Followers

onsdag 28. desember 2016

Norsk -- Sheldan Nidle, 27. desember, 2016Sheldan Nidle, 27. desember, 2016   
          
11 Batz, 14 Mol. 13 Caban

Selamat Jalwa! Vi begynner i dag med en kort fremdriftsrapport. Nye valutaenheter, som er øremerket for distribusjon, er i ferd med å bli gjort klare. Vi er klar over at dette har vært en lang og vanskelig reise for alle. Det er derfor viktig at dere vet at de som sitter på toppen av de ulike distribusjonsnivåene forbereder seg på å sette i verk en prosess som vil forbløffe dere stort. Straks den er iverksatt, såfremt ikke uforutsette ting skjer, så er denne prosessen forventet å ta over en måned å gjennomføre. Som dere vet, har det vært en virkelig krevende vei mot målet for alle. Utleveringen av velstandsfondene er simpelthen det første trinnet i denne intrikate operasjonen.  Vi vet at grunnen til at denne omfattende prosedyren ble ytterligere komplisert av det absolutte kravet om at alle aksjonen skulle være sikre og over bordet.  Dette førte til enighet om at man måtte gå frem så langsomt som nødvendig. Vår hensikt var å arbeide med våre allierte og sørge for at de var tilfreds med det som utfoldet seg.  Denne rekken av krav tvang oss inn i en svært langsom og omstendelig arbeidsmåte. Således har det tatt mer en to årtier å gjennomføre denne komponenten av vårt store og kompliserte prosjekt. Det er til stor glede for oss at deres bevissthet og måten dere har lært å betrakte denne oppgaven på, har gjort at dere nå kan ha en mye bedre forståelse av hva denne reisen egentlig handler om.

Da vi først ankom hit til deres vakre planet, sanset vi umiddelbart hva som foregikk. Anunnakiene var fortsatt de Høye Herskere i dette overflateriket og de behandlet lakeiene sine med fast hånd, men likevel med silkehansker. Den rollen dere var henvist til, var å adlyde de få, uten å stille spørsmål. Denne urettferdige virkeligheten gjorde at vi følte mye smerte over hva dere måtte gjennomgå. Vi oppdaget umiddelbart hvem som sto i fronten for det Himmelens Hellige Lys hadde oppnådd. Til å begynne med var de mistenksomme overfor vårt nærvær, men litt etter litt begynte de å stole på oss. De Oppstegne Mesterne deres var våre høye beskyttere, og ved hjelp av dem ble hele dette prosjektet forklart for alle. Ikke desto mindre tok det oss to tiår å oppnå den grad av tillit som kreves for at vi skal lykkes med å gjennomføre vår serie med prosjekter. Straks dette var oppnådd, kunne vi implementere prosjekter som involverte både de Oppstegne Mesternes hellig samfunn og Agarthanerne. I løpet av denne tiden har vi økt antallet skip i flåten vår og fullført opptreningen av dem som skal være mentorer for dere. Disse prosjektene pågår selvfølgelig ennå.

Vi har begynt å legge strategiske planer for hvordan vi best kan fjerne de lakeiene som har maktposisjoner i en rekke av regjeringene rundt om i verden.  Denne prosessen henger generelt sammen med en pågående juridisk prosess som har tilknytning til den omfattende korrupsjon og illegale operasjoner i regi av det nåværende amerikanske regimet. Dette prosjektet ble opprinnelig etablert for å isolere vitale aspekter av disse som drev denne illegale operasjonen.  De andre delen av planen var at den gradvis skulle manifestere en ny juridisk republikk, tuftet på en serie dokumenter som etter hvert ble kjent som NESARA. Denne operasjonen resulterte i en del komplikasjoner som nå gradvis finner sin endelige løsning. Nye ledelsesformer og arbeidsmåter for regjeringer har fått anledning til å etablere seg omkring i verden, som en referanseramme for en sann, grunnlovsbasert ledelse av Amerika. Det overordnete målet er å forvandle den nåværende situasjonen gjennom en serie av fremtidige kunngjøringer. Av strategiske grunner er det nødvendig at det eksakte tidspunktet for disse kunngjøringene holdes skjult for offentligheten. Det er derfor av avgjørende viktighet at dette, og også velstandsprosjektet, skrider frem i hemmelighet inntil det rette øyeblikket kommer for å avsløre det hele. Det er vår felles policy å holde alt konfidensielt inntil alle sikkerhetsaspekter assosiert med alt dette til fulle er løst.

Mens disse fasene som må holdes hemmelig, gjennomføres, beveger vi oss stadig nærmere full avsløring. Alt vi gjør vil bli mye lettere for oss når vi kan tale med dere i full offentlighet og skissere for dere hva Himmelen har gitt bud om. Vi innser til fulle hvor viktig det er at vi kan operere ute av skyggene, slik vi nå er nødt til å gjøre. Vårt kontakt- og kommunikasjonspersonell har vært tvunget til å følge visse sikkerhetsprotokoller som gjør arbeidet deres temmelig tungrodd. Vi har etterlevd disse i hovedsak for at våre partnere da ville føle seg mye tryggere. I de kommende månedene vil dette behovet svinne hen, når vi etter hvert begynner å henvende oss direkte til dere. Det enorme omfanget av forurensning og klimaforstyrrelser som Anunnakienes lakeier har stelt i stand, er meget bekymringsfullt. Dere har forårsaket en forferdelig grad av ubalanse både i atmosfæren, i havene og på landjorden. De må rettes opp. For oss er dette relativt enkle operasjoner. Imidlertid er de som har kontrollen i regjeringer rundt om i verden, imot slike prosedyrer. Vi er nødt til å vente til sannheten om vår eksistens og nærvær formelt er gjort offentlig kjent. Som dere da forstår, nærmer vi oss en serie begivenheter som vil forandre hele måten dette globale samfunnet opererer på. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne spesielle tiden av året er preget av forhøyet glede på grunn av det som nå er klart til å skje.  Den mektige åndelige gaven som finansiell frihet er, står rett for døren. La oss derfor fryde oss og holde humøret oppe. Dette er også en tid hvor energier for åndelig fornyelse manifesterer. Vit at denne energien er et symbol på et nytt løfte fra Himmelen om å overøse dere med nåde og handling. Dette symboliserer hvordan Himmelens Hærskarer virkelig tar deres sikkerhet på alvor, samt deres frelse fra en strøm av energier som for øyeblikket feier som en brølende storm gjennom dette riket. La hele menneskeheten bli oppmerksom på at denne svært spesielle kompensasjonen nå er i ferd med å manifestere.  La denne høytidssesongen feires i lykkelig viten om at dette monsteret av ondskap, som har vært deres bane og skjebne, nå er i ferd med å forsvinne. Dette er i sannhet en tid som kan ses på med stor glede og hjertefølt takk til Himmelen! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Som den alltid gjør, begynte denne vidunderlige tiden å synes å være befengt med forsinkelser og de sedvanlige frustrasjoner. Over alt på kloden har denne mektige bevissthetens renessanse løftet Gaias overflaterike til nye høyder. Lange lister med globale humanitære prosjekter er akkumulert, sammen med oppsamlete finansielle midler som skal sørge for at de kan gjennomføres. Dette er en tid hvor stresset forårsaket av befolkningsvekst og velsignelsene i en ny virkelighet flyter sammen. Denne vidunderlige planeten vil få se mirakler fødes, som vil bringe gryningen av verdensfred, tuftet på deres høytflyvende visjoner. Disse velsignelsene vil manifestere og en eksplosjon av aktivitet vil se helt nye holdninger vokse frem over hele verden, drevet frem av denne planetens stadig økende bevissthet. Himmelen har i lang tid plantet sine spesielle frø for å gjøre denne aldeles strålende begivenheten mulig. Dannelsen av denne nye virkeligheten er likevel bare begynnelsen. Så ta ett skritt tilbake i glad forventning og følg med mens denne nye virkeligheten raskt finner sin storslagne, nye form.

Som dere kan se, venter det mange vidunderlige mirakler rett rundt hjørnet, som man sier. Vi mestrene er stolte av hva dere kommer til å gjennomføre når dere omsider får deres frihet og velstand for alle. Denne serien av fenomener vil vise dere hvor mye dere virkelig er stand til. Vi har fulgt tålmodig med og sett hvor nådeløst Anunnakienes lakeier har holdt dere nede. Alt dette vil nå forandre seg, når dere forvandler denne skjønne kloden som er deres hjem. Dere skal utvikle planer for å ta i bruk ny teknologi for å rense opp vannet, luften og landjorden. Når vi etter hvert avslører et antall nøkkel-sannheter for dere, vil enda flere mirakler med ett manifestere. Etter at familien deres fra Verdensrommet har landet, vil dere få anledning til å vise hvor mye deres bevissthet faktisk har økt.  Til og med Agarthanerne vil være henrykt over hva dere har greid. Det er nå kommet til dette fantastiske punktet, at dere kan gjenforenes med de Indre Riker for å utforme et nytt Gaia.

I dag fortsatt vi med våre ukentlige rapporter. Denne magiske tiden av året har brakt oss mye glede! Den kommende tiden vil med sikkerhet bringe dere alle en aldeles strålende serie av undere. Dette er også tiden for dere til å ta i bruk dere fantastiske visjoner for å manifestere det sanne under som menneskeheten i virkeligheten er! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                              
Oversetter: Leif

onsdag 21. desember 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 20. desember, 2016Sheldan Nidle 20. desember, 2016
4 Kan, 7 Mol, 13 Caban

Dratzo! De som har ansvaret for RV-distribusjonen og velstandspakkene jobber på spreng for å sørge for at de blir gjennomført samtidig. For øyeblikket er RV’en i ferd med å bli avduket på de ulike nivåene som er etablert av disse utrettelige Lysarbeiderne. De er vel kjent med hvor viktige disse mange velstandspakkene er. Så snart mer enn 70% av disse spesielle pengemidlene er utlevert, er opprettelsen av NESARA-Republikken sikret ved lov. Denne ene faktoren gjør at denne prosessen er av avgjørende betydning for alt det våre samarbeidspartnere på Jorden arbeider med i denne tiden. Samtidig er det også en egen prosess for RV’en.  Dette er for å sikre at de ekstremt store pengesummene overføres trygt og sikkert til de underprivilegerte over hele kloden. Disse humanitære prosjektene gjør det mulig for verden med letthet å sørge for den frihet, mat, gode sanitærforhold, boliger, klær og elektrisitet som trengs for å bringe alle opp på en akseptabelt, moderne levestandard. Dette vil sørge for at alle lærer å lese og skrive og får den Internett-utdannelse som er nødvendig for å forstå hva vi holder på med.  Som dere forstår, er det store fremskritt på gang. Men fortsatt er det mye som gjenstår før vi har nådd alle målene som er satt.

Våre forbundsfeller i denne verden gjør en aldeles fantastisk jobb. Imidlertid er det fortsatt mange av kabalen som kun nylig har avslørt seg. De fleste av disse onde kjeltringene på de lavere nivåene er allerede arrestert. Denne gruppen har i de siste ukene hjulpet oss å få arrestert flesteparten av erkekjeltringene på det neste nivået. Denne prosessen har i tillegg hjulpet oss å avdekke hvordan disse fullstendig hensynsløse rottene opererte. Dette har gjort det mulig å få full oversikt over disse intrikate, svindleriske operasjonene helt opp på toppnivå. Samarbeidspartnerne våre er i full gang med å sette sammen de siste bitene i dette ekstremt ondsinnete puslespillet. Hensikten med denne siste serien av etterforskning-operasjoner er å gjøre våre forbundsfeller klare til den endelige, globale «nedskytingen» av denne monsterliknende, sammenvevde ondskapen. Anunnakiene skapte denne sjokkerende motbydelige, svindleriske organisasjonen av mørke Sjeler.  Den spredte sine fangarmer inn i hver krok og hjørne over hele kloden. Å gjennomskue og finne disse erkekriminelle gangsterne har vært et omfattende studium av tankeprosessene til disse svikefulle rottene. Vår felles intensjon har vært å sikre velstandsfondene og få slutt på global korrupsjon. Disse målene er nå i sikte. Vi er svært fornøyde med at hver dag bringer oss nærmere avsløringen av vår vennligsinnete eksistens, og NESARA!

Flåten vår fortsetter å overvåke Gaias overflateriker.  Hvert lille hjørne av denne kloden er under angrep av to mektige krefter. Den første er klimaforandringen. Denne prosessen, som er drevet av den raske globaliseringen av deres primitive industri-tidsalder, har spydd ut ufattelige mengder av forurensende stoffer i atmosfæren, i havene og på landjorden. Disse forferdelige industrioperasjonene har virkelig vokst som kreft over hele kloden i perioden etter slutten på den Andre Verdenskrig. Fra vår posisjon i verdensrommet, har vi kunnet måle mengdene av forurensende stoffer som har kommet til bare i løpet av de siste førti årene. Vi forstår til fulle hvor farlige alle disse giftstoffene virkelig er. Den andre faktoren er prosessen som Gaia benytter for å klargjøre denne overflateverdenen til sin fremtidige gjenforening med 5D paradiset i Inner-Jorden. Denne meget omfattende operasjonen finner sted i et relativt langsommere tempo enn den første faktoren.  Graden av kunstig forurensning som influerer på denne naturlige forandringen er sjokkerende! Den har forårsaket at helt uvanlige temperaturgradienter har oppstått. Den har resultert i at en hel rekke områder i havet er tettpakket med plastavfall og har forandret havstrømmenes naturlige flyt.

Disse forandringene har gjort sitt for øke tempoet i prosessen som gradvis ødelegger en rekke befolkningsområder på kloden. Dette bekymrer oss, for vi ønske å frigjøre dere til å løse disse problemene gjennom forent teknologi som henger nøye sammen med deres bevissthetsøkning. Omfanget av radioaktivt materiale som blir pumpet ut i havet, kombinert med stadig økende mengder sand-støv fra Nord-Asia, skaper et problem som i sannhet krever en serie verdensomspennende løsninger som det nå er kritisk behov for. Vi har forklart våre bekymringer for deres ledere og bedt om at tidsskjemaet for at hele kloden får vite om vår eksistens, blir vesentlig fremskyndet.  Det er av helt avgjørende betydning at et rekke vanskeligheter, som dere synes å ignorere, blir tatt tak i på ordentlig og at en rekke krisetiltak umiddelbart blir iverksatt.  Mange av politikerne i verden har en oppfatning av virkeligheten som på kort sikt er meget farlig for dere alle.  Av den grunn har vi gjennomført en del små og foreløpige aksjoner for å gi dere litt ekstra tid til å løse mange av disse alvorlige problemene.  Det er vår oppfatning at forandringer i regjeringene deres vil gjøre at denne begredelige situasjonen kan tas fatt i på alvor. Det er av livsviktig betydning at disse problemene bli angrepet og ikke ignorert!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Verden befinner seg midt inne i velsignete forandringer.  De som har hatt overoppsynet og ledelsen med alle disse forandringene innser at det vil ta lengre tid enn opprinnelig beregnet.  Men, til tross for dette, vil disse endringene virkelig sørge for at alle får føle en form for frihet som ikke har vært opplevd siden før Atlantis’ skjebnesvangre undergang.  Sett i et slikt lys, vil den storslagne velstanden gjøre at dere omsider kan virkeliggjøre deres aller største drømmer og se med all tydelighet at dere nå har fått tilbake de evnene dere mistet for så lenge siden. Vi Mesterne har samarbeidet tett med Himmelen og våre forbundsfeller på Jorden for å sikre at dette arbeidet er fullt beskyttet og sikret mot hva det enn måtte være den gamle garden måtte finne på å gjøre. Av den grunn har dette prosjektet tatt oss mye lengre tid. Men fortsett uansett å være positive, kjære Sjeler! Vit dypt i deres hjerter at denne nye tiden omsider er nær. La dette være en tid med feiring og glede når dere vet at dere om kort tid skal få møte resten av deres himmelske familie og familien fra verdensrommet!

Den kommende tiden vil med all ønskelig tydelighet stake ut veien deres videre til full bevissthet. Tiden frem til da er derfor en tid hvor dere kan begynne å danne dere et klart bilde av hvordan dere var i stand til å unnslippe slavetilværelsen under Anunnakienes lakeier. Vi Mesterne er svært oppmuntret over de fremskritt dere gjør i denne prosessen og hvor raskt den nærmer seg de avsluttende steg. Deretter vil pengemidlene raskt bli tilgjengelige, for da er det rette øyeblikket kommet for å proklamere NESARA-Republikkens inntreden. Vi og Agarthanerne tar oss av denne guddommelige operasjonen. Vi forstår dens kompleksitet og ber dere simpelthen å fortsette med deres positive visjoner. Som tidligere stadfestet, har de en vidunderlig energi som hjelper til at alt kan gjennomføres på vellykket vis. Denne aksjonen, som vi gjennomfører i felleskap, kan bare lykkes takket være den innsats dere fortsetter å legge inn. Mange vidunderlige begivenheter begynner å bli klare til å virkeliggjøres. Denne mørke hengemyra nærmer seg sitt endelikt.

Hele dette prosjektet har vært som et under for oss. Vårt hellige, himmelske Råd ble først opprettet for omtrent 900.000 år siden, da den Lemurianske kolonien var på vei til Gaia.  Målet med denne kolonien var og utforme en galaktisk union av mennesker, på planeten og i verdensrommet. Dette var for å anerkjenne de spesielle båndene som var dannet og for å være partnere med den vidunderlige Cetaceiske Nasjonen.¹ Men et antall mørke faktorer forårsaket at denne spesielle tidslinjen måtte omskrives. Våre Søsterskap og Brorskaper tilpasset seg, slik Himmelen gav bud om. Og således går vi inn i denne tiden vel vitende om at begivenhetene som vi har beskrevet, er i ferd med å finne sted. Våre galaktiske familie og våre brødre og søstre på Jorden er i ferd med å fullføre aksjoner som vil gi dere en rekke svært velkomne gaver. La slutten av dette året, og begynnelsen på det nye, være en tid av fryd og glede og Begynnelsen på alt dere har til hensikt å gjøre med de aller inderligste ønsker deres hjerter brenner for. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag, som alltid, rapporterte vi om det som foregår i dette verdensomspennende riket. Benytt den gjenstående tiden til å fullføre alle deres forberedelser.  Himmelen har til hensikt å gi dere de gaver dere ønsker mest av alt. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                              
Oversetter: Leif

¹ Den Cetaceiske Nasjonen omfatter Cetaceene, alle hvalartene i havet.

onsdag 14. desember 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 13. desember, 2016Sheldan Nidle 13. desember, 2016

10 Caban, 0 Mol, 13 Caban                                                                                                         

Dratzo! Det gjøres fremskritt på alle fronter. Toppen av RV utbetalingene er nå på plass. Dette betyr at utleveringene av velstandsfondene er svært nær å virkelig skje. Vi venter at denne prosessen til slutt leder frem til den formelle proklameringen av NESARA og den nye Amerikanske Republikken. Denne serien av operasjoner må skje i en forhåndsbestemt rekkefølge og et antall koordinerte juridiske vedtak skal sikre at de blir gjennomført raskt og effektivt. Således forventer vi at et stort antall aksjoner vil følge på rekke og rad etter hverandre slik at denne nye virkeligheten kan manifestere på ordnet vis. Disse sekvensene vil så etterfølges raskt av en full avsløring av vår vennligsinnete eksistens! Når den tid kommer vil vi, som vi har nevnt tidligere, kringkaste en kort oversikt over mulige strategier som vil lede frem til en potensiell masselanding. Alle disse hendelsene henger sammen. En lang rekke møter, som har involvert alle de ulike aksjonsgruppene, har sammen frembragt et svært komplekst tidsskjema. Denne prosessen har bragt de ulike teamene sammen og hjelper oss på veien fremover! Følgelig ber vi om fortsatt tålmodighet mens disse felles tidskjemaene omsettes i praktisk handling.

Hele prosessen med å forandre dette planetsamfunnet har vært mye mer komplisert enn vi antok til å begynne med. Dette riket ble i utgangspunktet unnfanget av Anunnakiene som et rike hvor alle fikk innpodet en etablert tro på at de som satt ved makten var uovervinnelige. Som en følge av dette betraktet den nåværende gruppen av lakeier seg i stand til å overvinne ethvert forsøk på å redusere eller gjøre slutt på deres makt. Et utrolig arrogant sett av holdninger ble innpodet i hver enkelts psyke. En av mange grunner til at det har vært så vanskelig å hjelpe våre partnere av Lyset har vært disse sinnsyke kjerneoppfatningene. Denne urokkelige troen er nå i ferd med å smuldre opp ettersom Himmelen, dag etter dag, sender en målrettet flom av positive og bevissthetsøkende energier inn til menneskeheten.  Vi har vært vitne til at våre partnere på Jorden lykkes i å snu disse negative oppfatningene og iverksette en serie viktige arrestasjoner blant denne globale gruppen av lakeier. Målet med denne operasjonen er å sikre at velstanden fører direkte til et GESARA for denne verden som har lidd så lenge. Steg for steg er dette i sannhet i ferd med å bli til virkelighet!

Disse begivenhetene er del av et større prosjekt som skal danne fundamentet for et rike hvor vi har til hensikt å lande når det guddommelig riktige tidspunkt kommer. Dette er videreføringen av en posisjon som vi, sammen med de Oppstegne Mesterne, ønsker å fullføre i den meget nære fremtid. Gaias folk er midt oppe i en kontinuerlig økende serie av generasjons- sykluser. Vårt ansvar er at de mest kritiske aspektene av denne kloden mottar de pengemidlene som trengs for å sette opp et antall nøkkelmål. Disse omfatter friskt vann, elektrisitet til alle og et moderne kloakksystem. Sett med våre øyne er det horribelt at mesteparten av denne planeten mangler muligheten til å kople seg til Internett og eller leve gjennom natten med elektriske hjelpemidler. Det er nødvendig at disse primitive forholdene blir forandret raskt. Det finnes nok energi og pengemidler i denne verden til kvikt å forandre dette. Disse problemene, sammen med et stadig økende behov for å lære å lese og skrive, vil våre samarbeidspartnere på Jorden umiddelbart ta tak i. 

Himmelen etablerte dette prosjektet for lenge, lenge siden da de henvendte seg på meget høytidelig vis til de Oppstegne Mesterne.  De ga dekret om at en ny virkelighet, som skulle befri overflate-menneskeheten, skulle være kjennetegnet av uendelig velstand sammen med at dere fikk tilbake friheten som dere har ventet så lenge på. Menneskeheten skulle gjenvinne sin individuelle frihet og uavhengighet, som hadde gått tapt ved Anunnakienes illegale proklamasjoner, for på denne måten å rette opp, på guddommelig vis, alt som var sørgelig galt på denne planeten. Det skulle være de Oppstegne Mesternes primære oppgave å ha overoppsyn med og hjelpe menneskeheten slik det var lagt til rette for gjennom en hel rekke regler som Himmelen hadde utformet spesielt for denne oppgaven. Disse reglene ble fulgt, så vel som ediktet om å skaffe til veie de nødvendige pengemidler for å etablere en så uendelig velstand. I tillegg skulle det etableres et spesielt team som med loven i hånd skulle kaste Anunnakienes lakeier fra makten når det var påkrevet. Nå er denne oppgaven fullført og det er nå klart for at dere kan feire og nyte fruktene av denne utrolig mektige innsatsen. Disse prosjektene skulle ytterligere understøttes av vår ankomst etter ordre fra Himmelen.  De neste stegene handler om å legge alt til rette for gjennomføringen av de begivenheter som denne spesielle operasjonen utgjør og forberede oss til første kontakt. 

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne neste perioden i deres spirituelle utvikling utelukker fullstendig at de mørke på noen som helst måte kan få tilbake noen form for makt. Himmelens velsignete regi har gjort deres nederlag helt uunngåelig. Dette er en guddommelig prosess dere virkelig har grunn til å feire. Våkne opp så dere i sannhet forstår hva som skjer og anvend deres eksepsjonelle visjonære evner på dette vitale tema. Himmelen har orkestrert en prosess som er rett ut sagt guddommelig. Dere kan betrakte denne inneværende perioden som en snedig måte å sjekke hvem som er om bord for de ekstraordinære forandringene som står for døren. For tretten tusen år siden tok de mørke makten i denne virkeligheten og skapte en verden som var forferdelig for hele menneskeheten på Jordens overflate. Det er helt avgjørende at alle som er i opposisjon til disse forandringene viser sitt sanne ansikt og således blir tilføyd i den allerede lange listen over dem som på guddommelig vis vil bli isolert fra dere. Derfor ligger hele dette velsignete scenario klart til å avdekke hvem som støtter, og hvem som ikke støtter, den nye Republikken!

Vi ber simpelthen om at dere holder ut så lenge og forbereder dere på en kommende, mektig kunngjøring. Himmelen ønsker ikke at noen skal fortsette å lide. Straks denne prosessen er fullført, er det helt og holdent vår hensikt å introdusere den sanne Amerikanske styringsform og få en endelig slutt på denne mørke farsen som begynte for bortimot 150 år siden. Da den opprinnelige Amerikanske Grunnloven først ble proklamert, manglet den Bill og Rights.¹ Da denne loven ble tillagt, ble dette regjeringssystemet proklamert og juridisk vedtatt. Det samme er tilfellet nå. Utelukkende de velsignete NESARA dokumentene vil være rettsgyldige. Vær tålmodige og vit i deres hjerter hva som om kort tid vil skje. Kom sammen og vær klar over hva det er som foregår og bruk energiene deres til å være med å gjøre denne triumfen mulig! De som nå så arrogant sprader omkring i sin maktglans vil bli isolert av våre hellige forbundsfeller! Denne operasjonen har allerede begynt! Vær tålmodige og la den få tid til å manifestere og forvandle denne virkeligheten.

Husk på, kjære Sjeler, at denne virkeligheten resolutt vil rive seg løs fra mørket og bringe Lyset inn. Denne operasjonen krever en serie med «falsk flagg» iscenesettelser for å sikre forutsetningene om at alle aspekter av det gamle oligarkiet blir fanget inn på vellykket vis og betryggende isolert fra dere. Denne prosessen krevde at virkemidler ble tatt i bruk som gjorde at de som «gjemmer seg trygt i mørket dypt under steinene», som det heter, kommer ut og tydelig avslører seg selv for våre forbundsfeller. Denne operasjonen tar litt lengre tid en ført antatt. Vær tålmodige, velsignete Sjeler! Hele denne prosessen vil snart bli forandret gjennom en serie av nøkkel-kunngjøringer. Da kan den nye overgangsregjeringen tre frem i lyset og denne virkeligheten kan i sannhet forvandles til det bedre. Denne operasjonen, som ledes av Himmelen, er i ferd med å bringe frem alle dem som hadde gjemt seg så dypt at «feie-metodene» som våre forbundsfeller hadde valgt, ikke var i stand til å finne dem. Den tiden som vi med guddommelig kraft intenderer å manifestere, er svært nær. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige rapporter. Vi har gjennomgått hva som er under utvikling rundt om på denne vakre blågrønne kloden og synliggjort hvordan Lysets styrker bit for bit bygger sin mektige seier. Det er mye som foregår som er i ferd med å forvandle denne verden til det bedre. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

                                                                              

Oversetter: Leif

onsdag 7. desember 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 6. desember, 2016Sheldan Nidle 6. desember, 2016

9 Akbal, 6 Yaxk'in, 13 Caban

Selamat Balik! Prosessen med å knekke kabalen er ikke noen enkel sak. På det mest sluferdige vis brukte de det nylige presidentvalget til å skaffe seg dominans nok en gang. Den positive siden av dette er at deres omfattende glidning mot den nåværende valgte administrasjonen har gjort det enkelt å forberede de aktuelle arrestasjons-scenarioene. Parallelt med dette fortsetter strategien med å distribuere de enorme fondene å skride frem!  For øyeblikket ligger alt klart for å implementere det nye banksystemet. De gamle bankene har avslørt hvordan de planla å fylle skattkistene sine igjen for et siste forsøk på å få tilbake sin dominerende posisjon. Denne utrolig lumske strategien slår feil. De Eldre og deres kongelige motparter er nå travelt i gang med å arrestere dem som ønske så inderlig å føre oss bak lyset. Dette har gjort at våre partnere har kunnet ta over et antall amerika-baserte banker og deres motstykker i Europa. Vi venter at de innledende distribusjonene er helt klare til å iverksettes og at den første delen av disse enorme rikdommene kan bli gitt til de mange som har ventet så lenge på å motta det de har blitt lovet. Resten av denne meget kompliserte prosedyren er likeledes på god vei mot sin frydefulle fullførelse. Fremtiden er lys for Lyset og dets mange samarbeidspartnere. Fortsett å være tålmodige. Det beste gjenstår ennå!

Det er viktig at dere virkelig forstår at de situasjonene dere er vitne til for øyeblikket, kun er deler av en nøye planlagt «krigslist». NESARA Republikken vil bli proklamert om kort tid og med det ufattelige summer har blitt satt til side for hele overgangsprosessen og for de lovete velstandsfondene. Benytt denne hellige tiden til å gjøre dere guddommelig rede til det som er i ferd med å skje. Dere er skjebnebestemt til å motta pengemidler som kun er ment som et midlertidig grep for at dere skal kunne venne dere til den makt og frykt penger har vært symbolet for i dette riket. Den stadig økende bevisstheten i dere vil hjelpe dere å se mye lenger enn disse gamle oppfatningene og om relative kort tid vil innretninger som for eksempel vår prosessor som kan transmutere ethvert stoff til et annet, gjøre penger blir helt foreldet konsept. Ikke desto mindre er det nødvendig at folk går gjennom en periode hvor de kan rense hodet sitt for alle de omfattende og fullstendig latterlige idéene om penger og rikdom. Penger ble oppfunnet av Anunnakiene for lenge siden for å understreke forskjellen mellom lakeiene deres og «vanlige» mennesker. Denne øvelsen er ment å sette dere fri fra de løgner og misoppfatninger dere så lenge har huset om rikdom. Gjør det dere virkelig ønsker, så vil dere lære en del grunnleggende sannheter om dette spesielle emnet. 

Deres jordiske rike har lenge lidd under de falske skillene som makt og rikdom har skapt. Det har skapt klasseforskjeller og gjort at det absurde konseptet om privilegerthet har fått utvikle seg. Den nåværende fordelingen av rikdommer blant Jordens befolkning, er klart bevis på dette. For øyeblikket blir deres bevissthetsnivå økt så raskt som mulig som et preludium til en serie Oppstignings-prosedyrer. Disse prosedyrene, som Himmelen har forordnet, er nødvendig for å gjennomføre midlertidige forandringer for å gjøre dere klare til de større forvandlingene som vil skje i deres Krystall Lys-Kammer. Dette prosjektet har mange faser. Først må dere kollektivt få oppleve og erfare en generell velstand for å kunne forstå hvordan disse midlene raskt kan forvandle Jorden. For det andre er det nødvendig at dere opplever den generelle lykke som denne prosessen skaper.  Og til slutt er det nødvendig at dere forstår til fulle hvor mektige og storslagne dere er som en gruppe som samarbeidet tett. Denne prosessen er ment å åpne dere for helt nye oppfatninger om hverandre, hvilket vil gjøre at dette riket kan funksjonere på et helt nytt vis. Dere gir den nødvendige kraft til deres verden slik at dere etter hvert blir et sant, globalt samhandlende felleskap! Det er denne nye måten å se det hele på, som setter dere fri til å akseptere hverandre med største letthet!

Det er på dette punktet at deres frihet, velstand og nye måter å lede samfunnene på, vil gjøre det mulig for oss å forsiktig intervenere.   Mentorene våre vil da få se hvor langt hver og en av dere har kommet.  Den neste fasen blir å bruke deres nye selvinnsikt til å begynne å utvikle en ny, indre saksmappe for dere selv. Det er nødvendig at alt det dere har opplevd og erfart gjennom alle livene deres blir evaluert fra deres eget perspektiv og i lys av den sanne historien deres, som dere på det tidspunkt vil kjenne, fra Atlantis og frem til i dag.  Sammen vil dere og mentoren deres analysere hvordan denne omfattende samlingen av data passer sammen. Denne prosessen skal skape en profil som gjør det mulig for dere, omsider, å forstå «det store bildet» og hvordan dere passer inn. Det vil si å forstå hvordan deres indre persepsjoner med utrolig presisjon passer perfekt inn i dette nylig omformete riket. Dette er en prosess som krever dyp indre utforskning og åpenhjertig vurdering, hvilket er grunnen til at dere blir så nøye undersøkt hver natt av våre medisinske team. Dette er de fysiske data som må rekombineres med det puslespill av spirituelle data som dere, sammen med mentoren deres, setter sammen bit for bit. Denne prosessen krever en del felles indre arbeid som vil etterfølges av et grunnleggende overblikk over hvordan det hele passer inn i det kollektive. Hurra! Hurra! Hurra!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Verden som omgir dere er i rask forandring.  Himmelen bringer inn enorme mengder hellig ild til det jordiske plan, Gaias plan. Denne energien transformerer energifeltet til alt levende omkring dere. Og disse energiene påvirker i sin tur hvordan dere indre aurafelter fungerer.  Disse guddommelige energibølgene forbereder dere til bevisst å endre deres oppfatninger om hvordan dette globale samfunnet fungerer. Denne prosessen vil gjøre det mulig for dere å se validiteten av å transmutere den gamle de facto regjeringen til en ny NESARA regjering fundamentert på den opprinnelige grunnloven.   Denne forandringen er planlagt å skje om kort tid og vil så kunne gjøre at denne nye regjeringen formelt kan kunngjøre sannheten Agarthas Indre Rikers eksistens, så vel som å formelt avdekke sannheten om deres galaktiske familie.  Denne serien av handlinger vil da også være startskuddet for den formelle etableringen av det nye globale banksystemet og de nye pengene til Finansdepartementets bank. Disse velsignete handlingene er et resultat av de mektige visjoner som dere har båret frem. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Det deres drømmer og visjoner har avstedkommet blir nå reflektert tilbake til dere i en serie himmelske handlinger.  De som har arbeidet utrettelig for å manifestere dette, begynte med de enorme pengesummene skapt av deres Mester-kolleger. Dette vil raskt bli etterfulgt av de vidunderlige fruktene som NESARA har gitt dere løfte om. Himmelen ønsker å frigjøre dere fra de onde sjelene som så arrogant har stått bak denne nåværende illegale amerikanske regjeringen og deres mange allierte. Denne ufattelig omfattende korrupsjonen vil bli stanset en gang for alle gjennom den formelle fremveksten av NESARA Republikken og et nytt, rettferdigere banksystem. På velsignet vis har våre hellige samarbeidspartnere greid å fremskaffe de virkemidler som gjør at en slik monumental forandring kan manifestere. Bruk denne friheten og velstanden til å virkelighet av drømmene deres og deres søken etter indre lykke. Kast av dere enhver frykt eller bekymring som fortsatt måtte finnes hos dere. La denne nye tiden definere hvem dere virkelig er!

I dette nye riket vil dere omsider kunne bryte dere fri fra alle de innbilte begrensningene som først Anunnakiene, og deretter lakeiene deres, innpodet i dere. Disse lakeiene vil bli arrestert og isolert fra dere.  La Hjertets kraft og den vei Ånden har lagt til rette for dere, være deres Sjels rettesnor. Kom sammen og skap en helt ny virkelighet basert på indre samarbeid. Et samarbeid som skaper en verden som forvandler hat og splittelse til enhet og felleskap og som leder dere tilbake til den ufattelig Ånd og Kjærlighet som er selve Hjertet i hele menneskeheten. Det er dette hellige samfunnet vi Mesterne sakte, men sikkert har bygget opp siden våre Brorskap og Søsterskap først ble gitt sitt mandat av AEON. Vi blir oppmuntret av en del av de begivenhetene som skjer i denne tiden. Det er dette øyeblikket, hvor en helt ny verden kan bli bygget, som legger veien til rette for at dere kan løfte dere fra planet-mennesker til galaktiske og Åndelige Mennesker! Halleluja!
       
I dag fortsatte vi med våre ukentlige rapporter. Noen av dere tror at det vi sier er hypotetisk. Men tvert imot beskriver våre ord et rike som i dette nu er i ferd med å fødes på utvalgte steder rundt om på denne enorme kloden. Det er til dette løftet vi i stor glede dedikerer disse rapportene til. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                               

Oversetter: Leif

onsdag 30. november 2016

Norsk -- Sheldan Nidle: 29. november, 2016Sheldan Nidle 29. november, 2016

9 Akbal, 6 Yaxk'in, 13 Caban

Dratzo! Det er mye som skjer rundt om på Jorden i disse dager. De ulike fondene som kreves for å kunne «gi cash til» alle programmene, blir nå tellet opp og fordelt til de ulike stedene der de trengs. Denne rekken av operasjoner er øremerket til å føre til at NESARA og GESARA kan proklameres formelt. Dette betyr at Amerika stadig nærmer seg mer og mer den formelle kunngjøringen av sin nye NESARA Republikk. Denne nye virkeligheten vil til slutt gjøre at det nye, globale bank- og finanssystemet kan manifestere. Alle nasjonene som har ratifisert Paris-avtalen, vil da sette i gang en velorkestrert, felles serie av operasjoner, som alle går hånd i hanske med hverandre, for å reversere den massive forurensningen fra de siste to århundrene. Når dette skjer, vil også en lang rekke humanitære prosjekter begynne, og disse vil bringe vann til ørkenene og moderne sanitær-teknologi til alle nasjoner.  Og i tillegg til dette, vil hver nasjon bygge ut landsdekkende elektrisk strømforsyning slik at alle kan få Internett. Dette er kun starten på en serie av utviklingsprosjekter som vil oppgradere global utdannelse og sørge for at verden få vite hva som gjøres for å endre alle de gamle måtene å gjøre ting på. Denne nye virkeligheten vil være kjennetegnet av fred, velstand for alle, frihet og globalt samarbeid. Dette vil bli en ny og vidunderlig tid for overflatemenneskeheten!

Denne verdensomspennende bølgen av velstand og fremgang er likevel bare begynnelsen på det som ligger foran dere. For lenge, lenge siden, da Himmelen gav sine bud om denne tiden, ble det gitt ordre om at denne perioden før Oppstigningen skulle begynne gjenforeningen av overflatemenneskeheten med sine galaktiske søsken. Dette skulle også være tiden hvor dere fikk møte Agarthas folk. Denne gjenforeningen skulle gjøre dere kjent med, på nytt, hvor vidt og bredt deres søsken hadde spredt seg gjennom denne galaksen. Fra det øyeblikket dere ble tvunget inn i begrenset bevissthet, glemte dere at dere ikke er alene. Dere visste ikke en gang at det var en gigantisk Føderasjon av Mennesker her for å hjelpe dere. Denne innledende prosessen skal simpelthen vise dere hvor vidt og bredt mennesker har reist i universet. Det er derfor nødvendig at dere legger vekk deres frykt og raskt vender ryggen til den økende xenofobien. I lys av dette, ble vi bedt om å gi dere tid til å rejustere deres oppfatninger om denne galaktiske virkeligheten. Dere lever i et ekspanderende eksistensplan som inkluderer mange ulike typer av tenkende og følende Vesener, til og med ulike versjoner av arter dere ofte ser i deres egen verden.  

Disse aldeles vidunderlige Vesenene vil få møte dere først etter at dere har fullført forvandlingen tilbake til å bli galaktiske mennesker på nytt.  I denne nye tilstanden deres, vil den nervøsiteten dere hadde til å begynne med, allerede ha forvandlet seg til ærefrykt. Dette faktum forstår vi meget vel og har derfor holdt bruken av galaktiske vesener, som ikke er av menneskeslekten, på et absolutt minimum. De av disse dere er best kjent med, er selvfølgelig Arcturianerne. De undrene av healing de er i stand til å gjøre, er vel kjent for oss, og de representerer en art som dere alltid har hatt positive følelser for.  Vår oppgave er å presentere det neste steget i deres forvandling i best mulig lys. Følgelig består våre medisinske team utelukkende av Arcturianere og mennesker.  Vi forstår også av vi må samarbeide tett med dem som er i ferd med å legge alt til rette for deres nye overflod og dannelsen av nye regjeringer og styresett. Dere vil få bevitne, og delta i, mange ekstraordinære begivenheter. Disse begivenhetene vil introdusere dere for ny teknologi og rydde veien for våre innledende kunngjøringer til dere. Spesielt viktig for oss er, selvfølgelig, vår ankomst til Jorden. De Oppstegne Mesterne vil legge alt til rette for dette ved å gi dere en serie uhyre viktige historieleksjoner.

Hensikten med disse leksjonen er å fylle de enorme hullene i den måten dere i dag ser på deres historie, og alt det dere slett ikke får lære noe om. Det er lett å manipulere det dere ikke vet noe om. Vi er ivrige etter å se til at dere får en dyp forståelse av hva disse hullene er og hvordan de har påvirket deres liv uten at dere hadde noen anelse om det. Vi kommer for å ønske dere velkommen hjem og for å foreslå ulike måter å bygge deres nye stjernenasjon på. Det er helt avgjørende at dere gjør dette som et bevisst kollektiv. Det er viktig at dere og Agarthanerne omgås fritt og uanstrengt og vet i detalj hvordan dere skal skape deres nye hjem på Venus, Mars og den nylig gjenopprettede planeten bortenfor Mars. Å bygge opp en stjernenasjon krever en integrert tilnærmingsmåte i full harmoni med alt levende. Dere vil også trenge innsikt i hvordan dere med suksess kan lære å gjøre alt i samråd med den mektige kongressen til Galaktiske Føderasjon av Lyset i Vega-systemet. Dette vil være noe dere snart blir familiære med. Dere vil også få lære en hel rekke ting av mentorene deres, og i den prosessen, også om dere selv.  Benytt denne tiden til å ta inn over dere det som ligger foran dere som et forbløffende kosmisk, bevissthetsmessig eventyr! Hurra! Hurra! Hurra!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Over alt på deres hellige klode begynner et særdeles guddommelig sett av aksjoner å ta form. Disse hellige begivenhetene er Himmelens formelle startsignal for det endelige fremstøtet for å bringe inn velstandsprogrammene, NESARA og den nye Republikken. Disse begivenhetene vil kansellere de aksjonene som for øyeblikket er i gang etter fullføringen av det amerikanske presidentvalget 8de november. Vi i Himmelen og på Jorden ønsker inderlig å bringe dere det som vi så lenge har lovt dere. Det er Himmelens oppgave å bringe frem en ny, hellig virkelighet som befrir dere fra det åket dere ble lenket til for nesten 13 tusen år siden.  For øyeblikket, akkurat som vi har sagt gjentatte ganger i tidligere budskap, setter vi umåtelig stor pris på deres kollektive visjoner og positive handlinger. Vi velsigner dere og er urokkelig besluttet på å etablere en ny, første prototype her på denne vidunderlige blågrønne kloden.  Spesielle begivenheter er derfor i full gang, begivenheter som er skjebnebestemt til å bringe dere denne aldeles vidunderlige suksess!

Vi Mestere har gitt bud til våre hellige samarbeidspartnere om at denne verden av nød og makt blir forvandlet. Dette riket deres er plassert på Gaias, vår Hellige Mors territorium. Mange er fortsatt av den oppfatning at å fortsette slik dere nå gjør er det riktige. Dette er ren reneste dumskap. Menneskeheten har en aldeles vidunderlig fortid som vil gjøre at en rask transformasjon av denne virkeligheten er mulig.  Det er i dette Himmelens bud at vi finner vår glede og krefter til å fortsette vårt arbeid. Dette uhellige riket er skjebnebestemt til raskt å bli henvist til historiens søppeldynge! Den nye velstanden for alle er utelukkende ment for å gi næring til en stille revolusjon i Hjertet! som i sin tur vil gjenopprette de Forente Staters grunnlov i sin opprinnelige form og gi dere nye måter å lede samfunnet på. Dette instrumentet er ment å tenne en tankeprosess som sømmer seg for guder, som vil spre seg raskt over hele kloden og inspirere nye virkeligheter av frihet og velstand for alle.  Det er denne virkeligheten som da vil ønske deres brødre og søstre velkommen og frigjøre dere slik at dere igjen kan smake gleden av full bevissthet!

Det er gjennomsyret av denne evige glede som runger i hele universet at vi henvender oss til dere. Vær modige og forvent intet mindre enn Himmelens overdådige gaver. I denne tiden har vi vært i stand til å skape mange mirakler. De største av dem ligger ennå foran dere. Vi er fullstendig klar over at de som søker å gjenopprette mørket ønsker å fange deres aldeles vidunderlige Sjeler og fortsette å holde dere i mørket. Dette vil ikke skje. En mektig stråleglans har senket seg over dette planet og vil ikke hvile før en virkelig himmelsk seier er deres! Benytt denne tiden til å føle hvordan deres indre styrke vokser. En mektig flodbølge av himmelsk energi vil feie vekk alt som ikke er i samsvar med parameterne i denne nye, hellige fremtiden for Menneskeheten. Manifestert i glede, vil det være en frydefull og himmelsk virkelighet, fylt av Glede, Frihet og Uendelig Velstand. Vær våkne og bevitne at denne fredfulle, hellige revolusjonen ruller inn. 

I dag fortsatte vi vår rapport om hva som utspiller seg rundt om på denne kloden. Begivenheter er på vei, som gir løfte om enorme forandringer i måten nasjonene deres opererer på. Deres verden befinner seg på terskelen til kontakt. Forbered dere på å bevitne de mest ekstraordinære begivenheter! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                               
Oversetter: Leifonsdag 23. november 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 22. november, 2016Sheldan Nidle 22. november, 2016
2 Cib, 19 Xul 13 Caban

Selamat Jalwa! For øyeblikket pågår det en operasjon hvis mål er å isolere de gjenværende Illuminati kjeltringene som fortsatt sitter i maktposisjoner i den amerikanske korporative regjeringen. Denne prosessen har tatt lengre tid enn det de kinesiske og europeiske Eldre og Kongefamiliene forventet. Den nye, lovlige amerikanske regjeringen ble kunngjort med en foreløpig status på slutten av den måneden dere kjenner som oktober i den Gregorianske kalenderen. Det som gjenstår er en mer formell proklamasjon, som vil bli gjort om kort tid.  I mellomtiden er det vi kan kalle en storrengjøring, i gang. Vi har overoppsynet med alt dette og sørger for å legge til rette de parameterne som vil gjøre at denne operasjonen lykkes. Vi forventer at dette vil rydde veien for at den nye Amerikanske Republikken og NESARA kan proklameres offentlig. Vi har hele tiden overvåket utviklingen og gitt kontinuerlige rapporter til det særskilte rådet som skal være voktere av de nye GESARA regjeringene. Vårt kommunikasjons- og kontaktpersonell utgjør en vital del av dette rådet av de Eldre og de Kongelige.  Vårt mål er å se til at disse nye ledelsesstrukturene og regjeringene kommer på plass så effektivt som mulig. Når dette skjer, vil det også bringe Avsløringen stadig nærmere.

Hele denne prosessen dreier seg om å forberede dette globale riket til å kunne ta imot en kontinuerlig økende bevissthet. Denne bevisstheten er det som vil gjøre det mulig for dere å ta imot oss som deres lærere. Anunnakiene har lenge fått dere til å tro at dere er mindreverdige Vesener. Det er på denne måten de med så stor letthet har greid å manipulere dere. Vi har ofte gjentatt at denne kommende tiden er tiden hvor dere vil innse hvilke evner dere faktisk er utrustet med og se oss som deres fremtid. De mange teknologiske innretninger dere har akseptert inn i virkeligheten deres, er bare toppen av isfjellet av nye innovasjoner som brått vil dukke opp for øynene på dere. Disse nye teknologiene vil omsider gjøre det mulig for dere å forstå hvor forbløffende denne nye virkeligheten kommer til å bli. Det vil bli en verden som med letthet kan ta godta det vi har til hensikt å fortelle dere. Det er nødvendig at dere raskt tar igjen etterslepet etter den farlige, langsomme utviklingen som den siste delen av det 20de århundret var kjent for. Et raskere tempo vil gjøre at dere vil se den store rekkevidden av disse nye elektroniske teknologiene. Og likevel vil dette være kun et lite glimt av det fremtiden rommer for dere!

Deres verden er i ferd med å utvikle seg fra et samfunn basert på primitiv teknologi til et som er bygget på elektroniske innretninger. Dette forandrer det til et rike som likevel kun vil være en primitiv kopi av vårt samfunn. Vi ser ut over denne kloden og ser hvordan det elektriske ledningsnettet vokser for hver dag i Asia, Afrika og de Amerikanske kontinentene.  Disse elektriske nettverkene kan i neste steg danne grunnlaget for en revolusjon i trådløs teknologi. Selv om denne prosessen fortsatt går langsomt i storparten av deres verden, så vil den nye velstanden raskt gjøre ende på slike begrensninger. Overflaten av planeten deres har i stor grad vært totalt styrt av vestlig-baserte Illuminati.  Slik sentralisert makt vil være mye vanskeligere i en tid med global velstand for alle. Det er denne virkeligheten som er den sanne basis i GESARA. Det er av helt avgjørende viktighet at denne makten som har vært samlet på få hender, bli eliminert og erstattet av et nytt og mye mere åpent konsept. Etter hvert som dette åpne, maktsystemet ekspanderer, vil verden mye bedre være i stand til å akseptere nye virkeligheter. Det vil også bli mye mer åpent for avsløringen av sannheten og masse-kontakt. 

Første Kontakt er det primære målet for vårt Velkommen Hjem Oppdrag. Vi er hundre prosent dedikert til å hjelpe dem i deres verden som er fast besluttet på å gjøre ende på makten og kontrollen til dem som ble de mektige lakeiene til deres tidligere herskere, Anunnakiene. Modige Sjeler har arbeidet i årtier for å legge alt til rette for en måte å oppnå dette storslagne målet på. Da vi ankom, begynte vi umiddelbart å finne ut hvem de var og vinne deres tillit.  For bare på denne måten kunne vårt oppdrag bli raskt gjennomført. Som vi har bemerket i tidligere rapporter, greide vi dette opp til et visst punkt. Det som er nødvendig nå, er at vi må kunne gå lenger enn vår nåværende posisjon hvor vi har deres fulle tillit, til å virkelig hjelpe dem å lykkes på alle mulige måter.  Den perioden vi er inne i nå, hvor fremgangen har blitt langsommere, vil løses av en felles, koordinert innsats fra alle som arbeider for å oppnå suksess. Denne koalisjonen vil muliggjøre velstanden for alle, nye regjeringer og styringssett, som igjen vil gjøre det mulig for oss å fullføre vårt oppdrag – å bli anerkjent av dere og deretter kunne få dere direkte i tale. Dette gjør Himmelen svært glad og gjør det mulig for oss å se hvordan vi kan justere vår nåværende tidskjemaer. 

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Tiden har kommet for å takke Himmelen for det som nå er i ferd med å skje. Den gamle, korrupte politiske prosessen er skjebnebestemt til å forsvinne og på velsignet vis bli erstattet av en ny en, som kalles NESARA og GESARA.  Dette er i sannhet en velsignelse av guddommelig nåde.  Gjennom dette vil uendelig velstand manifestere og frihet fra gjeldsslaveri bli til virkelighet, samtidig som et altomfattende og strålende gjelds-jubilé vil komme, umiddelbart i forkant av et nytt, globalt banksystem. Dette er en hellig gave til Jordens overflatebefolkning. Den gjør slutt på et system som første gang viste sitt grimme hode i Babylon. Dette tyranniet er på det nærmeste over. Dere skal få fryde dere og nyte frihetens guddommelige lys og med evner til å gjøre til virkelighet det som vil gi dere den største glede.  Det er denne fantastiske gleden som vil være Himmelens aller største gave til dere.  Dette er et tegn på hvor uendelig høyt Himmelen elsker dere og hvor inderlig den ønsker deres fullkomne personlige suksess! Dette er belønningen deres for alt dere gjør for å takke Himmelen for dens vidunderlige arbeid for å oppfylle alle deres drømmer! 

Den guddommelige hensikten med alt dette er at dere skal bruke deres nye velstand til å løfte deres bevissthetsnivå og deres glede til nye høyder. Det blir ofte sagt at den kollektive energien i dette globale samfunnet blir høynet ved å høyne deres glede. Denne prosessen virker ved at den frigjør deres lidenskap og at dere derved med letthet kan visualisere hva dere faktisk kan få til når det omsider blir mulig for dere å sette i gang med deres personlige prosjekter. Og når dere går i gang, vil de innledende energiene virvle rundt hele verden og skape ytterligere oppmuntring til å visualisere hva dere kollektivt kan oppnå. Den aktive prosessen med å gjennomføre disse prosjektene gir dere en enormt forsterket tro på hva dere faktisk kan greie. Det er denne utviklingen som er kjernen i det hele. Etter hvert som dere føler sterkere og sterkere hva som er mulig å få til, så vil nettverk oppstå og en ny, guddommelig innstilling vil manifestere. Denne omformingen av virkeligheten er, i realiteten, dere visjonære kraft i virksomhet. 

Denne guddommelige operasjonen er det som tok til for mange tiår siden. Dere står for øyeblikket ved en mektig skillevei. Vi ber dere simpelthen å fortsette å hold fast ved visjonene deres og, om kort tid, vil dere få se de vidunderlige resultatene vi så lenge har beskrevet for dere. Amerika er i realiteten et utprøvningsområde for hvordan denne nye bevisstheten vil manifestere. Vår samarbeidspartnere har tatt imot våre ressurser og begynt å distribuere dem rundt om i verden. Vær tålmodige. Vit inni dere at denne monumentale, guddommelige planen er godt i gang og er ment å feie til side alle som er i sterk opposisjon til hva den representerer.  Det som er i ferd med å utfolde seg er bit for bit oppbyggingen av denne nye, vidunderlige virkeligheten med velstand og fremgang for alle. Hver dag blir mange hellige dekreter meddelt og gjort til virkelighet. En jomfruelig ny verden vil manifestere og alle nåværende hindringer vil bli transformert.  La dere fylle av glede over det som skjer og la denne nye, nåderike virkeligheten manifestere. La oss gjøre dette i navnet til alt som er hellig og av dypeste sannhet! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med vår generelle rapport om situasjonen på kloden for øyeblikket. Det er mye som skjer som vil forandre denne verden på det mest vidunderlige vis. Vi ber bare om at dere fortsetter å være tålmodige, fokuserte og villige til å bidra med deres hjelp i dette vidunderlige arbeidet. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                               
Oversetter: Leif

onsdag 16. november 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 15. november, 2016Sheldan Nidle 15. november, 2016

8 Muluc, 12 Xul, 13 Caban
Dratzo! Vi kommer med gode nyheter om de merkelige ting og undere som har skjedd i løpet av den siste uken. Den amerikanske valgkampen var i virkeligheten ikke noe annet enn en siste krampetrekning fra det gamle, men fortsatt fungerende, USA Incorporated. Valgresultatet var en tydelig indikasjon på hvor klar Amerika er for en ny virkelighet; NESARA-Republikken. Finansinstitusjoner vil nå gradvis komme i gang for fullt med introduksjonen av nye, fargerike sedler utstedt av det amerikanske Finansdepartementet. Disse vil være gull-backet og vil bety det formelle sammenbruddet for det illegale Federal Reserve systemet. Disse nye overordnete retningslinjer, i lovs form, og dermed en helt ny ledelsesform i nasjonen, blir implementert for å gi det endelige dødsstøtet til et gammelt system, som allerede for mange måneder siden begynte sitt endelige fall ned i glemselen. Den nye republikken vil bringe dere et internasjonalt jubilé som vil fjerne all gjeld og gi dere frihet og kontroll, slik at dere kan starte på nytt. I denne nye virkeligheten vil dere blomstre opp og bli i stand til å gjøre virkelighet av det deres hjerte brenner for. Denne virkelighetsendringen vil sørge for at dere får tilstrekkelig overblikk som sikrer at de som tidligere hadde makten over dere virkelig blir isolert fra dere. Denne tiden som nærmer seg vil bli en periode hvor dere påny etablerer kontakt med deres åndelige familier og familiene fra verdensrommet.  All den gamle frykt og tvil dere har huset, vil raskt svinne hen og bli borte!

Det er av avgjørende viktighet at dere begynner å ta inn over dere de evnene dere nå bærer i dere. En endeløs strøm av penger vil gjøre det mulig for dere å få slutt på global fattigdom og, med dette å si endelig farvel til de økonomiske problemene som har ført til det hat og splittelse som Anunnakienes lakeier har utnyttet gjennom årtusener. I dette nye riket er dere skjebnebestemt til å blomstre som aldri før. De gamle oppfatningene dere så lenge har huset, vil fordufte uten spor. Dere vil ha et globalt forum som vil hjelpe dere å kaste over bord all deres unødvendige frykt og gjøre at fred og samarbeid blir deres nye internasjonale norm. Når den tiden kommer, vil også de Oppstegne Mesterne fritt kunne lære dere mange ting om deres gamle virkelighet, som nå vil bli forvandlet til forløperen til deres endelige transformasjon til Galaktiske Mennesker. Som vi tidligere har nevnt, krever denne komplekse operasjonene først at våre mentorer ankommer og deretter deres reise til Agartha. Det er der deres Krystall Lys Kammere, som er spesialtilpasset hver enkelt av dere, befinner seg. Når den tiden kommer, vil vi ønske dere velkommen til alle Galaktiske Menneskenes riker. Og så vil dere få lære, hvordan Himmelen, på sitt vidunderlige vis, bruker oss for å gjøre hver eneste virkelighet så mye bedre for alle som er involvert. 

I mellomtiden har vi arbeidet sammen med våre Agarthanske slektninger med å forbedrede en omfattende restrukturering av Gaias overflaterike. Gjennom de to siste tiårene har vi samarbeidet med Gaias Åndelige Hierarkier for å forberede hennes 24 største tektoniske plater og tallrike sjikt i hennes atmosfære, for en gjennomgripende «oppussing». Dette omfatter en ca. 30% utvidelse av hennes overflateareal og en generell nysammenkopling av hennes tektoniske plater, samt en økning i oksygengehalten i hennes atmosfære med ca. 35%. Alt dette vil til sammen gjøre det mulig for Gaias overflate å fysisk gjenforenes med hennes Inner-Jord komponent. For første gang på nesten 13 årtusener, vil Gaia igjen bli et gjenforent 5D rike. Og således er det at mens dere forvandles i deres Krystallkammere, så vil Gaia også forvandles og gjenoppstå som sitt tidligere jeg, en aldeles vidunderlig 5D-verden. I dette nye riket skal dere komme til å perfeksjonere deres nye galaktiske samfunn og deretter overføre disse prinsippene til terra-formete Venus og Mars. Når alt dette er gjort, vil dere leve i et nytt, gjenforent rike som skal bli deres nye stjernenasjon! Denne nasjonen vil bli et meget viktig element av den Galaktiske Føderasjonen!

Denne prosessen med å løfte bevissthetsnivået deres, har sitt utspring i himmelske dekreter fra AEON. Disse beordret at Himmelen og dens himmelske tjenere skulle komme sammen og utforme en plan for å bringe dere tilbake til deres rettmessige plass som galaktisk menneskehet. Det første trinnet i denne prosessen var å sette i gang en generell oppgradering av bevissthetsnivået deres.  De mørkes angrep på solen deres gjorde bare at det ble satt ytterlige fart i gjennomføringen av disse hellige bud. I begynnelsen av 1990-årene var vår første respons å sende en Vitenskaps og Ingeniør Flåte til solsystemet deres. Som vi har nevnt i tidligere rapporter, møtte flåten til å begynne med en god del motstand, men dette ble det funnet løsninger på i løpet av det første tiåret med våre interaksjoner.  Siden den gang har vi utviklet stadig høyere nivå av tillit. Denne prosessen har nå resultert i en generell plan som vil lede oss i koordinert innsats, mot vårt felles mål som er NESARA-republikken. Man ser for seg at vi noen få måneder etter startskuddet for denne nye republikken, kan begynne å introdusere oss selv for dere.  Etter dette kan vi iverksette landingene våre og den siste finpuss på veien mot full bevissthet. 

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Slutten av året er en tid med viktige tradisjoner og en tid vi gleder oss til. Vi betrakter med stor glede, og assisterer i all hemmelighet, de mange religiøse seremoniene som denne tiden av året er mest kjent for. Dette er en anledning hvor en stor del av deres energier er viet disse seremoniene. Vi husker da vi, som deres inkarnerte medmennesker, med stor glede deltok i disse hellige ritualene. Vi forstår den store betydningen de samlet har og vår intensjon er å dele med dere vår kollektive viten om dette. Mennesker forstår hvordan deres praktisering av disse særdeles viktige kjerneseremonier og -tro bygger oppunder Gaias åndelige aspekter. Det som virkelig er interessant er hvordan disse oppfatninger og tro vil endre seg så snart vi har fått anledning til å få dere i tale. Etter hvert som bevisstheten deres øker, vil dere kreve en dypere forklaring på den mektige betydning denne avsluttende tiden av deres Gregorianske år har. Vi vil med stor glede forklare dere dette. Helt siden Atlantis’ siste dager, har denne endetiden vekket dype minner i deres underbevissthet om dette sunkne kontinentet og uutslettelige arv.

Vi ønsker å takke dere for deres positive visjoner. Dere har gjort det mulig for dette overflateriket å gå inn i en periode med tilpasninger som kreves for at republikken skal kunne proklameres formelt. Dem tiden som ligger foran dere, er en tid hvor mange av dere vil fortsette å bearbeide de forandringene som om kort tid vil manifestere over hele kloden. En potensiell massiv verdenskrig ble forhindret ene og alene fordi dere holdt dere relativt rolige til tross for at dere befant dere ansikt til ansikt med en mulig dommedagsscenario. Vi kan ikke annet enn å takke dere nok en gang for deres affirmasjoner og den fabelaktige kraften i deres felles bønner og meditasjoner. Disse aldeles utrolige energiene vil fortsette å hjelpe dere gjennom deres smidige overgang til ny regjering og styresett og en særdeles velkommen velstand og fremgang for alle. Gaia fryder seg sammen med oss, nå som dere bit for bit gjenerverver deres vidunderlige evner. Dere demonstrerer på fremragende vis det som Himmelen alltid har visst er deres forbløffende potensial. Nyt og gled dere over denne tiden med storslagne manifestasjoner! Dere er i sannhet deres mektige med-skapere! 

La oss avslutte med en inspirerende bønn i håp og nåde. Dere har alle gått gjennom en periode med enorme frustrasjoner og knuste drømmer.  Vi kommer i dette nu med bred elv av intensjoner som hver og en av dere kan fokusere på. Gå inn i dere selv. Visualiser en bred elv av energi som flommer ned fra Himmelen, som strømmer inn og berører alt, og fyller alt med en intens, himmelsk glød. Se for dere hvordan disse energiene forandrer alt. La verden ta inn disse energiene og tilføre dem enda mer energi så de blir enda mer intense. La disse mektige energiene begynne å smuldre opp alt det gamle og plante i alle et nytt system av himmelske oppfatninger og tro. Se hvordan livsenergiene flyter sammen og omdannes til en underskjønn purpurfarge som raskt løfter Gaias grunnenergier og forvandler dem til en dyp purpurnyanse som kan få enhver til å miste pusten. I denne vidunderlige fargeglød demrer det for verden hvordan, på dette vis, alt hat raskt vil omdannes til Kjærlighet, forståelse av at vi alle er Ett og Velstand for alle! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi våre rapportering. La oss betrakte dette som en aldeles strålende avslutning på det som vi så lenge har prøvd å fortelle dere. Snakk sammen om dette og vit at mange vidunderlige begivenheter ligger klare til å manifestere! Benytt dette øyeblikket til å visualisere alle disse elementene og la oss så, sammen, skape en ny virkelighet i deres overflaterike som har lidd så lenge! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions