Followers

onsdag 24. april 2013

23:04:2013Sheldan Nidle - April 23, 2013

7 Akbal, 11 Kank'in, 9 Eb


Dratzo! Dette øyeblikket i deres historie er virkelige et dyrebart et! Dere står på terskelen til en kaskade av begivenheter som ganske plutselig vil forandre deres verden for alltid. Moder Jord står nå ved vannskillet, den skillevei, som vi har nevnt for dere tidligere, hvor det er rett før hun forener sine to riker som hittil har vært atskilt, til ett rike. Dette storslåtte og hellige vendepunkt vil skje om kort tid. Den mørke kabalen som hersker i deres overflateverden kan fortsatt ikke tro at deres herskertid på Jorden nærmer seg slutten. Det finnes tross alt bare vage signaler på at det er i ferd med å skje. Arrestasjoner av dem fortsetter og deler av deres indre sirkler er ribbet for sin makt, men likevel fortsetter deres maktutøvelse. Det de enda ikke har greid å fatte er at en fullstendig ny virkelighet er nær ved å materialisere.  Og på samme måte greier de ikke å forstå at vi har anerkjent Himmelens planer for å bringe dere deres frihet. De mørke tar våre anbefalinger og dertil hørende advarsler med en virkelig enorm ”klype salt”. De ville like fullt være tjent med å ta på alvor det vi sier og forberede seg på et eller annet vis på sitt fall fra maktens tinde.


Energi feier over denne kloden og er i ferd med å gjøre slutt på alt det begredelige de har skapt. Et nytt Lys gryr, som vil forvandle alt, og er i ferd med å sluke disse hardkokte skeptikerne. Våre flåter er i beredskap og klare for første kontakt og en hærskare av skip med teknologi som gjør dem usynlige, er en konstant påminnelse til de mørke sjelene og at vi er her hele tiden og i tjeneste for Lyset. Mange flere mennesker enn dere aner arbeider for å gjøre den nye verden til virkelighet og vi er her for å bistå dem og hjelpe de mange Lys-arbeidere i sine hellige oppgaver. Hver eneste en av dem er godt kjent med den globale mørke kabalens uendelige svikefullhet og vår oppgave er å assistere dem etter hvert som Himmelen instruerer oss til det. Det guddommelige øyeblikk er snart over oss, over oss alle, da vi kan renske vekk denne mørke trusselen fra Jordens overflate. Vi ber dere om simpelthen opprettholde deres tilstand av indre glede og ikke la skuffelse eller tvil svekke deres helt avgjørende bidrag til våre hellige, felles bestrebelser. Himmelen er på det nærmeste klar til å gi det formelle signalet for den omfattende transformasjonen av deres verden, hvorpå de nye regjeringer plutselig vil tre frem. Dette vil raskt lede til kunngjøringer, i form av offentlige kringkastinger, som vil forandre deres verden over natten! Det nye finans- og pengesystemet vil gi verdensomspennende velstand for alle, hvilket vil være drivkraften i enorme forandringer og bringe dere frem til terskelen av full bevissthet.


De mange Lys-arbeidere som er utnevnt til sin korte, men svært fokuserte og aktive interims-posisjoner i offentlig tjeneste, har en virkelig krevende oppgave foran seg. Det vil være nødvendig at de anvender høyst kreative tilnærminger for å overvinne den kulturen av lovløshet som i så stor grad har gjennomsyret deres globale styresmakter, og for å få dette til har de helt spesielle retningslinjer tilgjengelig. Loven om NESARA (i USA), som har vært holdt hemmelig og ingen har fått lov å snakke om, er en av de ressursene vi anbefaler for dem som skal bringe deres regjeringer tilbake til sine sanne røtter i grunnlovsmessige og folkerettslige prinsipper. De nye styresmaktene vil gjøre ende på gjeldsslaveriet og gi dere tilbake deres gudgitte personlige frihet og suverenitet. Vi ønsker at disse modige menn og kvinner i interimsregjeringene skal vite at ethvert forsøk fra de mørke på å komme tilbake til makten vil bli raskt og summarisk stoppet. Himmelen ønsker å bruke oss, et mektig galaktisk alternativ, til å garantere for virkeliggjørelsen hvert eneste av Himmelens hellige dekreter. Ethvert stort prosjekt som disse nye regjeringene setter i gang vil ha vår støtte, såfremt de er hundre prosent i tråd med deres hellige ferd mot frihet, uavhengighet og full bevissthet.


Etter hvert som dere får mer og mer kunnskap om deres sanne historie, deres opprinnelse utenfor planeten, og hensikten bak deres personlige, gudgitte frihet og uavhengighet, vil dere også få veiledning om hvordan dere skal skape deres nye galaktiske samfunn, samt informasjon med hensyn til logistikken når det gjelder deres tilbakevenden til full bevissthet. Mentorer fra den Galaktiske Føderasjon, så vel som de som er utpekt av Himmelen, vil lære dere om de mange aspekter av denne svært annerledes tilstand av væren. Før dere reiser til Agartha, vil dere ønske å vite alt om det mirakelet som skal skje i Lys-kamrene deres og alle detaljer om dette vil bli dekket i løpet av de omfattende samtaler mellom dere og deres mentorer. Mye av denne læringen vil skje med hjelp av våre teknologier, som gjør det mulig for dere å visuelt og mentalt ”oppleve” de konseptene vi introduserer for dere. Kunnskapen kan tilføres dere på en måte som gjør at dere husker den for alltid og at de alltid er tilgjengelige når dere trenger dem. Disse vil utgjøre forhåndstreningen og den vil bli etterfulgt av erfaringsbaserte opptrenings-bolker med hensyn til full-bevissthets etikette, som bare kan finne sted etter at dere har fått deres fulle bevissthet tilbake.


Vær velsignet, kjære Hjerter! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer til dere på denne spesielle dagen med gode nyheter! Deres virkelighet er i ferd med å begynne å manifestere sin nye virkelighet av velstand. De som har ansvaret for de ulike verdens-fondene er i ferd med å sette i gang prosedyrene for å frigjøre disse gigantiske fondene. Og på samme tid blir disse som skal virkeliggjøre deres nye styresett veiledet av sine ledere i Himmelen, slik at de kan gjøre ferdig sine lister over hva de har til hensikt å oppnå når de har avlagt sin ed for å ta opp sine nye offentlige verv. Når det gjelder hva som skjer i himmelrommet, så er den magiske begivenheten som vil innvarsle disse vidunderlige endringene i måten i å lede land og folk på, i ferd med å nærme seg sin manifestasjon! Vi har også bedt alle våre hemmelige hellige forbund om bringe med seg sine spesielle bønner og ritualer til disse siste, avsluttende øyeblikk, som avtalt. Dere er neste kommet til det punkt, kollektivt sett, hvor dere kan begynne å sanse de første spirene til deres nye virkelighet. Dette vil bli et av de mest gripende, intense øyeblikk i hele deres samfunns historie!


Nå som vi nærmer oss disse helt unike tider, er det visse svært viktige temaer vi vil ta opp med dere. Først av alt, kjære Hjerter, er det viktig at dere husker at hver eneste en av oss har hatt en rolle å spille, som nå nærmer seg avslutning. Dette vil være når denne spesielle energisyklusen er gjennomført, og tillater oss å gå videre. De mørke elsker fordømmelse, krangel og uoverensstemmelse, men den nye virkeligheten handler om Kjærlighet.  Den jobben som ligger foran oss er å sluttføre avslutningen av den nåværende syklusen av virkeligheten, hvilket innebærer å skille ut medlemmene av den mørke kabalen og deres lakeier som har utført de uhederlige aktiviteter som kabalen har gitt ordre om. Alle disse ulike Vesenene vil måtte forklare seg for dere om disse motbydelige aktivitetene, og det er her det er avgjørende at dere husker sammenhengen og den høyere intensjon bak hver eneste sjels deltakelse i dette Jordiske drama. Dere kan bringe inn avslutningen av denne syklusen ved å appellere til Kjærlighetens tilgivelse, For Kjærlighet er jo deres sanne essens. Og så sørger dere for at disse individene blir fratatt sin makt og blir fullstendig atskilt og isolert fra dere.


Vi kommer nå for å ære dette aller helligste øyeblikk og velsigne dere alle! Vi kommer også for å forsikre dere om at vår manifestasjon blant dere vil være noe som er helt naturlig. Vi har en mengde guddommelig viten vi vil formidle til dere, hvilket i stor grad er ting vi lærte mens vi utviklet oss fra dødelig til udødelig Liv. Alle velsignete Vesener er i tjeneste for det Guddommelige og dette nødvendiggjør en viss kunnskap om Kjærlighetens og Lysets natur og de Himmelens naturlige velsignelser. Dere vil om kort tid blir forvandlet til fullt bevisste Lys-Vesener, og dere vil måtte absorbere en mengde informasjon, inkludert alt det ansvar som følger med slik kunnskap. Dette vil være vår frydefulle oppgave. Denne utdannelsen er et krav fra det Guddommelige, før dere begynner for fullt på mentor-perioden, som vil forberede dere på å gå inn i en ny eventyrland-liknende eksistens: full bevissthet. Det er vår ærerike oppgave å forberede dere på denne måten, men dere venter på at deres guddommelige søsken fra Himmelen og fra Agartha skal komme.


I dag kom vi for å fortelle dere om mange ting som nå er i ferd med å begynne for alvor. De er de første veimerker på den siste strekningen av deres reise tilbake til full bevissthet. De mørke forstår dette og skjelver av frykt nå som denne mest velsignete dagen kommer. Øyeblikket nærmer seg for ”dager fylt av undere og mirakler!” Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Oversetter: Leif 

onsdag 17. april 2013

16:04:2013


Sheldan Nidle – 16. april, 2013

13 Cib, 4 Kank'in, 9 Eb

Selamat Jarin! Vi kommer igjen! La oss begynne i dag med å se på hva som har skjedd så langt. Som dere vet har våre allierte på Jorden bygget ferdig fundamentet for et nytt penge- og finanssystem og Agarthanerne har brukt sin diplomatiske dyktighet til å etablere kjernen i det som skal bli deres nye styresett, som vil bli drevet av en koalisjon under veiledning av deres Oppstegne Mestere. De Oppstegne Mestrene, under veiledning av Quan Yin i Østen og Grev St. Germain i Vesten har sørget for at en ny bank- og pengesystem policy vokser frem. Disse forandringene er uløselig knyttet til de hellige dekreter som er i ferd med å forberede deres verden på at vi vil lande i stort antall. Disse guddommelige direktiver veileder oss mens vi utarbeider en måte å etablere en ny virkelighet for menneskeheten på Jordoverflaten. Frihet er en nødvendig forutsetning for alt som er planlagt og deres rike er inne i en akselerert fase for å skape disse forutsetningene som kreves for deres tilbakevenden til full bevissthet. Våre mange kommunikasjonsteam overvåker alt og er hver eneste dag i møter med dem som skal utforme deres nye styresett og regjeringer. Slik saken står nå, har alle disse programmene fått alle de nødvendige elementene på plass.


Vårt personell har overoppsyn med tidsplanen for prosjektene som skal skape de resultatene vi har drøftet med dere i lang tid. I mellomtiden samler de medisinske teamene fra den Galaktiske Føderasjon fortsatt data som er nødvendige for å oppdatere deres individuelle Lyskammere. Når den tid kommer vil disse Lyskamrene være middelet som skal bringe dere tilbake til full bevissthet. For øyeblikket har dere alle visse nøkkel-blokkeringer, både emosjonelt og fysiologisk, som hindrer dere i å gjenerverve full bevissthet på naturlig vis og gjennom deres egen innsats. Det er av denne grunn at ulike metoder har vært prøvd gjennom årtusener for å hjelpe dere tilbake til denne vidunderlige tilstand av Væren. Imidlertid var resultatene av disse kompliserte teknologiene tilfeldige i beste fall, hvilket er grunnen til at vi har fått tillatelse til å utvikle en enklere teknologi for å nå dette målet. I det rette øyeblikk vil hver og en av dere få tilgang til deres individuelle Lyskammer som venter på dere i Agartha, og i løpet av disse tre dagene hvor dere slumrer, vil dere bli brakt tilbake til deres opprinnelige tilstand av full bevissthet, som fysiske Engler.


Så snart dere har reetablert deres strålende nye bevissthetstilstand vil dere være kvalifisert til igjen å bli medlem av den Galaktiske Føderasjonen, gjennom å gjenskape deres tidligere stjernenasjon. I dette arbeidet vil Agarthanerne være deres hovedveiledere sammen med deres ulike Oppstegne Mestere. Deres første utfordring etter at dere har fått igjen deres fulle bevissthet vil være å etablere deres eget galaktiske samfunn. En del av dette innebærer å forflytte de som har dette i sin livsplan, til de rekonstituerte verdener på Mars og Venus, samt den rekonstruerte planeten Pax (også kalt Maldek) som lå ligger som fragmenter mellom Mars og Jupiter. Deres nye stjernenasjon vil innvarsle forandring også for den tidligere Anchara Alliansen ettersom disse mange nye stjernenasjonene trenger et forbilde for å utvide sin bevissthet til sitt høyeste nivå. I samsvar med dette vil dere hjelpe mange medlemmer av den Galaktiske Føderasjon som er fullt bevisste versjoner av de tallrike Dinosaur-, Reptil- og Amfibieslektene som nå inderlig ønsker å utvikle Lyskropper med full bevissthet. Himmelen har gitt mandat om at dette skal bli deres første oppdrag når dere begynner å spre Lyset gjennom hele galaksen.


Disse første oppdragene dere vil utføre som fysiske Engler er av fundamental betydning for de skal sørge for at det blir permanent fred i galaksen. Dette er en hellig oppgave som vil forberede dere til å bli et høyst velkomment tilskudd til Føderasjonens konferanser. Vi har full tillit til at deres nye stjernenasjon vil danne kjernen i mange romferds- og utforsknings-flåter som skal utforske de fjerneste områder av denne sektoren av den fysiske verden. Det er i denne sammenheng at dere vil gjennomføre mange av de oppdrag og oppgaver som er del av den første kontakt. I realiteten betyr det at dere vil gjøre det som vi nå gjør for å akselerere deres overgang inn i det som er den fulle bevissthets undere. Faktum er at vi ser for oss at dere om kort tid blir mestere når det gjelder første kontakt oppdrag med alt som dette innebærer. På denne måten vil det som vi nå greier å oppnå her med dere, bli gjentatt av dere mange, mange ganger. Det primitive 3D riket som dere nå befinner dere i vil om kort tid bli forvandlet til et nytt rike som gjør at dere kan vende tilbake til stjernene og denne oppfyllelsen av deres guddommelige skjebne vil være en velsignelse for dere på måter som ligger langt utenfor det som dere i dag er i stand til å forestille dere!


Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Mange vidunderlige begivenheter er klare til å skje. Gaia er klar til å øke energiene som hun daglig avgir til alle sine levende vesener og økosystemer. Disse tilleggsenergiene som ytterlige vil akselerere bevissthetsskiftet deres, kan betraktes som guddommelig bevis på at dere er velsignet av Himmelen! Deres hellige verden har lenge vært gjemt inne i et spesielt manipulert skyggerike som har vært under kontroll av den mørke kabalen. Nå er imidlertid disse nye energiene klare til å løfte dere ut av dette mørke levested og inn i Lyset. Vi er svært glade for dette og Himmelen fortsetter å bruke sine velsignelser for å bevege dere stadig nærmere Lyset og frem mot deres nye virkelighet med mye høyere bevissthet. Vit at disse forandringene er uunngåelige! En rekke begivenheter ligger foran dere som vil bringe dere helt frem til terskelen til en ny virkelighet. Disse begivenheter vil skje på himmelen og er budbringere om virkelig forbløffende forhold! De skal bringe dere verdensomspennede velstand og frihet!


Agarthanerne er oss behjelpelige med å finne en måte slik at vi kan bli introdusert for dere. Disse kunngjøringene som vil introdusere oss, vil bli gjort av de hemmelige hellige forbund og det er mange livsviktige Sannheter som vil bli belyst når den tiden kommer. De mørke har i uminnelige tider fylt deres sinn og deres samfunn med halvsannheter så vel som direkte løgner, og det er helt nødvendig at disse rettes opp igjen. Dere vil snart få selskap av dem som i lang, lang tid har kjent til deres sanne opprinnelse og deres sanne historie. Den guddommelige plan krever at dere får full informasjon om disse fakta og at dere lærer hvordan dere ble redusert over lang tid og ikke lenger var i stand til å snakke med Himmelen med letthet. Denne brutte forbindelsen deres vil vi nå fokusere på og ta tak i. Dere er inne i en overgangsperiode og det vi har til hensikt å gjøre er å bruke våre evner til å hjelpe dere å gå inn i en ny virkelighet med letthet. Det ligger i planenes tidsskjema at dere raskt skal bli oppgradert gjennom introduksjonen av et enormt omfang av sannheter som dere må assimilere. Nå har tiden kommet for dette!


Hver dag sender Himmelen oss vidunderlige velsignelser. Disse ”velsignelsene” har til hensikt å gjøre oss mer bevisste på hvor vi skal og hvor hurtig den guddommelige planen har til hensikt å bringe oss dit. Vi jubler av fryd og vi vil fortelle dere at dere alle har iboende evnen til å løfte dere raskt til høyere bevissthetsnivåer. Vi venter bare på Himmelens signal om å “sette i gang”. Den endelige serien av hendelser er klare til å skje og bringe oss alle inn i et nytt Lys. Dette Lyset vil åpne for uendelig velstand og bære med seg en hel rekke nye ansvarsoppgaver til oss alle. Samfunnet forandrer seg vanligvis ikke raskt, med mindre et nytt sett med innsikter og anskuelser blir ”brakt inn” og villig adoptert av en gruppe dedikerte og sterkt motiverte Vesener. Vårt oppdrag hos dere er å veilede dere, i det rette øyeblikk, frem til det punkt hvor lidenskapelig motivasjon, kombinert med hellig Sannhet, skal forme deres nye verden. Og vi vil minne dere på at fred og Sannhet ligger inni dere. Vær bevisst. Vær vis. Vær kjærlighet.


I dag så vi nærmere på de fremskritt som skjer i deres verden. Vi ber dere om å fortsette å være rede til å akseptere de nye manifestasjoner når de nå langsomt blir virkelighet, men likevel i stadig raskere takt. Forbløffende ting er klare til å skje. Til tross for all sin makt, vil de mørke tape. De vil tape på grunn av deres overveldende kollektive Kjærlighet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)Oversetter: Leif 

onsdag 10. april 2013

09:04:2013


Sheldan Nidle – 9. april , 2013

6 Muluk, 17 Mac, 9 Eb
Dratzo! Her kommer vi igjen med mer å fortelle. Virkeligheten deres er ekstremt nær sitt store bevissthetsskifte. De hemmelige hellige forbundene i deres verden har inngått nye allianser, som vil tjene dem vel straks deres nye statsledelser og styresett er blitt til virkelighet. Vi har fått forsikringer fra mangfoldige regjeringsorganisasjoner at så snart Himmelen gir grønt lys, kan den nye virkeligheten begynne, uten ytterligere forsinkelser. Vi fortsetter å overvåke den mørke kabalen, ettersom det er tydelig at den gruppen fortsatt er fast bestemt på å holde frem på sin trassige og destruktive strategi for å starte en omfattende militær konflikt. Dette vil de ikke få lov til. Vi fortsetter også å føye navn til listen over de som skal anholdes og følger nøye med på hvem som er den styrende hånd bakom alt det pågående nonsens med å fortsatt belaste denne kloden med bevisst iverksatte, meningsløse konfrontasjoner. Denne måten å operere på i verden vil snart høre fortiden til og veien til deres Oppstigning vil da ikke lenger bli forstyrret eller ledet på vidvanke, slik som den har blitt i de senere år. Deres nye epoke er uunngåelig og vår formelle ankomst vil bli kunngjort om ikke lenge. Av denne grunn har vi satt opp en plan for hurtig aksjon med tanke på vår ankomst, slik at vi kan være klare på et øyeblikks varsel.

Det er ikke bare eliminasjonen av de mørkes livsødeleggende agendaer som vil prege denne nye epoken, for dere vil bli presentert med et overflødighetshorn av ny informasjon og sannhet. De som har arbeidet så hardt for å etablere denne verdensomspennede smidige overgangen til den nye epoken, har allerede frigjort dere fra US Federal Reserve Bank. Denne illegale ”banken” er nå konkurs, men det ser ut som om den fortsetter sin virksomhet bare fordi de som nå har ansvaret for den ikke enda ønsker å ”slippe katta ut av sekken” og risikere å sette vanlige folk i sjokk over realiteten i situasjonen. De har til hensikt er å opprettholde denne illusjonen av “stabilitet” bare lenge nok til at de formelle forandringene kan skje. Og derfor holder vi øye med dette narrespillet, vel vitende om at et fullstendig nytt finans- og pengesystem er på plass og bare venter på det magiske øyeblikk når Himmelen gir oss det offisielle startsignalet. Inntil da holder vi oss ventemodus. Alt vi kan si for øyeblikket er at vi er i ventemodus inntil Himmelen formelt proklamerer at denne tidsepoken av åndelig mørke er over.

Ikke desto mindre er denne nye åndelige tidsalderen allerede over oss og det betyr at de mørke i virkeligheten vet at de ikke lenger kan ”regne på 17de mai toget!” De som utgjør den siste mørke kabalen vet i virkeligheten at deres tid i bunn og grunner over. Denne lille ”ekstra perioden”, gir dem et lite pusterom mellom den utgående tidsalder og den innkommende. Men samtidig er det ikke noe pause i fremskrittene med hensyn til å bringe dere tilbake til full bevissthet: deres beskyttende Engler og andre åndelige Vesener holder på å etablere energifelter og mønstre, som vil bringe dere tilbake til deres naturlige tilstand av Væren, slik som Skaperens plan har bestemt. Denne planen innebærer også at hele overflateriket vil bli rehabilitert, og dette vil følge kort etter at deres DNA endelig har blitt full rehabilitert, noe som vil utføres i Agartha; dere og Gaia beveger dere oppover sammen. I tillegg vil alt dyr og planteliv bli tatt trygt vare på av sine respektive Deviske riker, som til daglig sørger for at de har det de trenger. Disse rikene vil forflytte dem de har ansvar for til spesielle holografiske omgivelser for å unngå at de må gjennomlide de omfattende omkalfatringer som er en uunngåelig følge av overflaterikets rekonfigurering og overgang til sin 5D tilstand. Denne dimensjonelle gjenforening ender det dysfunksjonelle skillet mellom overflateverdenen og Innerjorden.

Det som vil vokse frem er en ny Gaia hvor hennes riker er gjenforent, ikke så ulikt slik det var for 13000 år siden. På denne måten vil hun være i stand til å gjenopprette, ikke bare sin egen gjenforente Ånd, men på samme måte for hele sitt multidimensjonelle solsystem. Hennes rehabilitering vil gjøre det mulig for hennes solsystem å vende tilbake til den tilstand av EN-het som eksisterte før det ble sønderrevet av de mørkes forræderi for omtrent 13000 år siden. Den tilstanden av dimensjonell atskillelse som fulgte, vil nå bli helet når den formelle kunngjøringen om eksistensen av deres stjernefamilier skjer, for disse har som mål å sette dette riket trygt på veien gjennom den siste etappen av reisen deres tilbake til full bevissthet. Denne utviklingen er planlagt å finne sted når de mørkes lange hegemoni omsider kommer til sin høytidelige ende. Agarthanerne har allerede lenge ventet på denne tiden som profetiene har omtalt og vi kommer også nå for å forklare meningen med alt dette i detalj; så snart den tid kommer som Himmelen har fastsatt. Det som da vil følge vil på dramatisk vis synliggjøre hva denne vidunderlige nye utviklingen vil innebære for menneskeheten. Det vil bli en tid hvor mye vil bli presentert for dere, inkludert avsløringen av hva som ligger og venter på dere.

Ta imot våre velsignelser! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer til dere med et budskap fylt av glede og håp! Overalt i dette overflateriket er det feiringer i gang blant de Deviske og Angeliske Vesener som har ansvaret for Gaia’s elementær- og dyreriker når det gjelder overgangen til de høyere dimensjoner. Nye arter er i gang med planleggingen for å bosette seg om kort tid i dette multifasetterte, fullt bevisste miljø på Gaia’s overflate, så snart det er restituert til sin opprinnelige jomfruelige tilstand. Og naturligvis gjelder det samme for ulike planteriker, som vil speile de strålende økologiske systemene i Innerjorden. Gaia’s nylig revitaliserte miljøer vil begynne en serie med endringer for å gjøre alt klart for en Lysere, klarere, mer krystallinsk diversitet av liv, som det sømmer seg for denne aldeles unike og praktfulle kloden. Hus skal vende tilbake til en måte å være på som hun hadde før overflaten hennes ble redusert til sin nåværende, helt ville 3D tilstand. Effekten av hennes transformasjon vil strømme ut gjennom solsystemet og utløse tilsvarende økologisk rehabilitering der: ved å bringe floraen og faunaen tilbake til Mars og Venus, så vel som å stimulere den komplette gjenoppbygging av vannplaneten Pax.

Våre hellige oppgaver inkluderer å sørge for at dere får den nødvendige åndelige undervisning om deres høyst uvanlige, levende verden dere kaller hjemme, og hvordan dere skal bli hennes høyeste voktere. Cetaceene (hvalslektene) vil utvide sin åndelige innflytelse som Gaia’s fremste akvatiske voktere, og sammen vil dere danne et team, hvis oppgave er å sikre at hver eneste av Gaia’s livsmiljøer oppnår sitt høyeste potensial. Gaia vil bli til en enhet igjen med hele sitt ytre og indre selv og tjene som et forbilde for livet slik det eksisterer overalt i solsystemet, som om så kort tid vil bli gjenopprettet. Deres nye stjernenasjon vil ta ansvaret for de økologiske miljøene som opprinnelig ble planlagt for de ulike datter-verdenene som er en del av henne. Vi kommer for å lære dere hvem dere skal bli og hjelpe dere å fylle dere med en enorm kjærlighet og respekt for de åndelige essenser som bor dypt inni dere og som etter hvert vil bli manifestert over alt i denne nye stjernenasjonen.

Oppdraget vårt krever at vi blir formelle veiledere for deres fremtidige aktiviteter. Denne blendende vakre samlingen av verdener skal bli deres fremtidige hjem. Vi mottar instruksjoner fra Himmelen med hensyn til hvordan vi skal gå frem for å utfolde den guddommelige plan for Solen og hennes forvandlete døtre. Dette inspirerende oppdraget vil være en velsignelse for alle! De instruksjoner og opptrening dere vil få, vil forberede dere til det som kreves av alle fullt bevisste Lysvesener. Dere vil igjen komme sammen med og bli en del av et mektig utvalg av Spirituelle Hierarkier og Livsstrømmer som, i Himmelens navn, skal forvandle denne sektoren av fysikaliteten. Dette reder grunnen for de begivenheter som skal sikre permanent fred i galaksen og danner bakteppet for at hele galakser kan forenes i Skaperens hellige Lys. Disse nye unionene vil danne fundamentet for å spre Lyset gjennom hele den fysiske eksistens!

I dag fokuserte vi på hva som er planlagt for solsystemet deres og hele fysialiteten. De pågående forandringer er et preludium til en storslagen epoke i Lyset, spesielt for hele moder Jords overflate-menneskehet som har lidd så lenge.  Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Website: 


Oversetter: Leif

torsdag 4. april 2013

02:04:2013
Sheldan Nidle – 2. april  2013

12 Ik, 10 Mac, 9 Eb

Dratzo! Her kommer vi! Deres verden gjør stadig fremskritt på veien mot morgengryet for en ny epoke for alle menneskene på Gaia’s overflate. Det spesifikke gode arbeidet som Himmelen utfører fremskynder dette øyeblikket! Vi er kommet for å bekrefte dette og gi dere bedre kunnskap om hva som er i ferd med å skje. De mørke makthaverne nyter til fulle sine siste øyeblikk av makt. Deres arroganse er så stor at de kollektivt har besluttet å gi blaffen i konsekvensene av deres siste handlinger. Det de er på jakt etter er en eller annen tilspisset konfliktsituasjon som de kan bruke for å skape global krig. Våre slektninger fra Agartha leder an i kontaktteamene våre som jobber uopphørlig for å hindre at dette skjer. Denne innsatsen vil lykkes, ettersom de mørke ikke forstår hvordan vi kan greie å hindre dem i å oppnå sine aldeles avskyelige mål. Men vi forstår hvordan de mørke tenker og handler, og finner dermed de beste måtene å forhindre at de lykkes disse planene sine. Parallelt med denne svært viktige innsatsen, så holder vi også på å legge til rette for et scenario for hvordan deres globale styresmakter kan forvandles til slik statsledelse som vi har beskrevet for dere. Dette er en sak som nå krever deres oppmerksomhet.

Det å endre styresettet eller måten statsledelsene utøver sine oppgaver, er stikk motsatt av det som er vanlig i hele verden. Vanligvis er alle klodens regjeringer influert av den lokale mørke kabalens handlinger. Disse gruppene følger de avtalene de gjorde seg i mellom, over hele verden, med hensyn til hvordan deres kommende historie skulle utfolde seg. Det finnes ikke noe rom for at andre skal kunne få innflytelse i dette nåværende systemet av intoleranse, ekstrem rikdom og den vedvarende følelsen de har av å være allmektige. Det vi er i ferd med å gjøre vil ikke bare setter en stopper for denne virksomheten, men i tillegg, hvilket er mye viktigere, omforme den fullstendig. Vi har støttet de gruppene som har utfordret dette systemet og gjennomført en hel rekke juridiske prosesser for å bringe det i kne. På denne måten har vi, gjennom et utall subtile rettslige seire, bevist at disse statsledelsene har overskredet alle grenser og blitt til de grader og helt åpenlyst illegale. Våre venner har således gitt oss det våpen vi trenger for å skyve disse makthaverne ned fra sine maktposisjoner og erstatte dem med interimsstyrer som kan forberede grunnen for det som virkelig vil bli frie valg, og således statsledelser som virkelig er genuint opptatt av deres reelle behov!

I tillegg til dette kommer et system av særskilte globale fond som er under forvaltning av Quan Yin i Østen og Grev St. Germain i Vesten. Disse enorme finansorganisasjonene vil på det rette tidspunkt utløse midler som vil gjøre et nytt finanssystem mulig. Dette systemet har i all hemmelighet blitt utformet av en gruppe individer knyttet til en klar strategi om å få en slutt på det nåværende illegale banksystemet og gjøre det mulig for permanent velstand for alle over hele kloden å manifestere. Denne nye virkeligheten vil bli presset gjennom ved hjelp av en verdensomspennende avsløring som vil føre til arrestasjoner og anholdelse av lederne og lakeiene til denne mørke kabalen. De rettssakene som vil følge er i hovedsak for å vise tydelig at denne nye virkeligheten er en realitet, og at den ikke så lett kan bli satt til side av de mørke. Vårt poeng her er ganske enkelt at så snart Himmelen gir oss klarsignal, vil den virkeligheten dere har levd under bli borte på dramatisk vis. En ny historieepoke, basert på Lyset prinsipper og bud, vil så bli etablert i dette jordiske riket.

Dette nye riket skal være det miljø av Kjærlighet som skal rede grunnen for deres siste etappe på veien tilbake til full bevissthet. Denne veien skal dere reise sammen med deres mentorer som vil instruere dere om den fulle bevissthetens undere. Denne operasjonen er ment å ta bare et par måneder og deretter vil dere gå gjennom den fantastiske metamorfosen som vil gjøre dere til ”fysiske Engler”. Det neste steg er at dere vil bli opptrent i den daglige etikette som gjelder for all sosial samhandling i dette aldeles himmelske rike. Himmelen har reservert en serie med spesielle oppgaver for dere, som vil være de første i deres tjeneste for det guddommelige. Lyset vil favne denne galaksen og etablere en rekke mektige hellige allianser, som vil være forløperen til Lysets spredning og ekspansjon gjennom hele den fysiske verden. Dere vil komme til å huske hvorfor dere er her i dette solsystemet og hvordan denne nye stjernenasjonen skal gjøre det mulig for permanent fred å være det ufravikelig fundament i deres nye virkelighet. Dette er noe deres sanser og vet inni dere. Alle er vi en del av Skaperens guddommelige plan! Som fysiske Engler er vi her for sammen å skape dette vidunderlige riket!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer foran dere i dag med enkelte tegn som venter i Himmelen og som vil innvarsle deres nye rike. Solen har i det siste ytterligere økt sin hyperaktivitet. Disse store utbruddene av solar plasma er et av Lysets tegn på at noe ekstraordinært vil skje om kort tid! Stjernene på nattehimmelen deres beveger seg på et vis som peker mot den ytterste kant av galaksen deres. Det er i dette området en forbausende begivenhet er i ferd med å hende. De av dere som er opptatt av å følge med på stjernehimmelen og andre som følger stjernemylderets baner, vet at et nytt sett med stjerner forbereder seg på å vise seg og forøke den samlede mengden av hellige stjerner som seiler over himmelen om natten. I disse forandringene ligger også en rekke andre, som vi ennå ikke kan avsløre. De utformer symbolet på et storslagent forvarsel som gir løfte om en endelig slutt på de mørkes hersketid i deres verden. Disse uvanlige ting er i stor grad ukjent for dere. Og likevel er det på den måten Himmelen viser oss i den fysiske verden at en ny epoke gryr i horisonten for Menneskeheten på Jorden. Denne nye epoken er en gave fra Himmelen og er allerede i ferd med å begynne å manifestere i den fysiske verden! Det store skiftet er ganske så nær!

De velsignelsene vi snakker om er de som gir løfte om at dette riket vil forandres for alltid. Inni dere føler dere daglig smerter og verking og tegn på en ny kropp. Disse forandringene er rett og slett enda en indikasjon på de tallrike endringer som innvarsler deres nye virkelighet. Vi sitter her og betrakter frydefullt deres forvandling, som en eller annen ukjent sommerfugl som forvandler seg til en som er virkelig strålende og vidunderlig! Det vil komme en tid om ikke så lenge, da våre ulike familier fra verdensrommet og himmelen vil manifestere og gjøre det mulig å la dere få lære å kjenne Himmelens Vilje. Da hver og en av oss valgte å stige opp og la deres velferd være det som fylte våre hjerter, valgte vi en vei som etter hvert vil lede hele menneskeheten til sin skjebnebestemte frelse. Deres velsignede hjerter har måttet tåle enorme vanskeligheter, mye motgang og store skuffelser gjennom talløse generasjoner. Dette vil det nå opphøre! Himmelen har en plan og denne planen vil manifestere ved å feie de mørke ned fra sine opphøyete troner av fornærmelser, arroganse og avstraffelse. Deres posisjoner vil bli utfordret av disse som er mye mektigere enn dem. Denne tiden er nå!

Dere befinner dere på en hellig vei som vi hver dag understøtter med vår energi og våre bønner. Uhellige hindringer iscenesatt av de mørke eller andre forsinkelser på deres vei kan ikke lenger tolereres. De har nå sine siste store øyeblikk, som simpelthen vil gjøre at de viser hvilken total likegyldighet de har med hensyn til deres liv og velvære. Denne siste maktdemonstrasjon står skrevet på Skaperens ”tavle” og viser med all tydelighet hvorfor de alle som en må kastes på historiens søppeldynge. Disse deres siste handlinger vil i virkeligheten bare gjøre at de legger løkken rundt sine egne respektive halser, som ordspråket sier. De vil således bli funnet skyldige i disse ulike avskyelige og forferdelige handlingene og vil bli sperret inne i et spesielt sett av energier, som er middelet som vil få dem til å se hva de har gjort og å sørge for å gi dem en høyst påkrevd anledning til å be hele menneskeheten om tilgivelse. Vi Er alle ETT, og det er absolutt nødvendig å sikre at det kommer en slik innrømmelse fra dem som så raskt grep muligheten til å herske på en slik nådeløs og ryggesløs måte. Menneskeheten skal om ikke lenge komme sammen og dele de undere som full bevissthet representerer!

I dag har vi synliggjort for dere hva som skjer i Himmelen og i denne verden for å forflytte oss fra det mørke rikets tyranni til fryden ved å være ETT skapt av Lyset! Vi jubler og venter på at Lyset skal manifestere sine undere i denne verden. Som Mestere av Lyset venter vi i fryd på denne nye dag! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Website: 


Oversetter: Leif


putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions