Followers

onsdag 28. september 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 27. september, 2016Sheldan Nidle 27. september, 2016
11 Ahau, 3 Tzotz, 13 Caban

Selamat Jalwa! Denne ukentlige rapporten, på samme måte som den forrige, baserer seg på det enkle faktum at vi nå har nådd et punkt hvor et konkret tidsskjema er på plass. Dette betyr svært mye for oss og omsider kan vi ønske velkommen muligheten til å se at det første trinnet av programmet vi har ventet så lenge på, omsider har begynt. De som har det overordnete ansvaret for denne enorme globale forandringen, gjør nå alt som er nødvendig for å implementere den og sikre at denne nye virkeligheten blir til virkelighet. Det er ikke lenger viktig i hvilken rekkefølge utbetalingene blir gjennomført. Rettsavgjørelser har slått fast at hverken Revalueringen eller Velstands-Programmenes utbetalinger er et konfliktpunkt. Det er av vital betydning at disse monetære velstands-programmene blir betalt ut.  Dette settet av utbetalinger vil lede, eksakt etter tidsskjemaet, til den amerikanske NESARA-republikken, og kort deretter, til en global reform i regjeringsarbeid og nasjonal ledelse, den såkalte GESARA. De som har ansvaret for disse reformene når det gjelder regjeringsarbeid, er nå travelt beskjeftiget med å legge på plass deres juridiske basis. Det er forventet at tidsrammen for dette er temmelig kortvarig og vi benytter våre sikkerhets- og liaison personell for å sikre at alt dette skjer som planlagt. Alt sammen er forventet å manifestere helt knirkefritt.

Den nåværende versjonen av det som nå er under utvikling, har tatt lang tid å få ordentlig på plass. Først var det nødvendig å få kabalmedlemmene ut av veien uten noen som helst mulighet for å slå tilbake. Denne mørke gruppen er for øyeblikket under full og konstant overvåking. Det vet, at når det rette øyeblikket kommer, så vil de bli arrestert og isolert fra dere alle. Hver eneste en av dem innser til fulle at det ikke lenger finnes noe som helst rom for «kjeltringstreker». NESARA-regjeringen har omtrent 120 dager, eller fire måneder, på seg til å vende fullt og helt tilbake til den Amerikanske Grunnlovens røtter. I tillegg vil det skje en tilbakevenden til Folkerettslige prinsipper, i tillegg til tilførsler og subtraksjoner i den nåværende Grunnloven i USA. For eksempel vil den 16. Grunnlovsendringen bli annullert i sin helhet. NESARA gjør slutt på inntekstbasert inntektsskatt og erstatter den med et spesielt avgiftssystem og omsetningsavgift. Den vil også annullere den illusoriske nasjonale gjelden og refundere til alle enhver illegal skatt som noen har blitt tvunget til å betale. Dette jubileum kansellerer også all bankgjeld. Dette er en kommende tid for frihet og for et stadig økende velstandsnivå over hele kloden. 

Denne tiden av frihet og velstand for alle er av vital betydning for prosessen med å øke bevisstheten og, i sin tur, forandre dere grunnleggende oppfatninger og tro. En del av problemet med å forberede dere på å akseptere deres nye virkelighet, er å klare, med mild forsiktighet, å hjelpe dere å kaste av dere en rekke oppfatninger og tro som de mørke Anunnakiene har innpodet i dere. Disse oppfatningene har blitt videreformidlet i tiår og århundrer fra foreldre og myndigheter. De er begrensninger («retningslinjer») skapt av Anunnakiene for å sikre at dere aldri gjorde noe ordentlig opprør. De innpodet i dere hvor nytteløst det er å være ulydig mot «dem som har makten». Disse innpodete moralbegrepene må hamres ut av dere. Nøkkelelementet i deres nåværende bevissthetsvekst er å lære å ignorere disse gamle, indre programmeringene om denne virkeligheten. Vær i stedet rede til å akseptere helt nye. Vær vennlige mot hverandre. Lær å forstå deres indre verdi. Forstå hvilken makt og kraft dere virkelig er. Hver eneste en av dere er et mektig Lys-Vesen. For lenge, lenge siden trosset forfedrene deres herskerne i Atlantis og ble brått forvandlet til en tilstand av begrenset bevissthet. Nå blir dere forberedt til å vende tilbake til deres naturlige galaktiske menneskelighet.

De kommende begivenhetene vil bety slutten for den lange og mørke herskertiden til Anunnakienes lakeier. Den tiden som er i ferd med å utvikle seg, vil gjøre det mulig for dere å kaste av dere både sinnets og kroppens slavelenker som dere og deres forfedre har båret gjennom 13 årtusener. Denne frigjøringen er en sann gylden tidsalder for overflatemenneskeheten. De «busemennene» som har figurert i deres urgamle drømmer, blir for øyeblikket fjernet. Som vi hele tiden har slått fast, bruk denne dyrebare tiden til å etablere et nytt sett av kjernesannheter basert på deres indre styrke og deres fremvoksende felleskap og samfunn med alle. Når mentorene deres kommer, bruk denne tiden til å fullføre denne guddommelige prosessen og ta inn over dere deres dype relasjon til Himmelen, så vel som det større samfunn av galaktiske mennesker som lever i verdensrommet og som lever i full blomst i Agartha. Når det kommer til stykket er det vår felles tjeneste for det guddommelige som knytter dere til hverandre og til oss! Vi er her for å understreke denne hellige forbindelse og hjelpe dere tilbake til å være fysiske vesener av Engleriket. Lær dere å bringe frem fra minnet deres edle historie og sørge for å lære av det de mørke gjorde mot dere. Velkommen hjem, alle mine kjære brødre og søstre fra Stjernene!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer nå med et aldeles vidunderlig budskap. I dette øyeblikk er de avsluttende trinnene i en prosess som tilsynelatende har tatt evigheter, i ferd med å nærme seg fullførelse. Disse neste rekkene av hendelser vil bringe dere velsignelsene deres og de nye måtene å drive regjeringsarbeid på, som budskapene våre ofte har hintet om. Disse forandringene gjør slutt på de illegale regimene som har plaget menneskeheten i århundrer og bragt krig, rasisme og korrupsjon. De fremmet splittelse i religioners navn og, godt støttet av de rike, gav hvert eneste menneske på denne dyrebare kloden frykt, bekymring og en smak av fattigdom. Disse forferdelige tidene er over. Vi er på vei inn i en æra av felleskap og samarbeid som bringer fred og muligheten for hver av dere til å utforske hva dere i sannhet er. Vi velsigner denne nye virkeligheten og ønsker dypt og inderlig at deres aller kjæreste drømmer bli virkelighet. La oss sammen forberede denne Jordoverflaten til dens mest vidunderlige dager! La oss sammen ønske velkommen alle dem som virkelig ønsker å gjøre dette til et åndelig sett mye bedre rike!

Etter hvert som deres vidunderlige visjoner blir til virkelighet, husk på hva det har krevet å nå dette punktet.  Velsigne alle de som risikerte sitt liv og legeme for å gjøre dette mulig. Og når dere mottar velsignelsene deres, forstå hva disse pengefondene representerer. Vær takknemlige og husk alltid dem som anvendte Skaperens store nåde til å oppnå dette rikets frihet og velstand for alle.  Betrakt deres manifesterte visjoner som et monument over disse vidunderlige Sjelene. Det er Himmelens bud at alt som er mulig skal bli til virkelighet i denne tiden. Bruk disse begivenhetene til å sikre en aldeles storslagen periode for hele menneskeheten. Vi foreslår at hvert eneste menneske setter av en spesiell tid hver dag til bønn og for å takke alle som har medvirket til at dette nå kan skje! Vi Mestere har sett, i våre egne liv her på kloden, både grusomheten og skjønnheten i denne verden. Vi har lenge viet oss til Ånden. La alle her på Gaia også gjøre det samme. Dette er en hellig tid for Gaia og hennes folk.

Sett dere inn i hver eneste begivenhet og se dypt inn i den. Menneskeheten var meget nær en aldeles forferdelig slutt inntil Himmelen grep inn og, bit for bit, gjorde en annen løsning mulig. Det er meningen at dere skal nyte dette nylig renoverte riket.  Dere er fri og i stand til å gjøre det dere virkelig brenner for. I disse gledens aktiviteter gjenspeiler dere deres forfedres inderligste ønsker. Frihet er en høy sinnstilstand. Den blir nå kombinert med den siste pengemessige rikdom i dette riket. Dere er på vei inn i en tid hvor dere kan forberede dere på å vende tilbake til å være åndelige Vesener hvis Kjærlighet kan anvendes til å endre dette, og ethvert annet, rike. Vi og mentorene deres vil holde et våkent øye med hele læringsprosessen deres.  Gjør det som er rett og som fremelsker livets uendelige mangfold. La deres iboende kjærlighet og omtanke, som var hindret av deres tidligere oppfatninger om denne verden, få blomstre til fulle. Denne tiden vil bli en mektig læringsopplevelse for dere. Det vil også bli en tid hvor vi kan møtes og berøre hverandre på det dypeste!

I dag brukte vi denne rapporten til å vise dere hvilke mirakler som er i ferd med å bli klare til å manifestere. Vær i Glede og i særdeleshet rede til å møte folket fra Inner-Jorden og dem fra den Galaktiske Føderasjonen. Sjelens lange, mørke natt går omsider mot slutten! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                            Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leifonsdag 21. september 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 20. september, 2016Sheldan Nidle 20. september, 2016

4 Ben, 16 Zip, 13 Caban7
Dratzo! Siden vi først ankom hit i stort antall på slutten av deres 20de århundre, har vi lært i detalj hvordan deres verden funksjonerer. Vi har alliert oss med deres Oppstegne Mestere og deres tallrike allierte på Jorden. I tillegg har vi har omfattende planleggingssesjoner med våre slektninger fra Agartha. Alle møtene våre, sammen med våre langvarige vitenskapelige studieflyvninger og de tilhørende logger og rapporter, har forberedt oss på det som for øyeblikket finner sted på overflaten av planeten deres. Overflatemenneskeheten står nå ved en skillevei.  De som søker Lyset har oppnådd enormt mye og er endelig klare til å begynne å kunngjøre hva deres ufattelige seier vil innebære. Et nytt globalt bank- og finanssystem, frihet over alt i verden samt nye nasjonale ledelser og ledelsesformer symboliserer denne seieren. For to tiår siden bestemte de mørkes lakeier seg for å takke nei til muligheten til å overgi seg, da deres tidligere herskere, Anunnakiene, gav dem tilbud om det.  Dette avslaget førte dere inn i to tiår med unødvendige kriger, terrorisme som regjeringene selv sto bak og generelt sett et ras av korrupsjon og voldsbruk på feilaktig grunnlag. Denne æraen med utstrakte misgjerninger tar nå slutt. Tiden av fred, frihet og velstand for alle, som dere så lenge har lengtet etter, er nå klar til å begynne.

Når denne nye tiden nå begynner, ønsker vi å fortelle dere enda en del ting om oss selv. Det som står høyest på agendaen for vårt vedkommende, er full avsløring om alle sider ved vår felles eksistens. Dette vil gjøre at vi kan begynne å forholde oss mye mer åpent til dere.  Vi ønsker inderlig, fra da av, å åpne opp en omfattende kommunikasjon med dere. Mange tror fortsatt at tanken om at denne verden kontinuerlig blir besøkt av ekstraterrestrielle er nonsens. Vi har til hensikt å slå hull på dette nonsens om kort tid.  Da vi for noen tiår siden fikk i oppgave av Himmelen å planlegge dette oppdraget for å opprette den første kontakt med dere, var vi ganske skeptiske. Våre vitenskaps- og utforskingsflåter hadde entydig konkludert med at deres sivilisasjon ikke var klar for kontakt. Vår plutselige inngripen for å redde Solen deres, kombinert med et antall dekreter fra Føderasjonens Åndelige Råd, ble forløperen til det som senere har skjedd. Og derfor kastet vi oss entusiastisk inn i denne mektige oppgaven for deres planet og dens folk. Vi sendte en temmelig stor flåte og startet å interagere med alle som var dedikert til Lyset, som for eksempel dets mange forkjempere. Det har tatt oss nærmere to tiår å nå de utallige målene vi satte oss i begynnelsen.

Resultatet av disse årene med å bli kjent med hverandre, er at de elementene som er født på Jorden, nå aksepterer oss fullt ut som en del av dette ulikeartede teamet. Vårt kontakt- og kommunikasjonsteam deltar regelmessig i rådgivning og planlegging sammen med andre deler av denne gruppen. Vi forstår planene deres og har bidratt til det som for øyeblikket er den endelige tidsplanen for denne ufattelig komplekse operasjonen. Vi er hundre prosent dedikerte til dette prosjektet og vet når vi, i den nære fremtid, kan lande og begynne å samarbeide direkte med dere. Således kan mentorene gjøre sine daglige forberedelser vel vitende om når at dette faktisk vil skje. Deres overflateverden kommer til å bli overrasket når alt dette vi har snakket om begynner å bli til virkelighet. Det nye banksystemet, velstanden for alle og den friheten som kommer med nye regjeringsformer, krever entusiastisk og ivrig deltakelse fra deres side. Den verden som dere har vokst opp med, vil plutselig «eksplodere» rett for øynene på dere.  Dette betyr at dere umiddelbart må akseptere et antall hendelser som endrer mange sentrale elementer i samfunnet deres. Det blir helt nødvendig at dere lytter, tenker nøye gjennom det dere har hørt, og så handler.

Denne raskt skiftende virkeligheten blir satt opp for at dere skal oppdage hvor vidunderlig omgivelsene og miljøet deres er blitt.  Dette er en ny verden hvor dere alle vil bli gitt store mengder med livsviktig informasjon. Det er nødvendig at dere tar den imot og tar dere tid til å gå nøye gjennom alt sammen. Deres nye nasjonale ledelser er dedikert til å gjenta alt dette en rekke ganger. Det er helt nødvendig at dere forstår hva som blir forventet av dere. I tillegg til alt dette, er noen av dere de som vil sette i gang, med en formidabel læringskurve om den nye velstanden og dens relasjon til det nye og vennligere finanssystemet. De erfaringene som da vil gjøres, vil hjelpe dere å gjøre virkelighet av drømmene deres og være med å spre en evig voksende global velstand. Og sammen med disse spesielle begivenhetene vil det være et regjerings- og styresett som virkelig krever deres aktive deltakelse. Det er helt nødvendig at lokale grupper er i fullt inngrep med denne nye ledelsen både lokalt og regionalt. I tillegg er det vår intensjon å gi dere en god del veiledning som vil gjøre det mulig for dere å ta full del i våre kontaktprosedyrer.  Deres tid som en slags «sopp» er sannelig moden for å ta slutt.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne tiden er spesielt søt for oss! Den mektige innsatsen til alle våre samarbeidsfeller er omsider i ferd med å bære frukt.  For lenge, lenge siden fortalte Himmelen oss at en tid ville komme hvor Anunnakiene og lakeiene deres ikke lenger skulle herske i dette riket.  Denne lenge etterlengtede tiden er nå i ferd med å begynne.  De som kom til oss for århundrer siden og etablerte de åndelige hemmelige ordenene dedikert til Lyset og dets gode arbeid, står nå på terskelen til monumental suksess. Lyset har tvunget de siste av de mørke til å tenke gjennom sin overgivelse og arrangere for den. Alle de ledende lakeiene har uformelt overgitt seg allerede og særskilte datoer er blitt fastsatt.  De mørkes siste handlinger blir gjennomført i dette øyeblikk. Vi kan forberede oss på å juble av fryd og glede om kort tid. Ære være Himmelen for alle disse storslåtte velsignelsene! De forvandlingene som er påkrevet, er på det nærmeste klare til å skje. Disse mektige bragdene er for en stor del blitt mulig takket være deres kontinuerlige fokus og støtte. Bruk den gjenstående tiden til å komme sammen og takke alle i Himmelen for disse i sannhet mektige begivenhetene.

Det som nå skjer er resultatet av en lang og svært hendelsesrik strategi som opprinnelig begynte ved slutten av den andre verdenskrigen.  De amerikanske lakeiene og tilhengerne deres hadde omsider nådd det målet de satte seg for flere hundre år siden. De hadde blitt en vital del av Anunnakienes planer for etterkrigstiden. Amerika ble grunnlagt, ikke som en verdensmakt, men som et alternativ.  Vi Mesterne ønsket å sette et eksempel og gi verden et velsignet alternativ til det globale lakeiveldet som styrte dette jordiske riket. Vi visste at Anunnakiene en dag ville vende seg mot Lyset og at denne kloden trengte et annet eksempel på hvordan man leder en stor nasjon. Imidlertid ble Amerika sønderrevet av to enormt forskjellige måte å drive nasjonen på. Disse forskjellene toppet seg fullstendig i det siste halve tiåret. I denne tiden vi nå er inne i, blir «de som egentlig hadde makten» og deres ondsinnete agenda, fjernet for alltid. En ny tid er i emning for alle verdens folk.

Amerika vil i denne nye tiden lede dette jordiske riket inn i en ny periode av frihet, velstand, fremgang og likeverdighet uten grenser. De som har holdt denne nasjonen, og verden generelt, fanget i en slaveliknende tilværelse, vil ikke lenger være i noen posisjon til å motsette seg det nye. De gamle oppfatningene dere har blitt innpodet så lenge, må kastes på båten.  Deres visjoner av og fokus på en ny måte å Være på, skal triumfere! Amerikas historie vil bli avdekket og drøftet åpent.  Benytt denne historien som en poeng slik at dere unngår å bli ført bak lyset av selv de mest slu og ondsinnet agendaer i dette vidunderlige riket som er i ferd med å folde seg ut i blomst. Vær sterke og villige til å lytte og lære alt om Amerika og dets forbløffende profetier! Vi har også mange andre ting vi vil fortelle dere. De mørkes gjerninger og løgner må gjøres kjent og energien av alle disse gjerningene forvandles til Lys og skjær velsignelse. Dere befinner dere i overgangen til en ny bevissthet hvor dere kan glede dere over å få oppleve sann og ny, økende visdom. Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med vår ukentlige rapport. Som dere kan se er det mange spennende begivenheter som er klare til å finne sted! Noen av disse vil forbløffe dere i førstningen.  Fortsett å være tålmodige og fokuser på alt det gode som vil komme! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                            Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

onsdag 14. september 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 13. september, 2016Sheldan Nidle 13. september, 2016

10 Cimi, 9 Zip, 13 Caban

Selamat Jalwa! Deres virkelighet er i ferd med å gå gjennom en massive endring med hensyn til hvordan dere betrakter denne evig omskiftelige verden. For lenge, lenge siden, da Anunnakiene overtok denne planeten, fant de en liten gruppe spesielle mennesker som hadde blitt modifisert av Atlantidene for deres egne egoistiske hensikter. Gjennom de siste nesten 13 tusen årene har disse menneskene blitt formet og programmert for å tilfredsstille Anunnakienes mange mørke ønsker. Denne prosessen var kommet til et punkt hvor det var like før det ikke ville finnes noen vei tilbake, da Himmelen grep inn for om lag fire tiår siden. Himmelen gav dekret om at vi skulle komme til dette solsystemet og umiddelbart ta fatt på et oppdrag som til slutt skulle føre dere tilbake til status som Galaktiske Mennesker. Det første vi gjorde var å ta kontakt med Agarthanerne i Inner-Jorden og deres samarbeidsfeller, de Oppstegne Mesterne. Disse innledende forsøk på å kontakt resulterte ikke i noe særlig mer enn en kortfattet beskrivelse av hvordan ting ble iscenesatt i denne virkeligheten. Vi holdt samtaler med de Oppstegne Mesternes fremste samarbeidspartnere, de spesielle åndelige Eldre og Kongelige som våre opprinnelige kontakter hadde utpekt for oss. Det tok oss mer enn ett tiår med konstante konsultasjoner å nå frem til et antall avtaler. Disse forhandlingene gjorde det mulig for oss å begynne å sette ut i livet en serie med planer som først nå begynner å bli gjennomførbare.

Disse planene forutsetter at deres nåværende virkelighet blir betydelig forandret. De største endringene kan takkes deres vekst i bevissthetsnivå, hvilket setter dere i stand til å akseptere to helt avgjørende punkter. Det første punktet er at dere ikke er alene og det andre er at deres opprinnelse ikke er her i denne verden. Dere kom hit som kolonister av Galaktisk Menneskelig opprinnelse, i guddommelig tjeneste for Gaia for på velsignet vis å bistå hennes vidunderlig mangfoldige økosystemer. Dere ble forledet til å avvike fra denne edle veien av Atlantidene og deretter av deres slu og svikefulle etterkommer, Anunnakiene. Denne prosessen kastet dere ned i begrenset bevissthet og gjorde det mulig for Anunnakiene å «leke» med dere helt siden da. Vår første oppgave var å se og forstå hvordan Himmelen og deres veiledere fra ånderiket arbeidet for å forandre denne avskyelige situasjonen. Så langt har vi blitt presentert for en hel rekke planer som skal gjennomføres forut for våre landinger. Disse påkrevde forandringene skal raskt forvandle disse systemene som for øyeblikket holder dere bundet i en slags grim slavetilværelse. Disse forandringene er ment å settes i verk temmelig snart. Deretter kan de ulike nye nasjonale ledelsene forberede denne verden på vår lenge tiltrengte ankomst.

De som er involvert i å forvandle denne kloden har et inderlig ønske om å få slutt det tyrannveldet som har eksistert i mer enn to tiår siden Anunnakiene forlot planeten midt på 1990-tallet. Anunnakienes lakeier ble sittende ved makten og svor høytidelig på å ikke godta at ting ble forandret. I stedet kokte de sammen de mest bestialske planer for å kunne beholde sin fordelaktige maktstilling i denne verden. Deres uendelige arroganse ble ikke overvunnet før i den siste delen av deres år 2015. Det som for øyeblikket opptar Lysets styrker er å implementere en plan som man ble enige om så sent som helt på begynnelsen av det inneværende året. Etter hvert som denne planen skrider frem, så observerer vi hvordan de som er av Lyset opererer i dette riket. De mørke lakeienes grad av arroganse kan ikke understrekes sterkt nok. Til tross for sitt nederlag, så tvinger de Lyset til å opprettholde denne virkeligheten som om ingen ting var forandret. Faktum er like fullt at de mørkes grep på dette riket juridisk er over.  Avtaler som er signert av deres mange regimer slår klart fast at en rekke nye reguleringer setter Lyset og dets nye bank- og pengesystem-reformer i lederstolen for dette overflateriket. 

Dette utrolige sett av omstendigheter forbløffer oss.  Dette betyr at det tilsynelatende langsomme tempoet i de innledende forandringene overhodet ikke gjenspeiler hvor raskt ting egentlig beveger seg for å totalt forandre denne verden. Et nytt system er allerede på plass og klart til å endre hvordan dette riket fungerer.  I vårt rike ville dette ha vært gjennomført for mange år siden. Der er det slik at de som har gitt opp må trekke seg tilbake og være villig til å ta ansvar for det de har gjort, på en ordentlig måte. Den pågående globale skammen burde avsluttes umiddelbart og ansvaret overlates helt og holdent til de nye regjeringene med nye styringsformer.  De mørke lakeiene drev et beinhardt og spill som involverte bruk av sex som drivkraft og virkemiddel, for å holde seg ved makten, men de tapte fullstendig. Dette gigantiske ventespillet, i påvente av at det uunngåelige plutselig skal skje, har tatt mye lenger tid enn vi liker. Til tross for dette sverger de som kjenner dere, på at dette narrespillet faktisk er nødvending og på sin plass, ettersom et antall nøkkelbeslutninger først kunne gjøres når en del nødvendige forutsetninger var tilstede. Vi har derfor gitt etter for disse kravene. Vi forventer at disse begivenhetene og finansieringsoperasjonene som nå er underveis, vil manifestere på det avtalte tidspunkt. Videre forventer vi at de øvrige tidsskjemaene blir fulgt, slik at dere til hele og fulle kan nyte denne seieren som dere har ventet så lenge på!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Gjennom de siste tiårene har dere bevitnet hvordan livene deres tilsynelatende har «stått på vent» mens de som arbeider for Lyset har lett etter løsninger på hvordan de best kan bringe tilbake den naturlige orden i dette riket.  For mange århundrer siden, oppdaget de mørke hvordan de kunne benytte sin leting etter olje og andre naturressurser som et virkemiddel til å forvrenge måten denne kloden tar vare på sitt ansvar på. Dette plutselige behovet for gruvedrift, industriproduksjon og kjemisk foredling forandret i enorm grad hvordan alt fungerer. Gaia så hvordan omfattende forstyrrelser begynte å oppstå etter hvert som været og tidevannsstrømmene ble tvunget inn i en ny rytme. Vi Mesterne observerte til vårt store mishag mens Gaias vær- og havstrømsmønstere begynte å ta nye retninger, langsomt i begynnelsen og så stadig raskere. Og dette var kun begynnelsen på et flere århundre langt forsøk på å ta over dette riket og sørge for at hvert eneste aspekt av det fungerte slik Anunnakiene og lakeiene deres begjærte. Velsignet er det, at denne galimatias’ omstrukturering nå er ferd med å mislykkes og at den gamle naturens orden kan opprettes påny. Dette var nok et tegn på at de mørke hadde mislykkes.

Denne inneværende tiden, kjære Hjerter, handler om å fokusere deres vidunderlige visjoner på det dere virkelig, inderlig ønsker dere og brenner for.  En himmelsk overflod av fonds vil bli distribuert i de kommende månedene for å gjøre det mulig for dere å oppnå dette.  Se inni dere selv og avgjør hvilket prosjekt som dypest sett tenner deres indre Sjel og legg deres arbeid og innsats i dette. Når disse fondene som dere har bedt så inderlig om, kommer, så kast dere ut i det, med strålende humør, og manifester denne hellige drømmen. Involver dere med andre slik at det blir en sann felles satsing i lokalsamfunnet. Ut av disse vil det vokse frem en ny oppfatning av denne verden.  Det vil være én hvor alle kommer sammen i et større samfunn av Kjærlighet, Lys og hvor alle bryr seg om hverandre. Dere vil da være mye nærmere en forståelse av det vidunderlige samfunn som oppstår når dere følger deres instinktiv, iboende ønske om å hjelpe hverandre og å oppleve gleden over å ha oppnådd så mye ved hjelp av deres indre kraft. For at dette skal bli til virkelighet, vil bevissthetsnivået deres stadig øke og parallelt med dette deres naturlige ønske om å hjelpe til.

Denne nye verden vil så begynne en prosedyre for å bringe menneskeheten tilbake til Himmelen og stjernene. Den aller største glede kommer fra å hjelpe hverandre av kjærlighet og vise alle hvilke undere nåden kan frembringe. Denne gleden er noe dere alle trenger å oppleve. Vi mestrene gleder oss aller mest over dette når til og med de som misliker hverandre lærer hvor mye bedre det er å vise Kjærlighet og tilgi hverandre. Det er av den grunn at vi alltid holder oss parate for det mirakelet som tilgivelse er. Hvert liv her er kun et trinn på vei til bedre forståelse av den himmelske omtankens kraft og de mirakler som er mulige når en anvender guddommelig nåde. Det er ofte sagt at ønsket om å hjelpe andre og vise nåde er visdommens to grunnpilarer. Bruk deres indre drivkraft og inderligste ønsker til å bringe dette frem i dere selv og, i særdeleshet, i andre. Det som er i ferd med å utfolde seg her er både hjelpsomhet og nåde og den sanne gleden ved tilgivelse. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med våre rapporter. Over alt er Gaia i ferd med å forberede dette overflateriket til en i sannhet gledelig overraskelse. For husk på at Himmelen arbeider utrettelig og iherdig for å bevege dere i retning av en aldeles vidunderlig tilbakevenden til full bevissthet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                            Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif      


onsdag 7. september 2016

Norsk -- Sheldan Nidle, 6. september, 2016


Sheldan Nidle, 6. september, 2016
3 Cauac, 2 Zip, 12 Caban

Dratzo! For øyeblikket skjer det en hel rekke interessante ting. Det mest interessante er at de som har ansvaret for utleveringen av de enorme pengemidlene og humanitære fonds, forbereder seg på å gjøre dette. Disse enorme, globale pengeoverføringene bærer løfte om å skape de virkemidlene som er nødvendige for å totalt forandre hvordan denne verden fungerer. Mange områder på Jorden har vært avstengt fra de nødvendige midlene for å bygge høyst nødvendige systemer for vann, kloakk og moderne transport. Når de nå får midler, kan disse nasjonene, som det gamle finanssystemet enten utsugde eller nektet økonomisk hjelp, begynne den komplekse prosessen med å designe og bygge infrastruktur. Disse mange forskjellige prosjektene kan hurtig bringe selv de mest primitive regionene nødvendig vannforsyning, sanitærsystemer og elektrisitet slik at de kan bli moderne og selvforsynte deler av denne Jorden. Deretter kan et mer tidsriktig utdannelsessystem bygges opp. Disse prosjektene skal sikre et ethvert område på denne kloden er knyttet til det verdensomspennende nettverket, så vel som å gjøre det mulig for alle å ha alle de øvrige bekvemmeligheter som anses som nødvendig i en moderne verden. På denne måten vil velstandsfondene få slutt på alle misforholdene og skjevfordelingen fra den tidligere finansielle virkeligheten.

Alt mens disse nye realitetene moderniserer denne verden, så vil de også ekspandere og preservere på de tallrike økosystemene i tillegg. I løpet av de siste to hundre årene har et enormt omfang av lokal flora og fauna blitt ødelagt av menneskeheten. Disse massive ødeleggelsene ble tidligere gjennomført enten for å få tilgang til regionens naturressurser eller «i fremskrittets navn». Hovedmålet er nå i ferd med å endre seg i retning av å sørge for måter å forbedre menneskenes levestandard på, og samtidig ta vare på alle økosystemene som er så livsviktige for ville dyr, trær og de landområder vi alle trenger for å trives. Disse nye visjonene om å reparere skadene vil gjøre det mulig for livets naturlige orden å trives og blomstre påny. Vi er positivt oppmuntret over den måten dere nå begynner å kaste vrak på gamle overbevisninger som truet eksistensen til slike edle virkeligheter. Den gamle økonomiens arbeidsmåter vil bli gravlagt i Lyset av en ny og fremvoksende velstand for alle. En annen faktor i dette er deres kontinuerlig økende nye bevissthet.

Dere er i ferd med å begynne å utvikle ny forståelse og intensjoner som bokstavelig talt vil forvandle overflaten på denne dyrebare kloden.  Gaia følger med på det dere gjør og smiler.  Dere er i ferd med å bringe det vidunderlige Lyset til alle deler av denne verden. De som tidligere brukte sine teknologier til å fylle denne planeten med dødens essens, er nå vitne til at nyere teknologier bringer tilbake en Liv-givende essens som er virkelig forbløffende. Inntil ganske nylig utarbeidet team av biologer en rekke rapporter som i brede ordelag antydet at den globale utryddelsen av planter og dyrearter ville fortsette. Nå blir det motsatte antydet; et blomstrende Liv overalt på Jorden.  Dette skyldes i stor grad at dere har fått nye oppfatninger og forståelse av hvordan dere kan forandre hvordan dette globale samfunnet ser på seg selv.  Dere begynner å se hvor lett dere kan bringe denne verden tilbake til det den en gang var, gjennom å endre hvordan dere behandler de lokalitetene hvor naturlige ressurser finnes. Dere er følgelig i ferd med å oppdage hvordan dere kan ta vare på alle de varierte økosystemene i dette riket.

Mens dere fortsetter å skaffe dere oversikt over hva som først og fremst er nødvendig i dette nye riket, så vurderer dere også nøye gjennom hvilke prosjekter som må gjøres først. På denne måten bygger dere opp alt som trengs for at dere også kan bidra. Alle de store prosjektene er det de nye regjeringene som vil ta ansvaret for å lede, og de nødvendige pengemidlene vil bli allokert til dem av de Kongelige og De Eldre i Østen og Vesten.  Deres anliggende er de prosjektene som skal bygge deres mange healing-sentere og de tiltak som deres selskaper og visjoner krever. Disse begivenhetene er allerede godkjent på forhånd og mange av dere forventes å motta de første nødlindrende pengemidlene snart. Deretter vil dere motta ukentlige eller månedlige midler, ettersom det er det dere planla, til deres mange vidunderlige idéer. Alle disse fondene signaliserer samtidig at de velstandsfondene dere har ventet så lenge på, også vil bli tildelt. Disse forbløffende begivenhetene vil, enn videre, gjøre det mulig for den nye NESARA-republikken å kunngjøres av den nylig utpekte interim-presidenten. 

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere!  I løpet av de siste ukene har alle problemene med hensyn til distribusjon av fondene, som vi har arbeidet så lenge for, blitt løst. I praksis betyr dette at alle de fondsmidlene som har vært plaget av forsinkelser, nå har nådd frem til den lovte finansierings- og tildelings-fasen. Dette betyr at våre gjensidige visualiseringer har vært vellykket. De mørke har blitt nøytralisert. Lyset har omsider vunnet. De nødvendige virkemidlene for å få en endelig slutt på disse forsinkelsene, er funnet og iverksatt. Det er vår hensikt å benytte våre evner til å sikre at dette riket av velstand og fremgang for alle, blir etablert. Den første nøkkelen til dette er de omfattende velstandsprogrammene. Når de nå endelig blir utlevert, gir det troverdighet til å bytte ut USA Inc. med den nye NESARA-regjeringen. For å tvinge gjennom dette vil det komme en rekke svært viktige offentlige kunngjøringer. Denne nye nasjonale ledelsen vil gjeninnføre Grunnloven og bringe USA tilbake til Folkerettslige Prinsipper. I tillegg vil de gjøre regjeringen atskillig mer livskraftig gjennom å åpne opp Kongressen for folket. 

Deres kollektive visualiseringer og økende bevissthet har gjort alt dette mulig. Amerika vil igjen bli det vi hadde til hensikt at det skulle bli da det ble unnfanget. Denne prosedyren krever at dere betrakter regjeringsarbeid i et helt annet lys. Det er nødvendig at dere daglig deltar i ett eller annet aspekt av regjeringens arbeid. De mørke har lenge arbeidet for å skape en virkelighet hvor dette skulle være umulig. NESARA tar denne makten fra dem og gir den tilbake til folket. Bruk denne tiden til å gjøre regjeringsarbeid til en sann del av dere selv. Velsigne denne nye regjeringsformen daglig og sørg for at den gir alle det de trenger på en måte som alle kan godta.  Dette betyr ikke noen som helst slags overbærenhet med den. Regjeringen er ment å være det siste verktøy man tyr til og hvis handlinger alle kan gi sitt besyv og aksept. Den sentrale idéen i dette er å opprettholde friheten og den enkeltes handlekraft.

I tiden som kommer vil dere oppnå en velstand som gjør det mulig for dere å oppfylle drømmene deres og en regjering som gjenspeiler denne nye virkeligheten. Vær hele tiden våken for hva som foregår omkring dere. Nøkkelen til alt dette er fokus og virkeliggjørelsen en visjon dere har båret i lang tid.  Himmelen har alltid belønnet dem som planlegger å gjøre arbeid for det gode og legger sin flid og innsatsvilje til for å oppnå disse velsignelsene fra Himmelen og fra oss. Vi takker dere i all evighet for at dere vokser i åndelig potensial og dermed hjelper alle å virkeliggjøre sine drømmer.  Vi takker fra dypet av våre hjerter alle dere som forstår skjønnheten i det som Himmelen nå legger foran dere. Denne nye, guddommelige tiden vil gi dere velstand, frihet og en fornyet følelse av ansvar. Med fremveksten av full bevissthet, vil menneskeheten frydefullt gjenforenes med sin familie av Lyset i hele Galaksen. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med våre rapporter som vi kommer med ukentlig. Vi befinner oss nå omsider på terskelen til det som har blitt forespeilet dere i årtier. Bruk dette øyeblikket til å fryde dere, feire og ønske denne nye tidsalderen av frihet og overveldende velstand velkommen! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                            
Oversetter: Leifputin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions