Followers

torsdag 26. desember 2013

24:12:2013


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 24 desember, 2013

5 Lamat, 11 Mol, 10 Caban

Dratzo! Her kommer vi igjen og vi har med oss mere nyheter til dere alt mens dere går inn i julehøytiden og starten på det som for dere er et Nytt Gregoriansk År. Denne tiden er i deres verden kjennetegnet av mange begynnelser og avslutninger, og de som har styrt deres verden i årtusener forbereder seg på ”å forlate scenen” og akseptere sin skjebne. Dette gjør de selvfølgelig ikke helt uten å beklage seg. De mørke er vant til å få det som de vil, men den tiden er over for dem. De hemmelige hellige forbundene og deres samarbeidspartnere holder på å tilrettelegge ”destinasjoner” for disse som er nær ved å bli arrestert. De holder også på å sette opp prosedyrer som vil bringe nye regjeringer og styresett til dere alle. I tillegg til dette er de nye penge- og finanssystemene klare til å manifestere og når de så gjør, vil de bringe en fantastisk velstand til dette riket. Vårt kontaktpersonell er i ferd med å sluttføre avtaler som vil bli til et antall kunngjøringer som transformerer nasjonal og personlig gjeld til velstand og setter til side all den gjeld som har tynget nasjoner og enkeltmennesker så altfor lenge. I disses sted vil det komme gjeldsettergivelse, hvilket virkelig innvarsler en ny epoke for menneskeheten.

onsdag 18. desember 2013

17:12:2013

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 17. desember, 2013

11 Imix, 4 Mol, 10 Caban

Selamat Jarin! Vi kommer nå for å snakke om en del viktige ting slik at dere kan forberede dere på det som ligger foran dere. Ting er satt i bevegelse som vil lede dere til velstand, nye regjeringer og styresett. Vær klar over at den verden dere har kjent siden dere ble født er i ferd med å svinne hen med raske sprang. Den mørke kabalen som har hersket i verden gjennom årtusener er i ferd med å miste grepet. Den første delen av global valuta revaluering står foran dere. Denne vil totalt endre hvordan verdens valutaer blir benyttet. Den neste trinn i denne prosessen som handler om pengesystemet, vil bringe dere de første brede penselstrøk av velstandsfondene. Disse fondene vil innvarsle de nye regjeringenes inntreden, og disse nye regjeringene vil proklamere et storslagent “jubileum” som vil annullere all gjeld. Ennvidere vil det bli enorme omlegginger av bank- og finansorganisasjonenes tjenesteindustri som for alltid vil forandre hvordan disse institusjonene opererer. Disse nye reglene vil lovfeste arbeidsmåter som vil gjøre slutt på tyranniet som disse finansinstitusjonene har spredt over hele kloden.  I deres sted vil frihet og personlig uavhengighet blomstre pånytt.

onsdag 11. desember 2013

10:12:2013

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 10. desember, 2013

4 Ix, 17 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Jalwa! Vi kommer tilbake med mye vi vil forklare. Gjennom de siste ukene har det vært gjort store juridiske fremskritt som har tvunget mange viktige ting til å skje. De store finansorganisasjonene som overvåker verdens valutaer er blitt instruert til å forberede seg på en monumental “nullstilling” som vil bli etterfulgt av nye regler for bankvirksomhet og deretter en serie valutaer basert på edelmetaller. Disse omfattende forandringene er men å være overtyren til utleveringen av velstandsfondene og fremveksten av nye styresett og regjeringer. Denne prosessen fortsetter. De mange gruppene som utgjør våre alliert på Jorden har presset frem en del grensesprengende avtaler som nå skal signeres og gjort klar en hel rekke avgjørende memorandumer som er klare til å sendes ut. Disse elementene sørger nå for at de ønskede forandringene skjer på ordnet og guddommelig vis. Vi har full tillit til at disse tingene manifesterer om kort tid. Det viktigste fremskrittet skjedde på den amerikanske Takksigelsesdagen, da Europa fundamentalt forpliktet seg med hensyn til en revaluering av alle verden valutaer, ”en nullstilling”, en ny start. Denne vil så styre fastsettelsen av datoer for utløsning av de nye, revaluerte valutaene. De neste stegene er underveis!

onsdag 4. desember 2013

03:11:2013

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 3 desember, 2013

10 Manik, 10 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Jalwa! Vi kommer til dere i dag for å snakke om flere ulike temaer. For øyeblikket har de mørke måttet se på mens en serie begivenheter manifesterer, som vil forandre deres verden. Disse begivenhetene vil transformere deres globale bank- og finanssystem og bety en ny begynnelse for verdens valutasystem. Disse forandringene vil kun være de første store steg i de forandringene vi tidligere har snakket med dere om, på veien mot nye regjeringer og styresett og deres frigjøring fra årtuseners slavetilværelse. Hva enten det har vært en form for leilendingtilværelse eller gjeldsslaveriet gjennom de siste århundrene, så har disse ulike strukturene hold dere slavebundet til en overklasse som til daglig har misbrukt dere og deres barn. Disse instrumentene som har vært brukt for å holde dere som slaver, vil bli fjernet slik at dere kan bli fullkomment frie. I det øyeblikket vil det bli slutt på at rikdom gir makt, og på den måten blir det mulig for dere nok en gang å bli frie, uavhengige og velstående individer både i kroppen og i Ånden. Disse hendelsene vil forberede dere til en feiring hvor deres åndelige familie og deres familier fra stjernene vil delta!

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions