Followers

tirsdag 30. mai 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 30. mai, 2017


Sheldan Nidle 30. mai, 2017
6 Chicchan, 8 Pax, 13 Caban

Dratzo! Som tidligere beveger pengene seg langsom fremover. Siden denne bevegelsen skjer på et særdeles varsomt vis, er det vanskelig for alt dette å folde seg ut så raskt som vi ville foretrekke. Det er faktisk sant at det er kjeltringer og banditter over alt. Husk midlertid at det også finnes dem som er fullt i stand til å sørge for en garantert sikkerhet for hver eneste overføring av penger. De nåværende prosedyrene er derfor helt unødvendige. Av den grunn ber vi om at de metodene vi på vennlig vis har foreslått, blir tatt i bruk rigorøst i hele kjeden. 

Når dette skjer, har vi dyp tro på at den nåværende situasjonen i verden raskt kan remedieres. Slik det gjøres for øyeblikket, tvinges dette utbetalingssystemet til en metode som er enda langsommere enn dere kan forestille dere. Vi innser, som vi tidligere har bemerket, at den mørke kabalen fortsatt har greid å beholde noen rester av kontroll på enkelt områder. Det som nå kreves er at det settes fart i arrestasjonssyklusene for kabalen og simpelthen feie dem og deres illegale USA, Inc. fra makten. Det finnes i virkeligheten enorme summer av gull og andre edle metaller som kan sikre en raskt etterlevelse av banklovgivningen, for å få en endelig slutt på denne begredelige tilstanden i verden og i stedet reise NESARA og dens vidunderlige fane.

La oss gjøre dette så fort som mulig slik at vi kan få eliminert alle de merkelige avtalen som fører til at alt går “som lus på tjærekost”. Hovedhensikten med alt som har foregått frem til nå, var å sikre at de mørke ble skikkelig feiet av banen og det Gode omhyggelig gjenopprettet. Det er sant at de mørke var over alt. La oss da raskt fange dem inn og isolere dem fra alminnelige folk. Vi står rede, som tidligere, til å implementere denne prosessen så raskt vår teknologi kan makte.

Det vi sier er at vi ber alle som er involvert, om raskt å etablere NESARA og dens fremragende Republikk. Som vi tidligere har bemerket, har det tatt altfor lang tid å gjennomføre denne første delen av dette oppdraget som Himmelen har gitt oss. Vi står til tjeneste for dere for å oppnå en mye hurtigere utrulling av det nåværende leveringssystemet. Det er av avgjørende betydning, som det gamle ordtaket sier, “se til å komme i gang.” La oss arbeide sammen, i full trygghet, i glede og vel vitende om at alt dette virkelig kan fullføres på en mye raskere og sikrere måte.  Til å begynne med var hensikten med alt dette å isolere de mørke. La oss nå i den nye erkjennelsen at vi faktisk arbeider for samme sak, sette i gang og fullføre dette mye raskere!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! De vidunderlige gavene fra Himmelen blir omsider gjort klare til å velsigne dere. Ta disse rikdommene og velstanden og bruk den til å virkeliggjøre drømmene deres slik at hver eneste en av dere kan oppnå det deres hjerte brenner for.  Dere kommer til å lære mye om dere selv og enda mere om hvordan dere raskt kan manifestere det dere så inderlig drømmer om. Etter hvert som dere kommer i gang, så husk hvorfor dere gjør dette og hjelp hverandre å nå deres hellige mål.

Det dere på så guddommelig vis er i ferd med å gjøre, er å gjennomføre alt som er nødvendig for at dere skal oppfylle deres fulle potensial. Vi er sikker på at dere lagde en generell skisse for hvordan dere virkelig tenker å gjennomføre de drømmene dere så lenge har båret. Det er vår intensjon å hjelpe til å gjøre veien smidig for alle som har arbeidet på dette prosjektet med et sett av gode tanker og handlinger. Det er slett ikke enkelt å arbeide i dette riket, særlig hvis dere ikke har en vel skissert plan som dere bærer i dere og som en beskyttet visjon i deres innerste tanker. Utvikle dette settet av fornuftige tanker og vit i deres hjerter at så sant det er mulig, så kan dere påkalle Oss Mestere for å hjelpe dere å manifestere det som kan hjelpe menneskeheten og dette evig foranderlige riket.

Som vi slo fast i begynnelsen, så er dere temmelig nær å motta deres himmelske velsignelser. Ta dere tid nå til å formulere på alvor hva som virkelig trengs å gjøres.  Finn et passende utgangspunkt i deres sinn og se hva dere først trenger for å kunne starte deres prosjekt. Sørg for å ha tatt høyde for alle eventualiteter og mulige problemer underveis. Som sagt, så kan vi hjelpe dere. Påkall oss når dere føler at det er nødvendig og hold frem med dette velsignete prosjektet for å hjelpe menneskeheten. Ved så å gjøre, kan dere lære mere om dere selv i prosessen. Vi velsigner hver og en av dere og ber bare om at dere lytter nøye til den indre stemmen som veileder dere.

I dag fortsatte vi å rapportere hva som foregår rundt om på denne underskjønne kloden. Før dere går i gang, gå inn i dere selv og begynn med friskt pågangsmot og vel planlagte handlinger. Takket være dere, kan denne verden snart bli forvandlet til en ny, vidunderlig virkelighet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand er deres! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i Glede!)


Oversetter: Leif

onsdag 24. mai 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 23. mai, 2017

Sheldan Nidle 23. mai, 2017
13 Etznab, 1 Pax, 13 Caban

Dratzo! Spillet om distribusjonen er i ferd med å gå inn i sin neste fase.  De som har det overordnete ansvaret er i ferd med å gå over til et mer selektivt system for at fondene skal kunne overføres mye enklere og sikrere. Det er den fremherskende overbevisning at alle mottakerne på denne måten kan bli «hydrert» mye raskere. Som vi tidligere har sagt, er det påkrevet at denne prosessen blir gjennomført på en måte som er mye raskere og mer altomfattende og som tilgodeser alle mottakergrupper i mye større grad.

Etter hvert som hele virkeligheten gjør fremskritt i riktig retning, så krever denne prosedyren at NEASARA Republikken raskt blir til virkelighet.  En ville tro at en forsinkelse ville være til bekymring for alle og enhver. Vi trenger denne republikken simpelthen fordi den vil muliggjøre en rask isolering av de mørke sjelene og deres sinnsyke USA Incorporated.¹ Innføringen av de nye revaluerte valutaenhetene og andre aktiviteter i den sammenheng, kan da iverksettes og gjennomføres som opprinnelig planlagt. Dette ville føre til at alle trinnene i prosessen kan begynne å skje med den sterkt tiltrengte grad av hyppigere regularitet.

Hvordan kan det ha seg at det fortsatt er forsinkelser med hensyn til å få en slutt på all den lidelse som dette motbydelige regimet skaper?  Den illegale regjeringen i USA, det korporative USA, Inc., har fått lov til å fortsette å eksitere, til tross for det forventede fall fra makten, gjennom de siste 18 månedene.  Og videre; hvorfor er det nåværende globale banksystemet fortsatt i virksomhet og hvorfor har Federal Reserve Bank fått lov til å handle som det gjør, til tross for den klare advarsel som etter sigende har blitt gitt av Menneskerettsdomstolen i Haag?  Vi må si at dette er av de ting vi virkelig undrer oss over.
  
For tiden observerer vi hvordan de forandringene som er tvunget gjennom av de Eldre og deres allierte, begynner å få virkning.  Til tross for disse realitetene virker det som om denne kloden later som om ingen ting av betydning har skjedd. Vi blir fortalt at alt dette vil bli dramatisk endret om kort tid. Vi ber om at et antall ting blir forandret umiddelbart slik at Lysets vei kan fortsette å gjøre fremskritt som lovet, og at den nye NESARA Republikken kan proklameres.  Så la oss derfor, i Glede, med loven i hånd, proklamere den nye Amerikanske NESARA Republikken!!!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi velsigner dere og takker dere for deres mektige visjoner! Sammen understøtter vi således den måten nyfastsettelsen av alle valutaers verdi blir gjort klar til iverksettes for dere alle.  Det er mye som skjer rundt om på kloden, hver ting til sin guddommelige riktige tid. Denne prosessen med å distribuere de ufattelige pengesummene skrider jevnt og trutt fremover. I dette øyeblikk er denne prosessen akkurat i sin spede begynnelse. Mange forbløffende begivenheter er ekstremt nær å skje, og dere er svært nær å få se ting som virkelig vil forbløffe dere!

Himmelen sørger for at alle tidsfrister i det himmelske tidsskjemaet blir møtt.  Dette nåværende riket er følgelig temmelig nær en mektig forvandling. Disse forandringene vil, som tidligere nevnt, bringe dere den velstand for alle, frihet og personlige suverenitet dere så lenge har blitt lovet. Til tider har det vært nødvendig å gå frem langsommere enn man opprinnelig hadde forespeilet seg. Himmelen er like fullt urokkelig i sin besluttsomhet. Noen er i ferd med å få betalt, mens andre er svært nær suksess på sitt eget felt.  Vi ber dere være vente tålmodig på det strålende under som er i ferd med å gjøres klart til dere!

Derfor jubler vi av glede over Skaperens vidunderlige gaver. Det har krevd litt av en innsats å sikre forvandlingen av dette riket. Den mørke kabalen aksepterer nå fullt ut sin skjebne. Denne siste tiden så gjenstår kan synes endeløs, men fortsett å ha, akkurat som Himmelen, fullkommen tillit til de skatter som venter dere, og i dette hellige modus, forberede dere på det neste som skal skje. Vi Mestere forventer selv nå mange undere som vil feie mørket vekk og gjenetablere Lyset i sin vidunderlig strålende posisjon, slik det var da våre forfedre kom til denne dyrebare kloden for første gang. Halleluja! Halleluja!

I dag har vi nok en gang gitt dere en kort rapport om hva som skjer i deres rike. Positive krefter er på fremmarsj på alle fronter for å sikre vår felles suksess. Følgelig ber vi dere å se lengre enn øyeblikk av kortvarig fortvilelse og forberede dere på deres uendelig strålende seier! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Oversetter: Leif


¹ USA Incorporated, eller USA Inc. er et begrep som benyttes om den korporative regjeringen i Washington DC som slett ikke representerer det Amerikanske Folket, men er en business-avdeling under Rotschildene hvis oppgave er å tjene penger på det amerikanske folket. Washington DC (District of Columbia) er, noe mange ikke vet, slett ikke amerikansk territorium, men en autonom enklave som ikke er underlagt amerikansk lovgivning. Akkurat på samme vis som City of London, bankdistriktet i London, England heller ikke er engelsk territorium og ikke underlagt engelsk lov.onsdag 17. mai 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 16. mai, 2017Sheldan Nidle 16. mai, 2017
1 Batz, 14 Moan, 13 Caban

Selamat Jalwa! Til tross for enkelte bekymringer, så fortsetter fremdriften med hensyn til utleveringene. Et antall nye kriterier er i ferd med å bli lagt til i prosedyren, hvilket kan føre til en liten forsinkelse. Vi blir fortalt av de Eldre og de de samarbeider med, at vi på nytt er i ferd med å nå gjennombruddet. De som har ansvaret for hele denne komplekse prosessen vet at de første distribusjonene nærmer seg tidspunktet for iverksetting. På grunn av denne prosedyren, er det grunn til å tro at de som er valgt ut til å være de første, venter i spenning på denne avgjørelsen. Og av den grunn har vi blitt informert om at vi må være forberedt på en del virkelig gledelige nyheter!

Som dere sikkert skjønner, er det mye som er nær ved å skje, nemlig det reelle startskuddet for å sette det amerikanske finansdepartementets nye pengesedler i sirkulasjon. Disse har sin reelle verdi dekket av gullreserver og vil med letthet knuse USAs Federal Reserve Bank. Denne nye virkeligheten er også designet til å føre til en hurtig kollaps av det illegale, men de facto regjerende USA, Inc. Dette vil bli effektivt erstattet av den nye NESARA Republikken. Selve bærebjelken i dette nye riket er deres nye regjering og styresett sammen med dets nye bank- og finanssystem.

I mellomtiden konsentrerer vi oss om våre egne oppgaver og mål. Hovedoppgaven er selvfølgelig å sikre at disse re-valuerte valutaene på vellykket vis blir gitt til folket i denne overflatevirkeligheten. Vi forstår til fulle hva dette egentlig representerer. Dette er virkemiddelet som kan knuse kabalen for godt slik at en ny tid av frihet, velstand og fremgang for alle omsider kan begynne for dere.  Det er denne fremvoksende nye virkeligheten som omsider vil gjøre det mulig for vårt storslagne oppdrag å begynne for alvor. Vi har forståelse for en del av de forsinkelsene som har vært, men ikke desto mindre føler vi dypt hvor viktig det er å få slutt på deres bekymringer for den vedvarende frykt og terror i denne svinnende gamle virkeligheten.

Det er de vedvarende komplikasjonene i denne gamle virkeligheten som viser med all tydelighet at tiden nå er inne for at vi og våre allierte knuser de mørke en gang for alle. Det er nødvendig at de Eldre og liknende grupper kan gi klarsignal for at disse enorme pengefondene trygt kan distribueres i deres overflaterike. Etter vår mening har det tatt altfor lang tid å fullføre det som for oss er en enkel prosess. Kombinert med dette er en virkelig massiv arrestasjon og isolasjon av den herskende kabalen og alle deres medløpere. Når dette er gjennomført med suksess, kan NESARA og alt det innebærer, raskt setter ut i livet.  Omsider kan da resten av vår felles agenda gjennomføres. Hosanna! Hosanna!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag vel vitende om at den mørke kabalens fall i dette riket er nær forestående. For øyeblikket er de av Lysets styrker som har til oppgave å proklamere den nye NESARA Republikken formelt, i full gang med å forberede seg til å gjøre dette.  Himmelen forteller oss på sitt guddommelige vis at den omfattende klargjøringen for denne vidunderlige begivenheten er gjort. Alt som nå trengs er en formell kunngjøring. Denne ventes å komme om kort tid. Når dette endelig skjer, så vil det gjøre det klart for alle at de siste påkrevde elementene er fullført. Halleluja! Halleluja!

Når dette skjer, kan dere formelt løses fra all gjeld, et spesielt gjeldsjubileum¹ vil bli proklamert.  Når dette er på plass, kan dere ta fatt på de oppgavene som ligger deres hjerte nærmest og som dere virkelig brenner for. Vi vet at en mektig energi vil fylle dere når dere endelig kan sette i gang med de mange oppgavene som dere har valgt i dette livet. Vi føler at en storslått vekst i alle deres mange forretningsforetak kan starte en virkelig massiv transformasjon av dette overflateriket. Denne aktiviteten vil bringe oss alle enorm glede! Menneskeheten vil endelig være fri til å gjøre det hjertet deres i guddommelighet ønsker aller mest!

Denne transformasjonen vil bringe oss alt det vi trenger for å kurere alt som er galt og fantastiske nye, kreative måter å løse dette overflaterikets problemer.  Disse oppgavene vil forvandle krig til fred og proklamere fullkommen frihet og uavhengighet for alle. Vi Mesterne kan da fastsette en tidsplan for de nødvendige belæringene som vi har forpliktet oss til å gi dere. Vi kommer til å gjøre dette i ytterste glede og vel vitende om at dere nå vet hvordan dere på så avskyelig vis ble kastet ned i begrenset bevissthet. Denne nye forståelsen av deres historie vil i sannhet tjene dere vel. Måtte Lyset favne dere på alle måter.

I dag gikk vi gjennom hva som er i ferd med å finne sted rundt om på denne skjønne blågrønne kloden. Det er ting på gang som nå vil forandre dette riket. Vær rede til ta imot disse begivenhetene og vit at en rikdom av vidunderlige hendelser om kort tid vil manifestere. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Oversetter: Leif


¹ Gjeldsjubileum. Ordet her er brukt i den gamle Judeiske tradisjon at hvert femtiende år slettet man all gjeld, satte alle fri og bygget opp igjen samfunnet pånytt, gjeldfritt og med full frihet og suverenitet for hvert enkelt menneske.

onsdag 10. mai 2017

NORSK Sheldan Nidle 9. mai, 2017Sheldan Nidle 9. mai, 2017
1 kan, 7 Moan, 13 Caban

Dratzo! Det viktigste av alt er at nøkkel-forflytningene av midler fortsetter å skride frem. De mørke kan ikke lenger fortsette å forsinke klargjøringen av hver utleverings-pakke. Den eneste måten de nå kan forstyrre prosessen er i hvordan hver utlevering blir sammensatt og nøye sjekket.  Dette betyr at mekanismer for å oppdage ethvert mulig forsøk på å forsinke, er bygget inn i systemet og det er bare spørsmål om et par dager før problemet er løst. Derfor er prosessen, selv om den er omstendelig, helt klart en suksess. Vi forventer at denne prosedyren fortsetter og er i stand til å overføre midler, på en omhyggelig å sikker måte, fra ett utleveringspunkt til den neste, uten flere lange forsinkelser.

Etter hvert som dette fortsetter, er man helt overbevist om at dette sikrede systemet med letthet kan akselereres.  Dette avgjøres av graden av eksaminasjon av hver forsendelse. Dette er årsaken til at de ulike bankene i dette systemet er redusert til å utføre kun disse tjenestene og er del av en meget gjennomarbeidet gruppe av de bankene som er tildelt denne spesielle oppgaven. Således er det svært usannsynlig at noen av de forsinkelsene man tidligere opplevde, er mulig nå. Summa summarum forventer vi at denne prosessen om kort tid vil begynne utleveringene til dere. Dette nåværende systemet er sannelig både tidsriktig og effektivt.

Den sterke troen på at utleveringen av velstandspakkene vil skje, skyldes først og fremst det faktum at disse pakkene nå er nær godkjenning av det siste trinn av utlevering til sine fastsatte destinasjoner. Mange forbløffende ting er nær ved å skje!

Denne fremdriftsbevegelsen er raskt i ferd med å bli ustoppelig. De som har ansvaret for utformingen av nye styresett og regjeringer føler hvor nært forstående alt dette i realiteten er. USA, Inc. innser at straks disse nye, gullbaserte pengene virkelig er frigitt, så er deres fall uunngåelig. Når Federal Reserve møter sitt endelikt, vil dette klart signalisere at NESARA og dens republikk formelt kan proklameres.  Dette vil bli en storslagen tid for alle det angår.  Fullføringen av denne prosessen vil gi urokkelig styrke til det nye bank og finanssystemet og dens organisering som sørger for global etterlevelse.  Da kan man si med sikkerhet at en ny og vidunderlig dag har begynt.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne aldeles fantastiske tiden er en tid hvor den mørke kabalen vil bli beseiret totalt. Derfor nærmer tiden seg raskt for at vi kan utføre våre velsignete tjenester for dere. Det er nødvendig at dere lærer om deres opprinnelse utenfor planeten og hvorfor dere så plutselig ble kastet ned i all slags frykt og begrenset bevissthet. Vi vet at dere krever svar på dette og mange andre spørsmål. Det er vår guddommelige plikt å opplyse dere etter at de mørke virkelig er beseiret en gang for alle. Når den tiden kommer, vil vi manifestere og svare på alle deres påtrengende spørsmål.

Alt det som foregår for øyeblikket har til hensikt å sørge for at dere på velsignet vis får bevitne utrullingen av Revalueringen. Dette vil ledsages av den formelle utleveringen av velstandsfondene. Disse tingene, til sammen, muliggjør fremveksten av NESARA Republikken og gjør da at tiden er kommet for total isolasjon av de erkekjeltringene dere har kalt den mørke kabalen. Dette vil bli en guddommelig tid hvor dere kan nyte at det er slutt på gjeldsslaveriet og alt det dette innebærer. Velsignelser til hver og en av dere.

Deres aldeles vidunderlige visjoner vil, som dere forstår, bringe dere et nytt rike fylt av frihet, ukrenkelige rettigheter, nye styresett og regjeringer. Dette vil også være en tid hvor dere vil få møte oss og lære om den vidunderlige skjebne Himmelen har gitt dere. Vi velsigner himmelens dekreter og ber simpelthen at dere tar alt dette inn over dere og gir slipp på all den lidelse som har vært deres lodd.  Forestill dere isteden alle de enorme gavene som Himmelen på så velsignet vis gir dere. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag er tiden for å gjøre dere klare for den mest velkomne æra i deres lange historie. Dette vil være når dere mottar de aldeles vidunderlige gavene fra Himmelen. Gaia, på samme måte som dere selv, forbereder også sin storslagne feiring. Og så vil dere få møte både deres åndelige familie og familien fra stjernene. Himmelens uendelige og utømmelige forråd er deres! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
Oversetter: Leifonsdag 3. mai 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 2. mai, 2017Sheldan Nidle 2. mai, 2017
7 Caban, 0 Moan, 13 Caban

Dratzo! Den gradvise og sikre prosessen fortsetter å skride frem. Hvert steg sikrer at den mørke kabalens fall rykker nærmere for hver dag som går. Den gamle USA Inc. regjeringen jobber desperat for å finne måter å forsinke dette øyeblikket på, ved å prøve å skape forferdelige forhold som kan gjøre en storskala krig mulig. Denne prosessen vil bli få en brå slutt når den nye NESARA Republikken blir formelt proklamert. Inntil så skjer, fortsetter utleveringssystemet å gjøre alt klart for distribusjonen av spesielle pengefond.

Strømmen av alle disse utrolige pengemengdene må sjekkes nøye av sikkerhetssystemet som hittil har bevist at det er vellykket med hensyn til å oppnå sine mange mål. Følgelig overvåker vi prosessen og er temmelig sikre på at det kan, når det rette øyeblikket kommer, fullføre alle de mål for pengedistribusjonen som det opprinnelig ble designet for.  Denne prosessen evalueres i forhold til at den når sine mål. Dere må huske at det er enorme pengebeløp som det daglig må gjennomgås og så gi klarsignal til at det kan overføres videre til neste dedikerte stasjon. Så til tross for enkelte vanskeligheter, så fungerer det meget vel.

Gjennom hele denne prosessen har de enorme summene av øremerkete midler vært stabile og blitt klargjort til å sendes ut når det rette øyeblikket kommer. Denne prosessen ble skapt som resultatet av tallrike avtaler som tillot at disse overføringene kunne settes i gang og bevise sin pålitelighet og sikkerhet. De som godkjente alt dette er svært sikre på at systemets opprinnelige mål vil bli nådd til slutt. Hensikten med det er å distribuere pengefondene og på juridisk korrekt vis avvikle verdens nåværende pengesystem.

For hvert steg finnes det et antall sikkerhetskontroller som sjekker at hver av disse fondene fortsatt er de samme som er blitt dere lovet. Vi ber dere ha forståelse for at disse pengene må telles, og telles igjen, som en del av prosessen. Det ligger følgelig en logisk årsak bak grundigheten og andre sikkerhetsprosedyrer som trengs på hvert trinn. Når øyeblikket kommer vil disse pengemidlene oppnå sine mange vidunderlige mål!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Dere evner å holde fast ved forbløffende visjoner og dermed gi det mest velsignete bakteppe for dette vidunderlige mirakel som nå er i ferd med å skje over hele kloden. Mens de som har ansvaret for utleveringene arbeider seg stadig nærmer målet, forbereder vi menneskeheten for en aldeles vidunderlig serie av gaver fra Himmelen. Dette omfatter ikke bare en storslagen velstand og fremgang for alle, men også en ny virkelighet som inkluderer NESARA, et nytt globalt banksystem og en fullstendig frigjøring fra gjeldsslaveri. Dere står virkelig på terskelen til den mest guddommelige tid i deres liv!

Vi mesterne er lykkelige for at dere har greid å opprettholde deres glede og at dere forstår at det endelige målet er deres milde og skånsomme forvandling tilbake til deres naturlige tilstand av full bevissthet. I denne vidunderlige tilstanden kan dere med letthet forvandle hele det nåværende solsystemet til deres nye stjerne-nasjon. I tillegg kan dere ta denne nye virkeligheten og fullføre det oppdraget deres forfedre begynte på da dere landet på denne velsignete kloden for omtrent 900.000 år siden. Dere og Agarthanerne vil i sannhet snart komme sammen og komme til forsoning over det som har skjedd i fortiden.

I løpet av denne fortiden har dere ervervet dere mye erfaring. Vi velsigner hjertelig alle dem som for øyeblikket er kommet langveisfra for beære oss ved å gjennomføre dette storslagne velkomstoppdraget. Dette vil være startskuddet for Himmelens agenda med å bringe hele dette riket tilbake til sin opprinnelige jomfruelige tilstand. Agarthanerne har skapt mange krystallbyer som vil inneholde Krystall-Lys-Kamrene som skal ønske dere velkommen tilbake til deres status som Galaktiske Mennesker. Etter dette kommer en rekke begivenheter som vi Mesterne på guddommelig vis vil ha overoppsynet med.  Som det så ofte har blitt sagt: “Av den som mye blir givet, blir også mye forventet!”

I dag fortsatte vi med vår ukentlige rapport.  La dette være tiden hvor menneskeheten virkelig begynner å sanse at dens guddommelige oppdrag ble fullt ut akseptert av Lyset og veien lagt til rette for at alle skulle kunne få oppleve sin hellige skjebne.  En ny virkelighet står på terskelen til å folde seg ut!  Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)Oversetter: Leif

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions