Followers

onsdag 25. november 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 24. november, 2015Sheldan Nidle – 24. november, 2015

3 Lamat, 1 Yaxk’in, 12 Manik

Dratzo! Verden fortsetter å bevege seg i en positiv retning. Alle de fondene man er blitt enige om samt reserver, er nå i bevegelse og de fleste har nådd frem til det sted de skal distribueres fra. Alle slik overføringer skjer under den høyeste sikkerhet. Tidligere var den største bekymringen de utallige lakeiene som villig var med på de mørkes anstrengelser for å forsinke prosessen. Disse bekymringene er ikke lenger hovedmotivet for den massive sikkerheten. De som i det senere har voldt hodebry har vært de enkelte funksjonssvikt på grunn av problemer som plutselig oppstår i den generelle telekommunikasjonsprosessen. Det aller meste av dette har blitt rettet opp. Ikke desto mindre har en stor del av de elektroniske pengeoverføringene, kritiske viktige nettsider og midlertidige nøkkeldokumenter blitt forstyrret. En viss grad av slike problemer eksisterer fortsatt. Slike problemer er likevel ikke lenger hovedbekymringen slik det en gang var. For å motvirke dette problemet har et antall nøkkelarrestasjonen blitt gjort. Denne operasjonen pågår fortsatt. Våre tjenester har stort sett blitt brukt til å samle etterretning om hva slags desperate trekk de mørke oligarkene har tenkt å forsøke seg på neste gang. Denne kombinerte operasjonen har forhindret at noen terroraksjoner i stor skala har kunnet kapre distribusjonsprosessen.

Vi er nå inne i den siste fasen med hensyn til utleveringen av fondene og å etablere et nytt verdensomspennende bank- og finanssystem. Denne prosessen har gitt nye sentere for utbetalingene av velsignelsene deres og de nødvendige virkemidler til å forhindre svindel i liten eller stor skala. I tillegg er et nytt elektronisk overføringssystem klart til å introduseres for å motvirke "uregelmessighetene" i det gamle SWIFT-systemet. Instruksjoner om introduksjonen er blitt sendt til et antall viktige nasjoner og finansinstitusjoner. Det krevdes en serie med spesielle svar for å kunne gå videre og disse avgjørende viktige elementene er blitt mottatt. Varsomhet har lenge vært et grunnleggende element for de urgamle familiene og utvalgte kongehus. De har lenge levd i diktatoriske riker styrt av de mørke oligarkene. Av den grunn har dette vært en langsom prosess hvor alt er blitt pliktoppfyllende gjennomført. Vi er for øyeblikket i mottakermodus hvilket ventelig vil gjøre at noen av dere vil kunne være med på den første testen av dette nylig implementerte utleveringssystemet. Så forvent at de første fondene kommer om kort tid.

Mens dere nå forbereder dere på omsider å motta velsignelsene deres, så er de som har seiret over kabalen inne i en siste runde med forhandlinger med hensyn til de mørkes overgivelse. Denne helt enestående begivenheten krever at dere forstår hva dette dypest sett betyr.  I Atlantis begynte dere deres reise som nå vil ende i deres endelige seier over de mørke. Anunnakiene, som opprinnelig var deres høye herskere, bygget opp et samfunn som på mange vis ville gjøre dere til slaver. Dette systemet som har fungert i 13000 år, vil nå bli erstattet med et system som gir dere den frihet, sannhet og velstand dere så inderlig fortjener. Ta dere tid til å tenke nøye gjennom implikasjonene i det som nå skjer. Ikke bare vil dere få tilbake sannheten, men også et samfunn som er en forløper til vår ankomst. Denne storslagne rekken av forvandlinger er det siste leddet som trengs for å bringe denne kloden tilbake til sin opprinnelige helse og for at dere skal kunne gjøre de nødvendige justeringer slik at dere kan vende tilbake til full bevissthet. Denne prosessen vil gjenforene dere med deres åndelige familie og familien fra rommet. Det vil i tillegg gjøre dere til innbyggere av et i sannhet spesielt solsystem.

Denne operasjonen betyr at dere må endre deres grunnleggende oppfatninger som dere nå lever etter. Vi har brukt denne tiden til å forandre selve måten denne virkeligheten fungerer på. Selv om denne operasjonen til en viss grad har forsinket våre høyeste mål, har den også sørget for at velsignelsene deres kan mottas og er hundre prosent sikret mot at noe av det blir borte. Den tiden som ligger umiddelbart foran dere vil se begivenheter som for de fleste vil virke som mirakler. De kongelige og de urgamle familiene har bygget opp en mektig "belønning" som dere kan bruke til å avskaffe fattigdom, ghettoer og mest av alt sikre dette riket rent vann, elektrisitet og ren luft. Dette nye settet av globale samfunn er kun begynnelsen på nye muligheter for alle.  Bruk tiden som kommer til å manifestere drømmene deres. Teknologier som totalt vil forandre reising bade lokalt og globalt, er bare begynnelsen på en ny virkelighet for menneskene. I tillegg vil dere få møte dem som representerer deres fjerne forfedre. Fryd dere og vær klare for en aldeles vidunderlig fremtid!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Deres verden er i rask forandring nå som nye energier for en stadig økende bevissthet flommer inn i denne virkeligheten. Himmelen velsigner oss ettersom denne guddommelige energien er ment å hjelpe deres himmelske veiledere å bringe inn grunnlaget for en ny fysisk kropp. Disse energiene skal bistå Krystall Lyskammeret deres med å gjøre dere klare til full bevissthet.  Himmelen kommer om kort tid til å intensivere disse energiene ettersom vi nærmer oss tiden hvor det neste settet av slike energier vil komme. Det nye året vil derfor bli en tid av større forandringer ettersom disse energiene skal være instrumentene for nye persepsjoner og ny rikdom. Det er Himmelens intensjon at denne dyrebare blågrønne kloden markerer en tid hvor dette riket for alvor begynte å forandre sine gamle, mørke måter å gjøre ting på. Vår oppgave inkluderer en grunnleggende oppfølging av hver og en av dere. Dere må forstå dypt i deres hjerter at nye måter å gjøre ting på er i ferd med å begyne å forandre eldgamle scenarioer og resette hvordan dette riket skal fungere.

Vi bistår de forskjellige medisinske teamene fra den Galaktiske Føderasjonen.  Vi tar deres funn og samordner dem med våre egne. Sammen vil disse pakkene fastsette tidspunktet for deres egen inngang i Agartha. Vår største glede er å forberede dere til den mektige forvandlingen som skal skje i Krystallkamrene. Vi gjennomgikk alle en spesiell seremoni, som ene og alene fant sted på grunn av de eksemplariske livsførsel vi hadde hatt gjennom mange liv etter hverandre. På det guddommelig rette tidspunkt arrangerte Himmelen en spesiell seremoni for forvandling. På grunn av den omfattende mangel på kontakt med det guddommelige som dere har hatt i hvert eneste liv her, kreves det en spesiell, hellig, levende innretning for at dere skal kunne vende tilbake til å bli fysiske Engler igjen. Vi benytter oss av kvalitetene nåde og barmhjertighet til å veilede dere frem til denne i sannhet mirakuløse operasjonen. De mørke kan bare ane de forberedende ting som finner sted for å forberede dere til oppstigningen.

Helt siden Atlantis’ fall har Anunnakiene, som da var mørke, vært deres nådeløse herskere. Disse nesten tretten årtusenene med fryktelig behandling har ført til at de fleste av dere er gjennomsyret av et indre stress, som forsterkes ytterligere av den generelle forvirringen om hvem dere egentlig er. Det som må skje er at dette blir rettet opp ved at dere proklamerer i deres indre at dere er mektige Vesener og at denne manglende troen på dere selv blir transmutert til en positiv og sterkt fokusert oppfatning av deres sanne, sjelebaserte selv. Vi Mestere har innpodet dette mantraet i dere. Bruk dette mantraet til å forandre hvordan dere ser på dere selv. Dere er på vei mot et punkt hvor dere kan gjenvinne de mektige indre evner dere er i besittelse av, simpelthen ved å fokusere sterkt på dette mantraet om deres sanne selv. Det er på tide å totalt forandre de oppfatningene de mørke innpodet dere med. Vær sterke og rede til å se klart for dere hvem dere virkelig er!
I dag fortsatte vi med våre ukentlige budskap. Bruk deres nye indre styrke til å fokusere på og manifestere denne nye virkeligheten.  De mørke har hensynsløst trampet med tunge støvler akkurat som de selv ville gjennom dette riket. Øyeblikket er kommet for å fokusere sammen med andre og gjøre virkelighet av denne aldeles vidunderlige nye virkeligheten fylt av deres sterke evner, frihet og velstand for alle! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Oversetter: Leif

onsdag 18. november 2015

Norsk- Sheldan Nidle – 17. november, 2015


Sheldan Nidle – 17. november, 2015

9 Imix, 14 Xul, 12 Manik

Selamat Balik! Budskapet er fortsatt positivt! Deres nye virkelighet er i ferd med å manifestere sakte, men sikkert. De mørkes høyeste ledere på denne kloden er i sannhet i en tilstand av ekstrem bekymring etter hvert som de ting de har vært med å bygge opp én etter en ender på historiens skraphaug. Mens det langsomt går opp for disse beboerne av det mørke riket at deres tid er over, så fortsetter de likevel å være trassige. Over alt på kloden gjør de ting i stille desperasjon. Disse såkalte terrorist-angrepene og forsøkene på å kneble telekommunikasjonssystemene forteller om den grad av desperasjon som for øyeblikket gjennomsyrer de mørke oligarkene. På samme måte som mange andre av deres aksjoner, vil også disse slå feil. Lyset med sine tallrike elementer, har overtaket og disse modige sjelene er i ferd med å lykkes med å ferdigstille virkemidlene som skal spre velstand for alle, presentere et nytt penge- og finanssystem, så vel som å skape nye styresett og regjeringer for alle. På samme måte forbereder vi oss på de nødvendige steg for å bringe en full avsløring av hemmeligholdet omkring UFOer, som har pågått i mange tiår. Denne prosessen vil bringe dere en mengde teknologier som hittil har vært holdt skjult for dere. Menneskeheten har hatt privilegiet av menn som Tesla som har inspirert starten på denne nye tidsalderen!

Dette er tiden hvor Lysets styrker har kommet sterkt tilbake og med uslåelig strategisk kløkt. Den strategien som har vært brukt av Lysets forkjempere, har tvunget de mørke oligarkene i kne. Deres umiddelbart forestående nederlag og de avtaler som går hand i hanske med dette, har fått dem til å slå tilbake med ulike aksjoner i håp om at de kan utløse de dype emosjoner som kan snu deres skjebne. Men når sjokket og gruen over aksjonene deres ebber ut, så svinner også sjansen for at deres mørke og feige gjerninger noensinne vil lykkes. I stedet begynner det å gå opp for verden hvorfor disse mørke gjerningene og Internett-manipulasjonene fant sted og de leter etter remedier som raskt kan sette en stopper for de mørkes aksjoner. De som støtter Lyset kommer nå med en rekke forslag til hvordan man kan fremskynde deres fall. Pengemidler er på plass og spesielle militære og politienheter står klare til å sette inn et raskt og endelig støt. I så måte er de mørkes panikk helt reell. Vi er temmelig nær at store begivenheter skjer, som har potensial til å oppnå det som har vært vårt store mål helt fra begynnelsen av. Og det er deres tilbakevenden til full bevissthet, at dere får deres fulle frihet tilbake samt uendelig velstand for alle!

For øyeblikket går det raskt fremover med det som de mørke har prøvd å forsinke. Telekommunikasjonsgrupper og kurérgrupper er travel beskjeftiget med å sikre at fonds blir overført og at de faktisk er fullt sikret. Vi sørger i tillegg for at en hel hærskare av nye teknologier ligger klare så snart nye styresett og regjeringer er på plass. Det er av avgjørende betydning at både overføringen av makt og massearrestasjonene skjer på et smidig og enkelt vis. For øyeblikket er det mange i de øvre maktsjikt blant oligarkene som befinner seg i husarrest. Visse forsiktighetstiltak er blitt gjort for å sikre at denne operasjonen går helt etter skjema. Vi har brukt en del av vårt personell til ytterligere å sikre denne situasjonen.  Det at det fortsatt finne noe manøvreringsrom for de mørke på kloden deres, krever at vi overvåker i enda større detalj.  Til å begynne med forsikret de som er involvert i sikkerhet og etterretning oss om at forsøk på spredte aksjoner ville bli holdt i sjakk. I stedet ble det slik at en stor aksjon fikk anledning til å skje. Det er nødvendig at vi styrker vår innsats på dette området.

Vi har et avsluttende ord til dere alle. Vi ber dere om at dere øker deres fokus på fred og frihet. Sammen kan vi sikre at de siste stegene i det som har vært en lang marsj mot frihet, endelig når sitt storslagne mål. For øyeblikket er et antall aktiviteter i ferd med å sluttføres. Dere er svært nær at pengemidlene starter å gå ut til dere. Fortsett å holde fokus! Vi er alle ekstremt innstilt på å se disse første stegene gjennomført. Vårt diplomatiske korps og kontaktpersonell kan bekrefte de store fremskrittene som er gjort i de siste månedene. Vi vet at denne operasjonene er uhyre omfattende og foregår på tallrike arenaer samtidig, og at det er et enormt komplekst foretak. Vi kommer likevel til å oppnå full suksess på alle områder. Tidsplanen for alt dette er fortsatt hemmelig. Til tross for dette kan vi uten videre si at det er gjort fremskritt man aldri før har sett maken til. Suksessen av alt dette er umiddelbart forestående.  En i sannhet vidunderlig dag er i ferd med å gry for alle som har deltatt i prosessen! Ta disse pengene og bruk dem til å utforme en ny og mye vennligere virkelighet!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i glede, men også i sorg og smerte. For kort tid siden iscenesatte de mørke en serie med mord. Disse unødvendige forstyrrelsene på denne hellige kloden er bare en av mange slike handlinger iscenesatt med ulike mellomrom, av de mørke, hvilket kun demonstrerer hvilke kujoner de er og den rene intoleranse for alt liv på Gaia. Vi ber dere om at dere velsigner alle de sjelene som “reiste” og at dere anvender tilgivelse i alle hjertets anliggender. Vårt guddommelige mål er å bruke vår globale intensjon til å be om at disse onde handlingene forsvinner fra denne vakre blå kloden. Husk hvordan livet er i dette riket og bruk deres positive energier til å lindre lidelsene og ønske evig kjærlighet for alle som det angår. Dette riket vil meget snart forandres til det bedre. La ikke denne eller andre hendelser ta fokus fra dere! Intensivér i stedet deres fokus og bruk det til å helbrede dette riket. Dette er øyeblikket hvor all lidelse skal bli forvandlet til fred og Kjærlighet!

Når denne tragiske hendelsen kommer litt på avstand, la oss huske hvordan denne verden er i forvandling. Vi nekter å underkaste oss lenger for de subtile spillfekteriene til de mørke oligarkene. En mektig bølge av høyere bevissthet er i ferd med å senke seg over denne verden. Dette riket er i ferd med å lære å endre sine følelser og la det helbredende hjertets vis lede an. Det er viktig å tenke på, visualisere og tro på de enorme mengdene av Kjærlighet og Lys. Dersom dere nekter å handle ut fra deres lavere følelser og bruker Kjærlighet for å forstå, så vil en vidunderlig tilstand av stille fred fylle dere. Det er denne nye energien vi arbeider for å dyrke frem. Et av de skjønneste talenter menneskeheten har, er å gjenoppdage nådens makt og det instrumentet som er himmelsk nåde. Med dette i deres hånd, er dere klare til å lære elementer som denne nye, voksende bevisstheten kan gi dere. Vær derfor rede til å ta i bruk de nye innsikter som dette gir. Hosanna! Hosanna!

I denne tiden, som vi så mange ganger har sagt, bruk visdom, vær villig til å tilgi og bruk enhver anledning til å spre deres hjertes helbredende energier. Guddommelig nåde innebærer å betrakte helheten i det som skjer. Døm ikke! Bare betrakt helheten. Når dere tar denne inn, send ut Kjærlighet og healing til alle. Dere er i realiteten en krukke av Lys og Kjærlighet. Dypt inni dere forstår dere hva som ligger i hver eneste hendelse som utgjør deres liv i disse dager. Se til Himmelen og veilederne deres for endelige svar. Dere er nå i ferd med å lære det som tok oss mange liv å lære samt et spesielt sett av instruksjoner fra de indre råd i vår guddommelige orden. Det er mye mer som vil skje. La det positive synke inn og voks dere sterkere i dette mektige Lyset. Dere er alle mektige vesener som har en spesiell åndelig erfaring i menneskekropp. Denne tiden er øyeblikket for å vise oss deres sannheter!

I dag fortsatte vi våre ukentlige budskap. Benytt denne tiden til å be og meditere over deres indre persepsjoner og oppfatninger og deres nye, økende bevissthet. Tilgi og velsigne alle. Ta så tid til å be for Sjelene til dem som er gått bort. Vær rede! En ny tid står for døren. Kjærligheten og Lyset er i sannhet i ferd med å seire! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Oversetter: Leif

onsdag 11. november 2015

Norsk -- Sheldan Nidle - November 10, 2015Sheldan Nidle - November 10, 2015

2 Ix, 7 Xul, 12 Manik

Selamat Balik! En ny virkelighet er i ferd med å begynne sitt siste stadium før full manifestasjon. For lenge, lenge siden, i det gamle Atlantis, begynte det å gå opp for dere at dere på mystisk vis var blitt redusert til å være det rene leketøy for den mørke Atlantiske kabalen.  Denne gruppen av ledere, prinser og konger var de som utførte det avskyelige arbeidet for det Ancharianske lederskapet i Orion-konstellasjonen. De hadde redusert evnene til sin opposisjon til et nivå hvor de ikke lenger utgjorde noen trussel mot deres ondsinnete politikk.  Denne særdeles feige strategien gjentok de om igjen og om igjen gjennom de siste 3000 årene av det Atlantiske Imperiet. Forfedrene deres hadde i realiteten blitt "laboratorie-rotter" for disse mørke beboerne i Atlantis. Dere ble spesielt sårbare da dette imperiet plutselig sank ned i historiens innvoller. Siden den tiden ble en stor og mektig rekke av motbydelige dynastier etablert på Gaias overflate. Disse dynastiene var ikke i stand til å utslukke deres indre Kjærlighet for sannhet, frihet og felleskap. Det er dette som har gjort det mulig for Himmelen i sin nåde å gi dispensasjon slik at dere kan vende tilbake til full bevissthet. Det er disse kvalitetene deres som har brakt oss til deres kyster.

Denne tiden er en tid for omfattende revurderinger av deres oppfatninger om samfunnet. De mørke har, spesielt gjennom de siste 70 årene, bygget et uhyre komplisert og sammenvevd system av hemmelige regjeringer som støtter hverandre, enten de er britiske, asiatiske, europeiske eller amerikanske av opprinnelse. Dette ormereiret måtte først temmes før det kunne gjøres noen som helst fremskritt med hensyn til å kontrollere dem. I begynnelsen oppdaget vi bare et lite antall grupper eller enkeltmennesker som hadde viet seg til denne saken. Det tok mer enn to tiår å oppnå den fulle tillit slik at vi kunne komme i gang på ordentlig. I løpet av denne tiden kom vi under kontinuerlig overvåkning av de mørke oligarkene og deres mange lumske allierte. Vi har fortalt dere denne historien mange ganger tidligere. Vi gjør dette nok en gang bare for å understreke det vi nå har oppdaget. Dette handler nå om hvordan disse mørke sjelene for øyeblikket opererer. Disse moralløse kjeltringene eier Internett og dets ulike aspekter. Deres kontinuerlige forsøk på å stikke kjepper i hjulene for oss har forsinket prosessen med hvordan velsignelsene deres blir overført til ulike steder på kloden.

Dette kommunikasjonsproblemet skapte en kortvarig forsinkelse som igjen medførte en liten justering av de opprinnelige tidsskjemaene. Disse problemene er nå løst og den nødvendige kommunikasjonen flyter smidig fra sted til sted. Til tross for all deres sabotasje flyter pengene og de nødvendige instruksjonene for å skape nye styresett og regjeringer som de nå. Vi føler oss trygge på at denne konspirasjonen er over nå. De viktigste kjeltringene har blitt isolert og avstengt fra å kunne gjøre noe som helst.  Dere nærmer dere raskt det punktet hvor et antall nøkkelbegivenheter omsider kan skje. Det er viktig å isolere disse moralløse kjeltringene slik at de ikke lenger på noen måte kan blande seg inn i eller forpurre det som nå er planlagt. De urgamle familiene og deres allierte har de virkemidler som trengs for å omgjøre de inngrodde oppfatningene dere har om hvordan verden fungerer. De vil først ta tak i fordelingen av rikdom og makt. Når disse aksjonene er gjennomført vil det gi dere tilbake deres frihet som dere har ventet så lenge på. Dette vil likeså gjøre det mulig for de nye nasjonale ledelsene å kunngjøre slutten på mange tiårs hemmelighold omkring UFOer!

Denne nye friheten betyr at dere kan påta dere nye ansvarsoppgaver i samfunnet og lokalsamfunnet, og overfor dere selv, for å utarbeide de nødvendige virkemidler for på kreativt vis å løse deres eget samfunns og verdens problemer. Iboende i dere alle finnes en mektig energi som med letthet kan hjelpe dere å oppdage sunne løsninger. Dette gjør det også mulig for dere å komme sammen og utarbeide en rekke planer som kan løse det dere i begynnelsen må takle. Denne prosessen er slik vi, ved hjelp av fluid ledelse, finner raske og gode løsninger. Etter hvert som dere oppdager hvordan denne prosessen fungerer, så husk på at dette er slik deres forfedre i Lemuria fant løsninger på ethvert problem. Benytt dette til å forberede dere til å arbeide sammen med våre mentorer.  Det vi ville foretrekke er en dyp dialog mellom dere. På denne måten vil dere finne ut hvordan mange av deres vaner og følelser hadde sin opprinnelse. I tillegg vil dere utforske deres tidligere liv og hvordan de påvirker deres nåværende liv. Det er også nødvendig at vi går dypt inn i hvordan deres genomer ble utformet og hvordan enhver vanskelighet kan korrigeres.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Dere lever i en velsignet tid! En omfattende endring av denne virkelighetene er underveis. De mørke og lakeiene deres blant menneskene, har vært i stand til å opprettholde sin makt, nesten uinnskrenket, inntil ganske nylig. Det var da våre samarbeidspartnere greide å tvinge gjennom en forandring i dette uhellige, skjulte maktnettverket.  Mange usedvanlig modige forhandlere greide å skape en allianse mellom en rekke svært misfornøyde elementer i verdens militære styrker. Disse særdeles modige Vesenene brukte denne nye alliansen til å støtte opp om de urgamle familiene og omsider tvinge de mørkes oligarker til å gi etter. Dette har gjort mulig en mektig prosedyre som gjør at penger kan overføres og at et nytt internasjonalt finanssystem kan komme på plass. Det er for øyeblikket en kort avbrudd på grunn av noen mindre forstyrrelser i Lysets jordiske kommunikasjonssystemer. Dette er i denne stund stort sett utbedret. Vi blir fortalt at dette avbruddet ikke helt og holdent har stanset operasjonene for å gi dere deres velsignelser og deres frihet!

Etter hvert som tiden nærmer seg for denne omfattende utdelingen av deres velsignelser, vær klar over at mange i denne verden har gjort store offere for å manifestere denne nye verden. Ta tid til å be eller meditere for disse fantastiske sjelene! Fortsett å være positive og sørg for å sende ut visjoner og positive energier, som er det som gjør disse guddommelige tingene mulig. Kom sammen for å velsigne dem som har greid å tvinge de mørke på retrett og gjøre det mulig for disse vidunderlige tingene å skje! Vi er alle et hellig kollektiv av Vesener som har lidd lenge og nå, med Himmelens dispensasjoner, er det mulig for oss å stå på terskelen til et særdeles velsignet sett av suksesser. Mye blir forventet av dere. Bruk disse gjenstående øyeblikkene til å be og til å planlegge hvordan denne nye vidunderlige visjonen skal bli manifestert. Dere er unike og spesielle. La oss vise denne virkeligheten hvilke storslagne ting dere er i stand til å utrette!

Denne verden har alltid vært fylt med unødvendige skuffelser. Denne gangen skal dere skinne og demonstrere at en ny virkelighet kan hugges ut på bakgrunn av den gamle.  Dette nye riket vil omgjøre den karantenen dere har ligget under siden Atlantis’ fall.  Dette øyeblikket er når dere gjør viser at dere er i besittelse av og fremviser behovet for en ny bevissthet, som dere selv vil være bærere av. Dere vil få møte deres slektninger av Menneskerasen og påbegynne en prosess som vil lede frem til full bevissthet. Vi er fulle av anerkjennelse for det dere gjør og har fullt ut til hensikt å gi dere all informasjon om mange hendelser som skjedde i deres fortid. Nøkkelen er sannhet og en uendelig nysgjerrighet om hvem dere egentlig er.  Sannheten vil vi sørge for at dere får, gjennom en viktig serie samtaler med dere.  Disse studiene vil være begynnelsen på alt det dere til slutt vil vite. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag, som alltid, fortsatte vi vår rapport om hva som foregår rundtom på denne kloden. De mørke er nå på fullt tilbaketog og en ny virkelighet er raskt i ferd med å forme seg rundt dere. Arrestasjonene og introduksjonen av NESARA er nær. Vær tålmodige og positive! En ny tid for alle vil komme og la den bli skapt med alle de positive energiene dere greier å manifestere!Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Oversetter: Leif


onsdag 4. november 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 3. november, 2015Sheldan Nidle – 3. november, 2015        

8 Manik, 0 Xul, 12 Manik
Dratzo! For øyeblikket er deres verden i forvandling. De mørke lar omsider Lyset og dets mange allierte fullføre den enorme oppgaven det er å overføre fonds og de dertil hørende obligasjonene, til spesielle depositorier. Denne prosedyren viser seg å ta lengre tid enn først forventet på grunn av de særskilte forsiktighetstiltakene slike enorme overføringer krever. Følgelig tar det en uke lenger enn forventet.  De mørke vet at så snart denne formidable oppgaven er gjennomført, så vil de lenge lovede massearrestasjonene i de mørke lakeienes øverste rekker begynne. Inntil da overvåkes disse kjeltringene nøye og mange av dem befinner seg i husarrest. Spesielle regler for hvordan man skal gå frem er blitt vedtatt og de som tilhører Lysets ulike sikkerhetsavdelinger sørger entusiastisk for at disse blir overholdt. Helt siden deres forfedre først satte sin fot på Jorden, som mennesker med hukommelsessvikt og kun vage erindringer om sine tidligere selv, så har de mørke lakeiene vært Anunnakienes soldater. Den makten de har hatt i sine hender er det nå slutt på. Tiden med tvil og frykt vil nå bli erstattet av Kjærlighet, frihet og overflod

I denne nye tiden vil dere gjenerverve de kvaliteter og evner som Atlantidene tok fra dere. Først vil dere få lære deres sanne historie, for den har vært forvrengt og tilslørt med hensikt av Anunnakiene og de mørke lakeiene deres. Det er lett å se hvordan et forfalsket syn på deres opprinnelse ble etablert. Sannheten ble forvrengt slik at den for dere synes å være mest som et sett av myter som det ikke lar seg bevise. Når et folk mister sin historie, blir de sårbare for all slags manipulasjon eller vås deres mørke herskere serverer dem. Denne prosessen tok nesten 10.000 år før dere aksepterte den fullt ut. I løpet av denne tiden gjennomgikk forfedrene deres tre perioder av bygging og gjenoppbygging av samfunn, som det ble hevdet at de mørke hadde gitt dem. I løpet av de siste seks millenniene har dere i noen få tilfeller fått tillatelse til å gjenoppbygge med hjelp fra deres åndelige familier og familien fra stjernene.  Alt dette gikk svært sent og med tilmålte skritt på grunn av de tallrike reglene Anunnakiene hadde innført og som måtte adlydes. Ikke desto mindre ble det gjort noen små fremskritt med hensyn til deres bevissthet. For øyeblikket har tempoet i fremskrittene økt enormt. De mørkes tid er over!
I den kommende tiden vil dere kunne være frie og leve i velstand og fremgang. Benytt denne tiden med stadig økende bevissthet til å finne dere til rette i deres nye situasjon og lær å anvende Kjærligheten og Lysets regler. Vær tolerante og søk samarbeid med andre. Lær om hvilken makt som ligger i rikdom, men lær samtid å gi slipp på den. Den viktigste makten ligger i Åndens utrolige kraft. Sett dere selv i stand til å la dere fylle av Kjærlighet og la Lyset fylle dere med en stadig økende bevissthet som gjør at dere kan kjenne sjelsenergien til alle levende vesener. Føl at dere ikke er alene og på hvilken skjønn og nådefull måte Skaperen gjenoppretter kontakten deres med Himmelen! En del av vår oppgave er å vise hvordan det galaktiske mennesket utviklet seg og spredte seg overalt i denne enorme galaksen. Etter hvert som dere gjenvinner de tapte evnene og erindringene deres, kan dere påny oppdage hvordan deres velsignete reiser førte dere til Gaia og til et spesielt oppdrag for å redde og fornye søsterverdenene Gaia, Venus, Mars og Pax. Dere vil omsider kunne gjenforenes med oss og fullføre dette særdeles helligste oppdraget.

Når dere så gjør, vil dere også gi næring og understøttelse til de tidligere "barn av Anchara" slik at de kan utvikle lyskropper og bli med på å etablere denne galaksen solid i Lyset. Før dette kan gjøres, vil dere få oppdage en rekke merkverdigheter som var de første, urgamle uttrykk for deres kjærlighet til friheten og de naturlige talenter som muliggjorde kort perioder hvor dere fikk stifte bekjentskap med deres oppfinnerevner og etterstrebe en mye høyere utviklet livsstil. Disse første forsøkene har lenge vært glemt for dere. Vi har til hensikt å gjenopplive disse talentene og forklare dere hvorfor kabalens forsøk på å knuse dem omsider vil slå feil. Rundt om på kloden finnes monumenter av stein som gjenspeiler dere indre genialitet. En del av dere har undret dere og spekulert over disse delvis ødelagte byggverkene. De viser det som vil vekke opp deres erindringer om Gaias livskrefter og hvordan dere kan gjenopplive dem. Disse er kun noen få eksempler på hvem dere nok en gang vil bli. Hvert eneste galaktisk menneske er i besittelse av et unikt sett med talenter som på vidunderlig vis fritt bidrar til det hele.


 
Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi er fulle av glede! Våre mange samarbeidspartnere er travel opptatt med å gjøre scenen klar for vår nye virkelighet. Avtaler, med "skarpe tenner" er signert for oppsettingen av det nye globale bank- og finansstrukturen, så vel som endelig fastsettelse av datoer for distribusjon av velstands-fondene og de humanitære fondene. For å sikre at disse distribusjonene ikke kan stoppes, har man blitt enige om ulike datoer for kunngjøringene om NESARA og GESARA. Et nytt rike er i ferd med å fødes. Vi ber dere om fortsatt å være tålmodige ettersom et enormt antall utrolige begivenheter er i ferd med å bli gjort i stand til å avdukes. Vi takker Himmelen for det som er i ferd med å fødes! En vidunderlig velsignelse er oss skjenket. Etter Atlantis’ fall tok Anunnakiene over overflateriket. De ble fortalt at det var fastsatt en tid hvor Lyset skulle gjenvinne dette riket. Det er det Himmelen nå gjør! Vi er så takknemlige for at denne mektige nådens handling nå er over oss!

Etter hvert som disse tallrike begivenhetene begynner å skje, vær rede til å akseptere en total revurdering med hensyn til hva dere tror er mulig. Se på disse mirakuløse hendelsene som en bekreftelse på Himmelens makt og nåde. Dere er enormt høyt Elsket. Dette er i ferd med å skje eksakt slik Himmelen har lovet oss. Vi har måttet gå gjennom en læreperiode. Det vi har lært skal danne fundamentet for vår tjeneste for Himmelen i hele galaksen. Denne historien må ses som en vidtfavnende tid hvor vi vandret gjennom mørket og likevel klarte oss. Vi er Himmelens herdete soldater. Vår oppgave er å bruke denne kunnskapen til å forklare til det meste av denne galaksen, ikke bare hvordan de skal overleve, men hvordan de skal trives og blomstre.  I tillegg skal dere vende tilbake til deres oppgaver som fysiske Engler. Vår guddommelige tjeneste skal belære dere og forklare hele denne operasjonen som er gjennomført i Himmelens regi. Sammen vil vi ble en høyt Elskede gruppe av sjeler som i nådens navn skal spre vår visdom over alt i den fysiske virkeligheten! Hosanna! Hosanna!
Det er mye som foventes av oss! Vi ble kastet ned fra den fulle bevissthets gleder til et rike fylt av en uendelighet av fryktelige ting. Til tross for dette maktet ikke Anunnakiene og lakeiene deres å ta fra oss disse hellige tankene. Vi beholdt minnene våre. Vår guddommelige tjeneste som Oppstegne Mestere var å gi dere nåde og trøst oppi de forferdelige herjingene til de mørke.  Sammen har vi greid å overleve og er nå rede til å ta imot rikdommene og friheten Himmelen skjenker oss.  Vi er ekstatiske over det som nå skjer! Dere vil bli brakt tilbake til Kjærlighet, Lys og den vidunderlige viten om deres sanne selv. Denne tilbakevenden vil også gjenforene dere med Agarthanerne. Dere skal vende tilbake til det riket som ble så ondsinnet ødelagt av Atlantidene på begynnelsen av dette galaktiske året som nå ebber ut. Sammen har vi så mye vi må lære pånytt, og så mye, mine Barn, å lære dere! Halleluja! Halleluja!

I dag forklarte vi dere hva som skjer på denne dyrebare planeten! Mye kommer til å skje plutselig og mye vil dere med ett bli bedt om. Fortsett derfor å være tålmodige og positive. Dere skal nok en gang bringes tilbake til deres storhet. Bruk denne til å skape en vidunderlig verden og lær hvor til de grader fascinerende Gaia er! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Oversetter: Leif


*          Nesara står for National Economic Security and Reformation Act. Det er i første omgang en amerikansk lov som "rydder opp" i det meste av økonomisk praksis og finansvirksomheter og luker ut alle misligheter. Den legger også en klar basis for et transparent og rettferdig økonomisk system. Prinsippene er tilpasset i de fleste av verdens land og ligger klare til å iverksettes kort etter at USA har vedtatt NESARA og iverksatt den. GESARA står således for Global Economic Security and Reformation Act.

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions