Followers

onsdag 26. desember 2012


Sheldan Nidle - December 25, 2012


5 Kan, 12 Mol, 9 Eb 


Dratzo! Her er vi igjen! I løpet av denne høytidsperioden forbereder vi en rekke avsluttende overraskelser for de mørke, hvilket vil markere slutten på ventetiden for oss. Da kan de mange programmene som våre hellige allierte har forberedt, begynne å manifestere deres nye virkelighet. Det er mye som har skjedd i løpet av de siste månedene som omsider gjør det mulig for oss å sette i gang de siste tiltak på veien mot nye regjeringer og styresett og også de formelle kunngjøringene som avslører vår eksistens og tilstedeværelse. I denne sammenheng er det viktig å forstå at denne avsløringen vil gjøre det mulig for oss å henvende oss direkte til dere for første gang. Så snart vi kan snakke med dere direkte, vil vi ta tak i en rekke ulike vitale emner fra første øyeblikk. Deres verden har gjennom årtusener blitt styrt av en gruppe ultra-rike og svært mektige menn og kvinner som ikke har vært opptatt av noe annet enn å tjene sine egne interesser. Tiden er nå inne for at folkets interesser blir ivaretatt og det har vi til hensikt å sørge for! Det nåværende økonomiske og samfunnsmessige uføre dere befinner dere i må tas hånd om på en ordentlig måte av dem som nå skal overta roret i deres nye regjeringer og de nye finansinstitusjonene. Videre må dere også få informasjon om hva som har foregått det siste tiåret som har hindret at alt dette kunne manifestere slik det opprinnelig var planlagt.

Som dere vet, har de mørkes mange medlemmer kontrollert alle de store regjeringene i verden gjennom mange tusen år. Hvert eneste regime fikk tildelt en katalog over forutbestemte reaksjonsmåter, som de måtte forholde seg nøye til i enhver tenkelig situasjon. Og i tillegg har hver statsleder en ”medarbeider” som sørger for at de ”gitte” regjeringsagendaene ble fulgt til punkt og prikke. I all hovedsak har dette skapt en måte å gjøre ting på som sikrer makten til de mørkes løpegutter; imidlertid vil det som nå er i ferd med å skje, kortslutte dette selvbestaltende lukkede kretsløp. De nye statsledelsene vil gjenopprette folkets rettmessige makt, som dere uforvarende gav fra dere da dere ble født. Disse gudegitte rettigheter vil dere få tilbake og vi anbefaler dere sterkt å benytte dem med kraft og glede! De nye regjeringene og finansielle systemer vil bringe en slutt på krigens kaos og på lidelsene i nød. Bruk disse kommende mulighetene til å utvikle deres bevissthet videre og til å sørge for at deres lokale og regionale ledelse utfører det dere ønsker og at de er “gjennomsiktige” i alt sitt virke på deres vegne. Det er av avgjørende betydning at sterke bånd knyttes mellom dere, som er basert på åpenhet og ikke på blind tillit eller glamorisering av dem som har autoritet. Dette er de første trinn dere må lære om å praktisere det ansvar som er iboende i å være et galaktisk samfunn.

Et galaktisk samfunn skaper et bånd mellom dere og alle de elementer som utgjør dette totalt inkluderende og vidtfavnende samfunn, og følgelig må dere begynne å betrakte samfunnet som et organisk, interaktivt hele som hver enkelt av dere er en vital del av. Selve kjernen i dette er erkjennelsen av at Dere Alle Er Ett, men i overgangsperioden, før dere får tilbake full bevissthet, kan dere la intuisjonen veilede dere til å samarbeide med disse fremtidsrettede regjeringene på bolde og nytenkende måter. Og ganske snart vil dere da begynne å se hvilken mektig og skapende påvirkning dere har i samfunnet deres. Imidlertid har vi et grunnleggende forutsetning dere må holde dere til: Ta kjærlighetsfullt omsyn til hverandre og la Kjærligheten og sjenerøsiteten styre dere i alle deres handlinger. Lær dere å dele tanker og finne smidige løsninger med deres nye forståelse. Våre mentorer vil være der for dere når det er behov for det og veilede dere i disse nye arbeidsmåtene, ettersom dere med all sannsynlighet kommer til å føle at det er så mye nytt at det kan være forvirrende i begynnelsen. Våre mentorer kan se på deres intensjoner og hjelpe dere å finne de best egnede løsningene.  Etterhvert som dere utvikler dere, vil dere finne at det dukker opp et utall nye spørsmål som etter hvert vil forme forståelsen av deres roller i dette nye og mer bevisste samfunnet.

Vår oppgave er å forberede dere på å få tilbake full bevissthet. Så snart dere legger bak dere syklusene med krig, ødeleggelse og hat, kan dere utforske en myriade av måter å implementere samarbeid og Kjærlighet til alles beste. Dette er en temmelig stor utfordring for dere, fordi samfunnene deres et stappfulle av barriære etter barriære av alle tenkelige typer, som mange av dere betrakter som uunngåelige, men som slett ikke er det. Dere blir bedt om å sette i gang og snu på hodet nesten alt det dere har vokst opp med, for å skape fundamentet for deres eget galaktiske samfunn. Dette er i sannhet et massivt utdannelsesprosjekt og da kan dere kanskje begynne å forstå hvorfor det er behov for mentorer som kan veilede dere gjennom det hele. Dere vil lære gjennom praksis og vi håper at dere raskt vil se at de samfunns-”reglene” vi vil introdusere for dere er optimalt fordelaktige. Dette er en merkelig, men spennende og utfordrende tid for dere fordi det forventes så mye av dere. Det er ingen enkel sak å legge til side alt det dere har lært av deres foreldre og likemenn. Mentorene deres vil gå ved deres side på et kjærligehtsfullt vis, for å hjelpe dere etablere ”røttene” til et samfunn som vil være svært forskjellig fra det dere nå kjenner.


Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer på denne dag for å feire de velsignelser som denne høytiden bringer og for glede oss over det faktum at en stor gave vil bli gitt til menneskeheten. For mange tusen år tilbake på denne planeten fikk dere bevitne hva dere er i stand til å skape, før Annunakiene kom og, i et anfall av raseri, ødela deres gyldne byer som var fylt av vitenskapelige underverker. Dette er ikke mer enn omtrent 8000 år siden. Siden den tid har dere vært holdt i trangstrøye med kun minimal teknologi til å lyse opp deres slitsomme vei. Deres mørke herskere var alltid redde for hva dere kunne greie med evnene deres, og for deres ubrytelige bånd til Lyset, samt de minnene dere bar, dypt i underbevisstheten, om Skaperens vidunderlige skaperverk. Nå er endelig det øyeblikket kommet da sannheten om deres Vesen kan få komme frem igjen. Skaperen har innkalt hærskarer fra alle hjørner av denne galaksen til å komme og medvirke i denne massive transformasjonen av deres liv og levnet. Et mektig Lys har sveipet gjennom deres rekker og deres frigjøring er sikret!

Vi ønsker at dere skal ha det helt klart for dere at dette er det øyeblikket Skaperen har fastsatt for at deres frigjøring fra de mørkes påfunn og anfektelser endelig inntreffer! Denne full-skala snu-operasjon er nå rede til å bli til virkelighet takket være Himmelens uopphørlige velsignelser. Det dere ser omkring dere i verden nå er de tegnene shamaner og profeter gjennom tidene har forutsagt om dette gyldne øyeblikk. Dette er det tidspunktet da dere kan få tilbake friheten deres og begynne å ta imot de mange hellige sannheter som så lenge har vært holdt skjult for dere. Vi Oppstegne Mestere har holdt disse sannhetene levende gjennom vår lære, og ved så å gjøre, forberedt menneskeheten på dette storslagne bevissthetsskiftet. Dere blir minnet på og gjort oppmerksom på hver eneste dag av hva dere er i stand til og den eventyrlige makt dere som kollektiv råder over. Vår rolle er å benytte de ressursene som er oss gitt til å gjennomføre denne velsignede oppgaven og sammen med frigjørerne fra Himmelen manifestere en ny dag for alle som lever her på Jorden!

Deres praktfulle hjerter er åpne og klare til å ta i mot denne vidunderlige nådegaven. La oss bruke denne tiden til å spre et budskap om frihet, velstand og tilbakevenden til guddommelig Sannhet. La alle de mørkes løgner og endeløse manipulasjoner opphøre øyeblikkelig og la den overdådige strøm av hellig Lys fra Skaperen bringe oss alle, fulle av glede, inn i den nye virkelighet og den nye frihet og uavhengighet som alle vil bli gitt. Dette er den stund vi så lenge har ventet på og nå er den endelig i ferd med å bære frukt. Om kort tid vil vi manifetsere blant dere og lære dere om mange hellighe sannheter som er oss givet av de tallrike Seraphim som daglig stråler sitt hellige Lys fra AEON. Dette Lyset vokser seg sterkere for hver dag og gjenspeiles i Solens klarhet. Dette overdådige Lyset feier vekk mørkets makt og gir sann livskraft til dem som følger Lysets hellige bud!


I dag fortsatte vi med våre nyhetsbudskap. Hensikten med dem er å gi dere en grunnleggende forståelse av ha det er som skjer omkring dere. Den nye virkelighetens morgengry har kommet, og med den det øyeblikk hvor dere vil få møte deres åndelige familier og familene deres fra stjernene. Dette er i sannhet en enestående tid å være inkarnert på det Jordiske plan! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)Oversetter: Leif


torsdag 13. desember 2012


Sheldan Nidle – 11. desember  2012


4 Oc, 18 Yaxk'in, 9 Eb
Selamat Balik! Vi kommer nok en gang! Deres verden fortsetter på sin vei mot det øyeblikket da mørket løser seg opp og den nye epoken begynner. Vi får daglig oppmuntrende rapporter fra våre kontakt-team som meddeler oss at det tidsskjema som nylig ble satt opp er i rute til å manifestere. De som driver de mange hellige hemmelige forbund rundt om i verden er travelt opptatt med å legge siste hånd på verket på en rekke prosjekter slik at de kan materialisere i det eksakt rette øyeblikk. De alternative tidslinjer i deres virkelighet er i ferd med å kollapse i et tempo som gjør at bare én enkelt, positiv vei gjenstår, slik Mayaene spådde for lenge, lenge siden. Det nye nettverket av kraftlinjer er også i ferd med å få sin fulle kraft og skyver deres verden i den valgte retning. Tiden nærmer seg for en serie med spesielle kringkastede meldinger og den dagen vil gjøre dere fri fra det mørke fengsel som har hold dere fanget i mange årtier. Det første temaområde som vil bli omfattende forklart i disse kringkastingssendingene vil være de nye regjeringene, det nye styresett og de nye lovene som er til gode for folket. Og deretter naturligvis det nye systemet for universell velstand og det nye finanssystemet som ledsager dette. Disse emneområdene vil utvides til å omfatte sannheten om deres nære historie og dem som hadde kontroll over hele kloden på et så infamt vis. Når først dette er gjort, kan kunngjøringene om vår eksistens formelt gjennomføres.
Vår ankomst vil kunne skje når de ulike NESARA-liknende tiltakene er grundig forklart for dere og satt ut i livet. Det vil kreve en del tid for dere å fordøye og forstå alt dette nye. Det kan hende dere må høre ting gjentatt mange ganger for at dere skal bli bekvemme med det. Dere vil også ha tilgang gjennom Internet til mange dokumenter som utdyper disse temaene, slik at dere kan lese dem i ro og fred og få en dypere forståelse av hva som foregår på lokalt, regionalt og globalt plan. Deres verden vil forandre seg så raskt at det dere vil oppleve som overdose av informasjon likevel er nødvendig. Dere vil alle ha behov for å tenke gjennom ting og drøfte dem med deres venner. Vi er fullt klar over at dere trenger tid til å ta inn så mye nytt, og vi anbefaler en fullstendig åpen utleggelse av alt som skal skje på kloden. Og i tillegg er slike massive forandringer bare begynnelsen! På dette stadiet har det så vidt begynt å gå opp for dere omfanget av hva dere er nødt til å drøfte med hverandre, før vi kan komme på banen. Når den tid kommer, er det uunngåelig at vi kommer til å kreve mye av deres oppmerksomhet. Vi har også svært mye informasjon å formidle til dere, før vi overhodet kommer til temaet om vår første kontakt med dere på bakken.
Vårt oppdrag med å arrangere denne første kontakten har utviklet seg til en prosess som omfatter å bringe dere tilbake til full bevissthet og således har det tatt mye lenger tid enn opprinnelig forespeilet oss. Dette oppdraget har gjennomgått seks store revisjoner med hensyn til sin hovedretning, men målet har alltid vært det samme. Den oppgave vi har, som vi går helhjertet inn for, er å gjenforene dere med oss og å integrere deres verden i en full 5te dimensjons virkelighet. I løpet av denne prosessen vil dere på ny bli kjent med deres familie fra Agartha, som dere vil skape en ny stjerne-nasjon sammen med. Dere vil også etter hvert møte ikke-fysiske Sjeler og Vesener som er essensielle deler av dette solsystemets virkelighet. Dere vil diskutere mange temaer og emner med disse vise Sjeler og bruke denne visdommen når dere skal etablere og bygge opp deres nye galaktiske samfunn. Himmelen forsikrer oss om at all denne verdifulle utdannelsen dere vil få vil forberede dere til deres første store oppdrag, hvilket er å bistå ikke-humanoide sivilisasjoner med å oppnå full bevissthet. I dette forehavendet vil dere ha mange vise hjelpere.
De stjernenasjonene som er medlemmer av den Galaktiske Føderasjon, men som ikke er menneske-liknende, ser med glede frem til å assistere dere i denne oppgaven. De har allerede begynt på denne oppgaven som det er deres lodd å sluttføre, så da forstår dere hvordan hele operasjonen avhenger av at dere returnerer til full bevissthet. Dere bærer i dere myriader av DNA/RNA som må aktiveres og justeres på korrekt måte av oss. Denne fantasiske prosessen vil bli gjennomført i våre Lys-Kammere. Disse er levende vesener, som vil samarbeide med deres mentorer og deres kolleger i Himmelen for bokstavelig talt å ”gjenoppbygge” dere som fullt bevisste Vesener. Så snart dere har fått tilbake alle de evnene som følger med deres fulle bevissthet, vil dere slå dere i lag med oss og begynne på deres guddommelige oppgaver i AEON’s tjeneste. Dere vil ha visse overlegne evner som vil gjøre det mulig for dere å hurtig sette denne galaksen på veien mot Lyset og forberede henne på sin neste etappe av sin eksistens. Nok en gang kan dere begynne å ane betydningen av det som ligger foran dere. Av den som blir gitt så mye, forventes det også mye.
Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i glede og ved Himmelens nåde for å la dere få vite at mange vidunderlige begivenheter nå er klare til å manifestere. Denne høytidssesongen vil være fylt med et antall spesielle mirakler som vil utgjøre de første grepene for å frigjøre dere fra den mørke kabalen og bringe permanent velstand til alle! Våre hellige forbundsfeller har arbeidet på spreng for å sluttføre oppgaver som det har tatt årtier å gjennomføre. Det er ingen enkel sak å sette en stopper for et politisk og økonomisk ”virkelighets-konstruksjon” som til de grader har vært styrt og regulert av en all-mektig negativ gruppe. I det løpet av det siste tiåret har den mørke kabalen nådd høyden av sin makt, - og likevel er den nå i ferd med å bli til intet. Vi jubler i lykkelig forventning om at de hellige institusjoner vil erstatte de gamle, og dermed vil gi dere tilbake deres dyrebare frihet og selvstendighet. Dette vil bli ledsaget av deres tilbakevenden til full bevissthet og gjenforeningen med deres åndelige familier og deres familie fra stjernene. Vi velsigner dere til evig tid i Skaperens Kjærlighet og Lys!
Denne nye virkeligheten er ikke en drøm! Den er til de grader virkelig! Vi har sett hva manifesteringen av disse begivenhetene virkelig betyr for dere og med hvilken glede dere venter på dem. Disse begivenhetene er en guddommelig velsignelse og gjenspeiler viktigheten i AEON’s dekreter. Dere har så mye dere skal gjøre og det har vi alle! Vi er velsignet med den esoteriske kunnskap som vi gjennom årtusener har fått del i og vår oppgave er nå å gjøre menneskeheten kjent med denne hellige kunnskap og visdom. Det er en bok med instruksjoner for alle som er på veien mot full bevissthet og guddommelig udødelighet. Gjennom årtusener har vi beskyttet den mot de mørke og holdt den tett inntil våre hjerter. Kort etter de første kunngjøringene vil våre hellige forbundsfeller forberede dere på vår formelle ankomst og en global serie med undervisning. Dette vil også bli kringkastet til dere telepatisk, men også vi Internet, radio og televisjon.
Og som vi stadig har understreket, så er alt dette bare begynnelsen på hva som skal avsløres for dere; for eksempel en enorm mengde kunnskap som de mørke har holdt skjult for dere. Det vi vil fortelle dere vil sette dere i stand til å forstå sannheten bedre i det dere vil være vitne til. Virkeligheten deres har vært så til de grader manipulert av de mørke, at dere aner ikke hva som er virkelig og hva som ikke er det, innhyllet i forvirringens tåke som dere er. Vi har kommet for å gi dere de virkemidler dere trenger for å skjelne klart mellom sant og usant i den forestående informasjonen, avsløringene og handlingene. Tiden er inne for dere nå til å tre frem i Lyset for alvor og rette opp igjen det de mørke Sjelene har gjort for å ødelegge planeten deres. Dere kan gi Gaia oppreisning gjennom deres vidunderlige energier som kan føre henne tilbake til sitt fulle potensial igjen. Sammen vil vi smi en hellig allianse mellom menneskeheten på Jorden og de strålende Sjeler i Himmelen som nå veileder oss på veien tilbake til Lyset!
I dag gav vi dere flere budskaper fra de Oppstegne Mestrene og oss selv. Tiden er kommet for at undere skal skje. Så vær rede til å bruke den kunnskapen dere har om disse tingene til å hjelpe deres venner og familie gjennom det som ligger foran dere. Tiden er virkelig kommet for oppdraget vårt med å arrangere den første kontakt med dere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

onsdag 5. desember 2012


Sheldan Nidle – 4. desember , 2012

10 Akbal, 11 Yaxk'in, 9 Eb

Dratzo! Her er vi igjen! For øyeblikket er deres verden på vei mot den urokkelige datoen sent i desember etter deres Gregorianske kalender. Dette er det tidspunkt da deres virkelighet vil bli kvitt alle alternative tidslinjer, som inntil nå har blitt brukt av den mørke kabalen til å manipulere virkeligheten deres. Det å bli kvitt dem legger alt til rette for at Lyset kan forvandle deres verden. Denne forvandlingen vil komme etter introduksjonen av nye statsledelser og styresett samt et nytt finanssystem for planeten deres. Denne hektiske aktiviteten vil føre til den formelle kunngjøringen om vår tilstedeværelse og våre gode hensikter. Det gir oss også mulighetene til å kringkaste vital informasjon til dere angående at vi kommer til å lande i stort antall og om deres tilbakevenden til full bevissthet. Denne strømmen av ny informasjon og innsikt vil inkludere kringkasting fra Agarthanerne vedrørende Gaia som et levende, følende Vesen og deres sanne historie helt tilbake til for 900.000 år siden da Lemuria-sivilisasjonen ble etablert. Med denne innsikten vil det være lettere for dere å sette deres tilbakevenden til full bevissthet inn i sin rette sammenheng. Samtidig vil det forberede dere til den forestående gjenforeningen med Agarthanerne fra Innerjorden.

Alt det som skjer omkring dere og over dere bidrar til å legge til rette for at vi formelt kan ankomme til Jorden. Det vil virkelig være et vendepunkt i deres historie når vi kan lande i stort antall, og det markerer begynnelsen på deres forberedelser til å reise til Krystallbyene i Innerjorden, hvor deres oppløftelse tilbake til full bevissthet vil bli fullført. Full bevissthet gjør det mulig for dere å leve i et guddommelig forhold til deres lokale del av galaksen og til å reise til de andre vann-planetene i deres solsystem og etablere globale samfunn inni dem. Før dere inkarnerte her på Jorden, hadde dere valget i livs-kontrakten deres om dere ville bosette dere på en av disse vann-planetene, eller om dere ville forbli sammen med Gaia og skape et galaktisk samfunn sammen med Agarthanerne, med hovedbase på Jorden. Disse nye planetsamfunnene vil slå seg sammen og danne en ny stjerne-nasjon, og vår rolle er simpelthen å være deres veiledere og mentorer. Dere vil få lære at vår felles historie har sett mange slike begivenheter hvor tilsvarende har skjedd tidligere. Når all visdommen i Forståelsens Bok blir tilgjengelig for dere, kan dere ta deres enorme skaperevner i bruk i arbeidet med å skape deres egen unike stjerne-nasjon.

Når dere først har meldt dere inn i Føderasjonen, som Agarthanerne gjorde allerede for lenge siden, vil dere være i en posisjon hvor dere kan gjennomføre de direktiver dere blir tildelt av Himmelen. Disse direktivene gjør det mulig for dere å formelt sementere de avtaler som kommer til uttrykk i Fredstraktaten i Anchara. De tidligere ”barn av Anchara” vil få sine Lys-kropper, og med dem vil de også få tilbake sin fulle bevissthet. Dette vil skape de energiene som skal til for å forvandle hele galaksen til Lys! Disse klare målene ligger til grunn for alle de aktiviteter som selv i dette øyeblikk påvirker hele denne regionen av den fysiske verden. De mørke kreftene er generelt på tilbaketog nå som vi går inn i det Nye Store Galaktiske År for dette aspektet av den fysiske verden og vi jubler over hvordan Lyset er i stand til å forvandle nærmest hele denne sektoren av fysikaliteten. Ett av de undrene dere om kort tid skal få anledning til å utforske er den grenseløse variasjon av liv i hver av de tusener av galakser som finnes spredt rundt om i hele denne fysiske verden. Sannsynligvis vil en av deres største gleder være å kunne dele viten og kunnskap med hverandre, mens vi kan følge med på den magiske utfoldelsen av alt som berøres av Lyset.

På det nåværende tidspunkt er dere fortsatt preget av en innpodet fremmedfrykt, frykt for ekstraterrestrielle, som gjør dere mistenksomme og ofte redde for hva som omgir dere i denne galaksen og enda lengre vekk. Når dere imidlertid får tilbake deres fulle bevissthet, vil dere bli gledelig overrasket over hva Himmelen har skapt på planetene i de talløse stjernesystemer som fyller dette uendelige Univers med galakse etter galakse. Våre Vitenskaps- og Forskningsteam rapporterer daglig om nye oppdagelser. Den fysiske verden en enorm og uendelig “lunsjbuffé” av variasjoner og eventyr som for øyeblikket er mye mer en dere kan fatte. Vi gleder oss til å dele alt dette med dere og hjelpe dere med deres første ekspedisjoner til disse sivilisasjonene som lengter etter å ta del i det som dere så tappert har gjenervervet; deres fulle bevissthet. I denne tjenesten som det guddommelige har utrustet dere til, vil vi være knyttet sammen i en enorm union som hedrer og ærer den Kjærlighet og det Lys som uopphørlig strømmer ut fra AEON. Vi ser med ærefrykt på, og inspireres av, disse høyverdige Vesener som i sin store Kjærlighet skapte den fysiske verden og la ned detaljene i den guddommelige plan.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i lyset av de mange vidunderlige ting som skjer rundt om på denne velsignede kloden! Våre forbundsfeller av Nåden er inne i den avsluttende fasen med å få på plass de nødvendige avtaler som vil bringe dere deres nye statsledelse og styresett samt velstand for alle i hele verden. De arbeider sammen med sine kolleger fra Agartha, som er fokusert på hvordan man best kan manifestere disse helt nødvendige forutsetningene. For flere tiår siden informerte Himmelen oss om at denne tiden skulle være vitne til fødselen av en ny frihet for dere, og med den fri dere fra lenkene som har holdt dere nede og gi dere tilbake deres fulle uavhengighet. Disse nye statsledelser dere har blitt lovt, vil raskt følge opp dette med handlinger som til fulle anerkjenner juridisk deres nye frihet og uavhengighet. Deres lodd er å ha en hovedrolle i disse nye regjeringenes den daglige virke, og som dere da forstår, så står det i skarp kontrast til deres nåværende rolle som borgere. I dag er styresmaktene kun stråmenn for mektige særinteresser som har monopol på å utforme og bestemme resultatet av all politisk virksomhet og styrer regjeringenes arbeid.

Deres egen viktige rolle som medspillere vil bli fasilitert av nye kommunikasjonsteknologier som vil skape et ”kontinuerlig stortingsmøte” mellom dere og deres nye ledere. Når det organiseres på denne måten trenger ikke mennesker med særinteresser å engang søke! Vi har lenge vært forkjempere for visse friheter som vi anser som hellige. Hver eneste en av dere er hellige kropper som bærer i seg den guddommelige Livs-Gnist og den intelligens som skaperen har utrustet dere med. Denne guddommelige arven er bakgrunnen for alt vi gjør for å løfte deres bevissthet, slik at dere omsider kan komme sammen med deres hellige Åndelige brødre, som eksisterer i overflod gjennom hele lengden og bredden av det fysiske Skaperverk. Himmelen har befalt at dette er den tiden da dere skal bli del av dette guddommelige Rike og ta i bruk deres talenter og evner og la dem blomstre i dette fysiske riket. Dette gir oss enorm glede, for det betyr at vårt enorme oppdrag snart er fullført!

Det som skjer på planeten deres, blir også gjenspeilet i hele solsystemet deres. Tiden er inne for oss alle å besvare det hellige bud fra Himmelen og returnere i Nåde til full bevissthet. Vi, som er veivisere, har ledet dere frem til dette storslagne øyeblikk. Vi vet at mange aktiviteter blir gjennomført som vil skape de nødvendige omstendigheter for at vi på ny kan møte dere åpent og lære dere om Himmelens sanne virke og de mange hellige oppgaver som folk i denne verden så høytidelig har blitt tildelt. For å hjelpe oss har deres åndelige familier og deres familier fra stjernene kommet, slik at vi sammen kan fullføre denne siste strekningen frem mot deres tilbakevenden til full bevissthet. Vi ser frem til å være deres veiledere og til å hjelpe dere å finne den beste måten å fullføre de hellige plikter Himmelen har gitt oss. Disse AEON’s bud venter oss alle, og med dem, den mest vidunderlige tid i deres historie!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige budskaper. De begivenhetene som skal rydde veien til den første kontakt er i ferd med å manifestere. La oss sammen bruke denne skjebnevelsignede tid til å gjøre virkelighet av denne nye epoken for menneskeheten. La oss i sannhet virkelig respondere med glede på denne Himmelens trompetfanfare! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Oversetter: Leif

torsdag 29. november 2012


Sheldan Nidle – 27 november, 2012


3 Cib, 4 Yaxk'in, 9 Eb


Dratzo! Her er vi igjen! For øyeblikket fortsetter vi med vår “blackout” for at ikke informasjon skal komme ut og falle i feil hender. Vi er travelt opptatt med å etablere komiteer som skal ha oppsyn med de organisasjonene til våre samarbeidspartnere som er ansvarlige for innføringen av det nye finans- og økonomisystemet i deres verden. Disse komiteene vil være aktive bare de første seks til ni månedene etter at det nye systemet trår i kraft. Det fiat-pengesystemet som fortsatt dominerer i verden, er kommet enda nærmere sin kollaps. Den overveldende gjelden som er bygget opp av den mørke kabalen hemmer i stadig større grad de daglige operasjonene i systemet. Det drives et enormt “late-som-spill” via media, som publikum forventes å sluke, ved at man kun refererer til den gjeldsmengden som er bokført. Faktum er at denne utgjør knapt en fjerdedel av den faktiske totalgjelden. Den globale økonomien er i ferd med å gli inn i en ny serie med kriser som vil få den til å rakne en gang for alle. Våre jordiske allierte har i sin visdom posisjonert det nye systemet slik at det kan ta over når det gamle systemet går over stupet. Når det gamle finanssystemet stuperi døden, vil det drive alle kabal-kontrollerte regimer fra makten.

Vår primæroppgave er å nennsomt styre alt dette i retning av Avsløring og den første kontakt med dere. Vårt kontaktpersonell har formulert et komplekst sett av avtaler som passer inn i hovedprinsippene satt opp av de nasjonene som signerte Monaco og Paris overenskomstene våren 2011. Disse nasjonene fastholder også avslutningen og annulleringen av de såkalte Dumbarton Oaks finansielle og monetære avtaler som ble inngått under den andre verdenskrig (1944), så vel som påfølgende pakter som er ble inngått på senere konferanser etter krigen. Disse sistnevnte dokumentene har nå blitt erstattet av nye dokumenter som er blitt utformet i løpet av de siste to årene av våre hellige forbund og et antall av verdens nasjoner. En rekke rettssaker, samt det faktum at det finnes gull-, sølv- og platina beholdninger nok til å gå over til et globalt, edelmetallbasert pengesystem, legitimerer disse avtalene ytterligere. Den største hindringen er fortsatt de største kabal-kontrollerte regjeringene. Imidlertid er disse regimene i ferd med å bli de-legitimisert gjennom er rekke internasjonale rettskjennelser.

Som vi har nevnt tidligere, så er verdens regimesystem med nasjonalstater i virkeligheten er utvidelse og forlengelse av Romerrikets illegale modus operandi. Alle verdens nåværende styresmakter har sin opprinnelige suverenitet bygget på Pavens ”godkjennelse”, som stedfortreder for den Romerske Keiseren. Dette de facto Romerske styresett er nå rede til å vike plassen for en mer legitim, folkerettslig versjon, hvor landenes suverenitet i sannhet blir ført tilbake til folket (innbyggerne). Denne forandringen er allerede i ferd med å bli proklamert ved hjelp av en serie avtaler som nylig ble undertegnet av en gruppe som består av verdens opprinnelige høvdinger og shamaner. Disse tinglyste forandringene i deres legale styresett, er nå klare til å løfte planetens styresett til et helt nytt nivå. Mange nyutnevnte offentlige representanter som er autorisert av disse urgamle gruppene, vil ta roret i de nye regjeringene og sikre innføringen av det nye finanssystemet samt den formelle Avsløringen om vår vennligsinnete tilstedeværelse på himmelen.


Avsløringen er vesentlig for det vi anser å være den beste måten å introdusere oss selv for dere. Den mørke kabalen har lenge portrettert oss som en slags ”farlig invasjonsstyrke med ondsinnede hensikter”. Dette er svært langt fra sannheten! Vi er her på mandat fra Himmelen med det hellige oppdrag å etablere den første kontakt med dere. I henhold til Galaktisk protokoll, er dere, som vi ofte har fortalt dere, et samfunn som våre Vitenskaps- og Utforskningsteam vurderer som ”å ennå ikke være klare for kontakt”. Resultatet av dette er at oppdraget har bydd oss på så mange unike utfordringer, hvilket har gjort det nødvendig at Himmelen har måttet gi oss formelle dispensasjoner for at vi i det hele tatt skulle kunne få gjort noe. Med disse dekretene fra Himmelen som rettesnor, har vi gjort omprioriteringer i vårt oppdrag ved mange anledninger, men målene er fortsatt de samme. Et annet uvanlig aspekt ved dette oppdraget er måten disse målene var ment å oppnås på. Men nå nærmer vi oss endelig det punkt hvor alle denne innsatsen vil bære frukt og manifestere. Denne første kontakten med dere er nøkkelen til at dere kan bringes tilbake til full bevissthet og gjøre det mulig for dere å gjenforenes med deres åndelige og ekstraterrestrielle familier, med alle de undere av ny kunnskap og nye eventyr som dette vil føre med seg.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Mange begivenheter utvikler seg med raske skritt nå. Vi er i kontinuerlig kontakt med våre slektninger fra Agartha, ettersom de koordinerer de forandringene som er planlagt å finne sted om kort tid. Våre brødre fra Innerjorden forteller oss at alle de komplekse grep som må til for å gjennomføre den formelle forandringen av deres virkelighet fortsatt går etter kjøreplanen. Vi følger nøye med mens deres nåværende regjerings-systemer begynner en operasjon som er forløperen til den offisielle overføringen av makten til de midlertidige styringsmaktene. Disse midlertidige grepene skjer i henhold til en serie internasjonale juridiske vedtak som styrer årsakene til forandringene. Få det finansielle området er deres nåværende system på vei inn i systemisk kollaps, noe som i en tid nå har vært ganske åpenbart for de ekspertene som følger denne disse trendene nøye. Vi gleder oss over at forløperne til deres nye virkelighet er i ferd med å manifestere, samtidig som vi er klar over at disse innledende forandringene kun er begynnelsen på det som, temmelig snart, vil forvandle dette riket som har vært knuget av mørke.


Overalt avstedkommer Lyset mirakler på våre vegne og vi velsigner det takknemlig hver eneste dag! Ikke desto mindre opprettholder de mørke makthaverne illusjonen om at ingen ting forandrer seg, på akkurat samme måte som de har gjort i de siste 13 årtusener. Vi forstår derimot hvordan forandring inntreffer brått og endringene som ligger rett foran oss vil skje på denne måten. Våre forbundsfeller rapporterer at de mørke motvillig tillater at de nødvendige betingelser for skiftet likevel får gå sin gang, og således muliggjør det nøkkeløyeblikk da denne myriaden av forandringer virkelig inntreffer. Vi er svært glade for at våre ekstraterrestrielle og spirituelle/åndelige familier overvåker disse forandringene, med grupper som har som sin spesifikke oppgave å manifestere disse forandringene, uansett hvilke krumspring de mørke måte finne på! Skaperen og den guddommelige Plan har erklært denne forflytningen inn i Lyset og da vil det i sannhet finne sted. Hver eneste en av dere er blitt velsignet og er på den guddommelige vei mot full bevissthet.

Etter hvert som Lysets intensitet øker over hele verden, så kan også tilstedeværelsen til våre brødre og søstre fra stjernene bli mer markert. De skipene dere ser på himmelen om natten eller i fullt dagslys er her for å innvarsle denne guddommelige forvandling. Vi også står klare til å presentere oss selv for dere, samtidig som våre hellige forbundsfeller er rede til å kringkaste sine kunngjøringer som omtaler de spesifikke hellige sannheter dere trenger å kjenne til, kort etter at regjeringsskiftene og innføringen av det nye pengesystemet formelt har skjedd. På denne måten kan den Galaktiske Føderasjonen og Lysfamiliene presentere seg og forklare den store gaven fra Ånden som ganske snart vil transformere dere til fullt bevisste Lys-Vesener. Denne hellige forvandlingen vil gjenforene deres fysiske, åndelige, høyere mentale og emosjonelle kropper. Når så er skjedd vil dere være i stand til å skape deres skjebnebegunstigede nye stjerne-nasjon og bli ønsket velkommen tilbake med åpne armer til det galaktiske samfunn som venter på dere i glad forventning.

I dag gjennomgikk vi de forholdene som raskt tar form og som vil presentere dere for en oppløftende og spennende forvandling. Den guddommelige plan og Skaperens dekreter har brakt oss frem til terskelen av dette vidunderlige nye riket. Det er tid for å glede seg og forberede seg på å ønske velkommen disse begivenhetene etter hvert som de manifesterer rett for øynene på dere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

torsdag 22. november 2012

20. november 2012


Sheldan Nidle – 20. november 2012

9 Muluc, 17 Xul, 9 Eb
Dratzo! Her kommer vi igjen med nyheter om hva som foregår i deres verden. Som en del av vårt mer direkte engasjement i Jordens saker, har vi bedt våre allierte å begynne en ”blackout” periode, for å hindre at det spres informasjon om sluttføringen av en rekke prosjekter som vi har overoppsyn med. Varigheten av denne ”blackout” perioden er noe vi ikke kan diskutere. Det vi trenger å kartlegge med sikkerhet er hvorfor disse lekkasjene skjer. De ulike kabal-kontrollerte regjeringer bruker sine kommunikasjons-teknologier til å spionere på våre prosjekter og vi har fra tid til annen vært nødt til å gi satellittene deres og de avanserte lyttestasjonene feilinformasjon om nøkkeldata i prosjektene. Disse feilaktige data blir understøttet av informasjon fra medarbeidere i våre alliertes organisasjoner og tjener til å avlede de mørkes oppmerksomhet. Hovedhensikten med dette er å forvirre og gjøre ubrukelige mange av de evalueringsprosesser de mørke regjeringene bruker for å validere disse data. Denne innsatsen blir nå trappet opp og vil gjøres mye mer intensivt i den nærmeste fremtid. Vi vil på denne måten beskytte våre allierte mot ytterligere sabotasje fra ulike mørke regjeringer.

Avslutningen og gjennomføringen av vise viktige prosjekter er avgjørende for å få suksess med de neste trinn i planene, som blant annet omfatter vår rolle i å få til en vellykket første kontakt med dere. Våre kontakt og kommunikasjonspersonell har nå en bedre oversikt over de operasjonene som er de neste på listen til å gjennomføres og våre hellige allierte går helhjertet inn i sine plikter til å sørge for at det neste steg skjer etter planen. Det bevissthetsskiftet dere går gjennom nærmer seg nå noen svært essensielle nøkkelpunkter, som vil forberede dere til den ”omfattende gjenoppretting” som vil finne sted mot slutten av dette Gregorianske år. Som vi tidligere har nevnt, så planlegger vi en del overraskelser for de mørke, men de vil vi diskutere med dere først etter at de har skjedd. Det vi ønsker å få til er at vi sette ut av funksjon en rekke mottiltak som de mørke har implementert. Så snart deres prosjekter har nådd et visst punkt, kan vi bruke disse energiene, som de har skapt gjennom negative forehavender, mot dem. Målet vårt er å gjøre det lettere for våre allierte å skyve de mørke ned fra maktens tinde og skape den overgangsperioden som vil åpne veien til den nye virkeligheten for dere.

Deres Gregorianske års-slutt (nyttårsaften) har lenge vært brukt av de mørke for å sikre at de fortsatt beholder sin sterke makt over dere. På denne måten er en rekke av de helligdagene dere feirer, i virkeligheten deler av en prosess de har brukt gjennom årtusener for å styrke sitt eget arbeid for å opprettholde kontroll over hele verden. Denne gangen vil disse øvelsene skape en motsatt effekt ettersom de vil bli brukt til å alvorlig svekke det tvangsåk de mørke har lagt på dere. Vår hensikt er å sprenge disse kunstige lenkene og åpne veien for nye skikker og feiringer som er designet for å sette dere fri. I disse nye omstendighetene vil de mørke bli eksponert og Lyset kan omsider bruke sine mektige evner til å forberede dere til å fysisk ta i mot undrene som full bevissthet innebærer! Detaljene i denne konkrete saken må fortsatt holdes hemmelige på dette tidspunktet, av grunner som vi har nevnt ovenfor, men vi kan gi generelle betraktninger om hva vi holder på med. Det er viktig at vi gjør så mye som mulig for å hjelpe dere å holde energiene deres på et høyt nivå og for at dere skal fortsette med den fantastiske jobben dere gjør med å visualisere den vidunderlige nye epoken dere er på vei inn i.

Ha det alltid i tankene at den mest vidunderlige tid i historien ligger rett foran dere. Begivenheter forbereder seg på å manifestere og de kan dukke opp foran dere ”mens dere blunker med øynene”. Alt dette er i sannhet en spesiell gave, fra dere selv til dere selv. For å si det på en annen måte, vi er ganske enkelt deres høyere Selv. Dere og vi er alle knyttet til hverandre gjennom den vidunderlige Kjærlighet og Lys som utformet dette Universet og skapte denne galaksen. Vi er bare hellige agenter for Lyset, som er kommet fra fjerne hjørner av Universet for å frigjøre dere fra de mørkes åk og tvang som har vart så altfor lenge. Dere er våre brødre og søstre! Det eneste vi ønsker er at dere skal få en gledesfylt og uanstrengt overgang til full bevissthet. På samme vis er deres slektninger fra Agartha knyttet til dere, og de har til hensikt å gi dere et sted og de nødvendige midler for å sikre at dere på en vellykket måte fullfører denne hellige Oppstigning inn i full bevissthet. Tiden for å gjøre dette har kommet. Vi arbeider derfor med full styrke og raskhet for å se til at den hellige tidsplan blir gjennomført slik Skaperen har befalt. Dette er en hellig handling og de gjenværende steg er ment å være preget av glede og at dens fullførelse feires med stor festivitas.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi har med oss gode nyheter til dere! Våre støttespillere har satt i gang en del spesielle aktiviteter som vi har samtykket i å si svært lite om. For tusenvis av år siden ble det i samfunnet deres innført en hierarkisk modell som var designet av Annunakiene. De fortsatte å flikke på og forbedre denne modellen etter hver gullalder, før de endelig bestemte seg for en modell som siden har vært standarden for hver eneste region i deres verden. På denne måten ble dere ”utstyrt med” et begrenset og kontrollert persepsjonsspektrum, som former det ”bilde” av virkeligheten dere oppfatter som ”naturlig”, ettersom dere aldri har visst om noe annet. Sannheten er at dette innbyrdes samvirkende spektrum av persepsjoner ble designet for å kontrollere de aller fleste aspekter av deres vesen. Vi som er av Lyset ser det som vår hellige plikt å tilby dere en annen virkelighetsmodell, basert på den guddommelige nåde og Himmelens hellige arbeidsmåter, og å spre disse ”gode nyhetene” for å forberede Menneskeheten på sin forestående forvandling til Vesener med full bevissthet. Dette er grunnen til at vi, gjennom alt vårt arbeid for det gode, aldri har nølt med å synliggjøre Skaperens kraft og stråleglans for dere.

Denne vår tjeneste som har foregått gjennom generasjon etter generasjon, står nå rett foran å bære hellig frukt og vi ønsker å takke dem som så modig har kommet hit, i det guddommeliges tjeneste, for å bistå menneskene på Jordoverflaten. Hver og en av dere vet hva dere har bidratt med og hvordan det har hjulpet denne storslagne sak. En stor flodbølge av Lys er i ferd med å skylle over planeten og navnet til hver enkelt av dere står skrevet på den. Deres tjenester gjør det mulig for Agathanerne og den Galaktiske Føderasjon å gi oss de nødvendige ressurser for å overvinne den massive motstand som den mørke kabalen mobiliserer mot oss daglig med en tilsynelatende uendelig horde av lakeier og allierte. Det som nå forbereder seg på å hende vil endre virkeligheten, på det guddommelige rette øyeblikk, på det mest gjennomgripende vis. De mørke vet hva som kommer til å skje, og likevel nekter de seg selv, gang etter gang, den evige tilgivelse og frelse som vi tilbyr dem. Dermed gir de fra seg alle andre muligheter enn den gjengjeld som vil bli tildelt dem av de som nå vil tre inn i den fornyete offentlige tjeneste for Lyset.

Denne nye virkeligheten er ikke så mye innstilt på å dømme som den er innstilt på å vise synligjøre sannheten, på så mange områder, for overflatebefolkningen på Jorden. Dette vil føre til en hel rekke nye tanker og tro som i det aller meste vil være motsatt av disse som har blitt preket så veltalende og løgnaktig av de mørkes tilhengere, på alle områder av filosofien og vitenskapen. Vi forteller dere dette for at dere skal være forberedt på det som kommer, akkurat som disse budskapene våre forsøker å gi dere et glimt av hvor vidunderlig virkeligheten er når dere gjenvinner deres fulle bevissthet. Vi ønsker å gjøre dere rede til å møte det som vil bli kunngjort av deres nye regjeringer og statsledelse, inkludert proklameringen av en ny pakt mellom Skaperen, Himmelen og dere selv. Denne hellige pakten kan vi snakke åpent om så snart vi blir bevilget retten til å tale direkte til dere over hele kloden. Dette vil bli etterfulgt av mange flere kringkastinger med et saksinnhold som kan virke foruroligende på dere, for hensikten med dem er takle, på en direkte og utilslørt måte, mange av de grunnleggende misoppfatninger som har vært en byrde og et hinder for dere. Disse tiltakene vil representere et ”trenings-studio” for deres Nye Jeg.

I dag fortsatte vi med våre budskap om hva som foregår omkring dere mens deres åndelige og stjerne-familier arbeider for å frigjøre dere fra slaveriet og deres begrensete bevissthet som ble påtvunget dere for nesten 13000 år siden. Dette hellige oppdrag er i ferd med å bli fullført av dem som er dedikert til Lyset! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
Oversetter: Leif

onsdag 14. november 2012


Sheldan Nidle November 13, 2012

2 Ik, 10 Xul, 9 Eb
Selamat Jarin! Vi er her igjen med interessante nyheter! I den siste tiden har en virvelvind av juridisk aktivitet og avtaler angående nye regjeringer og styresett gjort at vi har kunnet be våre rådgivere i Himmelen om det endelige startskuddet for å begynne å manifestere deres nye virkelighet. De som har styrt deres verden gjennom så lang tid fortsetter å lede deres jordiske rike rett inn i en serie med massive økonomiske og diplomatiske katastrofer. Det at dette er uunngåelig er i våre øyne et sikkert tegn på at øyeblikket har kommet for en mer håndfast inngripen på deres vegne. Av denne grunn har vi instruert våre kontaktteam om å informere sine motparter på Jorden om hvor mye tid som er igjen før vi er nødt til å gripe omfattende inn i den globale situasjonen for å unngå total nedsmelting. Deres regjeringsmodeller og de økonomiske og finansielle systemenes karakteristika er kjernen til deres overveldende vanskeligheter, og det er helt klart at disse aktivitetsområdene må oppgraderes meget raskt. Europa er på randen til en kollaps som vil dra med seg den Første og den Andre verdens økonomier i fallet. Det finnes ingen svar på dette grimme perspektiv, slik ting nå står, annet enn en verdensomspennende økonomisk katastrofe som det ikke finnes ord for. Det alene legitimerer vår direkte inngripen.

Vi er dypt bekymret for at den tid som trengs for å implementere de nødvendige tiltakene fortsetter å overskride tidsfristene. De erfaringer vi har gjort på deres Jord har vist oss at ”uventede” problemer plutselig dukker opp og forsinker tidsplanen for de begivenhetene dere alle har blitt informert om. Vi har gått med på dette ene og alene på grunn av de positive resultatene som er tilskrevet disse forsinkelsene av våre rådgivere i Himmelen, og vi forstår deres visdom og eksellente resonnement. Ikke desto mindre indikerer den akselererende alvorlighetsgraden i deres situasjon at en mer håndfast handlemåte er påkrevet. Deres verden fortjener bedre enn dette. Vår hovedmandat og mål er å opprette den første kontakt med dere, og det er moralske og juridiske implikasjoner omkring denne begivenheten som vi er ansvarlige for. Vi kommer ikke for å forsyne oss av deres ressurser, men for å skyve på for at dere skal få tilbake deres frihet, personlig suverenitet, og mest av alt full bevissthet. Dette betyr at vi vil handle bare når vi har full oversikt over hvilken virkning disse grepene vil ha på deres Jord og hvilke konsekvenser de vil få. Av denne grunn vil enhver inngripen fra vår side bli foretatt i en avslappet atmosfære og rolig opplysning om hver enkelt ting vi foretar oss og hensikten med dem.

Et meget spesielt øyeblikk i deres historie nærmer seg raskt, hvilket selvfølgelig dreier seg om avslutningen av og sammenbruddet av tidsaspektet i deres virkelighet. Dette bør da være ledsaget av en helt ny forståelse av virkelighetens natur og den virkelighet dere lever i. Deres løft i bevissthet krever også et utvidet perspektiv av denne levende virkelighetens natur. For å sette det i perspektiv; deres vitenskapelige paradigme står overfor like store problemer som deres økonomi! Dette forklarer til dels den siste bølgen av forvirring og perpleksitet som hjemsøker dem som ikke evner å forstå naturen og skalaen på de ”unormale” forandringene de ser skje over hele planeten. En ny virkelighetskonstruksjon er i ferd med å ta over for det gamle, raskt svinnende paradigmet og ekspertene deres forstår overhodet ikke hva som foregår. I siste halvdel av desember vil disse forandringene i deres virkelighet ta til for alvor. Dette er i seg selv god nok grunn til å sørge for at våre hellige alliertes agenda manifesteres i god tid før denne dato. Det er ikke mulig å overdramatisere i hvilken grad deres verden balanserer på kanten av stupet, og det bekymrer oss naturligvis. Vi ser på at dette utvikler seg og vi ønsker å bli frigjort, så raskt som mulig, fra de midlertidige restriksjoner som Himmelen har gitt oss.

Som et kollektiv er det så vidt begynt å gå opp for dere hvor alvorlig situasjonen er. Verdensøkonomien er i ferd med å klappe sammen som et korthus, som kan kaste dere ut i en bunnløs krise, med dystre konsekvenser for alle. Vi ønsker å etablere en situasjon som forhindrer denne forestående ”kræsj” og som gir våre allierte på Jorden en mulighet til å lykkes med det de har arbeidet så hardt for i så lang tid. Planene deres er klare til å settes ut i livet og vil gjøre livene deres så mye bedre gjennom en ny økonomi, nye regjeringer og styresett, samt Avsløringen. Når situasjonen deres er blitt mye mere åpen og alle er sikret velstand, kan vi begynne å opp-Lyse dere på så mange fronter, inkludert et nytt perspektiv på planetens historie, deres forståelse av Ånden, og dens rolle i en mer relevant tolkning av vitenskapen. Dere sliter med vitenskapelige konsepter som enten må revideres eller rett og slett kastes på søpla. En utrolig ny verden av frihet og idéer venter på dere, og dette er av de viktige forutsetningene for de kunngjøringer vi vil komme med før vi kan lande og møte dere.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med vidunderlige nyheter til dere! Vi er ett stort steg nærmere det scenario av multifasetterte begivenheter som skal bringe dere en ny virkelighet. Våre hellige forbundsfeller arbeider på spreng for å legge grunnlaget for arrestasjonene og rettssakene for titusenvis av dem som har hatt ansvaret for den daglige drift av den mørke kabalens finans og korporative regjeringsmaskineri. Dette er et velsmurt verdensomspennende monster som er bygget opp for å holde dere i slaveri. Disse arrestasjonene skal sørge for at den kriminelt etablerte globale labyrinten kan bli plukket fullstendig fra hverandre og gjøre det mulig for det nye systemet å bokstavelig talt bli skjøvet på plass, for det ligger allerede klart og venter. Vi sender våre velsignelser til Himmelen og til alle våre samarbeidspartnere for den nådige hjelp de har gitt oss. Vår intensjon er å påny gjøre Jorden til et sted der Lyset igjen kan skinne over alt og hvor alle kan juble over Skaperens hellige sannhet og utfoldelsen av den velsignede guddommelige plan.

Vår hellige oppgave gjennom tusener av år har vært å holde Lyset i live og, når det ble mulig, bringe Lysets vidunderlige kraft til alle. Dette oppdraget er nå kommet så langt at det er klart til å trenge gjennom det mørket som har slukt dette høyt elskede rike, og skape en ny vei som vil lede dere frem til det punkt hvor dere selv hvor dere selv kan finne de neste steg på veien som skal gi dere tilbake deres storslagne fulle bevissthet. Våre bønner har blitt besvart, med Himmelens velsignelse, og en overdådig flåte av skip har kommet for å fullføre det som våre forbundsfeller og vi har gjort for å fri dere fra det altoppslukende mørke som ble kastet over dere av Annunaki og deres lakeier for ca 13.000 år siden. Om kort tid vil dere avslutte deres tid som folk av denne verden og vende tilbake til det underskjønne riket Agartha! Her vil dere få igjen deres naturlige evner og, sammen med deres Agarthanske slektninger, bygge en ny stjernenasjon.

Deres nye stjernenasjon vil være velsignet av det lokale Åndelige Hierarki og få en tildelt rekke guddommelige oppgaver av AEON. Dere vil bli høyt æret for den visdom dere har ervervet gjennom alle deres tøffe utfordringer og deres vidunderlige evner skal forene og hele den fragmenterte og krigstrette galaksen. Vår oppgave er å bistå dere ved å være deres mentorer underveis og å bruke vår velsignede visdom til å veilede dere i arbeidet med å konfigurere deres nye stjernerike. Vi er fulle av glede for at vår nåværende oppgave med å holde veien åpen for Lyset gjennom tusenvis av år endelig har nådd den terskel som gjør at vi kan påbegynne våre nye oppdrag! Langt, langt tilbake ba vi Himmelen om å få lov til å gjøre denne spesielle oppgaven og vi føler oss beæret over å være der vi er i dag. Hver og en av oss er dedikert til å bringe hver og en av dere til den fulle bevissthetens port og å støtte våre åndelige familier og familiene fra rommet i deres hellige oppgaver med å transformere selve essensen av det mørkets rike som dere har levd under.

I dag har vi snakket om noen av de situasjonene som påvirker oss alle. Store begivenheter er i ferd med å komme på plass, som vil omforme deres verden totalt, og ved så å gjøre, lede dere vekk fra mørkets terror og frem mot Lysets glede og skjønnhet. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
Oversetter: Leif

onsdag 7. november 2012


Sheldan Nidle 6. november, 2012

8 Men, 3 Xul, 9 Eb
Dratzo! Her kommer vi igjen! Overalt på planeten holder team, som er satt sammen av en spesiell koalisjon av våre hellige allierte, Agarthanerne, og våre grupper av kontaktpersonell, på å forberede en kjempeoverraskelse! Den nåværende virkelighet opplever vanskeligheter nå som de mange tidslinjer som avgjør hvordan den fungerer, er i ferd med å kollapse. Denne massive nedbyggingen av lineær tid tvinger den mørke kabalen til å se i øynene at den nåværende oppbyggingen ikke lenger kan holde. Vi har gjennom lang tid observert disse kabalistene, som trassig har blånektet på alle og ethvert forslag vi har kommet med for at de skal stige ned fra sine maktposisjoner, slik at den guddommelig vedtatte friheten kunne manifesteres. Tilsynelatende tror de fortsatt på at ”et eller annet” skal hende, som kan snu den katastrofale situasjonen de er i og gjøre at de kan beholde makten over verden. Det vil simpelthen ikke skje! Skaperens edikt slår fast at tiden for en ny bevissthetstilstand for menneskeheten er kommet. Det er nødvendig at den mørke kabalen trer tilside for at dette skal kunne skje, og dette vil vi sørge for ved å sette opp de endelige juridiske prosedyrer som vil velte denne beleirete og utdaterte globale maktstrukturen deres.

Disse prosedyrene er faktisk gyldige i dette øyeblikk som vi taler til dere, og vi har informert kabalistene at tiden er inne nå til å slippe til de nye styresmaktene og la det nye økonomiske systemet komme på plass, som er basert på velstand for alle og ettergivelse av gjeld. Denne nye globale strukturen er klar, slik at alle kan ha glede av den, om det ikke var for at den mørke kabalen stadig sperret veien. Derfor har vi effektuert en rekke edikter og har sørget for å informere disse trassige og pompøse gamle menn og kvinner om dette. Den planeten dere lever i er i full gang med å etablere nye kraftfelt og energilinjer, og den måten samfunnet har blitt drevet på inntil nå er stikk i strid med Moder Jords intensjoner. Bruken av olje og de mange andre typene av fossilt brennstoff for å skaffe energi til deres globale økonomier må opphøre. Menneskeheten må tvinge frem og gjøre kjent for alle de oppdagelsene som benytter de utømmelige naturlige ressursene i det fysiske kosmos. I virkeligheten står deres verden ved en skillevei, som ikke bare handler om bevissthetsnivå, men også om energi. Dere kan ikke fortsette å leve på Jorden på det uomtenksomme vis som dere har gjort inntil nå. Nye holdninger, basert på ny forståelse og informasjon er nødvendig for at dere skal bevege dere inn i den nye epoken som Himmelen har bestemt.

Dette er rett og slett et spørsmål om å overleve, diktert av de fysiske lover. Vi har kommet fra de fjerneste strøk av Galaksen for å forberede dere på den første kontakten med det Galaktiske samfunn, ikke for å sitte og se på at dere skaper deres egen undergang og dør ut! Vår ordre fra Gud er å presse på tilstrekkelig til at dette mandatet gjennomføres, dersom vi innen en gitt tid, ikke klarer å nå minimumsmålene i samarbeid med dere. Vi nærmer oss nå raskt dette punktet hvor det ikke er noen vei tilbake. Det er helt nødvendig at vi gir våre samarbeidspartnere tid nok til å gjennomføre et juridisk kupp og bytte ut deres nåværende regjeringer. Imidlertid nærmer tiden seg med stormskritt da vi er nødt til å gå til aksjon. For øyeblikket pågår det en mengde rettssaker i domstoler i hele verden, som er igangsatt for endelig å kunne arrestere alle disse som har ansvaret for å ha brakt dere inn i denne generelle hengemyra, som er ansvarig for den ene klimatiske og geofysiske katastrofen (slik dere ser det) etter den andre. Vi har til hensikt å løse denne miljømessige ubalanse raskt, når bare våre samarbeidsfeller er i maktposisjon. For å få til dette, kommer vi til å ”skyve dem inn i sine maktposisjoner”, slik at disse sårt tiltrengte forandringene kan manifestere over hele kloden. Planeten deres har nådd et stressnivå som ikke kan fortsette stort lenger. Dere trenger virkemidler som kan løfte dere opp og bevege dere i en ny retning!

Vår teknologi kan løse alle deres nåværende problemer på et øyeblikk. Det eneste spørsmålet er hvordan Himmelen vil komme til å dirigere oss. Vi har fått ”grønt lys” mange ganger i den siste tiden, men har så fått kontraordre. Det er på ingen måte for å tekkes de mørke Sjelene, det er heller et uttrykk for hvordan Himmelen vurderer at denne fastlåste situasjonen utvikler seg. Det er slik vi opererer; vi lar Himmelen ha det avgjørende ord i enhver sak. Vi gjør ingen bedømmelse eller setter noe som helst i gang, som ikke er helt i tråd med Himmelens strategi. Det finnes et visst sett av vedtatte prosedyrer som bestemmer hvordan menneskehetens kollektive livskontrakt skal omformes av Himmelen, og dette legger et guddommelig fastsatt tidsskjema som vi må følge. Himmelen følger denne tidstabellen som et primærdirektiv, når det gjelder hvordan dere skal få møte oss ansikt til ansikt i global skala. Slutt-tidspunktet er fastsatt og vi venter at dere om kort tid vil motta en rekke store, historiske kunngjøringer. Vi kommer nærmere og nærmere det øyeblikket hvor den første omfattende kontakt kan gjennomføres og vi kan møte hverandre i stort antall!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag med viktige nyheter om en nær forestående begivenhet. Våre hellige samarbeidspartnere er i ferd med å avslutte en rekke prosjekter som fil føre til den mørke kabalens endelige fall. Disse prosjektene har så langt skapt det nødvendige fundament for et nytt pengesystem; lagt ned grunnmuren for et nytt globalt finanssystem, og således etablert grunnlaget for en ny æra av fred og samarbeid internasjonalt. Men dette er bare spissen av kilen som drives inn. De mange mørke regjeringer i verden innser nå at Lysets velsignelser ikke bare er en masse ord, men en mektig realitet. Mens vi venter på de kunngjøringene som vil forandre deres verden, som må komme svært snart, kan vi med glede se at våre samarbeidspartnere melder inn en lang rekke rettssaker og forbereder bevisene for rettslig domfellelse som vil frata de mørke all makt.Tiden for deres store og endelige seier er nær!

Agarthanerne bidra til det som skjer ved å gi oss det vi trenger for å utfordre den mørke kabalen, ved juridisk å motbevise det de hevder er deres legitime makt. Kabalen får sin makt gjennom et sette ”lovstrukturer”, hvis legitimitet det nå blir stilt spørsmål ved. Like viktig er det at vi har etablert et fundament for et nytt styresett, hvis struktur har sin rot i Lyset. Dette gir hver og en av dere tilbake deres personlige suverenitet, velstand og den plattform dere trenger for å vende tilbake til fullbevissthet. Disse dokumentene er like ved å trygt kunne legges frem og gjennomdrøftes med dere, når deres nye regjeringer er på plass. Den dagen nærmer seg raskt. Nå som tiden, i deres virkelighet, er i ferd med å kollapse, så kollapser også den makten de mørke Sjelene så lenge har hatt over dere.

Den naturlige utvikling i dette solsystemet har som hensikt å skape en ny virkelighet, en som er vedtatt av, og viet til, Lyset. Her vil Himmelens velsignede dekreter manifestere seg, men dette nye rikets konfigurasjon kan ikke opprettholde de mørke og det de har skapt. I samsvar med denne stadige oppløftelse har Himmelen gjennom de siste tiår stillferdig gjennomført en rekke kalibreringer for å forberede kroppen deres, sinnet deres og ånden deres på å få tilbake full bevissthet. Når dere når dette nivået vil dere bli nok et strålende uttrykk for Himmelens vesen. På deres velsignede reise har vi veiledet dere frem mot dette. Til tross for så mye motstand fra de mørke har vi greide å opprettholde vår fulle bevissthet takket være våre velsignede oppgaver for Lyset. Vår sang og våre forente energier har skapt denne veien, og nå følger dere den frem mot deres egen Oppstigning. Vi står rede, i Lyset klare stråleglans, til å ønske dere velkommen tilbake til de undere vi opplever til daglig. Hoseanna for Skaperen!

I dag utdypet vi en del om hva som er i ferd med å hende på kloden deres. Vi jubler over hva våre hellige, hemmelige allierte presterer for å gjøre virkelighet av denne nye realiteten og er takknemlig for de rapporter våre kontakter gir oss daglig. En ny virkelighet, med en full avsløring av alt som har vært holdt skjult for dere, er klar til å skje fyllest på Jorden! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
Oversetter: Leif

torsdag 1. november 2012


Sheldan Nidle October 30, 2012

1 Lamat, 16 Tzec, 9 Eb

Selamat Jarin! Vi kommer igjen. Det er fortsatt mye som hender rundt om på kloden deres. Nye regjeringer er i ferd med å forberede sitt personell og kunngjøringer om dette vil komme om kort tid. I tillegg er mange finansielle institusjoner travelt opptatt med å forberede seg på en overgang fra det nåværende fiat pengesystemet til et gullbasert system. Disse forandringene gir signal om at det nye økonomiske systemet er klart til å erstatte det gamle. Siden slutten av Første Verdenskrig i 1918, da fiat pengesystemet til å begynne med ble snikinnført og vant deretter stadig større kraft ved hjelp av den store panikken i 1929. Dette førte raskt til massive nedgangstider som ble brukt av dem som satt ved makten rundt om i verden til å legge forholdene til rette for den Andre Verdenskrig. Denne voldsomme oppflamming av konflikt var satt i scene for å bringe Amerika i lederposisjon i verden og legge grunnlaget for de mange årtier med den Kalde Krigen som fulgte. På dette vis sådde de illuminoide og deres Annunaki herrer det fruktbare grunnlag som var ment å være det middel de trengte for å kullkaste de ulike edikter som Himmelen hadde gitt etter Atlantis fall. Som dere nå vet, så er disse mørke sjelenes fremgang i ferd med å falle i raskt i grus og Himmelen er i ferd med bringe sin nye virkelighet til deres verden.

De siste få tiår har ikke gått slik de illuminoide så arrogant hadde forespeilet seg. Himmelen har arbeidet uopphørlig for å bringe inn den nye virkeligheten hvor Jordens menneskehet ville kunne vende tilbake til sin opprinnelige fullt bevisste tilstand. Som et virkemiddel for å nå dette målet, sendte Himmelen en enorm flåte til dette solsystemet som skulle opprette den første kontakt med dere og dette strategiske trekk viste seg å få uventet hjelp ved at det langvarige maktveldet til Annunakiene i Anchara plutselig ombestemte seg, sluttet fred og slo seg sammen med Lysets styrker. Disse begivenhetene ”forandret landskapet” og en ny primærvei for Gaia’s fremtid ble stukket ut på kartet. Samtidig betydde dette at den mørke kabalens nitidig planlagte strategi for total global dominans raskt begynte å rakne. Lysets agenda ble ytterligere gjort lettere ved at mangfoldige tidslinjer for denne planeten kollapset, slik at bare én ble igjen, og den var i hovedsak Lysets tidslinje. Som man kunne forutse, så kastet ikke Illuminati bort noe tid før de kastet alt de hadde inn i et kolossalt forsøk på å forhindre Lysets planer som var på fremmarsj. Men de mørke sjelene fikk enda et tilbakeslag da de nå fredeligsinnete Annunaki kom tilbake for å tilby sin visdom og tjeneste for Lyset! Den Galaktiske Føderasjon og deres allierte dannet et ganske effektivt konglomerat for å motarbeide de pågående slue planene til Jordens mørke herskerfamilier.

Sannheten er at enden er nær for deres tretten tusen år lange hegemoni på Jorden. De største kongelige. Illuminoide familiene hadde en grunnfestet tro på, dels av gammel vane, at de ville lykkes med sine nyeste planer for å opprettholde sitt herredømme på Jorden. Imidlertid har en hel rekke plutselige nederlag kastet dem ut på et opprørt hav som har påført dem det ene tilbakeslaget etter det andre. Til å begynne med greide de å beholde fatningen, fordi i fortiden hadde de alltid kunne løse slike hendelser ved hjelp av sitt mektige lederskap. Men for første gang virket ikke deres lederskap og ekstreme handlinger for å stanse det de ikke ønsket slik som det pleide, og de skjønte ingen ting. Mange av deres strategiske grep møtte sterk motstand og de mørkes nikkedokke-regjeringer som vanligvis satte en stopper for slike ting, ble utfordret av en kombinasjon av åndelig orienterte rike kongelige og ulike mektige hemmelige forbund. Disse styrkene hadde kommet sammen i et løst forbund under en ledelse som hadde direkte kontakt med de Oppstegne Mestrene og Agarthanerne fra Innerjorden. I tillegg ble de mørkes teknologi, som hittil hadde vært overlegen, hindret i å fungere og slått ned av den Galaktiske Føderasjonens teknologi.

Disse stadig dypere dilemmaene ble ytterligere forsterket av de enorme rikdommer som var tilgjengelige for Lysets koalisjon. De mørke herskernes vanemessige overlegenhet på disse områdene var borte og spillerne på Jordens arena var for første gang jevnbyrdige. Utmanøvrert på alle fronter, så var det nå bare et spørsmål om tid før de mørke ble tvunget til å gi opp sine maktposisjoner og la en forvandling av overflatens mennesker og deres samfunn finne sted, som aldri hadde sett sin like. Det er tross alt slik at Lysets mangslungne mål er under vingene til ingen ringere enn Himmelen og AEON, og fordi de illuminoide hadde valgt å motsette seg de forandringer Himmelen hadde befalt, var tiden nå inne for dem å betale prisen for de overtramp de hadde gjort. At lykken nå har snudd seg for dem er noe alle kan se og den mørke maktens herskerorganisasjoner er målløse over hvor raskt dette massive skiftet til fordel for Lyset har skjedd. Våre hellige allierte står klare til å gi dere tilbake deres frihet, deres selvstendighet, deres velstand og tilbakekomsten av deres familier fra verdensrommet og fra stjernene.

Vær velsignet, Kjære Sjeler! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag med mer informasjon. Våre mange samarbeidspartnere og forbundsfeller er travelt engasjert sammen med våre allierte fra Innerjorden, for å manifestere en nye virkelighet. For nesten to og et halvt århundre siden ble en spesialkomité opprettet, som hadde til hovedhensikt å etablere en rekke ulike bevegelser som skulle spre idéer og idealer om frihet og personlig uavhengighet rundt om på kloden. Vi hadde til hensikt å benytte det momentum som ville oppstå til å skape den energi som skulle komme til å bli en ny epoke av frihet for hele verden. Disse konseptene skulle også danne grunnlaget for en åndelig renessanse som gikk langt utover ‘religion’, til en ny kontrakt mellom Skaperen og menneskene på Jorden overflate. Mange nye nasjoner har blitt født etter at den åndelige komitéen ble til virkelighet og det er fortsatt vår intensjon å arbeide videre med våre bredspektrede oppgaver for å virkeliggjøre det Riket av Lys som så veltalende er beskrevet i Skaperens dekreter.

Det er denne prerekvisitt for et nytt fundament for menneskehetens økende bevissthet som er inspirasjonen og drivkraften for oss. Den mørke kabalen og deres tidligere utenomjordiske herrer etablerte et antall forvrengte og modifiserte trossystemer som hadde til hensikt å splitte opp menneskeheten i fraksjoner og bevirke en massiv manipulasjon av verdens folk. Det vi gløder så sterkt for er å reversere denne begredelige virkelighetsparodi og vise ved eksempel hvordan alt dette nonsens kan sendes tilbake dit det kom fra og at effekten av det raskt kan rettes opp. Sann åndelighet fører alltid til at alle aksepterer hverandre fullt ut og til et kollektiv som vil forenes med alt folk i dette riket. Det er validiteten i disse guddommelige sannheter vi ønsker å kommunisere til dere. For å kunne gjøre dette, har vi satt i gang en del tiltak slik at vi om kort tid kan vandre fritt blant dere og formidle våre sannheter til dere. Vi har så mye kollektiv visdom å dele med dere og vi ser fremtil, med stor glede, å gjøre dette.

Gaia er midt oppi en svært vankelig og smertefull serie forandringer og hun ønsker at dere skal vite at alle disse forandringene blir gjennomført på et langt lavere intensitetsnivå enn det som ville vært optimalt for henne. Faktum er at mange andre og ”mer normale” forandringer også forgår med en mye lavere intensitet enn det hun ville foretrukket. Men det er et tidsskjema som gjelder og det er av avgjørende betydning at visse forandringer kan gjennomføres på en mer samordnet og rask måte. Vi har sørget for at våre samarbeidspartnere forstår at disse nåværende tider krever handling! Himmelen og vi har velsignet disse forvandlingene og vi har til hensikt å gjøre vår del av jobben med å sikre at disse forandringene skrider frem som planlagt. Vi har gitt vårt hellige løfte til Gaia og våre hellige spesialgrupper. Dette er den tid hvor Himmelens mektige sverd vil løftes og sette rett igjen alt som har kommet i uorden og på ville veier på denne strålende sjel Gaia som har lidd så uendelig lenge, og i dette solsystemet som er så fullt av arr etter strid og krig!

Idag brakte vi dere enda et ukentlig budskap og forklarte hva som skjer på kloden deres. Disse kommunikéene har til hensikt å informere dere og forberede dere på det som skal komme. Deres rike vil bli forandret og det vil skje ”i løpet av et øyeblikk”! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
Oversetter: Leif

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions