Followers

onsdag 24. juni 2015

Norsk -- Sheldan Nidle 23 juni, 2015Sheldan Nidle 23 juni, 2015
5 Ix, 12 Kayab, 11 Ik

Selamat Jalwa! (Vær i evig glede!) Vi er her for å rapportere om status med hensyn til de første overføringene av pengemidler til Nord-Amerika. For øyeblikket holder vi på å forberede oss til å fullføre prosessen, som skal sørge for at velsignelsene deres blir tilgjengelig for dere alle. Vi har vært tvunget til å gjøre enda noen korreksjoner på det vi trodde ville være de endelige direktiver som trengtes for å fullføre denne spesielle oppgaven. Våre partnere i prosjektet rapporterer at et antall siste finjusteringer fortsatt er påkrevet. Således er vi nå i en prosess hvor vi i felleskap gjør det som er nødvendig for å sikre vår suksess. Hele denne prosessen er ekstremt stressende for våre allierte på Jorden. Den mørke kabalen bruker de maktposisjonene de fortsatt har, som et middel til å kontinuerlig hindre dem i å oppnå så mye som et modikum av seier. Det er i ferd med å nå et punkt hvor det er nødvendig at vi gjør det som må til for å sikre at våre allierte får den seieren de så inderlig fortjener. Samtidig fortsetter den mørke kabalen å møte nederlag etter nederlag på alle andre områder. Det begynner å bli temmelig klart at vår intervensjon nå er påkrevet. Himmelens bud støtter oss i dette og vi forventer at saken vil bli løst om kort tid.

Den mørke kabalen er, tross alt, de som gladelig utførte Anunnakienes ønsker gjennom nesten 13 årtusener. Disse løgnaktige og svikefulle kjeltringene har en dyp indre følelses av at de, selv uten sine tidligere herrer, fortsatt er uovervinnelige. Det tror at det på et eller annet vis er mulig å finne en måte å forsinke det uunngåelige på. Gjennom årene har vi tolerert deres atferd hvor de gang etter gang gjør noe annet enn de lovte og bryter alle regler, fordi hverken Himmelen eller våre allierte ønsket å kaste dem fra makten. Vi er fulle av vemmelse over deres oppførsel som alltid ødelegger. Det er helt avgjørende at disse mørke rakkerne raskt blir isolert og gitt en skjebne som holder dem vekk fra dere. Dette behovet for “å få dem ut av veien” gjør at det nå er nødvendig å handle på drastisk vis. Vi holder på å planlegge en overraskelse som vil gjøre at dette primære mål med letthet kan nås. Inntil så er skjedd, kan dere ikke forvente noen suksess, og dere må være forberedt på noen umiddelbare skuffelser. Denne prosessen vil imidlertid ikke vare lenge. Vi har til hensikt å gå frem på en slik måte at de går i sine egne feller og selv blir offer for sine egne intriger og onde planer. Så frykt ikke! Slutten på denne lange ventingen er i virkeligheten temmelig nær!

Mens dere forbereder dere til å motta disse velsignelsene, så tenk nøye gjennom hvordan dere kan anvende disse mange fondene til å gjennomføre dere humanitære visjoner. Disse pengemidlene skal brukes til å skape fred, harmoni og overflod til alle deres samfunn. Det er også behov for å bruke disse midlene til å helbrede, informere og forberede deres medmennesker for en ny tid i dette riket. Dere blir således bedt om å lære samfunnene deres om de tallrike forandringene som vil skje straks den mørke kabalens manipulative propaganda er ryddet av veien.  Det er behov for at dere forklarer de mange forandringene som vil danne grunnpilarene for deres nye regjeringer og styresett, og hvorfor disse blir implementert. Det er et stort behov for å finne svar på hvordan alt dette kan presenteres for dere. For øyeblikket mangler dere en grunnleggende forståelse for hvorfor dere befinner dere i en tilstand av begrenset bevissthet og hvordan denne forvandlingen tilbake til full bevissthet vil foregå. Mye av dette vil mentorene deres gi dere. Like fullt vil dere trenge andre som er spesielt opplært til dette, til å utdype denne kunnskapen ytterligere og forberede dere til hvordan denne virkeligheten faktisk funksjonerer.

Som dere forstår, har forsinkelsene forårsaket at det er mange sannheter og virkeligheter dere ikke har fått lære om. Vi regner med at mange av dere vil utvikle måter å arbeide på som vil gjøre at alle og enhver kan sette seg skikkelig inn i alle relevante temaer og på en enkel måte synliggjøre hva den enkelte mentor gjør for å forberede dere til overgangen til denne nye virkeligheten med sin overdådige skjønnhet. Det er mye dere har behov for å få forklart på enkelt og lettfattelig vis. Dere trenger innretninger som enkelt kan demonstrere sin evne til å helbrede hvem som helst. Det er av avgjørende betydning at dere også på en eller annen måte får se hvordan dere kan “bli som unge igjen” og overvinne helseproblemene dere for øyeblikket sliter med. Disse forandringene er kun eksempler på hvordan dere kan overvinne de problemene som vitenskapsmennene i Atlantis påførte dere for lenge, lenge siden. Det som er aller viktigst er at dere nøye utforsker hvordan dette kunne gi dere så omfattende problemer og hvordan disse nye innretningene kan forandre dere og åpne opp veien for enda mer forbløffende resultater. Tenk gjennom hva dette egentlig betyr, og ikke bare forelsk dere i hva de kan utrette. Dere vil få en raskt utvikling frem til deres fulle potensial. Dette er en gave, men det forventes også at dere aksepterer det ansvar som følger med.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Det som så velsignet foregår i denne virkeligheten er den avsluttende kampen mellom Lyset og mørket. Denne konflikten har pågått i lang, lang tid. Vi anvender vårt fokus og visjoner for å løse den pågående fasen i denne uhellige kampen. De mørke har i lang tid holdt en mer fordelaktig posisjon. For øyeblikket er denne i ferd med å falle fra hverandre og vrakdelene fra denne konflikten kan bare midlertidig forsinke det som skal skje. Den kommende perioden gir løfte om å være det øyeblikket hvor vi virkelig kan få de mørkes mektige posisjoner til å revne. Resultatet av disse aksjonene vil så frembringe de midler som gjør at vi med full suksess kan distribuere de velsignelsene dere så lenge har blitt lovet. Vår visjon for dette øyeblikket er å starte en serie med operasjoner for å innlede en enorm forandring i virkeligheten deres. Da kan Lyset for alvor begynne å implementere en omfattende rekke av programmer som til slutt vil forandre deres rike for alltid. Disse forandringene vil legge alt til rette for våre belæringer og den formelle ankomsten til deres åndelige familier og familien deres fra verdensrommet.

Hosanna! Vi ser med fryd frem til hva som da vil bli mulig. De siste 26.000 årene (grovt regnet et galaktisk år) etablerte bakteppet for det som har skjedd med Gaia og hennes befolkning. Migrasjoner til og fra Gaia dannet rammen rundt alle disse hendelsenes natur. Denne tiden er nå forbi. En ny tid er i gang! Denne tiden handler ikke om et tapt og gjenfunnet paradis. Det handler om en mektig gjenforening og en tid for å rette blikket utover og gjennomføre et aldeles storslagent sett av direktiver fra Himmelen for denne sektoren av den fysiske virkeligheten. Etterhvert som dere finner veien tilbake til den guddommelige tilstanden av galaktisk menneskelighet, så vær hele tiden bevisst de mange magnifikke ansvarsoppgaver dere med stor glede vil påta dere. Skapelse er et hellig sett av guddommelige tanker. Dere omgjør disse til virkelighet. Dere har talløse ledsagere til å hjelpe dere i disse aldeles utrolige oppdragene. Hver eneste en av dem er dedikert til å fullføre det som er deres rolle! Det som kreves av dere er at dere tar kontakt med dem og utarbeider en gjensidig fordelaktig løsning.

Som dere ser er det en tid uten sidestykke som ligger foran dere. Vår overordnete oppgave er å veilede dere på vellykket vis gjennom alle vanskelighetene som oppstår fra deres handlinger. Den kommende tiden vil derfor introdusere dere for dem som er deres forfedre og dem som har inngått avtale om å hjelpe dere. Denne prosessen er en prosess som er enormt kompleks. For lenge siden, i Atlantis, tok dere fatt på et omfattende leteoppdrag som har tatt dere nesten 13 årtusener å gjennomføre. I begynnelsen var vi viktige, men likevel litt for få i antall, og vi hadde tilsynelatende ganske marginal betydning. Like fullt, etter hvert som tiden gikk, ble antallet vårt større og vi fikk ganske avgjørende betydning for sluttresultatet. Vi har derfor en dyptgående forståelse av hva som må gjøres videre. I dette modus begynte vi, for omtrent åtte hundre år siden, å utforme en arbeidsmåte som gjorde at vi kunne veilede dere inn på den vei som Himmelen mest ønsket. Dere befinner dere for øyeblikket på selve terskelen til det Himmelen har utformet og resten vil være deres frydefulle skjebne!

I dag har vi som vanlig gitt dere et overblikk over hva som er i ferd med å skje. Ta disse opplysningene og vit, dypt i deres hjerter, at en vidunderlig og frydefull begivenhet er klar til å skje. Og med dette tar vi nå farvel med dere. Vær glade, Kjære Sjeler, vit at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Webside: http://www.paoweb.com/

Oversetter: Leif

onsdag 17. juni 2015

Norsk -- Sheldan Nidle 16. Juni, 2015

 
Sheldan Nidle 16. Juni, 2015


Sheldan Nidle 16. Juni, 2015
11 Manik, 5 Kayab, 11 Ik
Dratzo! Rundt om i verden finner det sted en forvandling som aldri har sett sitt sidestykke. Anunnakienes lakeier er i ferd med å bli skjøvet ned fra makten både i verdens regjeringer og dens bank- og finanssystem. I forkant av denne forbløffende prosessen skjer det en rekke massearrestasjoner og en rekke nøkkelfigurer i det globale banksystemet sier helt plutselig opp sine stillinger. Dette blir gjort for å rette alt opp igjen etter en prosess som i løpet av de siste to tiårene har bragt verdens bank- og finanssystemer inn i totalt, ødeleggende kaos. De individene som har tjent ufattelige summer på sine mange motbydelige ulovligheter, vil om kort tid måtte betale dyrt for sine forsøk på å tvinge hele verden inn i sitt globale maktgrep, som begynte for alvor da deres tidligere herrer, Anunnakiene, plutselig forlot Jorden. Disse tidligere mørke herskerne hadde besluttet å gå over til Lyset en masse og bli en positiv del av den nye alliansen som ble dannet ved Anchara Alliansens kunngjøring om å være med å skape en ny galaktisk fred. Dette gjorde det omsider mulig for Lyset å danne en koalisjon og gjennomføre Erkeengelen Michaels urgamle profetier.

Denne himmelske alliansen blir assistert her på Gaia av vår enorme flåtes styrker, som er bemannet av en gruppe Vesener som har viet seg fullt ut til å gjøre det mulig å frembringe et rike som kan befri overflatemenneskeheten. Denne gruppen fikk til å begynne med et enormt tilbakeslag da den amerikanske kabalen slo til helt plutselig i deres gregorianske år 2001. DEW eksplosjoner* og en altoppslukende brann ødela de to tårnene på nedre Manhattan. Dette umåtelig dristig gjennomførte hendelsen førte til et midlertidig tilbakeslag for dem som var klare til å formelt å proklamere NESARA. Ikke desto mindre har krigene og de mørke strategiske planene om å ta over kontrollen over verdens pengesystem slått feil og Lysets koalisjon begynte å komme sammen og organisere en fremgangsmåte slik at man kunne få brakt en ende på den verdensomspennende makten den amerikanske kabalen hadde tilrevet seg på så illegalt vis. Vi står for øyeblikket på terskelen til en “stille revolusjon” som vil muliggjøre gjøre en rejusteringen av verdien på alle verdens valutaer, som skulle vært gjort for lenge siden. Disse nye bank- og finanssystemene vil drive ut den mørke kabalen og således raskt bringe denne kloden til en ende på gjeldsslaveriet og skape verdensomspennende velstand for alle.

Dette settet av juridiske prosedyrer har brakt Gaias samfunn frem til terskelen for et nytt verdensomspennende direktiv. En rekke mindre regjeringer og det internasjonale juridiske systemet er raskt i ferd med å isolere den de facto amerikanske regjeringen. Dette vil bringe en ende på fiat-dollarens langvarige hegemoni og vil frembringe US Federal Reserve systemets kollaps og at USA vender tilbake til en ikke-imperialistisk utenrikspolitikk. Disse nye omstendighetene vil rydde veien for global fred og harmoni.  Dette vil bli gjort til virkelighet gjennom en global pengestrøm til utallige humanitære prosjekter. Disse prosjektene vil i tillegg gjøre at verden kan introduseres for en rekke innovasjoner som på vellykket vis vil fremskaffe de innretningene som trengs for å løse de globale behov for vann, kraft, infrastruktur og nye alternative medisinske behandlingsmåter. Disse prosjektene vil likeså sørge for de virkemidlene som trengs for å få slutt på all fattigdom og bringe dette riket en vidunderlig velstand og fremgang. Det er denne globale harmoni som vil danne bakteppet for vår formelle ankomst. Og da er tiden kommet for at dere vil få møte deres mange mentorer.

Vår ankomst vil sammenfalle med de mange budskapene som vil bli gitt dere av de Oppstegne Mesterne deres. I tillegg vil dere få lære om de mange Agarthanerne som nå lever blant dere. De vil la dere få vite hvem de er og gi dere en serie med budskaper som har til hensikt å fortelle dere om Inner-Jordens undere. Etter disse utrolige begivenhetene, som vil endre deres verden for alltid, vil dere ha en mye bedre forståelse av deres sanne opprinnelse og historie, som i virkeligheten strekker seg helt tilbake til at menneskene etablerte seg i Lemuria for 900.000 år siden. Alle disse fakta vil legge grunnlaget for det dere skal lære av mentorene deres. Det er vårt ønske at dere skal få oppdage mer om hva Atlantidene gjorde og hvordan dette vil bli rettet opp igjen av Agarthanerne og oss. Således har dere mye å lære og absorbere. Videre vil dere bevege dere vekk fra bruken av penger og i retning av et samfunn basert på overflod og det indre sett av ansvar og oppgaver dere har. Disse erkjennelsene er ment å bringe dere tilbake til full bevissthet og en fullstendig gjenforening med familiene deres fra åndeverdenen og fra verdensrommet. Og dette vil i tillegg sette dere tilbake på veien mot å oppfylle deres i sannhet vidunderlige skjebne!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! For øyeblikket er Jorden i ferd med å gjennomgå en velsignet forvandling! De som så lenge har spredt sin unike form for mørke nærmer seg nå "slutten på leken". For lenge, lenge siden gav Himmelen bud om at denne langvarige Sjelens natt skulle ta slutt når dere begynte å komme under innflytelse (av energiene) i det gregorianske 21. århundre. På dette tidspunkt, akkurat som lovet, har Himmelen iverksatt sine strategier, som om svært kort tid vil frembringe en ny verden fylt av fred og velstand. Vi Oppstegne Mestere kan nå se ulike utvetydige tegn på dette, på himmelen og i vannet. Disse hellige tegn viser veien til denne nye verden. Vi takker i ærbødighet Himmelen for det den har gjort, som til fulle vil gjenopprette den relasjon Himmelen har gitt oss med å passe på dere og veilede dere med stor omhu på veien mot full bevissthet. Den neste rekken av oppgaver vi har fått ansvar for er å gi dere en storslagen serie med globale belæringer. Disse belæringene er en del av det som skal gjøre at dere blir klar over hvem dere virkelig er.

Etterhvert som bevisstheten deres øker vil dere naturligvis bli mye mere bevisste på deres forhold til det åndelige.  Det er denne forbindelsen som gir dere livets kraft, akkurat som den gjør for oss. Betrakt disse økende velsignelsene som et tegn på at de enorme lidelser dere har måttet gjennomgå nå er i ferd med å bli forvandlet. Disse fysiske, og til tider livstruende realitetene, er noe vi nå kan begynne å lindre og eliminere. Således kan vi Oppstegne Mestere bruke våre evner til å bringe dere nådefulle energier for å forvandle dette dype, mørke riket. Himmelen utruster oss med visse åndelige elementer for å sikre suksess for dem som har valgt å stå på Lysets side. Den mørke kabalens dager er talte. En ny verden er i ferd med å fødes. De som vet hva de skal se etter kan se at de som søker å finne veien bort fra dette mørket er i ferd med å vinne og de som så lenge har hersket i dette riket mister stadig mer av sin makt. Se innover og føl at dette virkelig er sant!

Dette er i sannhet interessante tider. Denne verden har utviklet seg på en slik måte at ekstreme nivåer av verdensomspennende undertrykkelse og slaveri nå langsomt er i ferd med å forsvinne. Følgelig kan vi se at våre velsignelser, og de som hver og en av dere gir, stadig raskere og enda tydeligere får effekt. De som har motarbeidet disse forandringene kan nå omsider tydelig se hvordan deres makt raskt svinner. Tiden nærmer seg for at deres åndelige kraft kan manifestere og at vi åpent kan bruke våre energier for å hjelpe våre allierte i sin innsats. Himmelens øker til og med hyppigheten for at Engler dukker opp på Jordplanet. Vi har stadig oftere fått rapporter om at disse Englene bidrar med hjelp i det vi har oppnådd. At Ånden bidrar stadig mer er enda et utvetydig tegn på hvordan Lyset er i ferd med å forvandle dette riket til det bedre. Øyeblikket er nå over oss for Lysets seier på Jordplanet, slik det så lenge har vært profetert om.

I dag fortsatte vi med våre ukentlige budskaper. Vær rede og klare til å informere deres naboer om de store begivenheter etter hvert som de finner sted. Budskapene våre gir dere innsikt i hva som skjer omkring dere. Bruk denne innsikten til å informere andre og vit at tiden for velstand og fremgang er veldig, veldig nær! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Oversetter: Leif
*DEW eksplosjon (bokstavelig talt DUGG-eksplosjoner) er etter det jeg kan finne ut et begrep som benyttes om eksplosjoner som skaper en soppformet sky av kondensert vanndamp, hvilket vanligvis forbindes med kjernefysiske sprengladninger.

onsdag 10. juni 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 9. juni, 2015Sheldan Nidle – 9. juni, 2015

4 Ahau, 18 Pax, 11 Ik
Dratzo! Vi kommer i dag og vet til fulle hva som skjer her. Det er en bevegelse i rask vekst over hele koden. Denne bevegelsen har gjort det mulig for et nytt bank- og finanssystem å bli født og at de tidligere stormaktene på kloden bare må bøye seg for det. For øyeblikket er ikke denne virkeligheten kjent fullt ut i offentligheten på grunn av et antall juridiske prosesser som må sluttføres. Disse avsluttende prosessene kan komme til å ta tid. Vær imidlertid klar over at disse siste formelle dokumentene ikke vil forsinke overføringene av de første pengemidlene til de tallrike humanitære prosjektene. Disse forventes å komme om kort tid. Den mørke kabalen innser innerst inne hva dette i sannhet betyr. Deres lange herskertid, hvor de har hersket uhindret, går nå mot slutten. Om ikke lenge vil det bli mulig for de nye NESARA-baserte styresett og regjeringer å overta makten. Når dette endelig skjer, vil det gjøre at gjeldsettergivelse kan bli formelt proklamert og at det langvarige hemmeligholdet rundt UFOer kan opphøre. Som følge av dette vil enorme gjeldsbyrder bli løftet av dere og en tilbakebetaling av alle de økonomiske midler som på illegalt vis er tatt fra dere vil skje, slik at dere får dem tilbake. Dette vil være én av de mange ting som vil gjøre at deres generelle velstand kan begynne.
Strategien er, selvfølgelig, å fjerne den mørke kabalen fra makten og skape et nytt paradigme for denne virkeligheten. De Oppstegne Mesterne har lenge forberedt seg på å gi dere en serie belæringer. Disse forandringene vil være fundamentet for de nye oppfatninger som er nødvendige for å forstå hva som vil komme straks dette nye regjerings- og styresettet, samt det nye bank- og finanssystemet, er kommet ordentlig på plass. Denne nye verdenen er i realiteten bare én av mange overgangsfaser dere vil gjennomgå når dette riket først er endret. Du vil bli en person som kan gjøre virkelighet av dine drømmer. Gjeld vil ikke lenger finnes og en enorm mengde humanitære prosjekter vil være med å hjelpe dere å gjøre drømmene deres til virkelighet. Målet er å sørge for at hver eneste en av dere har de ressursene dere trenger slik at dere kan utføre det som er deres bidrag i dette enorme prosjektet. Til slutt, når det rette øyeblikket kommer, kan vi lande og introdusere dere for mentorene deres.  Dette vil være et reelt vendepunkt for dere. Mentorene våre vil sette i gang en prosess hvor dere kan lære alt om deres opprinnelse og herkomst og lære hvordan deres vei videre ser ut når dere har fått tilbake deres fulle bevissthet. Denne prosessen er i realiteten kun en begynnelse.
Forseglet inni dere ligger en vidunderlig fremtid. Denne fremtiden vil bokstavelig talt løfte dere til stjernene.  Hver eneste en av dere vil komme til å være medlem av denne nye stjernenasjonen. Dere vil få bli kjent med skjønnheten på hver av vannverdenene. I tillegg vil dere også kunne bli fremtidige medlemmer av våre mange romfarts- og utforskningsflåter. Foran dere ligger en verden som vil være totalt ugjenkjennelig. Vi har betraktet dere mens hver enkelt av dere forsøker å forestille dere hvordan fremtiden deres vil være. Denne galaksen er enorm.  Likevel har dere ikke det som skal til for å forestille dere den som den virkelig er. Når vi legger ut på en reise fra våre hjem, ser vi frem til samarbeid og interaksjon med dem som utgjør våre mange mannskaper. Normalt tar det omtrent en måned, slik dere opplever tid på Jorden, å krysse denne galaksen. Og fremfor dere ligger da tallrike galakser som Skaperen i sin visdom har unnfanget for å utforme denne sektoren av den fysiske virkeligheten. De fleste av oss har besøkt hundrevis av disse tallrike stjernesystemene. Den fysiske virkelighetens enorme utstrekning er noe vi alle kjenner til. Vi forstår at dere ennå ikke fatter hvordan dere er barn av Skaperverket.
Etter hvert som bevisstheten deres øker, vil dere begynne å se nøyaktig hvordan dere kan dele av deres tallrike talenter i deres hjemmeverden og med denne nesten uendelig fysiske virkeligheten. Hver eneste en av oss er uløselig knyttet til hverandre og den uendelige rekken av stjerner, planeter og galakser. Når vi reiser fra galakse til galakse har vi i grenseløs beundring betraktet den tilsynelatende endeløse skjønnheten i dette Skaperverket. For øyeblikket befinner vi oss ombord i vår enorme flåte, og er bergtatt av dette solsystemets undere. Øyeblikket nærmer seg raskt for at dere kan møte oss. Dette vil sannelig bli en mektig begivenhet. De fleste av dere glemmer at dere er Vesener fra stjernene. Denne tilstanden har vart så altfor lenge. Dødeligheten deres er, i virkeligheten, noe som ble påtvunget dere for tusener av år siden. Dere er Stjernevesener og det er nødvendig at dere gjenerverver de manifesteringsevnene dere mistet. Faktum er at dere er sanne, fysiske Engler. Dere har en fremtid som vi har til hensikt å bringe tilbake til dere. Dere er vår nærmeste familie og for nesten 13.000 år siden mistet dere dette mektige perspektivet. De myriader av verdenen vi bebor finnes ikke lenger i deres minne. Vi har til hensikt å gi dere dette tilbake!
Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Den tiden vi er inne i er en overgangsfase. Langt, langt tilbake, i Atlantis, mistet vi hukommelsen og våre minner. Vi ble lenket til en syklus av liv og død, fylt av frykt og redsel. Etter en tid tilbød Himmelen de av oss som førte et rent og hellig liv muligheten til å hjelpe våre søsken og i sin tur veilede dem gjennom den uhellige, stinkende sumpen som Anunnakiene og deres lakeier hadde arrangert for dere. Vi mottok dette som en hellig velsignelse og gradvis kom vi sammen, ledet av dem som var utvalgt før oss. Vi aksepterte med glede de reglene som ble oss gitt og benyttet vår akkumulerte kunnskap til menneskehetens beste. Gjennom årtusenene har antallet vårt økt og vi har opprettet de mange ulike Brorskap og Søsterskap dere kjenner til. Hvert av disse er dedikert til å forberede dere til enten å få adgang til eller fremtidig innlemmelse i en fullstendig restaurert menneskehet. Denne mørke verden som Anunnakiene skapte er nå i ferd med å vende tilbake til Lyset. Vårt hellige oppdrag er å være en del av denne aldeles vidunderlige forvandlingen! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Etterhvert som bevisstheten deres øker er det nødvendig at tankene deres blir mer fokusert og mer positive. Det er viktig at dere innser hvor lett en kjede av negative tanker kan forsinke det dere ønsker å visualisere. Ta tid til å komme sammen og bruk deres felles tanker til å visualisere et særdeles positivt resultat. Etter hvert som dere gjør dette regelmessig kan dere gjøre deres positive tanker til et mektigere alternativ. Husk alltid på at dere er svært mektige Åndsvesener som har blitt opplært til å godta at dere er maktesløse. Dette er en overdådig løgn! Dere blir nå gitt anledning til å bli mere klar over deres glemte evner. Etter hvert som deres bevissthet øker, så vær i sannhet klar over at de ulike fysiske smerter er en klar indikator på hva Himmelen nå er i ferd med å gi dere tilbake. Deres tid i mørket er over! Det er nødvendig at dere får det ordentlig inn i hodet hvor vidunderlig mektige dere er! Mange mirakler vil skje!
Gaia er utrolig stolt av dere! Dere ble sendt hit for å være de spesielle voktere av denne verden, ja sannelig for hele solsystemet. Det er kun en liten del av menneskeheten som ble lakeier for de mørke. Deres brødre og søstre av Lyset er i full gang med en prosess for å separere dere fra dem. Når denne oppgaven om kort tid er fullført, vil dere se alt tydelig. Vi har til hensikt å lære dere en del visdom som ble gitt oss da vi først fikk godkjennelse av Himmelen til å bli deres åndelige veiledere.  Denne visdommen krever at dere adopterer et sett av nye konseptuelle paradigmer. Vi vil vise dere et antall eksempler som vil gjøre at dere kan få dette til. Denne nye måten å betrakte virkeligheten på er noe som kan fungere som en forberedelse til hva mentorene fra stjernefamilien deres vil bringe dere. Hele formålet med den kommende tiden er å gjøre dere klare til det dere må gjøre før deres tilbakevenden til full bevissthet. Vær rede og vær forberedt på det som så storslagent vil komme!
I dag fortsatte vi med våre budskaper som har til hensikt å forberede dere på en ny virkelighet. Denne prosessen er i ferd med å nærme seg et meget spesielt punkt. Familiene deres fra åndeverdenen og fra stjernene er svært nær den store seieren som Himmelen har gitt bud om. Tiden er nær for en del meget spesielle begivenheter! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)
Oversetter: Leifonsdag 3. juni 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 2 juni, 2015


Sheldan Nidle – 2 juni, 2015

10 Ben 11 Pax, 11 Ik
Selamat Balik! Det er mye som foregår på Jorden for øyeblikket. Det legges en siste hånd på mange forandringer som er i gang, for å sikre at det vi holder på med blir suksess. Som vi fastslo forrige gang, så er det som skjer den endelige utfasingen av et system som har styrt denne overflateverdenen med jernhånd i de siste 13 årtusener. En slik operasjon er fylt med et tilsynelatende endeløst antall individer som er fullstendig dedikert til det gamle systemet som ble etablert for lenge, lenge siden av Anunnakiene. Våre samarbeidspartnere på Jorden begynte for mer enn et tiår siden, å etablere de nødvendige forutsetningene for å konstruere et alternativt system. Som vi har slått fast tidligere, så er dette nye systemet allerede i virksomhet i det meste av Asia og er nå i ferd med å bli tatt i bruk i mange deler av kloden. Dette er den prototypen til et system som vi nevnte i forrige budskap. I Europa og Asia er dette alternativet i ferd med å vokse seg sterkt og blir allerede brukt til å overføre pengemidler over hele verden. United States Corporation* innser dette og begynner å fatte at tiden er kommet for at de må stå til rette for det de har gjort. De har snakket om dette seg imellom i dyp hemmelighet. Det er like før dette antikverte systemet har ropt sitt siste hurra. Et monumentalt øyeblikk hvor makten vil skifte, er nær.
United States Corporation forstår hva som for øyeblikket skjer rundt om i verden. Asia har løftet seg opp fra den avgrunn de hadde falt ned i ved begynnelsen av etterkrigstiden etter den Andre Verdenskrigen. Amerika var totalt dominerende og brukte denne fordelaktige posisjonen til å tvinge gjennom sine egne regler og standarder i hele verden. Denne maktoverlegenheten bråstoppet "med skrikende dekk" etter den andre irak-konflikten. Mangel på tilstrekkelige edelmetallbaserte pengereserver førte plutselig til en forandring i USAs pengepolitikk. Fiat-dollaren var under angrep og United States Corporation satte i verk en hel rekke tiltak for å forsøke å forhindre katastrofe, hvilket har ført The Federal Reserve Bank helt til kanten av stupet. Hele verden, spesielt, har vist med all tydelighet at den gamle "økonomiske modellen" med fiat-penger ikke lenger er særlig levedyktig. I dens sted vil et nytt system bli etablert, som er basert på rettferdige vekslingsrater med sikkerhet i en gruppe edelmetallbaserte valutaer. Det er USA og deres venner som iscenesetter alle forsøkene på å forhindre dette. Denne aksjonen, som forsøker å forhindre nyfastsettelse verdien av visse valutaer og revalueringen av verdens valutaer, kan pågå lenge. Men prosessen går sin naturlige gang.
I dette øyeblikk eksisterer det et juridisk system som har erklært United States Corporation konkurs.  På samme måte har dens "beste venn" The Federal Reserve Bank blitt erklært konkurs. Dette vil bli offisielt kunngjort så snart en del andre aspekter av et nytt bank- og finanssystem er kommet ordentlig på plass senere i dette året. Det gamle systemet lever dermed på lånt tid. Et aldeles vidunderlig øyeblikk er på det nærmeste klart til å slå ut i full blomst. Frem til da vil humanitære fonds bli distribuert og når et antall slike nøkkelfonds er på plass, vil United States Corporation forsvinne. Det vil bli erstattet av NESARA. Det er i denne overgangsperioden at vi kan komme ut av det langvarige hemmeligholdet og at våre vennligsinnete intensjoner kan bli bekreftet i all offentlighet. Når så er skjedd, kan vi ha overoppsyn med de Oppstegne Mesternes belæringer og introdusere dere for Agarthanerne. Disse begivenhetene vil vise dere et helt nytt generelt paradigme. Himmelen ønsker at vi skal sørge for at de mørke og deres agenter ikke lenger er i en posisjon hvor de kan lage vanskeligheter for dere. Dette skal være en Lysets Tidsalder. Det er den tid da dere skal vende tilbake til full bevissthet. Det er tiden hvor dere igjen vil få full tilgang til deres Akashiske Arkiver og det Himmelen driver med.
Denne tiden vil komme etter at de siste maktkampene med de mørke er over. Vi er i en posisjon hvor vi kan påvirke det som skjer. Ikke desto mindre har vi en grense for hvordan vi kan vise oss for dere. Store deler av dette riket har blitt gjennomsyret av propaganda som de mørke har utklekket og spredt på det mest utspekulerte vis. Således er det mange av dere som tror på disse løgnene og av den grunn er det helt nødvendig at vi viser oss utelukkende på måter som beviser at disse oppfatningene er totalt feilaktige. Derfor kan vi ikke opptre i stort antall før disse mørke regimene er historie. Når den tiden kommer er intensjonen å øke drastisk det antallet skip dere ser. Da kan frykten deres løse seg opp og forsvinne og alle kan fritt få føle energien av vårt Lys. På samme tid kan Engler manifestere og Himmelens undere kan begynne å vise seg daglig på himmelen. Dette er likevel bare en smakebit på det som skal skje. Lyset ønsker å vise dere hva dere i sannhet er i stand til. Og parallelt med dette vil de ulike pengefond bringe dere velstand, fremgang og generell gjeldsettergivelse. I denne nye virkeligheten vil dere fortsette å utvikle dere og etter hvert finne deres plass på nytt som denne stjernenasjonens fysiske Engler!
Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! I dag er sannelig en velsignet dag! Det vi har fokus på er å gjøre virkelighet av en rekke vidunderlige vedtak som Himmelen har gjort. Disse er kun begynnelsen på et antall justeringer som vil gjøre at dere i langt større grad sanser de nye chakraene som er i ferd med å bli installert i området ved mellomgulvet og i brissel-området ovenfor hjertet. Disse to nye chakraene har medført at dere har følt enkelte problemer øverst i brystet og i deres øvre abdomen. Bekymre dere ikke for mye om dette, velsignete Sjeler; dette er en del av et nytt trin i sammenheng med konstruksjonen av de nødvendige forutsetninger som kreves for deres oppstigning til full bevissthet. For mange århundrer siden ble noen av oss gitt en spesiell seremoni som Himmelen krevde, for at vi skulle bli dem dere nå kjenner som oss.  Dette var en meget spesiell tid hvor vi kunne kaste av oss mange år med aldring og forvirring og hvor de ble erstattet av Himmelens gyldne glød. Vi var da i Himmelens tjeneste og trengte en tid i "rekruttskole" for å lære å forstå hva som ble forventet av oss.
Det samme kommer Himmelen til å forvente av dere og således vil det bli krevet at dere lærer å kommunisere og utføre deres guddommelige tjeneste for Gaia og Himmelen. Betrakt denne tiden som en forberedelse. I dette, kjære dere, er vi sikre på at dere vil vise at dere mestrer det veldig, veldig bra. Det mørke svinner og dere vil komme inn i et rike dere aldri før har sett. Våre samarbeidspartnere er i ferd med å legge alt til rette for begivenheter som, til tider, vil overraske og sjokkere dere. Disse begivenheter vil være indikasjoner på, og bære bud om, hva som skal komme. I mange tidligere liv hadde vi kommet til den ikke alltid like velkomne ende som vi kaller "døden". Med ett var dette alternativet eliminert gjennom et sett ritualer vi lenge hadde ventet på. Vi fikk dermed oppleve et miljø vi ikke ante noen ting om. I denne situasjonen befant vi oss plutselig, praktisk talt som "nyfødte", og sto med ett overfor ting som for det meste var helt ukjente for oss. Vi gikk gjennom innvielsesritualene veiledet av en spesiell Mester og hver av oss ble raskt opptrent til våre respektive nye oppgaver. Dette var starten på vår tjeneste.
Vi sier dette bare for å gi uttrykk for at dere vil gjennomgå rask forandring, og så snart dere er trent opp til det, vil dere med letthet utføre deres tjeneste slik den vil beskrives i detalj. Det som ligger foran dere er simpelthen et forsiktig innblikk i deres kommende liv. Vær positive og følg hjertet deres, og ikke hodet, i disse tingene. Vi har til hensikt å bidra på vår måte gjennom å gi dere en rekke grunnleggende sannheter som ble "slettet" fra deres fjerne minner etter at Anunnakiene tok over dette overflateriket for omtrent 13 årtusener siden. Straks de mørkes maktstrukturer forsvinner, vil dere bli mye mere klar over den nye virkeligheten ettersom den da kan rekonstruere seg selv pånytt. I dette riket kan dere da begynne en kommunikasjon med familiene deres fra åndeverdenen og fra stjernene. Og her vil ytterligere visdom bli delt med dere. Og i tillegg vil dere få ønske landingene til våre brødre og søstre velkommen. Dette vil raskt føre til at dere vil bli introdusert for Agartha og alle dets undere!
I dag brakte vi dere enda et ukentlig budskap som dere alle kan dele med hverandre. Begivenheter er nå i ferd med å formes, som vil forandre dette riket og gjøre det mulig for dere å oppleve det nye. Vær derfor rede til å åpne opp for helt nye oppfatninger om hva som er mulig og til å ønske det nye velkommen med glede!!!Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)
Oversetter: Leif

*United States Corporation er betegnelsen som brukes på det nåværende USA, som en ren korporasjon hvis mål er å tjene penger for "eierne". Disse er de styrtrike oligarkene som i det skjulte har gjort om Republikken De Forente Stater til en korporasjon. De representerer overhodet ikke velgerne, men velgerne er "aktiva" som korporasjonen tjener penger på. Republikken De Forente Stater, som ble grunnlagt da den Amerikanske Grunnloven ble vedtatt i 1787 og ratifisert av delstatene året etter, "eksisterer ikke lenger" ettersom Grunnloven er endret i smug og Republikken gjort om til en korporasjon uten folkets viten og vilje. Gjennom innføringen av NESARA vil Republikken De Forente Stater gjenoppstå og korporasjonen avskaffet.putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions