Followers

onsdag 30. september 2015

Norsk -- Sheldan Nidle 29. september, 2015

 


Sheldan Nidle 29. september, 2015

12 Eb, 5 Tzotz, 12 Manik

Denne verden fortsetter å gå fremover og utvikler seg uten stans. Våre allierte på Jorden er i ferd med å legge elementene av et nytt bank- og finanssystem i posisjon. Den mørke kabalen er ikke lenger i stand til å stanse det uunngåelige. De urgamle familiene i både Europa, Nord- og Sør-Amerika og selvfølgelig Kina, er i full gang med å etablere de endelige repositoriene, fra hvilke en mektig hav av penger skal flomme frem. De som har blitt tildelt oppgavene som både utbetalere og sikkerhetsansvarlige, vet når det guddommelig riktige øyeblikket kommer for at de skal fullføre sine spesielle oppgaver. For øyeblikket står kabalen ansikt til ansikt med en rekke kriser, hvilket simpelthen er et tegn på at denne flommen er svært nær å skje. Tidspunktet for slutten for disse onde oligarkene synes å ha tatt altfor langt tid å komme. Vi nærmer oss den Gregorianske måneden oktober. Tradisjonelt, i Vesten, er dette en nifs tid med innfule nisser og spøkelser. I virkeligheten representerer dette tiden da det mektige Atlantis, deres hjem i oldtiden, sank i havet.  Denne begivenheten skjedde på begynnelsen av Zac (den hvite måneden). Denne tiden kalles Halloween (hellige kveld), da Lysene (Vesener fra Atlantis) forlot Jorden med kurs for sitt nye hjemsted i Centaurus. Det er jo således et vidunderlig sammentreff at denne perioden ble et øyeblikk hvor dere skulle få deres velsignelser!

onsdag 23. september 2015

Norsk -- Sheldan Nidle 22. september, 2015


Sheldan Nidle 22. september, 2015

5 Chicchan, 18 Zip, 12 Manik

Selamat Balik! I løpet av de siste få månedene har denne verden utviklet seg fra å være en verden hvor de mørke fortsatt hadde makten, til en verden hvor disse sjofle kjeltringene bare så vidt klarer å klamre seg fast med fingerneglene. De ulike gruppene av våre allierte på Jorden er nå i fred med å forstå hvordan denne verdens scenario kan innpasses. Etter hvert som bevissthetsnivået øker i dette riket, er det nødvendig at mere informasjon om forandringene i det finansielle systemet og om den nye velstanden blir avdekket. Vi har bedt om at dette settet presise prosedyrer kunne gjennomføres mye raskere. Dette rådet ble, som vi tidligere har nevnt, ikke tatt på alvor. Tiden er nå moden for at disse forandringene blir manifestert og forklart for dere. Den kommende velstanden for alle er simpelthen et instrument som gjør at dere kan gjøre drømmene deres til virkelighet. Benytt disse maktsymbolene til å omskape verden til en fredelig og harmonisk verden. La ting flyte naturlig og bruk deres synkronistiske evner til å endre ting på grasiøst og guddommelig vis. Det er nødvendig at denne verden endrer hvordan den oppfatter seg selv. Det er nødvendig at det blir slutt på de gamle voldelige måten å gjøre ting på. Det er påkrevet at verdens kulturelle mangfold blir hedret og respektert.  Det er nødvendig at dere kan få leve i et vidunderlig rike med teknologi til å få slutt på fattigdom og sult. Det er nødvendig at verden ser på seg selv som en stor og vidunderlig familie!

Mens deres rike nå beveger seg mot denne nye virkeligheten, glem aldri hvem dere egentlig er og et dere er i ferd med å bli ett. Aldri før har Jordens overflatebefolkning hatt muligheten til å fri seg fra all den elendighet som har plaget den siden den Store Flommen* for bortimot ti tusen år siden. På den tiden etablerte Anunnakiene, de mørke herskerne som hadde overherredømme på Jorden, et system som i praksis gjorde at alle fikk lide. Dere står nå ved et punkt hvor denne omfattende lidelsen vil bli forvandlet. Dere står på terskelen til å gå inn i en tid hvor velstand for alle og nye styresett vil gjøre det mulig for dere å forvandle Gaia til et paradis. Menneskeheten vil ikke lenger ha behov for jordbruk, gruvedrift og andre ting som skader deres dyrebare planet. Dere vil raskt utvikle nye perspektiver som gjør at dere kan benytte deres økende bevissthet til å endre enhver kultur på Gaias overflate. Denne nye globale, fargerike felleskap av mennesker vil legge alt til rette for vår ankomst. Omsider kan dere slutte å tro på kabalens blatante løgner. Styresmaktene kan da endelig gjøre en formell slutt på hemmelighetskremmeriet omkring UFOer og forberede dere på vårt komme. Dette vil igjen gjøre at vi kan sette i gang en rekke kringkastinger som forklarer våre primære mål.

Vårt første mål involverer mentorene våre. Dere har alle sammen levd i en sublim uvitenhet siden dere ble født. Dere har fra barnsben av blitt matet med en haug med verdiløst, overforenklet vås som først ble utklekket av Anunnakiene for tusenvis av år siden. Disse virkelighetsoppfatningene er det nødvendig å forkaste og erstatte dem med nye og mer bevisste sett av realiteter.  Den gamle matrixen til Anunnakiene gjorde dere mye lettere å forme og mye enklere for deres herskere i regjeringene, eller andre herskere, å manipulere og kontrollere dere. Disse “kontrollelementene” må erstattes av fri tenkning og en nyervervet evne til å finne nøkler som kan brukes til å avdekke når dere blir manipulert.  Det er mentoren deres som har den viktige oppgaven å lære dere dette. Dette må gjøres på subtilt vis og i sammenheng med at dere få lære sannheten om deres urgamle og moderne historie. Denne historien vil være fylt av et svært viktig perspektiv på sannheten. Noen av sannhetene bak krigene på Jorden og hvordan økonomien blir brukt som et maktverktøy av oligarkiet, vil være svært øyeåpnende. Dere er i ferd med å bli klare til å bli galaktiske mennesker. Det er nødvendig at dere nøye studerer de siste 13 årtusenene av deres historie på nytt, og at logikken bak Himmelens dekreter blir fullstendig forklart for dere.

Et annet av våre mål er å beskrive for dere hva det innebærer å være et galaktisk menneske. Dere har gjenervervet evner som setter dere i stand til å utføre de guddommelige instruksjoner fra Himmelen. Dere er i virkeligheten fysiske Engler. Dette betyr at dere er i stand til å utføre en hel hærskare av ting. Mentorens oppgave er ikke bare å gå nøye gjennom livet deres sammen med dere, men i like stor grad å eksplisitt forklare dere om deres kommende liv i full bevissthet. Vitenskapen klør seg i hodet for å forstå hva “full potensialisering” innebærer. Alt dette vil dere gå nøye gjennom sammen med mentoren deres.  Vi har en lang historie sammen med dere. Vi bistår deres Oppstegne Mestere med å se til at dere er i en tilstand hvor dere kan be om hjelp fra Himmelen.  Denne prosessen er, for øyeblikket, preget av en del "skjevtrekk" på grunn av matrixen som skaper den nåværende virkeligheten. Denne matrixen er for øyeblikket i ferd med å bli enormt svekket på grunn av de mektige bølgene av energi som kommer inn fra den galaktiske kjernen i galaksen deres. Disse energibølgene er til uvurderlig hjelp for det våre allierte på Jorden er i ferd med å oppnå. Denne felles innsatsen står på terskelen til en vidunderlig suksess.  Og det er å bringe inn den nye virkeligheten som vil gjenforene dere med familiene deres fra Inner-Jorden, deres åndelige familier og familien fra stjernene!Hosanna!

   Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med mektige budskap og vidunderlige nyheter! Den mørke kabalen er seg selv lik. Den trasser og motsetter seg alt våre samarbeidspartnere på Jorden gjør, og således er nå tiden kommet for at de mister all sin makt. Gaia er kun en brikke i deres spill og de bruker sine forferdelige innretninger til å fremme helt verdiløse poenger for våre ulike allierte. De mørke står for øyeblikket på kanten av stupet foran sitt endelige fall og våre allierte vil om kort tid sette inn "nådestøtet" for å slå disse onde misdederne en gang for alle. Foran dere, mine Barn, ligger en aldeles underskjønn virkelighet fylt av glede, frihet, velstand for alle og nye styresett og regjeringer som vier sitt arbeid til at dere skal være lykkelige. Det gamle vil bli lagt bort og en ny æra av omtanke og kjærlighet for Gaia vil være starten på deres voksende dedikasjon til tjeneste for Himmelen. Sammen skal vi danne en mektig union for å hjelpe alle på Gaias overflate. Det utelukkende være fred, samarbeid og en stadig voksende tjenestebevissthet, overfor hverandre og overfor Gaia. Dere skal bygge et uendelig vakkert rike. Himmelen skal stige ned på Jorden!Halleluja! Halleluja!

Denne virkeligheten er i full forvandling. Den er velsignet og rede til å utføre Himmelens bud. Mektige bølger av himmelsk Kjærligheter øker kontinuerlig alt mens vi taler til dere.  Vær villige til å lytte og la dere bevege av lidenskapen i denne rekken av vidunderlige begivenheter. Dette riket løfter hver eneste en av dere inn i stadig høyere og høyere bevissthet. Dere tar del i en bevegelse som omfatter alle folk og nasjoner. Vår velsignete oppgave er å sørge for at dere hele tiden blir veiledet mot sentrum av dette aldeles nåderike og guddommelige Lyset. Når dere blir eksponert for dette, blir dere fysisk forandret. Denne forskjellen er ørliten. Likevel er det en viktig del av den prosessen som forvandler denne virkeligheten. Vi Mestrene er svært begeistret over betydningen av denne mektige åndelige forvandlingen. Den gjør at mange blir mer åndelig orientert.  Hver dag finner vi stadig nye Vesener som er villige til å be om vår hjelp og vi ber våre tallrike lojale medarbeider om å sørge for denne velsignete hjelpen. Dere er snublende nær en aldeles velsignet ny dag!

Dette riket er nå i ferd med å komme seg fri fra de mørkes skrekkvelde. Betyr det at alt kommer til å endre seg i løpet av et øyeblikk? Egentlig ikke. Det dere trenger å gjøre er å fortsette å være positive. Vær rede til å ta imot. Vær også rede til å bruke denne positive energien til å hjelpe denne hjelpen å manifestere. Gjør dette vel vitende om hvor mektige dere er og hvor mye mer positive dere kommer til å bli. Dere, kjære Barn, er denne verdens Lys. Dere er det Lys som ingen kan utslokke. Bruk dette Lyset til å gjøre denne tids undere til virkelighet. Og husk gjennom alt dette hvem dere egentlig er. Vær sterke og urokkelige.  La de mørke få vite at deres herskertid sannelig står foran en brå slutt. Dere er en samling av storslagne Vesener som har det privilegium å bevitne mirakler, som svært snart vil skje rett for øynene på dere.  La dette gjøre at dere klarer å være sterke og positive. Vi står bak dere og vi går foran dere. Vi kommer til å skyve dere fremover og veilede dere frem til mållinjen som dere så inderlig fortjener.

I dag gav vi dere en ukentlig rapport om hva som skjer rundt om i verden. Ånden sveiper kontinuerlig over land og hav i dette riket og gjør denne kloden klar til den aldeles storslagne forvandling til en ny virkelighet. Disse jorderiker er levende og klare til å bli fylt av Himmelens mirakler og hellige gjerninger. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Webside: http://www.paoweb.com/

Oversetter: Leif


*tilsvarer det som i bibelsk sammenheng og historisk kalles Syndefloden (men uten den implikasjon at det var Gud som straffet menneskene for sine synder).

onsdag 16. september 2015

Norsk -- Sheldan Nidle 15. september, 2015Sheldan Nidle 15. september, 2015

11 Etznab, 11 Zip, 12 Manik

Selamat Balik! Våre allierte er nå i ferd med å komme sammen for å slå den mørke kabalen en gang for alle. Det kan synes som om denne operasjonen tar lenger tid enn opprinnelig forventet. Den verden, som er blitt konseptualisert av Anunnakiene gjennom årtusenene, er fylt av skjulte mentale feller. Det som trengs er et nyere konstrukt. Med godkjennelse fra Himmelen har vi lagt frem en ny virkelighet modellert etter den dere alle kjenner og elsker! Denne virkelighetene er nå i ferd med å bli manifestert gjennom de mange dekreter fra Himmelen. Det er en virkelighet som Lyset, til tider, kan finne vanskelig fullt ut å fatte. Ikke desto mindre fortsetter disse modige sjelene av Lyset sin fremmarsj. De mørke opprettholdt sin totale kontroll over den gamle, onde virkeligheten med en omhyggelighet som tvang dere til å bøye dere for deres motbydelige ønsker. Denne mørke, tause kontrollmekanismen fortsetter å ha et visst grep over dere, men denne er i ferd med å begynne å forsvinne fra Lysets lederskaps indre lyster. Den er i ferd med å bli erstattet av en dyp trang til å oppfylle Lysets dekreter for en ny og mer rettferdig virkelighet. Disse indre drivkreftene er for øyeblikket i ferd med å drive de urgamle familiene til å fullføre konstruksjonen av en ny virkelighet som med fast hånd isolerer den mørke kabalen fra deres tidligere undersåtter. Således er de mørke med tiden dømt til å tape etterhvert som denne nye virkeligheten brer seg.

Mer enn noe annet trenger denne virkelighetsendringen deres hjertefølte støtte.  En av de viktigste resultatene av denne forandringen vil være fremveksten av helt nye oppfatninger om hvordan verden er ment å fungere. Når dere vokser opp, blir dere kontinuerlig bombardert av omgivelsene deres, foreldrene deres og venner, til å handle eller reagere på en måte som omgivelsene aksepterer. Denne innkulturaliseringen ligger dere i blodet. Nå er det nødvendig at dere læret et nytt sett med parametere som er designet til å utvide deres syn på verden. Dette kreves for å virkelig kunne forandre den nåværende virkeligheten. Disse mektige nye oppfatningene er den avgjørende nøkkelen til veien frem til full bevissthet. Frem til nå har Himmelen benyttet deres økende bevissthet til å gjøre det mulig for subtile forandringer å krype inn i virkeligheten deres. Denne prosessen vil skyte fart så snart de ulike fondene blir tilgjengelige. Som følge av dette vil nye reguleringer for bankvirksomhet, en nyfastsettelse av de ulike valutaenes verdi i forhold til hverandre, og fremveksten av edelmetallbaserte penger, totalt forandre deres hverdagsvirkelighet. Denne virkeligheten vil bli sentrert rundt personlig vekst og utvikling, ytre fred og starten på den siste strekningen av veien frem mot full bevissthet.

Etter hvert som bevisstheten deres øker og dere utvikler flere chakraer, så erindre den farlige veien som begynte da Anunnakiene endret spillets regler og tvang dere til å streve dere gjennom nesten 13 årtusener med begrenset bevissthet. Dette fylte dere med frykt og førte til en rekke edikter som ble gitt dere av Anunnakiene. De mørke isolerte dere fra deres søsken i Inner-Jorden (Agartha) og prediket for dere et maktkonsept som fikk dere til å begynne tvile på om Himmelen i det hele tatt skulle greie å overvinne den mørke kabalen og dens mange lakeier. Denne gruppen av lakeier ble til å begynne med gitt makt på en hel rekke områder, som Anunnakiene langsomt, men sikkert redefinerte gjennom årtusenene. Til slutt følte lakeiene at de var allmektige og trosset sine tidligere herrers edikter om å frivillig, i all stillhet, gi fra seg makten til Lyset og således sørge for at Himmelen kunne gjøre slutt på mørkets lange dominans. I stedet skapte disse mørke sjelene et scenario som forlenget deres ondsinnete og svikefulle herredømme i ytterligere tjue år. Nå er imidlertid deres misgjerninger i ferd med å isolere dem fra dere. Dere er svært nær frihet og nye styresett, for ikke å snakke om en utrolig ny æra av fred og frihet.

Den kommende tidsalderen har tatt mer tid enn ventet å realisere. For lenge, lenge siden ble de mørke gitt et meget spesifikt "carte blanche". Dette spesielle settet av dispensasjoner var ment å vare en relativt kort periode. På et spesielt fastsatt tidspunkt skulle himmelen gjenvinne sitt Kjærlighetsfulle grep over dere, og på et meget detaljert vis gjennomføre de virkemidler som var nødvendige for å bringe dere tilbake til full bevissthet igjen.  Dette er for å gjenopprette de evnene Atlantidene hadde tatt fra dere. Denne prosessen skulle være sentrert omkring et spesielt, levende krystall-kammer. I virkeligheten vil Agarthanerne og vi ønske dere velkommen hjem. Denne prosessen vil gjøre det mulig for dere å huske deres tidligere rolle som opprørere i Atlantis.  Når så er skjedd, kan dere bruke evnene deres til å slå dere sammen med Agarthanerne og utforme og skape et unikt galaktisk samfunn som er skjebnebestemt til å spre seg overalt på de tre andre vannplanetene også. Disse planeten vil igjen bli bragt tilbake til sin opprinnelige tilstand i dette svært spesielle solsystemet. Dette solsystemet skal bli et av de viktigste samlingsstedene for den Galaktiske Føderasjonen, så vel som for mange andre "galaktiske unioner" som nå utgjøres av mer enn 20.000 nærliggende galakser.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! For tusener av år siden ble den mørke kabalen gitt en tidsbegrenset dispensasjon av Himmelen. Denne beslutningen ble gjort for bedre å forberede hver og en av oss til denne tiden vi nå er inne i. Underveis ba Himmelen sine himmelske voktere om å etablere en gruppe som på nådefullt vis skulle bistå disse velsignete himmelske hærskarer. Vi ble utvalgt gjennom årene til å fylle disse særdeles hellige rollene. Alle vi som befinner oss på Jord-planet er på vei mot en ny dag og det er nødvendig at vi hele tiden er helt klar over hva som forventes av oss.  Vi Mestere har kommet sammen for å fritt kunne veilede dere på den siste etappen av veien som begynte med Anunnakienes abdikasjon på midten av 1990-tallet og den plutselige maktveksten til lakeiene deres kort etter. Siden den gang har mange åndelige, emosjonelle, mentale og fysiske forandring virkelig grepet dere. Vår hellige oppgaver er å støtte dere, bistå dere og på nådefullt vis veilede dere på denne vidunderlige veien tilbake til full bevissthet. Etterhvert som denne guddommelige veien utfolder seg, vil dere både se og føle stadig mer av vårt overoppsyn med deres hellige sjeler! Denne oppgaven krever at dere forblir positive og setter til side enhver potensiell frustrasjon.  På samme måte er det nødvendig at dere sanser de indre forandringene i dere selv som skjer hver dag. Vi vil bistå dere med  disse storslagne innsikter.

Den tiden som kommer vil være en tid hvor mange nærmest mirakuløse hendelser plutselig vil manifestere. Betrakt disse som tegn på at dette tidligere så mørke riket er i ferd med å forandre seg til det bedre. Sletting av all gjeld, den plutselige velstanden og fremveksten av verdensfred er tegn på dette. Vær evig takknemlig og gå inn i dere selv. Benytt disse hendelsene til å samle opp drømmene deres og oppdage hva disse begivenhetene betyr for dere. I dette modus, takk Himmelen og søk etter å forstå klart og tydelig hva dette betyr for dere. Dette vil være en tid for indre arbeid og for å gjøre det rette. Kom sammen i harmoni med deres familie og venner. Hjelp hverandre og vær del av denne harmonien som utvikler seg. La denne energien vokse! Dere vil få bevitne mektige hendelser som endrer deres oppfatning av verden. Gi deres bidrag i innsatsen for å hjelpe menneskeheten og la Gaia få se hvor vidunderlig denne lille "fliken" av menneskeheten virkelig er! Dette er en tid for glede og for å nå mange positive mål.

Og mest av alt, la deres mange og elaborerte forventninger fare. La dere i stedet gli inn i en positiv, støttende energi. Tiden for frustrasjon er over. Mange av dere har ventet i mer enn et tiår uten å få oppfylt sine ønsker om det som i dette nå er i ferd med å forme seg omkring dere. Vær takknemlige og støtt det som skjer. Sørg for å se alt det som skjer i et vidunderlig, nåderikt Lys. Bruk deres evne til samarbeid med hverandre til å vise all verden, med all ønskelig tydelighet, at en ny tid omsider har kommet. Mørkets fall fra maktens tinde har skjedd takket være den uselviske innsatsen fra svært mange. Anerkjenn dem ved å vise deres indre verdsettelse av disse særdeles modige bragdene. Dere står nå parat, med resultatene av denne mektige innsatsen, som gjør det mulig for dere å skape en ny virkelighet.  Tenk nøye gjennom dette ansvaret på det mest positive og takknemlige vis.  Sørg for å være klare til å bidra frivillig og følg med klar intensjon med på hva som er i ferd med å skje globalt. Vær en av dem hvis intensjon er å hjelpe og til å oppfylle deres høyeste drømmer i den største glede! Halleluja!

I dag har vi, på same måte som tidligere, gitt dere en generell oppdatering om hva som skjer på denne kloden. Være rede til å ta imot nyheter og hendelser som til å begynne med kan forbløffe dere. Så snart kabalen er borte, kan en del begivenheter skje, som man aldri tidligere trodde ville være mulig. Vi står rede til å informere dere og forklare dere hva alt dette betyr! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Oversetter: Leifonsdag 9. september 2015

Norsk -- Sheldan Nidle 8. september, 2015Sheldan Nidle 8. september, 2015
4 Batz, 4 Zip, 12 Manik

Selamat Jarin! Verden fortsetter å forandre seg langsomt, men sikkert. Denne forvandlingen er skjebnebestemt til å fjerne de siste rester av den mørke kabalen fra livene deres. I løpet av dette millenniet nådde de mørke et høydepunkt som følge av 11.september, men etter dette har de blitt stadig mer svekket. Våre allierte konfronterer modig disse motbydelige, slimete krekene på alle fronter og tvinger dem på retrett. Vi er uendelig takknemlige for deres urokkelige hengivenhet til frihetens sak og deres utrettelige flittighet med, på juridisk korrekt vis, å skape de virkemidler som vil sikre oss vår felles suksess. Også de urgamle familiene applauderer likeledes deres mektige innsats. Et antall avtaler ble undertegnet og disse ble brukt av våre modige samarbeidspartnere til å skyve disse motbydelige kjeltringene bakover mot historiens glemmebok der de hører hjemme. Disse om er så i opposisjon til Lysets fremmarsj, har brukt opp alt det edle metallet de kunne ha brukt til å kjempe mot oss og har i stedet satset alt på en strategi for på en eller annen måte å få en verdenskrig til å blusse opp. Det samme kan sies om hvordan de regnet med at en rekke illegale finansaktiviteter på et eller annet vis skulle hjelpe dem å finne en vei utenom våre juridiske anstrengelser for å felle dem. Alle disse meningsløse spillfekteriene deres har bragt oss helt frem til terskelen for suksess. Det at de hele tiden mislykkes er grunnen til deres uunngåelige fall.

Den verden dere lever i er i rask forvandling. I løpet av det siste tiåret har himmelen og dens mange medisinske hjelpere kommet langveisfra for å bistå dere på veien inn i en ny virkelighet. Alt mens denne forvandlingen foregår, så er også Gaia i ferd med å forberede en massiv rekke av forandringer i sitt overflaterike. Opprinnelig hadde Gaia tre kontinenter som raget opp av hennes mektige hav. Hver av dem var dronningen i ett av hennes hav. Det var Mu i Stillehavet, Atlantis i Atlanterhavet og Stor-Sri Lanka i det indiske hav. Alle disse tre kontinentene sank i havet i perioden mellom starten på det siste galaktiske storåret og omtrent 13 tusen år siden. Disse enorme tragediene finnes kun som skjulte minner. De kan finnes nevnt i de legender og myter som spekker historien deres. Hver av dem er en mektig tanke som alle i deres verden har en fjern erindring om. Disse som studerer verdenshavene registrerer bare at restene av disse kontinentene er i ferd med å heve seg. Mange vil derfor si at det er ikke lenge før disse urgamle landområdene vil dukke opp igjen. Jo mer vi studerer deres historie og får redegjørelser fra Agarthanerne, jo mer synes det som om en slik serie hendelser er en del av hva Gaia for øyeblikket planlegger.

 For oss er det naturlig å betrakte hele denne prosessen med tanke på når det vil bli mulig for oss å lande. For øyeblikket er det et antall begivenheter som er i ferd med å bli til virkelighet, som bærer i seg løfte om muligheter som kan hjelpe oss å fastsette en mulig dato for dette. Først av alt er det nødvendig at vi er i en posisjon hvor bevissthetsøkningen deres gjør at dere kan akseptere vår ankomst. Dette scenarioet er selvfølgelig knyttet til den formelle kunngjøringen av nye regjeringer og styresett, spesielt når det gjelder USA. Det nåværende de facto regimet arbeider med nebb og klør for å forhindre vår ankomst og at det skal bli slutt på mange årtier med fortielse og løgner om UFOer. Dette illegale regimets forestående fall vil gjøre det mulig for en del dypere sannheter å omsider synke inn. Disse sannhetene er: Vi er vennligsinnete, vi er virkelige og vi har så absolutt til hensikt å hjelpe dere å vende tilbake til full bevissthet. Men inntil graden av fiendtlighet mot oss endrer seg, kan det ikke skje noen fremgang i denne saken. Vi har gjort en rekke avtaler og overenskomster med våre allierte på Jorden som forstår disse sannhetene og inderlig ønsker å bringe inn en ny virkelighet som er til gode for alle mennesker. Disse Lys-orienterte Vesenene har den rikdom og ressurser som trengs for å forvandle overflateverdenen deres på det mest storslagne vis. Den drømmen dere bærer i dag er svært nær å bli til virkelighet!

Som dere da kan forstå, er Himmelen og hennes allierte travelt beskjeftiget med å forberede denne virkeligheten på massive forandringer. Hver eneste dag følger vi nøye med på hvordan deres vakre blå klode forandrer seg. Samtidig som dere bevitner hvordan nature reagerer på de mørkes uhyggelige planer, så ser dere også at mange i deres verden er i ferd med å skape en plan for å overmanne de mørke og rette opp igjen det de har forsøkt å få til. Fremtiden deres er ment å være en tid hvor dette riket raskt går over fra sin nåværende usunne form til noe helt annet. Dette riket er et hvor den de facto amerikanske regjeringen går av og NESARA proklameres.  Vi har hatt forhandlinger med mange som arbeider mot dette særdeles edle målet. Alle disse samtalene har hatt kun ett grunnleggende mål. Og det er hvordan vi sammen kan utforme en ny verden av rikdom, frihet og velstand for alle. Da vil deres naturgitte rettigheter være de dominerende og regjeringen er designet til å være "av folket, for folket og ledet av folket". Under slike omstendigheter kan dere med letthet ta steget, med vår og Himmelens hjelp, inn i en verden fylt med fullt bevisste Vesener. Dette er dette gyldne riket som gjør det mulig for dere å bli gjenforent med hele den galaktiske menneskeheten.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne verden er i ferd med å forandre seg i henhold til vår Mors, Gaias, ønsker. Det er hun som leder en forvandling som vil se deres spirituelle indeks stige til nye høyder. Etter hvert som deres bevissthet øker, så blir dere også mer oppmerksom på hvordan denne klodens energier stadig fortettes. Med dette mener vi at dere blir stadig bedre i stand til å se for deres indre øye hvordan denne virkeligheten forandrer seg. Denne bevissthetsveksten har gjenspeilet seg i deres bevissthet om økologien og det livsviktige behovet for de tre elementene ren luft, rent vann og ren jord. Teknologier som lenge har vært undertrykt, kan raskt ta dere til suksess på dette området. Det vitale elementet er den mektige åndelige kraft dere er i besittelse av. Etter hvert som vi lærer å tenke positivt, på kollektivt vis, og erverver oss de nødvendige virkemidler til å kaste av oss gamle, tillærte fordommer, blir vi etter hvert klare til en tid da våre evner til positive samfunnsmessige aksjoner kan bringe oss sammen i harmoni. Dette er vårt mål, slik at vi virkelig kan hjelpe Gaia i hennes forestående forandringer.

Nødvendigheten av forandring ligger i luften. For lenge siden ba Himmelen oss alle om å gjøre overflatemenneskeheten klare til det som nå er i ferd med å hende. Dere kan føle modifikasjonene i kroppen og sinnet deres, hvilket er begynnelsen på deres tilbakevenden til full bevissthet. Denne mektige prosessen har det blitt skrevet mye om gjennom de siste tiårene. Nå står dere midt oppi disse tallrike guddommelige forandringene.  En av de tingene vi gjør til daglig er å hjelpe til å roe ned effekten av noen av forandringene, fordi disse kan forandre de daglige rytmene deres som holder dere i balanse. Dette gjøres for å assistere de medisinske teamene fra den Galaktiske Føderasjonen og for å forberede dere til det neste nødvendige steget mens dere løfter dere stadig mer i retning av deres gudommelig mål om full helse, rikdom og frihet. Vi sørger for nødvendig veiledning og setter dere i stand til å gjenvinne stadig større fliker av den frihet og Vilje dere mistet under Atlantis’ fall.

Hvordan vi veileder dere forandrer seg akkurat som deres globale bevissthetsnivå forandrer seg. Alt dette er uløselig knyttet til et omfattende sett av persepsjoner som er i ferd med å forandre totalt hvordan dere betrakter denne verden. Kort sagt er det nødvendig at dette globale samfunnet skaper seg helt nye visjoner om sine handlinger, sine virkelighetsoppfatninger og ikke minst viktig: hvordan vi ser på hverandre. Disse store perspektivenedringene er et resultat av de fysiske og mentale forandringene dere for tiden går gjennom. Vårt utgangspunkt er å formidle til dere hvordan Ånden, i den videste forstand, ser det hele. Gamle måter å gjøre ting på er i ferd med å dø og nye måter fødes. I dette miljøet er det nødvendig at dere bedre forstår hva alt dette betyr og går i gang med å starte en ny, mer altomfattende måte å betrakte hvordan denne evig foranderlige verden i sannhet "flyter" og "strømmer". Vi Mestere ser vår rolle på en ny måte og ønsker å hjelpe dere å lære alt dette.

I dag, som alltid, har vi gitt dere vårt budskap. Det er et budskap som handler om hvordan denne kloden forandrer seg og forandrer seg til det bedre! Dere står på terskelen til å skulle få møte familiene deres fra Åndeverdenen, fra Inner-Jorden og fra Galaksen. Dette er en tid hvor dere skal sette fart en evolusjonsmessig essens på en måte dere ikke har følt på mange årtusener! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Oversetter: Leifonsdag 2. september 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 1. september, 2015

 Sheldan Nidle – 1. september, 2015

10 Kan, 17 Uo, 12 Manik

Selamat Balik! Vi er inne i en fantastisk forvandlingens tid! Den mørke kabalen fortsetter å svekkes for hver dag som går. Avtaler er nå på plass som tydelig viser veien mot deres fall. De mørke har blitt tvunget til å skrive under avtaler som beskriver hvordan de Forente Staters Federal Reserve skal opphøre og hvordan revalueringen skal gjennomføres. I tillegg kommer en rekke dokumenter som forklarer hvordan GCR* skal bevege verden frem til en modifisert gullstandard og forandre verden gjennom å etablere et nytt sett av gull- og sølvbaserte valutaer. Dette settet av valutaer opererer under et nytt bank- og finanssystem først foreslått av Russland og Kina. Dette svært transparente systemet vil være det virkemiddel gjennom hvilket en sann overflod av pengemidler muliggjør en hærskare av høyst tiltrengte humanitære prosjekter og infrastruktur-prosjekter.  Sammen med alt dette vil komme en velstand for alle som kan benyttes til, med tiden, å fase ut penger som et verdiinstrument. Det vil bli introdusert teknologier som vil løfte bevisstheten deres langt ut over det nåværende “penge"-begrepet. Det er nødvendig at dere betrakter virkeligheten deres i en mer åndelig kontekst. Etterhvert som bevisstheten deres øker og dere befinner dere på terskelen til "kontakt", vil dere se en ny virkelighet utfolde seg, som totalt forandrer hva dere nå betrakter som mulig.
Vi er helt overveldet over hvor raskt dere er i forvandling.  Etter hvert som dere raskt beveger dere i retning av første kontakt, vil dere få bevitne en hel rekke forbløffende ting. Himmelen starte dette millenniet med et tidsskjema. I løpet av bare 15 år har dere utviklet dere til det punkt hvor ikke lenger noen verdensomspennende oppblussing av krig er mulig. I tillegg har dere seiret over de mørkes anstrengelser for å overbevise dere om at militærstyrkene deres virkelig gjør det som er riktig å gjøre. Dere har utviklet et sett av oppfatninger og holdninger som gjøre det vanskelig for noen som helst nasjon å bruke noen som helst "unnskyldninger" for å starte enten en regional eller global krig. Disse nye oppfatningene og holdningene skyldes det raskt voksende "vevnad" av bevissthet som omgir dere. For hver eneste dag øker bevisstheten deres etter hvert som enten Himmelen eller de medisinske teamene endrer deres struktur. Disse forandringene av chakrasystemet deres eller sentralnervesystemet deres er grunnen til at den mørke kabalen ikke har vært i stand til å stanse utviklingen deres. Himmelen slår fast for oss at dere er kommet forbi det punket hvor denne mektige transformasjonen kan stanses. Bare enkelte forsinkelser med hensyn til deres bank- og finanssystem er fortsatt mulig. Men dette er også i ferd med å nå et punkt hvor ikke en gang dette kan forpurres av de mørke.
Dere står i realiteten nær foran en første kontakt.  De store regjeringene i verden, som er kontrollert av den mørke kabalen, er i ferd med å miste sin evne til å styre hva som skjer globalt. Lyset og dets mange komponenter er svært nær ved å skyve disse gamle skrytepavene ned fra maktens tinde. Den viktigste begivenheten som snart skal skje er gjennomføringen av revalueringen og virkeliggjørelsen av det som naturlig følger av dette; den Globale Nyfastsettelsen av verdien på verdens Valutaer. (GCR)* Dette er kun de første stegene på veien som vil føre til edelmetallbaserte valutaer og et totalt revidert banksystem. Og husk hele tiden på at sammen med dette kommer en hel hærskare av nye teknologier som hittil har vært undertrykket eller holdt skjult for dere.  Blant disse er en prosessor som totalt vil forandre hvordan dere skaffer dere mat, klær og tak over hodet. I tillegg vil måten dere skaffer dere elektrisk energi til deres daglige liv også forandre seg. Dere vil bli frigjort fra det urgamle behovet for å dyrke jorda, drive gruvedrift for råvarer, ja til og med til å drive fiske. Alt dette vil sette dere i stand til å utforme et samfunn som befinner seg helt på terskelen til å gjøre slutt på deres urgamle avhengighet av penger.  Dere står på kanten til en storslagen ny virkelighet. Dere står på terskelen til en type globalt samfunn slik vi er vant med.
Den første kontakt kan for øyeblikket synes umulig å tro på. Og likevel er det slik at de oppfinnelsene dere har gjort gjennom det siste halvannet århundre er forbløffende. Ikke desto mindre har de fleste av disse blitt holdt tilbake eller lagt på hylla av de store regjeringene i verden, etter sterkt press fra den mørke kabalen og deres høye herskere, Anunnakiene. Denne prosessen har holdt utviklingstempoet deres på et nivå som den mørke kabalen med stor fryd har utnyttet. Men selv denne nøye kontrollerte utviklingen har brakt dere fra "stålalderen" til datamaskinalderen på kun 50 år. De neste fremskrittene vil komme til bli langt mer monumentale. På mindre enn et tiår har dere beveget dere fra computeralderen til en mye mer åndelig orientert periode. Økningen i bevisstheten deres får dere til å stille spørsmål med alle de gamle måtene å gjøre ting på. Dere er i ferd med å utvikle en rekke elektroniske subkulturer som i utrolig grad utvisker skillet mellom den vanlige tenåring og dem som er i de tidligere stadier av sin universitetsutdanning. Disse forskjellene på generasjonene blir stadig større og gjenspeiler hvor raskt dere begynner å plukke opp og ta i bruk de nye bevissthetsnivåene deres. Og dette er likevel kun den blotte begynnelsen på det som ligger foran dere.
Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Deres verden er nå i rask forandring etterhvert som Himmelens hellige dekreter manifesterer. Over alt er Lyset og det mange mektige samarbeidsgrupper i ferd med å ta ned de mørke og deres villfarne metoder. Vi observerer hvordan disse som så arrogant trodde de kunne manøvrere seg utenom Himmelens dekreter, nå taper på den ene fronten etter den andre, for dem som med stort mot har utført Himmelens bud. Om ikke lenge vil dere kunne danse av fryd og glede etter hvert som deres mange velsignelser og nye styresett på strålende vis triumferer over de mørke og deres mange grupper av lakeier. Disse kjeltringene vil bli arrestert og isolert fra befolkningen slik at de ikke lenger kan øve innflytelse på fremveksten av denne nye virkeligheten. I tillegg vil disse erkebandittene bli fratatt all den rikdom de har ervervet seg på illegal vis og bli nektet enhver interaksjon med sine tidligere "maktvenner". Når disse således er isolert fra dere, vil dere endelig være i stand til å danne samarbeidsgrupper som kan utforme nye styresett og nasjonal ledelse. Denne utviklingen vil endre verden totalt og gjøre Himmelens guddommelige plan mulig!
Det som nå skjer er at dere endelig vil bli frigjort fra de siste 13 tusen årenes slavetilværelse. Når så er skjedd, vil dere i sannhet bli barn av Skaperens uendelig kjærlighet. Da deres forfedre først kom hit, var de frie Vesener med sine fulle evner og potensial. Disse vesenene kjente hverken døden eller de mange bekymringer eller ting dere frykter, som dominerer livene deres i dag. Hvert eneste liv ble levet i Kjærlighet og i sin essens, som en del av den guddommelige livets syklus. Disse Vesenene hadde Lys-Kropper og var i kontinuerlig kontakt med udødelige Engler og hellige Veiledere. Hver eneste dag var fylt av glede og ekstase som Himmelen og dette fysiske riket gav dem. Nå er dere snart ferdige med den begrensete bevissthet som har fylt livene deres med frykt og stille fortvilelse. Den kommende tiden er en tid som vi omhyggelig har forberedt dere til. Våre belæringer vil danne fundamentet for det dere vil komme til å møte.
For mange årtusener siden etablerte Himmelen Brorskaper og Søsterskaper av Lyset som ble dannet av hellige sjeler av menneskeheten. Veiledere ble valgt ut, som skulle følge nøye med og på det rette tidspunkt gjennomføre seremonier for å gi disse utvalgte sjelene udødelighet. De fikk deretter oppgaven å hjelpe, gi nåde og gripe inn når nødvendig, for sjeler som hadde gått over og/eller trengte spesiell veiledning. Dette ble gjort for å gjøre livet til en viss grad utholdelig og for å vise at Skaperen ikke på noen måte hadde overlatt dem til seg selv. Som Oppstegne Mestere har vi en hel rekke hellige oppgaver for å vise at hvert eneste liv i sannhet er hellig for Skaperen. Disse velsignete handlingene er uløselig knyttet til et sett av positive handlinger, som på nådefullt vis beveger menneskeheten fremover. Det neste steget er å gjenopprette forbindelsen mellom dere og det hellige og guddommelige. Kronen på verket i operasjon vil være deres tilbakevenden til full bevissthet. Hosanna! Hosanna!
I dag fortsatte vi med vår ukentlige oppgave, nemlig å informere dere om hva som foregår rundt om på denne aldeles vidunderlige blågrønne kloden. Gaia er i ferd med å forberede seg på å omforme sin overflate alt mens dere er i ferd med å metamorfosere til de skjønneste og mest guddommelige sommerfugler! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Oversetter: Leif 
*GCR er forkortelse for Global Currency Reset, det vil si den prosessen som innfører nye edelmetallbaserte valutaer og på rettferdig vis fastsetter deres verdi i forhold til hverandre, basert på landenes reelle verdier. Dette er i sterk kontrast til nå, hvor alle verdens valutaer bli «målt» mot Federal Reserve Dollaren, som er en privateid valuta som lett kan manipuleres av dem som eier den.

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions