Followers

onsdag 26. desember 2012


Sheldan Nidle - December 25, 2012


5 Kan, 12 Mol, 9 Eb 


Dratzo! Her er vi igjen! I løpet av denne høytidsperioden forbereder vi en rekke avsluttende overraskelser for de mørke, hvilket vil markere slutten på ventetiden for oss. Da kan de mange programmene som våre hellige allierte har forberedt, begynne å manifestere deres nye virkelighet. Det er mye som har skjedd i løpet av de siste månedene som omsider gjør det mulig for oss å sette i gang de siste tiltak på veien mot nye regjeringer og styresett og også de formelle kunngjøringene som avslører vår eksistens og tilstedeværelse. I denne sammenheng er det viktig å forstå at denne avsløringen vil gjøre det mulig for oss å henvende oss direkte til dere for første gang. Så snart vi kan snakke med dere direkte, vil vi ta tak i en rekke ulike vitale emner fra første øyeblikk. Deres verden har gjennom årtusener blitt styrt av en gruppe ultra-rike og svært mektige menn og kvinner som ikke har vært opptatt av noe annet enn å tjene sine egne interesser. Tiden er nå inne for at folkets interesser blir ivaretatt og det har vi til hensikt å sørge for! Det nåværende økonomiske og samfunnsmessige uføre dere befinner dere i må tas hånd om på en ordentlig måte av dem som nå skal overta roret i deres nye regjeringer og de nye finansinstitusjonene. Videre må dere også få informasjon om hva som har foregått det siste tiåret som har hindret at alt dette kunne manifestere slik det opprinnelig var planlagt.

Som dere vet, har de mørkes mange medlemmer kontrollert alle de store regjeringene i verden gjennom mange tusen år. Hvert eneste regime fikk tildelt en katalog over forutbestemte reaksjonsmåter, som de måtte forholde seg nøye til i enhver tenkelig situasjon. Og i tillegg har hver statsleder en ”medarbeider” som sørger for at de ”gitte” regjeringsagendaene ble fulgt til punkt og prikke. I all hovedsak har dette skapt en måte å gjøre ting på som sikrer makten til de mørkes løpegutter; imidlertid vil det som nå er i ferd med å skje, kortslutte dette selvbestaltende lukkede kretsløp. De nye statsledelsene vil gjenopprette folkets rettmessige makt, som dere uforvarende gav fra dere da dere ble født. Disse gudegitte rettigheter vil dere få tilbake og vi anbefaler dere sterkt å benytte dem med kraft og glede! De nye regjeringene og finansielle systemer vil bringe en slutt på krigens kaos og på lidelsene i nød. Bruk disse kommende mulighetene til å utvikle deres bevissthet videre og til å sørge for at deres lokale og regionale ledelse utfører det dere ønsker og at de er “gjennomsiktige” i alt sitt virke på deres vegne. Det er av avgjørende betydning at sterke bånd knyttes mellom dere, som er basert på åpenhet og ikke på blind tillit eller glamorisering av dem som har autoritet. Dette er de første trinn dere må lære om å praktisere det ansvar som er iboende i å være et galaktisk samfunn.

Et galaktisk samfunn skaper et bånd mellom dere og alle de elementer som utgjør dette totalt inkluderende og vidtfavnende samfunn, og følgelig må dere begynne å betrakte samfunnet som et organisk, interaktivt hele som hver enkelt av dere er en vital del av. Selve kjernen i dette er erkjennelsen av at Dere Alle Er Ett, men i overgangsperioden, før dere får tilbake full bevissthet, kan dere la intuisjonen veilede dere til å samarbeide med disse fremtidsrettede regjeringene på bolde og nytenkende måter. Og ganske snart vil dere da begynne å se hvilken mektig og skapende påvirkning dere har i samfunnet deres. Imidlertid har vi et grunnleggende forutsetning dere må holde dere til: Ta kjærlighetsfullt omsyn til hverandre og la Kjærligheten og sjenerøsiteten styre dere i alle deres handlinger. Lær dere å dele tanker og finne smidige løsninger med deres nye forståelse. Våre mentorer vil være der for dere når det er behov for det og veilede dere i disse nye arbeidsmåtene, ettersom dere med all sannsynlighet kommer til å føle at det er så mye nytt at det kan være forvirrende i begynnelsen. Våre mentorer kan se på deres intensjoner og hjelpe dere å finne de best egnede løsningene.  Etterhvert som dere utvikler dere, vil dere finne at det dukker opp et utall nye spørsmål som etter hvert vil forme forståelsen av deres roller i dette nye og mer bevisste samfunnet.

Vår oppgave er å forberede dere på å få tilbake full bevissthet. Så snart dere legger bak dere syklusene med krig, ødeleggelse og hat, kan dere utforske en myriade av måter å implementere samarbeid og Kjærlighet til alles beste. Dette er en temmelig stor utfordring for dere, fordi samfunnene deres et stappfulle av barriære etter barriære av alle tenkelige typer, som mange av dere betrakter som uunngåelige, men som slett ikke er det. Dere blir bedt om å sette i gang og snu på hodet nesten alt det dere har vokst opp med, for å skape fundamentet for deres eget galaktiske samfunn. Dette er i sannhet et massivt utdannelsesprosjekt og da kan dere kanskje begynne å forstå hvorfor det er behov for mentorer som kan veilede dere gjennom det hele. Dere vil lære gjennom praksis og vi håper at dere raskt vil se at de samfunns-”reglene” vi vil introdusere for dere er optimalt fordelaktige. Dette er en merkelig, men spennende og utfordrende tid for dere fordi det forventes så mye av dere. Det er ingen enkel sak å legge til side alt det dere har lært av deres foreldre og likemenn. Mentorene deres vil gå ved deres side på et kjærligehtsfullt vis, for å hjelpe dere etablere ”røttene” til et samfunn som vil være svært forskjellig fra det dere nå kjenner.


Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer på denne dag for å feire de velsignelser som denne høytiden bringer og for glede oss over det faktum at en stor gave vil bli gitt til menneskeheten. For mange tusen år tilbake på denne planeten fikk dere bevitne hva dere er i stand til å skape, før Annunakiene kom og, i et anfall av raseri, ødela deres gyldne byer som var fylt av vitenskapelige underverker. Dette er ikke mer enn omtrent 8000 år siden. Siden den tid har dere vært holdt i trangstrøye med kun minimal teknologi til å lyse opp deres slitsomme vei. Deres mørke herskere var alltid redde for hva dere kunne greie med evnene deres, og for deres ubrytelige bånd til Lyset, samt de minnene dere bar, dypt i underbevisstheten, om Skaperens vidunderlige skaperverk. Nå er endelig det øyeblikket kommet da sannheten om deres Vesen kan få komme frem igjen. Skaperen har innkalt hærskarer fra alle hjørner av denne galaksen til å komme og medvirke i denne massive transformasjonen av deres liv og levnet. Et mektig Lys har sveipet gjennom deres rekker og deres frigjøring er sikret!

Vi ønsker at dere skal ha det helt klart for dere at dette er det øyeblikket Skaperen har fastsatt for at deres frigjøring fra de mørkes påfunn og anfektelser endelig inntreffer! Denne full-skala snu-operasjon er nå rede til å bli til virkelighet takket være Himmelens uopphørlige velsignelser. Det dere ser omkring dere i verden nå er de tegnene shamaner og profeter gjennom tidene har forutsagt om dette gyldne øyeblikk. Dette er det tidspunktet da dere kan få tilbake friheten deres og begynne å ta imot de mange hellige sannheter som så lenge har vært holdt skjult for dere. Vi Oppstegne Mestere har holdt disse sannhetene levende gjennom vår lære, og ved så å gjøre, forberedt menneskeheten på dette storslagne bevissthetsskiftet. Dere blir minnet på og gjort oppmerksom på hver eneste dag av hva dere er i stand til og den eventyrlige makt dere som kollektiv råder over. Vår rolle er å benytte de ressursene som er oss gitt til å gjennomføre denne velsignede oppgaven og sammen med frigjørerne fra Himmelen manifestere en ny dag for alle som lever her på Jorden!

Deres praktfulle hjerter er åpne og klare til å ta i mot denne vidunderlige nådegaven. La oss bruke denne tiden til å spre et budskap om frihet, velstand og tilbakevenden til guddommelig Sannhet. La alle de mørkes løgner og endeløse manipulasjoner opphøre øyeblikkelig og la den overdådige strøm av hellig Lys fra Skaperen bringe oss alle, fulle av glede, inn i den nye virkelighet og den nye frihet og uavhengighet som alle vil bli gitt. Dette er den stund vi så lenge har ventet på og nå er den endelig i ferd med å bære frukt. Om kort tid vil vi manifetsere blant dere og lære dere om mange hellighe sannheter som er oss givet av de tallrike Seraphim som daglig stråler sitt hellige Lys fra AEON. Dette Lyset vokser seg sterkere for hver dag og gjenspeiles i Solens klarhet. Dette overdådige Lyset feier vekk mørkets makt og gir sann livskraft til dem som følger Lysets hellige bud!


I dag fortsatte vi med våre nyhetsbudskap. Hensikten med dem er å gi dere en grunnleggende forståelse av ha det er som skjer omkring dere. Den nye virkelighetens morgengry har kommet, og med den det øyeblikk hvor dere vil få møte deres åndelige familier og familene deres fra stjernene. Dette er i sannhet en enestående tid å være inkarnert på det Jordiske plan! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)Oversetter: Leif


torsdag 13. desember 2012


Sheldan Nidle – 11. desember  2012


4 Oc, 18 Yaxk'in, 9 Eb
Selamat Balik! Vi kommer nok en gang! Deres verden fortsetter på sin vei mot det øyeblikket da mørket løser seg opp og den nye epoken begynner. Vi får daglig oppmuntrende rapporter fra våre kontakt-team som meddeler oss at det tidsskjema som nylig ble satt opp er i rute til å manifestere. De som driver de mange hellige hemmelige forbund rundt om i verden er travelt opptatt med å legge siste hånd på verket på en rekke prosjekter slik at de kan materialisere i det eksakt rette øyeblikk. De alternative tidslinjer i deres virkelighet er i ferd med å kollapse i et tempo som gjør at bare én enkelt, positiv vei gjenstår, slik Mayaene spådde for lenge, lenge siden. Det nye nettverket av kraftlinjer er også i ferd med å få sin fulle kraft og skyver deres verden i den valgte retning. Tiden nærmer seg for en serie med spesielle kringkastede meldinger og den dagen vil gjøre dere fri fra det mørke fengsel som har hold dere fanget i mange årtier. Det første temaområde som vil bli omfattende forklart i disse kringkastingssendingene vil være de nye regjeringene, det nye styresett og de nye lovene som er til gode for folket. Og deretter naturligvis det nye systemet for universell velstand og det nye finanssystemet som ledsager dette. Disse emneområdene vil utvides til å omfatte sannheten om deres nære historie og dem som hadde kontroll over hele kloden på et så infamt vis. Når først dette er gjort, kan kunngjøringene om vår eksistens formelt gjennomføres.
Vår ankomst vil kunne skje når de ulike NESARA-liknende tiltakene er grundig forklart for dere og satt ut i livet. Det vil kreve en del tid for dere å fordøye og forstå alt dette nye. Det kan hende dere må høre ting gjentatt mange ganger for at dere skal bli bekvemme med det. Dere vil også ha tilgang gjennom Internet til mange dokumenter som utdyper disse temaene, slik at dere kan lese dem i ro og fred og få en dypere forståelse av hva som foregår på lokalt, regionalt og globalt plan. Deres verden vil forandre seg så raskt at det dere vil oppleve som overdose av informasjon likevel er nødvendig. Dere vil alle ha behov for å tenke gjennom ting og drøfte dem med deres venner. Vi er fullt klar over at dere trenger tid til å ta inn så mye nytt, og vi anbefaler en fullstendig åpen utleggelse av alt som skal skje på kloden. Og i tillegg er slike massive forandringer bare begynnelsen! På dette stadiet har det så vidt begynt å gå opp for dere omfanget av hva dere er nødt til å drøfte med hverandre, før vi kan komme på banen. Når den tid kommer, er det uunngåelig at vi kommer til å kreve mye av deres oppmerksomhet. Vi har også svært mye informasjon å formidle til dere, før vi overhodet kommer til temaet om vår første kontakt med dere på bakken.
Vårt oppdrag med å arrangere denne første kontakten har utviklet seg til en prosess som omfatter å bringe dere tilbake til full bevissthet og således har det tatt mye lenger tid enn opprinnelig forespeilet oss. Dette oppdraget har gjennomgått seks store revisjoner med hensyn til sin hovedretning, men målet har alltid vært det samme. Den oppgave vi har, som vi går helhjertet inn for, er å gjenforene dere med oss og å integrere deres verden i en full 5te dimensjons virkelighet. I løpet av denne prosessen vil dere på ny bli kjent med deres familie fra Agartha, som dere vil skape en ny stjerne-nasjon sammen med. Dere vil også etter hvert møte ikke-fysiske Sjeler og Vesener som er essensielle deler av dette solsystemets virkelighet. Dere vil diskutere mange temaer og emner med disse vise Sjeler og bruke denne visdommen når dere skal etablere og bygge opp deres nye galaktiske samfunn. Himmelen forsikrer oss om at all denne verdifulle utdannelsen dere vil få vil forberede dere til deres første store oppdrag, hvilket er å bistå ikke-humanoide sivilisasjoner med å oppnå full bevissthet. I dette forehavendet vil dere ha mange vise hjelpere.
De stjernenasjonene som er medlemmer av den Galaktiske Føderasjon, men som ikke er menneske-liknende, ser med glede frem til å assistere dere i denne oppgaven. De har allerede begynt på denne oppgaven som det er deres lodd å sluttføre, så da forstår dere hvordan hele operasjonen avhenger av at dere returnerer til full bevissthet. Dere bærer i dere myriader av DNA/RNA som må aktiveres og justeres på korrekt måte av oss. Denne fantasiske prosessen vil bli gjennomført i våre Lys-Kammere. Disse er levende vesener, som vil samarbeide med deres mentorer og deres kolleger i Himmelen for bokstavelig talt å ”gjenoppbygge” dere som fullt bevisste Vesener. Så snart dere har fått tilbake alle de evnene som følger med deres fulle bevissthet, vil dere slå dere i lag med oss og begynne på deres guddommelige oppgaver i AEON’s tjeneste. Dere vil ha visse overlegne evner som vil gjøre det mulig for dere å hurtig sette denne galaksen på veien mot Lyset og forberede henne på sin neste etappe av sin eksistens. Nok en gang kan dere begynne å ane betydningen av det som ligger foran dere. Av den som blir gitt så mye, forventes det også mye.
Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i glede og ved Himmelens nåde for å la dere få vite at mange vidunderlige begivenheter nå er klare til å manifestere. Denne høytidssesongen vil være fylt med et antall spesielle mirakler som vil utgjøre de første grepene for å frigjøre dere fra den mørke kabalen og bringe permanent velstand til alle! Våre hellige forbundsfeller har arbeidet på spreng for å sluttføre oppgaver som det har tatt årtier å gjennomføre. Det er ingen enkel sak å sette en stopper for et politisk og økonomisk ”virkelighets-konstruksjon” som til de grader har vært styrt og regulert av en all-mektig negativ gruppe. I det løpet av det siste tiåret har den mørke kabalen nådd høyden av sin makt, - og likevel er den nå i ferd med å bli til intet. Vi jubler i lykkelig forventning om at de hellige institusjoner vil erstatte de gamle, og dermed vil gi dere tilbake deres dyrebare frihet og selvstendighet. Dette vil bli ledsaget av deres tilbakevenden til full bevissthet og gjenforeningen med deres åndelige familier og deres familie fra stjernene. Vi velsigner dere til evig tid i Skaperens Kjærlighet og Lys!
Denne nye virkeligheten er ikke en drøm! Den er til de grader virkelig! Vi har sett hva manifesteringen av disse begivenhetene virkelig betyr for dere og med hvilken glede dere venter på dem. Disse begivenhetene er en guddommelig velsignelse og gjenspeiler viktigheten i AEON’s dekreter. Dere har så mye dere skal gjøre og det har vi alle! Vi er velsignet med den esoteriske kunnskap som vi gjennom årtusener har fått del i og vår oppgave er nå å gjøre menneskeheten kjent med denne hellige kunnskap og visdom. Det er en bok med instruksjoner for alle som er på veien mot full bevissthet og guddommelig udødelighet. Gjennom årtusener har vi beskyttet den mot de mørke og holdt den tett inntil våre hjerter. Kort etter de første kunngjøringene vil våre hellige forbundsfeller forberede dere på vår formelle ankomst og en global serie med undervisning. Dette vil også bli kringkastet til dere telepatisk, men også vi Internet, radio og televisjon.
Og som vi stadig har understreket, så er alt dette bare begynnelsen på hva som skal avsløres for dere; for eksempel en enorm mengde kunnskap som de mørke har holdt skjult for dere. Det vi vil fortelle dere vil sette dere i stand til å forstå sannheten bedre i det dere vil være vitne til. Virkeligheten deres har vært så til de grader manipulert av de mørke, at dere aner ikke hva som er virkelig og hva som ikke er det, innhyllet i forvirringens tåke som dere er. Vi har kommet for å gi dere de virkemidler dere trenger for å skjelne klart mellom sant og usant i den forestående informasjonen, avsløringene og handlingene. Tiden er inne for dere nå til å tre frem i Lyset for alvor og rette opp igjen det de mørke Sjelene har gjort for å ødelegge planeten deres. Dere kan gi Gaia oppreisning gjennom deres vidunderlige energier som kan føre henne tilbake til sitt fulle potensial igjen. Sammen vil vi smi en hellig allianse mellom menneskeheten på Jorden og de strålende Sjeler i Himmelen som nå veileder oss på veien tilbake til Lyset!
I dag gav vi dere flere budskaper fra de Oppstegne Mestrene og oss selv. Tiden er kommet for at undere skal skje. Så vær rede til å bruke den kunnskapen dere har om disse tingene til å hjelpe deres venner og familie gjennom det som ligger foran dere. Tiden er virkelig kommet for oppdraget vårt med å arrangere den første kontakt med dere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

onsdag 5. desember 2012


Sheldan Nidle – 4. desember , 2012

10 Akbal, 11 Yaxk'in, 9 Eb

Dratzo! Her er vi igjen! For øyeblikket er deres verden på vei mot den urokkelige datoen sent i desember etter deres Gregorianske kalender. Dette er det tidspunkt da deres virkelighet vil bli kvitt alle alternative tidslinjer, som inntil nå har blitt brukt av den mørke kabalen til å manipulere virkeligheten deres. Det å bli kvitt dem legger alt til rette for at Lyset kan forvandle deres verden. Denne forvandlingen vil komme etter introduksjonen av nye statsledelser og styresett samt et nytt finanssystem for planeten deres. Denne hektiske aktiviteten vil føre til den formelle kunngjøringen om vår tilstedeværelse og våre gode hensikter. Det gir oss også mulighetene til å kringkaste vital informasjon til dere angående at vi kommer til å lande i stort antall og om deres tilbakevenden til full bevissthet. Denne strømmen av ny informasjon og innsikt vil inkludere kringkasting fra Agarthanerne vedrørende Gaia som et levende, følende Vesen og deres sanne historie helt tilbake til for 900.000 år siden da Lemuria-sivilisasjonen ble etablert. Med denne innsikten vil det være lettere for dere å sette deres tilbakevenden til full bevissthet inn i sin rette sammenheng. Samtidig vil det forberede dere til den forestående gjenforeningen med Agarthanerne fra Innerjorden.

Alt det som skjer omkring dere og over dere bidrar til å legge til rette for at vi formelt kan ankomme til Jorden. Det vil virkelig være et vendepunkt i deres historie når vi kan lande i stort antall, og det markerer begynnelsen på deres forberedelser til å reise til Krystallbyene i Innerjorden, hvor deres oppløftelse tilbake til full bevissthet vil bli fullført. Full bevissthet gjør det mulig for dere å leve i et guddommelig forhold til deres lokale del av galaksen og til å reise til de andre vann-planetene i deres solsystem og etablere globale samfunn inni dem. Før dere inkarnerte her på Jorden, hadde dere valget i livs-kontrakten deres om dere ville bosette dere på en av disse vann-planetene, eller om dere ville forbli sammen med Gaia og skape et galaktisk samfunn sammen med Agarthanerne, med hovedbase på Jorden. Disse nye planetsamfunnene vil slå seg sammen og danne en ny stjerne-nasjon, og vår rolle er simpelthen å være deres veiledere og mentorer. Dere vil få lære at vår felles historie har sett mange slike begivenheter hvor tilsvarende har skjedd tidligere. Når all visdommen i Forståelsens Bok blir tilgjengelig for dere, kan dere ta deres enorme skaperevner i bruk i arbeidet med å skape deres egen unike stjerne-nasjon.

Når dere først har meldt dere inn i Føderasjonen, som Agarthanerne gjorde allerede for lenge siden, vil dere være i en posisjon hvor dere kan gjennomføre de direktiver dere blir tildelt av Himmelen. Disse direktivene gjør det mulig for dere å formelt sementere de avtaler som kommer til uttrykk i Fredstraktaten i Anchara. De tidligere ”barn av Anchara” vil få sine Lys-kropper, og med dem vil de også få tilbake sin fulle bevissthet. Dette vil skape de energiene som skal til for å forvandle hele galaksen til Lys! Disse klare målene ligger til grunn for alle de aktiviteter som selv i dette øyeblikk påvirker hele denne regionen av den fysiske verden. De mørke kreftene er generelt på tilbaketog nå som vi går inn i det Nye Store Galaktiske År for dette aspektet av den fysiske verden og vi jubler over hvordan Lyset er i stand til å forvandle nærmest hele denne sektoren av fysikaliteten. Ett av de undrene dere om kort tid skal få anledning til å utforske er den grenseløse variasjon av liv i hver av de tusener av galakser som finnes spredt rundt om i hele denne fysiske verden. Sannsynligvis vil en av deres største gleder være å kunne dele viten og kunnskap med hverandre, mens vi kan følge med på den magiske utfoldelsen av alt som berøres av Lyset.

På det nåværende tidspunkt er dere fortsatt preget av en innpodet fremmedfrykt, frykt for ekstraterrestrielle, som gjør dere mistenksomme og ofte redde for hva som omgir dere i denne galaksen og enda lengre vekk. Når dere imidlertid får tilbake deres fulle bevissthet, vil dere bli gledelig overrasket over hva Himmelen har skapt på planetene i de talløse stjernesystemer som fyller dette uendelige Univers med galakse etter galakse. Våre Vitenskaps- og Forskningsteam rapporterer daglig om nye oppdagelser. Den fysiske verden en enorm og uendelig “lunsjbuffé” av variasjoner og eventyr som for øyeblikket er mye mer en dere kan fatte. Vi gleder oss til å dele alt dette med dere og hjelpe dere med deres første ekspedisjoner til disse sivilisasjonene som lengter etter å ta del i det som dere så tappert har gjenervervet; deres fulle bevissthet. I denne tjenesten som det guddommelige har utrustet dere til, vil vi være knyttet sammen i en enorm union som hedrer og ærer den Kjærlighet og det Lys som uopphørlig strømmer ut fra AEON. Vi ser med ærefrykt på, og inspireres av, disse høyverdige Vesener som i sin store Kjærlighet skapte den fysiske verden og la ned detaljene i den guddommelige plan.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i lyset av de mange vidunderlige ting som skjer rundt om på denne velsignede kloden! Våre forbundsfeller av Nåden er inne i den avsluttende fasen med å få på plass de nødvendige avtaler som vil bringe dere deres nye statsledelse og styresett samt velstand for alle i hele verden. De arbeider sammen med sine kolleger fra Agartha, som er fokusert på hvordan man best kan manifestere disse helt nødvendige forutsetningene. For flere tiår siden informerte Himmelen oss om at denne tiden skulle være vitne til fødselen av en ny frihet for dere, og med den fri dere fra lenkene som har holdt dere nede og gi dere tilbake deres fulle uavhengighet. Disse nye statsledelser dere har blitt lovt, vil raskt følge opp dette med handlinger som til fulle anerkjenner juridisk deres nye frihet og uavhengighet. Deres lodd er å ha en hovedrolle i disse nye regjeringenes den daglige virke, og som dere da forstår, så står det i skarp kontrast til deres nåværende rolle som borgere. I dag er styresmaktene kun stråmenn for mektige særinteresser som har monopol på å utforme og bestemme resultatet av all politisk virksomhet og styrer regjeringenes arbeid.

Deres egen viktige rolle som medspillere vil bli fasilitert av nye kommunikasjonsteknologier som vil skape et ”kontinuerlig stortingsmøte” mellom dere og deres nye ledere. Når det organiseres på denne måten trenger ikke mennesker med særinteresser å engang søke! Vi har lenge vært forkjempere for visse friheter som vi anser som hellige. Hver eneste en av dere er hellige kropper som bærer i seg den guddommelige Livs-Gnist og den intelligens som skaperen har utrustet dere med. Denne guddommelige arven er bakgrunnen for alt vi gjør for å løfte deres bevissthet, slik at dere omsider kan komme sammen med deres hellige Åndelige brødre, som eksisterer i overflod gjennom hele lengden og bredden av det fysiske Skaperverk. Himmelen har befalt at dette er den tiden da dere skal bli del av dette guddommelige Rike og ta i bruk deres talenter og evner og la dem blomstre i dette fysiske riket. Dette gir oss enorm glede, for det betyr at vårt enorme oppdrag snart er fullført!

Det som skjer på planeten deres, blir også gjenspeilet i hele solsystemet deres. Tiden er inne for oss alle å besvare det hellige bud fra Himmelen og returnere i Nåde til full bevissthet. Vi, som er veivisere, har ledet dere frem til dette storslagne øyeblikk. Vi vet at mange aktiviteter blir gjennomført som vil skape de nødvendige omstendigheter for at vi på ny kan møte dere åpent og lære dere om Himmelens sanne virke og de mange hellige oppgaver som folk i denne verden så høytidelig har blitt tildelt. For å hjelpe oss har deres åndelige familier og deres familier fra stjernene kommet, slik at vi sammen kan fullføre denne siste strekningen frem mot deres tilbakevenden til full bevissthet. Vi ser frem til å være deres veiledere og til å hjelpe dere å finne den beste måten å fullføre de hellige plikter Himmelen har gitt oss. Disse AEON’s bud venter oss alle, og med dem, den mest vidunderlige tid i deres historie!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige budskaper. De begivenhetene som skal rydde veien til den første kontakt er i ferd med å manifestere. La oss sammen bruke denne skjebnevelsignede tid til å gjøre virkelighet av denne nye epoken for menneskeheten. La oss i sannhet virkelig respondere med glede på denne Himmelens trompetfanfare! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Oversetter: Leif

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions