Followers

onsdag 18. januar 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 17. januar, 2017Sheldan Nidle 17. januar, 2017
6 Eb, 15 Chen, 13 Caban

Dratzo!  De prosedyrene man er blitt enige om, fortsetter å skride frem i sitt eget langsomme tempo. Det er først og fremt sikkerheten som står i høysetet, samt å opprettholde en jevn flyt. Denne operasjonen har således blitt redusert til å gå videre med de viktigste sekvensene og holde publikum i mørket inntil visse primære sikkerhetspunkter er nådd. Dette har blitt helt avgjørende for denne prosessens suksess. De innledende elementene er fortsatt den globale introduksjonene av de nye pengene, utstedt av regjeringen i nye Republikken, den meget kompliserte Revaluerings-operasjonene i Amerika samt iverksettelsen av den Globale Nyfastsettelsen av verdien av alle Valutaer. (Global Currency Reset). Disse nye pengene vil ledsages av den offisielle avdukingen av det nye, internasjonale bank- og finanssystemet. Når den tid kommer, vil den utpekte Presidenten kunne forklare NESARA og gjeldsjubileet for alle. Dette settet av spesielle kunngjøringer skal til slutt gjøre det mulig å komme med en formell kunngjøring om vår eksistens, og deretter omsider gjøre det mulig for oss å begynne våre kringkastinger til dere. Dette vil legge alt til rette for andre begivenheter som kan tvinge gjennom verdensfred og skape et miljø som man drømte om den gang NESARA først ble foreslått på slutten av 1990-tallet. Når alt dette er gjort gjeldende globalt, kan dette lede videre til en rekke andre begivenheter.

En av de aller viktigste begivenhetene som vil følge av fremveksten av NESARA og NESARA Republikken, er den formelle implementeringen av det nye bank- og finanssystemet. Vi kan allerede se hvordan det nye internasjonale banksystemet vil bli introdusert over hele verden. Dette vil først bli rullet ut i Kina og deretter i resten av Asia. Deretter vil det bli dominerende i Europa, Nord- og Sør-Amerika og Afrika. Oseania vil være siste steget for den nye bank- og finansvirkeligheten. Nye valutaer verden over vil være drivkraften bak velstand for alle og den formelle slutten på gjeldsslaveriet. Det er nødvendig at denne verden viser Gaia at den tar renselse av luften, jordsmonnet og vannet på alvor. Parallelt med dette er det nødvendig å bringe havenes system av gjensidige avhengige havstrømmer i orden igjen, fordi disse regulerer temperaturen og derved næringstilgang til landområdene og faunaen over hele verden. Denne daglige prosessen holder verdens værsystemer i balanse og hjelper havstrømmene med å sørge for de elementer som hjelper til å opprettholde klodens økosystemer.

Disse naturlige mønstrene har blitt brakt i ulage av et hemmelig regjeringskontor. Disse operasjonene har foregått i dypeste hemmelighet, vært verdensdekkende i omfang og har lykkes i å forstyrre den opprinnelige oppvarmingen og nedkjølingen av havvannet. Dette begynte videre å påvirke de enorme luftmassene over oseanene. Denne regjeringsoperasjonen begynte tidlig på 2010-tallet. Dette forårsaket uvanlig intense vårflommer i Europa, alvorlig nedsmelting av drivisen i Arktis og Antarktis, og helt merkverdige kuldeperioder og snøstormer i Europa og det nordlige Nord-Amerika. Disse hemmelige eksperimentene med været forårsaket alvorlig tørke i California og enorme vær-anomalier i Asia og Nord-Afrika. Og viktigst av alt, så kuttet de av den Nord-Atlantiske strømmen av varmere vann (Golfstrømmen). En massiv endring i det globale været var på vei til å gjøre en naturlig forandring om til en enorm miljøkatastrofe.

Denne rekken av kunstige forandringer i været førte til et svært uheldig press på et naturlig artsutryddelses-mønster som i løpet av de siste årtiene hadde tatt livet av 40% av verdens flora og fauna. Dette var på grunn av de store forandringene som var initiert for å klargjøre Gaias overflate for gjenforeningen mellom hennes to riker, som til nå har vært helt atskilt; hennes Ytre og hennes Indre verden.  I tillegg til dette hadde Himmelen gitt dekret, og mandater til, å få en endelig slutt på den korrupte verdenen til Anunnakienes lakeier, som ville kunne føre til at alt liv på planeten bukket under. Denne operasjonen er nå i sine siste trinn før full suksess.  Gaias ønske er at dere skulle kunne vende tilbake til deres naturlige 5D tilstand og å avslutte denne prosedyren med sin egen gjenforente 5D tilstand. En tilsvarende skjebne gjelder også for resten av planetene i dette solsystemet. Vi observerer og ser eksakt hvor nødvendig det er at denne prosessen fortsetter på hver planet og deres unike system av måner. De påkrevde forandringene på vannplanetene og gjenoppbyggingen av den store verdenen bortenfor Mars, som er i sin innledende fase, er et særdeles interessant fenomen å observere. Dette viser tydelig hvor storslagne og mektige ting Himmelen er i stand!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Den nåværende situasjonen på Jorden forbedrer seg raskt. Våre samarbeidspartnere er travelt beskjeftiget med å sikre at utbetalingene om kort tid fortsetter som planlagt. De som har ventet så lenge på et tegn, kan nå vite at ventetiden nesten er over. Vi ønsker også å takke alle dere som har opprettholdt positive energier for visjonene deres. Dette setter vi umåtelig stor pris på og velsigner dere for deres daglige affirmasjoner. Hele denne operasjonen viser med all tydelighet hvordan positiv tålmodighet tilslutt gir dere sin belønning. Dette riket er inne i mektig forvandling som vil bli markert med at vi trer offentlig frem og mye visdom som vi vil dele med dere. Når alt dette etter hvert er gjennomført, vil dere eie en virkelighet som er kjennetegnet av sin frihet, deres selvstendighet og uavhengighet og den overveldende velstand og fremgang for alle. Dere vil få leve i dette riket og oppdage dets talløse velsignelser. I dette riket vil dere få bevitne hvor uløselig Gaias Indre og Ytre riker er knyttet til hverandre. Ta i bruk deres Indre Visdom! Vær åpne av sinn og rede til å oppdage hvordan dette nye landet fungerer!

Etter hvert som dere begynner å ta alt dette inn over dere, kan dere ekspandere deres oppfatninger og kaste av dere all frykt og bekymring. Denne overflateverdenen har gjennom de siste 13 årtusenene drevet hjelpeløst i et hav av frykt skapt og opprettholdt av lakeienes onde og grusomme læresetninger og proklamerte «sannheter». Betrakt denne nye tiden som øyeblikket hvor dette forferdelige marerittet omsider er over. Dette hellige sted skal omsider leve hver eneste dag i Himmelens flammende Lys. Og videre skal dere få møte slektningene deres fra Inner-Jorden og få lære mye om alt dere har gått gjennom fra fjern fortid og frem til denne «oppvåkningens» tid. I dette nye riket skal dere i glede ønske deres familier fra verdensrommet velkommen og lære om deres mange åndelige familiers natur. Husk alltid, dypt i deres Hjerter, at dere i realiteten aldri er alene. Deres nye følgesvenner skal lede dere inn i en aldeles vidunderlig fremtid og dele med dere nøyaktig hvordan dette kan oppnås. Vær velkommen og føl dere mest av alt virkelig Elsket.

Det som skjer omkring denne guddommelige kloden er en mektig læring. Denne læringen har potensial til å heale alt. For lenge, lenge siden kom deres forfedre hit og la ut på en lang reise i mange stadier som skulle komme til å lede dem langt bort fra det de opprinnelig kom hit for. I denne tiden er dere i ferd med å ta alt dette inn over dere og dere er i ferd med å lære hvordan dere best kan forberede dere til det som ligger foran dere. Dette er en tid fylt av, ikke bare forvandling, men også av en hel mengde omhyggelig forberedte læringsmuligheter. Vær hele tiden klar til å ta imot disse og velsigne dem for hva de lærer dere. Om ikke lenge vil dere få møte mentorene deres. De er, sammen med oss, et spesielt team som med stor ro vil veilede dere frem til en ny og mye mere bevisst eksistens. Det kan være vanskelig for dere til tider å ta alt dette inn. Men bruk bare deres mektige visjoner til å bære dere gjennom selv de mest krevende øyeblikk. Vi er sammen på denne særdeles hellige reisen. Vær åpne og i stand til å bruke deres Kjærlighet til å lede dere frem til seier!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige rapporter om dette særdeles komplekse riket. Fortsett å være positive og åpne for alt som om kort tid vil krysse deres vei! Vit Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

onsdag 11. januar 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 10. januar, 2017


Sheldan Nidle 10. januar, 2017
12 Chicchan, 8 Chen, 13 Caban
 Dratzo! De Eldstes plan for å kunne introdusere den globale Revalueringen fortsetter å skride frem. Og samtidig er de mørkes mottiltak også på plass og dette bekrefter helt tydelig at spesielle sikkerhetstiltak er helt nødvendige. På grunn av alt dette som skjer, har vi satt opp en rekke sikkerhetspunkter for å motarbeide og knekke de mørkes grufulle agendaer. Prosessen med å distribuere de første, svært tiltrengte pengene til sine destinasjoner er i full gang. Disse første vellykkete pengeoverføringer viser hvor velformulerte våre planer for å overvinne de mørkes onde strategier virkelig er. Hele dette komplekset av spesielle strategier beviser klart hvor effektive våre samlete forsvarsstrategier i virkeligheten er.  Med utgangspunkt i disse suksessene har vi til hensikt å utvikle kontinuerlige strategier som kan beseire de mørkes velutrustete styrker. Av den grunn er vi svært nær en ærlig fortjent seier over dem. Vi har øremerket den gjenværende tiden av denne Gregorianske måneden til å fullføre resten av våre kompliserte planer. Disse vil gjøre det mulig for oss, etter hvert som brikkene faller på plass, å fullføre de massive arrestasjonene av det mørke lederskapet og sette en endelig stopper for deres særdeles ondsinnete mål om å overvinne oss. Det er helt klart at slutten nærmer seg for dem gamle, mørke orden som har hersket i denne overflatevirkeligheten i nesten 13 årtusener!

En prosess med å fjerne alle uønskete elementer i den nåværende amerikanske republikken er i full gang. Denne vil bli tilsidesatt av den sanne, de facto NESARA Republikken.  Når dette prosjektet vil være fullført, er ennå uklart. Vi er blitt fortalt at den innkommende administrasjonen vil proklamere denne republikken, men vi føler oss ikke helt overbevist om dette og utarbeider et veikart for å se til at det faktisk skjer.  Vi har derfor konsentrert oss om å sikre at arbeidet mot dette målet holder seg på sporet og blir en manifest realitet.  Av den grunn følger vi nøye med på alt denne nye administrasjonen gjør, for å sikre at den fortsatt planlegger å kunngjøre den nye republikken. Så snart dette er manifest, ligger det planer klare for gjennomføringen av tilsvarende forandringer globalt, hvilket totalt vil forandre måten dette verdensomspennende geopolitiske systemet opererer på.  Inntil da følger vi årvåkent med på alt som skjer for å få en følelse av hva som virkelig er i ferd med å utvikle seg i USA. Vi har til hensikt å gjøre det som er kreves for å forandre måten deres nåværende virkelighet fungerer på.

Hele operasjonen vår er bygget rundt å skape et miljø i dette overflateriket som naturlig vil lede til første kontakt. Dette klimaet vil deretter være rede til å ta imot en hærskare av spesielt trenet personell som vil bringe hver eneste en av dere helt frem til terskelen til full bevissthet.  Vi har holdt årvåkent øye med dere alle i mer enn et tiår og forstår hva dere trenger for å nå denne fullkomment rene bevissthetstilstanden. Denne mentoroppgaven er en uhyre kompleks prosess, men vi er fullstendig klar over hvordan vi best kan interagere med dere for å oppnå de nødvendige resultater. Vi forventer at denne mentorprosessen kan ta måneder å gjennomføre. Således forstår vi hvilken form for interaksjon som vil være best for å nå våre grunnleggende mål. Hver eneste en av dere har inni dere et sett med «overvåkningsinstrumenter» (monitorer) som også hjelper til med å forberede dere til det neste steget i deres evolusjon. Det dere trenger for er et dertil egnet sett av «mentale skyv» og øvelser som setter dere i stand til bevege dere opp på stadig høyere bevissthetsnivåer.  Således følger vi simpelthen de direktivene vi får fra Himmelen. Denne prosessen skal utstyr dere med alt dere trenger for deres tre dager i deres eget Krystall-Lys Kammer.

Som dere forstår, dreier denne prosessen seg om gi dere drivkraft til å gå gjennom enda en serie med steg videre fra der dere nå befinner dere.  Dere befinner dere på terskelen til å motta global velstand for alle og de innledende operasjonene vil gi dere et nytt, fantastisk bank- og finanssystem, så vel som gullbaserte nasjonale pengeenheter.  Tidligere har de mørke sjelene gjort denne oppgaven svart vanskelig for oss. Ikke desto mindre har vi greid å bryte gjennom deres fysiske og juridiske barrierer. Forsinkelsene som skjer i disse dager er ikke noe mer enn en dyp varsomhet som sikrer at hvert nødvendig steg blir fullført med suksess. Denne ekstra langsomheten i prosessen er nå i ferd med å nå et punkt hvor en mindre grad av forsiktighet i hvert trinn blir nødvendig. Av den grunn har vi bedt vårt kontaktpersonell å oppfordre de som har det overordnete ansvaret om å sette fart i distribusjonen av pengemidlene. Denne langsomme og nitide prosessen med å finansiere de ulike valutaer er en prosess som vi til å begynne med anså som en begivenhet som raskt kunne gjennomføres. Det er vår absolutte hensikt å sørge for at disse globale utbetalingene blir fullført slik at de nødvendige nye regjeringer og styresett virkelig kan manifestere.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! På denne dag kommer vi fulle av glede på grunn av det som fortsetter å skje i deres verden.  Den globale velstand for alle, som dere så lenge har blitt lovet, kryper stadig nærmere. Alle de som er involvert i disse velsignete begivenhetene forteller oss lykkelig at, til tross for den tilsynelatende tregheten, så er datoene for de planlagte utleveringene snart fastlagt. Agarthanerne rapporterer at alt er klart for det som for øyeblikket blir forventet av dem.  Vi vil fremsette en del forslag om hvordan denne spesielle prosessen kan gå raskere. Målet for Himmelens strategi er å isolere USA Inc. og således hindre at de kan fortsette stort lenger. Vi har instruert våre ulike Hellige Hemmelige Samfunn om å be alle sine medlemmer om å fortsette å vie sin innsats til fremveksten av NESARA Republikken og jublende ettergivelse av all gjeld som ledsager den. Menneskeheten skal frigjøres fra sine falske allianser og fryde seg over å ha fått tilbake sin frihet og uavhengighet og at det er slutt på all manipulasjon. Vi ønsker å velsigne det hele og se at Lyset i sannhet har vendt tilbake til Jorden.

Det som i realiteten foregår er en tautrekking mellom dem som fryktløst ønsker å fullføre dette guddommelige prosjektet og dem som ønsker å oppfylle denne guddommelige plikt først når det nødvendige sikkerhetsnivå er oppnådd og gir tilstrekkelig trygghet. Det er nødvendig at disse milepælene blir gjennomført i et tempo som gjør at ting skrider frem i samsvar med det tidsskjema som Himmelen har fastsatt. Blant våre allierte har vi en gruppe fulldedikerte vesener som er i stand til å sørge for den totale sikkerheten for denne særdeles komplekse operasjonen. Vi forstår nøyaktig hvordan alt dette kan manifesteres.  Himmelen forteller oss at den mørke kabalen må isoleres totalt fra oss. Derfor er det umiddelbart nødvendig med en rask serie av arrestasjoner globalt. I tillegg er nye og pålitelige nasjonale regjeringer helt essensielt. En rask implementering av NESARA Republikken er også helt avgjørende. Vi ber om en hellig felles innsats, som gjør alt dette til virkelighet og manifestert så alle kan se.

Denne overflatevirkeligheten vil bli forandret, mine velsignete Sjeler! Vi har forpliktet oss til å implementere en tid som gir dere frihet, uavhengighet og velstand for alle. Slik vi ser det, er det nødvendig at ting gjennomføres på mye mere drastisk vis. Det er nødvendig at de som vet hva som i virkeligheten foregår får tildelt kjempeplakater som viser at tiden for «mer av det samme gamle» for alltid er over. Ta den tid som trengs til å forklare og bevise at en monumental F-O-R-A-N-D-R-I-N-G er i ferd med å skje i hele verden. Nøkkelkunngjøringer om denne overgangen må bli offentlig proklamert. Vi Mestere har sett hvordan et slik «Offentlig Teater» faktisk kan blåse liv i et eller så blasert landskap. Det kan også omgjøre denne prosessens tvungne, nærmest hjernedøde natur til en transformerende omskiftning som er både ærefryktinngytende og i sannhet vidunderlig. Derfor ber vi om at denne prosessen blir langt mer fargerik, levende og langt mer engasjerende for folk. Dette er alt som skal til for å gjøre slutt på den livløse og tyranniske undertrykkelsen som den gamle måten har representert. Adonai! Adonai!

I dag fortsatte vi våre rapporter om hva som foregår rundt om på denne kloden. Vi takker dere alle for at dere gjør det mulig å bringe inn en ny virkelighet. Disse storslagne endringene i deres verden begynner først nå rulle seg ut. Vi oppfordrer dere alle til å være med å manifestere dette nye riket i all sin vidunderlige stråleglans! Vit Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                              
Oversetter: Leifonsdag 4. januar 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 3. januar, 2017Sheldan Nidle 3. januar, 2017
5 Etznab, 1 Chen, 13 Caban

Dratzo! Etter enda en serie seriøse diskusjoner om grunnene bak en evig foranderlig «philosophie de guerre», beveger nå finansieringsprosjektene seg fremover igjen. De grunnleggende uenighetene dreide seg om hvordan den nye verden, etter at velstand for alle var en realitet, skulle styres. Mangelen på et gjennomgripende verdenssyn ble avdekket, og i den krevende rekken av i-dybden-diskusjoner, som alle parter i etterkant gjennomgikk nøye, ble en omforent, detaljert agenda proklamert. Vi står nå samlet om et antall mål og et tidsskjema for å implementere dem på de rette tidspunktene.  Denne høyst nødvendige prologen ble nødvendiggjort på grunn av et antall sleipe triks det illegale US Corporation prøvde seg på. Det som er gledelig er at vi nå alle «leser fra samme manus», for å si det slik. De som skal ha ansvaret for regjeringsarbeidet er en revolusjonerende og ulikeartet gruppe individer som, til tider, ikke alltid har samarbeidet harmonisk. Denne organiske prosessen har gjennomgått sin egen stille revolusjon og kommet ut av det som en helhet. Vi er i ferd med å forandre mange grunnleggende prosesser og formulere retningslinjer for gruppen slik at den skal kunne lede denne svært komplekse situasjonen med hundre prosent suksess. Dette har resultert i en ledelsesstil som nå kan frembringe et virkelig fantastisk sett av nødvendige løsninger! For øyeblikket arbeider vi med å forberede et generelt tidsskjema for alle de store begivenhetene som skal skje, og vi er overhodet ikke i tvil om at det beste ligger fortsatt foran dere.

De indre virkemekanismer i en definitiv løsning har blitt mulig takket være møte mellom mange kloke mennesker, hvilket burde ha skjedd for lenge siden. Vi har nå en dyp følelse av at denne nye generelle avtalen er det essensielle neste steget som skal bringe deres verden ut av det gamle systemet som ble skapt av Anunnakiene og utelukkende var til beste for lakeiene deres, slik at dere kan legge dette bak dere for godt. Vi er i ferd med å skape et globalt samfunn som er helt i takt med den stadig økende globale bevisstheten. Dette fremtidige riket skal være kjennetegnet ved velstand og fremgang for alle, frihet, og viktigst av alt, fullstendig uavhengighet. Denne grunnfilosofien gjør det mulig å forstå de nye målene for dette nye samfunnet som ennå er i støpeskjeen. Den har i seg en myriade av variasjoner som vil bli støttet av lokale styresmakter. Denne prosessen skal gjøre det mulig for nye nivåer av gjensidig toleranse å vokse og spre seg. For hver dag som går, så beveger den dere også i retning av en atmosfære som legger til rette for full avsløring. Dette ene faktum alene, viser hvor raskt deres «jakt på lykken» ¹ endrer seg i deres rike. Det er til denne verden vi gleder oss til å ankomme. Introduksjonen av oss, og likeledes Agarthanerne, vil være et aldeles vidunderlig siste trinn i denne evig pågående forandringen. Dere er i ferd med å utvikle dere opp på nivåer som gir løfte om fremveksten av et galaktisk samfunn som det i sannhet virkelig er verdt å legge merke til!

Etter hvert som bevissthetsnivået deres vokser, vokser dere på andre områder også, som igjen vil endre hvordan dere oppfatter denne evig foranderlige virkeligheten. Menneskeheten gjennomgikk et voldsomt tilbakesteg i sin utvikling i Atlantis’ siste dager, og senere, langsomt, langsomt, etter de siste Gyldne Tidsaldere, begynte de å utvikle seg fremover igjen. Denne perioden har vært kjennetegnet av en gradvis bevegelse oppover i evolusjon, fra det endeløse barbariet i verden i det tyvende århundret før Kristus og frem til nå. Vi har fulgt meget nøye med på deres evolusjon og fremskritt, samtidig som vi selv har «pådyttet» dere den ene avataren etter den andre. Himmelen har gitt sine bidrag til denne prosessen ved at spesielle, himmelske søsterskap og brorskap ble etablert for å sette ytterligere fart i denne fantastiske prosessen. Og slik henger det sammen at Himmelen i denne tiden gjennomfører en altomfattende oppryddingsoperasjon for å sikre at de mørke «gir opp» denne virkeligheten på det guddommelig riktige tidspunkt. Dette er allerede nå i full gang, samtidig som den meget kompliserte prosessen, som dere kaller «oppstignings-symptomer» fortsetter for fullt. Dette er derfor en meget spesiell tid som skal forberede menneskeheten på Jordens overflate til sine kommende oppgaver, slik at de blir i stand til å gjenoppta sin rolle som voktere og ivaretakere av Gaia og hennes mange økosystemer. Dette er også en tid hvor dere blir forberedt til å ta imot oss og deres slektninger fra Agartha.

Hele denne prosessen er på det dypeste nivå knyttet til deres bevissthetsskifte. Himmelen går helt og fullt inn for å høyne deres oppfatninger om dette riket og gjøre at der blir klar over hvor gjensidig avhengige av hverandre de ulike delene av denne prosessen er. Dere har allerede lært om denne hellige sammenheng gjennom fremveksten av den globale økologi-bevegelsen. Nå er det nødvendig at dere går mye lenger og oppdager et antall guddommelige regler for hvordan Himmelen sprer og opprettholder liv, ikke bare på Gaia, men over alt i denne galaksen. Da vi begynte å reise gjennom denne galaksen fikk vi se med egne øyne hvilke mange ulike måter Ånden opprettholder liv på. Denne rekken av hellige operasjoner slutter aldri å forbløffe oss. Det er denne visdommen dere vil få stifte bekjentskap med etter hvert som dere blir galaktiske mennesker. Vi har hatt privilegiet av å oppdage tilsynelatende uendelige variasjoner av liv. Hver av dem var knyttet til en spesifikk ordning av miljøet og viste således livets evige under og det i sannhet uendelige mangfold. Vi ser med glede frem til å kunne observere dere, når dere begynner å reise gjennom denne aldeles storslagne virkeligheten.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Gjennom de siste par tiårene har vi sett et slags berg-og-dalbane scenario i virksomhet.  Vår intensjon er å sørge for at arbeidet mot de primære målene i denne stille, åndelige revolusjonen fosser frem. Himmelen har, i sin uendelig nåde, gitt våre samarbeidspartnere tillatelse til å gå frem på et høyst uvanlig vis. Av denne årsak har de ulike prosjektene gjort fremskritt på alle mulige merkelige måter. Vi berømmer hver eneste en av dere for at dere står støtt i deres positive energier, til tross for at det ennå gjenstår å se resultatene manifestert.  Det er viktig at dere forstår at Himmelen arbeider sammen med oss for å se til at dette gregorianske året 2017 begynner med en grad av åpenlys manifestasjon som raskt blir åpenbar for alle. Til tider kan det hende at denne prosessen kan bli ganske foruroligende. Våre samarbeidspartnere har greid å legge alle gamle vanskeligheter bak seg. Således har de endelig gitt sitt ja til betingelsene som vil gjøre utløsningen av de mange instrumentene mulig, som er nøkkelen til finansiering av alle prosjektene. Dette er et klart tegn på at mange kritiske begivenheter er nær å kunne fullføres.

Himmelen sendte ut en mektig rekke av energier på slutten av det foregående året for å rense dette solsystemet og påbegynne en hurtig forandring i separate virkeligheter. Gjennom de siste par tusen årene har dette solsystemet på en måte blitt holdt på stedet hvil, uten å komme noe videre. Planetarisk vertskap og deres ledsagende Engler har vært blokkert av de mørkes konstante intervensjon.  Denne situasjonen ble bragt til opphør da solen var på nippet til å bli en Nova på begynnelsen av 70-tallet.² Venus, Mars og Pax³ er nå i ferd med å bli gjort klare til at dere kan starte ny bosetting der i nær fremtid. Denne operasjonen i Himmelens regi er enda et tegn på at forsinkelsene, som har vært et fremtredende trekk i denne virkeligheten, er nær ved å finne sin velfortjente løsning. For øyeblikket er de viktigste planetene i «livsbeltet» i dette solsystemet faktisk temmelig aktive. Dette er igjen et tegn på positive fremskritt.  Himmelens GUDDOMMELIGE VILJE er i ferd med å manifestere og bli til virkelighet. Følgelig vil dette komme til å bli et særdeles frydefullt år for alle!

Dere er i sannhet en utrolig gruppe Vesener som har inkarnert på Gaia i denne tiden. Himmelen har utformet et eget sett av avtaler med dere. Vår hellige oppgave er å sørge for den nødvendige sjeldne og guddommelige nåde for å gjøre det mulig for dere å oppfylle den primære grunnen til at dere er her. Denne oppgaven har gitt oss anledning til å oppdage hvordan vi forholder oss til hverandre, og denne prosessen er i konstant utvikling alt mens vi nærmer oss øyeblikket da alle disse prosessene når et krysningspunkt. Dette vil inkludere belæringer som vil gi dere deres sanne historie om dette samfunnet helt fra sin temmelig røffe start etter Atlantis’ fall. Dette vil bli en tid hvor det vil gå opp for dere hvorfor det er nødvendig at vi tar imot denne nye virkeligheten med åpne armer. Dette vil lede opp til at dere vil få møte Agarthanerne, men mest av alt deres åndelige familie og familien fra stjernene. Det er mye som er skjebnebestemt til å skje og mange ting vil bli avdekket. Ha Fred i deres Hjerter, og fremfor alt, vær fullkomment trygge på det som om kort tid vil hende. Halleluja! Halleluja!

I dag har vi hatt enda en anledning til å se på hva som er i ferd med å skje på overflaten på denne underskjønne kloden. Fortsett å være tålmodige! Det har tatt LANG tid å nå frem til dit vi nå er kommet.  Et antall store begivenhet forbereder seg på å manifestere og transformere all den frustrasjonen som frem til nå har omgitt dere. Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                              

Oversetter: Leif


¹ Dette begrepet herstammer fra et grunnbegrep i opprinnelige Amerikanske grunnloven; at hver borger skal ha soleklar rett til å velge sin egen vei til lykken.www.paoweb.com

² Nova er en variable stjerne som gjennomgår et kataklysmisk utbrudd kjennetegnet ved at lysstyrken (og dermed energiutstrålingen) plutselig øker tusenfold, for deretter langsomt å vende tilbake til sin opprinnelige lysstyrke i løpet av måneder eller år. (dette er også omtalt nærmere i Sheldan Nidles melding fra 18. Oktober 2016, se www.paoweb.com

³ For de som ønsker litt mer bakgrunn om pax, har jeg hentet ut tre sitater fra tidligere budskap: “Effekten av hennes (Moder Jords) transformasjon vil strømme ut gjennom solsystemet og utløse tilsvarende økologisk rehabilitering der: ved å bringe floraen og faunaen tilbake til Mars og Venus, så vel som å stimulere den komplette gjenoppbygging av vannplaneten Pax.” (Sheldan Nidle 9.april,2013). “Dere vil immigrere til Mars og Venus, og med tiden til vannplaneten Pax, som er i ferd med å bli restituert. I dag danner restene av den det dere kaller Asteroidebeltet.” (Sheldan Nidle 27. oktober 2009). Så snart denne (dvs. deres) nye stjernenasjon har funnet sin form, vil dere kunne bli lykkelige beboere på disse tre nylig terra-formete verdenene. Disse verdenene er Mars, Venus og den gjenoppbygde planeten som vil bli kalt Pax. Venus mistet havene sine og sin atmosfære da den mørke Anchara Alliansen angrep for omtrent en million år siden. Den samme totale ødeleggelse ble også Mars utsatt for.” (Sheldan Nidle 8.september, 2009.)

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions