Followers

onsdag 22. mars 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 21. mars, 2017

Sheldan Nidle 21. mars, 2017

4 Men, 18 Ceh, 3 Caban
Dratzo! Det er en underlig stillhet som synes å gjennomsyre alt. Nattens kjeltringer, kabalen, innser at den nåværende perioden av intethet indikerer hvordan kabalen, til en viss grad, fortsatt kan ha kontroll over det som skjer. Følgelig overvåker de Eldre meget omhyggelig tempoet i forandringene. Vårt kontaktpersonell rapporterer at prosessen med å sette i gang massive arrestasjoner på det nærmeste er fullført. Den sittende Amerikanske de facto regjeringen er fullt klar over sine nåværende svakheter og mangler. Slutten nærmer etter hvert som det sittende regimet tydelig fremviser den tomhet som i stor grad har karakterisert deres offentlige aktiviteter. Lyset forbereder seg, som tidligere nevnt, på gjennombrudd når det rette øyeblikket kommer. Og som vanlig sprekker bobler kontinuerlig rett under overflaten. De ulike elementene i denne besynderlige virkeligheten er fortsatt like usammenhengende som før. Som om en merkelig sykdom dominerer denne tiden. Alt dette er skjebnebestemt å ikke vare stort lenger. De mørke er i ferd med begynne å merke en uvanlig rytme som vi akkurat har installert under føttene på dem. Alt er i samsvar med Himmelens tidsskjema og noe kabalen ikke lenger kan ignorere.

Dere befinner dere i en tid som fortsatt ikke er synkron med virkeligheten. Den underliggende basale rytmen er i ferd med å nå sin nødvendige styrke i et tempo fastsatt av Himmelen. Dette underjordiske elementet er designet til å svekke og forstyrre hvordan dette riket fungerer. Over denne relative roen eksisterer kabalens frustrerte og desperate arbeidsmåter. Disse kaotiske tonene vil om kort tid legge alle de seiere kabalen innbilte seg de hadde oppnådd, i grus. En slags bisarr konsert gjør det umulig for de mørke å gjennomføre det de nå foreslår. Lysets styrker venter derfor på at det rette øyeblikket kommer for dem å tre frem og raskt oppløse den nåværende situasjonen som fortsatt preger de siste gjenværende biter av den gamle virkeligheten. Følgelig er det viktig at dere husker på at det dere ser fremfor dere ikke kan vare mye lenger. Den mørke kabalen innser, som vi tidligere har påpekt, hvor idiotisk de har oppført seg. Like fullt er det meget uheldig at ting har blitt forsinket fordi kabalen har fortsatt med sitt tåpelige spill. Lyset er langsomt i ferd med å rette opp alt dette. Vidunderlige ting ligger rett foran dere.

Det som for øyeblikket skjer på kloden er et tegn på hva som vil komme. Lyset fikk i begynnelsen råd av Himmelen om å vente på det rette øyeblikket for å gå til aksjon. Denne spesielle tiden er nå nesten rett foran oss. De mørke så det slik at da Donald Trump vant presidentvalget, ville ikke det forventede raske fall fra makten skje. Kabalen trodde, som vi tidligere har fastslått, at når Lyset måtte godta den forbløffende eksistensen av USA, Inc. var dette et klart signal om at denne illegale avtalen, som ble påtvunget Amerika i 1871, ville få lov til å gjelde videre. Det de mørke ikke visste er at denne virkeligheten kun er en midlertidig tilstand. Som vi slo fast i tidligere budskap ble dette gjort for å gi de mørke falsk selvtillit. Dette fungerte og i det lange løp har det gjort oppgaven vår mye lettere. Kabalen har nå i virkeligheten lagt løkken rundt sin egen hals. Dette prosjektet har nå kommet mye lenger enn kabalen liker. Frosten har nå i sannhet ødelagt gresskaravlingen! Vi forventer at vi om kort tid kan kunngjøre den del gode nyheter.

Som dere kan se, fungerer planene som skulle få kabalen i fella, helt utmerket. Det sørgelige er hvor mye alle disse tingene har forsinket den uunngåelige seieren. De mørke er omsider knust og deres enorme nettverk av ondskap avslørt slik at alle kan se.  Lyset kan om kort tid fullføre den jobben det har påtatt seg, gjøre det mulig for den nye regjeringen (NESARA-republikken) å proklameres og for gjeldsjubileet å begynne formelt. Hele utrullingen vil skje med forsiktighet. De Eldre har gjort det helt klart akkurat hvor langsomt det hele må skje.  Som vanlig må vi legge inn en formell protest. Vi vet at alle disse begivenhetene kunne har blitt gjennomført i et mye raskere, og like sikkert, tempo. Denne meget forsiktige fremgangsmåten viser tydelig den grad av bekymring de ulike gruppene av Eldre og kongelige har gitt uttrykk for til oss.  Denne dikotomien er raskt i ferd med å forsvinne ettersom en bredere konsensus blir nådd mellom de ulike gruppene. De resultatene vi ser i dag er enda et tegn på at ting generelt er i ferd med å tø opp. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med mange gode ting å snakke med dere om. Deres fantastiske visjoner dreier seg fortsatt om opprettholde en positiv konsensus og fortsette å bringe denne virkeligheten fremover.  Til tross for de vanskelighetene som finnes for øyeblikket, er det ingen ting som kan stanse dette. Følgelig ber vi dere fra våre hjerters dyp å ta inn over dere alle de positive dekretene Himmelen har gitt og benytte dem til å bringe dere stadig nærmere denne verdens sanne essenser for Kjærlighet og Lys – slik at de sprer seg over alt på denne hellige kloden. Vi er fortsatt velsignet og beæret av deres vidunderlige reaksjon på det som skjedde for noen få måneder siden.  Det er viktig at dere forstår at et visst resultat var påkrevet for å holde denne magnifikke energien stabil og klar til å ta imot det som deretter ville komme. Tiden er i sannhet kommet for Lyset å manifestere en ny agenda for dette riket. Det har tatt lengre tid enn først planlagt å fullføre de påkrevde aksjonene. Dette forårsaket noen nødvendige forsinkelser, som nå på det nærmeste er over.

Det vi nå har, er en serie med situasjoner som snart vil bli fullført. Vi har samarbeidet med Himmelen med å skape et antall spesielle scenarioer som på dramatisk vis vil forandre dette globale kaoset. En ny organisering av dette overflatesamfunnet er for øyeblikket underveis. Vi velsigner og reorganiserer alt. Det er tid for å forandre hvordan denne klodens regjeringer opererer. For lang, lang tid siden var det klart at denne verden var skjebnebestemt til å møte en del tøffe forhold. Denne perioden, som varte flerfoldige årtusener, nærmer seg nå sin etterlengtede slutt.  De som fortsatt tror på de gamle løsningene vil få seg en mektig overraskelse. Det vil komme nye som vil stanse terrorveldet, som fortsatt synes være fremherskende.  I virkeligheten vil de som nå midlertidig kjører showet, få seg en gedigen overraskelse. En helt ny virkelighet vil manifestere og filleriste «det gamle». La oss velsigne og ønske velkommen denne nye virkeligheten.

Det forekommer sjelden en tid hvor de mørkes planer blir stoppet for alltid og de mange terroriserte mennesker satt fri og på vidunderlig vis åpent støttet av Himmelens mektige tjenere.  Dette, Kjære dere, vil bli en slik tid. Vær evig takknemlige og rede til å gjøre som Himmelen ber dere om.  Spesielle sett av velsignete bud vil bli gjennomført. De mørkes nåværende situasjon vil bli snudd fullstendig på hodet og en ny, mere korrekt orden vil bli gjort gjeldende.  Vi mesterne er fulle av glede over det som er i ferd med å skje. Det har ikke vært lett å måtte se på at de mørke lekte med dere. Alle de mørkes tjenere vil få det de fortjener. Å vite dette kan hjelpe dere å bedre håndtere de frustrasjonene som mange av dere har følt. Derfor ber videre nok en gang om å tolerere denne tidens usikkerhet og vite at den også snart vil være forbi. Himmelen urokkelige hensikt er å forandre dette rikets lik vi har lovet.  Med dette i tankene, vær lykkelige og planlegg å nyte det som vil skje! Hosanna! Hosanna!

I dag utførte vi vår ukentlige rapport. Husk at mye er i ferd med å bli klart til å manifestere. Disse vanskelige tidene er snart over.  Vi ser frem til å se dere alle feire denne nye tidsalderen. Det vil bli en storslagen, magnifikk tid! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                            Kilde: http://www.paoweb.com/sn032117.htm
Oversetter: Leifonsdag 15. mars 2017

Norsk -- Sheldan Nidle mini oppdatering 14. mars, 2017


Sheldan Nidle mini oppdatering 14. mars, 2017

10 Lamat, 11 Ceh, 13 Caban

Dratzo! Ting skrider ikke frem så raskt som det var planlagt. Vi ber dere om å fremvise den ytterste tålmodighet for å minimalisere frustrasjonsnivået. Den Galaktiske Føderasjonens kontakt og kommunikasjons-personell arbeider daglig for å sørge for at alt utfolder seg så nær de forhåndsbestemte datoene som det overhodet er mulig, med Himmelens hjelp. Himmelen forsikrer oss om at alle de nødvendige tiltak blir tatt for å gjøre Revalueringen og NESARA Republikken til virkelighet. Vi blir stadig minnet på at en spesiell dispensasjon er i kraft og at denne meget snart vil muliggjøre arrestasjonen og isoleringen av den mørke kabalens lakeier. Vi nærmer oss også det punkt hvor himmelen kan komme til å autorisere en landing tidligere enn den etter planene skulle has skjedd, for å sikre at alle Himmelens dekreter blir utført til punkt og prikke. Den grad av forsinkelse som nå skjer i deres overflateverden er det siste man ønsket seg akkurat nå. Hele infrastrukturen som kreves for å gjennomføre et antall dekreter fra Himmelen, er usedvanlig kompleks. Det er ikke utenkelig at dere vil ha behov for en type intervensjon fra Himmelen for å sørge for at en del nøkkel-kunngjøringer faktisk blir gjort. Vi står klare til å gjør dette dersom Himmelen gir dekret om det. Vi vil snakke med dere neste uke når vi antar at en del fantastiske fremskritt virkelig vil være mulige. Over og ut til da.


 Oversetter:Leif

onsdag 8. mars 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 7. mars, 2017Sheldan Nidle 7. mars, 2017
3 Imix, 4 Ceh, 13 Caban

Selamat Jalwa! Alt går ekstremt bra. De mørke er nærmest i granatsjokk og det er helt åpenbart at den seieren de trodde de hadde oppnådd, nå svinner hurtig. De mørke raser nå desperat omkring, men helt forgjeves, for å prøve å redde det lille de fortsatt har av pengemidler. Det er som om en plutselig sprut av syre helt uventet ble tilført blandingen. US Incorporated¹ er i ferd med å gå i oppløsning etter hvert som det blir krystallklart at den nye NESARA Republikken igjen ligger i horisonten for hele verden. Den mørke kabalen kan nå se den uunngåelige skriften på veggen. Deres gamle herskemåter har fått det endelige nådestøtet og den gamle garden må nå bare vente på sin svært forsinkete straff. Den sanne Amerikanske Grunnloven, med mange helt nødvendige revisjoner, vil om kort tid komme frem igjen og Kongressen og resten av de mørkes regime vil være over for alltid. Den nye politikken til den nye lovlige regjeringen vil snart bli en del av hverdagen. Denne kloden har ventet lenge på det som nå raskt er i ferd med å skje. Dette er et prosjekt Lyset har ventet lenge på. Dere er i ferd med å få tilbake deres frihet og oppleve begynnelsen på deres nye velstand.

Denne prosessen krevde en varsom og forsiktig fremgangsmåte. De mørke har blitt lullet inn i en tro på at de på et eller annet vis skulle kunne fortsette sin galskap.  Våre styrker har vært veiledet av en gruppe vidunderlige og dedikerte individer, hvis magi om kort tid vil bli applaudert av hele verden. Det de har gjort er virkelig mirakuløst. Det er ikke lett å velte et finans- og politisk system som har grodd fullstendig fast gjennom to årtusener. Dette systemet er nå inne i den avsluttende prosessen med å bli erstattet. Lysets soldater har utført en virkelig forbløffende bragd. Vi må virkelig rose deres innsats så vel som deres utrolige tålmodighet. Vi står nå foran å bevitne et aldeles vidunderlig kvantesprang i deres bevissthet. Dette vil sette dere i stand til å ta et kjempesteg i retning av kontakt.  Dette er et faktum som gjør oss lykkelige over det dere har fått til. Dere har greid å skape et scenario som gjør det mulig, ikke bare for en ny virkelighet å dannes, men i tillegg å skissere hvordan dere vil utforme denne nye verdenen deres. Dette riket vil ha alt det som skal til for å bygge opp en ny og himmelsk epoke.

Denne forandringsprosessen har tatt svært lang tid å gjøre virkelighet av. Et nøkkelpunkt var at den endelige proklamasjonen måtte være i stand til å hanke inn lakeiene og vennene deres. Det var det at den gamle virkeligheten fikk fortsette som før, som til å begynne med forvirret Lysets krigere. Bekymringen var at denne strategien baserte seg på troen om at de mørke hadde vunnet sin lille, men likevel signifikante seier. De mørke svelget dette som et faktum og begynte å bruke sine høyeste representanter i USA, Inc. for å bygge opp igjen sitt parti etter nederlaget. Men det sanne faktum i alt dette var at USA, Inc. var et ikke-faktum. Det var allerede dødt og på det rette øyeblikk ville det bli plassert på historiens enorme søppeldynge. Denne sannheten er nå i ferd med å bli faktum nå som Finansdepartementets nye pengesedler og Revalueringen er på vei til å rulles ut. Som man håpet på, fører denne prosessen nå til massearrester og den nye NESARA-regjeringen som nå vil bli født. Amerika var klare til å lede verden gjennom en stille revolusjon. Dette har muliggjort manifesteringen av en verden som Himmelen så lenge har lovet. Dette mirakelet er nå fullt i gang og vil lede til deres frihet og velstand for alle.

Etter hvert som alt dette skrider fremover vil dere komme til å se mange nødvendige forandringer. Disse forandringene skal gjøre det mulig for bevisstheten deres å fortsette å ekspandere og øke tempoet på deres reise mot full bevissthet. Det er denne prosessen som er nøkkelelementet i fremveksten av deres nye virkelighet. Vi har full oversikt over hvordan alt dette utspiller seg. Vi innser at avsløring av vår eksistens og nærvær er noe som må tas tak i nå.  De gamle regjeringene gjorde alt de kunne for å opprettholde en besynderlig tro om at UFOer ikke eksisterer. Dette vil det nå bli en slutt på og sannheten om at dere ikke er alene må bli kjent for dere alle. I tillegg er det nødvendig at det kommer en rekke kunngjøringer som gjør det mulig for oss å henvende oss direkte til dere. I disse kommunikasjonene har vi til hensikt å forklare hvem vi virkelig er og hvorfor vi ble bedt av Himmelen om å skape et monitor-system for bedre å kunne forberede dere til full bevissthet. Dere trenger en serie med arbeidsmetoder for å se og forstå de tidligere livene deres med begrenset bevissthet. Denne prosessen er av vesentlig betydning for at dere skal kunne tilpasse dere de fysiske forandringene som dere snart vil stå overfor.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag for å hjelpe dere å bedre forstå hva som nå holder på å skje med dere.  Gjennom det siste halvannet tiår har dere blitt utsatt for en hel rekke subtile forandringer som vi generelt kaller oppstignings-symptomer.² Disse forandringene som Himmelen gjennomfører, er en av de mange måtene kroppen, sinnet og Ånden deres blir gjort klare for en mektig bevissthetsforandring. Disse forandringene vil om kort tid nå et punkt hvor mer fyllestgjørende forklaringer er påkrevd. Det er da vår avgjørende belæringer kreves. Fremveksten av nye regjeringer er et ledd i å legge til rette for dette. Vi forventer at dere, så snart dere er utrustet med sannhet bak deres fortidige historie, vil være bedre forberedt til å godta hvorfor dette er den rette tiden for omfattende endringer i denne virkeligheten. Dere vil plutselig få lære om Agartha og hvorfor dere først kom hit for omtrent 900.000 år siden. Alle de erindringer dere har mistet vil bli gjenvunnet og forklart. 

Kjære Hjerter, vi vet at denne visdommen kun er starten på å lære om dere selv som folk og som Gaias menneskelige voktere. Denne prosessen er nødvendig å gjennomdrøfte med mentorene deres ettersom dere vil trenge kunnskap om hvordan dette først skjedde.  Det som ligger foran dere er en storslagen periode som kan hjelpe dere å forstå deres sanne relasjon til Gaia og hennes fantastiske økosystemer. Deres positive intensjoner og dype støtte til denne guddommelige prosessen gjør alt dette mulig. Dere har på vidunderlig vis greid å forandre hvordan dere reagerer på den mørke kabalens manipulasjoner. Disse forandringene har gjort det mulig for oss å ta mange nødvendige steg fremover. Vi takker dere alle for det dere er i ferd med å oppnå.  Denne utviklingen er enda et tegn på hvorfor Himmelen besluttet at denne guddommelige prosessen nå var mulig å gjennomføre. Dette bringer oss frem til i dag. Dette er i sannhet en tid for at velsignete begivenheter kan skje!

Dette er øyeblikket hvor menneskeheten kommer sammen med Himmelen igjen for å gjenoppta sin hellige og storslagne oppgave. Når dere igjen blir fullt bevisste kan dere ta alt dette inn på en vidunderlig, guddommelig måte. Da vil dere kunne forstå hvorfor Himmelen gav oss en frontrolle og skapte en spesiell kjerne av Vesener for å Elske og assistere dere. I denne nye bevisstheten vil vårt oppdrag bli reorganisert etter Himmelens anvisninger. Vi vil da få i oppgave å ha det overordnete ansvaret for oppdrag gitt ved dekreter fra Himmelen. Denne prosessen er noe dere vil bli intenst klar over. Denne prosessen vil være når vårt nye galaktiske samfunn blir dannet og tatt i bruk.  Hvordan alt dette skal fungere er noe vi vil komme til å dele med dere, sammen med mentorene deres. Denne kommende tiden vil bringe oss enorm glede. Det betyr at vi fullt ut kan tilpasse oss en helt ny rekke av oppgaver, med å reformere ikke bare dere, men hele Himmelen og Gaia. Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige rapporter. Vi står på terskelen til forandringer som vil påvirke ikke bare disse rapportene, men i tillegg hvordan dere må forholde dere til mange nye ting som er i utvikling. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                           
Kilde: 
http://www.paoweb.com/sn030717.htm
Oversetter: Leif

For dem som vil vite litt mer om Sheldan Nidle, så kan man lese mere her (engelsk): eller på Sheldan Nidles egen hjemmesidehttp://www.paoweb.com/bio.htm

¹ US Incorporated eller USA, Inc. er den illegale regjeringen som har styrt USA som en korporasjon i flere hundre år. Den er eid av utenlandske forretningsinteresser og drives som en profittbedrift. Det ligger en lang historie bak dette, som på sett og vis begynte kort etter den amerikanske borgerkrigen, da den amerikanske grunnloven ble endret subtilt. Det store “kuppet” skjedde da president Woodrow Wilson godkjente opprettelsen av Federal Reserve Bank I 1913. Da ble all pengemakt i USA overført til 13 private bankfamilier. Etter det har “makten bak makten” bare vokst og spredd seg gjennom hele verden i form av det Internasjonale Pengefondet og Verdensbanken m.fl., som er rene instrumenter for å tjene makteliten i USA, som ofte kalles den mørke kabalen. Sittende regjering i USA er kun en fasade for å forlede folket til å tro at de lever i et demokrati og dekke over det som egentligskjer. Det er denne regjeringen som skal “legges på historiens søppelfylling” og da kan den sanne Republikken gjenopprettes, tuftet på Grunnloven slik den egentlig var, pluss NESARA-lovgivningen som er en fullkomment hederlig og rettferdig juridisk ramme for all økonomisk virksomhet både nasjonalt, internasjonalt og privat. Når den nye Republikken og NESARA er på plass i USA, kan alle andre verdens land frigjøres fra Federal Reserve Systemets blekksprutarmer og ta i bruk GESARA, som er den Globale NESARA. Historien er mye mer komplisert, men dette gir et slags bilde på bakgrunnen for det Sheldan Nidle snakker om mht den nye Republikke og NESARA.


² Oppstigningssymptomer er kroppslige symptomer som er et resultat av at kroppen hele tiden må tilpasse seg nye og høyere energier og forberede oss på stadig økning av vibrasjonene. Disse arter seg ulik for ulike mennesker, men typisk er uvanlig hodepine, synsforstyrrelser, uvanlig søvnbehov eller søvnløshet, verking på uvanlige steder i kropp og ledd mm. Disse er forbigående og legene kan som regel ikke finne noen forklaring på dem. Vi blir kort og godt «ombygd» i infinitesimale steg for å kunne stige opp i kroppen vår.

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions