dere alle de intrikate problemstillinger som er involvert i et slikt prosjekt! Våre hellige forbundsfeller er i ferd med å forene de urgamle grunnstrukturer i mange stamme-nasjoner med tilsvarende i de gamle kongedømmer i Europa, Asia, Amerika og Afrika. Utallige dokumenter må drøftes, modifiseres og veves sammen til en helhet i en ny prototype, som ugyldiggjør, og derved feller, de nåværende ikke-legitime regimer i verden. Denne prosessen med å bekrefte disse dokumentenes ektehet og gyldighet må gjøres omhyggelig riktig, og i riktig rekkefølge, for at det skal gi den nødvendige legitimitet til disse ambisiøse mål.

Våre hellige forbundsfeller forstår at det de holder på med er å skape en juridisk sammensmelting av de elementer som danner selve ”stillaset” for moderne nasjonalstater, mens de på samme tid oppdaterer legitimiteten til klodens nåværende globale ledelse av stammesamfunn. Det som kreves er dokumenter som fullt ut respekter alminnelige folkerettslige prinsipper, samtidig som man utformer en ny og unik form for statsledelse og styresett globalt. Til slutt vil denne operasjonen forandre totalt grunnkonseptene for regjeringsutøvelse slik dere kjenner den. Deres nåværende “indirekte” styresett, gjennom representanter, må forandres via en vel gjennomtenkt maktforflytning som muliggjør total gjennomsiktighet i de nye statsledelsene som er på vei til å etableres. Målet er å etablere en kontrakt med dere om ”folkets makt”, basert på god dømmekraft og sunn fornuft. De store tenkerne på slutten av 18-tallet utformet dokumenter som oppnådde dette innenfor den tidens kontekst. Nå er det nødvendig å modernisere disse dokumentene som en del av forberedelsesprosessen til deres store skifte i bevissthetsnivå. Dette er kun én av alle de oppgavene som nå er i ferd med å fullføres ”bak scenen”.

Som dere vet bare så altfor godt, lever dere i et samfunn dere deres grunnleggende menneskerettigheter stadig blir truet og denne skamplett i samfunnet kan ikke fortsette. Dere står også på terskelen til å skape et reelt galaktisk samfunn. Dere trenger styringsdokumenter for statsledelse som er fleksible nok til å møte deres voksende behov etter hvert som dere omformer dere fra deres nåværende bevissthetstilstand til full bevissthet. Det første trinn er å gjenopprette alt det som den mørke kabalen har tatt fra dere. Det neste er å utvide de institusjonene som har ansvar for ledelse og politikk, til å omfatte deres slektninger fra Agartha og oss. Deres verden gjennomgår en serie med raske, og uunngåelige, begivenheter fastsatt av Himmelen, som vil plukke fra hverandre all den ondskap som den globale kabalen har etablert gjennom de siste århundrer. Deres økonomiske system er i ferd med å falle fra hverandre og kabalens system med nøye utvalgte ledere, kan ikke greie å redde denne gruppen fra den mangefasetterte katastrofen som de selv har skapt gjennom det siste halve hundreår. Bak den smuldrende fasaden er en ny epoke for menneskeheten i ferd med å ta form, og det er en prosess som trenger å bli støttet og aktivt promotert. Mange ting, og spesielt Avsløringen, må løftes frem fra skyggene.

Det våre hellige forbundsfeller er i ferd med å gjøre, er altså mye mer enn å kun skifte ut en rekke ulovlig utnevnte regjeringer. De arbeider for å åpne opp samfunnet deres for de forandringene dere så desperat trenger og ønsker dere. Himmelen har valgt denne tiden for en radikal endring av deres bevissthet, som utføres gjennom en rekke trinn, og som allerede har foregått over to tiår for å bringe dere til det punkt dere er i dag. Den neste fasen vil bli gjennomført temmelig raskt og det er grunnen til at vi kommet for å arrangere hvordan vår første kontakt med dere kan gjøres på et fordelaktig vis, for deres verden tilfredsstiller på det nåværende tidspunkt ingen av kriteriene for normal kontakt. Så snart dere har fått deres fulle bevissthet, vil dere trenge vår umiddelbare mentoring og råd om hvordan dere raskt kan skape deres eget galaktiske samfunn. Gjennom mer enn to tiår har vi fulgt med og assistert både dere og Gaia, og meget stillferdig samhandlet med de i deres verden som har viet seg til å endre hvordan samfunnet deres fungerer. Transformasjonen er både spirituell, basert på Himmelens bud, og teknologisk: oppfinnelser og innretninger som har vært holdt skjult for dere i nesten et hundreår vil bli frigjort og komme dere til nytte.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med nyheter om en rekke begivenheter som snart vil skje i deres virkelighet. For lenge siden ble vi plassert på Jorden for å kunne bidra til, på Lyset vegne, å forberede menneskeheten til en forandring av deres virkelighet, langt inni fremtiden. Gjennom årtusenene har vi vokst både i antall og visdom. Men oppdraget vårt er fortsatt det samme; det er å være budbringere og mentorer for hvert eneste menneske på Jordens overflate. I de siste månedene har vi fått følge av Oppstegne Mestere fra alle kanter av galaksen. Vi har kommet sammen i en storslagen forening for å bringe Lyset til dette riket! Sammen med våre hellige forbundspartnere har vi knyttet sterke bånd som gjør det mulig for oss å bruke våre evner til å forandre denne verden og kaste ut de mørke Sjelene fra de mektige maktposisjoner de fortsatt har. Denne oppgaven er i ferd med å nå det avgjørende øyeblikk. Visse aksjoner er klare til å settes i gang, som vil føre til suksess i våre mange krevende oppgaver.

Som vi har nevnt i tidligere rapporter, samarbeider våre hellige hemmelige forbund for øyeblikket med et antall grupper som representerer opprinnelsen til deres nåværende maktstruktur og som gjennom lang tid omhyggelig har tatt vare på rikdommene fra tidligere tider. Disse individene og gruppene har kommet sammen og begynt å bygge videre på det arbeidet våre hellige forbundsfeller begynte på mange årtier tilbake. En hel rekke juridiske beslutninger er fremlagt, som legger grunnen for en mengde dokumenter som nå er rettskraftige. Disse “anker-dokumentene” er bare begynnelsen. Mange andre ligger klare til å gå gjennom den juridiske godkjenningsprosessen, og disse vil etablere den juridiske legalitet for de endringene i regjeringene som vi har til hensikt å manifestere. Det som er i ferd med å skapes er en kjede av dokumenter som ikke etterlater de mørke noe annet alternativ enn å resignere og gi fra seg makten. Det andre temaet som det arbeides hardt med er å få en slutt på det økonomiske systemet som holder på å råtne opp fra innsiden. Enden er i sannhet nær!

Vår velsignete oppgave er å se til at det vi har beskrevet for dere faktisk skjer. Den nåværende realiteten er nå i ferd med å settes under press, gjennomsyres av Lys og forvandlet av Himmelen. Vi trenger virkelig et skikkelig løft i deres bevissthetsnivå. Det vi gjør sammen med våre forbundsfeller er å sikre at Himmelens Bud virkelig manifesterer seg i dette riket. Derfor arbeider vi fulle av glede og besluttsomhet mens vi forbereder de mørke Sjelene på deres uunngåelige resignasjon fra makten, til tross for deres iherdige innsats for å finne en vei ut av sitt uføre. Faktum er at det finnes ingen utvei for dem. En ny tidslinje er blitt satt, som krever deres umiddelbare avgang, og det er bakgrunnen for vår velsignede besluttsomhet. Dramaet vil snart avsluttes. En ny virkelighet stiger frem, som trenger nye styresett, velstand og formell Avsløring. Tiden er inne for deres overflatesamfunn å slå seg sammen pånytt med den galaktiske menneskeheten, ved å vende tilbake til deres naturlige tilstand i tjeneste for det guddommelige og full bevissthet.

I dag benyttet vi dette budskapet til å informere dere nærmere hva som brygger seg opp i deres verden. Mange ulike aktiviteter foregår, som vil lede opp til de lenge etterlengtete forandringene. Disse vil forberede dere til Avsløringen og deres tilbakevenden til full bevissthet. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
Oversetter: Leif

torsdag 11. oktober 2012


Sheldan Nidle 9. oktober, 2012

6 Manik, 15 Tzotz, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer igjen! Mange begivenheter forbereder seg på å hende om kort tid. Deres verden er ved et punkt hvor det er like før økonomien kollapser. At økonomien fortsatt greier å holde seg oppe avhenger av en kontant-strøm fra kontoer som ble plyndret av Federal Reserve gjennom de siste årene. Pengene på disse kontoene ble illegalt ervervet som en del av prosedyrene med å overvåke overføringer av midler fra en konto til en annen. Våre medarbeidere sørger nå for at disse daglige internasjonale pengeforflytningene av store summer tar en annen vei. Etter hvert som disse fiskale inntektskildene begynner å tørke opp, leter det Korporative USA og deres servile tjenere desperat etter andre måter å holde seg flytende på. Denne plutselige reduksjonen av ”reelle kontantreserver” har skapt panikk i sentralbankene deres. Dette kommer på et bakteppe av en serie ultimatum disse bankene har fått av våre hellige samarbeidspartnere angående store gjeldsskyldnader som kan betales tilbake bare i gull. Disse utviklingselementene som fortsatt foregår i det skjulte er forventet å skape det vi kunne kalle ”en tidlig Halloween” for den mørke kabalen. (I deres bruk av ordet betyr det nedvisning og død før vinterens komme.) I mellomtiden fortsetter de ulike ”eierne” av de kjente og de ”mørke” gullreservene å addere til den totale mengden.

Dette enorme tapet av gull og sølv forsterker ytterligere den truende situasjonen verdens fiat-valutaer står overfor. Som nevnt ovenfor, blir det nå krevd at de enorme felles gjeldsbeløpene blir nedbetalt og det kreves at de blir nedbetalt i reell gullverdi. Disse samordnete tiltakene utøver et press som er i ferd med å forårsake en masse-kollaps i fiat-pengesystemet. De som gjør dette forstår til fulle konsekvensene av en slik drastisk manøver. Denne kolossale gjelden og den tøylesløse bruken av gullbaserte bonds, som nå skal betales ned, vil være de to parallelle virkemekanismer som vil avstedkomme utskiftninger av regjeringene og innføringen av det nye globale finanssystemet. Denne foreslåtte, og omhyggelig gjennomtenkte, løsningen på verdens problemer kan ikke den mørke kabalen feie under teppet. De fjell av gjeld som eksisterer har de selv skapt og det vil uvegerlig være det som fører til deres fall. Den globale finanssituasjonen er i ferd med å falle raskt fra hverandre og det gjør at den falske optimismen basert på dobbeltbokholderiets statistikk i Vesten blir fullstendig meningsløs. På den annen og lysere side, så vil dette akselererende skred samtidig skape anledningen for at det nye systemet plutselig kan introduseres av våre hellige allierte, hvis eneste må er velstand for alle.

Disse ulike drivkreftene nærmer seg raskt det kritiske punkt. I det offentlige rom presenterer man fortsatt en fiktiv fasade som hevder at alt er normalt og at det er mulig å få økonomien på fote igjen på et eller annet vis. Dette er vås og det motsatte er tilfellet. De som er av Lyset og som nå holder forandringens kort på hånden, spiller dem nå aktivt ut og dette bekreftes av våre kontakter som fortsetter å rapportere om at sammenbruddet et nær. De som arbeider med planene for å erstatte ”de mørke” regjeringene med nye som representerer folket, har full tillit til at det er like før de kan komme med sine kunngjøringer om disse forandringene. I samsvar med dette har vi bedt våre bakkemanskaper å holde seg klare, og de har samordnet sine operasjoner med våre slektninger fra Agartha, slik at de er klare til å informere de samfunnene de bor i, slik at de ikke får panikk, men heller ser det gledelige i det som begynner å skje. Deres verden er i ferd med å forandre seg fra et rike basert på forræderi og splid, til et nytt rike hvor styresmaktene virkelig lytter til folket og handler deretter. Det nye bank- og finanssystemet er designet for å avhjelpe all nød raskt og deretter bringe for velstand til alle. Ikke desto mindre er dette bare en forsmak på alle de vidunderlige forandringene som er planlagt, hvilke inkluderer de formelle kunngjøringer som vil gjøre vårt nærvær kjent for alle.

Vi har full tillit til at begivenhetene i den kommende tid omsider vil frigjøre verden fra den mørke kabalens grep. Bitene faller på plass en etter en som vil gjøre denne forandringen uunngåelig. Vår intensjon er å se til at dette skiftet skjer så enkelt og smidig som mulig. Vi har brukt våre evner og vår teknologi for å hindre forsøk på å sette dette resultatet i fare. De mørke skjønner hva vi holder på med og vet at de er maktesløse til å påvirke sluttresultatet. Derfor kan vi ikke helt forstå helt hvorfor de fortsetter med sitt stressende og desperate spill på kanten av stupet. Våre kontaktpersoner på alle nivåer av de mørkes organisasjoner rapporterer om den omfattende panikken og frykten som omgir de øverste nivåer i disse. Vi har fulgt med på når disse mørke sjelene desperat har klekket ut planer og strategier, men det er dem til ingen nytte. Men de fortsetter likevel. Frykten deres stammer utvilsomt fra deres lange og ubehagelige historie hvor de samarbeidet med Annunakiene, og basert på sine erfaringer med dem, er de livredde for hva det å stå til rette for sine forbrytelser i realiteten vil innebære. Vi arbeider for øyeblikket for å eliminere denne frykten hos dem.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi har med oss nyheter til dere. For øyeblikket er deres verden midt oppi et klimaks i kampen mellom Lyset og den mørke kabalen. De hemmelige hellige forbundene og disse gruppene og individene som så inderlig ønsker å forandre verden og frigjøre den fra mørket, har slått sine styrker sammen og har kunngjort en serie med juridiske rettsordrer som handler om nedbyggingen av denne virkeligheten. Det første steget var å få et antall hellige rådsmenn fra de urgamle slektslinjer både i Øst og Vest til å gjøre vedtak i deres favør. Disse dekretene danner den juridiske presedens for å fjerne de mørke fra sine maktposisjoner. Deres nåværende globale juridiske lovsystem er stort sett basert på Romersk lov og urgamle stammetradisjoner og disse danner grunnlaget for det bestående system av statuttlover. Det betyr at disse som har sin har posisjon i selve kjernen av legaliteten til de urgamle statuttlover, støtter denne forandringen i globalt styresett.

Denne spennende utviklingen, sammen med at et sammenbrudd i verdens økonomiske system er umiddelbart forestående, har fått det til å gå opp for kabalen at deres herskervelde, som er langt på overtid, virkelig er nær slutten. De mørke har lenge benyttet de nyss omtalte juridiske instrumenter for å etablere legitimitet i Pavens velsignelse av deres rettigheter og insignia. Effekten av dette er at hele grunnlaget som gir legitimitet til Pavens verdslig makt blir fjernet. Ja faktisk er det slik at alle verdslige kunngjøringer, som er basis for legitimiteten av nasjonalstater, nå står i fare. Denne tilsynelatende enkle manøver er et klart signal til de mørke at tiden er kommet at de forlater sine tallrike maktsentre. De mørke har så langt prøvd å ignorere dette, men faktum er at denne trusselen ikke har gått upåaktet hen hos dem. Vi angriper nå kabalen på flere fronter, økonomisk, finansielt, juridisk; og vi har full tillit til at denne strategien vår raskt vil bringe til opphør det terrorregimet som har eksistert i deres verden i årtusener.

Over alt på kloden ser dere nå et stort antall domfellelser i finans-saker som blir brakt for retten, som et resultat av, i hvert fall delvis, hva vi har gjort. Den fantastiske mengden med gjeld har rett og slett fått den effekten at den blir den faktor som feller de mørke. Faktum er at denne gjelden kan fjernes, elimineres, så snart nye regjeringer har kommet på plass. De mørke Sjelene bruker gjeld til å undertrykke og hundse om verdens nasjoner og krever stadig tøffere innstrammingstiltak, som har til hensikt å skape stadig mer uutholdelig og urokkelig tilstand av tyranni. AEONs hellige dekreter har fastslått gang etter gang at det er tid for å gå til aksjon og at tiden er inne for et nytt rike av Lyset å manifestere seg. Det vi arbeider med, er å gjøre virkelighet av det mandatet Himmelen har gitt oss. Våre forbundsfeller har samlet rundt seg en gruppe inspirerte individer som bryter i stykker de mørke og deres uhellige ”institusjoner”, og reder grunnen for at vi kan gå videre mot full bevissthet og en ny virkelighet for alle.

I dag fortsatte vi med å gi dere så mye informasjon som vi kan, innenfor de diskresjonens rammer vi har fått, om hva som går for seg i deres verden. Den Galaktiske Føderasjon har kommet hit for å hjelpe til å bringe fremover deres verden i forandring, med vår hjelp. Tenk over hvilken ufattelig stor og komplisert oppgave det er som er i gang, og støtt dem som arbeider for å gjøre virkelighet av denne nye dag for Gaia og hennes overflate-befolkning! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
Oversetter: Leif

fredag 5. oktober 2012


Sheldan Nidle 2. oktober 2012

12 Ahau, 8 Tzotz, 9 Eb
Dratzo! Vi kommer til dere i dag, med kunnskap om at en enorm mengde ting nærmer seg punktet hvor de kan begynne å ta form foran øynene på dere. Våre Hemmelige Hellige Forbund, godt hjulpet av våre allierte på Jorden, arbeider hardt for å fullføre et bredt spektrum av aktiviteter som vil skape en forbausende ny virkelighet for dere. Vi ser på, med stor munterhet, mens disse prosjektene begynner å bære frukt, vel vitende om at de er starten på det som vil gjøre Avsløringen mulig! Vi har til hensikt å benytte denne anledningen til å gjøre en serie med kunngjøringer for å informere dere om det enorme omfang av det som er blitt gjort for å bringe moder Jord og menneskeheten til dette punkt, og å gi detaljer om de mange forandringer som vil bli proklamert av lederne i de nye overgangsregjeringene. Disse formelle kunngjøringene vil legge premissene for introduksjonen av nye teknologier, vår første direkte samhandling med dere, samt et grunnleggende tidsskjema for hva som skal skje rett i forkant av, og rett etter, at vi første gang lander i stort antall. Vi har finpusset innholdet i disse kringkastingene i lys av hva lederne i de nye interrimsregjeringene har fortalt oss og vil således også justere aspekter av tidslinjen vi vil dele med dere.

For oss er det svært viktig at våre samhandlinger helt fra begynnelsen er helt åpne og fleksible nok til å tilpasse seg eventuelle viktige endringer i fremdriftsplanen som måtte bli vurdert som nødvendige. Den primære grunnen til at vi kommer til dere er for å være deres mentorer og for å bruke vår kompetanse til å gjøre deres transisjon til full bevissthet så rask, smidig og forståelig som mulig. Under dette mandatet har vi kontinuerlig tilpasset oppdraget vårt etter hvert som Himmelen så hva som ville være mulig å få til. Vårt kommunikasjonspersonell har gitt oss en konstant strøm av informasjon om deres ulike bevissthetsgrupper og deres ulike programmer som er i konstant endring. Vi bruker deretter disse dataene til å forme og tilpasse målene for våre gjensidige oppdrag. Vårt mål er å bevege dere mot full bevissthet innenfor rammen av den guddommelige plan som er laget for deres verden av Lord Surea og AEION’s rike. Dette hellige riket er bakgrunnen for alt vi gjør. Den guddommelige planen for denne tiden spesifiserer avslutningen av de mørkes undertrykkelse av Moder Jord og dere, og deres påfølgende samlede tilbakevenden til full bevissthet.

Da vi ankom hit i deres Gregorianske år 1990, var dere fullstendig underlagt Annunaki og ble overvåket direkte av deres lakeier på planeten. Disse gruppene av lakeier hadde laget hemmelige planer om å bryte med kontrakten som var skissert av Himmelen når det gjaldt deres midlertidige kontroll over denne virkeligheten. Vi ble derfor informert av Himmelen om at vårt oppdrag her skulle utføres i henhold til Lord Surea’s direktiver og fikk også full informasjon om hva de mørke Sjelene hadde planlagt å gjøre og hvordan de ville gjennomføre planene sine. I etterkant av dette satte vi opp kommandosentraler for deres verden i Agartha og bad Agarthanerne om å forslå en optimal handlingsplan. I samarbeid organiserte vi en felleskommando og begynte å ta kontakt med et antall grupper som hadde viet seg til å bringe denne verden tilbake til Lyset. Den uhyre kompliserte logistikken i denne felles operasjonen endret seg betydelig etter Fredstraktaten i Anchara, og siden den gang har vi gjennomført en rekke omdisponeringer for å holde oppdraget innenfor rammene av både direktivene fra Himmelen og eventuelle problemer som måtte oppstå på bakken.

Denne omfattende omgrupperingen har vært en suksess og ført oss frem til en meget gunstig posisjon for øyeblikket. ”Spillereglene” som er tydelig beskrevet gjennom en rekke signerte dokumenter, er like ved å bli sluttført og alle de siste forberedelsene er på det nærmeste på plass. Kommunikasjonspersonell som er plassert på mange viktige steder og i viktige grupper, gir oss kontinuerlig oppdatert informasjon, som vi bruker til å evaluere hvordan situasjonen ventelig vil arte seg når disse gruppene blir innsatt i interrimsregjeringene. Vi ønsker å samarbeide med dem på et harmonisk vis og samtidig bidra med vår spesialkompetanse, for å forberede deres rike på dets korte siste innspurt på reisen mot full bevissthet. Agarthanerne har på samme måte til hensikt å benytte sine egne representanter i de ulike grupper, for å veilede de nye lederne i en høyere utviklet form for statsledelse og for å forberede dere alle på deres nye ansvarsoppgaver. Vår hensikt er å skape omstendigheter som oppmuntrer dere til å utforske, med lyst og glede, den spennende nye verden som Himmelen i sin store nåde åpner opp for dere. Tiden er kommet nå for et kjempesprang i bevissthet inn i en forbløffende ny virkelighet!

Velsigne dere alle! Vi er deres Oppstegne Mester! Vi kommer for å kunngjøre at en serie med velsignede begivenheter om kort tid vil manifestere i denne virkeligheten! For lang, lang tid tilbake ble de mørke Sjelene gitt spesifikke ansvar med hensyn til sine aktiviteter i dette riket, som også inkluderte å erkjenne når tiden var inne for å bringe denne reduserte verden tilbake til Lyset. Denne forordning har blitt totalt ignorert av den mørke kabalen og dere tallrike lakeier rundt om i verden. Dette er årsaken til at AEION har sendt de syv store Serafer hit fra sitt strålende Rike. Disse Mektige Englene er her for å sette i scene denne verdens transisjon til Lyset og å rette opp enhver hendelse som har, på et eller annet vis, forsinket manifestasjon av den Guddommelige Plan for dette riket. I samsvar med dette er vi oppfordret til å gjøre det som må gjøres for å se til at våre forbundsfeller gjennomfører de forandringene som må til for å få deres virkelighet ut av det jerngrepet den mørke kabalen har holdt dere i. For øyeblikket iscenesetter de mørke sjelene en hel palett med utspekulerte scenarioer i et forsøk på å klamre seg til sin svinnende makt.

Allerede i dette nu er den mørke kabalens kvelertak i ferd med å bli løsnet av Serafimene. Himmelens fremgangsmåte er, til å begynne med, å vente i nåde på at de som er utvalgt til det, skal lære at deres uærlige metoder ikke lenger kan få fortsette. Deretter handler Himmelen på en slik måte at det uten skygge av tvil demonstrerer for dem at det nå er på tide å slutte med disse mangslungne ”metodene”. Dette blir nå besørget av dem som er utsendt fra AEION. Vi har forberedt oss på disse hellige anslag, og den lettelse som vil følge. I tillegg er det mange elementer av den Galaktiske Føderasjon som handler i tandem med disse aller helligste Sjelene. Øyeblikket er nær for at en ny virkelighet gryr i dette riket. Sannhetens Store Lys er i ferd med å kastes på dette mørke sted og en svært nødvendig renselse vil skje! Dette er bakgrunnen for at vil skrider frem med mye større glede nå og at vår kollektive Sjels sang nå toner frem med så mye større kraft. Denne tid skal være begynnelsen på mange ting som vil ønske Lyset velkommen til dette vårt nye rike.

Nå mens vi forbereder oss på denne parade av begivenheter, ber vi i glede til Himmelen og til den Guddommelige Plan som i så stor Kjærlighet ser til at dette riket på ny skal få oppleve den uendelige gleden av full bevissthet. Den Guddommelige Himmel forbereder de ulike midler som skal frigjøre oss fra en ondskap som kun midlertidig fikk stille seg i veien for oss. Tiden er inne for å rekalibrere energiene våre og kjenne nok en gang de følelsene som følger med vår tilbakevenden til hellig tjeneste, som en av en hærskare av fysiske Engler som skal utfolde Himmelens velsignede stråleglans over alt i det fysiske riket. Denne vidunderlige tilstand er noe dere ikke har opplevd på mer en tretten årtusener. Deres Sjeler skal nå få komme tilbake til sin opprinnelige tilstand og dere vil igjen få kjenne til fulle den lykke som er deres direkte tilknytning til Himmelen og deres hellige familiebånd. Vær i Glede og rungende jubel, mine kjære Søstre og Brødre, la deres jubel ingen grense ha!

I dag fortsatte vi vår serie med budskaper som har som mål å forklare det store skiftet fra mørket til Lyset. Denne hellige reise har tatt dere gjennom talløse reinkarnasjoner. Den ene generasjon har fulgt den annen i en storslagen episk reise som nå skal bringe dere tilbake til hjertet av deres Sjels udødelighet! Vær i glede og vær rede til å ta imot Himmelens gaver! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions